Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E health in de praktijk spso 9 juni 2012

650 views

Published on

College eHealth voor studenten SPSO,
9 juni 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E health in de praktijk spso 9 juni 2012

 1. 1. Datum : 9 juni 2012 eHealth in de praktijk,de zorg ademt verandering! 1
 2. 2. Agenda•Introductie•Introductie eHealth•Theorie eHealth: achtergrond•Theorie eHealth: •Vormen & Mogelijkheden•Pauze + opdracht•Ideeën bespreken•Implementatie•Afsluitende discussie
 3. 3. IntroductieWij helpen zorgorganisaties met hetontwikkelen van Duurzame zorg #DZZ eHealth Cliëntperspectief sociale media Kwaliteit van zorg Optimale procesefficiëntie participatie 3
 4. 4. Introductie ProducteneHealth sociale media participatie
 5. 5. Wie & waar?VG/GGZ/For . PsychiatriePassie en inspiratieE-healthZorginnovatorVeranderkundigeAuteur
 6. 6. Wie & waar?En u?Wie gebruikt er………
 7. 7. ‹#›
 8. 8. PolleHealth…. Kansloos Kansrijk
 9. 9. PollWissel uit met buurman/vrouw: 1 reden waarom eHealth: • Kansloos is • Kansrijk is
 10. 10. Poll eHealth…. Misschien ZouOnzin maar Neutraal Doen! kunnen… moeilijk
 11. 11. Doel vandaag• Wil wel • Kan• kan niet • Gebruikt eHealth- Gebruiker beet Scepticus Weigeraar• Geen waarde• Geen kennis nodig • Wel kennis, • geen waarde
 12. 12. Definitie 12
 13. 13. DefinitieeHealthGebruik van ICT om gezondheiden gezondheidszorg te bevorderen 13
 14. 14. MeningenBedreigingen 14
 15. 15. MeningenKansen 15
 16. 16. Waarom ? Maatschappij en burger digitaliseren: Gemeentelijke diensten Bankaire zaken Enzovoorts… Van jong tot oud 16
 17. 17. Waarom ? 26% v.d. peuters van 2 en 3 jaarin Nederland is al minimaal één keer per week op internet. 17
 18. 18. Waarom ? 2011 : 60% van de 65-75 jarigen op internet 18
 19. 19. Waarom: de toekomst? Patiënt van morgen is onlineEn verwacht : Zorg op afstand, digitale therapie, virtuele spreekkamer 19
 20. 20. Waarom: de toekomst? Patiënt van morgen is onlineEn de zorgverlener van morgen…..? 20
 21. 21. WaaromeHealth:Niet langer ofmaarwanneer, wie en hoe 21
 22. 22. ‹#›
 23. 23. ‹#›
 24. 24. Waarom ?eHealth biedt mogelijkhedenParticipatie & regie Behandelresultaat & gezondheid Efficiëntie 24
 25. 25. Maar 25
 26. 26. VormenOnline informatie Social media Zelf test AppsZelfhulp cursus Behandeling Serious games eCommunicatie Video-communicatie. Domotica Amb.Tech monitoring portalen PHR 26
 27. 27. Interventies zonder hulpverlener Online Social media Zelf test Zelfhulp cursus PHR Appsinformatie zelfbeheer zelfmanagement Vormen 27
 28. 28. De actieve patiëntZelfbeheer: online info en verder 28
 29. 29. De actieve patiëntZelfbeheer; apps 29
 30. 30. De actieve patiënt 30
 31. 31. VoorbeeldenZelfbeheer: Zelftesten 31
 32. 32. VoorbeeldenZelfbeheer: online cursus 32
 33. 33. Interventies zonder hulpverlener Online Social media Zelf test Zelfhulp cursus PHR Appsinformatie zelfbeheer zelfmanagement Voordelen?? Nadelen??? 33
 34. 34. Interventies zonder hulpverlener Online Social media Zelf test Zelfhulp cursus PHR Appsinformatie zelfbeheer zelfmanagement Voordelen voor de zorgvrager:  24/7 beschikbaarheid: any time, any place  Regie: motivatie, hulpvraag en aanbod  Toegang en contact: empowerend 34
 35. 35. Interventies met hulpverlener Synchroon E-communicatie PHRa-synchroon portalen Diagnostiek Social media Cure Monitoring & zelfmanagement BehandelingVideo-comm. Care Blended? Amb.Tech monitoring Domotica 35
 36. 36. Samenwerking met de patiënteConsult: service, flexibiliteit, kwaliteitTarief telefonisch consult 36
