Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

101122 Wonen Zonder Zorgen Vught

1,034 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

101122 Wonen Zonder Zorgen Vught

 1. 1. Wonen zonder zorgen Thea Weijers, projectleider
 2. 2. Opzet lezing <ul><li>Project Wonen zonder Zorgen </li></ul><ul><ul><li>Doel </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedure </li></ul></ul><ul><ul><li>De geselecteerde proefprojecten </li></ul></ul><ul><li>ICT toepassingen </li></ul><ul><ul><li>Zelfstandig wonen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zelfredzaamheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veiligheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chronische ziekte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dementie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Groepswonen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veiligheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welzijn </li></ul></ul></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
 3. 3. Deel 1 Project Wonen zonder Zorgen
 4. 4. Doelstelling Wonen zonder Zorgen <ul><li>Ouderen en mensen met beperking langer zelfstandig laten wonen </li></ul><ul><li>Toepassen van ICT (domotica) als onderdeel woonservicediensten in 2 wijken </li></ul><ul><li>Samenwerking zorgaanbieders, woningcorporaties e.a. </li></ul><ul><li>Verwerven en delen van kennis </li></ul><ul><li>Draagvlak voor ICT en woonzorgconcepten </li></ul><ul><li>Convenant Samen Investeren </li></ul><ul><ul><li>Provincie </li></ul></ul><ul><ul><li>5 grootste Brabantse steden </li></ul></ul><ul><li>Programma Slimme Zorg </li></ul>
 5. 5. Toename aantal 75-plussers 61 901 10 2251 Rosmalen 43 617 6 3260 West 11 196 1 131 Zuidoost 80 825 2 358 Noord 59 4.944 11 14.710 Stad Percentueel 75+ Absoluut 75+ Percentueel Absoluut Toename 2009-2030
 6. 6. Problemen <ul><li>Gebrek aan geschikte woonruimte </li></ul><ul><li>Kosten zorg </li></ul><ul><li>Gebrek aan personeel in de zorg </li></ul><ul><li>Gebrek aan mantelzorg en informele zorg </li></ul><ul><li>Kritische kanttekening </li></ul><ul><ul><li>Lijken nieuwe 75+-ers op huidige 75+-ers? </li></ul></ul>Bron: Jan Thie Vilans
 7. 7. Tekort aan seniorenwoningen
 8. 8. Op zoek naar proefprojecten
 9. 9. Voorkeuren en voorwaarden <ul><li>Aansluiten bij woonservicezones </li></ul><ul><li>Klant- en wijkgericht </li></ul><ul><li>Diversiteit </li></ul><ul><li>Robuust samenwerkingsverband </li></ul><ul><li>Zicht op draagvlak in toekomst </li></ul><ul><li>Kennisontwikkeling </li></ul><ul><li>Kennisuitwisseling </li></ul><ul><li>Start voor januari 2011 </li></ul><ul><li>Afgerond voor 31 december 2012 </li></ul>
 10. 10. Wat krijgen pilots? <ul><li>Geld </li></ul><ul><ul><li>Gemeentelijke bijdrage 70 % van totale projectkosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten specifiek voor het project gemaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Per wijk 100.000 tot 200.000 euro </li></ul></ul><ul><li>Kennis </li></ul><ul><ul><li>Projectleider </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Slimme Zorg Brabant </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersonderzoek door gemeente </li></ul></ul>
 11. 11. Hoe te werk gegaan <ul><li>Eerste reeks workshops april 2010: </li></ul><ul><ul><li>oproepen ideeën/voorstellen </li></ul></ul><ul><li>Oproep tot voorstellen 19 mei 2010 </li></ul><ul><li>Tweede reeks workshops mei/juni: </li></ul><ul><ul><li>uitwerken voorstellen </li></ul></ul><ul><li>Deadline indienen voorstellen 5 juli 2010 </li></ul><ul><li>Selectie voorstellen vanaf 15 september 2010 </li></ul><ul><li>Besluit College B&W 19 oktober 2010 </li></ul>
 12. 12. De vier proefprojecten <ul><li>Rosmalen: </li></ul><ul><ul><li>Virtueel dorpsplein </li></ul></ul><ul><li>Noord: </li></ul><ul><ul><li>Zorg in beeld </li></ul></ul><ul><li>West: </li></ul><ul><ul><li>Mantelzorger ontlast </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicijnen veilig in beeld </li></ul></ul>
 13. 13. Virtueel Dorpsplein, Rosmalen <ul><li>Voorstel van wijkraden Rosmalen Zuid </li></ul><ul><li>Ontmoetingsplaats op internet </li></ul><ul><li>Computer én beeldcontact </li></ul><ul><li>Ontmoeten en onderling contact </li></ul><ul><li>Aanbieden van diensten </li></ul><ul><li>Aanbieden vrijwilligerswerk </li></ul><ul><li>Vragen om ondersteuning </li></ul><ul><li>Spelletjes en leuke dingen </li></ul><ul><li>Voor oud én jong </li></ul>
