SlideShare a Scribd company logo
- en bedre Java?

      Jesper Kamstrup Linnet
      jesper@linnet-data.dk

      Community Day 2010
      27. maj 2010
Om mig

•Freelancekonsulent
• Java- og .NET-udvikler/arkitekt
• Sprogbegejstret
Agenda

•Hvad er Scala?
• En bedre Java?
• Ready for prime time?
Er Java dødt som sprog?
           Kilde: InfoQ.com
Hvis Java var en bil...
Hvad er Scala?
Kort om Scalas historie


• Startet i 2001
• Skabt af Martin Odersky
Kendetegn

•Statisk typet
• Hybridsprog
• Skalabilitet i højsædet
Java-kompatibelt

• Eksisterende Java API’er
• Afvikles på JVM’en
• Genererer .class-filer
Hvis Scala var en bil...
Hybridsprog

     =
 Objektorienteret
     +
Funktionsorienteret
Objektorienteret1.to(5)    Range(1, 2, 3, 4, 5)
Funktionsorienteret


     val a = 10  val f = (x: Int) => x + 5
Immutability

• Centralt i funktionsprogrammering
• Vigtigt for parallelisering
• Letter kodelæsning
Hvad gør Scala mere
   effektivt?
Syntaktisk sukker
        Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net
Hello, worldprintln("Hello, world")
Kompakt syntaks (1)
      Java              Scala
public class Person {
  private final String name;
                  class Person(
  private final String address;  	 val name: String,
   public Person(String name,
                  	 val address: String);
	  	 String address) {
     this.name = name;
     this.address = address;
   }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }
Kompakt syntaks (2)
            Java                Scala
                           case class Person(
public class Person {
	   private final String name;
	   private final String address;

	
	
   public Person(String name, String address) {
   	   this.name = name;
                           	 name: String,
                           	 address: String);
	   	   this.address = address;
	   }

	   public String getName() {
	   	   return name;
	   }

	   public String getAddress() {
	   	   return address;
	   }

	   @Override
	   public int hashCode() {
	   	   ...
	   }

	   @Override
	   public boolean equals(Object obj) {
	   	   ...
	   }

	   @Override
	   public String toString() {
	   	   ...
	   }
Kompakt syntaks (3)
class  Car {
	 var  driven = 0.0
	
	 def  drive(distance: Double) = driven += distance
	 	
	 def  milesDriven = driven * 1.6
}

...

val car = new Car
car drive 10
copy method ala         2 .8
                  Sc


val person = Person("Jesper", "Kbh")

val newPerson = person.copy(address = "Aarhus")

              Person(Jesper,Aarhus)
Collections
val list = List(1,2,3)
val map = Map(
	 	 	 	 	 "Jesper" -> 39,
	 	 	 	 	 "Peter" -> 55
				)
val set = Set(1, 2, 5, 2)
val array = Array(1, 2, 3)
Hvad foretrækker du?
      Java             Scala
List<Integer> numbers = ...    val numbers = ...

List<Integer> result =       val result =
	 new ArrayList<Integer>();    	 numbers filter isEven
for (Integer number : numbers) {
	 if (isEven(number) {
	 	 result.add(number);
	 }
}
Anonyme funktioner
val list = List(1,2,3,4)

list filter isEven        List(2, 4)list filter { n => n % 2 == 0 }list filter { _ % 2 == 0 }
Eksempler
val list = List(1,2,3,4)


list map (x => x * x)   List(1, 4, 9, 16)
list sum          10
list mkString ","     1,2,3,4
list forall { _ < 5 }   true
list partition isEven   (List(2, 4),
              List(1, 3))
Pattern matching (1)

value match {
  case 1 => println("Tal")
  case i: Int => printf("Tallet %d", i)
  case "test" => println("Streng")
  case (x, y) => printf("Et par, x=%s, y=%s", x, y)
  case _ => println("Alt andet")
}
Pattern matching (2)
                       Lister
value match {
  case List(_, _) => println("To elementer")
  case List(1, rest @ _*) => println("1 og flere")
}
Pattern matching (3)
               Regulære udtryk
val Danish = "Hej (.*)".r
val English = "Hi, (.*)".r

