Berikut adalah teks ucapan penuh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran, Tan SriMuhyiddin Yassin sempena sam...
4. Maka, pada saat negara kita sedang berada di ambang peralihan daripada sebuah negaramembangun kepada sebuah negara maju...
Sumbangan dan Sokongan Padu Guru9. Walaupun telah banyak pencapaian yang dihasilkan dalam bidang pendidikan, masih banyak ...
untuk memperkasa pendidikan teknik dan vokasional, insyaAllah, kita akan berjaya meningkatkanperatusan pelajar aliran tekn...
menjadi pencetus semangat kepada guru-guru untuk meneruskan usaha murni meningkatkanpencapaian di peringkat sekolah.19. Se...
Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPLD). Dalam hubungan ini, saya akan bekerjasamadengan kesatuan-kesatuan guru unt...
29. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada guru-guru yangtelah terpilih sebagai tokoh g...
SPM TAHUN 20069 a). Berikan dua bandar baru di Malaysia dan nyatakan fungsinya.    ( 4 markah ) b). Senaraikan eman f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teks ucapan penuh timbalan perdana menteri yang juga menteri pelajaran

871 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
871
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teks ucapan penuh timbalan perdana menteri yang juga menteri pelajaran

 1. 1. Berikut adalah teks ucapan penuh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran, Tan SriMuhyiddin Yassin sempena sambutan Hari Guru 2011 yang berlangsung di Borneo Convention Centredi sini pada petang Isnin.Dalam ucapannya itu, Muhyiddin telah mengumumkan beberapa keputusan penting tentang jawatandan profesion perguruan.Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera danSalam 1Malaysia;Yang Amat Berhormat Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak;Yang Berhormat Datuk Dr. Ir. Wee Ka Siong, Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia;Yang Berhormat Dr Mohd Puad Zarkashi, Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia;Yang Berbahagia Datuk Dr Rosli Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia;Yang Berbahagia Datuk Abdul Ghafar Mahmud,Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia;Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha dan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia;Pengarah Jabatan Pelajaran Sarawak, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Pelajaran Malaysia;Pengarah-Pengarah Pelajaran Negeri;Dif-dif Jemputan, Tuan-tuan, Puan-puan dan para guru yang saya hormati sekalian.1. Alhamdullillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya,kita dapat berhimpun pada hari ini untuk menyambut Hari Guru sebagai tanda pengiktirafan kitayang tidak terhingga terhadap jasa dan sumbangan para guru sekalian.2. Selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pelajaran, saya ingin mengambil kesempatan padahari yang amat bermakna ini untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru, sama adayang masih berkhidmat atau pun yang telah bersara. Saya bagi pihak kerajaan ingin merakamkanucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan di atas segala pengorbanan dan sumbanganbesar guru-guru dalam meneruskan perjuangan mendidik anak bangsa dan memajukan negara kita.Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara3. Pemilihan tema Hari Guru tahun ini iaitu “Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara” padahemat saya adalah amat bertepatan dengan peranan guru sebagai penggerak utama prosestransformasi pendidikan, yang menjadi penentu kepada kejayaan transformasi negara kita. Sentuhankeramat guru telah melahirkan ramai cendakiawan, golongan profesional, usahawan, peniaga danseluruh warga pekerja yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan dan kemajuannegara kita selama ini.
