Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Història de l’exercici físic i la
seva importància per a la salut


         Dr. C. Vallbona
          D...
Estratègia Mundial OMS
   sobre dieta, activitat física i salut*

Promoure i protegir la salut mitjançant l’establiment...
Concepte de Salut
 (1988 International Consensus Conference on Physical Activity,
         Physical Fitness and H...
Influència dels nivells d’activitat en la capacitat funcional
Font: Kottke FJ. The effects of limitation of activity u...
Discrepància entre la pèrdua i la recuperació de força
    muscular segons el nivell d’activitat
Font: Hettinger T...
Evolució de l’esperança de vida de persones sanes segons el
          nivell d’activitat física
 Font: Shep...
Revisió històrica del valor preventiu i
      terapèutic de l’exercici

Prehistòria:
   El “ritme paleolític” (2 ...
Revisio històrica del valor preventiu i
     terapèutic de l’exercici (cont.)
India 3000 AC:
    Ajur-Veda, llibre ...
Antecedents històrics de la literatura
     sobre l’exercici físic

• Hipòcrates: antiga Grècia, S. III o IV AC
• Div...
Parlant en general, totes les parts del cos
tenen una funció; si s’usen amb
moderació i se les fa treballar en el que
está...
Publicacions científiques sobre l’exercici físic Publicacions en PUBMED des de 1980 a 2008 (fins ara):


       ...
Nous estils de vida
CROMAGNON “CAÇANT” EN EL SÚPER
Introduccio del ciclisme com activitat física en el lleure
Relació entre activitat física laboral
         i mortalitat cardiovascular
Font: Paffenbarger RS Jr, Laughli...
Relació entre activitat física en el lleure
       i mortalitat cardiovascular
Font: Paffenbarger RS Jr, Wing A...
Estímul de la creació del President’s Advisory
Council on Physical Fitness dels EUA (1957)
Nivell d’activitat física a Catalunya
   per sexe i edat (18 - 74 anys)


       Sed entaris

 Minimament actius...
Prevalència del sedentarisme en els
    adolescents (EUA)
   Figure 14. H ig h scho ol students not engag in g in re...
Opinions Públiques de l’adolescència

 “Els nostres joves ara amen el luxe; tenen
 uns modals pèssims i desdenyen l’auto...
Obesitat i Diabetis Mellitus
Obesity Trends* Among U.S. Adults
       BRFSS, 1990, 1998, 2007
     (*BMI ≥30, or about 30 lbs. overweight f...
• Xifres recents indiquen que s’està controlant
 el creixement de la prevalença de l’obesitat
 als EUA

• Actualment, el...
Prevalença de la obesitat (IMC ≥ 30 kg/m2)
        en els homes d’Europa
Source: BMC Public Health. 2008; 8: 2...
Prevalença d’obesitat i obesitat mòrbida en la
  població catalana 1992-93 i 2002-03


Homes 92      8.7      ...
Dades Ecònomiques


• La Unió Europea estima que un 60% de la població tindrà
 excés de pes en el 2030.

• L’ obesitat su...
¿Què està passant…. ?

            Obesitat


 Despesa               Aportació
 d’energia   ...
L’evolució de l’home
 4m              2.5           1m             50      ...
Una reflexió o un malsòSi no trobem una solució a l’epidèmia
d’obesitat, per primera vegada en un
segle, l’actual gene...
State-Specific Incidence of Diabetes Among Adults -
-- Participating States, 1995--1997 and 2005--2007
Source: MMWR We...
Efectes de l’exercici en la diabetis
              (10,000 passes/dia)
Fuente: Chief Investigators: Step...
“La distància no és res; és sols el primer pas
el que és més difícil”.


       Mme. Du Deffand, en una carta a Jean...
El problema del sedentarisme
    a totes les edats
Tendència 1992-2003 en l'activitat física
 laboral dels catalans de 15 a 65 anys

Activitat física a la feina, estudi o c...
Tendència 1992-2003 en l'activitat física en el
  lleure dels catalans de 15 a 65 anys

 Activitat física en el lleure:...
Piràmides de PoblacióL’anàlisi de les piràmides de població es útil per fer
previsions sobre les futures despeses de s...
Piràmide de població de Mali, 2007
Piràmide de població de El Salvador, 2007
Piràmide de població d’España, 2007
Piràmide de població de Finlàndia i Suècia, 2007
Piràmide de població de Catalunya, 2007
Font: IDESCAT, 2006
Indicadors de despeses de salut, en alguns
  païssos membres de la OMS (2005)

Member state       Total health  ...
Model de Dever
Distintes estratègies per a disminuir la mortalitat d’un país amb una distribució
   de recursos econòmi...
Història de les guies per a la prescripció
       de l’exercici físic
“Un programa d’activitat moderada forma part
d’una vida equilibrada i satisfactòria i és una
recepta segura i higiènica qu...
Història de les Guies per a la prescripció de
      l’Exercici Físic (EUA)

  1965 - President’s Council on Physic...
ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription,
Eighth Edition , 2008
Font: ACSM's Guidelines for Exercise Te...
Història de les Guies per a la prescripció de
      l’Exercici Físic (Catalunya)


