SlideShare a Scribd company logo
BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 8
__________________
Số: /TB-TCĐN8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2014
THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra công tác quản lý đào tạo các khoa chuyên ngành
và các trung tâm, cơ sở năm 2014.
_________________________
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 của Nhà trường;
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý dạy và học tại các khoa;
Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch số 199/KH-TCDN ngày 14/02/2014 của Tổng cục
Dạy nghề về việc thanh tra chuyên ngành dạy nghề năm 2014;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo lịch
và nội dung kiểm tra công tác quản lý đào tạo của các khoa chuyên ngành năm 2014
như sau:
1. Đối tượng, thời gian và địa điểm kiểm tra:
TT Đơn vị Thời gian Địa điểm
Thành phần
(Thủ trưởng các khoa
kiểm tra chéo)
1. Khoa Ngoại ngữ
07h30 ÷ 11h00
Thứ Ba, 25/3/2014
Văn phòng khoa
Ngoại ngữ
- Đ/c Lê Văn Dũng -
ủy viên;
- Đ/c Phan Tỵ - ủy
viên.2.
Khoa Cơ khí Động
lực
13h30 ÷ 14h30
Thứ Ba, 25/3/2014
Văn phòng khoa
Cơ khí Động lực
3. Khoa Cơ khí Chế tạo
07h30 ÷ 11h00
Thứ Tư, 26/3/2014
Văn phòng khoa
Cơ khí Chế tạo
- Đ/c Lý Văn Nga -
ủy viên;
- Đ/c Nguyễn Văn
Nghiêm - ủy viên.4. Khoa Điện – Điện tử
13h30 ÷ 14h30
Thứ Tư, 26/3/2014
Văn phòng khoa
Điện – Điện tử
5. Khoa Y – Dược
07h30 ÷ 11h00
Thứ Năm, 27/3/2014
Văn phòng khoa
Y – Dược
- Đ/c Bùi Ngọc Hoàn
- ủy viên;
- Đ/c Nguyễn Thị
Ngân - ủy viên.6.
Khoa Công nghệ
thông tin
07h30 ÷ 11h00
Thứ Sáu, 28/3/2014
Văn phòng khoa
Công nghệ thông tin
7.
Khoa Tài chính Kế
toán
13h30 ÷ 14h30
Thứ Sáu, 28/3/2014
Văn phòng khoa
Tài chính – Kế toán
- Đ/c Phạm Trường
Sơn - ủy viên;
- Đ/c Lê Văn Nhân -
ủy viên.8.
Khoa Kỹ thuật cắt
may
07h30 ÷ 11h00
Thứ Hai, 31/3/2014
Văn phòng khoa
Ký thuật cắt may
9. Khoa Cơ sở Cơ bản
13h30 ÷ 14h30
Thứ Hai, 31/3/2014
Văn phòng khoa
Cơ sở Cơ bản
- Đ/c Trần Thị Thúy -
ủy viên;
- Đ/c Trần Văn Hồng
- ủy viên.10.
Trung tâm Đào tạo và
sát hạch lái xe
07h30 ÷ 11h00
Thứ Ba, 01/3/2014
Văn phòng Trung
tâm ĐT&SHLX
11. Cơ sở dạy nghề La
Ngà
Tự tổ chức kiểm tra và làm báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng
Đào tạo 01 bản in trước ngày 01/4/2014 để tổng hợp và trình Hiệu
TT Đơn vị Thời gian Địa điểm
Thành phần
(Thủ trưởng các khoa
kiểm tra chéo)
trưởng.12.
Trung tâm dạy nghề
Đắk Nông
2. Thành phần đoàn Kiểm tra: (Gồm 06 đồng chí cố định và các đồng chí
trưởng khoa, trung tâm kiểm tra chéo theo từng ngày)
- Đồng chí Thượng tá Phạm Hoài Bắc, Phó Hiệu trưởng Đào tạo - Trưởng đoàn;
- Đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Quế, Trưởng phòng Đào tạo - Phó Trưởng đoàn;
- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Giang, Trưởng ban Kế hoạch Phòng Đào tạo-Ủy viên;
- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Kiều, nhân viên Phòng đào tạo - Ủy viên;
- Đồng chí Nguyễn Thị Vân, nhân viên Phòng đào tạo - Ủy viên.
3. Nội dung kiểm tra:
- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên: Bao gồm danh sách trích ngang cán bộ
giáo viên, nhân viên đơn vị. Đối với giáo viên thỉnh giảng (Hợp đồng thỉnh giảng, lý lịch
khoa học, các loại văn bằng chứng chỉ được công chứng đóng thành cuốn kèm theo);
- Cơ sở pháp lý thành lập lớp: Quyết định khai giảng các lớp, quyết định cắt
giảm quân số, Quyết định ghép lớp, tách lớp (nếu có);
- Các kế hoạch: Kế hoạch đào tạo toàn khóa của các lớp, kế hoạch tập huấn
giáo viên; kế hoạch thông qua bài giảng; kế hoạch biên soạn giáo trình, chương trình,
kế hoạch nghiên cứu khoa học (thuộc khoa); tiến độ đào tạo; tiến độ giáo viên của
từng học kỳ; lịch giảng dạy, kế hoạch dự giờ;
- Các loại sổ sách: Sổ lên lớp hàng ngày; sổ giáo án (lý thuyết, thực hành, tích
hợp); sổ tay giáo viên, sổ sinh hoạt bình xét kết quả rèn luyện của học sinh/sinh viên;
- Chương trình, giáo trình đào tạo: Chương trình đào tạo của các nghề đã và
đang thực hiện tại khoa; số lượng giáo trình được trang bị, tự biên soạn;
- Các loại văn bản thực hiện Quy chế thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp; Bài
thi, kiểm tra; Phiếu điểm thi kết thúc môn; phiếu điểm tổng kết môn học; phiếu điểm
tổng kết học kỳ, năm học);…
- Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học: Thống kê số lượng, diện tích và chỗ
ngồi cụ thể từng phòng học lý thuyết, thực hành chuyên dùng (bao gồm cả kê khai
trang thiết bị theo mẫu); Kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh cơ sở vật chất trang thiết bị…
- Các khoản đóng góp của sinh viên bao gồm học phí và các khoản đóng góp khác./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Lưu:VT,PĐT; Hùng.18.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thượng tá Phạm Hoài Bắc
2