 14. 14. Zorg in Beeld, Noord <ul><li>Stichting Nieuwebrug, de Van Neynselgroep, Cello, en Reinier van Arkel </li></ul><ul><li>Samen hulp en zorg verlenen </li></ul><ul><li>Zelfstandige wonende cliënten </li></ul><ul><li>Beeldcontact </li></ul><ul><ul><li>Overdag als je een vraag of probleem hebt </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ s Nachts als hulp nodig is </li></ul></ul>
 15. 15. Medicijnen Veilig in Zicht, West <ul><li>Thuiszorgcentrale IVT </li></ul><ul><li>Zorgen voor goede inname medicijnen </li></ul><ul><li>Elektronische pillendoos </li></ul><ul><li>Via PC/beeldtelefoon worden ondersteund door wijkverpleegkundige op afstand </li></ul>
 16. 16. Mantelzorger ontlast, West <ul><li>Brabant Wonen, Brabant Zorg en Divers </li></ul><ul><li>Mantelzorgers helpen </li></ul><ul><li>Aandacht voor allochtone mantelzorgers </li></ul><ul><li>Door informatie te geven hoe je iets aan kunt pakken </li></ul><ul><li>Veiligheid te bieden als mantelzorger weg moet </li></ul><ul><li>Beeldtelefoon en andere technieken (sensoren en camera’s) </li></ul>
 17. 17. Brabants Dagblad over de vier proefprojecten Wonen zonder Zorgen
 18. 18. Deel 2 ICT toepassingen
 19. 19. Wat betekent domotica? <ul><li>Domus (woning) en telematica/informatica </li></ul><ul><li>ICT toepassingen in de woning </li></ul><ul><li>Andere termen: </li></ul><ul><ul><li>Huisautomatisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Smart Homes </li></ul></ul><ul><ul><li>Slim Wonen </li></ul></ul><ul><li>Huis van de toekomst </li></ul><ul><ul><li>Techniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Comfort & Veiligheid </li></ul></ul><ul><li>Duurzaam, energieneutraal </li></ul><ul><li>Zorg </li></ul>
 20. 20. <ul><li>In de loop van de tijd is nadruk verschoven: </li></ul><ul><ul><li>Veiligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfredzaamheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Participatie </li></ul></ul><ul><li>En de doelgroep: </li></ul><ul><ul><li>Mensen met (ernstige) fysieke beperkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfstandig wonende ouderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepswonen dementerenden en bijzondere groepen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfstandig wonen dementerenden en chronisch zieken </li></ul></ul>Langer zelfstandig wonen met techniek 1990
 21. 21. Zelfredzaamheid <ul><li>Op afstand bedienen van </li></ul><ul><ul><li>Verlichting </li></ul></ul><ul><ul><li>Gordijnen & Zonwering </li></ul></ul><ul><ul><li>Deuren </li></ul></ul><ul><ul><li>Draadloos </li></ul></ul><ul><li>Automatisch sturen </li></ul><ul><ul><li>Netwerk & Scenario’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensoren </li></ul></ul><ul><li>Hulpmiddelen met ICT </li></ul><ul><ul><li>I-cane & rollator met GPS </li></ul></ul><ul><li>Lichaamsgebonden </li></ul><ul><ul><li>Draagbare robots (exoskeleton) </li></ul></ul><ul><ul><li>Draagbare regelsystemen </li></ul></ul>
 22. 22. Zelfredzaamheid: structuur <ul><li>PAL4 (Personal Assistant Living) </li></ul><ul><li>Geheugensteun </li></ul><ul><ul><li>Agenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicijnen innemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotoboek </li></ul></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Overzicht wijkactiviteiten </li></ul><ul><li>Beeldcontact met zorgverlener </li></ul>PAL4 Zorggroep Zuid-Gelderland
