Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
తెలుగు హల్లులు (Telugu Hallulu)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Koho budou naši žáci napodobovat?

Download to read offline

Prezentace pro webinář EDUin dne 10.3.2015.

 • Be the first to like this

Koho budou naši žáci napodobovat?

 1. 1. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Proč má být vzdělávání otevřené? aneb Kohobudounašižáci napodobovat? Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta 1 Spomocnik. RVP.cz @spomocnik www.
 Spomocnik.net http://www.slideshare.net/bobr/ http://www.youtube.com/user/Spomocnik
 2. 2. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 2 Vzdělávací prostředí 1:1 http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/
 3. 3. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické Vzdělávací prostředí 21. století 3 In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010
 4. 4. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Osobní vzdělávací prostředí (PLE) Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ RVP.cz 4 EDUin
 5. 5. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 5 Informační gramotnost digitální + informatické myšlení + … Projekt NIQES ČŠI, 2014
 6. 6. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Mezi-generační rozdíly Síťová generace • nespojité tempo • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování inf. • ikonické vnímání • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako přítel • technologie jako samozřejmost Starší generace • běžné tempo • mono-tasking • lineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie jako nepřítel • nutnost soustředit se Tapscott, 1998, 2008
 Oblinger , 2005 6 Přichází nová iGenerace
 7. 7. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 7 Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1
 rok Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC Převrácená třída Převrácená třída Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD 2-3
 roky Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie 4-5
 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí
 8. 8. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 8 Převrácená třída podle Dr. Lodge In Common - Music Video http://youtu.be/Br7qn4yLf-I
 9. 9. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II BYOD(T) 9 Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol Noste si vlastní přístroje! • Změna přístupu k využití mobilních zařízení - učitelé i žáci musí pochopit, že se jedná o nástroje vzdělávací. • Každá aktivita musí být spojena s konkrétním výukovým cílem. • Přehled o tom, jak jsou jednotliví žáci vybaveni. • Propojení s existujícím vybavením školy. • Nutnost mít dostatečnou infrastrukturu zabezpečenou proti zneužití (wifi). • Nutná podpora učitelů. • Způsob používání osobních zařízení ve škole musí upravovat školní řád. • Využití osobních zařízení k výukovým účelům i mimo vyučování.
 10. 10. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Konstrukcionismus 10 Osobní tvořivost jako mezinárodní hnutí transformující školství K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert (profesor MIT, žák Piageta, autor Loga), The Children's Machine, 1993 Pracovní činnosti - hnutí Maker http://youtu.be/n3FdeIZhO5o Dale Dougherty Maker Faire Do it yourself Eduforum
 11. 11. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 11 Adaptivní výukové technologie http://youtu.be/N1sU_i9fK8s How inBloom's shared data services work for educators and learners Současný stav vývoje systémů adaptivního řízení výuky Personalizace výukových postupů v digitálním světě
 12. 12. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Otevřenost a sdílení výukových materiálů 12 Vzděláníproelityneníschopnozajistit udržitelnýživotnaZemi...Vlastnířízení studiaasvobodajeneoddělitelnou součástívzdělánípro21.století. TerryAnderson-AltCFinal,2009 Vliv otevřenosti na budoucnost školství TEDxNYED - David Wiley - 03/06/10 5Rs of Open Content: 1. Retain (právo na kopii) 2. Reuse (vlastní použití) 3. Revise (vlastní úpravy) 4. Remix (kombinování) 5. Redistribute (sdílení) D. Wiley - The Access Compromise and the 5th R, 2014 Proč je otevřené vzdělávání důležité Dějiny světa se stávají stále více závodem mezi vzděláním a katastrofou. Herbert George Wells (anglický spisovatel): A Short History of the World, 1922