 37. 37. Samenwerking met de patiëntOnline afspraken plannen 37
 38. 38. Samenwerking met de patiënt 38
 39. 39. Samenwerking met de patiëntZelfhulp 39
 40. 40. ‹#›
 41. 41. Samenwerking met de patiënt(Zelf)managementvan chronischaandoeningen•Dagboeken•Registratie fysiekewaardes•Online monitoring•Online contact•Medicatie beleid 41
 42. 42. VoorbeeldenPortalen: PHR 42
 43. 43. Samenwerking met de patiënt 43
 44. 44. Voorbeeldenzelfhulp 44
 45. 45. Samenwerking met de patiëntBegeleiding/care; ouderenzorg Digitaal dichtbij, veilig Meer zelfstandigheid Langer thuis wonen Ondersteuning mantelzorger  Oudere in beeld 45
 46. 46. Samenwerking in de keten 46
 47. 47. Voorbeelden Begeleiding/careApplicaties om zorg voorouderen te delen 47
 48. 48. ‹#›
 49. 49. Wanneer Fasering hulpverleningsprocesInterventies -> Signalering Diagnose Indicatie Planning Begeleiding Behandeling Zelfmanagem. Evaluatie NazorgOnline informatieSociale mediaE-communicatiePortalenPHRZelftestenZelfhulpOnline behandelingDomotica/amb Tech 49
 50. 50. Bespreek in tweetallen• Welke knelpunten in je praktijk zou je willen oplossen? • Voor welke patiënten zie je mogelijkheden? • Wat weerhoudt je om de stap te maken? Welke bedenkingen of vragen heb je? 50
 51. 51. Invloed zorgDoelgroepbereik:•Informatie ontsluiting & annonimiteit•24/7 toegankelijkheid•Preventieve en vroege interventiesZorgcapaciteit• andere verdeling capaciteit zorg: taken en verantwoordelijkheden •Zorgverleners onderling •Patiënten• substitutieDecentralisatie• Thuisomgeving is zorgomgeving• Kleinschalige woonvormen• Vertraging/verkorting intramurale zorg 51
 52. 52. Invloed zorgDoelgroepbereikZorgcapaciteitDecentralisatieFlexibilisering zorg• Nieuwe zorgvormen (twitterspreekuur)• Meer keuze voor patiënt: meerdere online behandelingen• Zorgaanbod instelling niet langer leidendZorg2.0: patiënt laat zich horen• patiënt en achterban bepalen mee• POL; patiënt & professional opinion leaders 52
 53. 53. Kansen zorgorganisatieKwaliteitsverhoging:• Zorgdifferentiatie,• Vraaggestuurde zorg,• WachtlijstproblematiekService verlening:• Zorg dicht bij huis, Duurzame• Transparantie,• Informatie ontsluiting, zorgconcepten!• SamenwerkingEfficiëntieslag:• Substitutie,• Materiële overhead,• Administratief 53
 54. 54. Bedreigingen• Privacy• Technische afhankelijkheid• Afhankelijk van vaardigheid• Gemis non-verbaal (?)• Bekostiging 54
 55. 55. eHealth implementatie•Zorgvisie en processen: •Waarom? •Voor wie?•Kwaliteit van zorg: •Zorgplan •Privacy en veiligheid •Behandelverantwoordelijkheid 55
 56. 56. eHealth implementatie•Bedrijfsvoering en randvoorwaarden • ICT = zorg •Techniek en betrouwbaarheid•HRM beleid •Functieherziening en competenties •Gedragscode 56
 57. 57. Implementatie tips
 58. 58. Implementatie tips
 59. 59. Implementatie tips
 60. 60. Zorgverlener • Taakinhoud & Procesinrichting • Participatie • Communicatie 60
 61. 61. ZorgverlenerTaakinhoud•Techniek onderdeel professional-zijn•Werktijden?•A-synchroon zorg aanbieden•Online communicatie ipv F2F contact•Taakherschikking patiënt/collega 61
 62. 62. ZorgverlenerCommunicatie tekstueel:kanalenreductieOntbrekende informatie compenserenActief luisteren: typen ipv hummen: ojaDoorvragen en samenvattenSnelheid en zorgvuldigheid 62
 63. 63. ZorgverlenerEmpowerment & Participatie 63
 64. 64. ZorgverlenerEmpowerment & Participatie 64
 65. 65. eHealth & jouw werk 65
 66. 66. Contact info@changinghealthcare.nl 06-42281946 Twitter.com/ChangingHC Facebook/com/ChangingHC Linkedin.com/company/changinghealthcare www.changinghealthcare.nlhttp://www.changinghealthcare.nl/ebooksome/ 66

×