greeting match {
	 case Danish(name) => printf("Dansk: %s", name)
	 case English(name) => printf("Engelsk: %s", name)
}
Pattern matching (4)
                 Case classes


value match {
	 case Person(_, "Kbh") => println("Københavner")
	 case _ => println("Uden for København")
}
XML (1)


val personsXml =
	 <persons>
	 	 <person name="Jesper"><age>38</age></person>
	 	 <person name="Ulla"><age>{age}</age></person>
	 </persons>
XML (2)

val persons = personsXml "person"

val name = person "@name"
val names = personsXml "@name"
XML (3)


node match {
	 case <name>{name}</name> => println(name)
	 case _ => println("Andet")
}
Duck typing
“If it walks like a duck, and quacks like a
     duck, then it is a duck”
Duck typing

public class Text extends ... {
	 public void setText (String string) {


public class Button extends ... {
	 public void setText (String string) {
Duck typing m. Scala

def update(control: { def setText(text: String) }) = {
	 	 control.setText("Hello, world")
}
type ControlWithText = { def setText(text: String) }

def update(control: ControlWithText) = {
	 control.setText("Hello, world")
}
Traits (1)
             Som interface
trait Editable {
	 def isEditable(): Boolean
}

class EditablePerson extends Editable {
	 def isEditable() = true
}
Traits (2)
         Definition af mixin

trait Persistable {
	 val entityManager: EntityManager = ...

	 def save = {
	 	 entityManager.persist(this)
	 }
}
Traits (3)
          Statisk brug af mixin

class Car extends Vehicle with Persistable {
	 ...
}

val car = new Car
car.save
Traits (4)
       Dynamisk brug af mixin

class Bicycle extends Vehicle {
	 ...
}

val bicycle = new Bicycle with Persistable
bicycle.save
Traits (5)
                  Overstyring
trait LoggingCollection extends
        java.util.Collection[String] {

	  abstract override def add(e: String) = {
	  	 printf("Adding: %s", e)
	  	 super.add(e)
	  }
}

val coll = new java.util.ArrayList[String]
           with LoggingCollection
Traits (6)
             Eksempel: Observer
trait Subject {
 type Observer = { def receiveUpdate(subject:Any) }

 private var observers = List[Observer]()

 def addObserver(observer:Observer) =
	 	 observers ::= observer

 def notifyObservers =
	 	 observers foreach (_.receiveUpdate(this))
}
Parallelisering

•Højere abstraktionsniveau
• Aktørmodel
• Beskedudveksling
• Share-nothing
Simpel aktør

import scala.actors.Actor._

actor {
	 calculateStuff
}

// stuff in main thread
Beskedudveksling

val parrot = actor {
	 while (true) {
	 	 receive {
	 	 	 case msg =>
	 	 	 	 println("Msg: " + msg)
	 	 }
	 }
}

parrot ! "Hello, Polly"
Ready for prime time?
Scala i den virkelige
    verden
Masser af information

• http://scala-lang.org
• Bøger

• Tutorials og artikler
Hvorfor ikke Scala?

•Ny syntaks
• “Ungt” sprog
• Værktøjsunderstøttelse
Hvorfor Scala?

•Kompatibilitet med Java
• Stærkere syntaks
• I fremgang
Hvorfor Scala?
“You only fully comprehend
the awesomeness of #scala
when after weeks of being
pure scala you have to edit
some Java again...”
      James Strachan (@jstrachan)
En bedre Java?
Java     Scala
         + ?
     J av a+
Konklusion


En bedre og mere
 effektiv Java?
Spørgsmål?
Kontakt

•  Slides: http://bit.ly/scala-cd10

• jesper@linnet-data.dk
• http://twitter.com/jesper_linnet
• http://blog.kamstrup-linnet.dk

More Related Content

What's hot

Scala for curious
Scala for curiousScala for curious
Scala for curious
Tim (dev-tim) Zadorozhniy
 
Intro toswift1
Intro toswift1Intro toswift1
Intro toswift1
Jordan Morgan
 
Alternate JVM Languages
Alternate JVM LanguagesAlternate JVM Languages
Alternate JVM Languages
Saltmarch Media
 
