Norsk historie etter 1945

23,340 views

Published on

Her kommer en powerpointpresentasjon som handler om Norges historie fra 1945 til 1972.

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
23,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
701
Actions
Shares
0
Downloads
213
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Norsk historie etter 1945

 1. 1. NORSK HISTORIE<br />1945 - 1972<br />
 2. 2. HVORDAN GJENREISE LANDET?<br />
 3. 3.
 4. 4. FELLESPROGRAMMET<br />8. mai 1945 – Norge var fritt igjen etter 5 år med tysk okkupasjon.<br />De politiske partiene utarbeidet et felles politisk program – Fellesprogrammet.<br />Fabrikker, veger og jernbaner var nedslitt.<br />Troms, Finnmark og en rekke byer var ødelagt av tyskerne.<br />Målet var å bygge opp landet og bygge ut industrien.<br />
 5. 5.
 6. 6. KRAFTVERK OG APPELSINER<br />Regjeringen startet på ny rasjoneringen.<br />Å rasjonere betyr at alle får kjøpe en viss mengde av en vare uansett penger.<br />Rasjoneringen skal sikre en rettferdig fordeling av varene.<br />Pengene ble brukt til å kjøpe produksjonsutstyr fra utlandet.<br />Hensikten var å få i gang eksportindustrien.<br />Alle som ville kjøpe noe fra utlandet måtte ha tillatelse fra regjeringen.<br />
 7. 7.
 8. 8. Rasjoneringen varte i mange år.<br />Sukker, appelsiner, sko og stoffer ble rasjonert.<br />
 9. 9.
 10. 10. MARSHALLHJELPEN<br />USA var rikt og mektig etter andre verdenskrig.<br />I 1948 fikk Norge tilbud om Marshallhjelp.<br />Som betingelse måtte Norge bli medlem av OEEC.<br />Amerikanerne ville utvikle frihandelen i Europa.<br />Det ville øke varebyttet mellom landene.<br />
 11. 11.
 12. 12. Regjeringen ville innføre planøkonomi.<br />Regjeringen ville miste kontrollen over økonomien hvis landet mottok Marshallhjelp.<br />Næringslivet og Høyre ville at Norge skulle motta Marshallhjelp.<br />Marshallhjelpen ville dermed sette fart i norsk næringsliv. <br />Sovjet la press på landene i Øst Europa om ikke å motta Marshallhjelp.<br />Det førte til at Norge valgte å motta Marshallhjelp.<br />
 13. 13.
 14. 14. BLANDINGSØKONOMI<br />OEEC passet på at norske reguleringer av økonomien ble avviklet. <br />Norsk økonomi ble knyttet nærmere europeisk økonomi.<br />Resultatet ble at Norge utviklet en blandingsøkonomi.<br />Det offentlige skulle ta seg av skole og helsevesen.<br />Private bedrifter skulle produsere mesteparten av varene.<br />
 15. 15.
 16. 16. INDUSTRIENS STORHETSTID.<br />Det var storindustrien som skapte økonomisk velstand.<br />Norske elver ble bygd ut i stort tempo.<br />Det ble bygd ut industri som krevde mye strøm.<br />Norge ble storeksportør av aluminium, metaller, kunstgjødsel og papir.<br />
 17. 17.
 18. 18. Industrien, jordbruket og fisket ble mekanisert.<br />Dermed økte produksjonen.<br />Landet ble rikere.<br />
 19. 19.
 20. 20. FULL SYSSELSETTING OG ØKOMISK VEKST<br />Et viktig mål var å skape arbeid for alle.<br />I stedet ble det mangel på arbeidskraft.<br />Mange flyttet til byene.<br />Industrien gikk for fullt og handelsflåten gikk bra.<br />I 1960 ble bilsalget frigitt.<br />
 21. 21.
 22. 22. NORGE VELGER SIDE I DEN KALDE KRIGEN.<br />
