SlideShare a Scribd company logo
Pangalan: Evan T. Nacua 
Taon @t Seksyon:9 Gabisay 
Guro: Mrs.Maria Lea C. pono
 ARALIN 21:MGA 
SALIK SA PAGLAKAS 
NG EUROPE
PAG-USBONG NG BOURGEOISIE 
 Ang terminong bourgeoisie ay iniuugnay sa mga mamamayan ng 
mga bayan sa medieval france na binubuo ng mga artisano 
at mangangalakal. Ang mga artisano ay ang mga mangagawang 
may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may 
partikular na gamit o pandekorasyon lamang. Sa uring panlipunan, 
mas mataas sa kanila ang mga landlord o panginoong maylupa. 
Ang terminong bourgeoisie ay ginamit upang tukuyin ang gitnang 
uri ng france at ng iba pa pang mga bansa sa Europe. 
Sa huling bahagi ng ika-17 siglo, naging isang makapangyarihang 
puwersa ang bourgeoisie sa Europe. Binubuo sila ng mga 
mangangalakal, banker(nagmamay-ari o namamahala ng bangko), 
mga shipowner(nagmamay-ari ng barko), mga pangunahing 
mamumuhunan at mga negosyante.
 Sa ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng bourgeoisie 
ang mga prinsipyo ng konstitusyonalidad at likas na 
karapatan (natural right) laban sa banal na karapatan 
(divine right). Ang likas na karapatan ay unibersal na 
karapatan gaya ng karapatang mabuhay ng may 
kalayaan. Ang banal na karapatan ay nagtatakda na 
ang hari ay hindi napapasailalim sa anumang 
kapangyarihan dahil ang kapangyarihan niya ay 
nanggagaling sa diyos. Samantala, ang 
konstitusyonalidad ay isang kondisyon kung saan ang 
isang tao, grupo ng tao o bansa ay kumikilos batay sa 
isinasaad ng konstitusyon o saligang batas. Ang 
liberalismo ay paniniwalang nag-ugat sa Europe na 
binibigyang-diin ang karapatan ng indibidwal.
PAG-IRAL NG MERKANTILISMO 
 Ang Merkatilismo ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin 
ang politikal. Ang mga layuning ito ay ang magkaroon ng malaking 
kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga 
barko, mapondohan ang kanyang hukbo, at magkaroon ng 
pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig. 
Ang doktrina ng bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa 
ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa 
dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito. 
Isang elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at 
paglakas ng mga nation-state ay ang tinatawag na nasyonalismong 
ekonomiko. Ibig sabihin nito, kayang tustusan ng isang bansa ang sarili 
nitong pangangailangan. Kaakibat ng merkantilismo ang konsepto ng 
paternalismo. Isa itong sistema ng pamamahala kung saan ang 
pamahalaan ay namamahala naq parang ama sa kanyang mamamayan.
PAGTATATAG NG NATIONAL 
MONARCHY 
 Malaki ang naitulong sa pagtatatag ng national monarchy 
o pambansang monarkiya sa paglakas ng Europe. 
Matatandaan na sa panahon ng piyudalismo, walang 
sentralisadong pamahalaan. Mahina ang kapangyarihan ng 
hari. Ang hari ay itinuturing lamang na pangunahing 
panginoong maylupa. 
Subalit nagbago ang katayuan ng monarkiya sa tulong na 
mga bourgeoisie. Ang hari na dating mahina ang 
kapangyarihan ay unti-unting namayagpag. Bilang resulta, 
ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa 
panginoong maylupa tungo sa pamahalaan na may 
kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng 