Stepping Up : A Brief Intro to Scala
Stepping Up : A Brief Intro to ScalaStepping Up : A Brief Intro to Scala
Stepping Up : A Brief Intro to Scala
Derek Chen-Becker
 
POLITEKNIK MALAYSIA
POLITEKNIK MALAYSIAPOLITEKNIK MALAYSIA
POLITEKNIK MALAYSIA
Aiman Hud
 
CS101- Introduction to Computing- Lecture 26
CS101- Introduction to Computing- Lecture 26CS101- Introduction to Computing- Lecture 26
CS101- Introduction to Computing- Lecture 26
Bilal Ahmed
 
Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010
Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010
Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010
Derek Chen-Becker
 
scalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdfscalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdf
Hiroshi Ono
 
ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021
Jorge Vásquez
 
The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196
The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196
The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196
Mahmoud Samir Fayed
 
Scala for Java Developers - Intro
Scala for Java Developers - IntroScala for Java Developers - Intro
Scala for Java Developers - Intro
David Copeland
 
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Jorge Vásquez
 
Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3
Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3
Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3
Kirill Rozov
 
Data structures in scala
Data structures in scalaData structures in scala
Data structures in scala
Meetu Maltiar
 
JS OO and Closures
JS OO and ClosuresJS OO and Closures
JS OO and Closures
Jussi Pohjolainen
 

What's hot (15)

Scala for curious
Scala for curiousScala for curious
Scala for curious
 
Intro toswift1
Intro toswift1Intro toswift1
Intro toswift1
 
Alternate JVM Languages
Alternate JVM LanguagesAlternate JVM Languages
Alternate JVM Languages
 
Stepping Up : A Brief Intro to Scala
Stepping Up : A Brief Intro to ScalaStepping Up : A Brief Intro to Scala
Stepping Up : A Brief Intro to Scala
 
POLITEKNIK MALAYSIA
POLITEKNIK MALAYSIAPOLITEKNIK MALAYSIA
POLITEKNIK MALAYSIA
 
CS101- Introduction to Computing- Lecture 26
CS101- Introduction to Computing- Lecture 26CS101- Introduction to Computing- Lecture 26
CS101- Introduction to Computing- Lecture 26
 
Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010
Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010
Starting with Scala : Frontier Developer's Meetup December 2010
 
scalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdfscalaliftoff2009.pdf
scalaliftoff2009.pdf
 
ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021ZIO Prelude - ZIO World 2021
ZIO Prelude - ZIO World 2021
 
The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196
The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196
The Ring programming language version 1.7 book - Part 39 of 196
 
Scala for Java Developers - Intro
Scala for Java Developers - IntroScala for Java Developers - Intro
Scala for Java Developers - Intro
 
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
Be Smart, Constrain Your Types to Free Your Brain!
 
Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3
Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3
Kotlin Advanced - Apalon Kotlin Sprint Part 3
 
Data structures in scala
Data structures in scalaData structures in scala
Data structures in scala
 
JS OO and Closures
JS OO and ClosuresJS OO and Closures
JS OO and Closures
 

Viewers also liked

JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work FilesJD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
Smartbridge
 
Acec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProjectAcec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProject
Lindy (McKeown) Orwin
 
SPS 2014
SPS 2014SPS 2014
SPS 2014alain2a
 
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
Smartbridge
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
LinkedIn
 

Viewers also liked (6)

JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work FilesJD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
JD Edwards - Automate Benefits Enrollment Leveraging ESS Work Files
 
Acec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProjectAcec2014 RALfieProject
Acec2014 RALfieProject
 
Tiiu Maarja
Tiiu MaarjaTiiu Maarja
Tiiu Maarja
 
SPS 2014
SPS 2014SPS 2014
SPS 2014
 
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
It's No Mystery... Mobile BI Will Rule in 2015
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
 

Similar to Scala - en bedre Java?

