SlideShare a Scribd company logo
- en bedre og mere effektiv Java?

           Jesper Kamstrup Linnet
           jesper@linnet-data.dk

           7N IT-konference 2010
           5. maj 2010
Om mig

•Freelancekonsulent
• Java- og .NET-udvikler/arkitekt
• Sprogbegejstret
Agenda

•Hvad er Scala?
• En bedre Java?
• Ready for prime time?
Kort om Scalas historie


• Startet i 2001
• Skabt af Martin Odersky
Hvad er Scala?
En bedre Java?
Java     Scala
         + ?
     J av a+
Er Java dødt som sprog?
           Kilde: InfoQ.com
Kendetegn


• Statisk typet
• Skalabilitet i højsædet
Hybridsprog

     =
 Objektorienteret
     +
Funktionsorienteret
Objektorienteret1.to(5)    Range(1, 2, 3, 4, 5)
Funktionsorienteret


     val a = 10  val f = (x: Int) => x + 5
Immutability

•  Centralt for
  funktionsprogrammering
•  Vigtigt for parallelisering
• Letter kodelæsning
Hvad gør Scala mere
   effektivt?
Hello, worldprintln("Hello, world")
Syntaktisk sukker
        Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net
Kompakt syntaks (1)
      Java              Scala
public class Person {
  private final String name;
                  class Person(
  private final String address;  	 val name: String,
   public Person(String name,
                  	 val address: String);
	  	 String address) {
     this.name = name;
     this.address = address;
   }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }
Kompakt syntaks (2)
            Java                Scala
                           case class Person(
public class Person {
	   private final String name;
	   private final String address;

	
	
   public Person(String name, String address) {
   	   this.name = name;
                           	 name: String,
                           	 address: String);
	   	   this.address = address;
	   }

	   public String getName() {
	   	   return name;
	   }

	   public String getAddress() {
	   	   return address;
	   }

	   @Override
	   public int hashCode() {
	   	   ...
	   }

	   @Override
	   public boolean equals(Object obj) {
	   	   ...
	   }

	   @Override
	   public String toString() {
	   	   ...
	   }
copy method ala         2 .8
                  Sc


val person = Person("Jesper", "Kbh")

val newPerson = person.copy(address = "Aarhus")

              Person(Jesper,Aarhus)
Kompakt syntaks (3)
class  Car {
	 var  driven = 0.0
	
	 def  drive(distance: Double) = driven += distance
	 	
	 def  milesDriven = driven * 1.6
}

...

val car = new Car
car drive 10
Collections
val list = List(1,2,3)
val map = Map(
	 	 	 	 	 "Jesper" -> 39,
	 	 	 	 	 "Peter" -> 55
				)
val set = Set(1, 2, 5, 2)
val array = Array(1, 2, 3)
Hvad foretrækker du?
      Java             Scala
List<Integer> numbers = ...    val numbers = ...

List<Integer> result =       val result =
	 new ArrayList<Integer>();    	 numbers filter isEven
for (Integer number : numbers) {
	 if (isEven(number) {
	 	 result.add(number);
	 }
}
Anonyme funktioner
val list = List(1,2,3,4)

list filter isEven        List(2, 4)list filter { n => n % 2 == 0 }list filter { _ % 2 == 0 }
Operationer på List (1)
val list = List(1,2,3,4)


list map (x => x * x)   List(1, 4, 9, 16)
list sum          10
list mkString ","     1,2,3,4
list forall { _ < 5 }   true
list partition isEven   (List(2, 4),
              List(1, 3))
Closures
var outside = 5
val closure = (i: Int) => i * outside

println(closure(2))           10


outside = 10
println(closure(2))           20
Pattern matching (1)

value match {
  case 1 => println("Tal")
  case i: Int => printf("Tallet %d", i)
  case "test" => println("Streng")
  case (x, y) => printf("Et par, x=%s, y=%s", x, y)
  case _ => println("Alt andet")
}
Pattern matching (2)
                       Lister
value match {
  case List(_, _) => println("To elementer")
  case List(1, rest @ _*) => println("1 og flere")
}
Pattern matching (3)
               Regulære udtryk
val Danish = "Hej (.*)".r
val English = "Hi, (.*)".r

greeting match {
	 case Danish(name) => printf("Dansk: %s", name)
	 case English(name) => printf("Engelsk: %s", name)
}
Pattern matching (4)
                 Case classes


value match {
	 case Person(_, "Kbh") => println("Københavner")
	 case _ => println("Uden for København")
}
XML (1)


