SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
La influència de les polítiques
d’igualtat de gènere en les
desigualtats de gènere en salut a
Europa
Laia Palència, Davide Malmusi, Deborah de
Moortel, Lucía Artazcoz, Mona Backhans, Christoff
Vanroelen, Carme Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona, 17 de març de 2015
Antecedents (I)
Les dones pateixen més malalties físiques i mentals que els
homes i viuen menys anys en bona salut1, malgrat tenir una
esperança de vida més llarga.
Aquestes desigualtats en salut són el
resultat de desigualtats en els principals
determinants de la salut, incloent: els
ingressos2, el treball remunerat1 i el
treball no remunerat3.
El poder polític, l’estat del benestar, les polítiques de
protecció social, econòmiques i de mercat laboral, són
determinants de l’estructura social i de les relacions de poder4
i per tant de les desigualtats socials en salut.
1 Verbrugge LM. J Health Soc Behav 1985. 2 Prus SG Soc Sci Med 2011. 3 Artazcoz L, et al. J Epidemiol Community Health 2001.
4 CSDH WHO 2008.
Antecedents (II)
Models de política de família:
Diferents polítiques que poden afectar la divisió sexual del
treball entre homes i dones5 i la conciliació entre la vida
laboral i familiar. Korpi fa una proposta classificant:
• Doble sustentador (Països nòrdics)
• Tradicionals (Europa Sud i Centre)
• Contradictoris (Est)
• Orientats al mercat (Anglosaxons)
5 Korpi W, Social Politics: international studies in gender, state & society, 2000.
Antecedents (III)
Creixent interès en mesurar l’equitat de gènere a nivell de
país i resumir la complexitat de diversos indicadors.
Gender Empowerment Measure (GEM): Posició relativa de
les dones respecte els homes en 3 àrees.
• Ingressos
• Participació econòmica
• Seients parlamentaris
Objectius
Objectiu 1: Estudiar la relació entre les desigualtats de gènere
en salut a Europa i el model de política de família.
Objectiu 2: Determinar si aquesta relació està explicada per
l’efecte de l’equitat de gènere a nivell de país i per altres
determinants socials individuals de la salut.
Mètodes (I)
Disseny: Estudi transversal multinivell
Població d’estudi: Persones de 15 anys o més de 26 països
Europeus (23.782 homes i 28.655 dones).
Fonts d’informació: Enquesta Europea de Salut (ESS) 2010.
Variable dependent:
Salut percebuda: bona (molt bona, bona) i pobra (regular,
dolenta, molt dolenta)
Mètodes (II)
Variables independents individuals:
• Sexe
• Edat
• Immigrant d’un país de baixa renda (FMI)
• Nivell Educatiu (ISCED: 0-2; 3-5; 6-8)
• Estat civil (no cohabita, cohabita no casada, cohabita casada)
• Situació laboral (treball remunerat manual, treball
remunerat no manual, estudia, aturada, retirada o amb
discapacitat, treball no remunerat)
Mètodes (III)
Variables independents contextuals:
• Model de política de família: Doble sustentador (nòrdics),
Tradicional-centre (centre Europa), Tradicional-sud (sud
Europa), Orientats al mercat (Regne Unit, Irlanda, Suïssa),
Contradictoris (Est).
• GEM, PIB (ajust) del 2010.
Mètodes (IV)
• Per cada país prevalença de mala salut estandarditzada per
edat en homes i dones. Raó de Prevalences (RP, dones
comparades amb homes) de mala salut i intervals de
confiança al 95% mitjançant regressió de Poisson robusta
ajustada per edat.
• Models de Poisson robusta multinivell: model 1 amb política
familiar a la pendent (desigualtats de gènere varien segons
política); model 2 amb variables individuals (variables
individuals expliquen aquestes diferències); model 3 amb
GEM (GEM explica les diferències); model 3 amb GEM i PIB.
Resultats (I)
Figura 1: Prevalences de mala salut en homes i dones per país
i model de política de família
Resultats (II)
Figura 2: Raons de prevalença (RP) i IC al 95% de mala salut
entre dones i homes, per país i model de política de família
Resultats (III)
Figura 3: RP i IC al 95% de mala salut entre dones i homes en
cada model de família
Buit Individuals
Individuals + GEM Individuals + GEM + PIB
*=sign. diferent de nòrdics
Discussió (I)
No desigualtats de gènere en salut en nòrdics ni orientats al
mercat però sí en tradicionals (centre i sud) i contradictoris
Als estats nòrdics menys desigualtats de gènere en salut7.
No desigualtats en països liberals (orientats al mercat)8 a
l’altre extrem en quant a polítiques de protecció social i de
família.
Les polítiques tradicionals farien que les dones
tinguin menys assoliments econòmics (ingressos
i estàndards materials) així com menys agència i
capacitats9.
7 Borrrell, C Epidemiologic Reviews ,2013. 8 Bambra, C JECH, 2009. 9 Korpi, W Social Politics: International Studies in Gender, State &
Society, 2013.
Discussió (II)
Desigualtats de gènere en salut més grans en model del sud
que en nòrdics
Períodes de baixa maternal i provisió de serveis per infants
molt limitats, absència permís paternal, molt poques ajudes
econòmiques. En general dèficit de polítiques10.
Estat del benestar dèbil, tradició catòlica i poca força partits
d’esquerra11.
10 Thévenon, O. Population and development review, 2011.
11 Ferrera, M. Journal of European Social Policy, 1996.
Discussió (III)
Parcialment explicades per variables individuals no per
equitat de gènere
En països del sud desigualtats de gènere
en salut marcades en dones relativament
grans i en les classes manuals.
En països contradictoris desigualtats de
gènere en salut relativament grans en
dones joves i que treballen
(independentment de classe).
El nostre indicador d’equitat no sembla explicar la relació.
Discussió (IV)
Limitacions
Heterogeneïtat dins els models de família.
Polítiques de model familiar adreçades a parelles
treballadores amb fills petits, nosaltres hem considerat tota la
població.
Conclusions
Polítiques públiques que permeten la plena incorporació de la
dona al mercat laboral i una millor conciliació familiar podrien
ajudar a reduir les desigualtats de gènere en salut.
Disseminació
-Article científic
(Soc Sci Med)
-Infografia
-Vídeo
http://www.sophie-project.eu/videos.htm
Moltes gràcies!!

