SlideShare a Scribd company logo
Pagbabagong
Pampolitika sa Europa
Mga Pagbabagong
Naganap sa Europa sa
Gitnang Panahon
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
Ano ang pagkakapare-
parehas ng mga nasa
larawan?
-Isang sistemang politikal
at militar sa kanlurang
Europa noong Gitnang
Panahon.
-Ang piyudalismo ay
isang ugnayan ng mga
aristokrata o panginoon
at kaniyang basalyo.
PIYUDALISMO
-DIPLOMASYA - Ang ugnayang namagitan sa
pangkat ng mandirigmang Aleman sa
kalakhang Europa.
-Sumumpa ng katapatan sa kanilang pinuno
hanggang sa kamatayan kung kinakailangan,
bilang kapalit trinato nang mabuti at iginalang
ng pinuno ang mga mandirigma (ACT OF
HOMAGE)
MGA DAHILAN NG PAGKAKAROON NG
PYUDALISMO
-NOBLE, KLERIGO, at MGA PESANTE.
-Sa lipunang piyudal ang hari lamang ang
tanging nagmamay-ari ng mga lupain.
-Sa ilalim ng piyudalismo, ang mga panginoon
na komokontrol ang sa mga lupain na
nagtataglay ng kapangyarihang politikal,
hudisyal, at militar.
Ang Lipunan sa Sistemang PIYUDAL
Ang Lipunan sa Sistemang PIYUDAL
Manoryalismo
Ang Sistemang Manor
ang sentro ng lipunan
at ekonomiya ng mga
tao na nakatira dito.
Ang isang fief ay
binubuo ng maraming
manor na nakahiwalay
sa isa’t isa.
MANORYALISMO
Ito ay maaaring maihalintulad
sa isang pamayanan (village)
kung saan angmga
naninirahan dito ay umaasa ng
kanilang ikabubuhay sa
pagsasaka sa manor.
Sakabilang dako ang kanilang
panginoon ay dito rin umaasa
sa kita ng pagsasaka samanor
na kaniyang magiging
kayamanan.
MANORYALISMO
Ang kastilyo ng
panginoong piyudal ang
pinakapusod ng isang
manor. Maaari ring ang
bahay sa manor ay isang
malaking nababakurang
gusali o kaya ay palasyo.
Ang lupain sa loob ng
manor ay nahahati ayon
sa paggagamitan nito.
MANORYALISMO
Kasunduang Pang-Pulitika
PIYUDALISMO
MANORYALISMO
Kasunduang Pang-Ekonomiko
HOLY ROMAN
EMPIRE
Ikaanim na Linggo
Isang unyon ng
mga teritoryo sa Gitnang
Europa noong Gitnang
Panahon sa ilalim ng
pamumuno ng Banal na
Emperador Romano
ANG HOLY ROMAN EMPIRE
Charles Martel
Ang anak na lalaki ng Frankish
na estadista na si Pepin ng
Herstal at isang noblewoman
na nagngangalang Alpaida,
matagumpay na iginiit ni
Charles ang kanyang pag-
angkin sa kapangyarihan
bilang kahalili sa kanyang ama
bilang kapangyarihan sa likod
ng trono sa Frankish na pulitika.
Charles Martel
Ang pagpapatuloy at
pagtatayo sa gawain ng
kanyang ama, pinanumbalik
niya ang sentralisadong
gubyerno sa Francia at
sinimulan ang mga serye ng
mga kampanyang militar na
muling itinatag ang mga Franks
bilang mga di-mapag-
aalinlanganang panginoon ng
lahat ng Gaul.
Pepin the Short
Pope Leo III
The Great
Schism
The Great Schism
1. Pagkahati ng simbahan sa
dalawang paksyon, ang Roman
Catholic (Western Catholicism) at
ang East Orthodox Catholicism
(Eastern Catholicism).
2. Ito ay naganap matapos ideklara
ng Western Catholics si Patriarch
Michael Cerularius ng
Constantinople bilang ex-
communicado noong July 16,
1054
Michael Cerularius I
Bilang pagganti sa deklasrasyon
ng Roman Catholics, dineklara
naman ng Eastern Orthodox
Church na ex-communicado si
Pope Leo III
Ang dalawang deklarasyon ng
ex-communicacion ng
dalawang simbahan ay
pinawalang bisa nina Pope Paul
VI and Patriarch Athenagoras I
noong 1965.
Patriarch Athenagoras I at
Pope Paul VI
Ang Mga
Krusada
Ang Mga Krusada ay isang sunod sunod ng
digmaang militar na may kaugnayan sa relihiyon
na itinaguyod ng karamihan ng Kristiyanong
Europeo noong 1096–1273, karamihan nito ay
pinagtibay ng Papa sa ngalan ng Kristiyanismo.
Ang kaunaunahang layunin mga Krusada ay ang
mabawi ang Jerusalem at ng “Banal na Lupain “
