SlideShare a Scribd company logo
EL TEMPS ATMOSFÈRIC
I EL CLIMA
M'expresse
Esbrina el significat
de les paraules
destacades
Esbrina el significat
de les paraules
destacades
Com es pot saber si
neva?
Com es pot saber si
neva?
Per què en uns
llocs plou i en uns
altres no?
Per què en uns
llocs plou i en uns
altres no?
Com es mesura la
temperatura en un
lloc determinat?
Com es mesura la
temperatura en un
lloc determinat?
Esbrina significats
Polsa en les paraules per conéixer-ne el significat
MeteorologiaMeteorologia
TenyixTenyixAlerta grogaAlerta groga
XalocXaloc
Esbrina significats
Aquests fenòmens s’anomenen
meteors perquè succeïxen en
zones altes, a l'atmosfera. La
paraula meteor procedix del
grec antic i significa
precisament "elevat".
Aquests fenòmens s’anomenen
meteors perquè succeïxen en
zones altes, a l'atmosfera. La
paraula meteor procedix del
grec antic i significa
precisament "elevat".
Què és la meteorologia?
La meteorologia és la ciència que
es dedica a estudiar els fenòmens
que ocorren a l'atmosfera, és a
dir, la pluja, el vent, la neu, els
llamps…
La meteorologia és la ciència que
es dedica a estudiar els fenòmens
que ocorren a l'atmosfera, és a
dir, la pluja, el vent, la neu, els
llamps…
Les alertes són situacions en les quals cal extremar la vigilància d'alguna cosa.
Les alertes són situacions en les quals cal extremar la vigilància d'alguna cosa.
Esbrina significats
Què és una "alerta groga"?
En meteorologia, s'establixen diverses alertes segons el perill dels fenòmens
atmosfèrics que succeiran. Es classifiquen per colors, de manera semblant a
les banderes que els socorristes posen a les platges. Groga o taronja implica
un cert perill. Roja implica perill extrem.
En meteorologia, s'establixen diverses alertes segons el perill dels fenòmens
atmosfèrics que succeiran. Es classifiquen per colors, de manera semblant a
les banderes que els socorristes posen a les platges. Groga o taronja implica
un cert perill. Roja implica perill extrem.
Si es decreta una alerta groga per neu en una zona,
convé preparar-se per si les carreteres es bloquegen o
per si el terreny queda intransitable.
Si es decreta una alerta groga per neu en una zona,
convé preparar-se per si les carreteres es bloquegen o
per si el terreny queda intransitable.
El xaloc és el nom popular que rep un
vent fort, calent i sec que bufa a l'estiu
des del desert del Sàhara, a l'Àfrica,
cap a les zones de la mar Mediterrània.
El xaloc és el nom popular que rep un
vent fort, calent i sec que bufa a l'estiu
des del desert del Sàhara, a l'Àfrica,
cap a les zones de la mar Mediterrània.
Esbrina significats
Què és el xaloc?
El xaloc sol transportar pols
del desert, per la qual cosa fa
que l'atmosfera es torne d'un
color groguenc.
El xaloc sol transportar pols
del desert, per la qual cosa fa
que l'atmosfera es torne d'un
color groguenc.
Tenyir alguna cosa és acolorir-
la d'alguna manera.
Tenyir alguna cosa és acolorir-
la d'alguna manera.
Esbrina significats
Què significa tenyir?
En aquest lloc es tenyixen teixits.
En la lectura es diu que la pols
del desert transportat pel vent
tenyix (acolorix) l'aire d'un to
groc.
En la lectura es diu que la pols
del desert transportat pel vent
tenyix (acolorix) l'aire d'un to
groc.
Però també es parla de tenyir
quan acolorim coses, com els
teixits per a fer la roba.
Els materials que utilitzem per a
donar color s’anomenen
colorants.
Però també es parla de tenyir
quan acolorim coses, com els
teixits per a fer la roba.
Els materials que utilitzem per a
donar color s’anomenen
colorants.
Com es pot saber si neva?
Les nevades són un
fenomen atmosfèric
relacionat amb unes
condicions de fred intens
a l'atmosfera i núvols
densos.
Les nevades són un
fenomen atmosfèric
relacionat amb unes
condicions de fred intens
a l'atmosfera i núvols
densos.
Així i tot, és difícil saber
si nevarà tan sols mirant
el cel.
Així i tot, és difícil saber
si nevarà tan sols mirant
el cel.
Sembla
que
nevarà…
Sembla
que
nevarà…
Veus?
Si és que
feia fred…
Veus?
Si és que
feia fred…
En aquesta unitat aprendràs…
… com es pot estudiar i predir el temps atmosfèric.
Per a predir les
nevades, els
meteoròlegs
disposen
d’instruments
complicats per a
mesurar la quantitat