val personsXml =
	 <persons>
	 	 <person name="Jesper"><age>38</age></person>
	 	 <person name="Ulla"><age>{age}</age></person>
	 </persons>
XML (2)

val persons = personsXml "person"

val name = person "@name"
val names = personsXml "@name"
XML (3)


node match {
	 case <name>{name}</name> => println(name)
	 case _ => println("Andet")
}
Duck typing
“If it walks like a duck, and quacks like a
     duck, then it is a duck”
Duck typing

public class Text extends ... {
	 public void setText (String string) {


public class Button extends ... {
	 public void setText (String string) {
Duck typing m. Scala

def update(control: { def setText(text: String) }) = {
	 	 control.setText("Hello, world")
}
type ControlWithText = { def setText(text: String) }

def update(control: ControlWithText) = {
	 control.setText("Hello, world")
}
Traits (1)
             Som interface
trait Editable {
	 def isEditable(): Boolean
}

class EditablePerson extends Editable {
	 def isEditable() = true
}
Traits (2)
         Definition af mixin

trait Persistable {
	 val entityManager: EntityManager = ...

	 def save = {
	 	 entityManager.persist(this)
	 }
}
Traits (3)
          Statisk brug af mixin

class Car extends Vehicle with Persistable {
	 ...
}

val car = new Car
car.save
Traits (4)
       Dynamisk brug af mixin

class Bicycle extends Vehicle {
	 ...
}

val bicycle = new Bicycle with Persistable
bicycle.save
Traits (5)
                  Overstyring
trait LoggingCollection extends
        java.util.Collection[String] {

	  abstract override def add(e: String) = {
	  	 printf("Adding: %s", e)
	  	 super.add(e)
	  }
}

val coll = new java.util.ArrayList[String]
           with LoggingCollection
Traits (6)
             Eksempel: Observer
trait Subject {
 type Observer = { def receiveUpdate(subject:Any) }

 private var observers = List[Observer]()
 def addObserver(observer:Observer) =
	 	 observers ::= observer
 def notifyObservers =
	 	 observers foreach (_.receiveUpdate(this))
}
Parallelisering

•Højere abstraktionsniveau
• Aktørmodel
• Beskedudveksling
• Share-nothing
Simpel aktør

import scala.actors.Actor._

actor {
	 calculateStuff
}

// stuff in main thread
Beskedudveksling

val parrot = actor {
	 while (true) {
	 	 receive {
	 	 	 case msg =>
	 	 	 	 println("Msg: " + msg)
	 	 }
	 }
}

parrot ! "Hello, Polly"
Ready for prime time?
Scala i den virkelige
    verden
Masser af information

• http://scala-lang.org
• Bøger

• Tutorials og artikler
Hvorfor ikke Scala?

•Ny syntaks
• “Ungt” sprog
• Værktøjsunderstøttelse
Hvorfor Scala?

•Kompatibilitet med Java
• Stærkere syntaks
• I fremgang
Hvorfor Scala?
“You only fully comprehend
the awesomeness of #scala
when after weeks of being
pure scala you have to edit
some Java again...”
      James Strachan (@jstrachan)
Konklusion


En bedre og mere
 effektiv Java?
Kontakt

•  Slides: http://bit.ly/scala-7n

• jesper@linnet-data.dk
• http://twitter.com/jesper_linnet
• http://blog.kamstrup-linnet.dk
Spørgsmål?
- en bedre og mere effektiv Java?

           Jesper Kamstrup Linnet
           jesper@linnet-data.dk

           7N IT-konference 2010
           5. maj 2010

More Related Content

What's hot

Scala collections
Scala collectionsScala collections
Scala collections
Inphina Technologies
 
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar ProkopecScala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
Loïc Descotte
 
Demystifying functional programming with Scala
Demystifying functional programming with ScalaDemystifying functional programming with Scala
Demystifying functional programming with Scala
Denis
 
ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021
Jorge Vásquez
 
JS OO and Closures
JS OO and ClosuresJS OO and Closures
JS OO and Closures
Jussi Pohjolainen
 
Joy of scala
Joy of scalaJoy of scala
Joy of scala
Maxim Novak
 
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Jorge Vásquez
 
An introduction to scala
An introduction to scalaAn introduction to scala
An introduction to scala
Mohsen Zainalpour
 
Spsl v unit - final
Spsl v unit - finalSpsl v unit - final
Spsl v unit - final
Sasidhar Kothuru
 
