Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2017 BoBr strana 1VZ_TECH_21
Vzdělávací technologie
21. století
Bořivoj Brdička
bobr@cesnet.cz
Katedra informačních techno...
2017 BoBr strana 2VZ_TECH_21
Tématické celky:
1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií
2. Výzkum edukačních tec...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 3
IDC White Paper - sponsored by
EMC
Růst objemu informací
230 – Giga, 2...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 4
http://visual.ly/internet-real-time
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 5
Zvětšující se počet připojených zařízení
The Internet of Things - Cisc...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 6
vynález
knihtisku
platformní
společnosti
Dominantní
mluvená
kultura
Do...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 7
Revoluce nebo disrupce?
https://youtu.be/GEmuEWjHr5c
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 8
Souboj výukových metod
Konstruktivní přístup
• projektová výuka
• téma...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 92015 BoBr strana
T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í
http:/...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 10
George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Sel...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 11
Snaha o reformu od 20.let 20.st
Progressive Education in the 1940s (D...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 12
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:
1. Pamatovat
doslovně opakovat
...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 13
Meliorace jako nejvyšší cíl
Melioration - the act or an instance of i...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 14
Cyklické modely učení
Karel Šimeček - Komparace modelů zkušenostního ...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 15
Gardnerova koncepce více-složkové inteligence:
1. jazyková
2. logicko...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 16
Čtyři fáze personalizace výuky podle Spencera
SPENCER, John T. 4 Stag...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 17
Personalizované vs. personální
Stephen Downes - Personal and Personal...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 18
Piagetův konstruktivismus
1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2)
2. ...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 19
Vygotského koncepce sociálního původu
učení:
Zdrojem poznání je vztah...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 202015 BoBr straa
Komenského “škola hrou”
Je to hra, která dítěti dovolu...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 21
Socratův odkaz dnešku
Výuka přestává být závislá na
obsahu ...
Již dn...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 22
http://drunksandlampposts.files.wordpress.com/2012/06/philprettyv4.pn...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 23
Holistický přístup podle Palouše
Role internetu ve vzdělávání, 3. VLI...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 24
Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují
samotn...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 25
Funkce mozku
Je efektivní multitasking mýtus?
Vliv technologii na roz...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 26
National Center on UDL
UD: vše by mělo být navrženo tak, aby to bylo ...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 27
Zapomínání podle Richardsona
• Nejsme jedinými experty na výukový obs...
VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 28
Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání!
Největší lekce pro sv...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 29
The Law of Accelerating Returns
Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn
Jak Wa...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 30
Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se
dostat někam jinam, ...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 31
Kompetence pro 21. století
Komunikace v mateřském jazyce Schopnost učit se
Komuni...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 32
tradičně:
literární + dokumentová + numerická
nově:
informační (digitální +inform...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 33
Informační gramotnost
digitální + informatické myšlení + …
Projekt NIQES ČŠI, 2014
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 34
IG podle NIQES
Informační gramotnost (IG) je schopnost:
rozeznat• potřebu inform...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 35
BBC: What is computational thinking?
Informatické myšlení
Základní složky (Google...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 36
ISTE: Operational Definition of Computational Thinking for K–12 Education
Informa...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 37
Difusní model učitele ACOT:
Rogersův difusionismus inovací
Přežití, Mistrovství, ...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 38
1. Nahodilé pokusy.
Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez ...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 39
Změna výukových postupů podle modelu SAMR
Dr. Ruben R. Puentedura
SAMR in 120 Sec...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 40
Heather Kanuka, 2008
•Uživatelský determinismus
technologie nástrojem či nosičem ...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 41
1. začínáme 2. máme první
zkušenosti
3. nabýváme
sebejistoty
4. jsme příkladem
os...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 42
1. Výukové cíle
2. Didaktické záměry
3. Výukové aktivity
4. Nástroje a materiály
...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 43VZ_TECH_21 2. Výzkum
Finský model: Phenomenon Education
Finové opět reformují
škol...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 44VZ_TECH_21 2. Výzkum
Americké modely integrace technologií do výuky
Modely integra...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 45
Vzdělávacítechnologie na začátku roku 2015 2 roky od MemorandaInformační gramotno...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 46
ICT standardy ISTE 2016 pro žáky
Vzdělání pro příští generaci v Británii
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 47
1. Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost
2. Připravují vzdělávací a...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 48
1. Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky
2. Zná ...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 49
Kompetence učitelů podle modelu TPCK
Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking ...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 50
ColoradoCouncilon21stCenturyLearning
MessagefromtheFuture:ChangeEducationNow!
htt...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 51
1. Znátdopad učenínažáky.
2. Býtnositelemzměny.Úspěchči
neúspěchžákůzávisí natom,...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 52
Students,ComputersandLearning
OECD, (2015) Students, Computers and Learning: Maki...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 53
ICILS 2013
Výzkum počítačové a informační
gramotnosti ICILS 2013
Podíl učitelů (v...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 54
Transformace výukových procesů se neobejde bez dalšího vzdělávání
pedagogických p...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 55
Čelní uživatelé cítí potřebu existence
takového produktu, jež bude trhem
požadová...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 56
Zakotvená akce (GA) podle Socola
Všichni učitelé musí být inovativními experiment...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 57
ConnectedEducatorMonth
Connectededucators.org,ED.gov
http://youtu.be/Q29S-loqy8w
...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 58
New Media Consorcium & CoSN
Budoucnost podle Horizon Reportu2016
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 59
NABAZTAG, 2008
Budoucnost podle Horizon Reportu
New Media Consorcium & CoSN
2011 ...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 60
200 years that changed the world (with Hans Rosling)
Budoucnost podle Horizon Rep...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 61
Moving Tales' Unwanted Guest iPad & iPhone App
Budoucnost podle Horizon Reportu
N...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 62
Microsoft Kinect Motion
Budoucnost podle Horizon Reportu
New Media Consorcium & C...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 63
New Media Consorcium & CoSN
Streetmuseum
Budoucnost podle Horizon Reportu
GhostHa...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 64
Trojrozměrný tisk pro každého
Budoucnost podle Horizon Reportu
New Media Consorci...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 65
Google unveils Google Glass Explorer Edition
Budoucnost podle Horizon Reportu
New...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 66
http://youtu.be/aXV-yaFmQNk
Budoucnost podle Horizon Reportu
New Media Consorcium...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 67
Hands-on with the Adidas miCoach Smart Run
Budoucnost podle Horizon Reportu
New M...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 68
DigiBarn TV: Apple's Knowledge Navigator
concept video (1987)
Budoucnost podle Ho...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 69
Rana el Kaliouby, TEDWomen, 2015
Budoucnost podle Horizon Reportu
New Media Conso...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 70
POWER ON TEXAS: The Digital Learning Revolution
Budoucnost podle Horizon Reportu
...
VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 71
Why BYOD?
Budoucnost podle Horizon Reportu
New Media Consorcium & CoSN
2011 2012 ...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 72
BYOD
Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol
Noste si ...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 73
1 : 1
OLPC XO
Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky
Stane s...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 74
Výběr nástrojů pro výukové využití technologií
Konstruktivní přístupInstruktiv...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 75
„novágeneraceinternetovýchslužeb,kterákladedůraznapřímouspoluprácia
sdíleníobs...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 76
2. Data hrají roli druhého procesoru
Stoupající význam dat pro úspěšnost aplik...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 77
6. Jen některá práva jsou chráněna
Ochrana intelektuálního vlastnictví brání v...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 78
Creative Commons
http://creativecommons.org/
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 79
Mraky tagů na webu 2.0
Markus Angermeier –
The huge cloud lens bubble map web2...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 80
43Things (síťový efekt)
http://43things.com
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 81
DELICIOUS (Folksonomy)
http://delicious.com/
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 82
DIIGO (ukládání a sdílení informací)
http://www.diigo.com/
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 83
Wikipedia
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 84
Flickr
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 85
EVERNOTE (multiplatformní sdílení)
http://evernote.com/
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 86
PREZI (jiný typ prezentací)
http://prezi.com/
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 87
Sdílené učení (sdílená ekonomika, crowdfunding)
Uber
Jak podpořit
inovace ve
v...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 88
Blog
http://
www.
spomocnik.n
et/
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 89
Jak blogovat?
• Nevzdávej se předčasně!
(role podpůrné skupiny)
• Neopakuj, co...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 90
Osobní blog
Laura, 11 - 25 DAYS, 2008
Martha, 9 - NeverSeconds, 2012
Jak v Loc...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 91
Podcast
Jde o zvukové nebo
video záznamy, které
autor podcastu umísťuje
na Int...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 92
Zpětná vazba
Socrative
Od Webu 2.0
k multiplatformním
aplikacím
Kahoot!
ClassF...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 93
EDMODO (online podpora výuky)
https://edmodo.com/
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 94
BIG 5 (platformy)
Od kultury konektivity k platformním společnostem
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 95
Facebook
Jak utratit 45
miliard dolarů
aneb Co radí
Reich
Zuckerbergovi
Facebo...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 96
Uživatelé Facebooku
http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make-
visu...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 97
Twitter
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 98
Medium.com
Evan Williams
“Myslel jsem, že jakmile budou mít
všichni možnost sv...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 99
Google+
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 100
YouTube
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 101
LinkedIn
LinkedIn –
sociální síť
postavená na
kompetencích
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 102
•AudioBoo •Myna
•Blogger •Picasa
•Boolify •Prezi
•Bubbl.us •Screencast-o-mati...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 103
• Sdílení souborů
Dropbox, Google drive, Microsoft
Onedrive
• Tvorba a sdílen...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 104
Rvp.czZdroje informací
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 105
Spomocnik.rvp.czZdroje informací
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 106
CeskaSkola.czZdroje informací
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 107
Pedagogicke.infoZdroje informací
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 108
Zdroje informací EDUin.cz
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 109
Desatero
SKAV a
technologie
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 110
EUN.orgZdroje informací
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 111VZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Zdroje informací NAEP.cz
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 112VZ_TECH_21 3. Škola 2.0
Čelní učitelé jako zdroj informací
Jitka Rambousková h...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 113
Kdo byli uživatelé Webu 1.0
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 114
Children and parents: Media use and
attitudes report 2015
Do roku 2020 bude 9...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 115
Generační Vývoj
Rizika spojená s technologiemi podle Rosena
generace rok naro...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 116
Mezi-generační rozdíly
Síťová generace
• priorita rychločasových aktivit
• pr...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 117
Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit.
Don Tapscott, Gro...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 118
Nesbitt
http://youtu.be/_A-ZVCjfWf8
A Vision of Students Today
Robin Hood
htt...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 119
Steven Kelly
The Old Future of Ed Reform
Žáci se mění!
Dan Brown
An Open Lett...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 120
Dale Stephens - UnCollege.org
http://www.amazon.com/Hacking-Your-
Education-L...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 121
Marc
Prensky, 2001
Jamie
McKenzie,
2007
Digitální imigranti mezi domorodci
La...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 122
V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít
sebeinteligentnější jedin...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 123
Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic of tech
integr...
VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 124
http://youtu.be/IBxdcJMNI1k
Aťsenašiučitelévzdělávají!
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 125
George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the ...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 126
Digitální pedagogika
•Hyper-napodobování
vývoj jedince ovlivňován ...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 127
Okolí zdrojem poznání
Od nepaměti je vlastní zkušenost
považována ...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 128
Vzdělávací prostředí 1:1
http://www.flickr.com/photos/funksoup/403...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 129
• Autonomie (vlastní rozhodování)
• Různorodost (technologií, inf....
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 130
Osobní vzdělávací prostředí (PLE)
Jared M. Stein, PLE Mapping, Dra...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 131
George Siemens Vision For An Educated Society
George Siemens
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 132
Siemensova duplikační teorie
hodnoty vzdělávání
Jestliže něco může...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 133
Stephen Downes
Welcome to the Change MOOC
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 134
Buď• vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat)
Drž• se v proudu! ...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 135
Kolaborace je aktivita, při níž je práce rozdělena mezi účastníky,...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 136
• Hebbianova - společné zájmy (homofilie)
• Náhodná - spojeni okol...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 137
Oddenkové učení podle Cormiera
Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 138
http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/
Vzdělávání jak...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 139
Hodnocení online kolaborace
Rovnováha
Projekt ATC21S
PISA 2018 a g...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 1402015 BoBr strana
Meritokracie - každý je hodnocen úměrně svým
záslu...
VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 141
Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost
zc...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 142
• individuální
• otevřená
• chaotický působící
• decentralizovaná
• ...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 143
Skutečným důsledkem této revoluce
spoluúčasti uživatelů na mediální
...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 144
Daniel Willingham
Proč nemají žáci rádi školu?
1. Člověk je přirozen...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 145
Model 70:20:10
Neformální
vzdělávání
nabývá na
významu
Clark Quinn -...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 146
Kreativní
Virtuální
Oblinger, 2005
Reálné
třídy, knihovny výuk.
apli...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 147
Formální a neformální učení
Nick Shackleton-Jones - Informal learnin...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 148
Taxonomie vzdělávacích cílů
Jaroslav Vávra - Proč a k čemu taxonomie...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 149
Nonakův model SECI
1. Socializace – sdílení a vytváření tichého pozn...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 150
Spiral curriculum
1. Téma se učí opakovaně
2. Úroveň pochopení se zv...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 151
Domény učení
1. Motorické dovednosti
2. Verbální informace
3. Intele...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 152
Charakteristiky využití technologií
Konstruktivní přístup
• činnost ...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 153
Školní vzdělávací prostředí
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 154
SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOc
Budoucnost podle Horizon Rep...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 155
Hry s výukovým potenciálem
Vážné hry (serious)
• edutainment
• předá...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 156
Hry ve výuce
Rizika:
• obtížnost hraní, složitost pravidel
• časová ...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 157
evaluační portálJakouhru.cz
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 158
CivilizationHry ve výuce
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 159
Minecraft
Minecraft – hra která dává smysl Jak mozek vnímá naše „vir...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 160
Whyville.net
Víceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life -...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 161
Občanská výchovaHry ve výuce
http://gamesforchange.org/
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 162
http://www.evropa2045.cz/
Evropa 2045
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 163
http://www.storyfactory.cz/
Vyprávění příběhůStory Factory
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 164
http://www.hrajozemi.cz
Envirnmentální výchovaHry ve výuce
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 165
http://www.ghetout.cz/
Finanční gramotnostHry ve výuce
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 166
Výuková hra současnosti
Atlantis Remixed Plague
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 167
Valiant Hearts - vzdělávací hra roku 2014
https://youtu.be/HEMv0ia6c...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 168
https://youtu.be/XjTJgvjCdOs
Online setkání:
ČESKOSLOVENSKO 38–
89
Č...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 1692015 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí
https://www.glasslab...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 170
3D Gamelab Guild Site
3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve vý...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 171
Hry ve výuce
Myst 'Exile' in the classroom
Tim Rylands
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 172
WebQuest.cz
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 173
Struktura WebQuestu
1. Popis (úvod)
2. Úkol
3. Postup
4. Zdroje info...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 1742015 BoBr strana
Tradiční a Inovativní Webquesty
http://www.kn.pacbel...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 175
Práce s primárními zdroji
Nancy Bosch -
Nieman Enhanced
Learning Cen...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 176
• vyvolává zájem a chuť do práce
• podporuje kreativitu a umělecké c...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 177
Project-Based Learning Continuum
Erin Thomas. Small Schools, 2003
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 178
Taxonomie internetových výukových projektů
podle Judi Harris
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 179
Virtuální přítomnost ve třídě
Celest, 11
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 180
Třídní Podcast
ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/
Podcast ZŠ ...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 181
eTwinning
ZŠ Omšení, ZŠ Sivice -http://www.pozaskolu.sk/static/DetEn...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 182
Video zprávy ZŠ Třemošnice
http://www.zs-tremosnice.cz/
Technologiem...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 183
Projekty Gymnázia Česká Lípa
http://top10favourites.blogspot.com/
Mu...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 184
Es war einmal
Základní škola Lipník nad Bečvou
(CZ,AT,FR,GE,IT), 2010
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 185
IT'S UP 2U
MŠ (AT, GR, FR, LV, PT)
http://itsup2u.wikispaces.com/
An...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 186
Make film and share IT with friends 2.0!
(SE,IR) 2008
eTwinningový p...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 187
Eratosthenes experiment
2009 International Year of Astronomy
(FR, .....
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 188
50 easy things you can do to save the Earth
(SP,DE,BG) 2009hlavní ce...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 189
Mezikontinentální spolupráce
Thomas Friedman The
World Is Flat
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 190
A traveling raindrop (GR, CY)
Animace pomocí Aniboom
No frontiers! (...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 191
Inspirativní výstupy úspěšných projektů II
Between the lines (GR, RO...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 192
Inspirativní výstupy úspěšných projektů III
Struktura textu - Wordle...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 193
ČT1 Události 21. 5. 2009
eTwinning jako nástroj změny
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 194
Budoucnost podle Horizon Reportu
New Media Consorcium & CoSN
2011 20...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 195
Konstrukcionismus
Osobní tvořivost jako mezinárodní hnutí transformu...
VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 196
Robotika
Robot-Learning
Turtle draw, Valiant
Technology Ltd.
Play-i ...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 197
eLearning
vzdělávací proces, využívající informační a komunikační
...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 198
Learning Objects (LO)
Základní stavební prvek eLearningu k výstavb...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 199
Andersonův teorém interakční
ekvivalence eLearningu
Interakce je r...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 200
Deweyova transakce - nejkomplexnější forma aktivity, při níž
jsou ...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 201
Podíl online učiva Typ kurzu Typická forma
0% Tradiční Přímé předá...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 202
3.Výběr z nabídky
školní vzdělávací plán rozšířen výběrem online k...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 203
Virtuální školy v USA
Porovnání tradičních a online škol ve výsled...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 204
Doporučení online učitelům podle Edutopia
Online Learning podle Ed...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 205
Na počítače orientované americké charter schools jsou novým
typem ...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 206
New Media Consorcium & CoSN
Budoucnost podle Horizon Reportu
2011 ...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 207
Převrácená třída
I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím styl...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 208
Převrácená třída podle Dr. Lodge
Projekt FIZZ, North Carolina Stat...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 209
Převrácená třída podle Dr. Lodge
In Common - Music Video
http://yo...
VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 210
Převrácená třída podle Erica Marcose
Matematika nové generace
Roun...
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET

216 views

Published on

Kompletní prezentace pro podobně tematicky zaměřené předměty Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty realizované v zimním semestru 2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vzdělávací technologie - ZS2017 KOMPLET

 1. 1. 2017 BoBr strana 1VZ_TECH_21 Vzdělávací technologie 21. století Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita Pedagogická fakulta Spomocnik. RVP.cz @spomocnik www. Spomocnik.net verze - 171002 http://www.slideshare.net/bobr/ http://www.youtube.com/user/Spomocnik
 2. 2. 2017 BoBr strana 2VZ_TECH_21 Tématické celky: 1. Didaktické aspekty současného vývoje technologií 2. Výzkum edukačních technologií 3. Od školy 1.0 ke škole 2.0 4. Digitální pedagogika 5. Technologie ve formálním vzdělávacím prostředí 6. Technologie v neformálním vzdělávacím prostředí 7. Technologie v informálním vzdělávacím prostředí 8. Vliv technologií na budoucnost školství Studijní materiály: Odkazy všude v prezentaci! + • Tool Box – Center for Instructional Technology & Training, University of Florida • EduTechWiki – komplexní materiál vytvářený studenty University of Geneva • New Learning – studijní materiály College of Education, University of Illinois • OER of UCD Teaching and Learning, University College Dublin
 3. 3. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 3 IDC White Paper - sponsored by EMC Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera,250 – Peta, 260 – Exa, 270 – Zetta, 280 – Yotta The Zettabyte Era - Cisco Visual Networking Index
 4. 4. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 4 http://visual.ly/internet-real-time
 5. 5. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 5 Zvětšující se počet připojených zařízení The Internet of Things - Cisco Visualisation
 6. 6. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 6 vynález knihtisku platformní společnosti Dominantní mluvená kultura Dominantní psaná kultura Dominantní tištěná kultura Dominantní vizuální kultura 1950 2000400 př.n.l. táborové ohně knihy TV internet 2.0 Dominantní digitální kultura rukopisy 1500 Zrychlující se vývoj šíření informací
 7. 7. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 7 Revoluce nebo disrupce? https://youtu.be/GEmuEWjHr5c
 8. 8. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 8 Souboj výukových metod Konstruktivní přístup • projektová výuka • tématický učební plán • požadováno splnění úkolu • učení pochopením souvislostí • předměty spojeny tématy • hodiny spojeny tématy • individuální nebo týmové úkoly • slovní hodnocení • učitel pomocníkem a průvodcem • zájem o věc nejvyšší ctností • škola otevřená nejen okolí • kdokoli může být zdrojem inf. Instruktivní přístup • programovaná výuka • pevné osnovy a standardy • požadovány konkrétní znalosti • učení drilováním • předměty odděleny • hodiny odděleny • všichni dělají totéž • testování a známkování • učitel nejvyšší autoritou • kázeň nejvyšší ctností • škola uzavřená okolí • učitel je zdrojem informací
 9. 9. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 92015 BoBr strana T r a d i č n í v e r s u s I n o v a t i v n í http://youtu.be/AVUMjITsYvM http://youtu.be/PG7wyTW74W0 Souboj výukových metod
 10. 10. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 10 George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Self-Amused?, 2006 Vzdělávací koncepceposledních 100let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Co? vytváření navyklých reakcí na spec.situace úspěšný přenos znalosti vytváření a aplikace mentálních modelů budování vzájemně se ovlivňující sítě Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti (překonává individuální přístup) Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje Kdo? Thorndike, Skinner Gagné, Bruner (Dewey), Piaget, Vygotsky Siemens, Downes Tony Bates - Learning theories and online learning, 2014
 11. 11. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 11 Snaha o reformu od 20.let 20.st Progressive Education in the 1940s (Dewey)
 12. 12. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 12 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů: 1. Pamatovat doslovně opakovat 2. Pochopit porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text 3. Aplikovat řešit problém na základě porozumění 4. Analyzovat formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost 5. Vyhodnotit vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení 6. Vytvořit kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) Benjamin Bloom - Taxonomy of educational objectives, původní znění 1956, revize (Anderson, Kratwohl) 2001
 13. 13. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 13 Meliorace jako nejvyšší cíl Melioration - the act or an instance of improving or the state of being improved. thefreedictionary.com/melioration Andrea Patáková - Co má meliorace společného s modelem TPCK? Meliorace jako 7. nejvyšší stupeň Bloomovy taxonomie představuje schopnost vypůjčit si koncept z nějakého oboru (vybrat nejvhodnější postup), který se zdá být naprosto odtržen od svého kontextu, a přizpůsobit jej pro aktuální úkol, který právě řešíme. David Passig - Melioration as a higher thinking skill of future intelligence. Teachers College Record, 2007 Meliorace - metoda výběru nejvhodnějšího postupu kombinováním různých v danou chvíli použitelných variant chování u zvířat Richard Herrnstein
 14. 14. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 14 Cyklické modely učení Karel Šimeček - Komparace modelů zkušenostního učení DavidaKolba a modelu zážitkové pedagogiky Petra Jarvise, 2014 Deweyho model zkušenostního učení, 1938 Kolbův učební cyklus, 1984 Learning by Design pedagogy, New Learning, University of Illinois
 15. 15. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 15 Gardnerova koncepce více-složkové inteligence: 1. jazyková 2. logicko-matematická 3. vizuální (prostorová) 4. pohybová 5. hudební 6. interpersonální (mezilidská) 7. intrapersonální 8. přirozená Howard Gardner (Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 Flemingův VARK model učících stylů 1. Vizuální 2. Auditivní 3. Čtení/psaní 4. Kinestetický/taktilní (a mnoho dalších)
 16. 16. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 16 Čtyři fáze personalizace výuky podle Spencera SPENCER, John T. 4 Stages of Personalization (Music Metaphors Included). 2011. 1. Standardizace - cílem celá třída (hudba hrající v obchodě). 2. Diferenciace - různé úrovně a skupiny v rámci jedné třídy (rozhlas s možností volit stanice). 3. Přizpůsobení - individuální výukové aktivity automaticky vybírané z více možných na základě předchozích výsledků (individualizované online rádio Pandora). 4. Personalizace - žáci si sami nastavují vlastní výuku (jam session). Poměrně náročné!