d'aigua que tenen els
núvols, la
temperatura de
l'aire… Fins i tot
tenen satèl·lits amb
els quals observen
les capes de núvols
des de l'espai.
Per a predir les
nevades, els
meteoròlegs
disposen
d’instruments
complicats per a
mesurar la quantitat
d'aigua que tenen els
núvols, la
temperatura de
l'aire… Fins i tot
tenen satèl·lits amb
els quals observen
les capes de núvols
des de l'espai.
Com es pot saber si neva?
Encara així, predir si nevarà o si
el temps atmosfèric serà un
altre no és senzill.
Encara així, predir si nevarà o si
el temps atmosfèric serà un
altre no és senzill.
Per què en uns llocs plou i en uns altres no?
Per exemple, perquè en una
zona ploga han de passar
sobre aquesta núvols
carregats d'aigua i hi ha
d'haver aire fred a
l'atmosfera.
Per exemple, perquè en una
zona ploga han de passar
sobre aquesta núvols
carregats d'aigua i hi ha
d'haver aire fred a
l'atmosfera.
El temps atmosfèric mai és
igual a les diferents zones
de la Terra.
El temps atmosfèric mai és
igual a les diferents zones
de la Terra.
Ací pot ser
que hui ploga
Ací és quasi
segur que hui
no plourà
En alguns llocs, aquestes
condicions es donen amb
més freqüència que en
d'altres.
En alguns llocs, aquestes
condicions es donen amb
més freqüència que en
d'altres.
En aquesta unitat aprendràs…
… de quins factors depén el temps atmosfèric.
Per què en uns llocs plou i en uns altres no?
Depén de la proximitat a la
mar, de la presència de
muntanyes, de la zona del
planeta en la qual s'està…
Depén de la proximitat a la
mar, de la presència de
muntanyes, de la zona del
planeta en la qual s'està…
EN QUIN D'AQUESTS DOS LLOCS CREUS
QUE PLOU MÉS?
Com es mesura la temperatura
en un lloc determinat?
La temperatura es
mesura amb el
termòmetre.
La temperatura es
mesura amb el
termòmetre.
Aquest instrument consta d'un tub
molt fi amb un líquid al seu interior
que augmenta de volum si la
temperatura augmenta…
Aquest instrument consta d'un tub
molt fi amb un líquid al seu interior
que augmenta de volum si la
temperatura augmenta…
Com es mesura la temperatura
en un lloc determinat?
La temperatura es
mesura amb el
termòmetre.
La temperatura es
mesura amb el
termòmetre.
Aquest instrument consta d'un tub
molt fi amb un líquid al seu interior
que augmenta de volum si la
temperatura augmenta…
Aquest instrument consta d'un tub
molt fi amb un líquid al seu interior
que augmenta de volum si la
temperatura augmenta…
… i que disminuïx de volum si fa més fred. A cada
temperatura li correspon un nivell de líquid al tub.
… i que disminuïx de volum si fa més fred. A cada
temperatura li correspon un nivell de líquid al tub.
Al costat del tub es col·loca una escala graduada, i així
es pot assignar un valor numèric a cada temperatura.
Al costat del tub es col·loca una escala graduada, i així
es pot assignar un valor numèric a cada temperatura.
En aquesta unitat aprendràs…
… quins instruments tenen els meteoròlegs per a
obtindre les dades que els permeten predir el temps.
Com es mesura la temperatura
en un lloc determinat?
A més dels termòmetres, que els
permeten mesurar la temperatura de
l'aire, els meteoròlegs tenen altres
instruments amb els quals mesuren la
velocitat i direcció del vent, la quantitat
de pluja caiguda en un lloc…
Solen col·locar-los a les anomenades
"estacions meteorològiques".
A més dels termòmetres, que els
permeten mesurar la temperatura de
l'aire, els meteoròlegs tenen altres
instruments amb els quals mesuren la
velocitat i direcció del vent, la quantitat
de pluja caiguda en un lloc…
Solen col·locar-los a les anomenades
"estacions meteorològiques".
SAPS ELS NOMS
D'AQUESTS
INSTRUMENTS?
El temps atmosfèric és l’estat de
l’atmosfera en un temps i un lloc
determinats.
Canvia:
-Segons els dies
-Segons les estacions de l’any
PRIMAVERA
• Temperatures: temperades en
ascens.
• Precipitacions: pluges freqüents.
ESTIU
• Temperatures: altes.
• Precipitacions: escasses.
TARDOR
• Temperatures: temperades en descens.
• Precipitacions: pluges freqüents.
HIVERN
• Temperatures: fredes.
• Precipitacions: en forma de neu.
… els núvols, segons
la seua forma i altura,
reben noms curiosos:
cirrus, estrats,
nimbus.
Sabies que…
Curiositats. Els noms dels núvols
Em dic cirrus, sóc un núvol
