SlideShare a Scribd company logo
Wikipedia i klassrummet – klassrummet i Wikipedia:erfarenheter från forskning och skola Kristina Alexanderson, gymnasielärare i svenska och samhällskunskap, projektledare .se|webbstjärnanOlof Sundin, forskare och lärare vid Högskolan i Borås & Lunds universitet, projektledare för EXAKT
Varför informationskompetens?Från lertavlor till digital lagring.Från Alexandria till Google.Från (lagrad) information som bristvara till information i överflöd.
Nya medier! Nya arbetsmetoder?Skolor och bibliotek har växt fram tillsammans med det tryckta ordet.Nya medier förändrar förutsättningarna för kunskapsbildning, källkritik och lärande.Användarna skapar innehåll.Användarna organiserar innehåll.Är det så att nya medier också förändrar vår syn på kunskap?
Kunskapsbildning på WikipediaHur kan man kan jobba med Wikipedia i skolan?Nya utmaningar för källkritik – exempel från klassrummetHur kan vi gå vidare?
EXAKT-projektetEXpertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT: En studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer för lärande.Tar sin utgångspunkt i ökande elevaktiva arbetsformer och nya digitala redskap för informationssökning.Projektmedlemmar: Olof Sundin, Mikael Alexandersson, Helena Francke och Louise LimbergThe Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS)
Kunskapsbildning på Wikipedia
Wikipedia …Är ett online-uppslagsverk där alla kan bidra med innehåll.Bidragen berör artiklar som sådana, men också massor med s k meta-aktiviteter.Engelskspråkiga Wikipedia har ca 3 630 000 artiklar, men Wikipedia finns i mer än 250 språkversioner.Formas genom en mjukvaruplattform (wiki) och centrala policy-dokument och riktlinjer.Sjunde mest besökta platsen på nätet (Alexa, 2011-05-13).
2001
WikiPedia - vad är det egentligen?
Ett sökresultat i Google
Ett uppslagsverk eller ett socialt medium?
Ett uppslagsverk på nätet
Alla kan bidra…
Wikipedia är tillförlitligt så länge läsaren är medveten om dess brister. I det här inlägget diskuterar jag Wikipedias pålitlighet.Redan i mitt första inlägg talade jag om att jag älskar google. Googla en fråga och du får upp ett svar – enklare kan det inte bli! Ofta hänvisar google till Wikipedia som också har svar på allt, och jag är återigen i sjunde himlen. Frågan är bara hur pålitliga de svaren är?
Hmmm…
	Jag tycker precis som du, Wikipedia är TOPPEN!! men som du påstår så är allt de skriver inte pålitligt och jag har faktiskt ett roligt exempel på just detta. /…/ på Enskilda Gymnasiets sida på engelska Wikipedia, och där stod det en del roanda saker. Det står bla “The schoolalso has several sporting teams amongthem are: the golf team, the horsebackriding team, the soccer team, the swimming team and the hockey team. ” Sen när har vi ett simlag och hockeylag?
Medvetna och ändå omedvetna
Wikipedia i klassrummet
Allt sparas
Wikipedia i klassrummet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Göran_Persson
Incitament för WikipedianerKunskap och information”Det är en bortkastad dag om man inte lärt sig någonting nytt”. ”Det handlar väl egentligen att jag har hittat Wikipedia och att det kanske tillfredsställelser mitt behov av att skriva, kan man säga, och att skapa ordning och att rätta till saker som är felaktiga. Det kan man väl säga det är som i grund och botten driver mig.”
Incitament för WikipedianerFolkbildning”Hjälpa till och fylla det där små luckorna som troligen kanske nästan ingen annan skulle göra det om inte jag gjorde det.””Jag har nog lite av en folkbildare i mig”.
Wikipedia bakom scenenDe flesta aktiviteter är meta-aktiviteterDiskussionerOmröstningarBevakningStädningLänkningKlottersaneringLeta källor
Vardag i Wikipedia
Vardag i Wikipedia”Jag öppnar mina mail och jag öppnar Wikipedia. Det gör jag alltid. Det är det första jag gör, så att säga. Det ingår [skratt] i rutinerna. Då har jag sidor som jag övervakar, min bevakningslista. Om jag kollar nu så har jag 1493 sidor som jag bevakar just nu /…/”„Jag har meststädat, detvillsägarensatklotter. Detärnognågotavdetmesta jag görpå Wikipedia en vanligdag och bevakarsenasteändringar.“
En vanlig dag”Den dagen började jag med lite småpill, rättade interwikilänkar på en ny artikel, skapade nån omdirigering och rättade nån länk till Commons och la in en bild därifrån i en artikel/…/Sedan tittade jag på film, [NNN], där de tittar på tuppfäktning. Då kom jag att söka information om det och såg att den svenska artikeln var väldigt kort, och ägnade en stund åt att utöka den med hjälp av engelska Wikipedia. /…/När jag sett klart filmen kom jag tillbaka och då var klockan strax efter midnatt och det var ganska mycket klotter så jag rullade tillbaks klotter, blockerade och/eller varnade några klottrare.”
Att övervaka, städa, laga, snickra …
CMS
”Imaginea world in whicheverysingle person on the planet is given free access to the sumof all human knowledge." Jimmy Wales
Det fria uppslagsverket
Wikipedia i klassrummet
Bild & Tabell [redigera] Är det nödvändigt att ha den där fula bilden? Jag menar, den är för det första utdaterad, och fär det andra klart komprometterande. Det luktar lite tabloidpress att använda den. SzymonSpengler 23 juli 0206 (GMT) Ta inte bort tabellen! Den fjättrade ankan 16 mars 2004 kl.13.50 (CET) Tabellen fyller inget syfte eftersom tidigare statsministrar inte har sådan tabell, och all relevant information redan fanns i huvudtexten. Däremot försämrar den layouten av sidan avsevärt genom att göra bilden för stor och lämna ett stora blankt utrymme i vänsterkanten. /…/Hämtat från diskussionen kring artikeln om Göran Persson, Wikipedia CC (by, sa)
Trovärdighet på Wikipedia
Tre centrala policy-dokumentNeutral utgångspunktVerifierbarhetIngen originalforskning
Wikipedia i klassrummet