More Related Content

Similar to La influència de les polítiques d’igualtat de gènere en les desigualtats de gènere en salut a Europa

Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...
Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...
Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...docenciaalgemesi
 
Conclusions del projecte de recerca europeu SOPHIE
Conclusions del projecte de recerca europeu SOPHIEConclusions del projecte de recerca europeu SOPHIE
Conclusions del projecte de recerca europeu SOPHIEsophieproject
 
Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...
Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...
Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...Guillem Feixas
 
Polítiques per reduir les desigualtats en salut a Barcelona
Polítiques per reduir les desigualtats en salut a BarcelonaPolítiques per reduir les desigualtats en salut a Barcelona
Polítiques per reduir les desigualtats en salut a BarcelonaDavide Malmusi
 
Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...
Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...
Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...Ajuntament de Barcelona
 
Challenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 catChallenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 catUpSocial
 
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...sophieproject
 
El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...
El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...
El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...Gemma Altell
 
Social desigualtats de gènere
Social desigualtats de gènereSocial desigualtats de gènere
Social desigualtats de gènereYuanyu Zhou
 
Dialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdf
Dialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdfDialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdf
Dialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdfSara Porres Barceló
 
Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...
Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...
Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...Consorci de Salut i Social de Catalunya
 
Educacio nutricional
Educacio nutricionalEducacio nutricional
Educacio nutricionalcrocas
 
Conflictes i desigualtats
Conflictes i desigualtatsConflictes i desigualtats
Conflictes i desigualtatsEduard Costa
 
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.Jordi Bernabeu Farrús
 
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Pediatriadeponent
 
Prescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan ColomPrescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan ColomPonenciesASPCAT
 

Similar to La influència de les polítiques d’igualtat de gènere en les desigualtats de gènere en salut a Europa (20)

Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...
Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...
Mortalidad y Morbilidad Física en Pacientes con Enfermedad Mental Grave (por ...
 