alt i blanc. Si em veus al
cel, pensa que hi haurà un
canvi de temps.
Curiositats. Els noms dels núvols
El meu nom és nimbus, sóc un núvol baix de color
gris. Em veuràs al cel a la primavera
i a l'estiu. Si em veus, corre per no banyar-te.
Curiositats. Els noms dels núvols
El meu nom és cúmul, sóc un núvol molt
gran de color gris i amb forma de coliflor.
Em veuràs al cel quan hi ha bon oratge
i poca humitat.
Activitats
Curiositats. Els noms dels núvols
a) Cirrus. b) Nimbus. c) Cúmul.
Sóc un núvol alt de color blanc que indique que baixaran les
temperatures. Com em dic?
Solució
Curiositats. Els noms dels núvols
a) Cirrus
• Els meteoròlegs: persones que estudien
l’atmosfera i fan previsions del temps
atmosfèric.
• Obtenen dades mitjançant satèl.lits artificials
i en estacions meteorològiques.
Els instruments meteorològics
El termòmetre mesura les variacions
de temperatura al llarg d'un dia.
El pluviòmetre recull i mesura la quantitat
d'aigua que ha caigut durant un cert temps.
El penell indica la direcció del vent. L'anemòmetre mesura la velocitat del vent.
Penell,
anemòmetre,
pluviòmetre i
termòmetre
Informacions
meteorològiques
Estacions
meteorològiques
Mapes del temps
Satèl.lits
Meteoròlegs
Informen del temps
atmosfèric que farà en
un lloc en els pròxims dies
… a més de les estacions
meteorològiques, els
satèl·lits meteorològics
envien imatges des de
l'espai i proporcionen
moltes dades que
permeten fer les
prediccions amb bastant
seguretat que es
complisquen.
Sabies que…
Curiositats. Els satèl·lits meteorològics
Activitats
Curiositats. Els satèl·lits meteorològics
Investiga com s’anomena el satèl·lit que envia les dades del
temps meteorològic.
Curiositats. La televisió i el temps
Sabies que…
... en finalitzar els
programes informatius
de totes les cadenes
de televisió, s'oferix un
espai que s’anomena
el temps.
Aquest fet dóna una
idea de com és
d’'important per a les
persones conéixer
l’oratge que farà.
Activitats
Curiositats. La televisió i el temps
Milions de persones seguixen diàriament la predicció del
temps en la televisió. Debat amb els teus companys per
què creus que veuen la predicció del temps tantes
persones.
El clima és el temps atmosfèric
d’una zona durant diversos anys
FRED
CALOR
FRED
L’
+ EXTREM
+ SUAU
Curiositats. Algunes dades de temperatura
Sabies que…
… els hiverns
polars són
extremadament
freds; la
temperatura pot
baixar fins als
80 ºC davall de
zero.
Amb aquest
fred millor em
quede a casa.
Amb aquest
fred millor em
quede a casa.
Curiositats. Algunes dades de temperatura
… als deserts, les temperatures poden arribar fins als 58 ºC.
Sabies que…
Uf! Quina calor!
Només puc eixir
a la nit.
Uf! Quina calor!
Només puc eixir
a la nit.
Activitats
a) … les elevades temperatures que hi ha durant el dia.
b) … les elevades temperatures que hi ha a la nit.
c) … que els agrada caçar a la nit.
Curiositats. Algunes dades de temperatura
Molts animals que viuen al desert dormen durant el dia i ixen a caçar
a la nit. Açò es deu a…
Este es Marte
Solució
Curiositats. Algunes dades de temperatura
a) … les elevades temperatures que hi ha durant el dia.
Curiositats. Deserts a Espanya?
Sabies que…
… a Espanya hi ha zones en les quals plou tan poc que poden ser
considerades deserts.
Desert de
Tabernas
Bardenas Reales
Activitats
Curiositats. Deserts a Espanya?
1. Busca informació i situa en el mapa el desert de Tabernas.
Este es Marte
2. Busca informació i situa en el mapa Bardenas Reales.
Solucions
Curiositats. Deserts a Espanya?
Desert de Tabernas a
Almeria
Bardenas Reales a
Navarra
Curiositats. Els refranys i el clima
Sabies que…
… hi ha un refrany que
diu «A l'abril, aigües
mil». Però açò no és del
tot cert en totes les
parts d'Espanya. Cada
regió té els seus
refranys relacionats
amb el clima i el temps.
ANAR A LES ACTIVITATS
Activitats
T'atrevixes a conéixer el significat d'alguns
d'aquests refranys?
Curiositats. Els refranys i el clima
«Al gener, de dia al sol i a la vesprada al braser».
«Sol de gener, poc durador».
«Abril mullat, de pa ve carregat».
«Quan a l’octubre plou el rovelló es mou».
«A l’abril no et lleves ni un fil».
«Quan al desembre veges nevar, eixampla el graner i el paller».
«Ni a l'agost caminar ni al desembre navegar».

