SlideShare a Scribd company logo
E-administració: noves formes
de relació amb l'administració”
 Ricardo González Mas
 12 de Maig de 2010
 Valls
Continguts

 Societat de la Informació
 Conceptes Previs
 E-Administració
 Actuacions
 Conclusions
Page  2
               Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Page  3
      Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Societat de la Informació


 “Societat de la informació és un estadi de desenvolupament
   social caracteritzat per la capacitat dels seus membres
 (ciutadans, empreses i administracions) per obtenir i compartir
 qualsevol informació de forma instantànea, desde qualsevol
     lloc i en la forma que es vulgui (Castells 1998)”
Page  4
                Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Societat de la Informació
 Elements
  – Usuaris: Persones / Organitzacions que accedeixen als continguts a
   través de les infraestrutures (infoestructures)
  – Infraestructures: Mitjans tècnics que fan possible l'accés remot als
   continguts
  – Continguts: Informació, productes o serveis als que es pot accedir
   sense necessitat de desplaçar-se obligatòriament a un lloc determinat.
Page  5
                    Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Societat de la Informació
 Algunes Dades d'Int erés
Page  6
               Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Societat de la Informació
 Algunes Dades d'Int erés
Page  7
               Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Conceptes
 Modernització: Fer que algú o alguna cosa pasi a ser modern
 Modern: Relatiu al temps de qui parla o a una época recent
 Modernitzar l'administració: Fer que l'administració s'adapti al temps
 actual i s'adapti a la societat
 Societat del segle XXI: “Net Generation”
Page  8
                   Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Conceptes

Una Administració moderna ha de evolucionar definitivament i
desenvolupar nous valors:
· Qualitat: orientada al servei públic, competitiva, inspirada en objectius i
condicionada a resultats.
· Adaptada a la societat i a l'entorn en general: coneixedora de les
necesitats i expectativas del públic, flexible, col.laborativa, transparent i
responsable.
· Intel.ligent: que genera coneixement, innova i apren.
· Treball en xarxa, intra i interadministrativament, organitzacions i
institucions privades
Page  9
                    Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
E-Administració
Principis inspiradors de l’Administració electrònica:
- Simplificació administrativa i documental prèvia
- Publicitat i transparència administrativa
- Participació pública
- Multicanalitat
- Accessibilitat
- Cooperació entre administracions públiques
- Economies d’escala
- Neutralitat tecnològica
Page  10
                    Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
E-Administració: Marc legislatiu

1. Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP).
2. Llei d’Impuls de la Societat de la Informació (LISI)
  – La facturació electrònica en el marc de la contractació amb el sector públic serà
   obligatòria.
3. Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
4. DNI-e.
  – Identitat digital
Page  11
                      Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
E-Administració: LAECSP (Llei 11/2007)

  – Dret dels ciutadans → Obligació per a les AAPP
  – Dret del ciutadà, empres, professional a relacionar-se amb les AAPP
   per mitjans electrònics
  – Regular aspectes bàsics de l'ús de les TIC en les relacions entre AAPP
   i ciutadans
  – Conceptes: Disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de
   dades.
  – Seu electrònica
  – Identitat Digital
Page  12
                    Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
E-Administració

Què és l'e-administarció?


  L'e-administració és un conjunt d'actuacions orientades a
  millorar la gestió pública i la prestació de serveis a ciutadans i
  empreses a través de les T.I.C.

 Serveis a empreses i ciutadans
 Gestió interna
Page  13
                  Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions
Page  14
       Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions
Page  15
       Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions

 Projecte Comarcal d'Automatització de la gestió d’expedients de
 l’administració local de l’Alt Camp


      EnX@NET@ , Expedients en Xarxa

 Solució conjunta de tots els municipis de la comarca de l'Alt Camp
 Coordinació Consell Comarcal de l'Alt Camp I Ajuntament de Valls
 Execució 2010-2011
Page  16
                 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions

 Tràmits Disponibles en l'administració
  – DGT: Oficina Virtual http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/
  – AEAT: Sede electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es/
  – Generalitat de Catalunya http://www.cat365.net/inici/default?I=1
  – SOC: Tramitació Online
   http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/tramits_onlin
  – Administració Local?
Page  17
                      Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions

 Ajuntament de Valls
 Catàleg de Tràmits disponibles
 A través del portal www.valls.cat
Page  18
                   Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions

 Oficina d'Atenció al Ciutadà http://www.ajvalls.org/aoc/index.asp
  EL TEU AJUNTAMENT
    •  Instància general
    •  Queixes/suggeriments/incidències
 DOCUMENTS PERSONALS
    •  Canvi de domicili dins del mateix municipi
    •  Alta procedent d'un altre municipi
    •  Alta per omissió al padró municipal d'habitants
    •  Modificació de dades al padró municipal d'habitants
    •  Certificat d'empadronament actual
    •  Certificat d'empadronament històric
    •  Certificat de convivència actual
    •  Certificat de convivència històricPage  19
                             Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions

 Oficina d'Atenció al Ciutadà http://www.ajvalls.org/aoc/index.asp
  HABITATGE I VIA PÚBLICA
    •  Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns
    •  Llicència de gual
 TRIBUTS I SANCIONS
    •  Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
 TRÀNSIT, VEHICLES I TRANSPORT
    •  Retirada de vehicles de la via pública
 MEDI AMBIENT I ANIMALS DOMÈSTICS
    •  Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental
    •  Denúncia per excés de soroll
    •  Recollida de mobles i trastos vells al carrer
Page  20
                               Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions
Page  21
       Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions
Page  22
       Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Actuacions

 Consulta tràmits i gestions
Page  23
                Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Conclusions

Simplificar els procediments administratius
Evitant realitzar comprovacions innecessàries i reduint el temps de tràmits als ciutadans.
• Millorar l’eficiència dels tràmits administratius

Evitant errors de transcripció i millorant la qualitat de les dades.
Els organismes gestors se centren en el seu negoci.
• Disminuir el volum dels expedients

Reduint el número de documents que conforma un expedient.
• Permetre que el ciutadà exerciti el dret administratiu a no aportar dades i documents que estiguin en poder de les AAPP
Dret recollit en la llei 30/1992 y en la llei 11/2007

                 La implantació de la 11/2007 aporta més
                      avantatges o desavantatges?
                per a l’administració o per a l’administrat?
Page  24
                                  Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
Gràcies

 Preguntes, aclariments
 dubtes, comentaris?
 L'únic constant és el canvi
 Heraclito de Éfeso
Page  25
              Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització

More Related Content

What's hot

E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...
Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...
Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...
Localret
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Vicenç Ruiz Gómez
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
Congrés Govern Digital
 
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCALBARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
fcorcho
 
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadanaSíntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
gencat .
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
Josep Budi
Josep BudiJosep Budi
Josep BudiJSe
 
aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010
Surt, Fundació de dones, Fundació privada
 

What's hot (11)

E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...
Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...
Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i...
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
 
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCALBARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
 
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadanaSíntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
 
Josep Budi
Josep BudiJosep Budi
Josep Budi
 
aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010
 

Viewers also liked

Xman eng 20120419
Xman eng 20120419Xman eng 20120419
Xman eng 20120419
Bassel Saab
 
Xixón 10
Xixón 10Xixón 10
Xixón 10
mjesus25
 
XML andmete import
XML andmete importXML andmete import
XML andmete import
Ülo Prints
 
èXit i fracàs d'empreses
èXit i fracàs d'empresesèXit i fracàs d'empreses
èXit i fracàs d'empreses
UNIVEMPRESA
 
XMAS OFFERS 2011
XMAS OFFERS 2011XMAS OFFERS 2011
XMAS OFFERS 2011
BD_DW_PROSFORES
 
Direito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira Motta
Direito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira MottaDireito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira Motta
Direito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira Motta
Editora Fórum
 