Conclusions del projecte de recerca europeu SOPHIE
Conclusions del projecte de recerca europeu SOPHIEConclusions del projecte de recerca europeu SOPHIE
Conclusions del projecte de recerca europeu SOPHIE
 
Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...
Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...
Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les...
 
Polítiques per reduir les desigualtats en salut a Barcelona
Polítiques per reduir les desigualtats en salut a BarcelonaPolítiques per reduir les desigualtats en salut a Barcelona
Polítiques per reduir les desigualtats en salut a Barcelona
 
Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...
Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...
Mesura de Govern d'Acció Conjunta per la reducció de les desigualtats socials...
 
Preguntes i respostes CMC
Preguntes i respostes CMCPreguntes i respostes CMC
Preguntes i respostes CMC
 
Challenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 catChallenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 cat
 
L’atur dels majors de 45 anys com una qüestió de salut pública - Lucía Artazcoz
L’atur dels majors de 45 anys com una qüestió de salut pública - Lucía ArtazcozL’atur dels majors de 45 anys com una qüestió de salut pública - Lucía Artazcoz
L’atur dels majors de 45 anys com una qüestió de salut pública - Lucía Artazcoz
 
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
 
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
Aproximant-se a l'impacte de les polítiques d'habitatge en les desigualtats e...
 
El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...
El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...
El tarctament de les drogodependències desde la perspectiva de gènere. Presen...
 
Social desigualtats de gènere
Social desigualtats de gènereSocial desigualtats de gènere
Social desigualtats de gènere
 
Dialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdf
Dialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdfDialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdf
Dialnet-LaViolenciaFilioparentalALesIllesBalearsIElProgram-7236082.pdf
 
Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...
Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...
Desigualtats en salut, respostes a nivell local: Polítiques per reduir les ...
 
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salutHistòria de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
 
Educacio nutricional
Educacio nutricionalEducacio nutricional
Educacio nutricional
 
Conflictes i desigualtats
Conflictes i desigualtatsConflictes i desigualtats
Conflictes i desigualtats
 
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
La prevenció de la salut mental amb adolescents i joves. Amb o sense pandèmia.
 
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
Activitats preventives: Com passar del tot per a tots a l'atenció prioritzada...
 
Prescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan ColomPrescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan Colom
 

More from sophieproject

Integration policy models and the health of immigrants in Europe
Integration policy models and the health of immigrants in EuropeIntegration policy models and the health of immigrants in Europe
Integration policy models and the health of immigrants in Europesophieproject
 
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...sophieproject
 
Empleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisión
Empleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisiónEmpleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisión
Empleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisiónsophieproject
 
SOPHIE people & meetings
SOPHIE people & meetingsSOPHIE people & meetings
SOPHIE people & meetingssophieproject
 
Social and economic policies can change health inequalities
Social and economic policies can change health inequalities Social and economic policies can change health inequalities
Social and economic policies can change health inequalities sophieproject
 
Resultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIE
Resultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIEResultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIE
Resultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIEsophieproject
 
Mercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salut
Mercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salutMercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salut
Mercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salutsophieproject
 
La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE
La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE
La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE sophieproject
 
New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...
New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...
New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...sophieproject
 
Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...
Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...
Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...sophieproject
 
Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...
Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...
Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...sophieproject
 
Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...
Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...
Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...sophieproject
 
Efectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y Barcelona
Efectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y BarcelonaEfectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y Barcelona
Efectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y Barcelonasophieproject
 
Evolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisis
Evolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisisEvolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisis
Evolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisissophieproject
 
Impacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerable
Impacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerableImpacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerable
Impacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerablesophieproject
 
Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...
Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...
Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...sophieproject
 
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...sophieproject
 
El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...
El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...
El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...sophieproject
 
Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...
Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...
Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...sophieproject
 
Housing policies & Health inequalities
Housing policies & Health inequalitiesHousing policies & Health inequalities
Housing policies & Health inequalitiessophieproject
 

More from sophieproject (20)

Integration policy models and the health of immigrants in Europe
Integration policy models and the health of immigrants in EuropeIntegration policy models and the health of immigrants in Europe
Integration policy models and the health of immigrants in Europe
 
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
 
Empleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisión
Empleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisiónEmpleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisión
Empleo a tiempo parcial, salud y género en Europa: revisión
 