 17. 17. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 17 Personalizované vs. personální Stephen Downes - Personal and Personalized Learning, 2017. Orientace Obsah Činnost Obsah Činnost Definován ideální cíl Definován žádaný cíl Učitel ověřuje Učitel pomáhá Opravy Pokusy Test Tvorba Požadavky Možnosti Chyby Příležitost
 18. 18. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 18 Piagetův konstruktivismus 1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. konkrétní operace (8 – 12) 5. formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání Jean Piaget - To Understand Is To Invent, 1972
 19. 19. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 19 Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem poznání je vztah k jiným lidem. Lev Semjonovič Vygotskij: The problem of the cultural development of the child, 1929 Zóna nejbližšího vývoje (ZPD) - dolní hranice lze dosáhnout samostatně, horní s pomocí podnětného prostředí (scaffolding). Lev Semjonovič Vygotskij: Mind in society, 1978 Vygotsky Vs. Piaget http://www.xtranormal.com/ https://goanimate.com/
 20. 20. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 202015 BoBr straa Komenského “škola hrou” Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1986 Škola bez kázně, mlýn bez vody. Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského I. Praha: SPN, 1958 Ne bez příčiny se škola nazývá hrou, nýbrž aby se naznačilo, že všechno se má zařizovat jako při hře, aby všechno šlo ochotně a příjemně. A kdo kdy užívá při hře hněvu, žluči, pohlavků a karabáče? Jan Amos Komenský: Vybrané spisy J.A.Komenského IV. Praha: SPN, 1966
 21. 21. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 21 Socratův odkaz dnešku Výuka přestává být závislá na obsahu ... Již dnes jsme schopni získat okamžitě odpověď téměř na libovolnou otázku ... Měli bychom vést žáky k tomu, aby nikdy zcela nevěřili tomu, co se dozvědí. Pedagogika otázek David White: Education should move us, University of Oxford, 2012 Technologie vrací pedagogiku tam, kde vždy měla být Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Sokratovská metoda Pedagogika nejistoty podle Jima Grooma Podobenství o Thovtovi a Amonovi: Tvůj objev vyvolá zapomínání v myslích žáků, protože nebudou používat svou paměť. … Neposkytuje tvým následovníkům pravdu, ale pouze zdání pravdy. Budou se dozvídat mnoho věcí, ale nic se nenaučí. Budou dělat dojem vševědoucích, ale opravdu vědět nebudou nic. Budou nepříjemnými společníky předstírajícími moudrost bez skutečných znalostí. Plato, The Phaedrus
 22. 22. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 22 http://drunksandlampposts.files.wordpress.com/2012/06/philprettyv4.png Wikipedia, DBpedia, Gephi Vizualizace provázanosti filosofie
 23. 23. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 23 Holistický přístup podle Palouše Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie Starověk - Středověk - Novověk - Světověk Dochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký býval ve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšího pozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást vesmíru. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818
 24. 24. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 24 Media sice poskytují látku k přemýšlení, ale zároveň ovlivňují samotné myšlenkové procesy. Marshall McLuhan Globální vesnice je světem, ve kterém je každý množstvím komunikačních sítí spojen s lidmi po celém světě tak, že může snadno komunikovat s každým stejně, jako by to byl jeho soused od vedle. Marshall McLuhan, Understanding media, 1964 Médium je zpráva!
 25. 25. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 25 Funkce mozku Je efektivní multitasking mýtus? Vliv technologii na rozvoj lidského myšlení Soustředění se v éře internetu Jak Google ovlivňuje naši paměť Hry pomáhají dětem cvičit pozornost Restrukturalizace mozku vlivem technologií Paměť – krátkodobá (pracovní), dlouhodobá Spaced repetition Betsy Sparrow Columbia University Jsme díky internetu hloupější nebo chytřejší? Transaktivní paměť Learning How to Learn Coursera MOOC Mód myšlení – difuzní, soustředěný (focused) Barbara Oakley Oakland University Shluky (chunks) (Anki)
 26. 26. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 26 National Center on UDL UD: vše by mělo být navrženo tak, aby to bylo přístupno co nejvíce uživatelům (budova, dopravní prostředek, web, …) Co se učímeProč se učíme Jak se učíme
 27. 27. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 27 Zapomínání podle Richardsona • Nejsme jedinými experty na výukový obsah ve třídě. • V mnoha případech nevíme víc, než naši žáci. • Učení není nezávislý samostatný proces. • Nestačí naučit žáky spolupracovat v rámci třídy. • Musíme se zbavit strachu jít s žáky do online prostředí. • Každý žák nemusí jít po stejné cestě a naučit se totéž. • Není pravda, že naši žáci nemají vědět, jak se my sami učíme. • Pokrok při realizaci vzdělávacích cílů není jen věcí škol. Je to problém celospolečenský. Zapomeňte! vzkazuje Dede Musíme zcela zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstaty vzdělávacího procesu. Tradiční výukové postupy jsou sice stále použitelné, ale jejich postavení se zásadně mění. Nezapomínejme zapomínat Viktor Mayer-Schönberger - Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age Schopnost zapomínat Disconnect aneb jak se odpojit
 28. 28. VZ_TECH_21 1. Didaktické aspekty 2017 BoBr strana 28 Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání! Největší lekce pro svět http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution?language=cs
 29. 29. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 29 The Law of Accelerating Returns Ray Kurzweil - Zákon zrychlujících se změn Jak Watson zvítězil v Jeopardy http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE 1996 IBM Deep Blue 2011 IBM Watson 2016 Google DeepMind
 30. 30. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 30 Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) Efekt Červené královny Above And Beyond, Partnership for 21st Century Skills
 31. 31. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 31 Kompetence pro 21. století Komunikace v mateřském jazyce Schopnost učit se Komunikace v cizích jazycích Sociální a občanské schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Smysl pro iniciativu a podnikavost Schopnost práce s digitálními technologiemi Kulturní povědomí a vyjádření DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme)
 32. 32. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 32 tradičně: literární + dokumentová + numerická nově: informační (digitální +informatické myšlení) +čtenářská+jazyková+matematická+přírodovědná+soci ální+… Jeff Utecht Jeto poprvévhistorii lidstva, kdyúkolem nás učitelů je připravit žákynabudoucnost, kterouneumíme jasněpopsat. David Warlick Negramotným nebude vbudoucnosti ten, kdo neumí číst. Budeto ten, kdo neví, jakseučit, odnaučovat a přeučovat. Alvin Toffler (1970). Future Shock. New York: Random House Výukové cíle: hard (tvrdé)/soft (měkké) , explicit (definované)/tacit (nedefinované), kognitivní/nekognitivní Funkční gramotnost Definice funkční gramotnosti): schopnost člověkaaktivně participovat na světě informací https://youtu.be/i3Cv-laWRN4
 33. 33. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 33 Informační gramotnost digitální + informatické myšlení + … Projekt NIQES ČŠI, 2014
 34. 34. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 34 IG podle NIQES Informační gramotnost (IG) je schopnost: rozeznat• potřebu informací (problém); s• přihlédnutím k charakteru informací je najít, získat, posoudit a spravovat; zpracovat informace, znázornit (modelovat) problém;• pou• žívat vhodné pracovní postupy (algoritmy) při efektivním řešení problémů; tvořit a spolupracovat;• vhodn• ým způsobem informace i výsledky práce prezentovat a sdílet ve svém vzdělávacím prostředí; při práci• dodržovat etická pravidla, zásady bezpečnosti a právní normy. To vše s využitím potenciálu digitálních technologií za účelem dosažení osobních, sociálních, pracovních či kvalifikačních cílů. Podmínky, Proces, Výstupy Specifikace informační gramotnosti NIQES
 35. 35. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 35 BBC: What is computational thinking? Informatické myšlení Základní složky (Google): • Rozklad problému (na menší řešitelné části) • Rozpoznávání vzorů (podobností) • Zobecňování vzorů (abstrakce - rozeznání důležitého, zanedbání nepodstatného) • Navrhování algoritmů (řešení krok za krokem) Dan Lessner - Informatické myšlení (2): různá vymezení
 36. 36. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 36 ISTE: Operational Definition of Computational Thinking for K–12 Education Informatické myšlení ISTE: • Formulace problému tak, aby k řešení bylo možné s výhodou použít technologie. • Organizace dat do logické struktury. • Reprezentace dat v abstraktní formě prostřednictvím modelů a simulací. • Řešení realizované formou algoritmu (řada naplánovaných kroků). • Hledání, analyzování a implementace možných řešení s cílem dospět k co možná nejúčinnějšímu a nejefektivnějšímu výsledku. • Zevšeobecnění a přenesení způsobu řešení na širší škálu podobných problémů. Doplňkové schopnosti: • Vnímání souvislostí. • Vytrvalost při hledání řešení složitých problémů. • Tolerování nejednoznačností. • Schopnost pracovat na problémech s otevřeným koncem. • Schopnost komunikovat a spolupracovat s někým na dosažení společných cílů. Informatické myšlení jako výukový cíl Informatické myšlení jako výukový cíl
 37. 37. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 37 Difusní model učitele ACOT: Rogersův difusionismus inovací Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Difuze technologií ve škole 21. století
 38. 38. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 38 1. Nahodilé pokusy. Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez vize. Žáci je mimo školu používají vícea jinak. Pro integraci technologií neexistuje společná vůle. 2. Staré cíle starými metodami. Zakořeněné zvyklosti nutí učit postaru - digitalizace učebnic, automatizace (stroj na učení), testování znalostí, chybí vcítění (př. 1 kamera snímá představení). 3. Staré cíle novými metodami. Nové postupy implementované učiteli se záměrem naplnit výukové cíle (standardy), jež zůstávají po mnoho generací téměř beze změny. 4. Nové cíle novými metodami. Restrukturalizace mozku dig. rezidentů a změna potřebných kompetencí vyvolává potřebu nového vzdělávacího plánu, organizace práce, hodnocení ad. Nutnost zkoušet různé postupy (GA podle Socola) a spolupracovat. Marc Prensky - Shaping Tech for the Classroom, Edutopia, 2005 Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
 39. 39. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 39 Změna výukových postupů podle modelu SAMR Dr. Ruben R. Puentedura SAMR in 120 Seconds Změna (disrupce) Modifikace Reforma Náhrada Transformace Vylepšení http://jennyluca.wikispaces.com/TPACK+and+SAMR Vychází z modelu RAT
 40. 40. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 40 Heather Kanuka, 2008 •Uživatelský determinismus technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (telefon) •Sociální determinismus výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) •Technologický determinismus výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými, změna funkce mozku (Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) Vliv technologií podle Kanukové Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
 41. 41. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 41 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování ICT ve školním vzdělávacím programu profesní rozvoj integrace ICT do života školy ICT infrastruktura Škola21: difuzní model pro integraci ICT The e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA Profil Škola21