Källhänvisningar som hantverk”Om det inte är troligt att det finns källor ska det inte finnas en artikel”. ”Det bästa man kan slå folk i huvudet med på Wikipedia det är ju referenser till olika typer av verk och källor.””Wikipedia vore ju omöjlig att skriva utan tillgång till tryckta källor. Den är ju så att säga baserad på det.”
Referensers betydelserI vetenskapsstudier har man intresserat sig för hur kunskap blir till kunskap, inte minst i laboratoriet och i vetenskapliga artiklar. Bruno Latour (1987, p. 31ff ) visar hur vetenskaplig fakta ”konstrueras” genom tre strategier:1. “Bringing in friends”2. “Referring to former texts”3. “Being referred to by later texts”Till skillnad från akademiska texter blir inte Wikipediaartiklar refererade av andra, senare publicerade, artiklar.Utöver Google Search förstås! 
“Fact construction is so much a collective process that an isolated person builds only dreams, claims and feelings, no facts” (Latour, 1987, p. 41).
Wikipedia i klassrummet
Plagiat
Wikipedia i klassrummet
Wikipedia i klassrummet
Wikipedia i klassrummet
Citat?
referat
Reflektion
analys
Vilket värde har ett skolarbete?
Kunskapsbildning på WikipediaGenom vardagens hårda arbete och encyklopedins utopiska ideal skapas Wikipedia.Wikipedia är mycket mer än enbart intellektuellt arbete, det är också en gemenskap uppbyggd kring vardagens rutiner.Inte bara människor bygger kunskap utan också sökmotorer, robotar, länkar och massor med andra funktioner.På Wikipedia sker en slags återvinning, men också bortsortering, av det som tidigare är publicerat.
Wikipedia – kunskapens återvinningscentral?På Wikipedia sker en slags återvinning, som bygger på mångas delaktighet, av tidigare publicerat.Wikipedia kan kanske ses som ett laboratorium för andrahandskunskap?Wikipedias “genomskinlighet” gör det möjligt att synliggöra kunskapsprocesser i laboratoriet för andrahandskunskap.
Nya utmaningar för källkritik - exempel från klassrummet
Tillbaka till ExaktEtnografiska studier av två gymnasieklasserHur gör och resonerar eleverna inom ramen för sina uppgifter på gymnasieskolaGenom dagboksbloggar, deltagande observation och intervjuer
Några resultat från Exakt IGoogle/Wikipedia-länk”Nu så har jag börjat söka lite om kärnkraft på Google och Yahoo. Den första länken jag fick fram på Google var såklart en Wikipedia artikel och på Yahoo var det också en Wikipedia artikel, det var samma artikel där.”Socio-teknisk kunskap om publiceringshistoria i nya medier mindre vanligt.Överförd auktoritet (transferredauthority) från person/organisation till dokument.”Ett skolbibliotek är alltid en säker källa i sig, eftersom böckerna tas fram av personer som är utbildade till jobbet, till skillnad från en hemsida där den kanske enda anledningen att skriva någonting är att skapa förvirring.
Några resultat från Exakt IIJämförelse med andra tillgängliga källor som metod för trovärdighetsbedömning. Generalisering utifrån genre eller medium.”Jag väljer ju inte en Internetsida som liksom säger något helt annat utifrån en bok, för att jag tycker personligen att böcker är mer pålitliga, eller liksom...“Stark åtskillnad mellan fakta och åsikter. Formuleringen av uppgiften därför central.
Några resultat från Exakt IIIDeltagande media ansågs då förmedla åsikter ...”Alltså det är ju det man kanske hittar en trovärdig blogg men det är ju ändå en blogg”… vilket ledde till problem med den faktaorienterade Wikipedia – genrekonflikt.Källkritik för webben översattes tillbaka till traditionell media.”Denna bok innehåller mycket lärorik och användbar fakta men även här måste man tänka på att den är något år gammal och att faktan kanske inte stämmer in exakt med dagens samhälle”
KonklusionerKällkritikochinformationskompetensärsvårt. Detärviktigtattutrymmegesåtdessafrågorinomutbildningensolikanivåer.Behovav en ökadförståelseförhurkunskapformasochkommunicerasinyadigitalamiljöer.Exempelvis hur man som användare kan utnyttja paratext, metadata och kunskaper om nya mediers funktionalitet.Wikipedia kansessomettlaboratoriumförkonstruktionavandrahandskunskapWikipedia kananvändasförattöppnauppkunskapens “svartalåda” (lyftapå locket).
Vägled dina elever
Några utmaningarHur kan förmågan att handleda elevers/studenters formulerande av (forsknings)frågor utvecklas?Hur kan en didaktik som tar hänsyn till digitala mediers förutsättningar för informationssökning, källkritik och lärande utvecklas?Hur kan vi använda Wikipedia för att utveckla elevers/studenters inblick i och förståelse för kunskapsbildningens förutsättningar (även utanför Wikipedia)?
Projektblogg:http://projektexakt.wordpress.com/
Forskning om informationssökning och informationskompetensDet finns ett samband mellan kvalitet i informationssökning och lärande (Limberg, 1998).Det finns endast ett svagt samband mellan innehållet i undervisningen om informationssökning och pedagogers kvalitetsbedömning av elevernas lärande inom detta område (Limberg & Folkesson, 2006).När kunskaper i informationssökning lärs ut tenderar dessa att behandlas som i första hand tekniska färdigheter (Sundin, 2008).Elever har svårt med källkritiska bedömningar (Alexandersson & Limberg, 2004).
Om bilder och licenser
Om bilder och licenserAlla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/kalexanderson om inget annat anges	och licenserade under CreativeCommons Erkännande, icke kommersiell, dela lika)Till de bilder som jag inte är upphovsman i samband med bilden finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkorLicensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)Presentationen 	är skapad av Kristina Alexanderson	är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) 	kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexandersonLäs mer	om Webbstjärnan på http://webbstjarnan.se	om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se	om mig på http://kristinaalexanderson.se

