Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ervaringen en Ontwikkelingen van Domotica in de Zorgsector

3,392 views

Published on

Henk Herman Nap - Stichting Smart Homes

Op Zorg & ICT Beurs 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ervaringen en Ontwikkelingen van Domotica in de Zorgsector

 1. 1. Ervaringen en ontwikkelingenvan domotica in de zorgsector Henk Herman Nap, Ilse Bierhoff, Claire Huijnen, Ad van Berlo Stichting Smart Homes Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen 29 maart 2012
 2. 2. Wie is Smart Homes?  Kennisoverdracht:  Demonstratiewoning  Congressen  Vakbeurs  Vakblad  Projectbegeleiding  Samenbrengen van belanghebbenden:  Partner Community  Stimuleren van projecten met samenwerkingsverbanden  Meewerken aan innovaties:  Participeren in (inter)nationale onderzoeksprojecten
 3. 3. Wat is domotica? Domotica is een samentrekking van: Domus (= huis) en informatica, telematica of robotica. Ook wel Huisautomatisering genoemd. Definitie domotica: De integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.
 4. 4. Wat is Domotica? Huizen met intelligente objecten: Wake-up light, medicijndoos Huizen met intelligente, met elkaar communicerende objecten: Lamp die in dimstand aangaat wanneer iemand ‘s nachts uit bed stapt en weer uitgaat wanneer iemand weer in bed gaat liggen. “Verbonden huizen”: Beeldcommunicatie met familie- en bekenden, sms-bericht wanneer medicijnen niet ingenomen zijn “Lerende huizen”: Herkennen van patronen van bewoners om in te spelen op behoeften en technologie in de woning aan te sturen. “Anticiperende huizen”: De activiteiten en locatie van personen en objecten wordt continu gemonitord om de technologie aan te sturen anticiperend of de behoeften van bewoners.Bron: Aldrich
 5. 5. Wat is domotica?Verschillende toepassingsgebieden: Comfort en (gebruiks)gemak Veiligheid Informatie en communicatie (tele) werken Games en entertainment Energiebeheer ZorgZowel producten als diensten!!
 6. 6. Ontwikkeling van domotica  Vanaf de start hoofdzakelijk gericht op veiligheid en personenalarmering  Nu onder andere ook aandacht voor:  Ontspanning  Gezonde leefstijl en beweging  Informatie, communicatie en community-vorming  Beeldcontact  Telemedicine en zorgtoepassingen  Automatische processen  Nieuwe rol voor alle betrokkenen
 7. 7. Waar liggen de kansen? Gevoel van veiligheid Gevoel van onafhankelijkheid / zelfstandigheid / zelfredzaamheid Zelfregie, meer eigenwaarde Meer mogelijkheden tot sociale contacten en tot participatie aan de maatschappij vanuit huis Geruststellen van de partner, ontlasten van partner Comfort / luxe / fun Modulair uit te breiden afhankelijk van wensen Minder energieverbruik Mogelijkheid tot thuiswerken Beter binnenklimaat …….
 8. 8. Zorgvuldig toepassen Goede koppeling tussen het doel wat men voor ogen heeft en de uiteindelijke uitwerking Betrouwbaarheid van het systeem Ruimte bieden voor persoonlijke voorkeuren Alle ketenpartners betrekken: “Een keten is zo sterk als de zwakste schakel” Aandacht voor bewustwording en leren van elkaar Afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheden tussen betrokkenen Businesscase
 9. 9. Ontwikkelingen inzorgtechnologie  Zelfstandigheid ondersteunen en bevorderen  Mantelzorg ondersteunen en zelfredzaamheid versterken;  Het werk van verzorgenden en verpleegkundigen verlichten;  De efficiëntie van de zorgorganisatie vergroten;  Substitutie van intramurale door extramurale zorg mogelijk maken.
 10. 10. Zelfstandigheid ondersteunen  Alarmering: Actief en passief, ADL monitoring  Gevaarlijke situaties in huis: Preventief, signalering  Voorkomen isolement  Cognitieve problemen  Inname medicijnen  Monitoring gezondheid
 11. 11. Mantelzorg ondersteunen Mogelijke spanningen: Onderzoek Trimbos  Overbelasting door lange duur en steeds zwaardere zorg Instituut  Weinig erkenning  Relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger kan wijzigen Real-time ondersteuning via interactieve beeld- en geluidsverbinding; professioneel, lotgenotencontact Mensen met dementie die verdwalen of bang zijn om te verdwalen kunnen een GPS apparaat bij zich dragen. Mantelzorger kan persoon lokaliseren en contact opnemen.
 12. 12. Werk verzorgenden verlichten My Health Online (Almere Kennisstad, 25-6-2008)  Flevoziekenhuis Almere  Afspraken maken via Internet  Gebruik DIGID i.c.m. persoonlijk wachtwoord voor beveiliging  SMS voor herinnering aan afspraken Gebruik van leefcirkels en doormelding afhankelijk van bewonersprofiel in Leo Polakhuis
 13. 13. Conclusie Visie  Functionaliteiten  Techniek Eigen visie ontwikkelen: mede op basis van bestaande handreikingen en ervaringen van anderen Zorgorganisatie als dienstverlener Verschillende perspectieven in multidisciplinair team:  Technisch coördinator: sturing geven aan het technisch proces  Zorg coördinator: inpassingen in zorgplannen en werkprocessen  Financieel coördinator: Wanneer is een project rendabel? Minimum aantal klanten, niet kwantificeerbare voordelen, bereidheid tot doen van investeringen  Wet- en regelgeving coördinator: privacy, ethiek, vergoedingen  Cliënten contact: herkenbaar persoon die goed met klanten op kan gaan en goed bereikbaar en toegankelijk is, betrokkenheid van de eindgebruiker en mantelzorgers in ontwikkeling
 14. 14. Bedankt voor uw aandacht Voor meer informatie:Bezoek de stand van Smart Homes op het ‘Domotica Plein’ stand A064 in hal 1Bezoek de stands die deel uitmaken van de domotica route www.smart-homes.nl

×