More Related Content

What's hot

KH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVCh
KH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVChKH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVCh
KH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVCh
chinhhuynhvan
 
Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014
Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014
Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014
tuyencongchuc
 
40298 qd43 bgddt (1)
40298 qd43 bgddt (1)40298 qd43 bgddt (1)
40298 qd43 bgddt (1)
Thanh Nguyễn
 
Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819
Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819
Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819
chinhhuynhvan
 
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
hanhha12
 
Dt kh hoat dong he 2019
Dt kh hoat dong he 2019Dt kh hoat dong he 2019
Dt kh hoat dong he 2019
chinhhuynhvan
 
Dt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thuc
Dt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thucDt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thuc
Dt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thuc
chinhhuynhvan
 

What's hot (7)

KH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVCh
KH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVChKH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVCh
KH kiem tra bo sung-2021-truc tuyen-HVCh
 
Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014
Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014
Ke hoach tuyen_dung_vien_chuc_nam_2014
 
40298 qd43 bgddt (1)
40298 qd43 bgddt (1)40298 qd43 bgddt (1)
40298 qd43 bgddt (1)
 
Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819
Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819
Dt kh day mon tn bang pp btnb-1819
 
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
 
Dt kh hoat dong he 2019
Dt kh hoat dong he 2019Dt kh hoat dong he 2019
Dt kh hoat dong he 2019
 
Dt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thuc
Dt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thucDt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thuc
Dt kh ktra bo sung lop 1 nh20-21-chinh thuc
 

Similar to Thong bao kiem tra dao tao 3 2014

Ke hoach thuc tap ke toan 15
Ke hoach thuc tap ke toan 15Ke hoach thuc tap ke toan 15
Ke hoach thuc tap ke toan 15
thanhtungktkt
 
Ke hoach thuc tap cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)
Ke hoach thuc tap  cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)Ke hoach thuc tap  cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)
Ke hoach thuc tap cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)
thanhtungktkt
 
40298 qd43 bgddt
40298 qd43 bgddt40298 qd43 bgddt
40298 qd43 bgddt
Thanh Nguyễn
 
Đề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAY
Đề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAYĐề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAY
Đề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAY
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
De an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu
De an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-nguDe an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu
De an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu
Luật Sư Nguyễn Liên
 
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
PinkHandmade
 
Chương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Chương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải PhòngChương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Chương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Đề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải PhòngĐề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Đề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Dt kh- k tra ghki 19-20
Dt kh- k tra ghki 19-20Dt kh- k tra ghki 19-20
Dt kh- k tra ghki 19-20
chinhhuynhvan
 
KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20
KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20
KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20
chinhhuynhvan
 
Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2
Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2
Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2
chinhhuynhvan
 
Đề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAY
Đề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAYĐề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAY
Đề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
bai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptx
bai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptxbai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptx
bai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptx
KM58131
 
Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hành
Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hànhQuy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hành
Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hành
nataliej4
 