More Related Content

What's hot (8)

L’atmosfera
L’atmosferaL’atmosfera
L’atmosfera
 
Dossier mirant el cel de sant guim primera part
Dossier mirant el cel de sant guim primera partDossier mirant el cel de sant guim primera part
Dossier mirant el cel de sant guim primera part
 
Tema 4 el temps i el clima
Tema 4 el temps i el climaTema 4 el temps i el clima
Tema 4 el temps i el clima
 
Temps i clima
Temps i climaTemps i clima
Temps i clima
 
Núvols
NúvolsNúvols
Núvols
 
Tipus%20de%20núvols[1]
Tipus%20de%20núvols[1]Tipus%20de%20núvols[1]
Tipus%20de%20núvols[1]
 
Tipus de núvols
Tipus de núvolsTipus de núvols
Tipus de núvols
 
La meva presentació en Paint
La meva presentació en PaintLa meva presentació en Paint
La meva presentació en Paint
 

Similar to Tema8 150320081311-conversion-gate01

Meteorologia
MeteorologiaMeteorologia
Meteorologia
monik3mng
 
Meteorologia A 3 R
Meteorologia A 3 RMeteorologia A 3 R
Meteorologia A 3 R
blaukira
 
EXERCISIS TEMA 1
EXERCISIS TEMA 1EXERCISIS TEMA 1
EXERCISIS TEMA 1
llulsil23
 
ACTIVITATS TEMA 1
ACTIVITATS TEMA 1ACTIVITATS TEMA 1
ACTIVITATS TEMA 1
llulsil23
 
Activitats tema:1
Activitats tema:1 Activitats tema:1
Activitats tema:1
angelabas10
 
Exercicis geografia tema 1
Exercicis geografia tema 1Exercicis geografia tema 1
Exercicis geografia tema 1
vicente1999
 
Exercicis del tema 1 geografia
Exercicis del tema 1 geografiaExercicis del tema 1 geografia
Exercicis del tema 1 geografia
buiguesanna
 

Similar to Tema8 150320081311-conversion-gate01 (20)

Meteorologia
MeteorologiaMeteorologia
Meteorologia
 
Meteorologia A 3 R
Meteorologia A 3 RMeteorologia A 3 R
Meteorologia A 3 R
 
La terra
La terraLa terra
La terra
 
EXERCISIS TEMA 1
EXERCISIS TEMA 1EXERCISIS TEMA 1
EXERCISIS TEMA 1
 
ACTIVITATS TEMA 1
ACTIVITATS TEMA 1ACTIVITATS TEMA 1
ACTIVITATS TEMA 1
 
Conferencia meteorologia
Conferencia meteorologiaConferencia meteorologia
Conferencia meteorologia
 