 23. 23. Veiligheid <ul><li>Persoonsalarmering </li></ul><ul><ul><li>Actief door middel van halszender of polsband (rode knop) </li></ul></ul><ul><ul><li>Passief door middel van sensoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewegingsmelder </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdetector </li></ul></ul><ul><ul><li>Inluisteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkijken </li></ul></ul><ul><li>Beveiliging </li></ul><ul><ul><li>Brand- en inbraakalarmering </li></ul></ul><ul><ul><li>Video-intercom </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronische sloten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toegang hulpverlener </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Veiligheid: monitoren via sensorennetwerk <ul><li>UAS Unattended Autonomous Surveillance (Zorgpalet) </li></ul><ul><ul><li>Doelgroep: risico acute klachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleine huiscomputer (DAP) registreert en analyseert </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij acute onraad alarm naar zorgverlener of centrale </li></ul></ul><ul><ul><li>Spreek-luisterverbinding en kijkverbinding na alarm </li></ul></ul><ul><li>Quiet Care (Proteion Thuiszorg) </li></ul><ul><ul><li>Doelgroep: kwetsbaar, alleenwonend, verdenking dementie </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer bij dienstverlener registreert </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij verandering leefstijl wordt zorg gewaarschuwd </li></ul></ul><ul><li>Draadloos en gemakkelijk plaats- en verwijderbaar in bestaande woning </li></ul>
 25. 25. Veiligheid: dwaaldetectie Cogknow project (VUMC) Buiten Binnen
 26. 26. Zorg op afstand <ul><li>Op afstand monitoren </li></ul><ul><ul><li>Beeldcommunicatie revalidatie </li></ul></ul><ul><li>Zelf monitoren </li></ul><ul><ul><li>Trombosezorg (Zelfzorg) </li></ul></ul><ul><ul><li>Healthbuddy </li></ul></ul><ul><li>Positief effect: Janice Maunder (Kent): I was being admitted into hospital via emergency ambulance 5-6 times a year for 10-14 days. Since telehealth I have been in hospital twice for only 36 hours. </li></ul>
 27. 27. Participatie <ul><li>Integratie met andere diensten zoals zorg op afstand </li></ul><ul><ul><li>Viedome Eindhoven, Zuidzorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Buuf overal thuis Soest, Zorpalet </li></ul></ul><ul><ul><li>Stichting Maat Nijmegen </li></ul></ul><ul><li>Diensten </li></ul><ul><ul><li>Zorg en welzijn op afstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedemorgen-goedenavond functie </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeldcommunicatie met familie </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact met andere gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaal koffie-uurtje </li></ul></ul><ul><li>Intramuraal en extramuraal </li></ul>
 28. 28. Groepswonen: veiligheid <ul><li>Alarmering </li></ul><ul><li>Inkijken en inluisteren </li></ul><ul><ul><li>Afweging privacy versus veiligheid </li></ul></ul><ul><li>Leefcirkels: Leo Polakhuis Amsterdam </li></ul><ul><ul><li>RFID per bewoner en professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Deuren open of dicht op basis van persoonlijk profiel </li></ul></ul><ul><ul><li>Traceren van personen </li></ul></ul><ul><ul><li>Routegeleiding naar eigen kamer via licht </li></ul></ul>
 29. 29. Groepswonen: welzijn Therapeutische robot Paro
 30. 30. Woonzorgcomplexen <ul><li>Integratie van intramurale en extramurale dienstverlening </li></ul><ul><li>Experimentele voorbeelden met breder aanbod </li></ul><ul><ul><li>Zevenaar: Meulenvelden, oa Diafaan (zorg) en Laris (wonen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Schijndel: Deken Baekershof, oa Huis & Erf (wonen) en VZS (zorg) </li></ul></ul><ul><ul><li>Noord-Limburg: Dichterbij (zorgcentrale) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlijmen: Op den Berg </li></ul></ul><ul><li>Diensten </li></ul><ul><ul><li>Alarmering </li></ul></ul><ul><ul><li>Domotica </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatievoorziening </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg op Afstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontmoetingsplaatsen </li></ul></ul>
 31. 31. Leerzame sites <ul><li>Slimme zorg programma Provincie Noord-Brabant www.slimmezorg.nl/ </li></ul><ul><li>Transitieprogramma in de langdurende zorg http:// www.tplz.nl /organisatie/ default.aspx </li></ul><ul><li>Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-zorg http:// www.kcwz.nl / </li></ul><ul><li>Actiz Netwerk Zorg op Afstand http://www.zorgopafstand.net/zoa/default.aspx </li></ul><ul><li>Zorg Innovatie Platform http://www.zorginnovatieplatform.nl/ </li></ul><ul><li>Vilans Kenniscirkel Domotica http://www.domoticawonenzorg.nl/ zie onder sitemap </li></ul>

×