 42. 42. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 42 1. Výukové cíle 2. Didaktické záměry 3. Výukové aktivity 4. Nástroje a materiály 5. Hodnocení výsledků Modely integrace technologií Katalog výukových aktivit podle modelu TPCK (Judi Harris, Virginie) Aktivity Znalosti budující výklad, četba, drilování Znalosti vyjadřující konvergentní zkoušení, zpětná vazba, test divergentní psané esej, tvorba básně, vyprávění příběhů apod. vizuální práce s mapou, kreslení koncepční pojmové mapy, vlastní otázky produktově orientované 3D modely, časopis, blog, podcast, video apod. společenské prezentace, dramatizace, veřejná aktivita Společenskovědní divergentní aktivity pro vyjádření znalostí Typ Popis Technologie prezentace poznáni žáci prezentují pochopení problematiky osobně či virtuálně online spolužákům i veřejnosti Photostory, Moviemaker, Audacity, prezentační SW, Web 2.0 hraní roli žáci připraví a odehrají scénku tematicky zaměřenou na výuku, zaznamenají ji a zveřejní digitální kamera, Moviemaker, Audacity, YouTube představení pro veřejnost žáci připraví veřejné představení (mluvené slovo, hudba, drama apod.) demonstrující jejich výukové výsledky a zaznamenají ho digitální kamera, Moviemaker, Audacity, YouTube zapojení do akce žáci se angažují v podpoře veřejně prospěšné aktivity nebo píší svému poslanci či ombudsmanovi web, mail, Facebook
 43. 43. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 43VZ_TECH_21 2. Výzkum Finský model: Phenomenon Education Finové opět reformují školství – ruší předměty a intenzivně zavádějí digitální technologie Dlouhodobé zpracovávání nových informací ve vhodných výukových situacích vede k hlubšímu poznávání. Učení se pouze čtením učebnice či zapamatováním pouček (teorie) bez kontextu většinou k pochopení souvislostí (jevu) nevede. Jevově orientovaný přístup výrazně zvyšuje autenticitu vzdělávání. Difuze technologií ve škole 21. století Finland Education Does Away With 'Subjects'
 44. 44. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 44VZ_TECH_21 2. Výzkum Americké modely integrace technologií do výuky Modely integrace technologií Florida Technology Integration Matrix prostředí ⁄ úroveň počátek učitel začíná používat technologie k předávání výukového obsahu adopce učitel vede žáky k využití vhodných nástrojů adaptace učitel vede žáky k samostatné práci s technologiemi infuze učitel předkládá úkol (téma), žáci sami volí nejvhodnější nástroje transformace učitel vede žáky prostřednictvím inovativních metod k vyšším formám myšlení aktivní žáci jsou při práci s technologiemi aktivní pasivní příjem informací využití vhodných nástrojů definovanými postupy občasné samostatné využívání technologií pravidelné samostatné využívání technologií nekonvenční samostatné využívání technologií kolaborativní žáci prostřednictvím technologií spolupracují žáci pracují s technologiemi individuálně žáci používají ke spolupráci tradiční nástroje (např. mail) žáci mají příležitost ke spolupráci využívat i netradiční nástroje žáci běžně spolupracují a vybírají si vhodné nástroje soustavná spolupráce se spolužáky i vnějším světem formou bez technologií nemožnou konstruktivní žáci propojují nové poznatky se stávajícími informace jsou žákům předávány prostřednictvím technologií řízené předávání informací zohledňuje stávající úroveň žáka občasné nezávislé budování znalostí žáky prostřednictvím technologií pravidelné samostatné budování znalostí žáky prostřednictvím technologií nekonvenční budování znalostí formou bez technologií nemožnou autentické výukové aktivity jsou propojovány s autentickým prostředím mimo školu (online) aktivity realizovány izolovaně bez propojení občasné propojení s vnějším světem pod přímým vedením učitele žáci začínají samostatně zkoumat výukové téma nad rámec školních aktivit žáci běžně samostatně používají nejvhodnější nástroje ke studiu souvislostí aktivity vyšších forem (projekty) jdoucí nad rámec školní výuky mající lokální i globální kontext na cíl orientované žáci mají vlastní cíle, plánují je a kontrolují splnění výukové postupy řízeny, výsledky kontrolovány zvnějšku (učitelem, systémem) žáci mají tradičními nástroji vytvořený plán a kontrolují ho žáci začínají používat vhodné nástroje ke stanovení cílů a monitorují svůj postup žáci běžně používají vhodné nástroje ke stanovení cílů, plánování aktivit, monitorování postupů a hodnocení výsledků žáci přebírají zodpovědnost a používají vyšší bez technologií nemyslitelné formy plánování a řízení svých výukových postupů (Arizona)
 45. 45. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 45 Vzdělávacítechnologie na začátku roku 2015 2 roky od MemorandaInformační gramotnost pro žáky Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 46. 46. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 46 ICT standardy ISTE 2016 pro žáky Vzdělání pro příští generaci v Británii
 47. 47. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 47 1. Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost 2. Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku 3. Ve své práci běžně využívají technologie 4. Budují a podporují zodpovědnost a občanství 5. Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu ICT standardy ISTE pro učitele Nové technologické standardy ISTE pro učitele
 48. 48. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 48 1. Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky 2. Zná a je schopen podle potřeby používat různé typy technologií 3. Plánuje, vytváří a aplikuje strategie podporující aktivní účast žáků, interaktivní učení a spolupráci 4. Posiluje úspěch žáků jasným očekáváním, okamžitou odezvou a pravidelnou zpětnou vazbou 5. vede žáky k dodržování autorských práv, etických pravidel a k bezpečnému chování 6. Je vnímavý k rozdílným vzdělávacím potřebám žáků 7. Dokáže vytvářet a implementovat takové nástroje online hodnocení žáků, které disponují dostatečnou validitou i reliabilitou 8. Aplikuje výukovou činnost tak, aby byla v souladu s platnými kurikulárními dokumenty (standardy) 9. Má přístup a schopnosti umožňující mu využívat všechna dostupná data 10.Profesionálně a efektivně interaguje s kolegy, rodiči i jinými členy komunity iNACOL standardy online učitele iNACOL standardy online učitele
 49. 49. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 49 Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. Netolerujme počítačově negramotné učitele! Integrace technologií podle modelu TPCK TPACK in 2 Minutes
 50. 50. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 50 ColoradoCouncilon21stCenturyLearning MessagefromtheFuture:ChangeEducationNow! http://youtu.be/-iXkLTB3yEA
 51. 51. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 51 1. Znátdopad učenínažáky. 2. Býtnositelemzměny.Úspěchči neúspěchžákůzávisí natom, codělá učitel. 3. Zabývatsevícetím,jak seučit,nežjak vzdělávat druhé. 4. Nastavit soustavnéhodnocení jako pozitivní zpětnouvazbu. 5. Učitpomocí dialogu, nemonologu. 6. Nikdynerezignovat naposlání dané náročnou auspokojující pracíučitele. 7. Vytvářet pozitivní vztahyvetříděive sborovně. 8. Předávatkaždémusmyslpoznávání. Visible Learning Super meta- analýza Hippokratova přísaha pro vzdělávací technology https://youtu.be/rzwJXUieD0U Zjevné učení podle profesora Hattie
 52. 52. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 52 Students,ComputersandLearning OECD, (2015) Students, Computers and Learning: Making the Connection Figure 6.5, p. 153
 53. 53. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 53 ICILS 2013 Výzkum počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 Podíl učitelů (v %), kteří souhlasili, že využívání ICT při výuce: Méně než 15 % žáků získalo potřebné kompetence ve škole 99 % žáků má doma počítač
 54. 54. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 54 Transformace výukových procesů se neobejde bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bez přímé podpory, která nesmí být jen technická, ale též didaktická. Jedině tak se bude zvyšovat počet digitálně sebejistýchučitelůadigitálněvstřícnýchškol. Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, European Commision, 2013 Digitálněsebejistýučitel-důvěravtechnologie+podmínky Digitálněvstřícnáškola-kvalitnípolitika+silnápodpora strana 96 ICT ve vzdělávání 2013
 55. 55. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 55 Čelní uživatelé cítí potřebu existence takového produktu, jež bude trhem požadován až za několik měsíců či let. Jejich potřeba je tak velká, že často požadovaný nový produkt sami začnou vyvíjet. Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005 http://youtu.be/tNKrX1QxN6U Don Tapscott - Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 Hippelova technologická inovace
 56. 56. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 56 Zakotvená akce (GA) podle Socola Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a všechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblasti vzdělávání možné. Problémy standardizace podle Socola Místo tradičních postupů, jež se osvědčily při zkoumání čistě technicky či přírodovědně orientovaných procesů, je třeba nasadit metody vhodné pro zkoumání společenských jevů, jako je kvalitativní analýza zvaná Grounded Theory aplikovaná v rámci akčního výzkumu. Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting "Evidence-Based Practice", 2012
 57. 57. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 57 ConnectedEducatorMonth Connectededucators.org,ED.gov http://youtu.be/Q29S-loqy8w Virtually Connecting
 58. 58. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 58 New Media Consorcium & CoSN Budoucnost podle Horizon Reportu2016
 59. 59. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 59 NABAZTAG, 2008 Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 60. 60. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 60 200 years that changed the world (with Hans Rosling) Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 61. 61. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 61 Moving Tales' Unwanted Guest iPad & iPhone App Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 62. 62. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 62 Microsoft Kinect Motion Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 63. 63. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 63 New Media Consorcium & CoSN Streetmuseum Budoucnost podle Horizon Reportu GhostHands 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní Google Expeditions
 64. 64. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 64 Trojrozměrný tisk pro každého Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 65. 65. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 65 Google unveils Google Glass Explorer Edition Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 66. 66. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 66 http://youtu.be/aXV-yaFmQNk Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 67. 67. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 67 Hands-on with the Adidas miCoach Smart Run Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 68. 68. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 68 DigiBarn TV: Apple's Knowledge Navigator concept video (1987) Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 69. 69. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 69 Rana el Kaliouby, TEDWomen, 2015 Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 70. 70. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 70 POWER ON TEXAS: The Digital Learning Revolution Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 71. 71. VZ_TECH_21 2. Výzkum 2017 BoBr strana 71 Why BYOD? Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace 3D tisk Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků Hry a gamifikace Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 72. 72. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 72 BYOD Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol Noste si vlastní přístroje! • Změna přístupu k využití mobilních zařízení - učitelé i žáci musí pochopit, že se jedná o nástroje vzdělávací. • Každá aktivita musí být spojena s konkrétním výukovým cílem. • Přehled o tom, jak jsou jednotliví žáci vybaveni. • Propojení s existujícím vybavením školy. • Nutnost mít dostatečnou infrastrukturu zabezpečenou proti zneužití (wifi). • Nutná podpora učitelů. • Způsob používání osobních zařízení ve škole musí upravovat školní řád. • Využití osobních zařízení k výukovým účelům i mimo vyučování.