Getting Started With Scala
Getting Started With ScalaGetting Started With Scala
Getting Started With Scala
Xebia IT Architects
 
Benefits of Kotlin
Benefits of KotlinBenefits of Kotlin
Benefits of Kotlin
Benjamin Waye
 
JDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation stream
JDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation streamJDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation stream
JDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation stream
Ruslan Shevchenko
 
scalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdfscalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdf
Hiroshi Ono
 
Scala
ScalaScala
1.2 scala basics
1.2 scala basics1.2 scala basics
1.2 scala basics
futurespective
 
Meetup slides
Meetup slidesMeetup slides
Meetup slides
suraj_atreya
 

What's hot (16)

Scala collections
Scala collectionsScala collections
Scala collections
 
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar ProkopecScala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
 
Demystifying functional programming with Scala
Demystifying functional programming with ScalaDemystifying functional programming with Scala
Demystifying functional programming with Scala
 
ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021
 
JS OO and Closures
JS OO and ClosuresJS OO and Closures
JS OO and Closures
 
Joy of scala
Joy of scalaJoy of scala
Joy of scala
 
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
 
An introduction to scala
An introduction to scalaAn introduction to scala
An introduction to scala
 
Spsl v unit - final
Spsl v unit - finalSpsl v unit - final
Spsl v unit - final
 
Getting Started With Scala
Getting Started With ScalaGetting Started With Scala
Getting Started With Scala
 
Benefits of Kotlin
Benefits of KotlinBenefits of Kotlin
Benefits of Kotlin
 
JDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation stream
JDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation streamJDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation stream
JDays Lviv 2014: Java8 vs Scala: Difference points & innovation stream
 
scalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdfscalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdf
 
Scala
ScalaScala
Scala
 
1.2 scala basics
1.2 scala basics1.2 scala basics
1.2 scala basics
 
Meetup slides
Meetup slidesMeetup slides
Meetup slides
 

Viewers also liked

Acec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProjectAcec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProject
Lindy (McKeown) Orwin
 
SPS 2014
SPS 2014SPS 2014
SPS 2014
alain2a
 
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work FilesJD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
Smartbridge
 
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
Smartbridge
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
LinkedIn
 

Viewers also liked (6)

Acec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProjectAcec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProject
 
SPS 2014
SPS 2014SPS 2014
SPS 2014
 
Tiiu Maarja
Tiiu MaarjaTiiu Maarja
Tiiu Maarja
 
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work FilesJD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
 
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
 

Similar to Scala - en bedre og mere effektiv Java?

Scala introduction
Scala introductionScala introduction
Scala introduction
Yardena Meymann
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
Aleksandar Prokopec
 
Scala in Places API
Scala in Places APIScala in Places API
Scala in Places API
Łukasz Bałamut
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
Lorenzo Dematté
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
Scala @ TechMeetup Edinburgh
Scala @ TechMeetup EdinburghScala @ TechMeetup Edinburgh
Scala @ TechMeetup Edinburgh
Stuart Roebuck
 
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developersSoftshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Matthew Farwell
 
A bit about Scala
A bit about ScalaA bit about Scala
A bit about Scala
Vladimir Parfinenko
 
Scala for Java Programmers
Scala for Java ProgrammersScala for Java Programmers
Scala for Java Programmers
Eric Pederson
 
(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?
Tomasz Wrobel
 
Workshop Scala
Workshop ScalaWorkshop Scala
Workshop Scala
Bert Van Vreckem
 
BCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java Developers
BCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java DevelopersBCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java Developers
BCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java Developers
Miles Sabin
 
An Introduction to Scala for Java Developers
An Introduction to Scala for Java DevelopersAn Introduction to Scala for Java Developers
An Introduction to Scala for Java Developers
Miles Sabin
 
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 WorldScala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
BTI360
 
The Scala Programming Language
The Scala Programming LanguageThe Scala Programming Language
The Scala Programming Language
league
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
Raúl Raja Martínez
 
Taxonomy of Scala
Taxonomy of ScalaTaxonomy of Scala
Taxonomy of Scala
shinolajla
 

Similar to Scala - en bedre og mere effektiv Java? (20)

Scala introduction
Scala introductionScala introduction
Scala introduction
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
 
Scala in Places API
Scala in Places APIScala in Places API
Scala in Places API
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
Scala @ TechMeetup Edinburgh
Scala @ TechMeetup EdinburghScala @ TechMeetup Edinburgh
Scala @ TechMeetup Edinburgh
 
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developersSoftshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
 
A bit about Scala
A bit about ScalaA bit about Scala
A bit about Scala
 
Scala for Java Programmers
Scala for Java ProgrammersScala for Java Programmers
Scala for Java Programmers
 
(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?
 