More Related Content

Viewers also liked

эл помошник студента
эл помошник студентаэл помошник студента
эл помошник студента
irina
 
Skövde mik talk
Skövde mik talkSkövde mik talk
Skövde mik talk
Kristina Alexanderson
 
Attgoraenwebbplats
AttgoraenwebbplatsAttgoraenwebbplats
Attgoraenwebbplats
Kristina Alexanderson
 
CCskolanPechaKucha
CCskolanPechaKuchaCCskolanPechaKucha
CCskolanPechaKucha
Kristina Alexanderson
 
Parent Connection Demonstration
Parent Connection DemonstrationParent Connection Demonstration
Parent Connection Demonstration
Corona Norco Unified School District
 
Discovery Education BTS 2012
Discovery Education BTS 2012Discovery Education BTS 2012
Discovery Education BTS 2012
Corona Norco Unified School District
 
Tlz next designvote
Tlz next designvoteTlz next designvote
Business Intelligence in the New IT World
Business Intelligence in the New IT WorldBusiness Intelligence in the New IT World
Business Intelligence in the New IT World
MISNet - Integeo SE Asia
 
The Art Of Being Well
The Art Of Being WellThe Art Of Being Well
The Art Of Being Well
guestb25401
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
ufstraube
 
QlikView and Location / Map Intelligence
QlikView and Location / Map IntelligenceQlikView and Location / Map Intelligence
QlikView and Location / Map Intelligence
MISNet - Integeo SE Asia
 
Kallkritik, upphovsratt,licenser
Kallkritik, upphovsratt,licenserKallkritik, upphovsratt,licenser
Kallkritik, upphovsratt,licenser
Kristina Alexanderson
 
DE science middleschool training
DE science middleschool trainingDE science middleschool training
DE science middleschool training
Corona Norco Unified School District
 
Wollumbin Guide to using Britannica Library from RTRL
Wollumbin Guide to using Britannica Library from RTRLWollumbin Guide to using Britannica Library from RTRL
Wollumbin Guide to using Britannica Library from RTRL
jokunev
 
Webbstjärnan0910 7
Webbstjärnan0910 7Webbstjärnan0910 7
Webbstjärnan0910 7
Kristina Alexanderson
 
Final Slideshow Presentation
Final Slideshow PresentationFinal Slideshow Presentation
Final Slideshow Presentation
guest4c56e6
 

Viewers also liked (20)

эл помошник студента
эл помошник студентаэл помошник студента
эл помошник студента
 
Skövde mik talk
Skövde mik talkSkövde mik talk
Skövde mik talk
 
Sociala medier och lärande
Sociala medier och lärandeSociala medier och lärande
Sociala medier och lärande
 