Activitats tema:1
Activitats tema:1 Activitats tema:1
Activitats tema:1
 
Planetari Mariner EP
Planetari Mariner EPPlanetari Mariner EP
Planetari Mariner EP
 
La ciència en primera persona
La ciència en primera personaLa ciència en primera persona
La ciència en primera persona
 
Lourdes Escobar
Lourdes EscobarLourdes Escobar
Lourdes Escobar
 
El Clima A.D.
El Clima A.D.El Clima A.D.
El Clima A.D.
 
El clima i el temps
El clima i el tempsEl clima i el temps
El clima i el temps
 
Ejercicis Geografia Tema 1
Ejercicis Geografia Tema 1Ejercicis Geografia Tema 1
Ejercicis Geografia Tema 1
 
Exercicis geografia tema 1
Exercicis geografia tema 1Exercicis geografia tema 1
Exercicis geografia tema 1
 
El clima de catalunya
El clima de catalunyaEl clima de catalunya
El clima de catalunya
 
L'Aire
L'AireL'Aire
L'Aire
 
Exercicis del tema 1 geografia
Exercicis del tema 1 geografiaExercicis del tema 1 geografia
Exercicis del tema 1 geografia
 
Ejercicis Geografia Tema 1
Ejercicis Geografia Tema 1Ejercicis Geografia Tema 1
Ejercicis Geografia Tema 1
 
Exposició pares 3r B Projecte Quin temps fa ?Curs 16 17
Exposició pares 3r B Projecte Quin temps fa ?Curs 16 17Exposició pares 3r B Projecte Quin temps fa ?Curs 16 17
Exposició pares 3r B Projecte Quin temps fa ?Curs 16 17
 
El clima
El climaEl clima
El clima
 

More from Toni Blanes

More from Toni Blanes (9)

SAPS ON ETS
SAPS ON ETSSAPS ON ETS
SAPS ON ETS
 
Imagenes geometricas
Imagenes geometricasImagenes geometricas
Imagenes geometricas
 
Preguntes historia
Preguntes historiaPreguntes historia
Preguntes historia
 
Problemas de longitud, masa, capacidad ii
Problemas de longitud, masa, capacidad iiProblemas de longitud, masa, capacidad ii
Problemas de longitud, masa, capacidad ii
 
Problemes de longitud, ,masa,capacidad
Problemes de longitud, ,masa,capacidadProblemes de longitud, ,masa,capacidad
Problemes de longitud, ,masa,capacidad
 
Problemes de longitud i masa
Problemes de longitud i masaProblemes de longitud i masa
Problemes de longitud i masa
 
Problemes de longitud i masa
Problemes de longitud i masaProblemes de longitud i masa
Problemes de longitud i masa
 