Dt kh cm t8+9-2019-phuong
Dt kh cm t8+9-2019-phuongDt kh cm t8+9-2019-phuong
Dt kh cm t8+9-2019-phuong
chinhhuynhvan
 
KH kiem tra cuoi NH -1920
KH kiem tra cuoi NH -1920KH kiem tra cuoi NH -1920
KH kiem tra cuoi NH -1920
chinhhuynhvan
 
PQuyết định tổ chức 10 11
PQuyết định tổ chức 10 11PQuyết định tổ chức 10 11
PQuyết định tổ chức 10 11ledinhquy
 
Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11
Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11
Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11ledinhquy
 
Đề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web
Đề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua webĐề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web
Đề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 

Similar to Thong bao kiem tra dao tao 3 2014 (20)

Sotaysinhviennam2014
Sotaysinhviennam2014Sotaysinhviennam2014
Sotaysinhviennam2014
 
Ke hoach thuc tap ke toan 15
Ke hoach thuc tap ke toan 15Ke hoach thuc tap ke toan 15
Ke hoach thuc tap ke toan 15
 
Ke hoach thuc tap cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)
Ke hoach thuc tap  cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)Ke hoach thuc tap  cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)
Ke hoach thuc tap cn&dd, thkt, cnktck. thang 11.2015 (chính th-c)
 
40298 qd43 bgddt
40298 qd43 bgddt40298 qd43 bgddt
40298 qd43 bgddt
 
Đề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAY
Đề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAYĐề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAY
Đề tài: Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ Little Bear,, HAY
 
De an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu
De an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-nguDe an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu
De an-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu
 
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
BAO CAO TU DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC 2014_10502212092019
 
Chương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Chương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải PhòngChương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Chương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
 
Đề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Đề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải PhòngĐề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
Đề tài: Quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại ĐH Hải Phòng
 
Dt kh- k tra ghki 19-20
Dt kh- k tra ghki 19-20Dt kh- k tra ghki 19-20
Dt kh- k tra ghki 19-20
 
KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20
KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20
KH kiem tra cuoi nam hoc 19-20
 
Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2
Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2
Dt kh k tra cuoi nh 19-20-hvch-2
 
Đề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAY
Đề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAYĐề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAY
Đề tài: Kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm, HAY
 
bai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptx
bai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptxbai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptx
bai giang PTCTDTbgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv (1).pptx
 
Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hành
Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hànhQuy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hành
Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hành
 
Dt kh cm t8+9-2019-phuong
Dt kh cm t8+9-2019-phuongDt kh cm t8+9-2019-phuong
Dt kh cm t8+9-2019-phuong
 
KH kiem tra cuoi NH -1920
KH kiem tra cuoi NH -1920KH kiem tra cuoi NH -1920
KH kiem tra cuoi NH -1920
 
PQuyết định tổ chức 10 11
PQuyết định tổ chức 10 11PQuyết định tổ chức 10 11
PQuyết định tổ chức 10 11
 
Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11
Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11
Phân công nhiệm vụ và Quyết định tổ chức 10 11
 
Đề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web
Đề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua webĐề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web
Đề tài: Chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web
 