 2. 2. 4. Maka, pada saat negara kita sedang berada di ambang peralihan daripada sebuah negaramembangun kepada sebuah negara maju berpendapatan tinggi, peranan guru menjadi lebih pentinglagi. Di pundak guru-guru letaknya harapan kita semua untuk melihat kualiti pendidikan negaramelonjak ke tahap yang terbaik, dan dengan itu memastikan sistem pendidikan negara kita dapatmelahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu transformasi negara ke tahap yang lebihtinggi. Tidak keterlaluan jika saya katakan bahawa seluruh harapan dan cita-cita rakyat untukmenjayakan proses transformasi negara dipertaruhkan kepada saudara dan saudari yang bergelarguru.5. Kerajaan sememangnya telah membuat perencanaan yang amat rapi untuk menjayakan prosestransformasi pendidikan negara. Ini termasuklah pelaksanaan Bidang Keberhasilan Utama Negara(NKRA) Pendidikan yang merupakan mekanisme utama untuk menjayakan agenda penting ini.Namun, kita juga akur bahawa perencanaan yang rapi sahaja tidak menjamin keupayaan kita untukmencapai setiap sasaran yang ditetapkan. Lebih penting ialah pengorbanan dan daya juang para gurudalam menjayakan setiap perencanaan yang dilakar oleh kerajaan. Untuk itu, saya ingin mengambilkesempatan pada hari yang amat bermakna ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih dantahniah kepada para guru di atas jerih perih anda semua dalam mencapai sasaran-sasaran pentingyang ditetapkan di bawah NKRA pendidikan, dan juga di bawah dasar-dasar serta program lain yangsedang dilaksanakan di Kementerian Pelajaran.6. Dari segi pencapaian sasaran NKRA Pendidikan, Alhamdulillah, berkat curahan jasa dan bakti paraguru sekalian, kita telah berjaya meningkatkan kadar penyertaan prasekolah kepada 72.42 peratus,iaitu melebihi sasaran 72 peratus yang ditetapkan untuk tahun 2010. Kadar literasi murid juga telahmeningkat daripada 64 peratus kepada 85 peratus, manakala kadar numerasi meningkat daripada 73peratus kepada 91 peratus. Kita juga telah mengumumkan senarai 20 buah Sekolah Berprestasi Tinggipada tahun 2010 dan untuk tahun 2011 sebanyak 23 buah sekolah lagi telah diiktiraf sebagai SekolahBerprestasi Tinggi.7. Lebih membanggakan kita, jasa guru untuk melonjakkan kecemerlangan pendidikan tidakmengenal batasan geografi. Guru-guru di pedalaman pun berupaya untuk melonjakkan prestasisekolah. Ini dibuktikan misalnya dengan kejayaan SK Ulu Lubai, sebuah sekolah di kawasanpedalaman Sarawak, mendapat pengiktirafan Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun ini. Di sampingitu, inisiatif Tawaran Baru juga telah menunjukkan hasil yang amat positif apabila guru-guru daripada1,400 buah sekolah telah berjaya melepasi sasaran prestasi yang ditetapkan untuk sekolah masing-masing, dan dengan itu layak untuk menerima bayaran insentif di atas perkhidmatan mereka yangcemerlang.8. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada guru-guru yang telahbertungkus lumus untuk menjayakan pelbagai inisiatif di bawah empat sub-NKRA pendidikan.Alhamdulillah, segala perit jerih guru-guru sekalian telah membuahkan hasil apabila KementerianPelajaran mendapat markah tertinggi dalam pencapaian KPI bagi tahun 2010. Saya mengucapkanberbanyak terima kasih kepada guru-guru dan semua pegawai Kementerian yang telah membantusaya menerajui Kementerian Pelajaran dengan baik sehingga kita berjaya mencapai kejayaan yangcemerlang ini. Untuk itu, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada guru-guru sekalian! Kejayaan yangamat bermakna ini adalah milik anda semua!
 3. 3. Sumbangan dan Sokongan Padu Guru9. Walaupun telah banyak pencapaian yang dihasilkan dalam bidang pendidikan, masih banyak lagiyang perlu dilakukan oleh kita semua untuk memastikan supaya proses pemantapan kualitipendidikan negara dapat berlaku secara berterusan. Atas kesedaran inilah, saya selaku MenteriPelajaran telah menggagaskan beberapa dasar penting untuk dilaksanakan di setiap peringkatpersekolahan.10. Pertama, menyedari betapa mustahaknya anak-anak kita mempunyai tahap kesihatan dankecergasan yang tinggi untuk membolehkan mereka menjadi manusia yang cerdas, maka saya telahmemperkenalkan Dasar 1Murid 1Sukan. Dasar ini memberi peluang kepada setiap murid untukmelibatkan diri dalam acara sukan yang digemari dengan tujuan untuk