Auca ramon llull 2
Auca ramon llull 2Auca ramon llull 2
Auca ramon llull 2
 
Europa
EuropaEuropa
Europa
 

Tema8 150320081311-conversion-gate01

 • 2. M'expresse Esbrina el significat de les paraules destacades Esbrina el significat de les paraules destacades Com es pot saber si neva? Com es pot saber si neva? Per què en uns llocs plou i en uns altres no? Per què en uns llocs plou i en uns altres no? Com es mesura la temperatura en un lloc determinat? Com es mesura la temperatura en un lloc determinat?
 • 3. Esbrina significats Polsa en les paraules per conéixer-ne el significat MeteorologiaMeteorologia TenyixTenyixAlerta grogaAlerta groga XalocXaloc
 • 4. Esbrina significats Aquests fenòmens s’anomenen meteors perquè succeïxen en zones altes, a l'atmosfera. La paraula meteor procedix del grec antic i significa precisament "elevat". Aquests fenòmens s’anomenen meteors perquè succeïxen en zones altes, a l'atmosfera. La paraula meteor procedix del grec antic i significa precisament "elevat". Què és la meteorologia? La meteorologia és la ciència que es dedica a estudiar els fenòmens que ocorren a l'atmosfera, és a dir, la pluja, el vent, la neu, els llamps… La meteorologia és la ciència que es dedica a estudiar els fenòmens que ocorren a l'atmosfera, és a dir, la pluja, el vent, la neu, els llamps…
 • 5. Les alertes són situacions en les quals cal extremar la vigilància d'alguna cosa. Les alertes són situacions en les quals cal extremar la vigilància d'alguna cosa. Esbrina significats Què és una "alerta groga"? En meteorologia, s'establixen diverses alertes segons el perill dels fenòmens atmosfèrics que succeiran. Es classifiquen per colors, de manera semblant a les banderes que els socorristes posen a les platges. Groga o taronja implica un cert perill. Roja implica perill extrem. En meteorologia, s'establixen diverses alertes segons el perill dels fenòmens atmosfèrics que succeiran. Es classifiquen per colors, de manera semblant a les banderes que els socorristes posen a les platges. Groga o taronja implica un cert perill. Roja implica perill extrem. Si es decreta una alerta groga per neu en una zona, convé preparar-se per si les carreteres es bloquegen o per si el terreny queda intransitable. Si es decreta una alerta groga per neu en una zona, convé preparar-se per si les carreteres es bloquegen o per si el terreny queda intransitable.
 • 6. El xaloc és el nom popular que rep un vent fort, calent i sec que bufa a l'estiu des del desert del Sàhara, a l'Àfrica, cap a les zones de la mar Mediterrània. El xaloc és el nom popular que rep un vent fort, calent i sec que bufa a l'estiu des del desert del Sàhara, a l'Àfrica, cap a les zones de la mar Mediterrània. Esbrina significats Què és el xaloc? El xaloc sol transportar pols del desert, per la qual cosa fa que l'atmosfera es torne d'un color groguenc. El xaloc sol transportar pols del desert, per la qual cosa fa que l'atmosfera es torne d'un color groguenc.
 • 7. Tenyir alguna cosa és acolorir- la d'alguna manera. Tenyir alguna cosa és acolorir- la d'alguna manera. Esbrina significats Què significa tenyir? En aquest lloc es tenyixen teixits. En la lectura es diu que la pols del desert transportat pel vent tenyix (acolorix) l'aire d'un to groc. En la lectura es diu que la pols del desert transportat pel vent tenyix (acolorix) l'aire d'un to groc. Però també es parla de tenyir quan acolorim coses, com els teixits per a fer la roba. Els materials que utilitzem per a donar color s’anomenen colorants. Però també es parla de tenyir quan acolorim coses, com els teixits per a fer la roba. Els materials que utilitzem per a donar color s’anomenen colorants.
 • 8. Com es pot saber si neva? Les nevades són un fenomen atmosfèric relacionat amb unes condicions de fred intens a l'atmosfera i núvols densos. Les nevades són un fenomen atmosfèric relacionat amb unes condicions de fred intens a l'atmosfera i núvols densos. Així i tot, és difícil saber si nevarà tan sols mirant el cel. Així i tot, és difícil saber si nevarà tan sols mirant el cel. Sembla que nevarà… Sembla que nevarà… Veus? Si és que feia fred… Veus? Si és que feia fred…