Thong bao kiem tra dao tao 3 2014

  • 1. BỘ QUỐC PHÒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 8 __________________ Số: /TB-TCĐN8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2014 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra công tác quản lý đào tạo các khoa chuyên ngành và các trung tâm, cơ sở năm 2014. _________________________ Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 của Nhà trường; Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý dạy và học tại các khoa; Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch số 199/KH-TCDN ngày 14/02/2014 của Tổng cục Dạy nghề về việc thanh tra chuyên ngành dạy nghề năm 2014; Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo lịch và nội dung kiểm tra công tác quản lý đào tạo của các khoa chuyên ngành năm 2014 như sau: 1. Đối tượng, thời gian và địa điểm kiểm tra: TT Đơn vị Thời gian Địa điểm Thành phần (Thủ trưởng các khoa kiểm tra chéo) 1. Khoa Ngoại ngữ 07h30 ÷ 11h00 Thứ Ba, 25/3/2014 Văn phòng khoa Ngoại ngữ - Đ/c Lê Văn Dũng - ủy viên; - Đ/c Phan Tỵ - ủy viên.2. Khoa Cơ khí Động lực 13h30 ÷ 14h30 Thứ Ba, 25/3/2014 Văn phòng khoa Cơ khí Động lực 3. Khoa Cơ khí Chế tạo 07h30 ÷ 11h00 Thứ Tư, 26/3/2014 Văn phòng khoa Cơ khí Chế tạo - Đ/c Lý Văn Nga - ủy viên; - Đ/c Nguyễn Văn Nghiêm - ủy viên.4. Khoa Điện – Điện tử 13h30 ÷ 14h30 Thứ Tư, 26/3/2014 Văn phòng khoa Điện – Điện tử 5. Khoa Y – Dược 07h30 ÷ 11h00 Thứ Năm, 27/3/2014 Văn phòng khoa Y – Dược - Đ/c Bùi Ngọc Hoàn - ủy viên; - Đ/c Nguyễn Thị Ngân - ủy viên.6. Khoa Công nghệ thông tin 07h30 ÷ 11h00 Thứ Sáu, 28/3/2014 Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 7. Khoa Tài chính Kế toán 13h30 ÷ 14h30 Thứ Sáu, 28/3/2014 Văn phòng khoa Tài chính – Kế toán - Đ/c Phạm Trường Sơn - ủy viên; - Đ/c Lê Văn Nhân - ủy viên.8. Khoa Kỹ thuật cắt may 07h30 ÷ 11h00 Thứ Hai, 31/3/2014 Văn phòng khoa Ký thuật cắt may 9. Khoa Cơ sở Cơ bản 13h30 ÷ 14h30 Thứ Hai, 31/3/2014 Văn phòng khoa Cơ sở Cơ bản - Đ/c Trần Thị Thúy - ủy viên; - Đ/c Trần Văn Hồng - ủy viên.10. Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe 07h30 ÷ 11h00 Thứ Ba, 01/3/2014 Văn phòng Trung tâm ĐT&SHLX 11. Cơ sở dạy nghề La Ngà Tự tổ chức kiểm tra và làm báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng Đào tạo 01 bản in trước ngày 01/4/2014 để tổng hợp và trình Hiệu
  • 2. TT Đơn vị Thời gian Địa điểm Thành phần (Thủ trưởng các khoa kiểm tra chéo) trưởng.12. Trung tâm dạy nghề Đắk Nông 2. Thành phần đoàn Kiểm tra: (Gồm 06 đồng chí cố định và các đồng chí trưởng khoa, trung tâm kiểm tra chéo theo từng ngày) - Đồng chí Thượng tá Phạm Hoài Bắc, Phó Hiệu trưởng Đào tạo - Trưởng đoàn; - Đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Quế, Trưởng phòng Đào tạo - Phó Trưởng đoàn; - Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Giang, Trưởng ban Kế hoạch Phòng Đào tạo-Ủy viên; - Đồng chí Nguyễn Thị Bích Kiều, nhân viên Phòng đào tạo - Ủy viên; - Đồng chí Nguyễn Thị Vân, nhân viên Phòng đào tạo - Ủy viên. 3. Nội dung kiểm tra: - Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên: Bao gồm danh sách trích ngang cán bộ giáo viên, nhân viên đơn vị. Đối với giáo viên thỉnh giảng (Hợp đồng thỉnh giảng, lý lịch khoa học, các loại văn bằng chứng chỉ được công chứng đóng thành cuốn kèm theo); - Cơ sở pháp lý thành lập lớp: Quyết định khai giảng các lớp, quyết định cắt giảm quân số, Quyết định ghép lớp, tách lớp (nếu có); - Các kế hoạch: Kế hoạch đào tạo toàn khóa của các lớp, kế hoạch tập huấn giáo viên; kế hoạch thông qua bài giảng; kế hoạch biên soạn giáo trình, chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học (thuộc khoa); tiến độ đào tạo; tiến độ giáo viên của từng học kỳ; lịch giảng dạy, kế hoạch dự giờ; - Các loại sổ sách: Sổ lên lớp hàng ngày; sổ giáo án (lý thuyết, thực hành, tích hợp); sổ tay giáo viên, sổ sinh hoạt bình xét kết quả rèn luyện của học sinh/sinh viên; - Chương trình, giáo trình đào tạo: Chương trình đào tạo của các nghề đã và đang thực hiện tại khoa; số lượng giáo trình được trang bị, tự biên soạn; - Các loại văn bản thực hiện Quy chế thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp; Bài thi, kiểm tra; Phiếu điểm thi kết thúc môn; phiếu điểm tổng kết môn học; phiếu điểm tổng kết học kỳ, năm học);… - Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học: Thống kê số lượng, diện tích và chỗ ngồi cụ thể từng phòng học lý thuyết, thực hành chuyên dùng (bao gồm cả kê khai trang thiết bị theo mẫu); Kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh cơ sở vật chất trang thiết bị… - Các khoản đóng góp của sinh viên bao gồm học phí và các khoản đóng góp khác./. Nơi nhận: - Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); - Các đơn vị (thực hiện); - Lưu:VT,PĐT; Hùng.18. KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Thượng tá Phạm Hoài Bắc 2