Xerrada pares 4t_eso_gelida1
Xerrada pares 4t_eso_gelida1Xerrada pares 4t_eso_gelida1
Xerrada pares 4t_eso_gelida1toniarroyo9
 
xmas16
xmas16xmas16
xmas16
Reji jacob
 
XI Reunión de divulgadores de ciencia
XI Reunión de divulgadores de cienciaXI Reunión de divulgadores de ciencia
XI Reunión de divulgadores de ciencia
lorenzoslideshare
 
Xeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación Española
Xeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación EspañolaXeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación Española
Xeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación Española
David Barrán Ferreiro
 
Xevgenis_Michail_CI7130 Network and Information Security
Xevgenis_Michail_CI7130 Network and Information SecurityXevgenis_Michail_CI7130 Network and Information Security
Xevgenis_Michail_CI7130 Network and Information Security
Michael Xevgenis
 
Xie X et al 2014
Xie X et al 2014Xie X et al 2014
Xie X et al 2014
Pingtao Tang
 
Xie's PaperASN2013070710SupplementaryData
Xie's PaperASN2013070710SupplementaryDataXie's PaperASN2013070710SupplementaryData
Xie's PaperASN2013070710SupplementaryData
Pingtao Tang
 
XI Encontro EMRC - 6ºAno
XI Encontro EMRC - 6ºAnoXI Encontro EMRC - 6ºAno
XI Encontro EMRC - 6ºAno
Espaço Emrc
 
Xilinxaxi uart16550
Xilinxaxi uart16550Xilinxaxi uart16550
Xilinxaxi uart16550
Moorthy Venkatachalam
 
2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi
2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi
2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi
Bizitegi Bizitegi
 

Viewers also liked (19)

Xiamen Admission PDF
Xiamen Admission PDFXiamen Admission PDF
Xiamen Admission PDF
 
Xman eng 20120419
Xman eng 20120419Xman eng 20120419
Xman eng 20120419
 
Xixón 10
Xixón 10Xixón 10
Xixón 10
 
XML andmete import
XML andmete importXML andmete import
XML andmete import
 
èXit i fracàs d'empreses
èXit i fracàs d'empresesèXit i fracàs d'empreses
èXit i fracàs d'empreses
 
XMAS OFFERS 2011
XMAS OFFERS 2011XMAS OFFERS 2011
XMAS OFFERS 2011
 
Direito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira Motta
Direito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira MottaDireito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira Motta
Direito Disciplinário Preventivo - Raquel Dias da Silveira Motta
 
xiongc_pamphlet
xiongc_pamphletxiongc_pamphlet
xiongc_pamphlet
 
Xerrada pares 4t_eso_gelida1
Xerrada pares 4t_eso_gelida1Xerrada pares 4t_eso_gelida1
Xerrada pares 4t_eso_gelida1
 
xmas16
xmas16xmas16
xmas16
 
XI Reunión de divulgadores de ciencia
XI Reunión de divulgadores de cienciaXI Reunión de divulgadores de ciencia
XI Reunión de divulgadores de ciencia
 
Xeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación Española
Xeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación EspañolaXeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación Española
Xeografía 2ºBAC Unidade 7 A Poboación Española
 
Xevgenis_Michail_CI7130 Network and Information Security
Xevgenis_Michail_CI7130 Network and Information SecurityXevgenis_Michail_CI7130 Network and Information Security
Xevgenis_Michail_CI7130 Network and Information Security
 
Xie X et al 2014
Xie X et al 2014Xie X et al 2014
Xie X et al 2014
 
Xie's PaperASN2013070710SupplementaryData
Xie's PaperASN2013070710SupplementaryDataXie's PaperASN2013070710SupplementaryData
Xie's PaperASN2013070710SupplementaryData
 
XI Encontro EMRC - 6ºAno
XI Encontro EMRC - 6ºAnoXI Encontro EMRC - 6ºAno
XI Encontro EMRC - 6ºAno
 
=xké? UGUALE PERCHÉ?
=xké? UGUALE PERCHÉ?=xké? UGUALE PERCHÉ?
=xké? UGUALE PERCHÉ?
 