 73. 73. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 73 1 : 1 OLPC XO Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky Stane se Uruquay díky počítačům dalším Finskem? Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007 http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPG Debata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích
 74. 74. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 74 Výběr nástrojů pro výukové využití technologií Konstruktivní přístupInstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie drilovací cvičení databáze znalostní testy archivy lekcí v ý u k o v é p r o g r a m y v z d ě l á v a c í o b j e k t y W e b Q u e s t editace simulace myšlenkové mapy diskusní fóra, chat video-konference e-Journal, blog, podcast e-portfolio služby pro práci skupin (Twinspace) s y s t é m y ř í z e n í v ý u k y (eLearning, LMS, VLE) s y s t é m y ř í z e n í š k o l y Internet2.generace-CloudComputing v ý u k o v é p o r t á l y M U V E L e a r n i n g A n a l y t i c s M O O C sémantický web (web 3.0), AI (web 4.0), průmysl 4.0 PLE OER
 75. 75. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 75 „novágeneraceinternetovýchslužeb,kterákladedůraznapřímouspoluprácia sdíleníobsahumeziuživateli“ Wikipedia „poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv“ Wikipedia Internet 2. generace Cloud Computing
 76. 76. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 76 2. Data hrají roli druhého procesoru Stoupající význam dat pro úspěšnost aplikace – jedinečná a neopakovatelná data způsobují velkou výhodu proti jiným. 3. Uživatelé vytvářejí přidanou hodnotu Úspěšné aplikace se orientují na poskytování maximálně výhodných služeb uživatelům s cílem získat co největší objem jedinečných dat. Zároveň se snaží co nejvíce zapojovat uživatele do nepřetržitého vývoje. 4. Všudypřítomný síťový efekt Aplikace by měla nejen co nejméně bránit uživatelům vkládat data, ale měla by též zajistit, aby se tato data díky propojení přirozeným způsobem vzájemně posilovala. Charakteristické znaky Webu 2.0 1. Dlouhý chvost (The Long Tail) Statistické rozložení charakteristické velkým množstvím málo častých případů, jejichž celkový objem představuje velkou část celku (např. Wikipedia, Amazon, …).
 77. 77. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 77 6. Jen některá práva jsou chráněna Ochrana intelektuálního vlastnictví brání využitelnosti dat i experimentům. Aby bylo možno využívat výhod kolektivního přístupu, je třeba co nejvíce eliminovat omezující faktory (např. formou licenční smlouvy s uživateli). 7. Nekončící Beta verze Nové funkce aplikace se vyvíjejí průběžně a nepřetržitě s přispěním uživatelů. Osvědčené zůstávají, nevyužívané se po čase ruší. 8. Nesoutěžit ale spolupracovat Aplikace Webu 2.0 jsou vyvíjeny jako síť spolupracujících na data orientovaných služeb dovolujících publikování obsahu. Za účelem co největšího usnadnění programování dochází často k využívání cizích funkcí (OS). 9. Funkce není omezena jedním zařízením PC již není jediným zařízením, na němž je možno internetové aplikace provozovat. Proto je třeba je navrhovat tak, aby integrovaly služby pro různá stacionární i mobilní zařízení. Tim O'Reilly - What Is Web 2.0, 2005 Charakteristické znaky Webu 2.0
 78. 78. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 78 Creative Commons http://creativecommons.org/
 79. 79. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 79 Mraky tagů na webu 2.0 Markus Angermeier – The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005
 80. 80. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 80 43Things (síťový efekt) http://43things.com
 81. 81. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 81 DELICIOUS (Folksonomy) http://delicious.com/
 82. 82. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 82 DIIGO (ukládání a sdílení informací) http://www.diigo.com/
 83. 83. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 83 Wikipedia
 84. 84. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 84 Flickr
 85. 85. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 85 EVERNOTE (multiplatformní sdílení) http://evernote.com/
 86. 86. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 86 PREZI (jiný typ prezentací) http://prezi.com/
 87. 87. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 87 Sdílené učení (sdílená ekonomika, crowdfunding) Uber Jak podpořit inovace ve vzdělávání? Kickstarter Startovač.cz Nakopni.mě HitHit.com Airbnb
 88. 88. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 88 Blog http:// www. spomocnik.n et/
 89. 89. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 89 Jak blogovat? • Nevzdávej se předčasně! (role podpůrné skupiny) • Neopakuj, co již řekli jiní! (být osobní není na závadu) • Publikuj pravidelně! (předem stanovený interval) • Věnuj pozornost názvu! (rozhodující pro vyvolání zájmu) • Buď užitečný! (zajímavé téma, řešení problému apod.) • Měj záměr! (jasný výukový cíl) • Nemusíš znát vše! (umožni jiným, aby tvé informace doplnili) Darren Rowse - Warning: Do You Recognize These 21 Blogging Mistakes? , ProBlogger, 2009 Nejčastější chyby výukového využití blogu Mitchellův QuadBlog Digitalk - Why should schools blog? Heathfield Primary, Bolton #comments4kids Tablety do škol - Blogujeme s žáky pro žáky
 90. 90. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 90 Osobní blog Laura, 11 - 25 DAYS, 2008 Martha, 9 - NeverSeconds, 2012 Jak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost
 91. 91. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 91 Podcast Jde o zvukové nebo video záznamy, které autor podcastu umísťuje na Internet, na které odkazuje na webových stránkách, ale především v uzpůsobeném RSS feedu. Ten pak specializovaný program průběžně monitoruje a nové soubory sám stahuje a nahrává do uživatelova osobního přehrávače. Wikipedia záznam zvuku do MP3 iTunes iPod RSS Podcast ZŠ Staňkov Best Education Podcasts 2017
 92. 92. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 92 Zpětná vazba Socrative Od Webu 2.0 k multiplatformním aplikacím Kahoot! ClassFlow (Promethean) Formative Plickers
 93. 93. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 93 EDMODO (online podpora výuky) https://edmodo.com/
 94. 94. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 94 BIG 5 (platformy) Od kultury konektivity k platformním společnostem
 95. 95. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 95 Facebook Jak utratit 45 miliard dolarů aneb Co radí Reich Zuckerbergovi Facebook Guide for Educators Mark Zuckerberg
 96. 96. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 96 Uživatelé Facebooku http://www.allfacebook.com/facebook-friendships-make- visually-stunning-map-2010-12 http://bylimedesign.com/blog/?p=43
 97. 97. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 97 Twitter
 98. 98. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 98 Medium.com Evan Williams “Myslel jsem, že jakmile budou mít všichni možnost svobodně komunikovat a vyměňovat si informace a nápady, svět bude hezčí. To jsem se spletl.”
 99. 99. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 99 Google+
 100. 100. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 100 YouTube
 101. 101. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 101 LinkedIn LinkedIn – sociální síť postavená na kompetencích
 102. 102. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 102 •AudioBoo •Myna •Blogger •Picasa •Boolify •Prezi •Bubbl.us •Screencast-o-matic •Corkboard.me •Sketchup •Diigo •Skype •Dropbox •TeamUp •Edmodo •ThingLink •Facebook •Twitter •Glogster •VoiceThread •Google Docs •WikiSpaces •Google Sites •WordPress •MindMeister •YouTube Doporučované free a open source aplikace Zdeněk Heteš - Softwarové nástroje iTEC
 103. 103. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 103 • Sdílení souborů Dropbox, Google drive, Microsoft Onedrive • Tvorba a sdílení dokumentů Google docs, Microsoft Office 365, Evernote • Obrázky Flickr, Picasa, Rajče • Video Youtube, Vimeo • Zvuk, Podcast SoundCloud, Podfeed, PodOmatic • Prezentace PowerPoint online, Slideshare, Prezi • Myšlenkové mapy Coogle, Bubbl.us, Freemind, Xmind • Wiki WikiSpaces, PBWorks, Cloudworks • Video konference Skype, Google Hangouts, VSee • Sdílení odkazů Delicious, Digg • Sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn • Virtuální světy Second Life, Kitely, Minecraft • Výukové hry Civilization, Gazillionaire, WolfQuest, Betwixt Folly, Fate Cloudové aplikace FutureLearn course: Blended Learning Essentials Mashup - Google Maps ve výuce
 104. 104. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 104 Rvp.czZdroje informací
 105. 105. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 105 Spomocnik.rvp.czZdroje informací
 106. 106. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 106 CeskaSkola.czZdroje informací
 107. 107. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 107 Pedagogicke.infoZdroje informací
 108. 108. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 108 Zdroje informací EDUin.cz
 109. 109. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 109 Desatero SKAV a technologie
 110. 110. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 110 EUN.orgZdroje informací
 111. 111. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 111VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Zdroje informací NAEP.cz
 112. 112. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 112VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 Čelní učitelé jako zdroj informací Jitka Rambousková http://www.cojsemvyzkousela.cz/ Filip Jelínek, Pavla Sýkorová http://www.guruveskole.cz Libor Klubal http://www.ipadvetride.cz/ Miloslav Khas http://miloslavkhas.blogspot.cz/ Jan Juříček http://didatech.cz/ Pavel Hodál https://www.tybrdo.cz/ Vojtěch Gybas, Veronika Černotová http://www.ipadvevyuce.cz/ Je třeba si najít vhodné zdroje poznání, a ty sledovat. U technologií je to díky rychlému vývoji zvlášť důležité.