 • 9. En aquesta unitat aprendràs… … com es pot estudiar i predir el temps atmosfèric. Per a predir les nevades, els meteoròlegs disposen d’instruments complicats per a mesurar la quantitat d'aigua que tenen els núvols, la temperatura de l'aire… Fins i tot tenen satèl·lits amb els quals observen les capes de núvols des de l'espai. Per a predir les nevades, els meteoròlegs disposen d’instruments complicats per a mesurar la quantitat d'aigua que tenen els núvols, la temperatura de l'aire… Fins i tot tenen satèl·lits amb els quals observen les capes de núvols des de l'espai. Com es pot saber si neva? Encara així, predir si nevarà o si el temps atmosfèric serà un altre no és senzill. Encara així, predir si nevarà o si el temps atmosfèric serà un altre no és senzill.
 • 10. Per què en uns llocs plou i en uns altres no? Per exemple, perquè en una zona ploga han de passar sobre aquesta núvols carregats d'aigua i hi ha d'haver aire fred a l'atmosfera. Per exemple, perquè en una zona ploga han de passar sobre aquesta núvols carregats d'aigua i hi ha d'haver aire fred a l'atmosfera. El temps atmosfèric mai és igual a les diferents zones de la Terra. El temps atmosfèric mai és igual a les diferents zones de la Terra. Ací pot ser que hui ploga Ací és quasi segur que hui no plourà
 • 11. En alguns llocs, aquestes condicions es donen amb més freqüència que en d'altres. En alguns llocs, aquestes condicions es donen amb més freqüència que en d'altres. En aquesta unitat aprendràs… … de quins factors depén el temps atmosfèric. Per què en uns llocs plou i en uns altres no? Depén de la proximitat a la mar, de la presència de muntanyes, de la zona del planeta en la qual s'està… Depén de la proximitat a la mar, de la presència de muntanyes, de la zona del planeta en la qual s'està… EN QUIN D'AQUESTS DOS LLOCS CREUS QUE PLOU MÉS?
 • 12. Com es mesura la temperatura en un lloc determinat? La temperatura es mesura amb el termòmetre. La temperatura es mesura amb el termòmetre. Aquest instrument consta d'un tub molt fi amb un líquid al seu interior que augmenta de volum si la temperatura augmenta… Aquest instrument consta d'un tub molt fi amb un líquid al seu interior que augmenta de volum si la temperatura augmenta…
 • 13. Com es mesura la temperatura en un lloc determinat? La temperatura es mesura amb el termòmetre. La temperatura es mesura amb el termòmetre. Aquest instrument consta d'un tub molt fi amb un líquid al seu interior que augmenta de volum si la temperatura augmenta… Aquest instrument consta d'un tub molt fi amb un líquid al seu interior que augmenta de volum si la temperatura augmenta… … i que disminuïx de volum si fa més fred. A cada temperatura li correspon un nivell de líquid al tub. … i que disminuïx de volum si fa més fred. A cada temperatura li correspon un nivell de líquid al tub. Al costat del tub es col·loca una escala graduada, i així es pot assignar un valor numèric a cada temperatura. Al costat del tub es col·loca una escala graduada, i així es pot assignar un valor numèric a cada temperatura.
 • 14. En aquesta unitat aprendràs… … quins instruments tenen els meteoròlegs per a obtindre les dades que els permeten predir el temps. Com es mesura la temperatura en un lloc determinat? A més dels termòmetres, que els permeten mesurar la temperatura de l'aire, els meteoròlegs tenen altres instruments amb els quals mesuren la velocitat i direcció del vent, la quantitat de pluja caiguda en un lloc… Solen col·locar-los a les anomenades "estacions meteorològiques". A més dels termòmetres, que els permeten mesurar la temperatura de l'aire, els meteoròlegs tenen altres instruments amb els quals mesuren la velocitat i direcció del vent, la quantitat de pluja caiguda en un lloc… Solen col·locar-los a les anomenades "estacions meteorològiques". SAPS ELS NOMS D'AQUESTS INSTRUMENTS?
 • 15. El temps atmosfèric és l’estat de l’atmosfera en un temps i un lloc determinats. Canvia: -Segons els dies -Segons les estacions de l’any
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. PRIMAVERA • Temperatures: temperades en ascens. • Precipitacions: pluges freqüents. ESTIU • Temperatures: altes. • Precipitacions: escasses.
 • 20. TARDOR • Temperatures: temperades en descens. • Precipitacions: pluges freqüents. HIVERN • Temperatures: fredes. • Precipitacions: en forma de neu.
 • 21. … els núvols, segons la seua forma i altura, reben noms curiosos: cirrus, estrats, nimbus. Sabies que… Curiositats. Els noms dels núvols Em dic cirrus, sóc un núvol alt i blanc. Si em veus al cel, pensa que hi haurà un canvi de temps.