SOPHIE people & meetings
SOPHIE people & meetingsSOPHIE people & meetings
SOPHIE people & meetings
 
Social and economic policies can change health inequalities
Social and economic policies can change health inequalities Social and economic policies can change health inequalities
Social and economic policies can change health inequalities
 
Resultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIE
Resultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIEResultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIE
Resultados Vivienda y Salud Proyecto SOPHIE
 
Mercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salut
Mercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salutMercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salut
Mercat de treball i condicions d’ocupació: impacte en les desigualtats en salut
 
La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE
La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE
La comunicació en el projecte de recerca europeu SOPHIE
 
New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...
New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...
New metro line in Turin: an analysis of the impacts on road traffic accidents...
 
Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...
Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...
Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología ut...
 
Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...
Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...
Impact of three decades of energy efficiency interventions in public housing ...
 
Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...
Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...
Inequalities by immigrant status in unmet needs for healthcare: a comprehens...
 
Efectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y Barcelona
Efectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y BarcelonaEfectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y Barcelona
Efectos de la Llei de Barris en las desigualdades en salud y Barcelona
 
Evolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisis
Evolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisisEvolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisis
Evolució de la mortalitat als barris de Barcelona abans i després de la crisis
 
Impacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerable
Impacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerableImpacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerable
Impacte dels canvis en l’habitatge en la salut en població vulnerable
 
Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...
Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...
Ejecuciones hipotecarias y salud en el sur de Europa: El caso de la Plataform...
 
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
Impacto en la mortalidad asociada a frío de intervenciones de eficiencia ener...
 
El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...
El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...
El procés d’implementació de polítiques d’aïllament tèrmic de façanes i els i...
 
Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...
Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...
Social Protection Policies: Methods to evaluate policies that reduce health i...
 
Housing policies & Health inequalities
Housing policies & Health inequalitiesHousing policies & Health inequalities
Housing policies & Health inequalities
 

La influència de les polítiques d’igualtat de gènere en les desigualtats de gènere en salut a Europa

