Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida

1,388 views

Published on

Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida

 1. 1. e-AdministracióAjuntament de Lleida Jornada sobre e-Administració: El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu electrònica com a lloc virtual per a l’exercici d’aquest dret
 2. 2. e-AdministracióCompartir experiències iconeixement... e-Admin ... i per què no ??, ignorancies...
 3. 3. Objectiu Passar d’una administració “reactiva”, basada en el “garantisme” i el paper…
 4. 4. Objectiu … a una administració “proactiva”, basada en el document i laccés electrònic… … i que també garantitzi els drets del ciutadà i garantitzi el correcte procediment administratiu
 5. 5. Objectiu … a una administració “proactiva”, basada en el document ie-Administració l’accès electrònic… … i que també garantitzi els drets del ciutadà i garantitzi el correcte procediment administratiu
 6. 6. e-AdministracióLa veritablerevolució .... .... El secret (a veus..)
 7. 7. e-AdministracióEl document e-ParticipaciónElectrònic
 8. 8. Canvi de “model de negoci”...Hem depassard’això... ...”vendre” tecnologia, ... a això, oferir serveis ... i treballar en equip amb empreses, institucions i ciutadans "Hi ha moltes ments brillants allà a fora...“
 9. 9. Objectiu Digitalització e-Administració documentació i accessos Gestió delRe-enginyeria Canvi Culturalde processos
 10. 10. Context Ajuntament de Lleida…abans del 22 de juny de 2007 Estadístiques 2006  200 tràmits disponibles on-line  6.055 tràmits resolts íntegramente on-line.  65.000 visites mensuales al web municipal  1.858 queixes o suggeriments vía web (el 79%)  7.000 SMS transmesos als ciutadans …per “devoció”
 11. 11. Context … 22 de juny de 2007 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de losciudadanos a los Servicios Públicos …per “obligació”
 12. 12. … desenvolupament legislatiu Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los ServiciosPúblicos Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente laLey 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Ley 34/2010, de 5 deagosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobreprocedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio,reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. Llei 29/2010, del 3 dagost, de lús dels mitjans electrònics al sector públic deCatalunya Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracionspúbliques de Catalunya Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional deSeguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional deInteroperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
 13. 13. Objectiu Digitalització e-Administració documentació i accessos Gestió delRe-enginyeria Canvi Culturalde processos Entorn i suport Legislatiu
 14. 14. Carpeta Ciutadana Fonament legal: … juliol de 2007 Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos Ley 59/2003, de firma electrónica Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal Seguretat, garanties jurídiques i tècniques Garanties: Garantitzar fefaentment que qui accedeix es qui diu ser Garantitzar que qui accedeix només consulta les dades a les que tédret
 15. 15. Carpeta d’Empresa Es parteix de l’experiència de la “Carpeta Ciutadana”28 d’abril de 2010engegada Trets diferencials:  Diferents perfils“Carpeta de Empresa”  Gestionar diferents “capacitats” de gestió i representació.  Gestió de:  Habilitacions ( Autorització legal que se dona a una persona per fer una cosa )  Apoderaments ( Donar poder una persona a una altra per a que el representi on sigui precís )  Gestió de rols i usuaris  Principi de “finestreta única”
 16. 16. Carpeta d’Empresa No és suficient amb la identitat digital Fa falta establir les relacions entre les“identitats” i les “capacitats” Registre Electrònic d’Apoderaments Paliar les dificultats per acreditar la representació, i el nivell de la mateixa, amb la que s’actúa a través d’Internet. Impulsar les actuacions davant l’Administració Pública en representació de tercers per via telemàtica.
 17. 17. Context Ajuntament de Lleida Estadístiques 2010 770 tràmits disponibles on-line 26.370 tràmits resolts íntegrament on-line. 1.861.162 sessions de tràmits realitzats. 20.634 sessions a la “Carpeta Ciutadana” 5.506 sessiones a la “Carpeta d’Empresa” 1.290.235 visites/sessions a la pàgina web 5.843 certificats digitals distribuïts gratuïtament 117.844 trucades ateses pel servei 010 73.168 SMS transmesos als ciutadans (3.454 certificados)