 • 22. Curiositats. Els noms dels núvols El meu nom és nimbus, sóc un núvol baix de color gris. Em veuràs al cel a la primavera i a l'estiu. Si em veus, corre per no banyar-te.
 • 23. Curiositats. Els noms dels núvols El meu nom és cúmul, sóc un núvol molt gran de color gris i amb forma de coliflor. Em veuràs al cel quan hi ha bon oratge i poca humitat.
 • 24. Activitats Curiositats. Els noms dels núvols a) Cirrus. b) Nimbus. c) Cúmul. Sóc un núvol alt de color blanc que indique que baixaran les temperatures. Com em dic?
 • 25. Solució Curiositats. Els noms dels núvols a) Cirrus
 • 26. • Els meteoròlegs: persones que estudien l’atmosfera i fan previsions del temps atmosfèric. • Obtenen dades mitjançant satèl.lits artificials i en estacions meteorològiques.
 • 27.
 • 28. Els instruments meteorològics El termòmetre mesura les variacions de temperatura al llarg d'un dia. El pluviòmetre recull i mesura la quantitat d'aigua que ha caigut durant un cert temps. El penell indica la direcció del vent. L'anemòmetre mesura la velocitat del vent.
 • 29. Penell, anemòmetre, pluviòmetre i termòmetre Informacions meteorològiques Estacions meteorològiques Mapes del temps Satèl.lits Meteoròlegs Informen del temps atmosfèric que farà en un lloc en els pròxims dies
 • 30. … a més de les estacions meteorològiques, els satèl·lits meteorològics envien imatges des de l'espai i proporcionen moltes dades que permeten fer les prediccions amb bastant seguretat que es complisquen. Sabies que… Curiositats. Els satèl·lits meteorològics
 • 31. Activitats Curiositats. Els satèl·lits meteorològics Investiga com s’anomena el satèl·lit que envia les dades del temps meteorològic.
 • 32. Curiositats. La televisió i el temps Sabies que… ... en finalitzar els programes informatius de totes les cadenes de televisió, s'oferix un espai que s’anomena el temps. Aquest fet dóna una idea de com és d’'important per a les persones conéixer l’oratge que farà.
 • 33. Activitats Curiositats. La televisió i el temps Milions de persones seguixen diàriament la predicció del temps en la televisió. Debat amb els teus companys per què creus que veuen la predicció del temps tantes persones.
 • 34. El clima és el temps atmosfèric d’una zona durant diversos anys
 • 35.
 • 36.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 43.
 • 44. Curiositats. Algunes dades de temperatura Sabies que… … els hiverns polars són extremadament freds; la temperatura pot baixar fins als 80 ºC davall de zero. Amb aquest fred millor em quede a casa. Amb aquest fred millor em quede a casa.
 • 45. Curiositats. Algunes dades de temperatura … als deserts, les temperatures poden arribar fins als 58 ºC. Sabies que… Uf! Quina calor! Només puc eixir a la nit. Uf! Quina calor! Només puc eixir a la nit.
 • 46. Activitats a) … les elevades temperatures que hi ha durant el dia. b) … les elevades temperatures que hi ha a la nit. c) … que els agrada caçar a la nit. Curiositats. Algunes dades de temperatura Molts animals que viuen al desert dormen durant el dia i ixen a caçar a la nit. Açò es deu a… Este es Marte
 • 47. Solució Curiositats. Algunes dades de temperatura a) … les elevades temperatures que hi ha durant el dia.
 • 48. Curiositats. Deserts a Espanya? Sabies que… … a Espanya hi ha zones en les quals plou tan poc que poden ser considerades deserts. Desert de Tabernas Bardenas Reales
 • 49. Activitats Curiositats. Deserts a Espanya? 1. Busca informació i situa en el mapa el desert de Tabernas. Este es Marte 2. Busca informació i situa en el mapa Bardenas Reales.
 • 50. Solucions Curiositats. Deserts a Espanya? Desert de Tabernas a Almeria Bardenas Reales a Navarra
 • 51. Curiositats. Els refranys i el clima Sabies que… … hi ha un refrany que diu «A l'abril, aigües mil». Però açò no és del tot cert en totes les parts d'Espanya. Cada regió té els seus refranys relacionats amb el clima i el temps. ANAR A LES ACTIVITATS
 • 52. Activitats T'atrevixes a conéixer el significat d'alguns d'aquests refranys? Curiositats. Els refranys i el clima «Al gener, de dia al sol i a la vesprada al braser». «Sol de gener, poc durador». «Abril mullat, de pa ve carregat». «Quan a l’octubre plou el rovelló es mou». «A l’abril no et lleves ni un fil». «Quan al desembre veges nevar, eixampla el graner i el paller». «Ni a l'agost caminar ni al desembre navegar».