Scala introduction
Scala introductionScala introduction
Scala introduction
Yardena Meymann
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
Aleksandar Prokopec
 
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar ProkopecScala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
Loïc Descotte
 
Scala in Places API
Scala in Places APIScala in Places API
Scala in Places API
Łukasz Bałamut
 
Scala
ScalaScala
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
Lorenzo Dematté
 
Workshop Scala
Workshop ScalaWorkshop Scala
Workshop Scala
Bert Van Vreckem
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
Hiroshi Ono
 
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 WorldScala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
BTI360
 
1.2 scala basics
1.2 scala basics1.2 scala basics
1.2 scala basics
futurespective
 
1.2 scala basics
1.2 scala basics1.2 scala basics
1.2 scala basics
wpgreenway
 
Scala for Java Programmers
Scala for Java ProgrammersScala for Java Programmers
Scala for Java Programmers
Eric Pederson
 
A bit about Scala
A bit about ScalaA bit about Scala
A bit about Scala
Vladimir Parfinenko
 
The Scala Programming Language
The Scala Programming LanguageThe Scala Programming Language
The Scala Programming Language
league
 
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developersSoftshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Matthew Farwell
 
(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?
Tomasz Wrobel
 
Kotlin @ Coupang Backend 2017
Kotlin @ Coupang Backend 2017Kotlin @ Coupang Backend 2017
Kotlin @ Coupang Backend 2017
Sunghyouk Bae
 

Similar to Scala - en bedre Java? (20)

Scala introduction
Scala introductionScala introduction
Scala introduction
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
 
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar ProkopecScala presentation by Aleksandar Prokopec
Scala presentation by Aleksandar Prokopec
 
Scala in Places API
Scala in Places APIScala in Places API
Scala in Places API
 
Scala
ScalaScala
Scala
 
Introduction to Scala
Introduction to ScalaIntroduction to Scala
Introduction to Scala
 
Workshop Scala
Workshop ScalaWorkshop Scala
Workshop Scala
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdfpragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
pragmaticrealworldscalajfokus2009-1233251076441384-2.pdf
 
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 WorldScala vs Java 8 in a Java 8 World
Scala vs Java 8 in a Java 8 World
 
1.2 scala basics
1.2 scala basics1.2 scala basics
1.2 scala basics
 
1.2 scala basics
1.2 scala basics1.2 scala basics
1.2 scala basics
 
Scala for Java Programmers
Scala for Java ProgrammersScala for Java Programmers
Scala for Java Programmers
 
A bit about Scala
A bit about ScalaA bit about Scala
A bit about Scala
 
The Scala Programming Language
The Scala Programming LanguageThe Scala Programming Language
The Scala Programming Language
 
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developersSoftshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
Softshake 2013: 10 reasons why java developers are jealous of Scala developers
 
(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?(How) can we benefit from adopting scala?
(How) can we benefit from adopting scala?
 
Kotlin @ Coupang Backend 2017
Kotlin @ Coupang Backend 2017Kotlin @ Coupang Backend 2017
Kotlin @ Coupang Backend 2017
 

Recently uploaded

Fueling AI with Great Data with Airbyte Webinar
Fueling AI with Great Data with Airbyte WebinarFueling AI with Great Data with Airbyte Webinar
Fueling AI with Great Data with Airbyte Webinar
Zilliz
 
UI5 Controls simplified - UI5con2024 presentation
UI5 Controls simplified - UI5con2024 presentationUI5 Controls simplified - UI5con2024 presentation
UI5 Controls simplified - UI5con2024 presentation
Wouter Lemaire
 
Nordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptx
Nordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptxNordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptx
Nordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptx
MichaelKnudsen27
 
WeTestAthens: Postman's AI & Automation Techniques
WeTestAthens: Postman's AI & Automation TechniquesWeTestAthens: Postman's AI & Automation Techniques
WeTestAthens: Postman's AI & Automation Techniques
Postman
 
Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)
Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)
Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)
Jakub Marek
 
Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...
Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...
Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...
saastr
 
Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...
Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...
Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...
saastr
 
How to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdf
How to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdfHow to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdf
How to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdf
Chart Kalyan
 
leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...
leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...
leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...
alexjohnson7307
 
Skybuffer SAM4U tool for SAP license adoption
Skybuffer SAM4U tool for SAP license adoptionSkybuffer SAM4U tool for SAP license adoption
Skybuffer SAM4U tool for SAP license adoption
Tatiana Kojar
 
System Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - Hiike
System Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - HiikeSystem Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - Hiike
System Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - Hiike
Hiike
 
Recommendation System using RAG Architecture
Recommendation System using RAG ArchitectureRecommendation System using RAG Architecture
Recommendation System using RAG Architecture
fredae14
 