1994 Guia per a la promoció de la ...
Història de les Guies per a la prescripció de
   l’Exercici Físic (Catalunya) – cont.2007 Guia de prescripció de l’e...
El llibre de Cristóbal Méndez: una aportació
    històrica a la Medicina Preventiva
El llibre de Méndez


Les edats de l’home:

•  Primera: Infància, fins als tres o cinc anys
•  Segona: Noiesa, fins als ...
El Llibre de Méndez: Punts Importants
El fonament principal de
la seva obra es el
moviment.
El moviment ajuda a
expuls...
El llibre de Cristóbal Méndez:
         amonestacions interessants

“Y assi se dice que la delectacion que se hall...
Promoció de bons hàbits de salut: la
    responsabilitat de l’Individu


• Reclamació dels seus drets a l’accés de serv...
Promoció de bons hàbits de salut: la
     responsabilitat de la Familia


•  Reconeixement de l’importància dels fact...
Promoció de bons hàbits de salut: la
     contribució de la Societat
•  Escoles: classes de salut i programes d’exer...
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
 Pla Estratègic per a la Promoció de la
   Salut mitjançant Activitat...
Àmbits d’actuació


• EDUCATIU

• SISTEMA DE SALUT

• COMUNITARI

• LABORAL
Àmbit Educatiu


Problema

• Insuficient formació dels tècnics de l’esport en activitat física i gent gran

Accions

• Imp...
Àmbit del Sistema de Salut


Problema

• Coneixement insuficient dels efectes de l’activitat física i alimentació en la
 ...
Àmbit del Sistema de Salut (cont.)


Problema

• Formació insuficient dels professionals d’assistència primària i
    m...
Àmbit Comunitari


Problema

• Manca d’activitat física no programada en la vida diària


Accions

• Programa consistent e...
Importància de la dieta i l’exercici
Lemes
Reptes per a una Política de Salut
      en el Segle XXI


Canalització de dos instints humans vers a la
promoció de...
Educació Mèdica Continuada• Les Persones Recorden


 – 90% del que fan,
 – 75% del que diuen,
 – pero sols 10% del ...
El David de Michelangelo retorna a Itàlia
 després de dos anys de visita als EUA
Sots el patrocini orgullós de
Despeses nacionals per a la salut en
   percentatger del PIB, EUA 1980 – 2006
                   ...
“Em meravella que la societat pagui a un cirurgià una
gran quantitat de diners i res per a la prevenció.”


       ...
Sedentarisme


• A Europa, s’estima que un 5-10% de la mortalitat total és
   atribuïble a la inactivitat física (World...
Factors de risc d’obesitat infantil i jovenívola
         Font: Estudi EnKid      Sedentarisme (TV > 3 h...
Història de l’educació físicaEl llibre de Willich, “LLiçons sobre Dieta i
Règim”

Fa ressaltar la necessitat d’educar ...
Història de l’educació física


   El llibre de Charles Caldwell “Pensaments en
   Educació Física”

   Definició d’...
Importància de la Dieta Saludable
Piràmide alimenticia en  Piràmide alimenticia
    els EUA        Mediterrània
L’ Obesitat a Espanya
Distribución de la prevalencia de obesidad
   por región y sexo en España, 2005
Fuente: Prevalencia de obesidad en E...
L’ Obesitat a Espanya


• Espanya és un dels països europeus amb més elevada
 prevalença de sobrepès en nens: s’estima un...
L’ Obesitat a la Unió Europea

     • L’ obesitat ha augmentat
      entre el 10-50% en la
      majoria del...
Activitat física en el cicle de la DM-II
Font: Schwartz MW, Porte D Jr. Science, 2005;307(5708): 375-379.
Regional variation in prevalence of obesity
    (BMI ≥ 30 kg/m2) in women in Europe
Source: BMC Public Health. 200...
Dades Ecònomiques• L’ obesitat suposa a Espanya un 7% de la despesa
 sanitària total, fet que representa 2.500 milion...
Percentage of obese and overweight population
           by country
Font: OECD Health Statistics, 2004.
Font: Obesity in Europe, The Case for Action.International Obesity TaskForce., 2002
Prevalence of overweight children aged
          around 10 years
Fuente: Obesity in Europe, The Case for Acti...
El llibre de Cristóbal Méndez

Contingut: 4 Tractats, 40 capítols i 142 pàgines

Copias existents:

• Biblioteca Nacional ...
Els llibres de C. Méndez i de
     G. Mercuriale
El llibre de Cristóbal Méndez:
       amonestacions interessants

     “Y assi el propio ejercicio de esta edad...
El llibre de MéndezLes seves fonts de la literatura i nombre de mencions:

•  Aristòteles: 6
•  Averroes: 1
•  Cels...
El llibre de Gerolamo Mercuriale
Artis Gymnasticae apud Antiquos, 1563

Les seves fonts de la literatura: 96 autors

N...
El llibre de Cristóbal Méndez:
           amonestacions interessants


    “…tomada universalmente, la salud ...
El llibre de Cristóbal Méndez:
         amonestacions interessants
       “Solo el exercicio (que es mov...
El llibre de Cristóbal Méndez:
         amonestacions interessants    “Y porque abaxo dire de la gran util...
El llibre de Cristóbal Méndez:
         amonestacions interessants
        “La quinta edad es la vejez...
Obesitat, sobrepès i sedentarisme > 15 anys
  Evolució a Catalunya (1992-2006)