Attgoraenwebbplats
AttgoraenwebbplatsAttgoraenwebbplats
Attgoraenwebbplats
 
CCskolanPechaKucha
CCskolanPechaKuchaCCskolanPechaKucha
CCskolanPechaKucha
 
Parent Connection Demonstration
Parent Connection DemonstrationParent Connection Demonstration
Parent Connection Demonstration
 
Discovery Education BTS 2012
Discovery Education BTS 2012Discovery Education BTS 2012
Discovery Education BTS 2012
 
Tlz next designvote
Tlz next designvoteTlz next designvote
Tlz next designvote
 
Om Webbstjärnan åva 2010-01-27
Om Webbstjärnan åva 2010-01-27Om Webbstjärnan åva 2010-01-27
Om Webbstjärnan åva 2010-01-27
 
Business Intelligence in the New IT World
Business Intelligence in the New IT WorldBusiness Intelligence in the New IT World
Business Intelligence in the New IT World
 
The Art Of Being Well
The Art Of Being WellThe Art Of Being Well
The Art Of Being Well
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
QlikView and Location / Map Intelligence
QlikView and Location / Map IntelligenceQlikView and Location / Map Intelligence
QlikView and Location / Map Intelligence
 
Kallkritik, upphovsratt,licenser
Kallkritik, upphovsratt,licenserKallkritik, upphovsratt,licenser
Kallkritik, upphovsratt,licenser
 
DE science middleschool training
DE science middleschool trainingDE science middleschool training
DE science middleschool training
 
Wollumbin Guide to using Britannica Library from RTRL
Wollumbin Guide to using Britannica Library from RTRLWollumbin Guide to using Britannica Library from RTRL
Wollumbin Guide to using Britannica Library from RTRL
 
Webbstjärnan0910 7
Webbstjärnan0910 7Webbstjärnan0910 7
Webbstjärnan0910 7
 
Webbstjärnan Malmö 2010-01-26
Webbstjärnan Malmö 2010-01-26Webbstjärnan Malmö 2010-01-26
Webbstjärnan Malmö 2010-01-26
 
Final Slideshow Presentation
Final Slideshow PresentationFinal Slideshow Presentation
Final Slideshow Presentation
 
Creativecommonsvinnare
CreativecommonsvinnareCreativecommonsvinnare
Creativecommonsvinnare
 

Similar to Wikipedia i klassrummet

Wikipedia i skolan Medioteket 100429
Wikipedia i skolan Medioteket 100429Wikipedia i skolan Medioteket 100429
Wikipedia i skolan Medioteket 100429
Kristina Alexanderson
 
Larmedinternet
LarmedinternetLarmedinternet
Larmedinternet
Kristina Alexanderson
 
Vad är wikipedia? Några frågor & svar
Vad är wikipedia? Några frågor & svarVad är wikipedia? Några frågor & svar
Vad är wikipedia? Några frågor & svar
Annika Hultén
 
digitalaverktyg-skolan
digitalaverktyg-skolandigitalaverktyg-skolan
digitalaverktyg-skolan
Kristina Alexanderson
 
Worldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne Län
Worldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne LänWorldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne Län
Worldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne Län
Lars Lundqvist
 
Wiki som didaktiskt verktyg
Wiki som didaktiskt verktygWiki som didaktiskt verktyg
Wiki som didaktiskt verktyg
Fernando Álvarez
 
Infosök år 1
Infosök år 1Infosök år 1
Infosök år 1
ngbib
 
Källkritik20101118
Källkritik20101118Källkritik20101118
Källkritik20101118
Kristina Alexanderson
 
Informationssökning med Elin
Informationssökning med ElinInformationssökning med Elin
Informationssökning med Elin
elinb
 
Sociala Medier, Vad, Hur, VarföR
Sociala Medier, Vad, Hur, VarföRSociala Medier, Vad, Hur, VarföR
Sociala Medier, Vad, Hur, VarföR
Elin Nord
 
Det nya utbildningsparadigmet
Det nya utbildningsparadigmetDet nya utbildningsparadigmet
Det nya utbildningsparadigmet
Dan Frendin
 
Kallor upphovsratt cc skola
Kallor upphovsratt cc skolaKallor upphovsratt cc skola
Kallor upphovsratt cc skola
Kristina Alexanderson
 
kritiskttänkadeiskolan
kritiskttänkadeiskolankritiskttänkadeiskolan
kritiskttänkadeiskolan
Kristina Alexanderson
 
informationskompetens och källkritik
informationskompetens och källkritikinformationskompetens och källkritik
informationskompetens och källkritik
Kristina Alexanderson
 
Nya grupper på Wikipedia
Nya grupper på Wikipedia Nya grupper på Wikipedia
Nya grupper på Wikipedia
Sara Mörtsell
 
Infosök SB1a och SB1b vt 2016
Infosök SB1a och SB1b vt 2016Infosök SB1a och SB1b vt 2016
Infosök SB1a och SB1b vt 2016
ngbib
 

Similar to Wikipedia i klassrummet (20)

