SlideShare a Scribd company logo
Vzdělávání jako příprava
         na život
                             aneb
          Jak by měla vypadat škola pro
              21. století?                           @spomocnik
                                               Spomocnik.
                                                RVP.cz
                   http://www.slideshare.net/bobr/

                   Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
                            bobr@cesnet.cz
                        KITTV PedF UK v Praze
                      @bobr_cz #ucsummit11
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 1
pátek, 8. dubna 2011
Katharine Birbalsingh, Teacher, LWF Talk,
                           London 2011
         http://www.learningwithoutfrontiers.com/blog/2011/1/26/katharine-birbalsingh-teacher-lwf-talk-
                            london-2011.html
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011      strana 2
pátek, 8. dubna 2011
Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution!
                             TED 2010
                  http://www.youtube.com/watch?v=r9LelXa3U_I
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 3
pátek, 8. dubna 2011
Malé hlasování
                  http://hlasovani.24u.cz
                  Twitter - #ucsummit11
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 4
pátek, 8. dubna 2011
Vzdělávání budoucnosti
                          kurz chápání budoucího světa
                                   David Cormier
                              http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10721/
            Gary Klein Streetlights and Shadows: Searching for the Keys
                   to Adaptive Decision Making
                      http://www.kurneyramsey.com/images/Night%20LIfe/3%20street%20lamps.jpg

             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011              strana 5
pátek, 8. dubna 2011
Význam analýzy dat pro rozhodování

                minulost           přítomnost           budoucnost


   informace
              Co se stalo?          Co se děje?          Co se bude dít?
               (zpráva)            (výstraha)           (extrapolace)

                                               Co nejlepšího
                               Co se má          (nejhoršího) se může
        Jak a proč se
  porozumění                       udělat hned              stát?
         to stalo?
                                teď?             (předpověď,
        (modelování)
                              (doporučení)           optimalizace,
                                                simulace)

          Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work:
            Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010

            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011       strana 6
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní          Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud        Volné výukové Mobilní zařízení
            computing        materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice          knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web         realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty       Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
                   http://www.youtube.com/watch?v=_Tw7RG5J0RY
             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 7
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní          Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud        Volné výukové Mobilní zařízení
            computing        materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice          knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web         realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty       Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
                  http://www.youtube.com/watch?v=BPt8ElTQMIg

             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 8
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní          Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud        Volné výukové Mobilní zařízení
            computing        materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice          knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web         realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty       Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
                  http://www.youtube.com/watch?v=UwzSFEUeCfY
             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 9
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní          Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud        Volné výukové Mobilní zařízení
            computing        materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice          knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web         realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty       Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
                  http://www.youtube.com/watch?v=UVY0Ch5mchY
             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 10
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní          Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud        Volné výukové Mobilní zařízení
            computing        materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice          knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web         realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty       Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
                   http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo

             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 11
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní          Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud        Volné výukové Mobilní zařízení
            computing        materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice          knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web         realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty       Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
                  http://www.youtube.com/watch?v=hqEduxu_cGw

             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 12
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní          Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud        Volné výukové Mobilní zařízení
            computing        materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice          knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web         realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty       Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
                  http://www.youtube.com/watch?v=UkSV1rXJ0pU

             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 13
pátek, 8. dubna 2011
Budoucnost podle Horizon Reportu
             2009             2010               2011
            Mobilní           Mobilní           Elektronické
   1         zařízení         konektivita            knihy
   rok         Cloud         Volné výukové Mobilní zařízení
            computing         materiály
            Zjišťování        Elektronické Rozšířená realita
  2-3          pozice           knihy
  roky                      Rozšířená
            Osobní web          realita           Výukové hry
            Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku
  4-5         aplikace   a pohybu    a pohybu
  let         Chytré                           Analýza
            objekty        Vizualizace dat           výukových
                                          výsledků
             New Media Consorcium & EDUCAUSE
            http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348
             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 14
pátek, 8. dubna 2011
Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn
                                   The Law of Accelerating Returns
                http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg            http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011     strana 15
pátek, 8. dubna 2011
Efekt Červené královny
    Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se
    dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle.
                 Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel)


            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011    strana 16
pátek, 8. dubna 2011
Kompetence učitelů podle modelu TPCK
       Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of
               Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008.