meningkatkan tahapkecergasan dan kecerdasan mereka. Seperti kata pepatah Arab, “Al-‘aqlu al-salim, fi al-jismi al-salim”,yang bermaksud akal yang sihat terletak pada badan yang sihat.11. Kedua, saya juga telah memperkenalkan dasar Memartabat Bahasa Malaysia dan MemperkukuhBahasa Inggeris (MBMMBI). Kita sedar bahawa penguasaan bahasa Melayu adalah amat pentinguntuk memastikan setiap murid dapat menguasai ilmu yang diajar dalam bahasa Melayu, iaitu bahasaKebangsaan negara kita dan bahasa pengantar di sekolah. Usaha memartabatkan bahasa Melayu perludimulakan di sekolah lagi supaya anak-anak kita mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada bahasaKebangsaan yang merupakan bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di negara kita.12. Pada masa yang sama, kita juga sedar bahawa penguasaan bahasa Inggeris di kalangan muridadalah amat penting untuk membolehkan mereka berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggerisyang merupakan bahasa antarabangsa utama di dunia. Maka, di bawah dasar MBMMBI ini,Kementerian Pelajaran telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menambahbaik pengajaran danpembelajaran bahasa Inggeris di sekolah. Ini termasuklah dengan menggunakan khidmat kepakaranguru penutur jati bahasa Inggeris yang ditempatkan di Institut Pendidikan Guru dan di zon-zontertentu untuk melatih guru-guru meningkatkan ilmu dan kemahiran mengajar mata pelajaran bahasaInggeris.13. Ketiga, selaras dengan keperluan untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif untukmemacu kemajuan negara, Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Kurikulum StandardSekolah Rendah (KSSR) yang memberi penekanan kepada pemupukan pemikiran kritis, kreatif daninovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya yakin transformasi kurikulum yangdilaksanakan pada tahun ini akan membuka lembaran baru kepada guru-guru untuk menerokakaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif untuk mengasah bakat dan dayakreativiti murid secara lebih berkesan.14. Keempat, untuk memastikan pendidikan negara mampu melahirkan tenaga kerja berkemahirantinggi, maka saya telah memberi tumpuan khusus kepada program transformasi pendidikan teknikdan vokasional. Sebagai langkah untuk memastikan murid mendapat pendidikan vokasional dankemahiran yang berkualiti, maka KPM akan mengambil guru vokasional dan kemahiran baru yangdiiktiraf dari pasaran terbuka seperti pusat latihan kemahiran tinggi dan universiti teknikal awam.Proses pengambilan guru-guru tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat dan dijangkamencecah 10,000 orang menjelang penghujung 2015. Dengan pelbagai usaha yang dilaksanakan
 4. 4. untuk memperkasa pendidikan teknik dan vokasional, insyaAllah, kita akan berjaya meningkatkanperatusan pelajar aliran teknikal dan vokasional daripada 10 peratus kepada 20 peratus menjelangtahun 2015. Di sini Di Himpunkan Kisah Pelik dan Lucu, Anda Pasti terhibur... Dapatkan info terkini dengan klik link ini15. Kesemua dasar dan program yang saya sebutkan ini memerlukan sokongan padu para guru. Tanpasokongan guru-guru sekalian, agak sukar untuk kita mencapai segala cita-cita murni yang dihasratkanmelalui pelaksanaan dasar-dasar ini. Dasar akan tinggal dasar, perancangan akan tinggalperancangan. Untuk itu, saya berharap agar guru-guru sekalian dapat berada dalam satu saf bersama-sama saya dan seluruh kepimpinan Kementerian Pelajaran dalam melaksanakan setiap dasar ini danseterusnya menjayakan agenda transformasi pendidikan demi masa depan negara kita.Memartabatkan Profesion Keguruan16. Sungguhpun jasa dan bakti guru sukar untuk dibalas, namun sebagai imbalan yang wajar kepadajasa-jasa guru, kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada usaha untuk memartabatkan profesionkeguruan. Dalam hubungan ini, pelbagai program latihan dalam perkhidmatan telah dilaksanakanoleh Kementerian untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Ini termasuklah programpensiswazahan guru yang mensasarkan bilangan guru siswazah sebanyak 60 peratus di sekolahrendah dan 90 peratus di sekolah menengah menjelang tahun 2015.17. Dari segi peluang kenaikan pangkat pula, kerajaan telah memperuntukkan pelbagai faedah kepadaperkhidmatan perguruan yang tidak dinikmati oleh