Wikipedia i skolan Medioteket 100429
Wikipedia i skolan Medioteket 100429Wikipedia i skolan Medioteket 100429
Wikipedia i skolan Medioteket 100429
 
Larmedinternet
LarmedinternetLarmedinternet
Larmedinternet
 
Vad är wikipedia? Några frågor & svar
Vad är wikipedia? Några frågor & svarVad är wikipedia? Några frågor & svar
Vad är wikipedia? Några frågor & svar
 
Digitalaläromedel
DigitalaläromedelDigitalaläromedel
Digitalaläromedel
 
Internet i skolan med wikipedia
Internet i skolan med wikipediaInternet i skolan med wikipedia
Internet i skolan med wikipedia
 
digitalaverktyg-skolan
digitalaverktyg-skolandigitalaverktyg-skolan
digitalaverktyg-skolan
 
Worldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne Län
Worldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne LänWorldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne Län
Worldwide wikipedia 1-2/12 2016 Länsstyrelsen Skåne Län
 
Wiki som didaktiskt verktyg
Wiki som didaktiskt verktygWiki som didaktiskt verktyg
Wiki som didaktiskt verktyg
 
Infosök år 1
Infosök år 1Infosök år 1
Infosök år 1
 
Källkritik20101118
Källkritik20101118Källkritik20101118
Källkritik20101118
 
Informationssökning med Elin
Informationssökning med ElinInformationssökning med Elin
Informationssökning med Elin
 
Socialamedierskola #SSWM
Socialamedierskola #SSWMSocialamedierskola #SSWM
Socialamedierskola #SSWM
 
Sociala Medier, Vad, Hur, VarföR
Sociala Medier, Vad, Hur, VarföRSociala Medier, Vad, Hur, VarföR
Sociala Medier, Vad, Hur, VarföR
 
Det nya utbildningsparadigmet
Det nya utbildningsparadigmetDet nya utbildningsparadigmet
Det nya utbildningsparadigmet
 
Kallor upphovsratt cc skola
Kallor upphovsratt cc skolaKallor upphovsratt cc skola
Kallor upphovsratt cc skola
 
kritiskttänkadeiskolan
kritiskttänkadeiskolankritiskttänkadeiskolan
kritiskttänkadeiskolan
 
Medioteket socmed
Medioteket socmedMedioteket socmed
Medioteket socmed
 
informationskompetens och källkritik
informationskompetens och källkritikinformationskompetens och källkritik
informationskompetens och källkritik
 
Nya grupper på Wikipedia
Nya grupper på Wikipedia Nya grupper på Wikipedia
Nya grupper på Wikipedia
 
Infosök SB1a och SB1b vt 2016
Infosök SB1a och SB1b vt 2016Infosök SB1a och SB1b vt 2016
Infosök SB1a och SB1b vt 2016
 

More from Kristina Alexanderson

Programmering digitalalektioner.se
Programmering digitalalektioner.seProgrammering digitalalektioner.se
Programmering digitalalektioner.se
Kristina Alexanderson
 
Dansprogrammering - lär eleverna programmera
Dansprogrammering - lär eleverna programmeraDansprogrammering - lär eleverna programmera
Dansprogrammering - lär eleverna programmera
Kristina Alexanderson
 
Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617
Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617
Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617
Kristina Alexanderson
 
Öppna lärresurser och deras ekosystem
Öppna lärresurser och deras ekosystemÖppna lärresurser och deras ekosystem
Öppna lärresurser och deras ekosystem
Kristina Alexanderson
 
Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)
Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)
Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)
Kristina Alexanderson
 
Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)
Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)
Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)
Kristina Alexanderson
 
Lärande i en digital kontext: idag och imorgon
Lärande i en digital kontext: idag och imorgonLärande i en digital kontext: idag och imorgon
Lärande i en digital kontext: idag och imorgon
Kristina Alexanderson
 
Workshop källkritik
Workshop källkritikWorkshop källkritik
Workshop källkritik
Kristina Alexanderson
 
Sett2017 informationssäkerhet
Sett2017 informationssäkerhetSett2017 informationssäkerhet
Sett2017 informationssäkerhet
Kristina Alexanderson
 
Granska en webbadress
Granska en webbadressGranska en webbadress
Granska en webbadress
Kristina Alexanderson
 
Kristina alexanderson creative commons sverige
Kristina alexanderson  creative commons sverigeKristina alexanderson  creative commons sverige
Kristina alexanderson creative commons sverige
Kristina Alexanderson
 
Make a selfie #ind14
Make a selfie #ind14Make a selfie #ind14
Make a selfie #ind14
Kristina Alexanderson
 
Barn och ungas digitala kompetens #ind14
Barn och ungas digitala kompetens #ind14Barn och ungas digitala kompetens #ind14
Barn och ungas digitala kompetens #ind14
Kristina Alexanderson
 
Källkritik - sandvika
Källkritik - sandvikaKällkritik - sandvika
Källkritik - sandvika
Kristina Alexanderson
 
elevernaochinternet
elevernaochinternetelevernaochinternet
elevernaochinternet
Kristina Alexanderson
 