   50
                ...
Personal Health Expenditure, USA 2005
Access to health insurance coverage, USA 2005
Prevalences d’hipertensió en 6 païssos europeus i en 2
    de Nord-Amèrica segons el grup d’edat
           ...
Concepte de Salut
Un estat de complet benestar físic,
psicològic i social i no merament
l’absència de malaltia o afebl...
Fisiopatologia de la obesitat
Una Història Carpetovetònica en la tradició de Camilo Jose Cela
(25 March 1993)


A terrible diet and room with no ventila...
Impacte Econòmic
Font: Obesity in Europe, The Case for Action.International Obesity TaskForce., 2002
El llibre de Méndez: Deo Gratias


A gloria y alabanza de nuestro Redentor Jesucristo
(per quem omnia facta sunt) haze fin...
El llibre de Cristóbal Méndez:
          amonestacions interessants    “Quereys tomar alegria y plazer q...
Prevalença d’excés de pes i obesitat en la
població masculina catalana 1992-93 i 2002-
          03
Grup d’edat
...
Prevalença d’excés de pes i obesitat en la
població femenina catalana 1992-93 i 2002-
          03
Grup d’edat
 ...
Piràmide de Població d’Andorra
Cristóbal Méndez: dades sobre la seva vida

Naixement: Jaén, possiblement vers el 1500

Infància i joventut: estudis a Sev...
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut

2,606 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut

 1. 1. Història de l’exercici físic i la seva importància per a la salut Dr. C. Vallbona Departament de Medicina Familiar i Comunitària Comunitària vallbona@bcm.edu Novembre, 2008
 2. 2. Estratègia Mundial OMS sobre dieta, activitat física i salut* Promoure i protegir la salut mitjançant l’establiment de polítiques i plans integrals per promoure l’alimentació saludable i la pràctica d’activitat física, amb la col·laboració de la societat civil, el sector privat i els mitjans de difusió. * Després de consultar estats membres, organitzacions de l’ ONU, representants de la societat civil i sector privat
 3. 3. Concepte de Salut (1988 International Consensus Conference on Physical Activity, Physical Fitness and Health) Una condició humana amb dimensions física i social, cada una d’elles caracteritzada dins d’un continu entre un pol positiu i un negatiu. Salut positiva està associada amb la capacitat de fruir de la vida i d’afrontar dificultats; no és merament l’absència de malaltia (reitera la definició de salut de la OMS de l’any 1946). Salut negativa està associada amb morbiditat i en últim extrem amb mortalitat prematura Font: Bouchard C, et al. Exercise, fitness and health: the consensus statement. In: Bouchard C, Shepard RJ, Stephens T, Sutton JR, McPherson BD, eds. Exercise, fitness and health. Champaign, IL: Human Kinetic Publishers, 1990:4-28.
 4. 4. Influència dels nivells d’activitat en la capacitat funcional Font: Kottke FJ. The effects of limitation of activity upon the human body. JAMA. 1966;196:825-830.
 5. 5. Discrepància entre la pèrdua i la recuperació de força muscular segons el nivell d’activitat Font: Hettinger T, Mueller EA. Muskelleistung and Muskeltraining. Arbeitsphysiologie, 15:111-126, 1953.
 6. 6. Evolució de l’esperança de vida de persones sanes segons el nivell d’activitat física Font: Shephard RJ. The scientific basis of exercise prescribing for the very old. J Am Ger Soc 1990;38:62-70
 7. 7. Revisió històrica del valor preventiu i terapèutic de l’exercici Prehistòria: El “ritme paleolític” (2 dies de treball i 1-2 dies de repòs) China 3,000-1000 AC: Llibre de Medicina Interna de l’Emperador Groc Primer llibre sobre l’armonia de la vida humana amb el món Inspira la filosofia del Taoisme S. VI China 200 AC: Hua T’o. Predecessor del Sistema Tai-Chi-Chuan
 8. 8. Revisio històrica del valor preventiu i terapèutic de l’exercici (cont.) India 3000 AC: Ajur-Veda, llibre de consells verbals, predecessors del Yoga India 600 AC: Upaniishads India 200 AC a 200 DC: Yoga-Sutras: descripció d’una especialitat mèdica tipus Medicina de l’Esport Africa: Evidència escrita o pictòrica de l’importància de la flexibilitat, agilitat i resistència (precedents dels costums dels Samburu-Masai de Kenya) America Precolombina: Importància de la carrera per a comunicacions, guerra i caça
 9. 9. Antecedents històrics de la literatura sobre l’exercici físic • Hipòcrates: antiga Grècia, S. III o IV AC • Diversos autors medievals i renacentistes: escrits diversos, pero no llibres • Galen: Italia, S. XVI (primera meitat), dintre de la seva obra “Higiene” • Cristóbal Méndez: Jaén,1553 • Gerolamo Mercuriale: Italia, 1563 • Nombroses publicacions posteriors • Explosió de la literatura en el S. XX
 10. 10. Parlant en general, totes les parts del cos tenen una funció; si s’usen amb moderació i se les fa treballar en el que están acostumades, es mantenen sanes, ben desenvolupades i envelleixen lentament; pero si no s’usen i es mantenen inactives, es fan propenses a la malaltia, creixen defectuosament i envelleixen ràpidament”. Hipòcrates, c. c. 460 AC - c.370 AC
 11. 11. Publicacions científiques sobre l’exercici físic Publicacions en PUBMED des de 1980 a 2008 (fins ara): 1980 – 1990 33.703 1990 – 2000 50.652 2001 – 2008 63.909 Llibres sobre l’exercici (National Library of Medicine): 3.525 Source: PubMed is a service of the U.S. National Library of Medicine that includes over 18 million citations from MEDLINE and other life science journals for biomedical articles back to the 1950s.
 12. 12. Nous estils de vida CROMAGNON “CAÇANT” EN EL SÚPER
 13. 13. Introduccio del ciclisme com activitat física en el lleure
 14. 14. Relació entre activitat física laboral i mortalitat cardiovascular Font: Paffenbarger RS Jr, Laughlin ME, Gima AS, Black RA. Work activity of longshoremen as related to death from coronary heart disease and stroke. N Engl J Med. 1970 May 14;282(20):1109-14.
 15. 15. Relació entre activitat física en el lleure i mortalitat cardiovascular Font: Paffenbarger RS Jr, Wing AL. Chronic disease in former college students. X. The effects of single and multiple characteristics on risk of fatal coronary heart disease. Am J Epidemiol. 1969 Dec;90(6):527-35
 16. 16. Estímul de la creació del President’s Advisory Council on Physical Fitness dels EUA (1957)
 17. 17. Nivell d’activitat física a Catalunya per sexe i edat (18 - 74 anys) Sed entaris Minimament actius Lleu ger ament acti us Mod erad ament acti us Dona Molt actius Home 0 10 20 30 40 50 60 Percent % ESCA 2002. Generalitat de Catalunya