            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 17
pátek, 8. dubna 2011
Vzdělávací teorie 20.-21.st.
            Behaviorismus Kognitivismus             Konstruktivismus Konektivismus
                        strukturované        individuální      chápání informačních
       černá skřínka –
  Princip                   programovatelné       poznávání založené   struktur v síti
       zkoumá se jen
  poznávání                  poznání (mozek       na sociálním      (překonává
       vnější chování
                        jako skladiště)       principu        individuální přístup)
                                                 různorodost sítě
                        řízené poznávání osobní nasazení,
            metoda cukru a                               umožňuje najít pro
  Proč?                    navazující na   sociální a kulturní
            biče                                    sebe nejvhodnější
                        předchozí znalosti prostředí, aktivizace
                                                 cestu
            opakovaná        kódování,          znalosti        znalosti konstruovány
  Funkce
            zkušenost        ukládání,          konstruovány na    na základě dynamicky
  paměti
            (Pavlov)        vybavení          základě předchozích  se měnící sítě
                        definování cílů a
                                      vlastní zájem, osobní
  Jak?        podnět, reakce     osnov, plnění                   aktivní účast v síti
                                      kontakt s lidmi
                        plánu, ověřování
                        učení zpaměti,                 komplexní přístup
  Typická       plnění úkolu                    řešení problémových
                        procvičování,                  využívající rozličné
  metodika      (dril)                       úloh
                        zkoušení                    zdroje
      George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm

             BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011        strana 18
pátek, 8. dubna 2011
Přístup ke vzdělávacím technologiím
    •Uživatelský
     technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový
     proces neovlivňujícím (výukové programy, LMS)
    •Sociální
     výukový proces prostřednictvím technologií
     ovlivňován okolím (soc. sítě)
    •Techno-evoluční
     výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i
     technologiemi samotnými (změna funkce mozku)
     Heather Kanuka – Understanding e-Learning Technologies-in-Practice through Philosophies-in-
     Practice, in Terry Anderson et al., The Theory and Practice of Online Learning, AU Press,
     Athabasca University, ISBN 978-1-897425-08-4, 2008

            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011   strana 19
pátek, 8. dubna 2011
Mezi-generační vývoj
      Starší generace                       Net generace
      kniha      čtení                    displej     prohlížení
      •  plynulé tempo                      •  nespojité tempo
      •  mono-tasking                      •  multi-tasking
      •  lineární přístup                    •  nelineární přístup
      •  vnímání čtením                     •  ikonické vnímání
      •  samostatnost                      •  propojenost   Don Tapscott,
      •  ctižádostivost                     •  spolupráce     1998, 2008

      •  pasivní                         •  aktivní     Diana Oblinger,
      •  učení a hraní odděleno                 •  učení hraním     2005

      •  klid                          •  stále ve střehu
      •  realita                         •  fantazie
      •  technologie jako nepřítel                •  technologie jako přítel
      •  nutnost soustředit se                  •  samozřejmost

            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011      strana 20
pátek, 8. dubna 2011
Digitální imigranti mezi domorodci
                                             Marc Prensky,
                                               2001
                                             Jamie McKenzie,
                                               2007


            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011   strana 21
pátek, 8. dubna 2011
Colorado Council on 21st Century Learning
            Message from the Future: Change Education Now!
              http://www.youtube.com/watch?v=-iXkLTB3yEA
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 22
pátek, 8. dubna 2011
Beyond Current Horizons - Future scenarios
         Futurelab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 23
pátek, 8. dubna 2011
Základní rysy možného vývoje
                          podle FutureLab
                              Věř si!
  Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůj život je každý zodpovědný sám. Role
          a vliv státu se zmenšuje, individualizace je na vzestupu.