Xilinxaxi uart16550
Xilinxaxi uart16550Xilinxaxi uart16550
Xilinxaxi uart16550
 
2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi
2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi
2012 La Cronicidad en los servicios de drogodependencias. Nuevos retos. Bizitegi
 

Similar to Xerrada E-Administracio

Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Pablo Muiño Pardo
 
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Pep Budi
 
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Atictes
 
10 Sessions Web (2005 2007)
10 Sessions Web (2005 2007)10 Sessions Web (2005 2007)
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalDinamoder
 
Introducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalIntroducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalDinamoder
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalDinamoder
 
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOCPresentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
LauraForcadell
 
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjanaPresent i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjanaPremsa Sant Cugat
 
TICxCAT - Les TIC per Catalunya
TICxCAT - Les TIC per CatalunyaTICxCAT - Les TIC per Catalunya
TICxCAT - Les TIC per Catalunya
Susana Aguilar
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
gencat .
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
gvarona2
 
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
Congrés Govern Digital
 
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalitzacióReptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
m4Social
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
Ecotendències Cosmocaixa
 

Similar to Xerrada E-Administracio (20)

Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
 
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
 
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
 
10 Sessions Web (2005 2007)
10 Sessions Web (2005 2007)10 Sessions Web (2005 2007)
10 Sessions Web (2005 2007)
 
Apunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessióApunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessió
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digital
 
Introducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalIntroducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració Digital
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digital
 
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOCPresentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC
 
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjanaPresent i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
 
TICxCAT - Les TIC per Catalunya
TICxCAT - Les TIC per CatalunyaTICxCAT - Les TIC per Catalunya
TICxCAT - Les TIC per Catalunya
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
 
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
 
ISAC 6+, Atenció Ciutadana
ISAC 6+, Atenció CiutadanaISAC 6+, Atenció Ciutadana
ISAC 6+, Atenció Ciutadana
 
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalitzacióReptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PR...
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 

More from omnia valls

Tutorial Pinterest
Tutorial PinterestTutorial Pinterest
Tutorial Pinterest
omnia valls
 
Tutorial El Gran Dictat
Tutorial El Gran DictatTutorial El Gran Dictat
Tutorial El Gran Dictatomnia valls
 
Presentació Aula Mentor de Valls
Presentació Aula Mentor de VallsPresentació Aula Mentor de Valls
Presentació Aula Mentor de Valls
omnia valls
 
Traductor de google
Traductor de googleTraductor de google
Traductor de googleomnia valls
 
Crear compte de gmail
Crear compte de gmailCrear compte de gmail
Crear compte de gmailomnia valls
 
Horaris autobusos
Horaris autobusosHoraris autobusos
Horaris autobusosomnia valls
 
Mirar estat del trafic
Mirar estat del traficMirar estat del trafic
Mirar estat del traficomnia valls
 
Previsió meteorologica
Previsió meteorologicaPrevisió meteorologica
Previsió meteorologicaomnia valls
 
Tutorial duolingo
Tutorial duolingoTutorial duolingo
Tutorial duolingo
omnia valls
 
La imatge digital
La imatge digitalLa imatge digital
La imatge digital
omnia valls
 
Mòbils
MòbilsMòbils
Mòbils
omnia valls
 
Tv online
Tv onlineTv online
Tv online
omnia valls
 
Redisenya la teva llar
Redisenya la teva llarRedisenya la teva llar
Redisenya la teva llar
omnia valls
 
Memòries usb
Memòries usbMemòries usb
Memòries usb
omnia valls
 
Ofertes i viatges per internet
Ofertes i viatges per internetOfertes i viatges per internet
Ofertes i viatges per internet
omnia valls
 
Geolocalitzacio
GeolocalitzacioGeolocalitzacio
Geolocalitzacio
omnia valls
 
Twitter
TwitterTwitter
Twitter
omnia valls
 
Acosta't a la tecnologia
Acosta't a la tecnologiaAcosta't a la tecnologia
Acosta't a la tecnologia
omnia valls
 

More from omnia valls (20)

