Ejercicis Geografia Tema 1

383 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ejercicis Geografia Tema 1

  1. 1. 3~ Què són els meridians? I els paral·lels?Els meridians, són semicercles imaginaris traçats del pol nord al pol sud; tots mesuren180º. Els paral·lels són cercles imaginaris perpendiculars a l’eix terrestre I paral·lelsentre si.4~ Com es denomina el paral·el de referencia? Está situat a la mateixa distancia delpol nord que del pol sud? Per què?El paral·el de referencia, es denomina equador. Es equidistant als dos pols. Estàequidistant als dos pols perquè es el que divideix la terra en hemisferi sud i enhemisferi nord i per a que aquests tinguen la mateixa superficie ha de ser un punt quedivideixca la terra en dues mitats iguals.6~ Com es denomina el meridià de referència? Per on passa?El meridià de referència es el de Greenwich. Aquest, passa per la major part de lesilles britàniques, per la Peninsula Ibèrica i part d’ Africa, açi una Imatge.8~ Quants meridians poden arribar a representar-se en un mapa180 Meridians son els que es poden arribar a representar en un mapa.9~ Localitza en un atles: a) Un riu situat a 0º de latitud y 18º de Longitud E Danubi b) Les coordenades geogràfiques d’aquestes ciutats: Chicago: 41º N 87º O El Caire: 30º N 31º E Buenos Aires: 35ºS 62º O Quito: 15’ S 78º O Sidney: 33º S 151º O12~ Observa el mapa:
  2. 2. a) Esmenta el nom de tres plaques Placa de Nazca, Placa pacífica i Placa eurasiática b) Hi ha cap relació entre la situación dels principals volcans i les plaques? En cas afirmatiu, indica quina. Si, si que hi ha relacions ja que els llocs on hi han volcans són llocs on coincideixen els límits d’algunes plaques amb altres. I entre les plaques i les àrees sísmiques? Si, també ja que tots els límits de plaques están marcades com a Àrees sísmiques18~ Localitza en un atles, els països següents: Colòmbia, Turquia i Islàndia. Quin es elmes càlid i quin es el més fred? Explica per què.El mes càlid es Colòmbia ja que es el que mes prop de l’equador està.Y el mes fred es Islandia ja que es el que mes lluny de l’equador està.20~ Busca en un atles la península escandinava i la de Kamtxatka. Localitza-les en elmapa de corrents marins. Si totes dues estan situades a mateixa latitud semblant, perquè la península de Kamtxatka registra unes temperatures més baixes?La península de Kamtxatka registra unes temperatures mes baixes perque les seuescostes, estan banyades per corrents marins freds. En canvi els corrents càlids quebanyen la península Escandinava son càlids per lo tant les temperatures d’aquesta,també serán mes càlides.23~ Què és un anticicló? Es una área en la qual, la pressió es superior a 1013 mbar.Generen un oratge estable i sec. Com es representa en un mapa de l’oratge? Doncs esrepresenten en la lletra “A” la qual indica l’anticicló. Després mitjançant unes liniesindiquen superficies, aquetes linies tenen uns nombres que indiquen la pressióatosferica de les superficies marcades. Localitza els anticiclons que es poden observaren el mapa d’aquesta página. Quin oratge deu fer en aquestes zones? Hi haurá unoratge sec, sense nubositat ni perill de precipitacions.23~ Què és una depressió? Es una superficie de terra o mar en baixes pressions. Comes representa en els mapes de l’’oratge? Es representa amb la lletra “B” i amb uneslinies, anomenades isobares que indiquen la superficie de terra on hi ha la pressiómarcada. Localitza les depressions que es poden observar en el mapa. Quin oratge deufer en aquestes zones? Un oratge inestable, amb nubositat i amb probabilitat deprecipitació ->Activitats Finals<-1~ Defineix els termes següents:
  3. 3. -Planeta: Cos celeste que gira al voltant d’una estrela i en reflecteix llum.- Ecuador: Es el paral·lel de referencia. Es un cercle màxim equidistant als dos polsque divideix la terra en dues parts, hemisferi nord i hemisferi sud.-Longitud: Es la distancia angular que hi ha entre qualsevol punt de la superficieterrestre i el meridià 0º o de Greenwich. Es mesura cap a l’est o l’oest.-Latitud: És la distancia angular que hi ha entre qualsevol punt de la superficieterrestre i el paral·lel 0º o equador. Es mesura cap al nord o el sud.- Litosfera: Està constituida per l’escorça i la part superior del mantell. No escompacta, perquè està formada per plaques que es desplacen lentament sobre elsmaterials semifosos del mantell.-Dorsal Oceànica: Es una gran serralada que es forma al fons dels oceans a causa del’eixida de materials del mantell d’origen volcànic.-Glacera: Es una massa de gel acumulada als pols o als cims de les muntanyes. Elsblocs de gel despressos de les glaceres que suren a la mar reben el nom de icebergs.A les muntanyes el desplaçament del gel de les glaceres erosiona el terreny i dóna lloca valls en forma de <<U>>-Clima: Es la succeció periòdica i habitual d’uns tipus de temps determinats en unazona geográfica concreta-Anticicló: Son àrees en què la pressió és superior a 1013 mbar. Generen un oratgeestable i sec.