   1. Informovaná volba                       2. Nezávislá spotřeba

                     Snaž se někam patřit!
  Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různými skupinami obyvatelstva. Lidé, jež si
     chtějí zachovat svou identitu, hledají ochranu u státu, hnutí, firmy apod.

   3. Hledání cesty                         4. Ověřování výsledků

                   Hledej vhodné kontakty!
   Vývoj vede k chápání společných zájmů jako nadřazených nad zájmy osobními. Všichni
   cítí, jak jsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jeden jedinec či skupina, se týká
                        všech.

   5. Vzdělání je společná hodnota                  6. Občanská povinnost
     http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011   strana 24
pátek, 8. dubna 2011
Školství budoucnosti podle OECD
 Scénář 1 – Tradiční byrokratický systém
             imunní vůči změnám, preferovány osvědčené
             postupy
 Scénář 2 – Školy vzdělávacími centry
             významná role ve spol., investice, experimenty,
             inovace
 Scénář 3 – Školy sociálními centry
             neformální formy výuky, sdílení, propojenost
 Scénář 4 – Rozšířený model trhu
             nespokojenost, růst soukromých služeb, rozdíly
 Scénář 5 – Vzdělávací sítě
             šk. nahrazeny zájmovou sítí, výuka ovlivněna
             kulturou
 Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému
             nespokojenost, chybná politika, učitelé odcházejí
  OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 25
pátek, 8. dubna 2011
Charakteristické rysy politiky vyvolávající
   Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému
   • Značná nespokojenost veřejnosti a médií se školstvím,
     zhoršující se výukové výsledky, krize v náboru kvalitních
     učitelů.
   • Dlouhodobé problémy spojené s kvalitou učitelů
     převáží nad možnými jinými opatřeními jdoucími
     správným směrem.
   • Politické iniciativy a opatření snažící se o nápravu
     přicházejí pozdě nebo jsou příliš pomalá.
   • Krize zvyšuje konflikty ve vzdělávací politice a nevede
     ke konsenzu při realizaci krizových opatření.
    OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 26
pátek, 8. dubna 2011
Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO
       1.    Táhněte, netlačte!
       2.    Budujte na základě souvislostí! (Bloom)
       3.    Přestaňte používat označení „soft skills“!
       4.    Akceptujte odlišnosti!
       5.    Přestaňte kázat ze stupínku!
       6.    Buďte antropology, ne archeology!
       7.    Budujte vzdělávací komunitu!
       8.    Buďte tvořiví!
       9.    Změňte hodnocení výsledků!
       10.Formujte b u d o u c n o s t !
            http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10959/

            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 27
pátek, 8. dubna 2011
Kde je ten život ztracený
                        v žití?
                Kde je ta moudrost ukrytá ve
                    vědomostech?
               Kde jsou ty vědomosti schované
                   v informacích?
                         T.S. Eliot : Choruses from "The Rock", 1934
                 http://www.redbubble.com/people/arletta/art/1971544-2-circuit-city-light
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011            strana 28
pátek, 8. dubna 2011
Seymour Papert Interview
                 One Laptop per Child
              http://www.youtube.com/watch?v=FQCZa8MyWIg
            BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011  strana 29
pátek, 8. dubna 2011
Děkuji všem- Vzdělávání jako přípravamiživot, Učitelský summit 2011 hledat a nacházet!
        BoBr
          lidem, kteří na stále pomáhají                  strana
pátek, 8. dubna 2011

More Related Content

More from Borivoj Brdicka

Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLETVzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Borivoj Brdicka
 
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLETVzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Borivoj Brdicka
 
Vzdělávací technologie - LS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2017 KOMPLETVzdělávací technologie - LS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2017 KOMPLET
Borivoj Brdicka
 
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLETVzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Borivoj Brdicka
 
Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.
Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.
Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.
Borivoj Brdicka
 
Definování IG NIQES
Definování IG NIQESDefinování IG NIQES
Definování IG NIQES
Borivoj Brdicka
 
Educational Technology for 21st century
Educational Technology for 21st centuryEducational Technology for 21st century
Educational Technology for 21st century
Borivoj Brdicka
 