perkhidmatan-perkhidmatan lain. Perkhidmatanperguruan adalah satu-satunya perkhidmatan yang diperuntukkan dengan lima (5) kaedah kenaikanpangkat iaitu:(i) kenaikan pangkat mengisi kekosongan jawatan,(ii) kenaikan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP),(iii) kenaikan pangkat secara time-based,(iv) kenaikan pangkat untuk Pengetua atau Guru Besar cemerlang dan(v) kenaikan pangkat Guru Cemerlang.18. Di samping itu, perkhidmatan perguruan juga menikmati satu lagi bentuk imbuhan berasaskanprestasi yang tidak dinikmati oleh mana-mana perkhidmatan awam lain iaitu Bayaran InsentifTawaran Baru kepada pengetua, guru besar dan warga sekolah yang berjaya melonjakkan prestasisekolah masing-masing. Alhamdulillah, insentif Tawaran Baru ini telah membuahkan hasil yang amatbaik apabila jumlah guru dan pemimpin sekolah yang berjaya mendapat ganjaran adalah jauhmelebihi sasaran awal yang ditetapkan. Ini bermakna, guru-guru kita mempunyai motivasi yang amattinggi untuk melonjakkan prestasi sekolah. Saya berharap agar pencapaian cemerlang ini akan
 5. 5. menjadi pencetus semangat kepada guru-guru untuk meneruskan usaha murni meningkatkanpencapaian di peringkat sekolah.19. Selain itu, kerajaan juga telah meluluskan Bayaran Insentif Sekolah Berprestasi Tinggi bagimenghargai jasa guru dan kakitangan sokongan yang berkhidmat di Sekolah Berprestasi Tinggi.Insentif ini adalah tanda pengiktirafan kerajaan terhadap sumbangan guru-guru dalam melahirkansekolah-sekolah yang berpencapaian cemerlang di negara kita. Dengan usaha berterusan guru-guru diseluruh negara untuk melonjakkan prestasi sekolah, saya berkeyakinan bahawa sasaran mewujudkan100 buah Sekolah Berprestasi Tinggi menjelang tahun 2013 akan dapat dicapai.20. Sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan besar para guru kepada negara, kerajaan juga sentiasaberusaha untuk menambahbaik skim perkhidmatan pendidikan. Terbaru ialah pengumuman YABPerdana Menteri hari ini mengenai beberapa penambahbaikan dalam skim perkhidmatan pegawaipendidikan yang pastinya disambut baik oleh guru-guru sekalian.21. Saya selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pelajaran mengucapkan setinggi-tinggi terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada YAB Perdana Menteri yang telah memberikantumpuan istimewa kepada profesyen keguruan dengan mengumumkan hadiah Hari Guru palingbermakna buat guru-guru di seluruh negara pada hari ini. Saya tahu YAB Perdana Menteri sentiasamendengar keluhan guru-guru yang terpaksa mengambil masa terlalu lama untuk menikmati peluangkenaikan ke gred yang lebih tinggi.22. Kerana itulah, walaupun dalam keadaan kerajaan perlu mengawal defisit negara, YAB PerdanaMenteri masih bersedia untuk menawarkan penambahbaikan skim perkhidmatan pendidikan, denganmemberi nafas baru kepada kaedah kenaikan gred, khususnya secara time-based. InsyaAllah, denganpengumuman yang telah dibuat oleh YAB Perdana Menteri, ramai guru akan menikmati manfaatkenaikan gred yang lebih cepat selepas ini.23. Begitu juga dengan pertambahan jumlah jawatan Gred Khas C daripada 36 kepada 72 jawatanuntuk guru-guru yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertambahan sebanyak 100peratus ini akan memperluaskan peluang guru-guru di bilik darjah untuk memegang gred tertinggidalam perkhidmatan awam tanpa perlu menjawat jawatan pentadbiran. Pewujudan jawatan GuruWibawa dan Pendeta Guru yang bakal memegang gred tertinggi dalam perkhidmatan awam jugamerupakan satu isyarat jelas bahawa kerajaan amat serius dalam memartabatkan profesyen keguruan.24. Selain itu, kenaikan gred Pengetua daripada DG48 kepada DG52 dan Penolong Kanan daripadaDG44 kepadaDG48 adalah satu pengiktirafan kepada jawatan Pengetua dan Penolong Kanan sekolahmenengah. Kenaikan gred ini adalah setimpal dengan pertambahan bebabanan yang terpaksaditanggung oleh para pengetua dan penolong kanan. InsyaAllah, kenaikan ini akan menambah minatguru-guru untuk memegang kedua-dua jawatan ini yang amat penting dalam kepimpinan sekolah.Kerjasama Dengan Kesatuan Guru dan Ibubapa25. Usaha memartabat profesyen keguruan adalah satu proses yang berterusan. Untuk itu, kerajaansentiasa berusaha untuk menyediakan pelbagai bentuk insentif kepada guru-guru dan menambahbaikkeseluruhan perkhidmatan pendidikan dari masa ke semasa, termasuk penambahbaikan dalam