 18. 18. Prevalència del sedentarisme en els adolescents (EUA) Figure 14. H ig h scho ol students not engag in g in recom m ended am ounts of physical activity (neither m oderate nor vigoro us) by g rade and sex: U nited S tates, 2003 G rade 9 M a le S tude nts Fem ale S tude nts G rade 10 G rade 11 G rade 12 0 20 40 60 80 P ercent N O TE: S ee D ata T able for d ata points graph ed, SO U R C E: C enters for D ise as e C ontr ol an d stan d ar d errors, an d addition al n otes defining Prevention, N ation al C enter for C hronic D is e as e m oderate an d vigorous activity. Prevention an d H ealth Prom otion , Y ou th R isk B eh avior Su rvey. C enters for D isease C ontrol and Prevention, N ational C enters for H ealth Statistics. H ealth, U nited States, 2004
 19. 19. Opinions Públiques de l’adolescència “Els nostres joves ara amen el luxe; tenen uns modals pèssims i desdenyen l’autoritat. Mostren poc respecte per als superiors i prefereixen la conversació fada a l’exercici. Els nois són ara els tirans i no els servents a les llars. Ja no s’aixequen quan algú entra a casa seva. No respecten els pares, conversen entre ells quan estàn en companyia de persones grans, devoren el menjar i tiranitzen a llurs mestres.” Sòcrates, Segle IV AC
 20. 20. Obesitat i Diabetis Mellitus
 21. 21. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1990, 1998, 2007 (*BMI ≥30, or about 30 lbs. overweight for 5’4” person) 1990 1998 2007 No Data <10% 10%–14% 15%–19% 20%–24% 25%–29% ≥30%
 22. 22. • Xifres recents indiquen que s’està controlant el creixement de la prevalença de l’obesitat als EUA • Actualment, el 39 % dels nois joves tenen sobrepès i el 16 % són obesos (12 % són molt obesos) Font: http://blogs.chron.com/momhouston/2008/05/weekly_checkup_finally_some_go_1.html
 23. 23. Prevalença de la obesitat (IMC ≥ 30 kg/m2) en els homes d’Europa Source: BMC Public Health. 2008; 8: 200. Published online 2008 June 5. doi: 10.1186/1471-2458-8-200 .
 24. 24. Prevalença d’obesitat i obesitat mòrbida en la població catalana 1992-93 i 2002-03 Homes 92 8.7 0.1 Homes 02 13.8 0.3 Dones 92 12.1 0.5 Dones 02 11.8 0.6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 % Obesitat O. Mòrbida
 25. 25. Dades Ecònomiques • La Unió Europea estima que un 60% de la població tindrà excés de pes en el 2030. • L’ obesitat suposarà una despesa de 75.000-135.000 milions d’euros anuals a la UE (segons estimacions de l’ OMS). • Entre el 2% y el 8% de les despeses totals de salut en els països occidentals són ja imputables a l’obesitat (International Obesity task Force, IOTF).
 26. 26. ¿Què està passant…. ? Obesitat Despesa Aportació d’energia d’energia Ambient Gens Estils de vida SNS NIVELL D’EDUCACIÓ NIVELL SOCIOECONÒMIC
 27. 27. L’evolució de l’home 4m 2.5 1m 50 10 50 To illi m illi 0,0 0,0 ye da on illi on 00 ar y ye on ye ye 00 sa a ye a ar ye go rs a rs rs sa ar ag ag go sa o ag o go o Adapted from: The Economist, Dec. 11, 2003 Courtesy of Dr. Taegtmeyer
 28. 28. Una reflexió o un malsò Si no trobem una solució a l’epidèmia d’obesitat, per primera vegada en un segle, l’actual generació d’infants no viurà tants anys com els seus pares Font: Klish, W. Gastrointestinal Disease in Children, 2002.
 29. 29. State-Specific Incidence of Diabetes Among Adults - -- Participating States, 1995--1997 and 2005--2007 Source: MMWR Weekly report. October 31, 2008 / 57(43);1169-1173
 30. 30. Efectes de l’exercici en la diabetis (10,000 passes/dia) Fuente: Chief Investigators: Stephen Freed, Publisher, R.Ph., Diabetes Educator David Joffe, Editor, R.Ph., CDE, FACA . 10,000 Step Study Managed by DiabetesinControl.com
 31. 31. “La distància no és res; és sols el primer pas el que és més difícil”. Mme. Du Deffand, en una carta a Jean Le Rond d’Alembert, 7 de juliol, 1763
 32. 32. El problema del sedentarisme a totes les edats
 33. 33. Tendència 1992-2003 en l'activitat física laboral dels catalans de 15 a 65 anys Activitat física a la feina, estudi o casa: % població 1992 2003 60 53 48 50 40 35 31 30 20 13 12 10 4 4 0 Està assegut, Camina Camina i fa Esforços camina poc... però no fa sovint esf. vig. i molta esforços... vigorosos... activitat
 34. 34. Tendència 1992-2003 en l'activitat física en el lleure dels catalans de 15 a 65 anys Activitat física en el lleure: 1992 2003 % població 70 59 60 55 50 40 27 30 23 20 14 15 10 4 3 0 Llegir, veure Caminar, Correr,esquiar Entrenament tv, no activitat bici, pescar, gimnàstica, d'esports física jardineria,... esports vig. vigorosos regularment varis cops/set.
 35. 35. Piràmides de Població L’anàlisi de les piràmides de població es útil per fer previsions sobre les futures despeses de salut
 36. 36. Piràmide de població de Mali, 2007
 37. 37. Piràmide de població de El Salvador, 2007
 38. 38. Piràmide de població d’España, 2007
 39. 39. Piràmide de població de Finlàndia i Suècia, 2007
 40. 40. Piràmide de població de Catalunya, 2007 Font: IDESCAT, 2006
 41. 41. Indicadors de despeses de salut, en alguns païssos membres de la OMS (2005) Member state Total health Per capita health Overall Health expenditure on expenditure in System health as % of GDP international dollars Performance (Ranking, WHO 2000) USA 15.4 6,096 37 Germany 10.7 3,250 25 France 10.5 3,040 1 Spain 8.1 2,099 7 Finland 7.5 2,299 31 Brazil 7.9 755 125 El Salvador 7.9 375 115 Costa Rica 6.6 592 36 Mali 5.8 60 163 Font:: World Health Statistics 2007, http://www.who.org