Pedagogers användning av digitala resurser
Pedagogers användning av digitala resurserPedagogers användning av digitala resurser
Pedagogers användning av digitala resurser
Kristina Alexanderson
 
doityourself
doityourselfdoityourself
doityourself
Kristina Alexanderson
 
Settdagarna2014
Settdagarna2014Settdagarna2014
Settdagarna2014
Kristina Alexanderson
 
Svenskablogga
SvenskabloggaSvenskablogga
Svenskablogga
Kristina Alexanderson
 

More from Kristina Alexanderson (20)

Programmering digitalalektioner.se
Programmering digitalalektioner.seProgrammering digitalalektioner.se
Programmering digitalalektioner.se
 
Dansprogrammering - lär eleverna programmera
Dansprogrammering - lär eleverna programmeraDansprogrammering - lär eleverna programmera
Dansprogrammering - lär eleverna programmera
 
Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617
Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617
Lararfortbildning kring Digital kompetens 20190617
 
Öppna lärresurser och deras ekosystem
Öppna lärresurser och deras ekosystemÖppna lärresurser och deras ekosystem
Öppna lärresurser och deras ekosystem
 
Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)
Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)
Digital kompetens är mer än programmering? (SETT 2018-04-12)
 
Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)
Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)
Vad är ett meme? Låt oss prata digitala källor (SETT 2018)
 
Lärande i en digital kontext: idag och imorgon
Lärande i en digital kontext: idag och imorgonLärande i en digital kontext: idag och imorgon
Lärande i en digital kontext: idag och imorgon
 
Workshop källkritik
Workshop källkritikWorkshop källkritik
Workshop källkritik
 
Sett2017 informationssäkerhet
Sett2017 informationssäkerhetSett2017 informationssäkerhet
Sett2017 informationssäkerhet
 
Granska en webbadress
Granska en webbadressGranska en webbadress
Granska en webbadress
 
Kristina alexanderson creative commons sverige
Kristina alexanderson  creative commons sverigeKristina alexanderson  creative commons sverige
Kristina alexanderson creative commons sverige
 
Make a selfie #ind14
Make a selfie #ind14Make a selfie #ind14
Make a selfie #ind14
 
Barn och ungas digitala kompetens #ind14
Barn och ungas digitala kompetens #ind14Barn och ungas digitala kompetens #ind14
Barn och ungas digitala kompetens #ind14
 
Källkritik - sandvika
Källkritik - sandvikaKällkritik - sandvika
Källkritik - sandvika
 
elevernaochinternet
elevernaochinternetelevernaochinternet
elevernaochinternet
 
Pedagogers användning av digitala resurser
Pedagogers användning av digitala resurserPedagogers användning av digitala resurser
Pedagogers användning av digitala resurser
 