mula sa kapangyarihang Muslim at upang
masugpo ang pagdating ng Muslim na Seljuk
Turks sa Anatolia.
Ang layunin ng mga krusada ay hindi
naisakatuparan at ang mga episodyo ng
brutalidad na isinagawa ng mga hukbo ng mga
Kristiyano at Muslim ay nag-iwan ng isang legasiya
ng mutual na kawalang pagtitiwala sa pagitan
ng mga Muslim at mga Kristiyano.
Paano ba ito nagsimula?
Noonog March 1095, nakatanggap
si Pope Urban II ng ulat mula sa
ambassador ni Patriarch Alexios I
Komnenos na humihingi ito ng
tulong upang matulungang
mabawi nila ang mga lupain sa
Byzantine Anatolia sa kamay ng
mga Seljuk-Turks
Sino ba ang mga Seljuk-Turks?
Sila ay pangkat ng
mga nomadikong
Muslim mula sa
Gitnang Asya na
pinalitan ang mga
Arabe at sumakop
sa imperyong
Byzantine.
Bilang pagtugon, ito ay
inihayag ni Pope Urban
sa mga Kristyanong
Europeo at nangakong
ang sinumang tutulong
o tutugon ay
magkakaroon ng
espesyal na trono, o
posisyon sa kalangitan.
“Deus vult”
Hugh ng
Vermandouis
Godfrey ng
Bouillon
Ang mga kaharian o pinunong tumugon sa
Unang Krusada
Robert ng
Normandy
Ang mga kaharian o pinunong tumugon sa
Unang Krusada
Raymong ng
Toulouse
Bohemond ng
Taranto
Ang mga kaharian o pinunong tumugon sa
Unang Krusada
Impluwensiya ng mga Kaisipang
Lumaganap sa Gitnang Panahon
Ikapitong Linggo
PIYUDALISMO AT
MANORYALISMO
I
Social Contract
Theory
Ang Lipunan sa Sistemang PIYUDAL
Tatlong Mahahalagang
Persona sa panahon ng
Piyudalismo
Mga Pari
Mga Kabalyero
Mga Serf
Mga Pari
Hindi itinuturing ang mga pari
na natatanging sektor ng
lipunan sapagkat hindi
namamana ang kanilang
posisyon dahil hindi sila
maaaring mag-asawa.
Maaaring manggaling ang
mga pari sa hanay ng
maharlika, manggagawa at
mga alipin.
Mga Kabalyero
Dahil sa hindi umiiral ang paggamit
ng salapi, ang magigiting na
sundalo o kabalyero ang
pinagkalooban ng mga kapirasong
lupa bilang kapalit ng kanilang
paglilingkod. Ang mga kabalyero
ang unang uri ng mga maharlika,
tulad ng mga panginoon ng lupa,
na maaaring magpamana ng
kanilang lupain.
Mga Serfs
Ito ang bumubuo ng masa ng tao
noong Medieval Period. Nanatili
silang nakatali sa lupang kanilang
sinasaka.
Lahat ng kaniyang gamit, pati na
ang kaniyang mga anak, ay
itinuturing na pag-aari ng
panginoon. Wala silang maaaring
gawin na hindi nalalaman ng
kanilang panginoon.
Ang manor ay isang
malaking lupang sinasaka.
Ang malaking bahagi ng
lupain na umaabot ng 1/3
hanggang ½ ng kabuuang
lupang sakahan ng manor
ay pag-aari ng lord at ilan
lamang sa mga magsasaka
ang nagmamay-ari ng lupa.
MANORYALISMO
Ang paglakas ng kalakalan ay
naging malaking tulong sa paglago
ng mga bayan. Nagkaroon ng
pagbabago sa agrikultura bunsod
ng pagtuklas ng mga bagong
teknolohiya at mga bagong
pamamaraan sa pagtatanim.
Bunga nito, tumaas ang ani kaya
nagkaroon ng magandang uri ng
pamumuhay ang mga tao.
MANORYALISMO
Sa paglawak ng kalakalan kung
saan maraming lugar na ang
sumali, naisip ng panginoong
piyudal na magtatag ng taunang
perya. Dito sa peryang ito
nagkatagpo-tagpo ang mga
mangangalakal. Sa peryang ito
kumikita ang panginoong piyudal
dahil siya ay naniningil ng buwis at
multa dito.
Dito sa peryang ito nakita ang paggamit ng salapi ngunit iba-iba ang
kanilang salaping barya. Dahil dito, nagsulputan ang mga namamalit ng
salapi (money changer), na sa maliit na halaga ay namamalit ng iba’t ibang
barya. Sa pagpapalit ng salaping ito nasabing nagsimula ang pagbabangko.
Ang interes ng grupong ito ay
nasa kalakalan. Ang mataas na
uri ng bourgeoisie ay ang
mauunlad na negosyante at mga
bangkero.
Sila ay binubuo ng mga:
mangangalakal,
banker,
shipowner,
negosyante, at
namumuhunan
Bourgeoisie