Jak máme myslet
Jak máme mysletJak máme myslet
Jak máme myslet
Borivoj Brdicka
 
Koho budou naši žáci napodobovat?
Koho budou naši žáci napodobovat?Koho budou naši žáci napodobovat?
Koho budou naši žáci napodobovat?
Borivoj Brdicka
 
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výukyKombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Borivoj Brdicka
 
Cyberpsycho 2013
Cyberpsycho 2013Cyberpsycho 2013
Cyberpsycho 2013
Borivoj Brdicka
 
Budoucnost vzdělávání v 21. století
Budoucnost vzdělávání v 21. stoletíBudoucnost vzdělávání v 21. století
Budoucnost vzdělávání v 21. století
Borivoj Brdicka
 
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabusVzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
Borivoj Brdicka
 
The Position of Educational Technology in Today's World
The Position of Educational Technology in Today's WorldThe Position of Educational Technology in Today's World
The Position of Educational Technology in Today's World
Borivoj Brdicka
 
Kulaty stul cerven 2011
Kulaty stul cerven 2011Kulaty stul cerven 2011
Kulaty stul cerven 2011
Borivoj Brdicka
 

More from Borivoj Brdicka (15)

Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLETVzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2018 KOMPLET
 
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLETVzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
 
Vzdělávací technologie - LS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2017 KOMPLETVzdělávací technologie - LS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - LS2017 KOMPLET
 
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLETVzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2016 KOMPLET
 
Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.
Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.
Informatické myšlení jako kompetence pro 21. st.
 
Definování IG NIQES
Definování IG NIQESDefinování IG NIQES
Definování IG NIQES
 
Educational Technology for 21st century
Educational Technology for 21st centuryEducational Technology for 21st century
Educational Technology for 21st century
 
Jak máme myslet
Jak máme mysletJak máme myslet
Jak máme myslet
 
Koho budou naši žáci napodobovat?
Koho budou naši žáci napodobovat?Koho budou naši žáci napodobovat?
Koho budou naši žáci napodobovat?
 
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výukyKombinované formy jako nezbytná součást výuky
Kombinované formy jako nezbytná součást výuky
 
Cyberpsycho 2013
Cyberpsycho 2013Cyberpsycho 2013
Cyberpsycho 2013
 
Budoucnost vzdělávání v 21. století
Budoucnost vzdělávání v 21. stoletíBudoucnost vzdělávání v 21. století
Budoucnost vzdělávání v 21. století
 
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabusVzdělávací technologie 21. století - sylabus
Vzdělávací technologie 21. století - sylabus
 
The Position of Educational Technology in Today's World
The Position of Educational Technology in Today's WorldThe Position of Educational Technology in Today's World
The Position of Educational Technology in Today's World
 
Kulaty stul cerven 2011
Kulaty stul cerven 2011Kulaty stul cerven 2011
Kulaty stul cerven 2011
 