 42. 42. Model de Dever Distintes estratègies per a disminuir la mortalitat d’un país amb una distribució de recursos econòmics destinats a cada una d’aquestes estratègies Contribució potencial a la reducció de la mortalitat Recursos % % 6.9 Biologia 1.6 27 humana 1.5 19 Entorn 90 43 Estil de vida 11 Sistema de serveis de Salut Font: Dever GEA: An epidemiological model for the analysis of health policies. Soc Ind Res 1976; 2:465
 43. 43. Història de les guies per a la prescripció de l’exercici físic
 44. 44. “Un programa d’activitat moderada forma part d’una vida equilibrada i satisfactòria i és una recepta segura i higiènica que tot metge conscient ha de prescriure per als seus pacients, tant els de risc alt com els sans” Henry Blackburn, 1974
 45. 45. Història de les Guies per a la prescripció de l’Exercici Físic (EUA) 1965 - President’s Council on Physical Fitness and Sports 1972 - American Heart Association (AHA) 1975 - American College of Sports Medicine (ACSM) Altres edicions en 1980, 1986, 1991, 1995 2000, 2006, 2008 Edicions especials del ACSM per a malalts amb diferents patologies
 46. 46. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, Eighth Edition , 2008 Font: ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, Eighth Edition , 2008. ACSM. ISBN: 978-0-7817-6903-7
 47. 47. Història de les Guies per a la prescripció de l’Exercici Físic (Catalunya) 1994 Guia per a la promoció de la salut per mitjà de l’activitat fisica (Consell Assessor per a la promoció de l’exercici físic, DSSS de la Generalitat de Catalunya)
 48. 48. Història de les Guies per a la prescripció de l’Exercici Físic (Catalunya) – cont. 2007 Guia de prescripció de l’exercici físic per a la salut (SCMS i SCMFiC)
 49. 49. El llibre de Cristóbal Méndez: una aportació històrica a la Medicina Preventiva
 50. 50. El llibre de Méndez Les edats de l’home: • Primera: Infància, fins als tres o cinc anys • Segona: Noiesa, fins als 14 anys • Tercera: Adolescència, fins als 25 anys • Cuarta: Joventut, fins als 45 años • Quinta: Vellesa, fins als 70 anys • Sexta: Decrepitut [sic], després dels 70 anys
 51. 51. El Llibre de Méndez: Punts Importants El fonament principal de la seva obra es el moviment. El moviment ajuda a expulsar substàncies nocives.
 52. 52. El llibre de Cristóbal Méndez: amonestacions interessants “Y assi se dice que la delectacion que se halla en el ayuntamiento del varon con la hembra: es gran parte aquello que se espele: que es superfluidad: y en el cuerpo no guia necesidad de ello…”. Tratado 3, Cap 8, Pag 122 “…si un hombre es muy lujurioso de ser muy sanguineo le viene: pues curadlo…en que haga exercicio: y gastara las superfluidades que a ello le incitan: y sera casto.” Tratado 1 , Cap 11, Pag 55
 53. 53. Promoció de bons hàbits de salut: la responsabilitat de l’Individu • Reclamació dels seus drets a l’accés de serveis d’atenció primària, secundària i terciària • Aceptació dels seus deures socials d’adoptar hàbits saludables per a controlar les despeses públiques de salut
 54. 54. Promoció de bons hàbits de salut: la responsabilitat de la Familia • Reconeixement de l’importància dels factors de risc de salut i de la seva possible prevenció • Treball en comú per a modificar la conducta de salut: re-establint els àpats en familia practicant l’exercici en familia: caminades, ciclisme… donant prioritat a una bona condició física familiar
 55. 55. Promoció de bons hàbits de salut: la contribució de la Societat • Escoles: classes de salut i programes d’exercici • Municipis: plans d’urbanisme amb carrers i camins per a l’exercici, parcs, eliminació de barreres arquitectòniques • Governs: avaluacions del benefici econòmic d’una bona salut poblacional i polítiques sanitàries orientades a la prevenció • Mitjans de comunicació: programes que elevin el nivell d’alerta sobre els factors de risc de salut i motivin a la població a adoptar hàbits saludables • Associacions voluntàries ONG: suport a les institucions de salut de la comunitat fomentant llurs serveis, ensenyament i recerca
 56. 56. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya Pla Estratègic per a la Promoció de la Salut mitjançant Activitat Física i Alimentació Saludable
 57. 57. Àmbits d’actuació • EDUCATIU • SISTEMA DE SALUT • COMUNITARI • LABORAL
 58. 58. Àmbit Educatiu Problema • Insuficient formació dels tècnics de l’esport en activitat física i gent gran Accions • Implementació d’activitats de formació sobre activitat física
 59. 59. Àmbit del Sistema de Salut Problema • Coneixement insuficient dels efectes de l’activitat física i alimentació en la salut individual Accions • Consell personalitzat amb suport de material educatiu per part de l’equip d’atenció primària EAP (adults i pediatria) • Distribució de material d’educació sanitària sobre aquests temes als centres d’atenció primària de salut
 60. 60. Àmbit del Sistema de Salut (cont.) Problema • Formació insuficient dels professionals d’assistència primària i manca de recursos en el maneig de l’obesitat Accions • Actualització de coneixements dels professionals sanitaris i especialment dels equips de pediatria, per mitjà de cursos de formació i reciclatge, i disponibilitat de consultors experts (dietistes i metges de l’esport)
 61. 61. Àmbit Comunitari Problema • Manca d’activitat física no programada en la vida diària Accions • Programa consistent en la col·locació de rètols en els punts de presa de decisió (a peu de les escales i/o ascensors) que promoguin l’ús de les escales públiques (estacions de metro, ferrocarrils, autobusos, aeroports, centres comercials)