More Related Content

What's hot

Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Noemi Marcera
 
Ang krusada
Ang krusadaAng krusada
Ang krusada
Rufino Pomeda
 
krusada
krusadakrusada
krusada
Sean Cua
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
anettebasco
 
ARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptx
ARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptxARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptx
ARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptx
RoumellaConos1
 
Ang mga Dutch.pptx
Ang mga Dutch.pptxAng mga Dutch.pptx
Ang mga Dutch.pptx
ABEGAILANAS
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Jeanson Avenilla
 
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asyaPaglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Aim Villanueva
 
Panahong Midyibal sa Europa
Panahong Midyibal sa EuropaPanahong Midyibal sa Europa
Panahong Midyibal sa Europa
Milorenze Joting
 
Paglulunsad ng krusada
Paglulunsad ng krusadaPaglulunsad ng krusada
Paglulunsad ng krusada
Noemi Marcera
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
Modyul 05 republika at imperyong romano
Modyul 05  republika at imperyong romanoModyul 05  republika at imperyong romano
Modyul 05 republika at imperyong romano
南 睿
 
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Jennifer Macarat
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Genesis Ian Fernandez
 
Pag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval
Pag-usbong ng Europe sa Panahong MedievalPag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval
Pag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval
edmond84
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 
BANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptx
BANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptxBANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptx
BANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptx
annaliza9
 
Augustus Caesar at ang PAX ROMANA
Augustus Caesar at ang PAX ROMANAAugustus Caesar at ang PAX ROMANA
Augustus Caesar at ang PAX ROMANA
Noemi Marcera
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Jared Ram Juezan
 

What's hot (20)

Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Ang krusada
Ang krusadaAng krusada
Ang krusada
 
krusada
krusadakrusada
krusada
 
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
Pag usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa America, Africa at mga ...
 
ARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptx
ARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptxARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptx
ARALIN 2 AP 8 MODYUL 1 TOPOGRAPIYA NG DAIGDIG.pptx
 
Ang mga Dutch.pptx
Ang mga Dutch.pptxAng mga Dutch.pptx
Ang mga Dutch.pptx
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
 
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asyaPaglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
Paglaganap ng nasyonalismo sa kanlurang asya
 
Panahong Midyibal sa Europa
Panahong Midyibal sa EuropaPanahong Midyibal sa Europa
Panahong Midyibal sa Europa
 