 113. 113. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 113 Kdo byli uživatelé Webu 1.0
 114. 114. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 114 Children and parents: Media use and attitudes report 2015 Do roku 2020 bude 90% dětí starších 6 let používat mobilní telefon Vliv technologií na děti prudce roste
 115. 115. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 115 Generační Vývoj Rizika spojená s technologiemi podle Rosena generace rok narození Baby Boomers (populační exploze) 1946 – 1964 Generation X (X jako obtížně definovatelná) 1965 – 1979 Net Generation (síťová generace nebo Y) 80. léta 20 st. iGeneration (generace individualit) 90. léta 20 st. Generation C (creative, communicative, collaborative, connected) Generation Z, App Generation (Gardner) od 2000 https://youtu.be/0r23dJyDmgg
 116. 116. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 116 Mezi-generační rozdíly Síťová generace • priorita rychločasových aktivit • prověřování informací (???) • odkazování zdrojů • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování inf. • ikonické vnímání (multimédia) • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako samozřejmost Starší generace • rovnováha r. a p. aktivit • hledání informací • dělání poznámek • mono-tasking • lineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie cizí Tapscott, 1998, 2008 Eriksen, 2001 Oblinger , 2005 Přichází nová iGenerace
 117. 117. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 117 Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit. Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 2008 https://youtu.be/gxxAlnZtJC8 Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 Hlavní rysy příslušníků síťové generace: 1. Potřebují svobodu volby. 2. Rádi si přizpůsobují a upravují pracovní prostředí. 3. Vše si prohlížejí. 4. Vyžadují poctivost a otevřenost. 5. Práce i učení je pro ně zábavou. 6. Nebrání se spolupráci. 7. Předpokládají, že se vše odehrává velmi rychle. 8. Žijí v prostředí soustavné inovace. Síťová generace podle Tapscotta
 118. 118. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 118 Nesbitt http://youtu.be/_A-ZVCjfWf8 A Vision of Students Today Robin Hood http://youtu.be/ZokqjjIy77Y YouTube Remix Culture Wesch http://youtu.be/dGCJ46vyR9o Digitální etnograf Michael Wesch
 119. 119. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 119 Steven Kelly The Old Future of Ed Reform Žáci se mění! Dan Brown An Open Letter to Educators David Brown Don't Stay in School
 120. 120. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 120 Dale Stephens - UnCollege.org http://www.amazon.com/Hacking-Your- Education-Lectures- Thousands/dp/0399159967 The UnCollege Manifesto http://www.uncollege.org/manifesto/
 121. 121. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 121 Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 Digitální imigranti mezi domorodci Last Pre-internet Generation Jste rezident nebo návštěvník?
 122. 122. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 122 V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001 Marc Prensky https://youtu.be/mCBztb oW348 Don't bother me Mom, I'm learning! Technologie jako příčina vývojové nespojitosti
 123. 123. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 123 Eighteen classroom teachers from Ohio "speak out" on the topic of tech integration and 21st Century skills for students. http://youtu.be/B4g5M06YyVw A Vision of 21st Century Teachers
 124. 124. VZ_TECH_21 3. Škola 2.0 2017 BoBr strana 124 http://youtu.be/IBxdcJMNI1k Aťsenašiučitelévzdělávají!
 125. 125. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 125 George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Self-Amused?, 2006 Tony Bates - Learning theories and online learning, 2014 Vzdělávací koncepceposledních 100let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Co? vytváření navyklých reakcí na spec.situace úspěšný přenos znalosti vytváření a aplikace mentálních modelů budování vzájemně se ovlivňující sítě Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti (překonává individuální přístup) Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje Kdo? Thorndike, Skinner Gagné, Bruner Piaget, Vygotsky Siemens, Downes Ideje "svobody" a "důstojnosti" nejsou pro moderní společnost vhodné. Člověk nemá úplnou svobodu při rozhodování, protože to, co v určité situaci udělá téměř úplně závisí na tom, co prožil v minulosti. Musíme se systematicky učit řídit chování lidí, abychom vychovali jedince se správným myšlením. Burrhus Frederic Skinner (psycholog): Beyond Freedom and Dignity, 1971 K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert : The Children's Machine, 1993 https://flic.kr/p/4L4zvH
 126. 126. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 126 Digitální pedagogika •Hyper-napodobování vývoj jedince ovlivňován (online) vjemy (Pesceho hypermimesis) •Sociální kognitivismus Bandurův model přidávající k Brunerovu kognitivismu vliv okolí •Distribuované poznávání Hutchinsův model přidávající k Bandurovu soc. kognitivismu vliv digitálních technologií •Konektivismus od sociálního konstruktivismu (Vygotsky) a konekcionismu (Thorndike) k vnímání všudypřítomnosti sítě Digitální pedagogika a distribuované poznávání
 127. 127. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 127 Okolí zdrojem poznání Od nepaměti je vlastní zkušenost považována za nejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby každý vyzkoušel všechno. Něco musíme přenechat jiným lidem. Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání. Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networks make whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdf Některé znalosti máme uloženy u svých přátel! Konektivismus
 128. 128. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 128 Vzdělávací prostředí 1:1 http://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660/
 129. 129. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 129 • Autonomie (vlastní rozhodování) • Různorodost (technologií, inf. zdrojů, kultur, opakem homofilie) • Otevřenost (sdílení přístupu k informačním zdrojům, znalostí) • Interaktivita (nutná podmínka existence poznávání) • Budování sítě (komunity) • Hlavní kompetencí schopnost poznávat (rozeznat souvislosti) Principy konektivismu: George Siemens, Stephen Downes Osobní vzdělávací prostředí Teorie Stella Bastone - Connections: Deconstruction & Connectivism Konektivismus - teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí Je konektivismus didaktickou teorií?
 130. 130. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 130 Osobní vzdělávací prostředí (PLE) Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ RVP.cz Osobní vzdělávací prostředí učitele
 131. 131. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 131 George Siemens Vision For An Educated Society George Siemens
 132. 132. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 132 Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání Jestliže něco může být s minimálními náklady množeno, nemá to pro vzdělávání žádnou skutečnou hodnotu. Encarta price curve of death Cenu má to, co nelze předat bez vynaložení dalších nákladů – osobní zpětná vazba, cíleně orientované řízení při poznávání komplexního tématu, motivování k poznávání, záměrné otázky vedoucí k hlubšímu pochopení problému apod. George Siemens - Duplication theory of educational value, 2011
 133. 133. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 133 Stephen Downes Welcome to the Change MOOC
 134. 134. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 134 Buď• vnímavý! (schopnost naslouchat a reagovat) Drž• se v proudu! (nevnucovat svůj zájem, snažit se přispět) Dávej• přednost online kontaktu! (online kontakt šetří čas) Sdílej• ! (pomocí jinému pomáháme sami sobě) Používej• zkušenosti druhých! (na internetu je všechno) Zapoj• se! (vzdálenost vede ke kooperaci, ne ke kolaboraci) Buď• sám sebou! (online existence patří k životu, neboj se s rozmyslem publikovat osobní informace) Stephen Downes - Seven Habits of Highly Connected People , eLearn Magazine, 2008 Sedm ctností účastníka sítě podle Downese Sedm ctností plně zapojeného účastníka sítě
 135. 135. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 135 Kolaborace je aktivita, při níž je práce rozdělena mezi účastníky, přičemž každý z nich je zodpovědný pouze za svou část řešení úkolu. Kooperace je koordinované úsilí účastníků s cílem vyřešit úkol společně. Kolaborace Kooperace Autonomie účastník závislý na zájmech skupiny, společný cíl autonomie nenarušena, účastník se nevzdává vlastních hodnot a zásad Různorodost neprojevuje se, výsledek vnímán jako jeden celek nemá jednotný rámec, každý člen individualitou, různé názory Otevřenost existence skupinové identity, oddělení členů od nečlenů hranice mezi účastníky a zbytkem světa nezřetelná Interaktivita spojení účastníků řízeno hiearchií funkcí rovnoprávné postavení, spojení každého s každým Kolaborace nebo kooperace? Charakteristiky spolupráce podle Downese
 136. 136. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 136 • Hebbianova - společné zájmy (homofilie) • Náhodná - spojeni okolnostmi (např. sousedé) • Zpětnovazební - vyvolaná reakce (např. polemika) • Boltzmannova - vytváří přirozenou stabilitu (spojenectví, protiklady se přitahují) Typy konektivistických asociací podle Downese Je konektivismus didaktickou teorií? http://photos1.blogger.com/blogger/7732/3775/160 0/nonlineartimeline.jpg
 137. 137. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 137 Oddenkové učení podle Cormiera Myšlení „ve tvaru stromu“ je takové, kdy máme pevně daný střed, centrum, ke kterému se vše ostatní (větve, kořeny) upíná. Naproti tomu „oddenkovité“, rhizomatické myšlení tento střed postrádá. Jeho absence však není chápána negativně, ale naopak jako osvobození a uvolnění. Deleuze G. - Guattari, F., Tisíc plošin, Herrmann & synové 2011 Je-li daný bit informace poznán komunitou jako užitečný, může být uznán jako znalost. Společenství tak má moc vytvářet v daném kontextu nové znalosti, uzly spojené se zbytkem sítě. David Cormier - Rhizomatic Education: Community as Curriculum. 2008 Karel Zavřel- Jak roste oddenek? http://youtu.be/j4LrB-jFEgM Is Books Making Us Stupid? Největší konektivista dneška David Cormier
 138. 138. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 138 http://www.flickr.com/photos/curiouslee/3485479724/ Vzdělávání jako živoucí organizmus Jak roste oddenek? Self Organizing Learning Spaces