doityourself
doityourselfdoityourself
doityourself
 
Settdagarna2014
Settdagarna2014Settdagarna2014
Settdagarna2014
 
Wpcampnorrk2014
Wpcampnorrk2014Wpcampnorrk2014
Wpcampnorrk2014
 
Svenskablogga
SvenskabloggaSvenskablogga
Svenskablogga
 

Wikipedia i klassrummet

 • 1. Wikipedia i klassrummet – klassrummet i Wikipedia:erfarenheter från forskning och skola Kristina Alexanderson, gymnasielärare i svenska och samhällskunskap, projektledare .se|webbstjärnanOlof Sundin, forskare och lärare vid Högskolan i Borås & Lunds universitet, projektledare för EXAKT
 • 2. Varför informationskompetens?Från lertavlor till digital lagring.Från Alexandria till Google.Från (lagrad) information som bristvara till information i överflöd.
 • 3. Nya medier! Nya arbetsmetoder?Skolor och bibliotek har växt fram tillsammans med det tryckta ordet.Nya medier förändrar förutsättningarna för kunskapsbildning, källkritik och lärande.Användarna skapar innehåll.Användarna organiserar innehåll.Är det så att nya medier också förändrar vår syn på kunskap?
 • 4. Kunskapsbildning på WikipediaHur kan man kan jobba med Wikipedia i skolan?Nya utmaningar för källkritik – exempel från klassrummetHur kan vi gå vidare?
 • 5. EXAKT-projektetEXpertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT: En studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer för lärande.Tar sin utgångspunkt i ökande elevaktiva arbetsformer och nya digitala redskap för informationssökning.Projektmedlemmar: Olof Sundin, Mikael Alexandersson, Helena Francke och Louise LimbergThe Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS)
 • 7. Wikipedia …Är ett online-uppslagsverk där alla kan bidra med innehåll.Bidragen berör artiklar som sådana, men också massor med s k meta-aktiviteter.Engelskspråkiga Wikipedia har ca 3 630 000 artiklar, men Wikipedia finns i mer än 250 språkversioner.Formas genom en mjukvaruplattform (wiki) och centrala policy-dokument och riktlinjer.Sjunde mest besökta platsen på nätet (Alexa, 2011-05-13).
 • 9. WikiPedia - vad är det egentligen?
 • 11. Ett uppslagsverk eller ett socialt medium?
 • 14. Wikipedia är tillförlitligt så länge läsaren är medveten om dess brister. I det här inlägget diskuterar jag Wikipedias pålitlighet.Redan i mitt första inlägg talade jag om att jag älskar google. Googla en fråga och du får upp ett svar – enklare kan det inte bli! Ofta hänvisar google till Wikipedia som också har svar på allt, och jag är återigen i sjunde himlen. Frågan är bara hur pålitliga de svaren är?
 • 16. Jag tycker precis som du, Wikipedia är TOPPEN!! men som du påstår så är allt de skriver inte pålitligt och jag har faktiskt ett roligt exempel på just detta. /…/ på Enskilda Gymnasiets sida på engelska Wikipedia, och där stod det en del roanda saker. Det står bla “The schoolalso has several sporting teams amongthem are: the golf team, the horsebackriding team, the soccer team, the swimming team and the hockey team. ” Sen när har vi ett simlag och hockeylag?
 • 22. Incitament för WikipedianerKunskap och information”Det är en bortkastad dag om man inte lärt sig någonting nytt”. ”Det handlar väl egentligen att jag har hittat Wikipedia och att det kanske tillfredsställelser mitt behov av att skriva, kan man säga, och att skapa ordning och att rätta till saker som är felaktiga. Det kan man väl säga det är som i grund och botten driver mig.”
 • 23. Incitament för WikipedianerFolkbildning”Hjälpa till och fylla det där små luckorna som troligen kanske nästan ingen annan skulle göra det om inte jag gjorde det.””Jag har nog lite av en folkbildare i mig”.
 • 24. Wikipedia bakom scenenDe flesta aktiviteter är meta-aktiviteterDiskussionerOmröstningarBevakningStädningLänkningKlottersaneringLeta källor
 • 26. Vardag i Wikipedia”Jag öppnar mina mail och jag öppnar Wikipedia. Det gör jag alltid. Det är det första jag gör, så att säga. Det ingår [skratt] i rutinerna. Då har jag sidor som jag övervakar, min bevakningslista. Om jag kollar nu så har jag 1493 sidor som jag bevakar just nu /…/”„Jag har meststädat, detvillsägarensatklotter. Detärnognågotavdetmesta jag görpå Wikipedia en vanligdag och bevakarsenasteändringar.“
 • 27. En vanlig dag”Den dagen började jag med lite småpill, rättade interwikilänkar på en ny artikel, skapade nån omdirigering och rättade nån länk till Commons och la in en bild därifrån i en artikel/…/Sedan tittade jag på film, [NNN], där de tittar på tuppfäktning. Då kom jag att söka information om det och såg att den svenska artikeln var väldigt kort, och ägnade en stund åt att utöka den med hjälp av engelska Wikipedia. /…/När jag sett klart filmen kom jag tillbaka och då var klockan strax efter midnatt och det var ganska mycket klotter så jag rullade tillbaks klotter, blockerade och/eller varnade några klottrare.”
 • 28. Att övervaka, städa, laga, snickra …
 • 29. CMS
 • 30. ”Imaginea world in whicheverysingle person on the planet is given free access to the sumof all human knowledge." Jimmy Wales
 • 33. Bild & Tabell [redigera] Är det nödvändigt att ha den där fula bilden? Jag menar, den är för det första utdaterad, och fär det andra klart komprometterande. Det luktar lite tabloidpress att använda den. SzymonSpengler 23 juli 0206 (GMT) Ta inte bort tabellen! Den fjättrade ankan 16 mars 2004 kl.13.50 (CET) Tabellen fyller inget syfte eftersom tidigare statsministrar inte har sådan tabell, och all relevant information redan fanns i huvudtexten. Däremot försämrar den layouten av sidan avsevärt genom att göra bilden för stor och lämna ett stora blankt utrymme i vänsterkanten. /…/Hämtat från diskussionen kring artikeln om Göran Persson, Wikipedia CC (by, sa)