 62. 62. Importància de la dieta i l’exercici
 63. 63. Lemes
 64. 64. Reptes per a una Política de Salut en el Segle XXI Canalització de dos instints humans vers a la promoció de la salut • Supervivència del més poderós • Competició entre individus i comunitats
 65. 65. Educació Mèdica Continuada • Les Persones Recorden – 90% del que fan, – 75% del que diuen, – pero sols 10% del que escolten
 66. 66. El David de Michelangelo retorna a Itàlia després de dos anys de visita als EUA Sots el patrocini orgullós de
 67. 67. Despeses nacionals per a la salut en percentatger del PIB, EUA 1980 – 2006 15.8% 15.9% 15.9% 16.0% 18% 15.3% 14.5% 13.8% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.6% 13.6% 13.6% 16% 13.4% 13.0% 12.3% 11.6% 14% 11.2% 10.8% 10.6% 10.4% 10.3% 10.2% 10.2% P ercentage of GDP 12% 9.4% 9.1% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Fuente: Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of the Actuary. Data released January 7, 2008. For more information on this revision, see http://www.cms.hhs.gov/NationalHealthExpendData/downloads/benchmark.pdf.
 68. 68. “Em meravella que la societat pagui a un cirurgià una gran quantitat de diners i res per a la prevenció.” G.B. Shaw
 69. 69. Sedentarisme • A Europa, s’estima que un 5-10% de la mortalitat total és atribuïble a la inactivitat física (World Health Report, 2002) • A més, la manca d’activitat física s’associa amb obesitat i altres patologies relacionades: diabetis tipus 2; hipertensió; dislipèmies. • La mortalitat cardiovascular atribuïble al sedentarisme oscil·la entre el 13% i el 35% (USA-PHS)
 70. 70. Factors de risc d’obesitat infantil i jovenívola Font: Estudi EnKid Sedentarisme (TV > 3 h/dia). Baix Nivell Cultural i Socio-econòmic. Consum elevat de greixos, brioixeria, dolços, begudes refrescants i snacks. Pràctica esportiva habitual Alletament matern Consum freqüent de fruites i verdures Esmorzar equilibrat
 71. 71. Història de l’educació física El llibre de Willich, “LLiçons sobre Dieta i Règim” Fa ressaltar la necessitat d’educar als infants en la pràctica de l’exercici com un dels pilars per al manteniment d’un cos sà Font Willich AFM. Lectures on diet and regimen. New York: T & J Swords, 1801.
 72. 72. Història de l’educació física El llibre de Charles Caldwell “Pensaments en Educació Física” Definició d’educació física: “Un esquema d’entrenament que contribueix de forma molt eficaç al desenvolupament, a la salut i a la perfecció de la matèria vivent. Aplicada a l’home és l’esquema que eleva a tot el seu sistema al cim de la perfecció” Font: Caldwell C. Thoughts on physical education: being a discourse delivered to a convention of teachers in Lexington, Kentucky, on the 6th and 7th of November 1833. Boston: Marsh, Capen, and Lyon, 1834.
 73. 73. Importància de la Dieta Saludable Piràmide alimenticia en Piràmide alimenticia els EUA Mediterrània
 74. 74. L’ Obesitat a Espanya
 75. 75. Distribución de la prevalencia de obesidad por región y sexo en España, 2005 Fuente: Prevalencia de obesidad en España. Arancetra-Bartrina, Serra-Majem, et al. 2005. Med Clin(Barc). 2005;125(12):460-66.
 76. 76. L’ Obesitat a Espanya • Espanya és un dels països europeus amb més elevada prevalença de sobrepès en nens: s’estima un 30% en l’any 2000 (Sols superat por Grècia, Malta e Itàlia) • El 14,5% dels espanyols adults són obesos (IMC>30) y un 39% pateixen sobrepès (IMC>25), amb tendència ascendent i inici cada vegada més precoç. • 1 de cada 2 espanyols pateix excés de pes.
 77. 77. L’ Obesitat a la Unió Europea • L’ obesitat ha augmentat entre el 10-50% en la majoria dels països europeus en els últims 10 anys. • L’ augment més dramàtic s’ha produït en el Regne Unit, Suècia i Dinamarca, on s’ha duplicat el nombre de persones obeses, des de 1980.
 78. 78. Activitat física en el cicle de la DM-II Font: Schwartz MW, Porte D Jr. Science, 2005;307(5708): 375-379.
 79. 79. Regional variation in prevalence of obesity (BMI ≥ 30 kg/m2) in women in Europe Source: BMC Public Health. 2008; 8: 200. Published online 2008 June 5. doi: 10.1186/1471-2458-8-200 .
 80. 80. Dades Ecònomiques • L’ obesitat suposa a Espanya un 7% de la despesa sanitària total, fet que representa 2.500 milions d’euros anuals (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad-SEEDO). • Actualment entre el 2% i el 8% de la despesa total en salut als països occidentals és imputable a l’obesitat (IOTF).
 81. 81. Percentage of obese and overweight population by country Font: OECD Health Statistics, 2004.
 82. 82. Font: Obesity in Europe, The Case for Action.International Obesity TaskForce., 2002
 83. 83. Prevalence of overweight children aged around 10 years Fuente: Obesity in Europe, The Case for Action.International Obesity TaskForce., 2002
 84. 84. El llibre de Cristóbal Méndez Contingut: 4 Tractats, 40 capítols i 142 pàgines Copias existents: • Biblioteca Nacional de Madrid • Biblioteca del Escorial • Biblioteca de Viena • Yale Medical Library
 85. 85. Els llibres de C. Méndez i de G. Mercuriale