Paglulunsad ng krusada
Paglulunsad ng krusadaPaglulunsad ng krusada
Paglulunsad ng krusada
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
Modyul 05 republika at imperyong romano
Modyul 05  republika at imperyong romanoModyul 05  republika at imperyong romano
Modyul 05 republika at imperyong romano
 
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Pag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval
Pag-usbong ng Europe sa Panahong MedievalPag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval
Pag-usbong ng Europe sa Panahong Medieval
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
BANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptx
BANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptxBANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptx
BANAL NA IMPERYONG ROMANO.pptx
 
Augustus Caesar at ang PAX ROMANA
Augustus Caesar at ang PAX ROMANAAugustus Caesar at ang PAX ROMANA
Augustus Caesar at ang PAX ROMANA
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
 
ang krusada
ang krusadaang krusada
ang krusada
 

Similar to WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx

Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
SMAP_G8Orderliness
 
Pagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.panPagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.pan
DanPatrickRed
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
RosebelleDasco
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Jeremie Corto
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
CARLOSRyanCholo
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
evannacua
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Francis Nicko Badilla
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
GRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptxGRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptx
JePaiAldous
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
etheljane0305
 
PAGTATATAPOS NG SERFDOM
PAGTATATAPOS NG SERFDOMPAGTATATAPOS NG SERFDOM
PAGTATATAPOS NG SERFDOM
Angelyn Lingatong
 
Ang Holy Roman Empire grade9.pptx
Ang Holy Roman Empire grade9.pptxAng Holy Roman Empire grade9.pptx
Ang Holy Roman Empire grade9.pptx
ROMELYNBALBIDO3
 
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
JePaiAldous
 
The history of holy roman empire
The history of holy roman empireThe history of holy roman empire
The history of holy roman empire
Genesis Ian Fernandez
 
Ang holy roman empire
Ang holy roman empireAng holy roman empire
Ang holy roman empire
Genesis Ian Fernandez
 
Pag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisiePag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisie
Mary Grace Ambrocio
 
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONAralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
SMAP Honesty
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
SMAP Honesty
 
bansang Europa sa panahong medieval.pptx
bansang Europa sa panahong medieval.pptxbansang Europa sa panahong medieval.pptx
bansang Europa sa panahong medieval.pptx
mangalindanjerremyjh
 

Similar to WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx (20)

Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
Pagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.panPagsasanay 3 sa aral.pan
Pagsasanay 3 sa aral.pan
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
GRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptxGRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptx
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
 
PAGTATATAPOS NG SERFDOM
PAGTATATAPOS NG SERFDOMPAGTATATAPOS NG SERFDOM
PAGTATATAPOS NG SERFDOM
 
Ang Holy Roman Empire grade9.pptx
Ang Holy Roman Empire grade9.pptxAng Holy Roman Empire grade9.pptx
Ang Holy Roman Empire grade9.pptx
 
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
 
The history of holy roman empire
The history of holy roman empireThe history of holy roman empire
The history of holy roman empire
 
Ang holy roman empire
Ang holy roman empireAng holy roman empire
Ang holy roman empire
 
Pag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisiePag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisie
 
France
FranceFrance
France
 
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONAralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
 
bansang Europa sa panahong medieval.pptx
bansang Europa sa panahong medieval.pptxbansang Europa sa panahong medieval.pptx
bansang Europa sa panahong medieval.pptx
 

Recently uploaded

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 

Recently uploaded (13)