 139. 139. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 139 Hodnocení online kolaborace Rovnováha Projekt ATC21S PISA 2018 a globální kompetence PISA 2015 Smějící se klauni Akvárium Online spolupráce jako kompetence pro 21. století
 140. 140. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 1402015 BoBr strana Meritokracie - každý je hodnocen úměrně svým zásluhám (víc vydělají tvůrci) Topokracie - odměna a moc závislá na postavení v síti (víc vydělají prostředníci) Rozložení zisku mezi tvůrce (Rockstars) a prostředníky (Middlemen) pro ideální případ náhodně generované sítě při stejném poměrném podílu u všech prostředníků. Rozložení získané hodnoty (payoff) pro různé úrovně konektivity (k) u sítě s 250 členy (N) s různou úrovní skutečného přínosu pro ostatní (T). J. Borondo, F. Borondo, C. Rodriguez-Sickert & C. A. Hidalgo (MIT) - To Each According to its Degree: The Meritocracy and Topocracy of Embedded Markets, 2014 k=N1/2 Meritokracie a topokracie v propojeném světě
 141. 141. VZ_TECH_21 4. Digitální pedagogika 2017 BoBr strana 141 Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. Thomas L. Friedman - The World Is Flat: A Brief History of the 21. Century, 2005 http://youtu.be/lp4znWHvsjU Thomas L. Friedman
 142. 142. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 142 • individuální • otevřená • chaotický působící • decentralizovaná • dynamická • improvizovaná • osobní řízení (PLE) • osobní prostředí (PLE) • rovnost (teoretická) • spojení zájmových skupin: projekt, internet, blog • institucionální • uzavřená • plánovaná • statická • stabilní • řízená • definovaná • ohraničená • strukturovaná • přenos všem naráz: přednáška, TV, noviny Škola 1.0 vs. škola 2.0
 143. 143. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 143 Skutečným důsledkem této revoluce spoluúčasti uživatelů na mediální tvorbě, jež pochází ze Silicon Valley, je kultura digitálního narcisismu, v níž se všichni odkazujeme hlavně sami na sebe. Andrew Keen - The Dark Side of the “Citizen Media” Revolution Můžeme pozorovat, jak je hluboká vnitřní struktura myšlení lidí nahrazována novým druhem osobnosti vyvinutým pod tlakem přemíry informací poskytovaných všudypřítomnými technologiemi. Richard Foreman - The Pancake People Tradicionalistický přístup Dělá z nás Google hlupáky? Encyclopaedia Britannica a škola 2.0 doc. Jindřich Bečvář - Naše žhavá současnost Katharine Birbalsingh, London 2011 Petr Kukal – od Stolzové k @MinKultury
 144. 144. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 144 Daniel Willingham Proč nemají žáci rádi školu? 1. Člověk je přirozeně zvědavý, ale nikoli přirozeně přemýšlivý. 2. Schopnosti nelze vyvinout bez předchozích faktických znalostí. 3. Paměť je pozůstatkem myšlení. 4. Nové poznání přichází vždy jen ve spojení s tím, co již známe. 5. Dovednosti vyžadují cvičení. 6. Schopnost poznávat, stejně jako každou komplexní duševní činnost, je nutno zdokonalovat tréninkem. 7. Děti jsou si při učení daleko víc podobné, než se liší. 8. Inteligenci je soustavnou a tvrdou prací možné zvyšovat. 9. Chápání je zásadně odlišné v počátečních a pokročilých stádiích přípravy. Daniel Willingham (U.of Virginia) - What Can Cognitive Psychology Do For Teachers? , Encyclopaedia Britannica Blog, 2009
 145. 145. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 145 Model 70:20:10 Neformální vzdělávání nabývá na významu Clark Quinn - 70:20:10 and the Learning Curve Nick Shackleton-Jones, 2016
 146. 146. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 146 Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010 Vzdělávací prostředí 21. století
 147. 147. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 147 Formální a neformální učení Nick Shackleton-Jones - Informal learning and the future, Online & Informal Learning, BBC
 148. 148. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 148 Taxonomie vzdělávacích cílů Jaroslav Vávra - Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Kognitivní (2001) Afektivní Psychomotorické Tvořit Integrace hodnot v charakteru Vytváření nových dovedností Hodnotit Integrování hodnot (organizace) Přizpůsobování Analyzovat Oceňování hodnoty Automatizace složité dovednosti Aplikovat Reagování Automatizace jednoduché dovednosti Porozumět/chápat Přijímání (vnímavost) Řízené odezvy Zapamatovat - Zaměřenost - - Vnímání Bloom – 1956, Anderson & Krathwohl - 2001 Krathwohl, Bloom, Masia - 1964 Simpson - 1972, Fontana - 2003
 149. 149. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 149 Nonakův model SECI 1. Socializace – sdílení a vytváření tichého poznání prostřednictvím přímé zkušenosti (pozorování, sdílení zážitků, interakce s prostředím). 2. Externalizace – transformace tichého poznání na explicitní prostřednictvím dialogu s reflexí (symbolický jazyk, koncept, příklad, prototyp, vyprávění příběhů apod.). 3. Kombinace – získávání nových informací, jejich systemizace a integrace do explicitních poznatků (modifikace konceptů, nalézání souvislostí). 4. Internalizace – obohacování tichého poznání prostřednictvím vlastní aktivity, experimentů, simulací a sdílení výsledků (podmínkou je motivace). NONAKA, Ikujiro. et al. SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. 2000 Explicitní vs tiché poznání Tiché poznání v online světě 4P Profesora Paperta Skryté kurikulum
 150. 150. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 150 Spiral curriculum 1. Téma se učí opakovaně 2. Úroveň pochopení se zvyšuje 3. Nové poznání je propojeno s předchozím (kompatibilní s Bloomem) Jerome S. Bruner - The Process of Education. 1960 Jerome Bruner Od kognitivismu ke konstruktivismu Scaffolding(opora, lešení) Pomoc (redukce volnosti) při řešení úkolu (kompatibilní s Vygotského ZPD) Jerome S. Bruner - Toward a Theory of Instruction. 1966
 151. 151. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 151 Domény učení 1. Motorické dovednosti 2. Verbální informace 3. Intelektuální dovednosti 4. Kognitivní strategie 5. Postoje Robert M. Gagné - Domains of learning. Interchange. 1972 Robert M. Gagné Průběh učení 1. motivace 2. rozpoznání 3. vštípení 4. uchování 5. vybavení 6. zobecnění 7. výkon 8. zpětná vazba Robert M. Gagné - Podmínky učení. SPN. 1975
 152. 152. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 152 Charakteristiky využití technologií Konstruktivní přístup • činnost řídí sám student • zájem o věc vyšší • znalosti získávány nepřímo prostřednictvím výukových aktivit • počítač využíván jako nástroj pro získávání informací, vlastní tvůrčí uplatnění či komunikaci • často práce týmová • omyly nejsou na závadu • nejčastější formou projektová výuka • role učitele nezastupitelná • virtuální prostředí, simulace Instruktivní přístup •práci řídí použitý program •minimální motivace •výukové programy učící konkrétní znalosti (např. drilováním) •testování znalostí •zaznamenávání a vyhodnocování výsledků •samostatná práce u počítače •chyby okamžitě opravovány zpětnou vazbou •učitel je do určité míry nahrazován •řízené distanční studium Oba přístupy nacházejí uplatnění !!!
 153. 153. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 153 Školní vzdělávací prostředí
 154. 154. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 154 SimSchool - http://youtu.be/z-KyEem-KOc Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace Hry a gamifikace Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 3D tisk Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 155. 155. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 155 Hry s výukovým potenciálem Vážné hry (serious) • edutainment • předávání znalostí • simulace • řešení problému • nácvik postupu • vyjádření uměleckého nápadu http://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game Zábava (komerce) • akční (střílečka) • adventura (dobrodružství) • hraní rolí (MUD) • simulace (podnik, vozidlo, život) • strategie (taktika) http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genres Gamification herní prvky mimo zábavu (včetně vzdělávání)
 156. 156. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 156 Hry ve výuce Rizika: • obtížnost hraní, složitost pravidel • časová náročnost • ztráta postavení ve třídě • nechopnost spojit cíle hraní s výukou • zlehčování - hraní není učení! Pozitiva: • vhodné řazení problémů • udržení zájmu (úkol je zvládnutelnou výzvou) • opakování vedoucí k automatizaci (v rámci úrovně) • informace "na požádání" a "právě včas" • akvárium (vlastní ekosystém, systémové uvažování) • pískoviště (bezpečný hrací prostor) James Paul Gee
 157. 157. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 157 evaluační portálJakouhru.cz
 158. 158. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 158 CivilizationHry ve výuce
 159. 159. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 159 Minecraft Minecraft – hra která dává smysl Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? Minecraft for Educational purposes
 160. 160. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 160 Whyville.net Víceuživatelská virtuální prostředí (Teen Second Life - konec 2011), vnější motivace Hry ve výuce
 161. 161. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 161 Občanská výchovaHry ve výuce http://gamesforchange.org/
 162. 162. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 162 http://www.evropa2045.cz/ Evropa 2045
 163. 163. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 163 http://www.storyfactory.cz/ Vyprávění příběhůStory Factory
 164. 164. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 164 http://www.hrajozemi.cz Envirnmentální výchovaHry ve výuce
 165. 165. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 165 http://www.ghetout.cz/ Finanční gramotnostHry ve výuce
 166. 166. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 166 Výuková hra současnosti Atlantis Remixed Plague
 167. 167. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 167 Valiant Hearts - vzdělávací hra roku 2014 https://youtu.be/HEMv0ia6cSM
 168. 168. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 168 https://youtu.be/XjTJgvjCdOs Online setkání: ČESKOSLOVENSKO 38– 89 Československo 38-89
 169. 169. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 1692015 BoBr stranaVZ_TECH_21 5. Formální prostředí https://www.glasslabgames.org/ Analýza výsledků ve hrách Herní výukový systém GlassLab
 170. 170. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 170 3D Gamelab Guild Site 3D GameLab from Student PerspectiveVýběr ve výuce použitelných online her Jak mozek vnímá naše „virtuální já“? (WOW) Minecraft – hra která dává smysl GameLab - hra nebo LMS?