buwis para sa proteksiyong ito.
PAG USBONG NG NATION-STATE 
 Ang nation state ay isang estado na pinananahanan ng mga 
mamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon 
at kasaysayan dahil sa kanilang mga pagkakatulad ay 
nagkaroon sila ng pagkakaisang lahi sila rin ay nakatira sa 
isang tiyak na teritoryo at may pamahalaang kasarinlan. 
Sila’y mga nagkakaisang lahi at may katapatan sa kanilang 
bansa. 
 Isa sa mga katangian ng nation state ay pagiging 
sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng monarkiya may 
hukbo na umusbong sa nation state ito ay pagiging tapat 
ng mga sundalo sa hari. Dahil sa nation state ay lalong 
lumakas ang Europe at nabuo ang mag bagong 
institusyong pampulitika, panlipunan at pang ekonomiya. 
Nanghimasok at sinakop ng Europeong nation state ang 
mga bansang America, Asya at maging ang Africa.
ENGLAND 
 Noong 1215 ay pinilit ng mga Landlord ang haring John 
na lagdaan ang Magna Carta dito nakasaad ang mga 
batas na hindi maaaring Makulong ang isang taong 
nagkasala mna hindi dumaraan sa paglilitis , hindi rin 
maaring itaas ng hari ng walang pahintulot ng Great 
Council. Noong 1295 naitatag ang parlamento na 
House of Lords (obispo at nobility) at House of 
Commons (kabalyero at bourgeoisie) ito ang mga 
sistemang pag bubuwis sa England.
FRANCE 
 Napasakamay ni CharleMagne ang France simula 771 C.E 
ginawa nya ang lahat upang mapanatili ang kasarinlan at 
mapalawak ang teritoryo ng France sa pamamagitan ng 
hukbong militar , siay ang naglunsad ng unang kontra-atake 
laban sa mga muslim sa spain. 
Namatay sya noong 814 C.E at ipinamana ang imperyo sa 
kanyang anak na si Louis the Pious. Sa pamamagitan ng 
Treaty of Verdun hinati ng mga apo ni Charlemagne ang 
imperyo. Ngunit dahil sa di pag kakaunawaan tuluyang 
bumagsak ang imperyo dahil sa mga bagong mananalakay 
sa Europe ito ay ang mga bansang Muslim , Magyar at 
Viking.
 Ang capetian abg pumalit sa Carolingian at itinatag ang 
monarkiyang Frence sa pamamagitan ng pagkamkam ng 
Teritoryo. Mula kay Louis VI hanggang kay Philip 
Augustus ay lumawak ang teritoryo ng France . Lalo pa 
. 
itong tumatag kay Louis IX sa pamamagitan ng digmaan 
at pagpapakasal ay nadagdag ang lupain upang 
madagdagan ang yaman ipinatupad ang pag bibigay ng 
buwis.
PAG USBONG NG SIMBAHAN AT PAPEL 
NITO SA PAG LAKAS NG EUROPE 
 Ang pang abuso ng mga hari ang naging dahilan 
upang lumakas ang simbahan. Noong 1073 , itinakda 
ni Papa Gregory VII na ang kaayusang banal ay 
napapasa ilalim sa batas ng Diyos. Ang Papa ang 
pinakamataas at lahat ay napapasa ilalim sa kanya sa 
simbahan gayundin ang Hari na di pwedeng ganitin 
ang kapangyarihan sa layuning kristiyano. Maari din 
nyang tanggalin sa posisyon ang Hari kapag hindi 
sumunod sa obligasyonng kristyano.
 Ang Investure Controversy ay ideya ng Papa kung saan 
sumasailalim na tunggaliang interest ngunit hindi ito 
nagustuhan ni Henry IV . Dahil para kay Henry ang 
panatisismo ay nakaka apekto sa usaping politikal. 
Ngunit idineklara ng Papa na eksmulgado si Henry sa 
simbahan. 
Ang Concrad of Worms noong 1122 ang kumilala sa 
tungkulin ng Obispo bilang lider-ispiritwal at sa 
Landlord kung saan ang hari ay hindi napapasa ilalim sa 
Papa.

