Økonomi

1,100 views

Published on

Denne siden handler om økonomi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Økonomi

 1. 1. NORSK ØKONOMI
 2. 2. Økonomi • Økonomi har en sterk forbindelse med naturressursene i et land. • Norge har masse fisk, olje og vannkraft. • Økonomi handler også om de ulike næringene i et land. • Arbeidsplasser skaper inntekter og handel. • Økonomi handler også om hvordan vi organiserer landet vårt. • Produksjonen kan bli utført av staten eller private.
 3. 3. De viktigste næringsvegene • Primærnæringene er jordbruk, skogbruk og fiske. • Disse næringene utnytter naturressursene. • Sekundærnæringene er industri, gruvevirksomhet, kraftproduksjon, olj evirksomhet, bygg og anlegg. • Disse næringene bearbeider naturressurser. • Tertiærnæringen er butikker , hoteller, flyselskap, sykehus, skoler osv. • Disse næringene produserer tjenester.
 4. 4. Fiskeriene • Det norske havområdet er seks ganger større en det norske fastlandet. • Fiske og lakseoppdrett spiller en stor rolle i norsk næringsliv. • Eksport av fisk utgjør 5% av Norges eksportinntekter. • 95% av fisken som tas opp fra norske farvann selges til utlandet.
 5. 5. Landbruket • Jordbruk og skogbruk er viktige næringer i Norge. • I Norge er det 68000 bedrifter knyttet til landbruket. De fleste er enmannsbedrifter. • Jordbruket er viktig for å opprettholde bosettingen i Norge. • Jordbruket forsyner Norge med 50% av all maten nordmenn spiser.
 6. 6. Oljen • Oljenæringen er den viktigste næringen i Norge. • Det ble funnet olje på norsk sokkel for første gang i 1968. • Det var utenlandske oljeselskaper som stod for utbyggingen på norsk sokkel de første årene. • Etter hvert har Statoil tatt over ansvaret for mye av utbyggingen i Nordsjøen.
 7. 7. • Norge har ca. 1% av verdens olje og gassressurser. • Det finnes 12,9 milliarder Sm3 olje og gass i Nordsjøen. • En tredjedel er allerede tatt opp. • Det gjenstår bare 26%.
 8. 8. • Oljeinntektene vil avta med årene. • Statens Petroleumsfond forvalter statens oljeinntekter. • Regjeringen bruker 4% av oljefondet hvert år. • Petroleumsfondet ble opprettet for å forvalte oljeinntektene for framtidige generasjoner.
 9. 9. Industrien • Industri vil si at naturressurser blir bearbeidet i fabrikker. • Politikerne er opptatt av at Norge skal ha en konkurransekraftig industri . • Norske varer skal være rimelige i pris og være av god kvalitet.
 10. 10. Servicenæringen • Tertiærnæringen produserer tjenester av ulikt slag. • Servicenæringen har vokst sterkt de siste årene.
 11. 11. Det offentlige • • • • Offentlige tjenester ytes av stat og kommune. Det er staten som driver skoler og sykehus. Dette er tjenester som er gratis. Disse tjenestene betales indirekte gjennom skatt og avgifter. • Barnehageplasser og togbillett må man betale for.
 12. 12. Privat servicesektor • Private servicebedrifter sysselsetter flest ansatte her i landet.
 13. 13. Økonomiske systemer • Liberalisme går ut på at enkeltmenneske skal ha stor politisk og økonomisk frihet uten at staten blander seg inn. • Adam Smith mente at staten skulle legge til rette forholdene slik at enkeltmenneske skulle kunne utfolde seg fritt. • Det private initiativ og fri konkurranse er viktige prinsipper innen liberalismen.
 14. 14. Markedsøkonomi • Markedsøkonomi er et økonomisk system som bestemmer hva som skal produseres. • Konkurranse fører til at prisene blir billigere. • Det er etterspørselen som bestemmer hvilke varer som skal produseres. • Det er tilbud og etterspørsel som bestemmer prisen på en vare.
 15. 15. Staten • Staten er passiv i markedsøkonomien. • Staten vil at det er markedet som styrer økonomien. • Staten griper inn for å løse arbeidsløshet, fattigdom og miljøproblemer. • Politiets oppgave er sørge for ro og orden. • Domstolene dømmer etter lovene som staten har vedtatt.