 171. 171. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 171 Hry ve výuce Myst 'Exile' in the classroom Tim Rylands
 172. 172. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 172 WebQuest.cz
 173. 173. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 173 Struktura WebQuestu 1. Popis (úvod) 2. Úkol 3. Postup 4. Zdroje informací 5. Hodnocení 6. Závěr 7. Metodické pokyny Metodická pomoc Webquest.cz
 174. 174. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 1742015 BoBr strana Tradiční a Inovativní Webquesty http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ Action Plan http://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather/
 175. 175. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 175 Práce s primárními zdroji Nancy Bosch - Nieman Enhanced Learning Center, Kansas - A Really Different Place, Titanic in the Classroom Paměť národa jako rozšířená realita Timeglider (nebo Dipity) Paměť národa spot dějiny
 176. 176. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 176 • vyvolává zájem a chuť do práce • podporuje kreativitu a umělecké cítění • posiluje literární a počítačovou gramotnost • rozšiřuje slovní zásobu • umožňuje uplatnit různé druhy nadání • povzbuzuje k řešení problémů • usnadňuje akceptování rozdílností • rozvíjí představivost • pěstuje týmového ducha • zvyšuje sebevědomí Tvorba digitálních příběhů Technologická podpora digitálního vyprávění příběhů The future of Higher Ed
 177. 177. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 177 Project-Based Learning Continuum Erin Thomas. Small Schools, 2003
 178. 178. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 178 Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris
 179. 179. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 179 Virtuální přítomnost ve třídě Celest, 11
 180. 180. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 180 Třídní Podcast ColeyCast - http://mrcoley.com/coleycast/ Podcast ZŠ Staňkov
 181. 181. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 181 eTwinning ZŠ Omšení, ZŠ Sivice -http://www.pozaskolu.sk/static/DetEnc/ (CZ, SK) eTwinning jako běžná součást výuky Eminent a eLearning Awards 2009 Eminent a eLearning Awards 2010 Konference Eminent a eLearning Awards 07 eTwinning jako nástroj změny Nový projekt eTwinning – významná příležitost pro navázání spolupráce českých škol se zahraničními partnery, (2004) http://www.etwinning.net/ http://www.etwinning.cz/
 182. 182. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 182 Video zprávy ZŠ Třemošnice http://www.zs-tremosnice.cz/ Technologiemi formovaná vize ZŠ Třemošnice
 183. 183. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 183 Projekty Gymnázia Česká Lípa http://top10favourites.blogspot.com/ Music helps us live
 184. 184. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 184 Es war einmal Základní škola Lipník nad Bečvou (CZ,AT,FR,GE,IT), 2010
 185. 185. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 185 IT'S UP 2U MŠ (AT, GR, FR, LV, PT) http://itsup2u.wikispaces.com/ Animace na téma ochrany životního prostředí využívající program Stop Motion http://youtu.be/0T62SaiOTaA
 186. 186. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 186 Make film and share IT with friends 2.0! (SE,IR) 2008 eTwinningový projekt
 187. 187. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 187 Eratosthenes experiment 2009 International Year of Astronomy (FR, ...) http://www.youtube.com/watch?v=r4Cx8BxV2Hk http://iya09.eratosthenes.free.fr/
 188. 188. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 188 50 easy things you can do to save the Earth (SP,DE,BG) 2009hlavní cena v mezinárodní soutěži http://magazinefactory.edu.fi/magazines/eT50eT/ http://et50et.ning.com/
 189. 189. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 189 Mezikontinentální spolupráce Thomas Friedman The World Is Flat
 190. 190. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 190 A traveling raindrop (GR, CY) Animace pomocí Aniboom No frontiers! (SP, FR) Aplikace Google Maps – Gymkana (Dokumenty, Prezentace, Picasa, Earth) Inspirativní výstupy úspěšných projektů I Fascination of Light (CZ, GR) Photobucked Slideshow Periscope
 191. 191. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 191 Inspirativní výstupy úspěšných projektů II Between the lines (GR, RO) Quiz - Proprofs.com Dynamická mapa Debategraph.org Rozhýbání obrázků - Flash- gear.com Prezentace Slide.com nebo Slidestory Video - Kaltura.com nebo např OneTrueMedia Animoto
 192. 192. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 192 Inspirativní výstupy úspěšných projektů III Struktura textu - Wordle Voki Blabberize Mluvící avatar Cueprompter Čtecí zařízení Xtranormal Nástěnka Padlet Talkshoe World Voices Vocaroo Lino Audio
 193. 193. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 193 ČT1 Události 21. 5. 2009 eTwinning jako nástroj změny
 194. 194. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 194 Budoucnost podle Horizon Reportu New Media Consorcium & CoSN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace Hry a gamifikace Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 3D tisk Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 195. 195. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 195 Konstrukcionismus Osobní tvořivost jako mezinárodní hnutí transformující školství K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert (profesor MIT, žák Piageta, autor Loga), The Children's Machine, 1993 Do it yourself Model tvořivého myšlení IDEO (Stanford) Model tvořivého myšlení MIT
 196. 196. VZ_TECH_21 5. Formální prostředí 2017 BoBr strana 196 Robotika Robot-Learning Turtle draw, Valiant Technology Ltd. Play-i jako hračka rozvíjející logické myšlení Robots @ School Sphero Robokind TegaKaspar Učit se znamená zamazat si ruce Robot Karel
 197. 197. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 197 eLearning vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia cs.wikipedia.org/wiki/ELearning Definice http://youtu.be/MUMfDwn9Gjo
 198. 198. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 198 Learning Objects (LO) Základní stavební prvek eLearningu k výstavbě lekce, jednotky či kurzu, nebo sloužící k osvojení malého rozsahu učiva. Popis pomocí metadat, sdílení protokolem SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Výukový objekt Learning Management Systems (LMS) Systém pro řízení výuky řešící administrativu a organizaci výuky v rámci eLearningu. Moduly: nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence. Např.WebCT, Blackboard, Fronter, Moodle, OpenClass. Learning Management System Digitální učební materiály Úložiště, Repository, Repozitář, Silo DUM, LRE, MERLOT What is a Learning Object Repository?
 199. 199. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 199 Andersonův teorém interakční ekvivalence eLearningu Interakce je reciproční událost, které se zúčastní minimálně 2 objekty a oba udělají něco, co ovlivní činnost toho druhého. E.D. Wagner - In support of a functional definition of interaction, AJDE, 1994 Pokud je výuková aktivita podporována alespoň jednou ze tří základních typů interaktivit (student – učitel, student – student, student – výukový obsah), a tato interaktivita je dostatečně kvalitní, mohou mít ostatní minimální úroveň. Terry Anderson - The Theory and Practice of Online Learning, Athabasca University, 2008
 200. 200. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 200 Deweyova transakce - nejkomplexnější forma aktivity, při níž jsou jednotlivé komponenty výukového procesu chápány jako jeden celek Moorova transakce - na sobě závislé aktivity učitelů a žáků při výuce realizované za fyzického oddělení zúčastněných Parametry transakční vzdálenosti: • dialog • struktura • autonomie Moorova teorie transakční vzdálenosti Michael Grahame Moore University of Wisconsin-Madison
 201. 201. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 201 Podíl online učiva Typ kurzu Typická forma 0% Tradiční Přímé předávání obsahu 1-29% Podpora na webu Primárně prezenční výuka s podporou LMS, blogu apod. 30-79% Kombinovaný (blended) Větší množství aktivit se plánovaně odehrává online (diskuze, webináře apod.) 80+% Online (virtuální škola) Až na výjimky se všechny aktivity uskutečňují online 100% MOOC Vše pouze online (vlastní zájem nezbytný) Online formy vzdělávání Rebecca Frost Davis - Digital Humanities and Undergraduate Education
 202. 202. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 202 3.Výběr z nabídky školní vzdělávací plán rozšířen výběrem online kurzů (např. MOOC) 4.Obohacený virtuální model online program rozšířen o prezenční moduly Blended Learning Model Definitions, The Clayton Christensen Institute 1.Rotace • stanoviště ve třídě • pracoviště školy (labs) • převrácená (naruby) výuka předmětu • osobní program střídání pracovišť v předmětu 2.Flex aktivity kontrolovány systémem a flexibilně řízeny učitelem Roční plán, Denní rozvrh, Velikost třídy, Postup s věkem, Náklady BLENDED LEARNING
 203. 203. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 203 Virtuální školy v USA Porovnání tradičních a online škol ve výsledcích povinných plošných testů žáků 3.-10. ročníků v Coloradu v roce 2010 Mým učitelem je počítač,2012 How Holly Mortimer Took Her Teaching Career Online, EdUtopia Online školy budou na Floridě povinné, 2008 V Michiganu je eLearning povinný, 2006Miron, G. & Gulosino, C. - Virtual Schools Report 2016
 204. 204. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 204 Doporučení online učitelům podle Edutopia Online Learning podle Edutopia 1. Využívej interaktivitu. 2. Nech žáky postupovat vlastním tempem. 3. Reaguj co nejrychleji. 4. Komunikuj neformálně. 5. Maximálně využívej média. 6. Podporuj spolupráci. 7. Používej živá online setkání s rozmyslem. 8. Buď propojen. 9. Organizuj svůj čas. 10. Snaž se využít přímou pomoc asistentů. Miron, G. & Gulosino, C. - Virtual Schools Report 2016 iNACOL standardy online učitele
 205. 205. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 205 Na počítače orientované americké charter schools jsou novým typem škol, v nichž online počítačem řízená výuka jde nad rámec pouhého doplňku k metodám tradičním (tzv. bledned learning). Americké hybridní školy pro síťovou generaci Hybridní a virtuální školy Seize the Day (Carpe Diem) Kombinované formy vzdělávání vítězí Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání Rocketship – model školy budoucnosti Americké charter schools si začínají připravovat učitele samy
 206. 206. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 206 New Media Consorcium & CoSN Budoucnost podle Horizon Reportu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 rok Elektronické knihy Mobilní aplikace MOOC (OER) Převrácená třída Převrácená třída BYOD Adaptivní výukové technologie Mobilní zařízení Tablety Tablety Analýza výuk. výsledků BYOD Analýza výsl. a adaptivní postupy Mobilní učení 2-3 roky Rozšířená realita Výukové hry Hry a gamifikace Hry a gamifikace Pracovní činnosti Pracovní činnosti Internet věcí Výukové hry Analýza výuk. výsledků Analýza výuk. výsledků 3D tisk Nositelné technologie Rozšířená a virtuální realita Nová Generace LMS 4-5 let Snímání dotyku a pohybu Snímání dotyku a pohybu 3D tisk Sebe-kontrola Adaptivní výukové technologie Emoční analýza Umělá inteligence (AI) Analýza výsledků (Vizualizace) Internet věcí, chytré objekty Nositelné technologie Virtuální asistent Internet věcí Robotika Přirozená uživatelská rozhraní
 207. 207. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 207 Převrácená třída I když je obtížné vyhovět různým vzdělávacím stylům, invertovaná (převrácená) třída zavádí postupy, jež uspokojují mnohem více studentů. Nové vzdělávací technologie umožňují výklad, který se většinou odehrával ve třídě,přesunoutmimoni.Činnosti,kterésedělalymimo,senaopakpřesouvají dotřídy,kdejsouvykonáványpoddohledeminstruktora. Maureen J. Lage, Glenn J. Platt, Michael Treglia - Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment, Journal of Economic Education, Winter 2000 Khanova algebra česky, S.Rašilov Vyjádření neznámé ze vzorce 1 Khanova škola Khan Academy Radim Špilka
 208. 208. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 208 Převrácená třída podle Dr. Lodge Projekt FIZZ, North Carolina State University, The Friday Institute Katie GimbarDr. Lodge McCammon http://youtu.be/9aGuLuipTwghttp://youtu.be/-PcSafUTNd8
 209. 209. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 209 Převrácená třída podle Dr. Lodge In Common - Music Video http://youtu.be/Br7qn4yLf-I
 210. 210. VZ_TECH_21 6. Neformální prostředí 2017 BoBr strana 210 Převrácená třída podle Erica Marcose Matematika nové generace Rounding a Decimal 2007 MathTrain.com MathTrain.tv http://youtu.be/AQj0uesFWko

×