More Related Content

What's hot

Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
PaulineMae5
 
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2 Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Jonathan Husain
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Jonathan Husain
 
Paggalugad sa Gitnang Africa
Paggalugad sa Gitnang AfricaPaggalugad sa Gitnang Africa
Paggalugad sa Gitnang Africa
Genesis Ian Fernandez
 
AP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptx
AP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptxAP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptx
AP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptx
PaulineMae5
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jamaica Olazo
 
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigAralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
SMAP Honesty
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Olhen Rence Duque
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaUnang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Laarni Cudal
 
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang UriRebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
edmond84
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
Jared Ram Juezan
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Keith Lucas
 
Pag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng MerkantilismoPag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng Merkantilismo
Godwin Lanojan
 
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd yearIkalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 

What's hot (20)

Pag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng BourgeoisiePag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng Bourgeoisie
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
 
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2 Araling Panlipunan  Kasaysayan ng Daigdig Module 2
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 2
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
 
Paggalugad sa Gitnang Africa
Paggalugad sa Gitnang AfricaPaggalugad sa Gitnang Africa
Paggalugad sa Gitnang Africa
 
AP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptx
AP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptxAP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptx
AP 8 - Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon.pptx
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigAralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
 
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaUnang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
 
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang UriRebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
Rebolusyong Pranses ang Pamumuno ng Karaniwang Uri
 
piyudalismo
piyudalismopiyudalismo
piyudalismo
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Pyudalismo
PyudalismoPyudalismo
Pyudalismo
 
Pag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng MerkantilismoPag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng Merkantilismo
 
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd yearIkalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
 
Ang Krusada(Aralin 32)
Ang Krusada(Aralin 32)Ang Krusada(Aralin 32)
Ang Krusada(Aralin 32)
 

Similar to Proyekto sa araling panlipunan 9

Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Francis Nicko Badilla
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Jeremie Corto
 
AP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 SummaryAP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 Summary
Janna Naypes
 
Pag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisiePag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisie
Mary Grace Ambrocio
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
MayDeGuzman9
 
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisiePag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Mary Grace Ambrocio
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptx
andrew699052
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
RosebelleDasco
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
Jared Ram Juezan
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptxMga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
JULIUSLACSAM1
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
SMAP Honesty
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Angelyn Lingatong
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Julie Ann Bonita
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.pptPPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
sophiadepadua3
 
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
VergilSYbaez
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
CARLOSRyanCholo
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
SMAP_G8Orderliness
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
MiaGretchenLazarte1
 
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd yearPagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
ApHUB2013
 

Similar to Proyekto sa araling panlipunan 9 (20)

Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
 
AP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 SummaryAP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 Summary
 
Pag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisiePag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisie
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
 
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisiePag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptx
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptxMga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.pptPPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
 
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
 
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd yearPagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
 

Recently uploaded

MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
RustomBelandres
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
RossAntonius
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 

Recently uploaded (12)

MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 

Proyekto sa araling panlipunan 9

 • 1. Pangalan: Evan T. Nacua Taon @t Seksyon:9 Gabisay Guro: Mrs.Maria Lea C. pono
 • 2.  ARALIN 21:MGA SALIK SA PAGLAKAS NG EUROPE
 • 3. PAG-USBONG NG BOURGEOISIE  Ang terminong bourgeoisie ay iniuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval france na binubuo ng mga artisano at mangangalakal. Ang mga artisano ay ang mga mangagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may partikular na gamit o pandekorasyon lamang. Sa uring panlipunan, mas mataas sa kanila ang mga landlord o panginoong maylupa. Ang terminong bourgeoisie ay ginamit upang tukuyin ang gitnang uri ng france at ng iba pa pang mga bansa sa Europe. Sa huling bahagi ng ika-17 siglo, naging isang makapangyarihang puwersa ang bourgeoisie sa Europe. Binubuo sila ng mga mangangalakal, banker(nagmamay-ari o namamahala ng bangko), mga shipowner(nagmamay-ari ng barko), mga pangunahing mamumuhunan at mga negosyante.
 • 4.  Sa ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng bourgeoisie ang mga prinsipyo ng konstitusyonalidad at likas na karapatan (natural right) laban sa banal na karapatan (divine right). Ang likas na karapatan ay unibersal na karapatan gaya ng karapatang mabuhay ng may kalayaan. Ang banal na karapatan ay nagtatakda na ang hari ay hindi napapasailalim sa anumang kapangyarihan dahil ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa diyos. Samantala, ang konstitusyonalidad ay isang kondisyon kung saan ang isang tao, grupo ng tao o bansa ay kumikilos batay sa isinasaad ng konstitusyon o saligang batas. Ang liberalismo ay paniniwalang nag-ugat sa Europe na binibigyang-diin ang karapatan ng indibidwal.
 • 5. PAG-IRAL NG MERKANTILISMO  Ang Merkatilismo ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin ang politikal. Ang mga layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kanyang hukbo, at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig. Ang doktrina ng bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito. Isang elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nation-state ay ang tinatawag na nasyonalismong ekonomiko. Ibig sabihin nito, kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan. Kaakibat ng merkantilismo ang konsepto ng paternalismo. Isa itong sistema ng pamamahala kung saan ang pamahalaan ay namamahala naq parang ama sa kanyang mamamayan.
 • 6. PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY  Malaki ang naitulong sa pagtatatag ng national monarchy o pambansang monarkiya sa paglakas ng Europe. Matatandaan na sa panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang hari ay itinuturing lamang na pangunahing panginoong maylupa. Subalit nagbago ang katayuan ng monarkiya sa tulong na mga bourgeoisie. Ang hari na dating mahina ang kapangyarihan ay unti-unting namayagpag. Bilang resulta, ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong maylupa tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.
 • 7. PAG USBONG NG NATION-STATE  Ang nation state ay isang estado na pinananahanan ng mga mamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon at kasaysayan dahil sa kanilang mga pagkakatulad ay nagkaroon sila ng pagkakaisang lahi sila rin ay nakatira sa isang tiyak na teritoryo at may pamahalaang kasarinlan. Sila’y mga nagkakaisang lahi at may katapatan sa kanilang bansa.  Isa sa mga katangian ng nation state ay pagiging sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng monarkiya may hukbo na umusbong sa nation state ito ay pagiging tapat ng mga sundalo sa hari. Dahil sa nation state ay lalong lumakas ang Europe at nabuo ang mag bagong institusyong pampulitika, panlipunan at pang ekonomiya. Nanghimasok at sinakop ng Europeong nation state ang mga bansang America, Asya at maging ang Africa.
 • 8. ENGLAND  Noong 1215 ay pinilit ng mga Landlord ang haring John na lagdaan ang Magna Carta dito nakasaad ang mga batas na hindi maaaring Makulong ang isang taong nagkasala mna hindi dumaraan sa paglilitis , hindi rin maaring itaas ng hari ng walang pahintulot ng Great Council. Noong 1295 naitatag ang parlamento na House of Lords (obispo at nobility) at House of Commons (kabalyero at bourgeoisie) ito ang mga sistemang pag bubuwis sa England.
 • 9. FRANCE  Napasakamay ni CharleMagne ang France simula 771 C.E ginawa nya ang lahat upang mapanatili ang kasarinlan at mapalawak ang teritoryo ng France sa pamamagitan ng hukbong militar , siay ang naglunsad ng unang kontra-atake laban sa mga muslim sa spain. Namatay sya noong 814 C.E at ipinamana ang imperyo sa kanyang anak na si Louis the Pious. Sa pamamagitan ng Treaty of Verdun hinati ng mga apo ni Charlemagne ang imperyo. Ngunit dahil sa di pag kakaunawaan tuluyang bumagsak ang imperyo dahil sa mga bagong mananalakay sa Europe ito ay ang mga bansang Muslim , Magyar at Viking.
 • 10.  Ang capetian abg pumalit sa Carolingian at itinatag ang monarkiyang Frence sa pamamagitan ng pagkamkam ng Teritoryo. Mula kay Louis VI hanggang kay Philip Augustus ay lumawak ang teritoryo ng France . Lalo pa . itong tumatag kay Louis IX sa pamamagitan ng digmaan at pagpapakasal ay nadagdag ang lupain upang madagdagan ang yaman ipinatupad ang pag bibigay ng buwis.
 • 11. PAG USBONG NG SIMBAHAN AT PAPEL NITO SA PAG LAKAS NG EUROPE  Ang pang abuso ng mga hari ang naging dahilan upang lumakas ang simbahan. Noong 1073 , itinakda ni Papa Gregory VII na ang kaayusang banal ay napapasa ilalim sa batas ng Diyos. Ang Papa ang pinakamataas at lahat ay napapasa ilalim sa kanya sa simbahan gayundin ang Hari na di pwedeng ganitin ang kapangyarihan sa layuning kristiyano. Maari din nyang tanggalin sa posisyon ang Hari kapag hindi sumunod sa obligasyonng kristyano.
 • 12.  Ang Investure Controversy ay ideya ng Papa kung saan sumasailalim na tunggaliang interest ngunit hindi ito nagustuhan ni Henry IV . Dahil para kay Henry ang panatisismo ay nakaka apekto sa usaping politikal. Ngunit idineklara ng Papa na eksmulgado si Henry sa simbahan. Ang Concrad of Worms noong 1122 ang kumilala sa tungkulin ng Obispo bilang lider-ispiritwal at sa Landlord kung saan ang hari ay hindi napapasa ilalim sa Papa.