Tutorial Pinterest
Tutorial PinterestTutorial Pinterest
Tutorial Pinterest
 
Tutorial El Gran Dictat
Tutorial El Gran DictatTutorial El Gran Dictat
Tutorial El Gran Dictat
 
Presentació Aula Mentor de Valls
Presentació Aula Mentor de VallsPresentació Aula Mentor de Valls
Presentació Aula Mentor de Valls
 
Traductor de google
Traductor de googleTraductor de google
Traductor de google
 
Cartellera cine
Cartellera cineCartellera cine
Cartellera cine
 
Crear compte de gmail
Crear compte de gmailCrear compte de gmail
Crear compte de gmail
 
Horaris autobusos
Horaris autobusosHoraris autobusos
Horaris autobusos
 
Horaris renfe
Horaris renfeHoraris renfe
Horaris renfe
 
Mirar estat del trafic
Mirar estat del traficMirar estat del trafic
Mirar estat del trafic
 
Previsió meteorologica
Previsió meteorologicaPrevisió meteorologica
Previsió meteorologica
 
Tutorial duolingo
Tutorial duolingoTutorial duolingo
Tutorial duolingo
 
La imatge digital
La imatge digitalLa imatge digital
La imatge digital
 
Mòbils
MòbilsMòbils
Mòbils
 
Tv online
Tv onlineTv online
Tv online
 
Redisenya la teva llar
Redisenya la teva llarRedisenya la teva llar
Redisenya la teva llar
 
Memòries usb
Memòries usbMemòries usb
Memòries usb
 
Ofertes i viatges per internet
Ofertes i viatges per internetOfertes i viatges per internet
Ofertes i viatges per internet
 
Geolocalitzacio
GeolocalitzacioGeolocalitzacio
Geolocalitzacio
 
Twitter
TwitterTwitter
Twitter
 
Acosta't a la tecnologia
Acosta't a la tecnologiaAcosta't a la tecnologia
Acosta't a la tecnologia
 