 16. 16. Planøkonomi • Karl Marx utviklet teorien om planøkonomi. • Hans viktigste bok var Kapitalen. • I en planøkonomi er det staten som planlegger og styrer den økonomiske virksomheten. • Jordbruket drives av kollektiv. • Staten fastsetter priser og lønninger. • Staten eier de fleste bedriftene • Staten bestemmer også hva og hvor mye som skal produseres.
 17. 17. • Statens skal gi arbeid til alle og at alle skal få dekket sine viktigste behov. • Sovjet praktiserte et slikt økonomisk system.
 18. 18. • Karl Marx skrev også Det kommunistiske manifest. • Kommunismen er et prinsipp om at samfunnets ressurser er felles eie. • De mener at det er urettferdig at noen få skal være rike, mens flertallet lever i fattigdom. • Kapitalister – rikfolk. • Proletariatet – arbeiderklassen.
 19. 19. Aktiv stat • Briten John Maynard Keynes utviklet ideen om den aktive staten. • Staten skal få folk i arbeid med å sette i gang offentlige arbeider. • Alle skal få et likeverdig skole og helsetilbud. • Trygder og pensjoner skal sikre at folk får et verdig liv når de også blir syke eller gamle. • Derfor må alle betale skatt.
 20. 20. • President Roosevelt var svært påvirket av Keynes ideer. • Tankene han har også hatt stor innvirkning i Skandinavia.
 21. 21. Det økonomiske systemet i Norge
 22. 22. Blandingsøkonomi • Det norske økonomiske systemet er en blanding av markedsøkonomi og planøkonomi. • De fleste bedriftene i Norge eies av private. • Staten eier Hydro og Statoil. • De private bedriftene bestemmer mye over seg selv. • Staten griper inn i økonomien på mange områder.
 23. 23. Velferdsstaten. • Staten får inntektene sine gjennom skatter, avgifter, renter og aksjeutbytte. • Mye av statens utgifter går til utdanning, pensjoner og trygd, kommuner og fylker, transport og kommunikasjon. • Staten styrer mye av norsk økonomi.
 24. 24. • Trygdeordningene sikrer leveforholdene for de som er syke og gamle. • Staten gir også økonomisk støtte til jordbruket og industrien.
 25. 25. Privatisering • Med privatisering mener vi at staten skal eie mindre og ha mindre ansvar. • Privat sektor skal eie mer og ha mer ansvar. • I 1992 fikk NRK konkurranse av TV2. • TV2 er reklamefinansiert. • I de siste årene har norsk skole fått konkurranse av privatskoler. • På privatskolene må man betale penger for å gå.
 26. 26. Arbeid • Arbeid sees på som en menneskerett. • Det slår Grunnloven og FNs menneskerettighetserklæring fast.
 27. 27. Avtaler i arbeidslivet. • Det finnes mange lover og avtaler som regulerer arbeidslivet i Norge. • Hovedavtalen er en avtale med arbeidstakerne og arbeidsgiverne. • Hovedavtalen er en slags grunnlov for arbeidslivet. • Den forteller om når det lov til å streike.
 28. 28. • Tariffavtalen omhandler lønn og arbeidsforhold. • Tariffavtalene gjenforhandles hvert år i mai. • Det er NHO og LO som er hovedparter i disse forhandlingene.
 29. 29. Arbeidskonflikt • Arbeidskonflikt oppstår når partene ikke blir enige under forhandlingene. • Da kan arbeidstakerorganisasjonene gå ut i streik. • Da blir partene innkalt til riksmeklingsmannen som prøver å få til en løsning. • Han utarbeider et forslag som blir sendt til medlemmene for en uravstemning. • Det betyr at medlemmene stemmer ja eller nei til riksmeklingsmannens forslag.
 30. 30. • Hvis konflikten blir langvarig, så må partene godta riksmeklingsmannens forslag. • Det kalles voldgift. • Arbeidsgiverne kan innføre lockout der arbeidstakerne ikke får komme på arbeid.
 31. 31. Innvandring av arbeidskraft • I 2004 ble EU utvidet med 10 land. • Dermed kom det mye folk fra Polen til Norge for å søke seg arbeid. • En del norske arbeidsgivere har betalt disse arbeiderne lønn under minstelønn.

×