 86. 86. El llibre de Cristóbal Méndez: amonestacions interessants “Y assi el propio ejercicio de esta edad [la quinta]: y de la sexta que es el decrepito que sera de setenta años en adelante es el movimiento suave: y viar como dire con mas templança a lo acostumbrado”. [para los viejos] “esles gran exercicio: mecellos con mucha suavidad en cunas: porque como tornan a la edad de niños: tenemos de darle el exercicio como en ellos”. Tratado 4, Cap 8, Pag 120-121
 87. 87. El llibre de Méndez Les seves fonts de la literatura i nombre de mencions: • Aristòteles: 6 • Averroes: 1 • Celsus: 1 • Galeno: 9 • Plinio: 1 • Plutarco: 1 • Ptolomeo: 1
 88. 88. El llibre de Gerolamo Mercuriale Artis Gymnasticae apud Antiquos, 1563 Les seves fonts de la literatura: 96 autors No fa referència al llibre de Méndez
 89. 89. El llibre de Cristóbal Méndez: amonestacions interessants “…tomada universalmente, la salud es aquello con que el que la tiene hace sus obras perfectas: y assi enfermedad que es su contrario el que la posee: obrar sin perfección: porque de los contrarios tenemos una misma regla.” “Es de notar que hoy dia encontraremos muy pocos completamente sanos”. Tratado 1, Cap. 2
 90. 90. El llibre de Cristóbal Méndez: amonestacions interessants “Solo el exercicio (que es movimiento) es el facil: y el mas provechoso y el comprehende a todos: y suple por todos [para conservar la salud]. Es bueno para los hombres mal regidos: y mejor para los bien ordenados…” Tratado 1, Cap. 3, Pag. 29
 91. 91. El llibre de Cristóbal Méndez: amonestacions interessants “Y porque abaxo dire de la gran utilidad del exercicio del passear: yo no hallo otro mas honesto: y necessario que este: porque allende de ser muy facil y sin pesadumbre se puede hazer sin ningun impedimento”. Tratado 2, Cap 9, Pag 85-86
 92. 92. El llibre de Cristóbal Méndez: amonestacions interessants “La quinta edad es la vejez: que es asta [sic] quarenta años poco mas o menos: y destos es el ejercicio propio cavalgar a mula: andar un rato a pie…”. Tratado 4, Cap 8, Pag 120
 93. 93. Obesitat, sobrepès i sedentarisme > 15 anys Evolució a Catalunya (1992-2006) 50 38,9 40 39,6 30 27,8 21,7 % 22,1 23,9 20 12,8 16,5 10 16 0 1992-1994 2002-2003 2006 Obesitat Sedentarisme Sobrepes Sobrepès IMC 25 – 29 ENCAT, EXAMEN SALUT Sedentarisme ESCA Obesitat IMC >= 30 ENCAT, EXAMEN SALUT
 94. 94. Personal Health Expenditure, USA 2005
 95. 95. Access to health insurance coverage, USA 2005
 96. 96. Prevalences d’hipertensió en 6 païssos europeus i en 2 de Nord-Amèrica segons el grup d’edat (homes i dones combinats) Font: Wolf-Maier, K. et al. JAMA 2003;289:2363-2369.
 97. 97. Concepte de Salut Un estat de complet benestar físic, psicològic i social i no merament l’absència de malaltia o afebliment. Font: OMS, 1958
 98. 98. Fisiopatologia de la obesitat
 99. 99. Una Història Carpetovetònica en la tradició de Camilo Jose Cela (25 March 1993) A terrible diet and room with no ventilation are being blamed for the death of a man killed by his own gas. There were no marks found on his body, but an autopsy revealed the presence of large amounts of methane dissolved in his blood. His diet had consisted primarily of beans and cabbage, just the right combination of foods to produce a severe gas attack. It appears that the man died in his sleep from breathing the poisonous cloud that was hanging over his bed. Had his windows been open, the flatulence wouldn't have been fatal, but the man was shut up in a nearly airtight bedroom. He was an obese man with an unlimited capacity for creating the deadly gas. Three rescuers became sick and one was hospitalized. Font: Bloomberg News Service
 100. 100. Impacte Econòmic Font: Obesity in Europe, The Case for Action.International Obesity TaskForce., 2002
 101. 101. El llibre de Méndez: Deo Gratias A gloria y alabanza de nuestro Redentor Jesucristo (per quem omnia facta sunt) haze fin la presente obra. Compuesta por el Doctor Cristobal Mendez medico peritissimo: vezino de la ciudad de Jaen qual compuso siendo morador de la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla donde fue impresso: por el maestro Grigorio de la Torre. Acabose en principio de Março. Año de mil y quinientos y cincuenta y tres.
 102. 102. El llibre de Cristóbal Méndez: amonestacions interessants “Quereys tomar alegria y plazer que mas que yr a caça y tomar todos los servicios de plazer. Asi como jugar birlos, herradura o pelota a lo que mandardes. Si es menester provocar ayra: porfiad un poco a sabiendas. Y con menear mucho el cuerpo: en esto ay exercicio”. Tratado 1, Cap 3, Pag 30
 103. 103. Prevalença d’excés de pes i obesitat en la població masculina catalana 1992-93 i 2002- 03 Grup d’edat 15-24 23.7 23.7 2002-03 25-34 48.7 1992-93 40.3 35-44 64.6 61.6 45-54 75.3 61.2 55-64 81.6 76.1 65-74 68.7 69.9 75-80 73.0 0 20 40 60 80 100 %
 104. 104. Prevalença d’excés de pes i obesitat en la població femenina catalana 1992-93 i 2002- 03 Grup d’edat 15-24 17.8 9.9 2002-03 25-34 27.1 1992-93 19.5 35-44 36.3 41.6 45-54 56.4 68.1 55-64 68.3 77.7 65-74 82.6 77.3 75-80 76.2 0 20 40 60 80 100 %
 105. 105. Piràmide de Població d’Andorra
 106. 106. Cristóbal Méndez: dades sobre la seva vida Naixement: Jaén, possiblement vers el 1500 Infància i joventut: estudis a Sevilla i Granada (1517) Estudis de Medicina: Salamanca (1524) Vida professional: La Rota (1528), Mèxico (abans de 1530-1545) Fama professional: poc notable, sumament dedicat a la prevenció i tractament de malalties, apassionat pels beneficis de l’exercici Familia: no hi ha informació

×