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 

WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx

 • 1. Pagbabagong Pampolitika sa Europa Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon
 • 3. Ano ang pagkakapare- parehas ng mga nasa larawan?
 • 4. -Isang sistemang politikal at militar sa kanlurang Europa noong Gitnang Panahon. -Ang piyudalismo ay isang ugnayan ng mga aristokrata o panginoon at kaniyang basalyo. PIYUDALISMO
 • 5. -DIPLOMASYA - Ang ugnayang namagitan sa pangkat ng mandirigmang Aleman sa kalakhang Europa. -Sumumpa ng katapatan sa kanilang pinuno hanggang sa kamatayan kung kinakailangan, bilang kapalit trinato nang mabuti at iginalang ng pinuno ang mga mandirigma (ACT OF HOMAGE) MGA DAHILAN NG PAGKAKAROON NG PYUDALISMO
 • 6. -NOBLE, KLERIGO, at MGA PESANTE. -Sa lipunang piyudal ang hari lamang ang tanging nagmamay-ari ng mga lupain. -Sa ilalim ng piyudalismo, ang mga panginoon na komokontrol ang sa mga lupain na nagtataglay ng kapangyarihang politikal, hudisyal, at militar. Ang Lipunan sa Sistemang PIYUDAL
 • 7. Ang Lipunan sa Sistemang PIYUDAL
 • 9. Ang Sistemang Manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya ng mga tao na nakatira dito. Ang isang fief ay binubuo ng maraming manor na nakahiwalay sa isa’t isa. MANORYALISMO
 • 10. Ito ay maaaring maihalintulad sa isang pamayanan (village) kung saan angmga naninirahan dito ay umaasa ng kanilang ikabubuhay sa pagsasaka sa manor. Sakabilang dako ang kanilang panginoon ay dito rin umaasa sa kita ng pagsasaka samanor na kaniyang magiging kayamanan. MANORYALISMO
 • 11. Ang kastilyo ng panginoong piyudal ang pinakapusod ng isang manor. Maaari ring ang bahay sa manor ay isang malaking nababakurang gusali o kaya ay palasyo. Ang lupain sa loob ng manor ay nahahati ayon sa paggagamitan nito. MANORYALISMO
 • 14. Isang unyon ng mga teritoryo sa Gitnang Europa noong Gitnang Panahon sa ilalim ng pamumuno ng Banal na Emperador Romano ANG HOLY ROMAN EMPIRE
 • 15. Charles Martel Ang anak na lalaki ng Frankish na estadista na si Pepin ng Herstal at isang noblewoman na nagngangalang Alpaida, matagumpay na iginiit ni Charles ang kanyang pag- angkin sa kapangyarihan bilang kahalili sa kanyang ama bilang kapangyarihan sa likod ng trono sa Frankish na pulitika.
 • 16. Charles Martel Ang pagpapatuloy at pagtatayo sa gawain ng kanyang ama, pinanumbalik niya ang sentralisadong gubyerno sa Francia at sinimulan ang mga serye ng mga kampanyang militar na muling itinatag ang mga Franks bilang mga di-mapag- aalinlanganang panginoon ng lahat ng Gaul.
 • 21. 1. Pagkahati ng simbahan sa dalawang paksyon, ang Roman Catholic (Western Catholicism) at ang East Orthodox Catholicism (Eastern Catholicism). 2. Ito ay naganap matapos ideklara ng Western Catholics si Patriarch Michael Cerularius ng Constantinople bilang ex- communicado noong July 16, 1054 Michael Cerularius I
 • 22. Bilang pagganti sa deklasrasyon ng Roman Catholics, dineklara naman ng Eastern Orthodox Church na ex-communicado si Pope Leo III Ang dalawang deklarasyon ng ex-communicacion ng dalawang simbahan ay pinawalang bisa nina Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras I noong 1965. Patriarch Athenagoras I at Pope Paul VI
 • 24. Ang Mga Krusada ay isang sunod sunod ng digmaang militar na may kaugnayan sa relihiyon na itinaguyod ng karamihan ng Kristiyanong Europeo noong 1096–1273, karamihan nito ay pinagtibay ng Papa sa ngalan ng Kristiyanismo. Ang kaunaunahang layunin mga Krusada ay ang mabawi ang Jerusalem at ng “Banal na Lupain “ mula sa kapangyarihang Muslim at upang masugpo ang pagdating ng Muslim na Seljuk Turks sa Anatolia.