Ucitelsky Summit 2011 BoBr

 • 1. Vzdělávání jako příprava na život aneb Jak by měla vypadat škola pro 21. století? @spomocnik Spomocnik. RVP.cz http://www.slideshare.net/bobr/ Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. bobr@cesnet.cz KITTV PedF UK v Praze @bobr_cz #ucsummit11 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 1 pátek, 8. dubna 2011
 • 2. Katharine Birbalsingh, Teacher, LWF Talk, London 2011 http://www.learningwithoutfrontiers.com/blog/2011/1/26/katharine-birbalsingh-teacher-lwf-talk- london-2011.html BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 2 pátek, 8. dubna 2011
 • 3. Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution! TED 2010 http://www.youtube.com/watch?v=r9LelXa3U_I BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 3 pátek, 8. dubna 2011
 • 4. Malé hlasování http://hlasovani.24u.cz Twitter - #ucsummit11 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 4 pátek, 8. dubna 2011
 • 5. Vzdělávání budoucnosti kurz chápání budoucího světa David Cormier http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10721/ Gary Klein Streetlights and Shadows: Searching for the Keys to Adaptive Decision Making http://www.kurneyramsey.com/images/Night%20LIfe/3%20street%20lamps.jpg BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 5 pátek, 8. dubna 2011
 • 6. Význam analýzy dat pro rozhodování minulost přítomnost budoucnost informace Co se stalo? Co se děje? Co se bude dít? (zpráva) (výstraha) (extrapolace) Co nejlepšího Co se má (nejhoršího) se může Jak a proč se porozumění udělat hned stát? to stalo? teď? (předpověď, (modelování) (doporučení) optimalizace, simulace) Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris & Robert Morison - Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard Business Press , 2010 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 6 pátek, 8. dubna 2011
 • 7. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=_Tw7RG5J0RY BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 7 pátek, 8. dubna 2011
 • 8. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=BPt8ElTQMIg BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 8 pátek, 8. dubna 2011
 • 9. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UwzSFEUeCfY BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 9 pátek, 8. dubna 2011
 • 10. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UVY0Ch5mchY BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 10 pátek, 8. dubna 2011
 • 11. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 11 pátek, 8. dubna 2011
 • 12. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=hqEduxu_cGw BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 12 pátek, 8. dubna 2011
 • 13. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.youtube.com/watch?v=UkSV1rXJ0pU BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 13 pátek, 8. dubna 2011
 • 14. Budoucnost podle Horizon Reportu 2009 2010 2011 Mobilní Mobilní Elektronické 1 zařízení konektivita knihy rok Cloud Volné výukové Mobilní zařízení computing materiály Zjišťování Elektronické Rozšířená realita 2-3 pozice knihy roky Rozšířená Osobní web realita Výukové hry Sémantické Snímání dotyku Snímání dotyku 4-5 aplikace a pohybu a pohybu let Chytré Analýza objekty Vizualizace dat výukových výsledků New Media Consorcium & EDUCAUSE http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/vp/32634348#32634348 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 14 pátek, 8. dubna 2011
 • 15. Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn The Law of Accelerating Returns http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 15 pátek, 8. dubna 2011
 • 16. Efekt Červené královny Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 16 pátek, 8. dubna 2011
 • 17. Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 17 pátek, 8. dubna 2011
 • 18. Vzdělávací teorie 20.-21.st. Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus strukturované individuální chápání informačních černá skřínka – Princip programovatelné poznávání založené struktur v síti zkoumá se jen poznávání poznání (mozek na sociálním (překonává vnější chování jako skladiště) principu individuální přístup) různorodost sítě řízené poznávání osobní nasazení, metoda cukru a umožňuje najít pro Proč? navazující na sociální a kulturní biče sebe nejvhodnější předchozí znalosti prostředí, aktivizace cestu opakovaná kódování, znalosti znalosti konstruovány Funkce zkušenost ukládání, konstruovány na na základě dynamicky paměti (Pavlov) vybavení základě předchozích se měnící sítě definování cílů a vlastní zájem, osobní Jak? podnět, reakce osnov, plnění aktivní účast v síti kontakt s lidmi plánu, ověřování učení zpaměti, komplexní přístup Typická plnění úkolu řešení problémových procvičování, využívající rozličné metodika (dril) úloh zkoušení zdroje George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 18 pátek, 8. dubna 2011