 23. 23. ALDRI MER 9. APRIL<br />Fellesprogrammet ville ha et sterkt forsvar.<br />Norge kunne ikke klare seg alene i en konflikt.<br />Derfor var det viktig at Norge gikk inn i en forsvarsallianse.<br />Til å begynne med stolte Norge på at FN skulle løse problemene.<br />Motsetningene mellom USA og Sovjet økte.<br />
 24. 24.
 25. 25. NORDISK FORSVARSFORBUND.<br />Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia i 1948.<br />I 1948 skrev Finland under en vennskapspakt med Sovjet.<br />Det gikk rykter om Sovjet også ville tilby en vennskapspakt med Norge.<br />Danmark, Sverige og Norge prøvde å danne et forsvarsforbund.<br />Sverige ville at forbundet skulle være nøytralt.<br />Dermed ble det ikke noe av det nordiske forsvarforbundet.<br />
 26. 26.
 27. 27. NATO<br />Storbritannia, USA, Canada og mange europeiske land dannet NATO.<br />Sovjet hadde felles grense med Norge.<br />Einar Gerhardsen mente at et norsk medlemskap i NATO ville provosere Sovjet.<br />Sovjet advarte Norge mot å gå inn i NATO.<br />I 1949 bestemte Stortinget at Norge skulle bli medlem av NATO.<br />Men det var ikke tillatt å bygge utenlandske baser på norsk jord.<br />
 28. 28.
 29. 29. NATO styrker skulle få lov til å ha øvelser på norsk jord.<br />Men det var ikke lov å holde øvelser i Finnmark og Troms.<br />
 30. 30.
 31. 31. VELFERDSSTATEN<br />
 32. 32.
 33. 33. FRA GAVE TIL RETTFERDIGHET<br />Fellesprogrammet – produksjonen skal fordeles slik at alle får gode kår.<br />CA 1900 – ulykkestrygd og syketrygd.<br />Fattigkassa – skam å få penger fra det offentlige.<br />Etter krigen skulle trygdesystemet bygges ut slik at alle kunne få en rimelig levestandard dersom inntekten falt bort.<br />Trygd var en rettighet som alle skulle få.<br />
 34. 34.
 35. 35. TRYGGHET FRA VOGGE TIL GRAV.<br />I 1950-årene ble det innført flere nye trygder.<br />Behovsprøvd – folk med høy inntekt fikk ikke trygd.<br />Etter hvert ble behovsprøvingen fjernet.<br />1946 – 5 % av befolkningen gikk på trygd.<br />1970 – 15 % av befolkningen gikk på trygd.<br />Den største aldersgruppa var pensjonister.<br />
 36. 36.
 37. 37. FOKETRYGDEN<br />1968 – Folketrygden blir innført.<br />70 år for å bli pensjonist.<br />60 % av inntekten.<br />Pensjonen ble beregnet etter hvor mye man har tjent og hvor lenge man har arbeidet.<br />Utgiftene dekkes med medlemsavgift, avgifter fra arbeidsgiverne og ved tilskudd fra staten.<br />
 38. 38.
 39. 39. UTDANNING I VELFERDSSTATEN<br />1963. 7 årig skole, store forskjeller by og land.<br />Realskolen ( ungdomsskole) for å komme inn på gymnaset.<br />Framhaldsskole eller arbeid.<br />De som gikk på realskolen måtte bo hjemme og betale bøkene selv.<br />Ikke lik utdanning for alle.<br />
 40. 40.
 41. 41. Kommunene bygde skolepalasser med spesialrom, gymsal og svømmebasseng.<br />Grendeskoler ble lagt ned.<br />Alle skulle ha rett til utdanning og den skulle være gratis.<br />I 1969 ble niårig skole innført i Norge.<br />
 42. 42.
 43. 43. ØKONOMISK VEKST OG EF-MEDLEMSKAP<br />
 44. 44. LAVERE TOLL OG MER FRIHANDEL<br />Utenrikshandelen økte gjennom 1950-årene.<br />Viktigst var handelen med Storbritannia og Nord Amerika.<br />Skipsfarten og eksportindustrien var avhengig av frihandel.<br />Norge arbeidet for lavere toll og færre handelskvoter.<br />Norge ønsket ikke å være med i EEC ( EU ) i 1957 da det ble dannet.<br />
 45. 45.
 46. 46. I stedet opprettet Norge og seks andre land frihandelsorganisasjonen EFTA i 1960.<br />EFTA arbeidet for å senke toll og handelshindringer.<br />Frihandelen omfattet bare industrivarer.<br />
 47. 47.
 48. 48. HARDERE KONKURRANSE.<br />Norske bedrifter møtte hardere konkurranse fra utenlandske bedrifter.<br />Men norske bedrifter kunne nå selge varer på det store EFTA – markedet.<br />Mange norske sko og tekstilbedrifter gikk konkurs fordi den utenlandske konkurransen ble for stor.<br />Norske skipsverft og møbelfabrikker klarte seg godt i konkurransen med utenlandske bedrifter.<br />
 49. 49.
 50. 50. Norske bedrifter klarte godt å tilpasse seg frihandelen.<br />Det skyltes billig og nok energi fra kraftverkene.<br />Norge solgte også mange varer til land utenom frihandelsområdene.<br />Utenrikshandelen var årsaken til den økonomiske veksten på 1960-tallet.<br />
 51. 51.
 52. 52. DE GYLDNE 60-ÅRENE<br />På 1960-tallet vokste nasjonalproduktet med 5 % hvert år.<br />En stor del av folks inntekter kunne nå brukes til luksus.<br />Fra 1960 til 1970 økte salget av biler sterkt.<br />Fra midten av 1960-tallet ble det populært å reise på chartertur til Syden.<br />Mange hadde råd til å bygge seg hytte.<br />Forbrukersamfunnet.<br />
 53. 53.
 54. 54. VEKSTEN SKAPER PROBLEMER<br />I 1965 ble den første borgerlige regjeringen dannet.<br />De forsatte med den politikken som AP stod for.<br />Bedrifter slo seg sammen til større enheter.<br />Mange mennesker flyttet fra distriktene og inn til byer og tettsteder.<br />Noen stilte spørsmål ved utviklingen.<br />Mange mennesker ble uføre og industrien ødela naturen.<br />
 55. 55.
 56. 56. Mange ungdommer begynte å studere ved høyskoler og universitet.<br />De stilte spørsmål ved forbrukersamfunnet.<br />De ble kalt for dessertgenerasjonen.<br />
 57. 57.
 58. 58. NASJONAL SELVRÅDERETT<br />I 1969 søkte Storbritannia om medlemskap i EU.<br />Fram til 1972 var det en intens debatt om medlemskap i EU i Norge.<br />Stortinget og organisasjonene i næringslivet ville at Norge skulle delta i internasjonal handel og samarbeid. <br />Hvis vi ikke var med i EU, så ville det bli lagt toll på norske varer. <br />
 59. 59.
 60. 60. EU-medlemskap var fortsatt den viktigste måten å opprettholde økonomisk vekst på.<br />Målet for EU var også å gjøre Europa til en forbundsstat.<br />Dette ble en kampssaki Norge.<br />Tilhengerne til EU argumenterte med at et medlemskap ville gi oss innflytelse i EU.<br />Motstanderne mente at et medlemskap i EU ville minske selvråderetten vår.<br />
 61. 61.
 62. 62. FOLKEAVSTEMNINGEN I 1972.<br />Ved folkeavstemningen stemte 53,5 % nei og 46,5% ja.<br />Dat var stort nei flertall i Nord Norge og på Vestlandet.<br />Det var klart ja flertall på Østlandet.<br />Motstanden var stor blant bøndene. <br />De var redde for at norsk jordbruk ville bukke under i konkurransen med utenlandske matvarer.<br />
 63. 63.
 64. 64. Fiskerne var også sterke motstandere av EU-medlemskap.<br />De var redde for at utenlandske fiskere skulle fiske på norske fiskebanker.<br />Mange industriarbeidere var også mot EU medlemskap.<br />Mange var også skeptiske til problemene som den økonomiske veksten medførte.<br />

×