 18. 18. 010010011100010100010011100101100001110010100110011010000100000111001001000111100100010101010001011010010010100111100101010010001110110110011000101011100011110001100111000110001000111000101000100111001011000011100101001100110100001000 e-Administració001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010011100010100010011100101100001110010100110011010000100000111001001000111100100010101010001011010010010100111100101010010001110110110011000101011100011110001100111000110001001110001010001001110010110000111001010011001101000010000011100100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001 del tauler d’anuncis clàssic a la000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101 Seu electrònica001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000001100010101110001111000110011100011000101001000111100100010101010001011010010010100111100101010010001110110110011000101011100011110001100111000110001001110001010001001110010110000111001010011001101000010000011100100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100101001000111
 19. 19. Creació de la Seu Electrònica Decret d’Alcaldia de 21 de desembre de 2009. Publicació al B.O.P. amb data 31 de disembre de 2009 Disponibilitat 1 de gener de 2010 https://www.paeria.cat/seu
 20. 20. …principals normatives Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los ServiciosPúblicosReal Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente laLey 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracionspúbliques de Catalunya Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional deSeguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.La Guia d’implantació d’una seu electrònica d’AOC
 21. 21. e-Administració Departaments i Organismes de l’Ajuntament Elements comuns: • Registre entrada/sortida • Seguiment expedients • Cartografia • Serveis web Oficines i punts d’atenció presencial • Catàleg de procediments Back Office i serveis • Tràmits on-line Front Office • Registre cadastral • CarrererTelèfon • Contribuents / tercers Web • Padrons • etc. Ciutadania
 22. 22. e-Administració Departaments i Organismes de l’Ajuntament Elements comuns: • Registre entrada/sortida • Seguiment expedients • Cartografia Oficinas y • Serveis web puntos de Oficines i punts atención d’atenció presencial • Catàleg de procediments presencial Back Office i serveis • Tràmits on-line Front Office • Registre cadastral • CarrererTelèfon • Contribuents / tercers Web • Padrons • etc. Ciutadania
 23. 23. e-Administració Departaments i Organismes de l’Ajuntament Elements comuns: • Registre entrada/sortida • Seguiment expedients • CartografiaSeu electrònica Oficines i punts d’atenció presencial Back Office Front Office • • • • Serveis web Catàleg de procediments i serveis Tràmits on-line Registre cadastral • CarrererTelèfon • Contribuents / tercers Web • Padrons • etc. Ciutadania
 24. 24. e-Administración Next step.... Seu Electrònica Homogeneïtzació de totes les administracions (internament i externament): continguts, funcions, semàntica…  Gestió d’evidències en la publicació i en la disponibilitat dels continguts  Més continguts i major transparència (... i per obligació )  Més garanties jurídiques i tècniques  Estandardització, fiabilitat, “confiabilitat”...  Facilitar el principi de finestreta única...
 25. 25. 010010011100010100010011100101100001110010100110011010000100000111001001000111100100010101010001011010010010100111100101010010001110110110011000101011100011110001100111000110001000111000101000100111001011000011100101001100110100001000 e-Administració001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010011100010100010011100101100001110010100110011010000100000111001001000111100100010101010001011010010010100111100101010010001110110110011000101011100011110001 www.paeria.cat/seu100111000110001001110001010001001110010110000111001010011001101000010000011100100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000111100011001110001100010010100100011110010001010101000101101001001010011110010101001000111011011001100010101110001111000110011100011000100111000101000100111001011000011100101001100110100001000001110010010001111001000101010100010110100100101001111001010100100011101101100110001010111000
 26. 26. Altres conclusions i reflexions...GestiódelCanvi
 27. 27. Altres conclusions i reflexions...Reptes del futur... immediat  e-Administració Eficiència, Qualitat de Servei  Seguretat i Interoperabilitat RD 3/2010 ENS, RD 4/2010 ENI  Mobilitat “Street Data” “Open Data” "Hi han moltes ments brillants allí a fora...“  e-Participació Participació 2.0 Participació en Xarxa
 28. 28. Gràcies per la seva atencióAntoni Saldaña Lapeñaasaldana@paeria.catInstitut Municipal d’InformàticaAJUNTAMENT DE LLEIDAwww.paeria.catwww.facebook.com/ajuntamentdelleidawww.twitter.com/paerialleidawww.youtube.com/ajuntamentdelleida

×