Norsk Historie 1972 2000

3,283 views

Published on

Dette er en powerpointpresentasjon som omhandler norsk historie fra 1972 - 2000

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Norsk Historie 1972 2000

 1. 1. 1972 - 2000
 2. 2. OLJEN FORANDRER NORSK NÆRINGSLIV
 3. 3. HVA OM VI FINNER OLJE? <ul><li>I 1959 ble det funnet naturgass på kysten av Nederland. </li></ul><ul><li>Noen mente at det kanskje kunne finnes olje på norsk kontinentalsokkel. </li></ul><ul><li>Amerikanske oljeselskaper ville begynne å lete etter olje på norsk sokkel. </li></ul><ul><li>Norge gikk inn i forhandlinger med Storbritannia og Danmark om oppdelingen av sokkelen i Nordsjøen. </li></ul><ul><li>Resultatet ble at Nordsjøen ble delt opp etter en midtlinje mellom de tre landene. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Letingen etter olje på norsk sokkel startet i 1966. </li></ul><ul><li>Lille julaften 1969 fant man olje ute i Nordsjøen. </li></ul><ul><li>Det amerikanske oljeselskapet Phillips kalte oljefeltet for Ekofisk. </li></ul><ul><li>I årene etter ble flere store olje og gassfelt funnet ute i Nordsjøen. </li></ul>
 5. 7. OLJEPOLITIKKEN BLIR TIL <ul><li>Politikere fra flere partier ble enige om å ha en felles oljepolitikk. </li></ul><ul><li>Det var viktig å ha en stabil oljepolitikk overfor de store oljeselskapene. </li></ul><ul><li>Staten dannet sitt eget oljeselskap ” Statoil”. </li></ul><ul><li>Staten bestemte at den skulle ha deler av inntektene til oljeselskapene som drev ute i Nordsjøen. </li></ul><ul><li>Staten ville ikke at utvinningen av olje og gass skulle gå så fort. </li></ul>
 6. 9. OLJEINDUSTRIEN VOKSER <ul><li>Stortinget besluttet at Norge skulle utvikle sin egen oljeindustri. </li></ul><ul><li>I løpet av få år ble det bygd ut en norsk petroleumsindustri. </li></ul><ul><li>Norske verft lagde oljeplattformer og supplyskip. </li></ul><ul><li>På 1980-tallet ble det gjort flere store gassfunn på norsk sokkel. </li></ul><ul><li>Gass kan fraktes på skip og gjennom rørledninger. </li></ul>
 7. 11. <ul><li>Oljeindustrien skapte mange norske arbeidsplasser. </li></ul><ul><li>Før var det utenlandske arbeidere som arbeidet på norsk sokkel. </li></ul>
 8. 12. OLJEUTVINNING ER EN MILJØRISIKO <ul><li>Oljeutvinning kan være en trussel for både mennesker og natur. </li></ul><ul><li>I april 1977 fosset plutselig oljen ut i havet på Ekofiskfeltet. </li></ul><ul><li>Amerikanske eksperter klarte å stoppe oljeutblåsningen etter to uker </li></ul><ul><li>Sikkerhetsbestemmelsene ble skjerpet. </li></ul><ul><li>I 1980 kantret boreplattformen Alexander Kielland. </li></ul><ul><li>139 mennesker omkom. </li></ul>
 9. 14. HVORDAN SKAL PENGENE BRUKES? <ul><li>Politikerne ville bruke pengene på skoler, sykehus, flyplasser osv. </li></ul><ul><li>I 1973 steg oljeprisene betraktelig. </li></ul><ul><li>Det ble flere år med dårlige tider. </li></ul><ul><li>Norske politikere brukte oljepengene mot de dårlige tidene. </li></ul><ul><li>Det ble brukt mye penger til å modernisere norsk jordbruk. </li></ul><ul><li>Bøndene fikk bedre maskiner og nye fjøs. </li></ul>
 10. 16. INDUSTRIARBEIDSPLASSER FORSVINNER <ul><li>Næringslivet på fastlandet fikk stor konkurranse fra oljeindustrien. </li></ul><ul><li>Oljeindustrien hadde høyere lønninger. </li></ul><ul><li>For å folk måtte næringslivet høyne lønningene. </li></ul><ul><li>Det skapte problemer for bedrifter som solgte varer til utlandet. </li></ul><ul><li>Disse bedriftene måtte legge ned. </li></ul><ul><li>Antall mennesker i industrien gikk ned fra midten av 70-tallet. </li></ul>
 11. 18. <ul><li>Maskiner og data økte likevel produksjonen. </li></ul><ul><li>Avindustrialiseringen av Norge var sterk. </li></ul>
 12. 20. NYE NÆRINGER <ul><li>Folk tok seg arbeid i de tjenesteytende næringene. </li></ul><ul><li>Fiskerinæringen gikk tilbake p.g.a mindre fangst. </li></ul><ul><li>En del kystsamfunn begynte å satse på oppdrett av laks. </li></ul><ul><li>Oppdrettsnæringen skapte mange arbeidsplasser , og laks ble solgt til store deler av verden. </li></ul><ul><li>På slutten av 1900 vokste næringer som undervisning, konsulentvirksomhet, data og medier. </li></ul>
 13. 22. ET ÅPNERE SAMFUNN
 14. 23. REGULERINGENE BLIR FÆRRE. <ul><li>Et stridspørsmål var hvor mye Staten skulle styre. </li></ul><ul><li>Staten fikk større ansvar etter hvert som velferdsstaten ble bygd ut. </li></ul><ul><li>Mange mente at stat og kommune regulerte for mye. </li></ul><ul><li>På 1980-tallet ble mange bestemmelser avviklet. </li></ul><ul><li>Før hadde prisene på boliger blitt regulert, og nå ble disse reguleringene avviklet. </li></ul><ul><li>Det ble lettere å få lån i banken. </li></ul><ul><li>Det private forbruket økte. </li></ul><ul><li>Noen slo seg opp på aksjespekulasjon. </li></ul>
 15. 25. ØKONOMISK TILBAKEGANG OG ARBEIDSKLØSHET. <ul><li>I 1986 falt oljeprisen kraftig, og Norges gjeld til utlandet ble faretruende stor. </li></ul><ul><li>Regjeringen skar ned på statens utgifter, økte skattene og partene i arbeidslivet godtok lave lønnsoppgjør. </li></ul><ul><li>Mange bedrifter og private klarte ikke å betale avdragene til bankene. </li></ul><ul><li>Bankene fikk betalingsproblemer, og staten måtte hjelpe bankene. </li></ul><ul><li>I 1993 stod 120 000 mennesker uten arbeid. </li></ul><ul><li>Staten opprettet mange arbeidsplasser i helse og sosialsektoren. </li></ul>
 16. 27. NORGE ÅPNER SEG MOT EU. <ul><li>Under folkeavstemningen i 1972, så sa velgerne nei til å være med i EU. </li></ul><ul><li>Da Sverige og Finland søkte om medlemskap i EU, så bestemte Norge seg for å søke på nytt. </li></ul><ul><li>Etter folkeavstemningen i 1994, så ble det på nytt nei-flertall. </li></ul><ul><li>Samme året ble Norge tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. </li></ul><ul><li>Det er en økonomisk avtale mellom EU og EFTA-landene. </li></ul><ul><li>Det ble ikke lagt på toll på norske varer som skulle selges til EU-landene. </li></ul>
 17. 29. MILJØSPØRSMÅL <ul><li>På slutten av 1960-tallet, så ble det mer vanlig å diskutere miljøspørsmål. </li></ul><ul><li>Norges Naturvernforbund ble dannet i 1914. </li></ul><ul><li>Først arbeidet organisasjonen med å opprette nasjonalparker. </li></ul><ul><li>Så begynte Norges Naturvernforbund med å verne hele miljøet. </li></ul><ul><li>Mye ungdom engasjerte seg. </li></ul><ul><li>De gjennomførte aksjoner som kom i avisene og på TV. </li></ul><ul><li>I 1972 ble Miljøverndepartementet opprettet. </li></ul>
 18. 31. <ul><li>Mange fylker og kommuner opprettet også miljøvernavdelinger. </li></ul><ul><li>I 1987 la FN fram rapporten Vår felles framtid. </li></ul><ul><li>Den understreker betydningen av en bærekraftig utvikling. </li></ul>
 19. 33. NYE GRUPPER PREGER SAMFUNNET
 20. 34. Velferdsordningene preger samfunnet <ul><li>Velferdsordningene i Norge regnes som de mest omfattende i verden. </li></ul><ul><li>Oljeinntektene gjorde at Norge hadde råd til nye reformer. </li></ul><ul><li>Pensjonsalderen ble satt til 67 år. </li></ul><ul><li>En ny sykelønnsordning gav arbeidstakerne lønn fra første sykedag. </li></ul><ul><li>Arbeidstida ble kortere. </li></ul><ul><li>Aldershjem, sykehjem og hjemmetjenester ble bygd ut. </li></ul><ul><li>Innført egenandeler på medisiner og legehonorarer. </li></ul>
 21. 36. FLERE SKOLEELEVER OG STUDENTER <ul><li>I løpet av 60-årene ble niårig skole bygd ut over hele landet. </li></ul><ul><li>Antallet elever på gymnas og universitet økte sterkt. </li></ul><ul><li>Velferdsstaten skapte behov for folk med høyere utdanning. </li></ul><ul><li>I 1974 ble yrkesskole, gymnas og handelsskole samlet under samme tak. </li></ul><ul><li>I 1994 fikk alle elever rett til videregående skole. </li></ul><ul><li>Etter 1970 ble universitet og høyskoler bygd ut. </li></ul>
 22. 38. FLERE KVINNER I YRKESLIVET <ul><li>1950 – 5 % av gifte kvinner var i arbeid. </li></ul><ul><li>1990 – 75 % av gifte kvinner var i arbeid. </li></ul><ul><li>Kvinnenes overgang til arbeidslivet foregikk trinnvis. </li></ul><ul><li>På 1960 og 70-tallet ventet kvinnene med å gå ut i arbeid etter at barna hadde begynt på skolen. </li></ul><ul><li>På 1980 og 90-tallet begynte kvinnene å arbeide like etter fødselen. </li></ul><ul><li>Staten hadde bygd ut svangerskapspermisjoner og barnehager. </li></ul>
 23. 40. <ul><li>Mennene fikk ofte de beste jobbene. </li></ul><ul><li>I mange bransjer var det ikke lik lønn for likt arbeid. </li></ul><ul><li>Mange kvinner organiserte seg. </li></ul><ul><li>I 1978 vedtok Stortinget likestillingsloven. </li></ul><ul><li>Loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. </li></ul>
 24. 42. NYE KULTURER <ul><li>På 1960-tallet ble det mangel på arbeidskraft. </li></ul><ul><li>Kvinnene kunne ikke fylle opp alle stillingene. </li></ul><ul><li>Folk fra andre verdensdeler flyttet til Norge for å få seg arbeid. </li></ul><ul><li>De tok seg arbeid i turistnæringen, industri og rengjøring. </li></ul><ul><li>Det var mest menn fra Pakistan som kom. </li></ul><ul><li>Senere har familiene deres fulgt etter. </li></ul>
 25. 44. <ul><li>Da det ble dårligere økonomiske tider, så skapte innvandringen reaksjoner. </li></ul><ul><li>I 1975 vedtok Stortinget strengere regler for innvandring. </li></ul><ul><li>Norge har forpliktet seg til å ta i mot en fast årlig kvote med flyktninger. </li></ul><ul><li>Norge har utviklet seg til å bli et flerkulturelt samfunn. </li></ul>

×