 • 35. Tre centrala policy-dokumentNeutral utgångspunktVerifierbarhetIngen originalforskning
 • 37. Källhänvisningar som hantverk”Om det inte är troligt att det finns källor ska det inte finnas en artikel”. ”Det bästa man kan slå folk i huvudet med på Wikipedia det är ju referenser till olika typer av verk och källor.””Wikipedia vore ju omöjlig att skriva utan tillgång till tryckta källor. Den är ju så att säga baserad på det.”
 • 38. Referensers betydelserI vetenskapsstudier har man intresserat sig för hur kunskap blir till kunskap, inte minst i laboratoriet och i vetenskapliga artiklar. Bruno Latour (1987, p. 31ff ) visar hur vetenskaplig fakta ”konstrueras” genom tre strategier:1. “Bringing in friends”2. “Referring to former texts”3. “Being referred to by later texts”Till skillnad från akademiska texter blir inte Wikipediaartiklar refererade av andra, senare publicerade, artiklar.Utöver Google Search förstås! 
 • 39. “Fact construction is so much a collective process that an isolated person builds only dreams, claims and feelings, no facts” (Latour, 1987, p. 41).
 • 49. Vilket värde har ett skolarbete?
 • 50. Kunskapsbildning på WikipediaGenom vardagens hårda arbete och encyklopedins utopiska ideal skapas Wikipedia.Wikipedia är mycket mer än enbart intellektuellt arbete, det är också en gemenskap uppbyggd kring vardagens rutiner.Inte bara människor bygger kunskap utan också sökmotorer, robotar, länkar och massor med andra funktioner.På Wikipedia sker en slags återvinning, men också bortsortering, av det som tidigare är publicerat.
 • 51. Wikipedia – kunskapens återvinningscentral?På Wikipedia sker en slags återvinning, som bygger på mångas delaktighet, av tidigare publicerat.Wikipedia kan kanske ses som ett laboratorium för andrahandskunskap?Wikipedias “genomskinlighet” gör det möjligt att synliggöra kunskapsprocesser i laboratoriet för andrahandskunskap.
 • 52. Nya utmaningar för källkritik - exempel från klassrummet
 • 53. Tillbaka till ExaktEtnografiska studier av två gymnasieklasserHur gör och resonerar eleverna inom ramen för sina uppgifter på gymnasieskolaGenom dagboksbloggar, deltagande observation och intervjuer
 • 54. Några resultat från Exakt IGoogle/Wikipedia-länk”Nu så har jag börjat söka lite om kärnkraft på Google och Yahoo. Den första länken jag fick fram på Google var såklart en Wikipedia artikel och på Yahoo var det också en Wikipedia artikel, det var samma artikel där.”Socio-teknisk kunskap om publiceringshistoria i nya medier mindre vanligt.Överförd auktoritet (transferredauthority) från person/organisation till dokument.”Ett skolbibliotek är alltid en säker källa i sig, eftersom böckerna tas fram av personer som är utbildade till jobbet, till skillnad från en hemsida där den kanske enda anledningen att skriva någonting är att skapa förvirring.
 • 55. Några resultat från Exakt IIJämförelse med andra tillgängliga källor som metod för trovärdighetsbedömning. Generalisering utifrån genre eller medium.”Jag väljer ju inte en Internetsida som liksom säger något helt annat utifrån en bok, för att jag tycker personligen att böcker är mer pålitliga, eller liksom...“Stark åtskillnad mellan fakta och åsikter. Formuleringen av uppgiften därför central.
 • 56. Några resultat från Exakt IIIDeltagande media ansågs då förmedla åsikter ...”Alltså det är ju det man kanske hittar en trovärdig blogg men det är ju ändå en blogg”… vilket ledde till problem med den faktaorienterade Wikipedia – genrekonflikt.Källkritik för webben översattes tillbaka till traditionell media.”Denna bok innehåller mycket lärorik och användbar fakta men även här måste man tänka på att den är något år gammal och att faktan kanske inte stämmer in exakt med dagens samhälle”
 • 57. KonklusionerKällkritikochinformationskompetensärsvårt. Detärviktigtattutrymmegesåtdessafrågorinomutbildningensolikanivåer.Behovav en ökadförståelseförhurkunskapformasochkommunicerasinyadigitalamiljöer.Exempelvis hur man som användare kan utnyttja paratext, metadata och kunskaper om nya mediers funktionalitet.Wikipedia kansessomettlaboratoriumförkonstruktionavandrahandskunskapWikipedia kananvändasförattöppnauppkunskapens “svartalåda” (lyftapå locket).
 • 59. Några utmaningarHur kan förmågan att handleda elevers/studenters formulerande av (forsknings)frågor utvecklas?Hur kan en didaktik som tar hänsyn till digitala mediers förutsättningar för informationssökning, källkritik och lärande utvecklas?Hur kan vi använda Wikipedia för att utveckla elevers/studenters inblick i och förståelse för kunskapsbildningens förutsättningar (även utanför Wikipedia)?
 • 61. Forskning om informationssökning och informationskompetensDet finns ett samband mellan kvalitet i informationssökning och lärande (Limberg, 1998).Det finns endast ett svagt samband mellan innehållet i undervisningen om informationssökning och pedagogers kvalitetsbedömning av elevernas lärande inom detta område (Limberg & Folkesson, 2006).När kunskaper i informationssökning lärs ut tenderar dessa att behandlas som i första hand tekniska färdigheter (Sundin, 2008).Elever har svårt med källkritiska bedömningar (Alexandersson & Limberg, 2004).
 • 62. Om bilder och licenser
 • 63. Om bilder och licenserAlla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/kalexanderson om inget annat anges och licenserade under CreativeCommons Erkännande, icke kommersiell, dela lika)Till de bilder som jag inte är upphovsman i samband med bilden finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkorLicensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexandersonLäs mer om Webbstjärnan på http://webbstjarnan.se om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se om mig på http://kristinaalexanderson.se