Workshop Scala
Workshop ScalaWorkshop Scala
Workshop Scala
 
BCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java Developers
BCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java DevelopersBCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java Developers
BCS SPA 2010 - An Introduction to Scala for Java Developers
 
An Introduction to Scala for Java Developers
An Introduction to Scala for Java DevelopersAn Introduction to Scala for Java Developers
An Introduction to Scala for Java Developers
 
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 WorldScala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
 
The Scala Programming Language
The Scala Programming LanguageThe Scala Programming Language
The Scala Programming Language
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
 
Taxonomy of Scala
Taxonomy of ScalaTaxonomy of Scala
Taxonomy of Scala
 

Recently uploaded

[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf
[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf
[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf
Kief Morris
 
How Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdf
How Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdfHow Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdf
How Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdf
HackersList
 
Tirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and Ollama
Tirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and OllamaTirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and Ollama
Tirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and Ollama
Zilliz
 
Salesforce AI & Einstein Copilot Workshop
Salesforce AI & Einstein Copilot WorkshopSalesforce AI & Einstein Copilot Workshop
Salesforce AI & Einstein Copilot Workshop
CEPTES Software Inc
 
Best Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdf
Best Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdfBest Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdf
Best Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdf
Tatiana Al-Chueyr
 
The importance of Quality Assurance for ICT Standardization
The importance of Quality Assurance for ICT StandardizationThe importance of Quality Assurance for ICT Standardization
The importance of Quality Assurance for ICT Standardization
Axel Rennoch
 
Feature sql server terbaru performance.pptx
Feature sql server terbaru performance.pptxFeature sql server terbaru performance.pptx
Feature sql server terbaru performance.pptx
ssuser1915fe1
 
BT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdf
BT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdfBT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdf
BT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdf
Neo4j
 
Figma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdf
Figma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdfFigma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdf
Figma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdf
Management Institute of Skills Development
 
Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...
Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...
Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...
shanihomely
 
High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...
High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...
High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...
aslasdfmkhan4750
 
CiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.ppt
CiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.pptCiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.ppt
CiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.ppt
moinahousna
 
(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...
(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...
(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...
Priyanka Aash
 
Opencast Summit 2024 — Opencast @ University of Münster
Opencast Summit 2024 — Opencast @ University of MünsterOpencast Summit 2024 — Opencast @ University of Münster
Opencast Summit 2024 — Opencast @ University of Münster
Matthias Neugebauer
 
find out more about the role of autonomous vehicles in facing global challenges
find out more about the role of autonomous vehicles in facing global challengesfind out more about the role of autonomous vehicles in facing global challenges
find out more about the role of autonomous vehicles in facing global challenges
huseindihon
 
Pigging Unit Lubricant Oil Blending Plant
Pigging Unit Lubricant Oil Blending PlantPigging Unit Lubricant Oil Blending Plant
Pigging Unit Lubricant Oil Blending Plant
LINUS PROJECTS (INDIA)
 
"Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes...
"Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes..."Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes...
"Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes...
Anant Gupta
 
Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
sunilverma7884
 
Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...
Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...
Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...
Torry Harris
 
Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
maigasapphire
 

Recently uploaded (20)

[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf
[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf
[Talk] Moving Beyond Spaghetti Infrastructure [AOTB] 2024-07-04.pdf
 
How Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdf
How Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdfHow Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdf
How Social Media Hackers Help You to See Your Wife's Message.pdf
 
Tirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and Ollama
Tirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and OllamaTirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and Ollama
Tirana Tech Meetup - Agentic RAG with Milvus, Llama3 and Ollama
 
Salesforce AI & Einstein Copilot Workshop
Salesforce AI & Einstein Copilot WorkshopSalesforce AI & Einstein Copilot Workshop
Salesforce AI & Einstein Copilot Workshop
 
Best Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdf
Best Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdfBest Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdf
Best Practices for Effectively Running dbt in Airflow.pdf
 
The importance of Quality Assurance for ICT Standardization
The importance of Quality Assurance for ICT StandardizationThe importance of Quality Assurance for ICT Standardization
The importance of Quality Assurance for ICT Standardization
 
Feature sql server terbaru performance.pptx
Feature sql server terbaru performance.pptxFeature sql server terbaru performance.pptx
Feature sql server terbaru performance.pptx
 
BT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdf
BT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdfBT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdf
BT & Neo4j: Knowledge Graphs for Critical Enterprise Systems.pptx.pdf
 
Figma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdf
Figma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdfFigma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdf
Figma AI Design Generator_ In-Depth Review.pdf
 
Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...
Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...
Premium Girls Call Mumbai 9920725232 Unlimited Short Providing Girls Service ...
 