 6. 6. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPLD). Dalam hubungan ini, saya akan bekerjasamadengan kesatuan-kesatuan guru untuk melihat isu-isu yang berkaitan dengan profesyen keguruansecara lebih terperinci dan menyeluruh, serta mencari kaedah terbaik untuk terus memartabatkanprofesyen keguruan agar setara dengan darjat kemuliaannya. Pihak Kementerian juga akan terusmengadakan perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyelesaikan beberapaperkara berkaitan dengan perjawatan guru yang telah dibawa kepada perhatian Kementerian sebelumini. Pihak Kementerian juga akan mempergiatkan program pensiswazahan guru untukmemartabatkan profesyen keguruan di samping memastikan semua guru dapat menikmati pelbagaifaedah yang disediakan untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah.26. Selain itu, dalam usaha kita untuk menjayakan agenda pendidikan negara, peranan ibubapa tidakkurang pentingnya. Malah, ibubapa adalah insan yang paling penting dalam menentukankecemerlangan pendidikan anak-anak. Justeru, saya juga ingin mengajak ibubapa supaya menjadikansekolah sebagai milik masyarakat. Ibubapa boleh memberikan sumbangan secara langsung kepadasekolah melalui pelbagai kegiatan sukarela yang dapat membantu melonjakkan prestasi sekolah.Dalam hubungan ini, Persatuan Ibubapa dan Guru boleh memainkan peranan yang proaktif dalammenggalakkan ibubapa untuk menyumbang secara langsung kepada pembangunan sekolah, yangpastinya akan membantu anak-anak untuk meningkatkan pencapaian dalam pendidikan.Penutup27. Saya yakin dengan adanya guru-guru yang berdedikasi, kepimpinan kesatuan guru yang proaktifdan ibubapa yang prihatin, InsyaAllah, kita akan dapat menjayakan proses transformasi pendidikan dinegara kita dengan cemerlang. Atas segalanya, guru-guru merupakan pemimpin dan penjana utamatransformasi negara. Dengan keringat gurulah kita melahirkan insan yang mulia; dengan kudratgurulah kita membina masa depan yang sejahtera.28. Dengan amanah besar ini, guru-guru menduduki satu darjat yang paling dimuliakan dalammasyarakat. Bak kata pujangga:Dialah pemberi paling setiaTiap akar ilmu miliknyaPelita dan lampu segalaUntuk manusia sebelum jadi dewasa.Dialah ibu dialah bapa juga sahabatAlur kesetiaan mengalirkan nasihatPemimpin yang ditauliahkan segala umatSeribu tahun katanya menjadi hikmat.
 7. 7. 29. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada guru-guru yangtelah terpilih sebagai tokoh guru sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini. Kepada semua guru,sekali lagi saya mengucapkan Selamat Hari Guru. Semoga para guru sekalian akan terus diberikekuatan oleh Allah s.w.t. untuk terus menabur jasa kepada nusa dan bangsa.“Selamat Hari Guru”. “Terima Kasih Cikgu”.Wabillahi al-taufik wa al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
 8. 8. SPM TAHUN 20069 a). Berikan dua bandar baru di Malaysia dan nyatakan fungsinya. ( 4 markah ) b). Senaraikan eman faktor yang mempengaruhi perkembangan bandar besar di dunia. ( 6 markah ) c). i ). Nyatakan lima kesan pembandaran terhadap alam sekitar. ( 5 markah ) ii ). Cadangan lima langkah untuk mengurangkan kesan tersebut. ( 5 markah )SPM TAHUN 200710. a). Di atas peta, namakan : i). Bandar diraja bertanda P ii). Bandar pelabuhan bertanda Q iii). Terminal keretapi bertanda R iv). Bandaraya bertanda S v). Pelabuhan perikanan bertanda T ( 5 markah ) b). Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi proses pembandaran. ( 4 markah ) c). Bandar dan luar bandar bergantung antara satu sama lain. Terangkan tiga sumbangan luar bandar kepada bandar. ( 6 markah ) d). Berikan lima faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan luar bandar. ( 5 markah )SPM TAHUN 201011. a). Di atas peta, namakan : i). Bandar sempadan bertanda P ii). Bandar teknologi maklumat dan telekomunikasi bertanda Q iii). Bandar diraja bertanda R iv). Bandar pentadbiran bertanda S ( 4 markah ) b). i). Terangkan faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan luar bandar. ( 6 markah ) ii). Nyatakan empat fungsi petempatan luar bandar di Malaysia. ( 4 markah ) c). Bandar dan luar bandar saling bergantung antara satu sama lain. Terangkan sumbangan bandar kepada luar bandar. ( 6 markah )

×