 • 1. La influència de les polítiques d’igualtat de gènere en les desigualtats de gènere en salut a Europa Laia Palència, Davide Malmusi, Deborah de Moortel, Lucía Artazcoz, Mona Backhans, Christoff Vanroelen, Carme Borrell Agència de Salut Pública de Barcelona, 17 de març de 2015
 • 2. Antecedents (I) Les dones pateixen més malalties físiques i mentals que els homes i viuen menys anys en bona salut1, malgrat tenir una esperança de vida més llarga. Aquestes desigualtats en salut són el resultat de desigualtats en els principals determinants de la salut, incloent: els ingressos2, el treball remunerat1 i el treball no remunerat3. El poder polític, l’estat del benestar, les polítiques de protecció social, econòmiques i de mercat laboral, són determinants de l’estructura social i de les relacions de poder4 i per tant de les desigualtats socials en salut. 1 Verbrugge LM. J Health Soc Behav 1985. 2 Prus SG Soc Sci Med 2011. 3 Artazcoz L, et al. J Epidemiol Community Health 2001. 4 CSDH WHO 2008.
 • 3. Antecedents (II) Models de política de família: Diferents polítiques que poden afectar la divisió sexual del treball entre homes i dones5 i la conciliació entre la vida laboral i familiar. Korpi fa una proposta classificant: • Doble sustentador (Països nòrdics) • Tradicionals (Europa Sud i Centre) • Contradictoris (Est) • Orientats al mercat (Anglosaxons) 5 Korpi W, Social Politics: international studies in gender, state & society, 2000.
 • 4. Antecedents (III) Creixent interès en mesurar l’equitat de gènere a nivell de país i resumir la complexitat de diversos indicadors. Gender Empowerment Measure (GEM): Posició relativa de les dones respecte els homes en 3 àrees. • Ingressos • Participació econòmica • Seients parlamentaris
 • 5. Objectius Objectiu 1: Estudiar la relació entre les desigualtats de gènere en salut a Europa i el model de política de família. Objectiu 2: Determinar si aquesta relació està explicada per l’efecte de l’equitat de gènere a nivell de país i per altres determinants socials individuals de la salut.
 • 6. Mètodes (I) Disseny: Estudi transversal multinivell Població d’estudi: Persones de 15 anys o més de 26 països Europeus (23.782 homes i 28.655 dones). Fonts d’informació: Enquesta Europea de Salut (ESS) 2010. Variable dependent: Salut percebuda: bona (molt bona, bona) i pobra (regular, dolenta, molt dolenta)
 • 7. Mètodes (II) Variables independents individuals: • Sexe • Edat • Immigrant d’un país de baixa renda (FMI) • Nivell Educatiu (ISCED: 0-2; 3-5; 6-8) • Estat civil (no cohabita, cohabita no casada, cohabita casada) • Situació laboral (treball remunerat manual, treball remunerat no manual, estudia, aturada, retirada o amb discapacitat, treball no remunerat)
 • 8. Mètodes (III) Variables independents contextuals: • Model de política de família: Doble sustentador (nòrdics), Tradicional-centre (centre Europa), Tradicional-sud (sud Europa), Orientats al mercat (Regne Unit, Irlanda, Suïssa), Contradictoris (Est). • GEM, PIB (ajust) del 2010.
 • 9. Mètodes (IV) • Per cada país prevalença de mala salut estandarditzada per edat en homes i dones. Raó de Prevalences (RP, dones comparades amb homes) de mala salut i intervals de confiança al 95% mitjançant regressió de Poisson robusta ajustada per edat. • Models de Poisson robusta multinivell: model 1 amb política familiar a la pendent (desigualtats de gènere varien segons política); model 2 amb variables individuals (variables individuals expliquen aquestes diferències); model 3 amb GEM (GEM explica les diferències); model 3 amb GEM i PIB.
 • 10. Resultats (I) Figura 1: Prevalences de mala salut en homes i dones per país i model de política de família
 • 11. Resultats (II) Figura 2: Raons de prevalença (RP) i IC al 95% de mala salut entre dones i homes, per país i model de política de família
 • 12. Resultats (III) Figura 3: RP i IC al 95% de mala salut entre dones i homes en cada model de família Buit Individuals Individuals + GEM Individuals + GEM + PIB *=sign. diferent de nòrdics
 • 13. Discussió (I) No desigualtats de gènere en salut en nòrdics ni orientats al mercat però sí en tradicionals (centre i sud) i contradictoris Als estats nòrdics menys desigualtats de gènere en salut7. No desigualtats en països liberals (orientats al mercat)8 a l’altre extrem en quant a polítiques de protecció social i de família. Les polítiques tradicionals farien que les dones tinguin menys assoliments econòmics (ingressos i estàndards materials) així com menys agència i capacitats9. 7 Borrrell, C Epidemiologic Reviews ,2013. 8 Bambra, C JECH, 2009. 9 Korpi, W Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 2013.
 • 14. Discussió (II) Desigualtats de gènere en salut més grans en model del sud que en nòrdics Períodes de baixa maternal i provisió de serveis per infants molt limitats, absència permís paternal, molt poques ajudes econòmiques. En general dèficit de polítiques10. Estat del benestar dèbil, tradició catòlica i poca força partits d’esquerra11. 10 Thévenon, O. Population and development review, 2011. 11 Ferrera, M. Journal of European Social Policy, 1996.
 • 15. Discussió (III) Parcialment explicades per variables individuals no per equitat de gènere En països del sud desigualtats de gènere en salut marcades en dones relativament grans i en les classes manuals. En països contradictoris desigualtats de gènere en salut relativament grans en dones joves i que treballen (independentment de classe). El nostre indicador d’equitat no sembla explicar la relació.
 • 16. Discussió (IV) Limitacions Heterogeneïtat dins els models de família. Polítiques de model familiar adreçades a parelles treballadores amb fills petits, nosaltres hem considerat tota la població.
 • 17. Conclusions Polítiques públiques que permeten la plena incorporació de la dona al mercat laboral i una millor conciliació familiar podrien ajudar a reduir les desigualtats de gènere en salut.
 • 18. Disseminació -Article científic (Soc Sci Med) -Infografia -Vídeo http://www.sophie-project.eu/videos.htm