Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon

12,432 views

Published on

Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon
Paghina ng Imperyong Roma
Imperyong Byzantine

Published in: Education

Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon

 1. 1. Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon
 2. 2. “ ” In the space between chaos and shape there was another chance. Jeanette Winterson
 3. 3. TRANSISYON •Panahon o pangyayari sa pagitan ng pagbagsak at pagbangon
 4. 4. Kahinaan ng Imperyo
 5. 5. 1. Pang-aalipin ng ilang mamamayan
 6. 6. 2. Ang kabutihang asal ay nasa pinakamababang antas.
 7. 7. 3. Libangan ay madugo.
 8. 8. 4. Ang maraming sagupaan at digmaan ng mga sibilyan ay nakabawas sa populasyon
 9. 9. 5. Ang mga hukbo ay binuo ng mga upahang kawal na hindi maaasahan ang katapatan.
 10. 10. DIOCLETIAN FOUND A SOLUTION TO THE AGE-OLD PROBLEM OF SUCCESSION: THE TETRARCHY.
 11. 11. Hinati ang Imperyo ng Rome Maximian (Western Roman Empire) Diocletian (Eastern Roman Empire)
 12. 12. IMPERYONG ROMANO KANLURAN( ROME ) SILANGAN (BYZANTIUM)
 13. 13. The Tetrarchy in Roman history refers to the division of the Roman Empire into a western and eastern empire, with subordinate divisions within the western and eastern empires.
 14. 14. Tetrarchy comes from the Greek words for four (tetra-) and rule (arch-) or what could be called a quadrumvirate (4-man [rule]) if basing it on Latin, as would seem more apporopriate for a Roman system of rule.
 15. 15. Tetrarchy refers to the establishment by the Roman Emperor Diocletian, in 293, of a 4-part division of the empire. Diocletian continued to rule in the east. He made Maximian his equal and co-emperor in the west. They were each called Augustus which signified that they were emperors. Subordinate to them were the two Caesars: Galerius, in the east, and Constantius in the west. An Augustus was always emperor. Sometimes the Caesars were also referred to as emperors.
 16. 16. IMPERYONG BYZANTINE
 17. 17. CONSTANTINE the GREAT
 18. 18. CONSTANTINOPLE • Sentro ng bagong sibilisasyon • Kulturang Byzantine ay ang pagsasama-sama ng iba’t ibang kultura • Wikang Griyego ; Sistema ng batas at pamamahala ay mula sa Roma • Ang relihiyon ay hango sa mga paniniwala at kaugalian ng mga sinaunang Kristiyano • Sining ay impluwensya ng Greece
 19. 19. HAGIA SOPHIA
 20. 20. EMPERADOR NG BYZANTINE • Tagapagmana ng mga Rome • Absolutong kapangyarihan - gumawa ng batas - kumander ng military - nangasiwa sa industriya at komersyo - karapatang humirang ng pinuno ng simbahan • Hinirang ng diyos na mamuno
 21. 21. EMPERADOR JUSTINIAN Imperyong Byzantine
 22. 22. IMPERYONG BYZANTINE
 23. 23. Tagumpay Pamumuno Pagbagsak Pamana 1. Sentralisadong pamahalaan 2. Mahusay na lakas militar 3. Ang kayamanan ng Silangang bahagi ng imperyo 1.Mahusay na tagapagbatas 2. sinikap na manumbalik ang kabantugan ng Rome 3. Muling natamo ang Italy 1. Pananalakay ng Seljuk Turks at ng mga Turkong Ottoman 1. Eastern Orthodox Church 2. Mural 3. Mosaic 4. Arkitektura – Hagia Sophia 5. Justian Code
 24. 24. MURAL
 25. 25. MOSAIC
 26. 26. CORPUS JURIS CIVILIS
 27. 27. Simbahang Katoliko Kanluran Silangan Romano Katoliko / Roman Catholic Church Greek Orthodox Church / Eastern Orthodox Church
 28. 28. Patriarch Bartholomew Pope Francis
 29. 29. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/164042/Diocletian http://ancienthistory.about.com/od/romeempire/g/tetrarchy.htm

×