Xerrada E-Administracio

 • 1. E-administració: noves formes de relació amb l'administració” Ricardo González Mas 12 de Maig de 2010 Valls
 • 2. Continguts  Societat de la Informació  Conceptes Previs  E-Administració  Actuacions  Conclusions Page  2 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 3. Page  3 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 4. Societat de la Informació “Societat de la informació és un estadi de desenvolupament social caracteritzat per la capacitat dels seus membres (ciutadans, empreses i administracions) per obtenir i compartir qualsevol informació de forma instantànea, desde qualsevol lloc i en la forma que es vulgui (Castells 1998)” Page  4 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 5. Societat de la Informació  Elements – Usuaris: Persones / Organitzacions que accedeixen als continguts a través de les infraestrutures (infoestructures) – Infraestructures: Mitjans tècnics que fan possible l'accés remot als continguts – Continguts: Informació, productes o serveis als que es pot accedir sense necessitat de desplaçar-se obligatòriament a un lloc determinat. Page  5 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 6. Societat de la Informació  Algunes Dades d'Int erés Page  6 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 7. Societat de la Informació  Algunes Dades d'Int erés Page  7 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 8. Conceptes  Modernització: Fer que algú o alguna cosa pasi a ser modern  Modern: Relatiu al temps de qui parla o a una época recent  Modernitzar l'administració: Fer que l'administració s'adapti al temps actual i s'adapti a la societat  Societat del segle XXI: “Net Generation” Page  8 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 9. Conceptes Una Administració moderna ha de evolucionar definitivament i desenvolupar nous valors: · Qualitat: orientada al servei públic, competitiva, inspirada en objectius i condicionada a resultats. · Adaptada a la societat i a l'entorn en general: coneixedora de les necesitats i expectativas del públic, flexible, col.laborativa, transparent i responsable. · Intel.ligent: que genera coneixement, innova i apren. · Treball en xarxa, intra i interadministrativament, organitzacions i institucions privades Page  9 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 10. E-Administració Principis inspiradors de l’Administració electrònica: - Simplificació administrativa i documental prèvia - Publicitat i transparència administrativa - Participació pública - Multicanalitat - Accessibilitat - Cooperació entre administracions públiques - Economies d’escala - Neutralitat tecnològica Page  10 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 11. E-Administració: Marc legislatiu 1. Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP). 2. Llei d’Impuls de la Societat de la Informació (LISI) – La facturació electrònica en el marc de la contractació amb el sector públic serà obligatòria. 3. Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 4. DNI-e. – Identitat digital Page  11 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 12. E-Administració: LAECSP (Llei 11/2007) – Dret dels ciutadans → Obligació per a les AAPP – Dret del ciutadà, empres, professional a relacionar-se amb les AAPP per mitjans electrònics – Regular aspectes bàsics de l'ús de les TIC en les relacions entre AAPP i ciutadans – Conceptes: Disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de dades. – Seu electrònica – Identitat Digital Page  12 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 13. E-Administració Què és l'e-administarció? L'e-administració és un conjunt d'actuacions orientades a millorar la gestió pública i la prestació de serveis a ciutadans i empreses a través de les T.I.C.  Serveis a empreses i ciutadans  Gestió interna Page  13 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 14. Actuacions Page  14 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 15. Actuacions Page  15 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 16. Actuacions  Projecte Comarcal d'Automatització de la gestió d’expedients de l’administració local de l’Alt Camp EnX@NET@ , Expedients en Xarxa  Solució conjunta de tots els municipis de la comarca de l'Alt Camp  Coordinació Consell Comarcal de l'Alt Camp I Ajuntament de Valls  Execució 2010-2011 Page  16 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 17. Actuacions  Tràmits Disponibles en l'administració – DGT: Oficina Virtual http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/ – AEAT: Sede electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es/ – Generalitat de Catalunya http://www.cat365.net/inici/default?I=1 – SOC: Tramitació Online http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/tramits_onlin – Administració Local? Page  17 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 18. Actuacions  Ajuntament de Valls  Catàleg de Tràmits disponibles  A través del portal www.valls.cat Page  18 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 19. Actuacions  Oficina d'Atenció al Ciutadà http://www.ajvalls.org/aoc/index.asp  EL TEU AJUNTAMENT • Instància general • Queixes/suggeriments/incidències  DOCUMENTS PERSONALS • Canvi de domicili dins del mateix municipi • Alta procedent d'un altre municipi • Alta per omissió al padró municipal d'habitants • Modificació de dades al padró municipal d'habitants • Certificat d'empadronament actual • Certificat d'empadronament històric • Certificat de convivència actual • Certificat de convivència històric Page  19 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 20. Actuacions  Oficina d'Atenció al Ciutadà http://www.ajvalls.org/aoc/index.asp  HABITATGE I VIA PÚBLICA • Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns • Llicència de gual  TRIBUTS I SANCIONS • Domiciliació de tributs, taxes i preus públics  TRÀNSIT, VEHICLES I TRANSPORT • Retirada de vehicles de la via pública  MEDI AMBIENT I ANIMALS DOMÈSTICS • Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental • Denúncia per excés de soroll • Recollida de mobles i trastos vells al carrer Page  20 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 21. Actuacions Page  21 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 22. Actuacions Page  22 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 23. Actuacions  Consulta tràmits i gestions Page  23 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 24. Conclusions Simplificar els procediments administratius Evitant realitzar comprovacions innecessàries i reduint el temps de tràmits als ciutadans. • Millorar l’eficiència dels tràmits administratius Evitant errors de transcripció i millorant la qualitat de les dades. Els organismes gestors se centren en el seu negoci. • Disminuir el volum dels expedients Reduint el número de documents que conforma un expedient. • Permetre que el ciutadà exerciti el dret administratiu a no aportar dades i documents que estiguin en poder de les AAPP Dret recollit en la llei 30/1992 y en la llei 11/2007 La implantació de la 11/2007 aporta més avantatges o desavantatges? per a l’administració o per a l’administrat? Page  24 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 • 25. Gràcies  Preguntes, aclariments dubtes, comentaris? L'únic constant és el canvi Heraclito de Éfeso Page  25 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització