SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
8
Урок 22
Середовище програмування,
елементи вікна. Поняття форми.
Програмний проект і файли, що
входять до його складу. Створення
найпростішого проекту, його
компіляція, збереження, виконання.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Для створення, редагування і налагодження програм
мовою програмування Object Pascal ми будемо
використовувати середовище розробки програм
Lazarus.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Середовище Lazarus складається з:
Розділ 5
§ 5.1
текстового редактора для введення і редагування тексту
програм;
компілятора для перекладу програми з мови програмування
Object Pascal на мову команд, які може виконати процесор
комп'ютера;
засобів налагодження програми для пошуку в ній
помилок;
довідкової системи та інших компонентів.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Це середовище розробки надає можливість
використовувати велику бібліотеку візуальних
компонентів (англ. Lazarus Component Library (LCL) -
бібліотека компонентів Lazarus). Це елементи
керування: кнопки, поля, написи, прапорці, перемикачі,
лічильники, списки, смуги прокручування тощо.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Під час розміщення цих компонентів на формі
автоматично створюється відповідний фрагмент
програми мовою Object Pascal і його не потрібно
вводити до тексту програми вручну, що значно зменшує,
Розділ 5
§ 5.1
спрощує і пришвидшує
роботу зі створення
програм. Такий спосіб
розробки програм
називають візуальним.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Програми, створені в середовищі Lazarus, називають
проектами. Вони складаються з кількох файлів.
Розділ 5
§ 5.1
Відкрити вікно середовища Lazarus можна:
Використовуючи команду Lazarus
меню
Пуск  Програми  Lazarus
Використовуючи значок на Робочому
столі.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Вікно середовища Lazarus
і підлеглі вікна
Головне вікно
Вікно
Редактора коду
Вікно
Інспектор об’єктів
Вікно
Форми
Палітра компонентів
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Вікно Інспектор об'єктів, у якому
можна для кожного компонента
переглядати і змінювати значення його
властивостей, розпочинати створення
обробників подій та ін.;
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Вікно Редактор
тексту з
вкладками, на
яких
розміщуються
фрагменти
програми мовою
Object Pascal;
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Вікно форми.
Розділ 5
§ 5.1
Форма - це об'єкт, на якому
можна розмістити різні
компоненти (елементи
керування), зокрема, кнопки,
поля, написи, меню, смуги
прокручування та ін. Під час
виконання проекту форма
відкривається як вікно
прикладної програми, на якому
відображатимуться всі об'єкти,
розміщені на формі.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Форма має властивості, які відображаються на вкладці
Властивості вікна Інспектор об'єктів. У лівій частині цієї
вкладки знаходиться список властивостей, а в правій - їх
значення. Наведемо приклади деяких із цих властивостей:
Розділ 5
§ 5.1
визначає ім'я форми як об'єкта;Name
визначає текст у рядку заголовка форми;Caption
визначає колір фону форми;Color
визначає висоту вікна в пікселях;Height
визначає ширину вікна в пікселях;Width
визначає відстань (у пікселях) від верхньої межі
вікна до верхньої межі екрана;
Тор
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Перед початком виконання проект рекомендується
зберегти на носії. Сучасні проекти складаються не з
одного файлу, а з кількох. Тому доцільно для кожного
нового проекту створювати окрему папку.
Розділ 5
§ 5.1
Зберегти проект можна,
використовуючи команду
Зберегти всі меню Файл,
або кнопку Зберегти всі
панелі інструментів, або
команду Зберегти проект
меню Проект.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Система послідовно пропонує
зберегти два файли проекту:
файл з іменем Project1 і з
розширенням імені lрі;
файл з іменем Unit1 і з
розширенням імені pas.
Розширення імен файлів змінювати
не можна, а імена файлів можна
змінити.
Усі інші файли проекту
автоматично збережуться у створеній
папці, наприклад Мій перший проект.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Якщо вже збережений проект змінити, то під час
збереження його нової версії в ту саму папку без
змінення імен його файлів ніякі додаткові вікна
відкриватися не будуть.
Розділ 5
§ 5.1
Уже збережений проект
можна зберегти в іншій
папці, імена його файлів
можна змінити. Для цього
доцільно використати
команду Зберегти проект
як меню Проект.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Щоб відкрити проект, збережений раніше на носії,
потрібно виконати одну з команд:
Розділ 5
§ 5.1
Виконати команду
Відкрити з меню
Файл
Вибрати кнопку
Відкрити на панелі
інструментів
Виконати команду
Відкрити проект з
меню Проект
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Після цього у вікні, що відкриється, вибрати файл з
розширенням імені lрі, а далі вибрати кнопку Відкрити.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Інколи під час запуску середовища Lazarus
відкривається останній збережений проект. Закрити
його можна командою Закрити проект з меню Проект.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Після виконання цієї
команди відкривається вікно
Майстер проектів. У цьому вікні
можна вибрати кнопку Новий
проект для початку роботи над
новим проектом, користуючись
списком Відкрити недавній
проект, можна відкрити один з
останніх проектів, що
відкривалися в середовищі,
можна також відкрити будь-
який проект, збережений на
носії.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Середовище розробки
програм Lazarus
Після вибору кнопки Новий проект відкривається
вікно Створити новий проект, у якому потрібно у списку
Розділ 5
§ 5.1
вибрати перший
рядок Програма,
після чого вибрати
кнопку Гаразд.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Виконання проекту
Розпочати виконання проекту можна декількома
способами:
Розділ 5
§ 5.1
Виконавши команду
Виконати з меню
Виконати
Вибравши кнопку
Виконати на панелі
інструментів
Натиснувши клавішу
F9
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Виконання проекту
Під час запуску проекту на виконання розпочинає
свою роботу програма-компілятор. Насамперед ця
програма аналізує текст проекту на наявність
синтаксичних помилок.
Розділ 5
§ 5.1
У разі наявності таких помилок, ця
програма перериває свою роботу і
вказує на місце першої з них.
Потрібно виправити помилку і знову
запустити проект на виконання.
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Виконання проекту
Якщо текст проекту не містить синтаксичних помилок,
то програма-компілятор перекладає текст проекту з
мови Object Pascal на мову команд, які може виконати
процесор комп'ютера, і передає вже перекладений
проект процесору на виконання.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Виконання проекту
Для закінчення виконання проекту потрібно закрити
вікно його виконання, вибравши кнопку закриття вікна
або натиснувши сполучення клавіш Alt + F4.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Виконання проектуРозділ 5
§ 5.1
Перше вікноCaption
clRed (color - колір, red — червоний)Color
455Height
700Width
600Left
50Top
До початкового проекту, як і до будь-якого іншого,
можна вносити зміни. Наприклад, можна змінити
значення деяких властивостей форми. Для цього на
вкладці Властивості вікна Інспектор об'єктів потрібно
встановити, наприклад:
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Виконання проекту
Якщо зберегти нову версію проекту і знову виконати
його, теж відкриється вікно, але іншого кольору, інших
розмірів, розташоване в іншому місці екрана, з іншим
текстом у рядку заголовка.
Розділ 5
§ 5.1
8
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Виконання проекту
Щоб закрити вікно середовища Lazarus, можна
виконати одну з дій:
Розділ 5
§ 5.1
Виконати команду
Вихід з меню
Файл
Вибрати кнопку закриття вікна
середовища в рядку заголовка
вікна Lazarus.

More Related Content

What's hot

комп’ютерні програми і мови програмування
комп’ютерні програми і мови програмуваннякомп’ютерні програми і мови програмування
комп’ютерні програми і мови програмуванняЗахарова Олена
 
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...sveta7940
 
Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...
Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...
Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...Василь Тереховський
 
Етапи створення веб сайтів
Етапи створення веб сайтівЕтапи створення веб сайтів
Етапи створення веб сайтівYulia Vlasenko
 
8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...
8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...
8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...StAlKeRoV
 
Презентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класіПрезентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класіЮлія Артюх
 
Презентація:Додавання, редагування та форматування таблиць
Презентація:Додавання, редагування та форматування таблицьПрезентація:Додавання, редагування та форматування таблиць
Презентація:Додавання, редагування та форматування таблицьsveta7940
 
Informatyka 8-klas-morze-2021
Informatyka 8-klas-morze-2021Informatyka 8-klas-morze-2021
Informatyka 8-klas-morze-2021kreidaros1
 
комп’ютерна презентація
комп’ютерна презентаціякомп’ютерна презентація
комп’ютерна презентаціяNVK4
 
4 klas-informatyka-andrusych-2021
4 klas-informatyka-andrusych-20214 klas-informatyka-andrusych-2021
4 klas-informatyka-andrusych-2021NoName520
 
формати файлів текстових документів
формати файлів текстових документівформати файлів текстових документів
формати файлів текстових документівЛунга Лілія
 
Презентація:Комп"ютери та їх різновиди
Презентація:Комп"ютери та їх різновидиПрезентація:Комп"ютери та їх різновиди
Презентація:Комп"ютери та їх різновидиsveta7940
 
Конспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джерелами
Конспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джереламиКонспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джерелами
Конспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джереламиІлля Возняк
 
Інформатика та інформаційне суспільство
Інформатика та інформаційне суспільствоІнформатика та інформаційне суспільство
Інформатика та інформаційне суспільствоOlga Barna
 
Зберігання інформації. Носії інформації.
Зберігання інформації. Носії інформації.Зберігання інформації. Носії інформації.
Зберігання інформації. Носії інформації.V_Kobzar
 
засоби автоматизації процесу створення документа
засоби автоматизації процесу створення документазасоби автоматизації процесу створення документа
засоби автоматизації процесу створення документаElena Kostesnko
 

What's hot (20)

комп’ютерні програми і мови програмування
комп’ютерні програми і мови програмуваннякомп’ютерні програми і мови програмування
комп’ютерні програми і мови програмування
 
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...
 
Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...
Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...
Урок 26. Елементи керування “кнопка”. Поняття об’єкту та його властивостей і ...
 
Етапи створення веб сайтів
Етапи створення веб сайтівЕтапи створення веб сайтів
Етапи створення веб сайтів
 
6 клас урок 5
6 клас урок 56 клас урок 5
6 клас урок 5
 
8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...
8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...
8 клас 40 урок. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випада...
 
Презентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класіПрезентація до 17 уроку в 8 класі
Презентація до 17 уроку в 8 класі
 
Презентація:Додавання, редагування та форматування таблиць
Презентація:Додавання, редагування та форматування таблицьПрезентація:Додавання, редагування та форматування таблиць
Презентація:Додавання, редагування та форматування таблиць
 
Informatyka 8-klas-morze-2021
Informatyka 8-klas-morze-2021Informatyka 8-klas-morze-2021
Informatyka 8-klas-morze-2021
 
6 клас урок 6
6 клас урок 66 клас урок 6
6 клас урок 6
 
комп’ютерна презентація
комп’ютерна презентаціякомп’ютерна презентація
комп’ютерна презентація
 
4 klas-informatyka-andrusych-2021
4 klas-informatyka-andrusych-20214 klas-informatyka-andrusych-2021
4 klas-informatyka-andrusych-2021
 
формати файлів текстових документів
формати файлів текстових документівформати файлів текстових документів
формати файлів текстових документів
 
Презентація:Комп"ютери та їх різновиди
Презентація:Комп"ютери та їх різновидиПрезентація:Комп"ютери та їх різновиди
Презентація:Комп"ютери та їх різновиди
 
Конспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джерелами
Конспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джереламиКонспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джерелами
Конспект уроку для 6 класу. Робота з інформаційнимим джерелами
 
Інформатика та інформаційне суспільство
Інформатика та інформаційне суспільствоІнформатика та інформаційне суспільство
Інформатика та інформаційне суспільство
 
Урок 27. Елемент керування “напис”.
Урок 27. Елемент керування “напис”.Урок 27. Елемент керування “напис”.
Урок 27. Елемент керування “напис”.
 
Зберігання інформації. Носії інформації.
Зберігання інформації. Носії інформації.Зберігання інформації. Носії інформації.
Зберігання інформації. Носії інформації.
 
урок 2 інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки
урок 2 інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки урок 2 інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки
урок 2 інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки
 
засоби автоматизації процесу створення документа
засоби автоматизації процесу створення документазасоби автоматизації процесу створення документа
засоби автоматизації процесу створення документа
 

Similar to середовище Lazarus

Урок 31-32. 8 клас
Урок 31-32. 8 класУрок 31-32. 8 клас
Урок 31-32. 8 класAndrey Podgayko
 
Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмування
Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмуванняУрок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмування
Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмуванняВасиль Тереховський
 
07 07-delphi
07 07-delphi07 07-delphi
07 07-delphiIren50
 
Inf tema 1_urok_4_6_klas
Inf tema 1_urok_4_6_klasInf tema 1_urok_4_6_klas
Inf tema 1_urok_4_6_klasAllaGureva
 
Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...
Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...
Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...Василь Тереховський
 
поняття мови програмування
поняття мови програмуванняпоняття мови програмування
поняття мови програмуванняТатьяна Ляш
 
Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...
Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...
Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...Nikolay Shaygorodskiy
 
Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006
Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006
Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006Yulia Vlasenko
 

Similar to середовище Lazarus (20)

Урок 31-32. 8 клас
Урок 31-32. 8 класУрок 31-32. 8 клас
Урок 31-32. 8 клас
 
Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмування
Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмуванняУрок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмування
Урок 22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна програмування
 
6 клас урок 4
6 клас урок 46 клас урок 4
6 клас урок 4
 
події
подіїподії
події
 
07 07-delphi
07 07-delphi07 07-delphi
07 07-delphi
 
1 4
1 41 4
1 4
 
Inf tema 1_urok_4_6_klas
Inf tema 1_urok_4_6_klasInf tema 1_urok_4_6_klas
Inf tema 1_urok_4_6_klas
 
Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...
Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...
Урок 24. Практична робота №8. Створення об‘єктно-орієнтованої програми, що ві...
 
dfgInf tema 1_urok_4_6_klas
dfgInf tema 1_urok_4_6_klasdfgInf tema 1_urok_4_6_klas
dfgInf tema 1_urok_4_6_klas
 
розділ 3 перший проект 1
розділ 3 перший проект 1розділ 3 перший проект 1
розділ 3 перший проект 1
 
поняття мови програмування
поняття мови програмуванняпоняття мови програмування
поняття мови програмування
 
04
0404
04
 
Ak 11kl urok_13_tema
Ak 11kl urok_13_temaAk 11kl urok_13_tema
Ak 11kl urok_13_tema
 
Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...
Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...
Lesson # 46. the main components of the application for the operating system ...
 
Visual basic
Visual basicVisual basic
Visual basic
 
Less34
Less34Less34
Less34
 
8 клас урок 44
8 клас урок 448 клас урок 44
8 клас урок 44
 
Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006
Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006
Програмний проект в середовищі Turbo Delphi 2006
 
Urok01
Urok01Urok01
Urok01
 
6 клас урок 4
6 клас урок 46 клас урок 4
6 клас урок 4
 

More from Татьяна Ляш

More from Татьяна Ляш (9)

6 клас урок 3 дистанція
6 клас урок 3 дистанція6 клас урок 3 дистанція
6 клас урок 3 дистанція
 
6 клас урок 2 дистанція
6 клас урок 2 дистанція6 клас урок 2 дистанція
6 клас урок 2 дистанція
 
Переклад і переспів. 7 клас
Переклад і переспів. 7 класПереклад і переспів. 7 клас
Переклад і переспів. 7 клас
 
през 5-кл
през 5-клпрез 5-кл
през 5-кл
 
6 клас урок 1 Інформатика
6 клас урок 1 Інформатика6 клас урок 1 Інформатика
6 клас урок 1 Інформатика
 
фольклор
фольклорфольклор
фольклор
 
майстер клас бугайова с.ю.
майстер клас бугайова с.ю.майстер клас бугайова с.ю.
майстер клас бугайова с.ю.
 
Природа1
Природа1Природа1
Природа1
 
Звіт про поїздку до Литви
Звіт про поїздку до ЛитвиЗвіт про поїздку до Литви
Звіт про поїздку до Литви
 

Recently uploaded

Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfolha1koval
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxssuserc6cee7
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxhome
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfolha1koval
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenolha1koval
 

Recently uploaded (12)

Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 

середовище Lazarus

 • 1. 8 Урок 22 Середовище програмування, елементи вікна. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.
 • 2. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Для створення, редагування і налагодження програм мовою програмування Object Pascal ми будемо використовувати середовище розробки програм Lazarus. Розділ 5 § 5.1
 • 3. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Середовище Lazarus складається з: Розділ 5 § 5.1 текстового редактора для введення і редагування тексту програм; компілятора для перекладу програми з мови програмування Object Pascal на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера; засобів налагодження програми для пошуку в ній помилок; довідкової системи та інших компонентів.
 • 4. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Це середовище розробки надає можливість використовувати велику бібліотеку візуальних компонентів (англ. Lazarus Component Library (LCL) - бібліотека компонентів Lazarus). Це елементи керування: кнопки, поля, написи, прапорці, перемикачі, лічильники, списки, смуги прокручування тощо. Розділ 5 § 5.1
 • 5. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Під час розміщення цих компонентів на формі автоматично створюється відповідний фрагмент програми мовою Object Pascal і його не потрібно вводити до тексту програми вручну, що значно зменшує, Розділ 5 § 5.1 спрощує і пришвидшує роботу зі створення програм. Такий спосіб розробки програм називають візуальним.
 • 6. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Програми, створені в середовищі Lazarus, називають проектами. Вони складаються з кількох файлів. Розділ 5 § 5.1 Відкрити вікно середовища Lazarus можна: Використовуючи команду Lazarus меню Пуск  Програми  Lazarus Використовуючи значок на Робочому столі.
 • 7. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Вікно середовища Lazarus і підлеглі вікна Головне вікно Вікно Редактора коду Вікно Інспектор об’єктів Вікно Форми Палітра компонентів Розділ 5 § 5.1
 • 8. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Вікно Інспектор об'єктів, у якому можна для кожного компонента переглядати і змінювати значення його властивостей, розпочинати створення обробників подій та ін.; Розділ 5 § 5.1
 • 9. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Вікно Редактор тексту з вкладками, на яких розміщуються фрагменти програми мовою Object Pascal; Розділ 5 § 5.1
 • 10. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Вікно форми. Розділ 5 § 5.1 Форма - це об'єкт, на якому можна розмістити різні компоненти (елементи керування), зокрема, кнопки, поля, написи, меню, смуги прокручування та ін. Під час виконання проекту форма відкривається як вікно прикладної програми, на якому відображатимуться всі об'єкти, розміщені на формі.
 • 11. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Форма має властивості, які відображаються на вкладці Властивості вікна Інспектор об'єктів. У лівій частині цієї вкладки знаходиться список властивостей, а в правій - їх значення. Наведемо приклади деяких із цих властивостей: Розділ 5 § 5.1 визначає ім'я форми як об'єкта;Name визначає текст у рядку заголовка форми;Caption визначає колір фону форми;Color визначає висоту вікна в пікселях;Height визначає ширину вікна в пікселях;Width визначає відстань (у пікселях) від верхньої межі вікна до верхньої межі екрана; Тор
 • 12. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Перед початком виконання проект рекомендується зберегти на носії. Сучасні проекти складаються не з одного файлу, а з кількох. Тому доцільно для кожного нового проекту створювати окрему папку. Розділ 5 § 5.1 Зберегти проект можна, використовуючи команду Зберегти всі меню Файл, або кнопку Зберегти всі панелі інструментів, або команду Зберегти проект меню Проект.
 • 13. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Система послідовно пропонує зберегти два файли проекту: файл з іменем Project1 і з розширенням імені lрі; файл з іменем Unit1 і з розширенням імені pas. Розширення імен файлів змінювати не можна, а імена файлів можна змінити. Усі інші файли проекту автоматично збережуться у створеній папці, наприклад Мій перший проект. Розділ 5 § 5.1
 • 14. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Якщо вже збережений проект змінити, то під час збереження його нової версії в ту саму папку без змінення імен його файлів ніякі додаткові вікна відкриватися не будуть. Розділ 5 § 5.1 Уже збережений проект можна зберегти в іншій папці, імена його файлів можна змінити. Для цього доцільно використати команду Зберегти проект як меню Проект.
 • 15. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Щоб відкрити проект, збережений раніше на носії, потрібно виконати одну з команд: Розділ 5 § 5.1 Виконати команду Відкрити з меню Файл Вибрати кнопку Відкрити на панелі інструментів Виконати команду Відкрити проект з меню Проект
 • 16. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Після цього у вікні, що відкриється, вибрати файл з розширенням імені lрі, а далі вибрати кнопку Відкрити. Розділ 5 § 5.1
 • 17. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Інколи під час запуску середовища Lazarus відкривається останній збережений проект. Закрити його можна командою Закрити проект з меню Проект. Розділ 5 § 5.1
 • 18. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Після виконання цієї команди відкривається вікно Майстер проектів. У цьому вікні можна вибрати кнопку Новий проект для початку роботи над новим проектом, користуючись списком Відкрити недавній проект, можна відкрити один з останніх проектів, що відкривалися в середовищі, можна також відкрити будь- який проект, збережений на носії. Розділ 5 § 5.1
 • 19. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Середовище розробки програм Lazarus Після вибору кнопки Новий проект відкривається вікно Створити новий проект, у якому потрібно у списку Розділ 5 § 5.1 вибрати перший рядок Програма, після чого вибрати кнопку Гаразд.
 • 20. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Виконання проекту Розпочати виконання проекту можна декількома способами: Розділ 5 § 5.1 Виконавши команду Виконати з меню Виконати Вибравши кнопку Виконати на панелі інструментів Натиснувши клавішу F9
 • 21. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Виконання проекту Під час запуску проекту на виконання розпочинає свою роботу програма-компілятор. Насамперед ця програма аналізує текст проекту на наявність синтаксичних помилок. Розділ 5 § 5.1 У разі наявності таких помилок, ця програма перериває свою роботу і вказує на місце першої з них. Потрібно виправити помилку і знову запустити проект на виконання.
 • 22. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Виконання проекту Якщо текст проекту не містить синтаксичних помилок, то програма-компілятор перекладає текст проекту з мови Object Pascal на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера, і передає вже перекладений проект процесору на виконання. Розділ 5 § 5.1
 • 23. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Виконання проекту Для закінчення виконання проекту потрібно закрити вікно його виконання, вибравши кнопку закриття вікна або натиснувши сполучення клавіш Alt + F4. Розділ 5 § 5.1
 • 24. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Виконання проектуРозділ 5 § 5.1 Перше вікноCaption clRed (color - колір, red — червоний)Color 455Height 700Width 600Left 50Top До початкового проекту, як і до будь-якого іншого, можна вносити зміни. Наприклад, можна змінити значення деяких властивостей форми. Для цього на вкладці Властивості вікна Інспектор об'єктів потрібно встановити, наприклад:
 • 25. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Виконання проекту Якщо зберегти нову версію проекту і знову виконати його, теж відкриється вікно, але іншого кольору, інших розмірів, розташоване в іншому місці екрана, з іншим текстом у рядку заголовка. Розділ 5 § 5.1
 • 26. 8 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Виконання проекту Щоб закрити вікно середовища Lazarus, можна виконати одну з дій: Розділ 5 § 5.1 Виконати команду Вихід з меню Файл Вибрати кнопку закриття вікна середовища в рядку заголовка вікна Lazarus.