SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Наукова робота на тему:

       Право пацієнта на
       конфіденційність інформації про
       його здоров’я, та гарантії
       дотримання лікарської таємниці у
       міжнародних законодавчих
       документах
Мігоряну Руслан Дмитрович
Загальна Декларація прав людини, Міжнародний пакт
  про громадянські і політичні права, Міжнародний
кодекс медичної етики, Європейська конвенція з захисту
   прав людини та основних свобод, Лісабонська
  декларація ВМА про права пацієнта – це далеко
неповний перелік міжнародно-правових документів, які
 заклали підвалини правого захисту сфери приватного
    життя людини (і в тому числі – пацієнта).
Міжнародно-правові стандарти
Загальні документи

1.   Загальна декларація прав людини (1948);
2.   Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні
    права (1966);
3.   Конвенція про права дитини (1989);
4.   Європейська соціальна хартія (1996);
5.   Конвенція про захист прав людини і основоположних
    свобод (1950);
6.   Конвенція МОТ «Про мінімальні норми соціального
    забезпечення здоров’я» (1952);
7.   Конвенція МОТ «Про медичну допомогу і допомогу у
    зв’язку із захворюваннями» (1969)
8.   Європейський кодекс соціального забезпечення (1990)
Міжнародно-правові стандарти
Спец і альн і документ и
1.  Конвенція про права людини і біомедицину (1997);
2.  Женевська декларація (Міжнародна клятва лікарів) Всесвітньої медичної
   асоціації (1949);
3.  Міжнародний кодекс медичної етики Всесвітньої медичної асоціації (1948);
4.  Декларація про незалежність і професійну свободу лікаря Всесвітньої
   медичної асоціації (1986);
5.  Європейська хартія прав пацієнтів (2002);
6.  Декларація прав пацієнтів в Європі (1994);
7.  Лісабонська декларація прав пацієнтів (1981);
8.  Хельсінська Декларація (1964);
9.  Положення про медичне обстеження, „телемедицину” та медичну етику
   (1992);
10.  Декларація про трансплантацію людських органів (1987);
11.  Декларація про евтаназію (1987);
12.  Декларація про медичний аборт (1970);
13.  Положення про доступність медичної допомоги (1988);
14.  Положення про стратегії догляду за пацієнтами з тяжкою хронічною хворобою
   при безнадійних захворюваннях (1990);
• Сучасна доба існування інформаційного
 суспільства з одного боку відкриває все більш
 широкі можливості щодо спілкування людей,
 високошвидкісного обміну інформацією, а з
 іншого – вкотре в історії людства –
 демонструє вразливість людської особистості
 та необхідність її ефективного правового
 захисту.
• Важливе значення має проблема захисту прав
 дитини, особливо, якщо ця дитина – пацієнт.
 Додатковим аргументом на користь актуальності
 дослідження права дитини-пацієнта на
 збереження лікарської таємниці є набрання
 чинності для України Конвенції Ради Європи
 про захист осіб у зв’язку з автоматизованою
 обробкою персональних даних (Конвенція від
 28.01.1981 р. № ETS № 108) та Закону
 України «Про захист персональних
 даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI [1; 2].
• Аналіз законодавства України свідчить, що визнання
 права людини на приватність здобуло свого
 закріплення на рівні Основного Закону. Відповідно
 до ст. 32 Конституції України, ніхто не може
 зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя,
 крім випадків, передбачених Конституцією України.
 Не допускається збирання, зберігання, використання
 та поширення конфіденційної інформації про особу
 без її згоди, крім випадків, визначених законом, і
 лише в інтересах національної безпеки,
 економічного добробуту та прав людини.
• Пацієнт має право на таємницю про стан
 свого здоров’я, факт звернення за медичною
 допомогою, діагноз, а також про відомості,
 одержані при його медичному обстеженні
 (ст.39-1 «Основ» та ч. 1 ст.286 ЦКУ). Вказану
 медичну інформацію традиційно
 розглядають як змістовні складові
 «лікарської таємниці».
• Законодавство України не містить вичерпного переліку
 відомостей, які утворюють зміст категорії «лікарська
 таємниця». Аналіз норм ст. 286 ЦК України та ст.ст. 39-1, 40
 Основ дає можливість визначити об’єкт лікарської таємниці,
 який становить така інформація:


•  а) відомості про стан здоров’я пацієнта;
•  б) відомості про хворобу;
•  в) відомості про діагноз;
•  г) відомості, одержані при медичному обстеженні;
•  д) відомості про факт звернення за медичною допомогою;
•  е) відомості про огляд та його результати,
•  є) відомості про методи лікування;
•  ж) відомості про інтимну і сімейну сторони життя [6].
• Під лікарською таємницею пропонується розуміти правовий
 режим існування інформації, отриманої медичним
 працівником стосовно пацієнта у діагностиці, лікуванні чи
 реабілітації, обов’язок зберігати яку покладається також на
 інших осіб, котрім зазначена інформація стала відомою під час
 виконання ними своїх професійних обов’язків [7, с.21].Важливо
 зауважити, що суб’єктами збереження лікарської таємниці є не
 тільки безпосередньо лікуючий лікар, а всі медичні працівники
 та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або
 службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне
 обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони
 життя громадянина. Вказані особи не мають права
 розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими
 актами випадків (ч.1ст.40 «Основ»).
• Таким чином ухвалення та набуття чинності
 Закону України «Про захист персональних
 даних» вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI відкриває
 нову сторінку правової регламентації
 зберігання та поширення персональних
 даних, у тому числі – даних про пацієнта, що
 становлять лікарську таємницю.
•Дякую за увагу!

More Related Content

Similar to право пацієнта на конфіденційність інформації про його здоров’я.

ЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptx
ЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptxЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptx
ЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptxlara609627
 
про нформац ю
про нформац юпро нформац ю
про нформац юPsariova
 
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8Головко Василий
 
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv ChapterGDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv ChapterAnastasiia Konoplova
 
Dostupnist likuvannia 2
Dostupnist likuvannia 2Dostupnist likuvannia 2
Dostupnist likuvannia 2Olga Skorina
 
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідьгромадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідьtsnua
 
Захист персональних даних: український аспект
Захист персональних даних: український аспектЗахист персональних даних: український аспект
Захист персональних даних: український аспектCEDEM.MEDIA
 
2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-соз
2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-соз2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-соз
2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-созIgor Naida
 
права і свободи 9 кл ___
права і свободи 9 кл ___права і свободи 9 кл ___
права і свободи 9 кл ___wewewe6
 
Формування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в Україні
Формування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в УкраїніФормування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в Україні
Формування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в УкраїніArtem Serenok
 
Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)
Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)
Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)Centre of Policy and Legal Reform
 
Законопроект про дезінформацію
Законопроект про дезінформаціюЗаконопроект про дезінформацію
Законопроект про дезінформаціюSashaKhudyakova
 
законопроект
законопроектзаконопроект
законопроектPravotv
 
Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...
Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...
Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...DonbassFullAccess
 

Similar to право пацієнта на конфіденційність інформації про його здоров’я. (20)

ЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptx
ЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptxЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptx
ЛЕКЦІЯ 01. ВСТУП -МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ-_658fbc363618c1ff4ab7d0abdc6046d9.pptx
 
про нформац ю
про нформац юпро нформац ю
про нформац ю
 
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8
 
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv ChapterGDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter
 
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА). Європейський комітет із соціальни...
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА). Європейський комітет із соціальни...ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА). Європейський комітет із соціальни...
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА). Європейський комітет із соціальни...
 