High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...
High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...
High Profile Girls Call ServiCe Hyderabad 0000000000 Tanisha Best High Class ...
 
CiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.ppt
CiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.pptCiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.ppt
CiscoIconsLibrary cours de réseau VLAN.ppt
 
(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...
(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...
(CISOPlatform Summit & SACON 2024) Keynote _ Power Digital Identities With AI...
 
Opencast Summit 2024 — Opencast @ University of Münster
Opencast Summit 2024 — Opencast @ University of MünsterOpencast Summit 2024 — Opencast @ University of Münster
Opencast Summit 2024 — Opencast @ University of Münster
 
find out more about the role of autonomous vehicles in facing global challenges
find out more about the role of autonomous vehicles in facing global challengesfind out more about the role of autonomous vehicles in facing global challenges
find out more about the role of autonomous vehicles in facing global challenges
 
Pigging Unit Lubricant Oil Blending Plant
Pigging Unit Lubricant Oil Blending PlantPigging Unit Lubricant Oil Blending Plant
Pigging Unit Lubricant Oil Blending Plant
 
"Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes...
"Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes..."Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes...
"Mastering Graphic Design: Essential Tips and Tricks for Beginners and Profes...
 
Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
Girls call Kolkata 👀 XXXXXXXXXXX 👀 Rs.9.5 K Cash Payment With Room Delivery
 
Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...
Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...
Evolution of iPaaS - simplify IT workloads to provide a unified view of data...
 
Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Churchgate 9910780858 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
 

Scala - en bedre og mere effektiv Java?

 • 1. - en bedre og mere effektiv Java? Jesper Kamstrup Linnet jesper@linnet-data.dk 7N IT-konference 2010 5. maj 2010
 • 2. Om mig •Freelancekonsulent • Java- og .NET-udvikler/arkitekt • Sprogbegejstret
 • 3. Agenda •Hvad er Scala? • En bedre Java? • Ready for prime time?
 • 4. Kort om Scalas historie • Startet i 2001 • Skabt af Martin Odersky
 • 6. En bedre Java? Java Scala + ? J av a+
 • 7. Er Java dødt som sprog? Kilde: InfoQ.com
 • 8. Kendetegn • Statisk typet • Skalabilitet i højsædet
 • 9. Hybridsprog = Objektorienteret + Funktionsorienteret
 • 10. Objektorienteret 1.to(5) Range(1, 2, 3, 4, 5)
 • 11. Funktionsorienteret val a = 10 val f = (x: Int) => x + 5
 • 12. Immutability • Centralt for funktionsprogrammering • Vigtigt for parallelisering • Letter kodelæsning
 • 13. Hvad gør Scala mere effektivt?
 • 15. Syntaktisk sukker Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net
 • 16. Kompakt syntaks (1) Java Scala public class Person { private final String name; class Person( private final String address; val name: String, public Person(String name, val address: String); String address) { this.name = name; this.address = address; } public String getName() { return name; } public String getAddress() { return address; }
 • 17. Kompakt syntaks (2) Java Scala case class Person( public class Person { private final String name; private final String address; public Person(String name, String address) { this.name = name; name: String, address: String); this.address = address; } public String getName() { return name; } public String getAddress() { return address; } @Override public int hashCode() { ... } @Override public boolean equals(Object obj) { ... } @Override public String toString() { ... }
 • 18. copy method ala 2 .8 Sc val person = Person("Jesper", "Kbh") val newPerson = person.copy(address = "Aarhus") Person(Jesper,Aarhus)
 • 19. Kompakt syntaks (3) class Car { var driven = 0.0 def drive(distance: Double) = driven += distance def milesDriven = driven * 1.6 } ... val car = new Car car drive 10
 • 20. Collections val list = List(1,2,3) val map = Map( "Jesper" -> 39, "Peter" -> 55 ) val set = Set(1, 2, 5, 2) val array = Array(1, 2, 3)
 • 21. Hvad foretrækker du? Java Scala List<Integer> numbers = ... val numbers = ... List<Integer> result = val result = new ArrayList<Integer>(); numbers filter isEven for (Integer number : numbers) { if (isEven(number) { result.add(number); } }
 • 22. Anonyme funktioner val list = List(1,2,3,4) list filter isEven List(2, 4) list filter { n => n % 2 == 0 } list filter { _ % 2 == 0 }
 • 23. Operationer på List (1) val list = List(1,2,3,4) list map (x => x * x) List(1, 4, 9, 16) list sum 10 list mkString "," 1,2,3,4 list forall { _ < 5 } true list partition isEven (List(2, 4), List(1, 3))
 • 24. Closures var outside = 5 val closure = (i: Int) => i * outside println(closure(2)) 10 outside = 10 println(closure(2)) 20
 • 25. Pattern matching (1) value match { case 1 => println("Tal") case i: Int => printf("Tallet %d", i) case "test" => println("Streng") case (x, y) => printf("Et par, x=%s, y=%s", x, y) case _ => println("Alt andet") }
 • 26. Pattern matching (2) Lister value match { case List(_, _) => println("To elementer") case List(1, rest @ _*) => println("1 og flere") }
 • 27. Pattern matching (3) Regulære udtryk val Danish = "Hej (.*)".r val English = "Hi, (.*)".r greeting match { case Danish(name) => printf("Dansk: %s", name) case English(name) => printf("Engelsk: %s", name) }
 • 28. Pattern matching (4) Case classes value match { case Person(_, "Kbh") => println("Københavner") case _ => println("Uden for København") }
 • 29. XML (1) val personsXml = <persons> <person name="Jesper"><age>38</age></person> <person name="Ulla"><age>{age}</age></person> </persons>
 • 30. XML (2) val persons = personsXml "person" val name = person "@name" val names = personsXml "@name"
 • 31. XML (3) node match { case <name>{name}</name> => println(name) case _ => println("Andet") }
 • 32. Duck typing “If it walks like a duck, and quacks like a duck, then it is a duck”
 • 33. Duck typing public class Text extends ... { public void setText (String string) { public class Button extends ... { public void setText (String string) {
 • 34. Duck typing m. Scala def update(control: { def setText(text: String) }) = { control.setText("Hello, world") } type ControlWithText = { def setText(text: String) } def update(control: ControlWithText) = { control.setText("Hello, world") }
 • 35. Traits (1) Som interface trait Editable { def isEditable(): Boolean } class EditablePerson extends Editable { def isEditable() = true }
 • 36. Traits (2) Definition af mixin trait Persistable { val entityManager: EntityManager = ... def save = { entityManager.persist(this) } }
 • 37. Traits (3) Statisk brug af mixin class Car extends Vehicle with Persistable { ... } val car = new Car car.save
 • 38. Traits (4) Dynamisk brug af mixin class Bicycle extends Vehicle { ... } val bicycle = new Bicycle with Persistable bicycle.save
 • 39. Traits (5) Overstyring trait LoggingCollection extends java.util.Collection[String] { abstract override def add(e: String) = { printf("Adding: %s", e) super.add(e) } } val coll = new java.util.ArrayList[String] with LoggingCollection
 • 40. Traits (6) Eksempel: Observer trait Subject { type Observer = { def receiveUpdate(subject:Any) } private var observers = List[Observer]() def addObserver(observer:Observer) = observers ::= observer def notifyObservers = observers foreach (_.receiveUpdate(this)) }
 • 42. Simpel aktør import scala.actors.Actor._ actor { calculateStuff } // stuff in main thread
 • 43. Beskedudveksling val parrot = actor { while (true) { receive { case msg => println("Msg: " + msg) } } } parrot ! "Hello, Polly"
 • 45. Scala i den virkelige verden
 • 46. Masser af information • http://scala-lang.org • Bøger • Tutorials og artikler
 • 47. Hvorfor ikke Scala? •Ny syntaks • “Ungt” sprog • Værktøjsunderstøttelse
 • 48. Hvorfor Scala? •Kompatibilitet med Java • Stærkere syntaks • I fremgang
 • 49. Hvorfor Scala? “You only fully comprehend the awesomeness of #scala when after weeks of being pure scala you have to edit some Java again...” James Strachan (@jstrachan)
 • 50. Konklusion En bedre og mere effektiv Java?
 • 51. Kontakt • Slides: http://bit.ly/scala-7n • jesper@linnet-data.dk • http://twitter.com/jesper_linnet • http://blog.kamstrup-linnet.dk
 • 53. - en bedre og mere effektiv Java? Jesper Kamstrup Linnet jesper@linnet-data.dk 7N IT-konference 2010 5. maj 2010