-Isobara: Son linies que uneixen punts amb la mateixa pressió.2~ Quins moviments efectua la Terra? El de Rotació i el de Translació. Quines son lesconseqüències?Conseqüencies del moviment de rotació: La principal conseqüència de aquest movimentes la succesió dels diez i les nits.Conseqüències del moviment de translació: La principal conseqüència d’aquestmoviment es la succesió de les estacions.5~ Indica si aquestes coordenades geogràfiques són correctes o no i explica quin errorcontenten les incorrectes a) Latitud 20ºN / Longitud 100º S - Mal, hauria de ser 100º Oest o Est b) Latitud 40º N/ Longitud 150 E. – Està bé. c) Latitud 120º S/ Longitud 60º E – Mal, la latitud no pot pasar dels 90º d) Latitud 5º S/ Longitud 185º O. – Mal, la longitude sols arriba a 180ª
  4. 4. 6~ Amb l’ajuda d’un atles, identifica a quins llocs corresponen les coordenadesgeogràfiques següents. a) 3º de Latitud N / 1º de Longitud O – Andalusia b) 42º de Latitud S / 175º de Longitud E – Nova Zelanda c) 30º de Latitud N / 30º de Longitud E - Egipte d) 50º de Latitud N / 30º de Longitud E. – Ucrania11~ Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses i corregeix aquestesúltimes en el teu quadern. a) L’escorça és la capa intermèdia de la terra- Fals El Mantell es la capa intermèdia de la terra b) Les precipitacions afecten el règim dels rius- Verdader. c) Els llacs estan formats per l’acumulació de l’aigua procedent de les precipitacions, dels rius, o de les infiltracions d’aigues subterranies.- Verdader d) El mar es refreda i es calfa més ràpidament que la superficie terrestre – Fals El terra, es refreda i es calfa més rapidament que el mar e) El clima mediterrani registra precipitacions constants durant tot l’any- Fals El clima equatorial registra precipitacions constants durant tot l’any12~ Explica la diferencia que hi ha entre conca i vessant hidrografic.La principal diferencia és que la vessant hidrográfica, està composta per diversesconques que desemboquen en el mar o en algún oceà. Per altra banda la conca, és elterritorio en que les aigües van a un mateix riu.13~ Indica quins son els elements principals del clima i explical’sLa temperatura -> Que és el grau de calfament de l’aire. La Temperatura pot variarsegons la Latitud, la altitud, el relleu, si es un lloc coster o no, i els corrents marins.Les Precipitacions -> Son la quantitat d’aigua que cau de l’atmosfera a la superficieterrestre en forma de pluja, pedra o noeu. Les precipitacions es msuren amb elpluviometre.Pressions-> La pressió atrosfèrica es la que exerceix a l’atmosfera sobre la superficieterrestre. La pressió es mesura amb el baròmetre i s’expressa en milibars.Vent -> És el moviment horitzontal de l’aire que es desplaça des de les altespressions cap a les baixes pressions. La velocitat del vent es mesura amb unanemòmetre i s’expressa en metres per segón o kilómetres per hora.
  5. 5. 14~ Descriu amb l’ajuda del dibuix, com es generen les precipitacions d’un front fred.Podem observar, com les masses d’aire calid i fred s’ajunten, el aire càlid puja i el fredbaixa per lo tant com el aire fred baixa la pressió atmosférica també i es crea unadepressió per lo tant hi ha perill de precipitació.15~ Copia-ho en el teu quadern i relaciona cada clima amb el medi naturalcorresponent:Equatorial - SelvaOceànic- Bosc caducifoliTropical Plujós - Bosc tropicalContinental -Bosc de coniferesMediterrani - Bosc mediterraniPolar - TundraDesèrtic – Desert DEFINICIONSCicle de l’aigua: Son tots els moviments que té l’aigua.1.- Evaporació, Quan l’aigua es converteix en vapor i acendeix.2.- Condensacio, el vapor d’aigua de l’atomosfera es converteix en líquid3.- Precipitació, aquest liquid cau a la superficie terrestre en forma de gotes d’aigua,neu o pedra4.- Circulació i distribució, una vegada aquestes gotes d’aigua han caigut a lasuperficie, es distribueixen mitjançant rius, filtrant-se …
  6. 6. Riu: Corrent continu d’aigua que desemboca en un altre riu, un llac o a la mar.Cabal: És la quantitat d’aigua que porta el riu.Llit: És el caixer o terreny pel qual circula l’aigua del riu.Conca hidrográfica: És el territorio en què les aiguües van a parar a un mateix riuVessant hidrogràfic: Ès un conjunt de conques hidrogràfiques que aboquen les aigüesen una mateixa mar o oceà.Regim d’un riu: Variacions del cabal d’un riu al llarg de l’anyRia:Vall d’antics rius que han estat inundades per la marLlac. Massa d’aigua, generalment dolça que es forma en zones afonades peracumulació d’aigua procedent de les precipitacions, rius, o filtració d’aigua subterrania.Aqüifer: Aigua que es filtra pel sòl i que s’acumula en depòsits subterranis d’aigua.Fiord: Antigues valls glacials localitzades a la costa que han quedat cobertes peraigues de la mar i han originat entrants estrets i profundsIceberg: Blog de Gel després per una glacera que sura a la mar.Marea: Moviment periodic d’ascens i de descens del nivell de la mar produït per ladiferent atracció que hi exerceixen la Lluna i el Sol.

×