2017_07_24 ФІЛІПОВА Є.В. завідувач КДЛ
2017_07_24 ФІЛІПОВА Є.В. завідувач КДЛ2017_07_24 ФІЛІПОВА Є.В. завідувач КДЛ
2017_07_24 ФІЛІПОВА Є.В. завідувач КДЛ
 
Dostupnist likuvannia 2
Dostupnist likuvannia 2Dostupnist likuvannia 2
Dostupnist likuvannia 2
 
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідьгромадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
 
Громадські права і свободи людини
Громадські права і свободи людиниГромадські права і свободи людини
Громадські права і свободи людини
 
Інформована згода - Скорина
Інформована згода - СкоринаІнформована згода - Скорина
Інформована згода - Скорина
 
Захист персональних даних: український аспект
Захист персональних даних: український аспектЗахист персональних даних: український аспект
Захист персональних даних: український аспект
 
2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-соз
2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-соз2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-соз
2017 06 16_системність-право-законність-умови-ефективних-змін-соз
 
права і свободи 9 кл ___
права і свободи 9 кл ___права і свободи 9 кл ___
права і свободи 9 кл ___
 
вебинар приватность жашковское решение ксу
вебинар приватность жашковское решение ксувебинар приватность жашковское решение ксу
вебинар приватность жашковское решение ксу
 
Формування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в Україні
Формування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в УкраїніФормування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в Україні
Формування системи законодавчого забезпечення охорони здоров'я в Україні
 
Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)
Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)
Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)
 
Законопроект про дезінформацію
Законопроект про дезінформаціюЗаконопроект про дезінформацію
Законопроект про дезінформацію
 
законопроект
законопроектзаконопроект
законопроект
 
Disinformation draft 2020
Disinformation draft 2020Disinformation draft 2020
Disinformation draft 2020
 
Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...
Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...
Приглушені голоси. Право на свободу слова в умовах збройного конфлікту на схо...
 

More from Ruslan Migorianu

Операции на шее
Операции на шееОперации на шее
Операции на шееRuslan Migorianu
 
Трансплантология и кожная пластика
Трансплантология и кожная пластикаТрансплантология и кожная пластика
Трансплантология и кожная пластикаRuslan Migorianu
 
Операции на голове
Операции на головеОперации на голове
Операции на головеRuslan Migorianu
 
Hemorhages during pregnancy
Hemorhages during pregnancyHemorhages during pregnancy
Hemorhages during pregnancyRuslan Migorianu
 
Benign & precancerous tumors of female genitale organs
Benign & precancerous tumors of female genitale organsBenign & precancerous tumors of female genitale organs
Benign & precancerous tumors of female genitale organsRuslan Migorianu
 
Endometrium Hyperplastic Processes
Endometrium Hyperplastic ProcessesEndometrium Hyperplastic Processes
Endometrium Hyperplastic ProcessesRuslan Migorianu
 

More from Ruslan Migorianu (9)

Операции на шее
Операции на шееОперации на шее
Операции на шее
 
Operacii sosud
Operacii sosudOperacii sosud
Operacii sosud
 
Трансплантология и кожная пластика
Трансплантология и кожная пластикаТрансплантология и кожная пластика
Трансплантология и кожная пластика
 
Операции на голове
Операции на головеОперации на голове
Операции на голове
 
Hemorhages during pregnancy
Hemorhages during pregnancyHemorhages during pregnancy
Hemorhages during pregnancy
 
Benign & precancerous tumors of female genitale organs
Benign & precancerous tumors of female genitale organsBenign & precancerous tumors of female genitale organs
Benign & precancerous tumors of female genitale organs
 
Endometrium Hyperplastic Processes
Endometrium Hyperplastic ProcessesEndometrium Hyperplastic Processes
Endometrium Hyperplastic Processes
 
Menstrual dysfunction
Menstrual dysfunctionMenstrual dysfunction
Menstrual dysfunction
 
Noncarrying of pregnancy
Noncarrying of pregnancyNoncarrying of pregnancy
Noncarrying of pregnancy
 

право пацієнта на конфіденційність інформації про його здоров’я.