 • 19. Přístup ke vzdělávacím technologiím •Uživatelský technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (výukové programy, LMS) •Sociální výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) •Techno-evoluční výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými (změna funkce mozku) Heather Kanuka – Understanding e-Learning Technologies-in-Practice through Philosophies-in- Practice, in Terry Anderson et al., The Theory and Practice of Online Learning, AU Press, Athabasca University, ISBN 978-1-897425-08-4, 2008 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 19 pátek, 8. dubna 2011
 • 20. Mezi-generační vývoj Starší generace Net generace kniha čtení displej prohlížení • plynulé tempo • nespojité tempo • mono-tasking • multi-tasking • lineární přístup • nelineární přístup • vnímání čtením • ikonické vnímání • samostatnost • propojenost Don Tapscott, • ctižádostivost • spolupráce 1998, 2008 • pasivní • aktivní Diana Oblinger, • učení a hraní odděleno • učení hraním 2005 • klid • stále ve střehu • realita • fantazie • technologie jako nepřítel • technologie jako přítel • nutnost soustředit se • samozřejmost BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 20 pátek, 8. dubna 2011
 • 21. Digitální imigranti mezi domorodci Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 21 pátek, 8. dubna 2011
 • 22. Colorado Council on 21st Century Learning Message from the Future: Change Education Now! http://www.youtube.com/watch?v=-iXkLTB3yEA BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 22 pátek, 8. dubna 2011
 • 23. Beyond Current Horizons - Future scenarios Futurelab - http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/ BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 23 pátek, 8. dubna 2011
 • 24. Základní rysy možného vývoje podle FutureLab Věř si! Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůj život je každý zodpovědný sám. Role a vliv státu se zmenšuje, individualizace je na vzestupu. 1. Informovaná volba 2. Nezávislá spotřeba Snaž se někam patřit! Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různými skupinami obyvatelstva. Lidé, jež si chtějí zachovat svou identitu, hledají ochranu u státu, hnutí, firmy apod. 3. Hledání cesty 4. Ověřování výsledků Hledej vhodné kontakty! Vývoj vede k chápání společných zájmů jako nadřazených nad zájmy osobními. Všichni cítí, jak jsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jeden jedinec či skupina, se týká všech. 5. Vzdělání je společná hodnota 6. Občanská povinnost http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios/ataglance/ BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 24 pátek, 8. dubna 2011
 • 25. Školství budoucnosti podle OECD Scénář 1 – Tradiční byrokratický systém imunní vůči změnám, preferovány osvědčené postupy Scénář 2 – Školy vzdělávacími centry významná role ve spol., investice, experimenty, inovace Scénář 3 – Školy sociálními centry neformální formy výuky, sdílení, propojenost Scénář 4 – Rozšířený model trhu nespokojenost, růst soukromých služeb, rozdíly Scénář 5 – Vzdělávací sítě šk. nahrazeny zájmovou sítí, výuka ovlivněna kulturou Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému nespokojenost, chybná politika, učitelé odcházejí OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 25 pátek, 8. dubna 2011
 • 26. Charakteristické rysy politiky vyvolávající Scénář 6 – Zhroucení vzdělávacího systému • Značná nespokojenost veřejnosti a médií se školstvím, zhoršující se výukové výsledky, krize v náboru kvalitních učitelů. • Dlouhodobé problémy spojené s kvalitou učitelů převáží nad možnými jinými opatřeními jdoucími správným směrem. • Politické iniciativy a opatření snažící se o nápravu přicházejí pozdě nebo jsou příliš pomalá. • Krize zvyšuje konflikty ve vzdělávací politice a nevede ke konsenzu při realizaci krizových opatření. OECD Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 26 pátek, 8. dubna 2011
 • 27. Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO 1. Táhněte, netlačte! 2. Budujte na základě souvislostí! (Bloom) 3. Přestaňte používat označení „soft skills“! 4. Akceptujte odlišnosti! 5. Přestaňte kázat ze stupínku! 6. Buďte antropology, ne archeology! 7. Budujte vzdělávací komunitu! 8. Buďte tvořiví! 9. Změňte hodnocení výsledků! 10.Formujte b u d o u c n o s t ! http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10959/ BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 27 pátek, 8. dubna 2011
 • 28. Kde je ten život ztracený v žití? Kde je ta moudrost ukrytá ve vědomostech? Kde jsou ty vědomosti schované v informacích? T.S. Eliot : Choruses from "The Rock", 1934 http://www.redbubble.com/people/arletta/art/1971544-2-circuit-city-light BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 28 pátek, 8. dubna 2011
 • 29. Seymour Papert Interview One Laptop per Child http://www.youtube.com/watch?v=FQCZa8MyWIg BoBr - Vzdělávání jako příprava na život, Učitelský summit 2011 strana 29 pátek, 8. dubna 2011
 • 30. Děkuji všem- Vzdělávání jako přípravamiživot, Učitelský summit 2011 hledat a nacházet! BoBr lidem, kteří na stále pomáhají strana pátek, 8. dubna 2011