 13. 13. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Open University Model 13 Taylor, J.C. 2007. Open courseware futures: Creating a parallel universe. e-Journal of Instructional Science and Technology (e- JIST), Vol 10, No. 1. Online: http://www.ascilite.org.au/ajet/e- jist/docs/vol10_no1/papers/full_papers/taylorj.htm Towards an OER university: Free learning for all students worldwide Vliv otevřenosti na budoucnost školství Disrupce vzdělávacího systému
 14. 14. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 14 MOOC Masivní otevřené online kurzy David Cormier - What is a MOOC?
 15. 15. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 15 VývojMOOCkurzů http://www.deltainitiative.com/bloggers/online-educational-delivery-models-a-descriptive-view/attachment/figure3 Možnosti otevírající vlastní cesty za poznáním cMOOC xMOOC Tři MOOC kurzy o kombinova ných formách vzdělávání
 16. 16. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí 16 Pracovat nahlas Beth Kanter - What is the scaffolding for learning in public?, May 10, 2011 Pracovat nahlas = Publikovat výstupy + Komentovat svou práci 1. Otevřenost všechny výsledky práce včetně
 momentálních nápadů zveřejňovat 2.Návodnost ukazovat ostatním cestu za poznáním (Twitter) 3.Zapojení vytvářet si osobní vzdělávací prostředí,
 diskutovat, kritizovat, sdílet, pomáhat 4.Spolutvorba společně tvořit něco nového, vše je výsledkem propojení informací a lidí 1. Zviditelnit svou práci 2. Zlepšit svou práci 3. Nechat se vést šlechetností 4. Budovat sociální síť 5. Vše dělat smysluplně Work Out Loud (podle Johna Steppera) Jitka Rambousková - Co jsem vyzkoušela
 17. 17. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Hippelova technologická inovace 17 Hippelova technologická inovace ve školství Čelní uživatelé cítí potřebu existence takového produktu, jež bude trhem požadován až za několik měsíců či let. Jejich potřeba je tak velká, že často požadovaný nový produkt sami začnou vyvíjet. Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005 http://youtu.be/tNKrX1QxN6U
 18. 18. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II Zakotvená akce (GA) podle Socola Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a všechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblasti vzdělávání možné. 18 Problémy standardizace podle Socola Místo tradičních postupů, jež se osvědčily při zkoumání čistě technicky či přírodovědně orientovaných procesů, je třeba nasadit metody vhodné pro zkoumání společenských jevů, jako je kvalitativní analýza zvaná Grounded Theory aplikovaná v rámci akčního výzkumu. Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting "Evidence- Based Practice", 2012
 19. 19. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 19 ConnectedEducatorMonth Connectededucators.org,ED.gov http://youtu.be/Q29S-loqy8w
 20. 20. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 20 Kolektivní inteligence Propojení lidí a počítačů tak, že kolektivně jednají inteligentněji, než jako jednotlivci. Thomas Malone o kolektivní inteligenci http://youtu.be/CbR6RaU5SX0 Budoucnost našeho druhu může záviset na naší schopnosti využívat globální kolektivní inteligenci k rozhodnutím, která nejsou jen rozumná, ale také moudrá.
 21. 21. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 21 Pesceho hypermimesis IDEA2013 - Mark Pesce's Opening Keynote Hyper-mimesis = Hyper-napodobování Podstatnou část toho, co naši žáci budou potřebovat pro život, se budou učit bez nás. Tím hlavním, na co bychom se měli soustředit, je, zda jsou schopni využívat výhod všech dostupných zdrojů, které mají v rozšířeném prostoru globální třídy k dispozici. Nicholas Christakis - Neviditelný vliv sociálních sítí Masivní otevřené online kurzy Typy konektivistických asociací podle Downese Bandurův vzájemný determinismus
 22. 22. 2015 BoBr stranaTýden otevřeného vzdělávání 2015 - Proč má být vzdělávání otevřené? II 22 Děkuji všem lidem, kteří mi stále pomáhají hledat a nacházet!

Prezentace pro webinář EDUin dne 10.3.2015.

Views

Total views

657

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×