 • 1. Наукова робота на тему: Право пацієнта на конфіденційність інформації про його здоров’я, та гарантії дотримання лікарської таємниці у міжнародних законодавчих документах Мігоряну Руслан Дмитрович
 • 2. Загальна Декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний кодекс медичної етики, Європейська конвенція з захисту прав людини та основних свобод, Лісабонська декларація ВМА про права пацієнта – це далеко неповний перелік міжнародно-правових документів, які заклали підвалини правого захисту сфери приватного життя людини (і в тому числі – пацієнта).
 • 3. Міжнародно-правові стандарти Загальні документи 1. Загальна декларація прав людини (1948); 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966); 3. Конвенція про права дитини (1989); 4. Європейська соціальна хартія (1996); 5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950); 6. Конвенція МОТ «Про мінімальні норми соціального забезпечення здоров’я» (1952); 7. Конвенція МОТ «Про медичну допомогу і допомогу у зв’язку із захворюваннями» (1969) 8. Європейський кодекс соціального забезпечення (1990)
 • 4. Міжнародно-правові стандарти Спец і альн і документ и 1. Конвенція про права людини і біомедицину (1997); 2. Женевська декларація (Міжнародна клятва лікарів) Всесвітньої медичної асоціації (1949); 3. Міжнародний кодекс медичної етики Всесвітньої медичної асоціації (1948); 4. Декларація про незалежність і професійну свободу лікаря Всесвітньої медичної асоціації (1986); 5. Європейська хартія прав пацієнтів (2002); 6. Декларація прав пацієнтів в Європі (1994); 7. Лісабонська декларація прав пацієнтів (1981); 8. Хельсінська Декларація (1964); 9. Положення про медичне обстеження, „телемедицину” та медичну етику (1992); 10. Декларація про трансплантацію людських органів (1987); 11. Декларація про евтаназію (1987); 12. Декларація про медичний аборт (1970); 13. Положення про доступність медичної допомоги (1988); 14. Положення про стратегії догляду за пацієнтами з тяжкою хронічною хворобою при безнадійних захворюваннях (1990);
 • 5. • Сучасна доба існування інформаційного суспільства з одного боку відкриває все більш широкі можливості щодо спілкування людей, високошвидкісного обміну інформацією, а з іншого – вкотре в історії людства – демонструє вразливість людської особистості та необхідність її ефективного правового захисту.
 • 6. • Важливе значення має проблема захисту прав дитини, особливо, якщо ця дитина – пацієнт. Додатковим аргументом на користь актуальності дослідження права дитини-пацієнта на збереження лікарської таємниці є набрання чинності для України Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція від 28.01.1981 р. № ETS № 108) та Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI [1; 2].
 • 7. • Аналіз законодавства України свідчить, що визнання права людини на приватність здобуло свого закріплення на рівні Основного Закону. Відповідно до ст. 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 • 8. • Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні (ст.39-1 «Основ» та ч. 1 ст.286 ЦКУ). Вказану медичну інформацію традиційно розглядають як змістовні складові «лікарської таємниці».
 • 9. • Законодавство України не містить вичерпного переліку відомостей, які утворюють зміст категорії «лікарська таємниця». Аналіз норм ст. 286 ЦК України та ст.ст. 39-1, 40 Основ дає можливість визначити об’єкт лікарської таємниці, який становить така інформація: • а) відомості про стан здоров’я пацієнта; • б) відомості про хворобу; • в) відомості про діагноз; • г) відомості, одержані при медичному обстеженні; • д) відомості про факт звернення за медичною допомогою; • е) відомості про огляд та його результати, • є) відомості про методи лікування; • ж) відомості про інтимну і сімейну сторони життя [6].
 • 10. • Під лікарською таємницею пропонується розуміти правовий режим існування інформації, отриманої медичним працівником стосовно пацієнта у діагностиці, лікуванні чи реабілітації, обов’язок зберігати яку покладається також на інших осіб, котрім зазначена інформація стала відомою під час виконання ними своїх професійних обов’язків [7, с.21].Важливо зауважити, що суб’єктами збереження лікарської таємниці є не тільки безпосередньо лікуючий лікар, а всі медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина. Вказані особи не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків (ч.1ст.40 «Основ»).
 • 11. • Таким чином ухвалення та набуття чинності Закону України «Про захист персональних даних» вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI відкриває нову сторінку правової регламентації зберігання та поширення персональних даних, у тому числі – даних про пацієнта, що становлять лікарську таємницю.