 • 25. Ang layunin ng mga krusada ay hindi naisakatuparan at ang mga episodyo ng brutalidad na isinagawa ng mga hukbo ng mga Kristiyano at Muslim ay nag-iwan ng isang legasiya ng mutual na kawalang pagtitiwala sa pagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano.
 • 26. Paano ba ito nagsimula? Noonog March 1095, nakatanggap si Pope Urban II ng ulat mula sa ambassador ni Patriarch Alexios I Komnenos na humihingi ito ng tulong upang matulungang mabawi nila ang mga lupain sa Byzantine Anatolia sa kamay ng mga Seljuk-Turks
 • 27. Sino ba ang mga Seljuk-Turks? Sila ay pangkat ng mga nomadikong Muslim mula sa Gitnang Asya na pinalitan ang mga Arabe at sumakop sa imperyong Byzantine.
 • 28. Bilang pagtugon, ito ay inihayag ni Pope Urban sa mga Kristyanong Europeo at nangakong ang sinumang tutulong o tutugon ay magkakaroon ng espesyal na trono, o posisyon sa kalangitan. “Deus vult”
 • 29. Hugh ng Vermandouis Godfrey ng Bouillon Ang mga kaharian o pinunong tumugon sa Unang Krusada
 • 30. Robert ng Normandy Ang mga kaharian o pinunong tumugon sa Unang Krusada
 • 31. Raymong ng Toulouse Bohemond ng Taranto Ang mga kaharian o pinunong tumugon sa Unang Krusada
 • 32. Impluwensiya ng mga Kaisipang Lumaganap sa Gitnang Panahon Ikapitong Linggo
 • 35. Ang Lipunan sa Sistemang PIYUDAL
 • 36. Tatlong Mahahalagang Persona sa panahon ng Piyudalismo
 • 38. Mga Pari Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sektor ng lipunan sapagkat hindi namamana ang kanilang posisyon dahil hindi sila maaaring mag-asawa. Maaaring manggaling ang mga pari sa hanay ng maharlika, manggagawa at mga alipin.
 • 39. Mga Kabalyero Dahil sa hindi umiiral ang paggamit ng salapi, ang magigiting na sundalo o kabalyero ang pinagkalooban ng mga kapirasong lupa bilang kapalit ng kanilang paglilingkod. Ang mga kabalyero ang unang uri ng mga maharlika, tulad ng mga panginoon ng lupa, na maaaring magpamana ng kanilang lupain.
 • 40. Mga Serfs Ito ang bumubuo ng masa ng tao noong Medieval Period. Nanatili silang nakatali sa lupang kanilang sinasaka. Lahat ng kaniyang gamit, pati na ang kaniyang mga anak, ay itinuturing na pag-aari ng panginoon. Wala silang maaaring gawin na hindi nalalaman ng kanilang panginoon.
 • 41. Ang manor ay isang malaking lupang sinasaka. Ang malaking bahagi ng lupain na umaabot ng 1/3 hanggang ½ ng kabuuang lupang sakahan ng manor ay pag-aari ng lord at ilan lamang sa mga magsasaka ang nagmamay-ari ng lupa. MANORYALISMO
 • 42. Ang paglakas ng kalakalan ay naging malaking tulong sa paglago ng mga bayan. Nagkaroon ng pagbabago sa agrikultura bunsod ng pagtuklas ng mga bagong teknolohiya at mga bagong pamamaraan sa pagtatanim. Bunga nito, tumaas ang ani kaya nagkaroon ng magandang uri ng pamumuhay ang mga tao. MANORYALISMO
 • 43. Sa paglawak ng kalakalan kung saan maraming lugar na ang sumali, naisip ng panginoong piyudal na magtatag ng taunang perya. Dito sa peryang ito nagkatagpo-tagpo ang mga mangangalakal. Sa peryang ito kumikita ang panginoong piyudal dahil siya ay naniningil ng buwis at multa dito. Dito sa peryang ito nakita ang paggamit ng salapi ngunit iba-iba ang kanilang salaping barya. Dahil dito, nagsulputan ang mga namamalit ng salapi (money changer), na sa maliit na halaga ay namamalit ng iba’t ibang barya. Sa pagpapalit ng salaping ito nasabing nagsimula ang pagbabangko.
 • 44. Ang interes ng grupong ito ay nasa kalakalan. Ang mataas na uri ng bourgeoisie ay ang mauunlad na negosyante at mga bangkero. Sila ay binubuo ng mga: mangangalakal, banker, shipowner, negosyante, at namumuhunan Bourgeoisie