TrustArc Webinar - 2024 Global Privacy Survey
TrustArc Webinar - 2024 Global Privacy SurveyTrustArc Webinar - 2024 Global Privacy Survey
TrustArc Webinar - 2024 Global Privacy Survey
TrustArc
 
Trusted Execution Environment for Decentralized Process Mining
Trusted Execution Environment for Decentralized Process MiningTrusted Execution Environment for Decentralized Process Mining
Trusted Execution Environment for Decentralized Process Mining
LucaBarbaro3
 
Building Production Ready Search Pipelines with Spark and Milvus
Building Production Ready Search Pipelines with Spark and MilvusBuilding Production Ready Search Pipelines with Spark and Milvus
Building Production Ready Search Pipelines with Spark and Milvus
Zilliz
 
Artificial Intelligence for XMLDevelopment
Artificial Intelligence for XMLDevelopmentArtificial Intelligence for XMLDevelopment
Artificial Intelligence for XMLDevelopment
Octavian Nadolu
 
HCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAU
HCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAUHCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAU
HCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAU
panagenda
 
Energy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing Instances
Energy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing InstancesEnergy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing Instances
Energy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing Instances
Alpen-Adria-Universität
 
Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...
Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...
Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...
Tatiana Kojar
 
Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024
Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024
Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024
Jason Packer
 

Recently uploaded (20)

Fueling AI with Great Data with Airbyte Webinar
Fueling AI with Great Data with Airbyte WebinarFueling AI with Great Data with Airbyte Webinar
Fueling AI with Great Data with Airbyte Webinar
 
UI5 Controls simplified - UI5con2024 presentation
UI5 Controls simplified - UI5con2024 presentationUI5 Controls simplified - UI5con2024 presentation
UI5 Controls simplified - UI5con2024 presentation
 
Nordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptx
Nordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptxNordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptx
Nordic Marketo Engage User Group_June 13_ 2024.pptx
 
WeTestAthens: Postman's AI & Automation Techniques
WeTestAthens: Postman's AI & Automation TechniquesWeTestAthens: Postman's AI & Automation Techniques
WeTestAthens: Postman's AI & Automation Techniques
 
Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)
Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)
Main news related to the CCS TSI 2023 (2023/1695)
 
Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...
Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...
Overcoming the PLG Trap: Lessons from Canva's Head of Sales & Head of EMEA Da...
 
Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...
Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...
Deep Dive: AI-Powered Marketing to Get More Leads and Customers with HyperGro...
 
How to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdf
How to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdfHow to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdf
How to Interpret Trends in the Kalyan Rajdhani Mix Chart.pdf
 
leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...
leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...
leewayhertz.com-AI in predictive maintenance Use cases technologies benefits ...
 
Skybuffer SAM4U tool for SAP license adoption
Skybuffer SAM4U tool for SAP license adoptionSkybuffer SAM4U tool for SAP license adoption
Skybuffer SAM4U tool for SAP license adoption
 
System Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - Hiike
System Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - HiikeSystem Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - Hiike
System Design Case Study: Building a Scalable E-Commerce Platform - Hiike
 
Recommendation System using RAG Architecture
Recommendation System using RAG ArchitectureRecommendation System using RAG Architecture
Recommendation System using RAG Architecture
 
TrustArc Webinar - 2024 Global Privacy Survey
TrustArc Webinar - 2024 Global Privacy SurveyTrustArc Webinar - 2024 Global Privacy Survey
TrustArc Webinar - 2024 Global Privacy Survey
 
Trusted Execution Environment for Decentralized Process Mining
Trusted Execution Environment for Decentralized Process MiningTrusted Execution Environment for Decentralized Process Mining
Trusted Execution Environment for Decentralized Process Mining
 
Building Production Ready Search Pipelines with Spark and Milvus
Building Production Ready Search Pipelines with Spark and MilvusBuilding Production Ready Search Pipelines with Spark and Milvus
Building Production Ready Search Pipelines with Spark and Milvus
 
Artificial Intelligence for XMLDevelopment
Artificial Intelligence for XMLDevelopmentArtificial Intelligence for XMLDevelopment
Artificial Intelligence for XMLDevelopment
 
HCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAU
HCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAUHCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAU
HCL Notes and Domino License Cost Reduction in the World of DLAU
 
Energy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing Instances
Energy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing InstancesEnergy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing Instances
Energy Efficient Video Encoding for Cloud and Edge Computing Instances
 
Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...
Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...
Skybuffer AI: Advanced Conversational and Generative AI Solution on SAP Busin...
 
Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024
Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024
Columbus Data & Analytics Wednesdays - June 2024
 

Scala - en bedre Java?

 • 1. - en bedre Java? Jesper Kamstrup Linnet jesper@linnet-data.dk Community Day 2010 27. maj 2010
 • 2. Om mig •Freelancekonsulent • Java- og .NET-udvikler/arkitekt • Sprogbegejstret
 • 3. Agenda •Hvad er Scala? • En bedre Java? • Ready for prime time?
 • 4. Er Java dødt som sprog? Kilde: InfoQ.com
 • 5. Hvis Java var en bil...
 • 7. Kort om Scalas historie • Startet i 2001 • Skabt af Martin Odersky
 • 9. Java-kompatibelt • Eksisterende Java API’er • Afvikles på JVM’en • Genererer .class-filer
 • 10. Hvis Scala var en bil...
 • 11. Hybridsprog = Objektorienteret + Funktionsorienteret
 • 12. Objektorienteret 1.to(5) Range(1, 2, 3, 4, 5)
 • 13. Funktionsorienteret val a = 10 val f = (x: Int) => x + 5
 • 14. Immutability • Centralt i funktionsprogrammering • Vigtigt for parallelisering • Letter kodelæsning
 • 15. Hvad gør Scala mere effektivt?
 • 16. Syntaktisk sukker Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net
 • 18. Kompakt syntaks (1) Java Scala public class Person { private final String name; class Person( private final String address; val name: String, public Person(String name, val address: String); String address) { this.name = name; this.address = address; } public String getName() { return name; } public String getAddress() { return address; }
 • 19. Kompakt syntaks (2) Java Scala case class Person( public class Person { private final String name; private final String address; public Person(String name, String address) { this.name = name; name: String, address: String); this.address = address; } public String getName() { return name; } public String getAddress() { return address; } @Override public int hashCode() { ... } @Override public boolean equals(Object obj) { ... } @Override public String toString() { ... }
 • 20. Kompakt syntaks (3) class Car { var driven = 0.0 def drive(distance: Double) = driven += distance def milesDriven = driven * 1.6 } ... val car = new Car car drive 10
 • 21. copy method ala 2 .8 Sc val person = Person("Jesper", "Kbh") val newPerson = person.copy(address = "Aarhus") Person(Jesper,Aarhus)
 • 22. Collections val list = List(1,2,3) val map = Map( "Jesper" -> 39, "Peter" -> 55 ) val set = Set(1, 2, 5, 2) val array = Array(1, 2, 3)
 • 23. Hvad foretrækker du? Java Scala List<Integer> numbers = ... val numbers = ... List<Integer> result = val result = new ArrayList<Integer>(); numbers filter isEven for (Integer number : numbers) { if (isEven(number) { result.add(number); } }
 • 24. Anonyme funktioner val list = List(1,2,3,4) list filter isEven List(2, 4) list filter { n => n % 2 == 0 } list filter { _ % 2 == 0 }
 • 25. Eksempler val list = List(1,2,3,4) list map (x => x * x) List(1, 4, 9, 16) list sum 10 list mkString "," 1,2,3,4 list forall { _ < 5 } true list partition isEven (List(2, 4), List(1, 3))
 • 26. Pattern matching (1) value match { case 1 => println("Tal") case i: Int => printf("Tallet %d", i) case "test" => println("Streng") case (x, y) => printf("Et par, x=%s, y=%s", x, y) case _ => println("Alt andet") }
 • 27. Pattern matching (2) Lister value match { case List(_, _) => println("To elementer") case List(1, rest @ _*) => println("1 og flere") }
 • 28. Pattern matching (3) Regulære udtryk val Danish = "Hej (.*)".r val English = "Hi, (.*)".r greeting match { case Danish(name) => printf("Dansk: %s", name) case English(name) => printf("Engelsk: %s", name) }
 • 29. Pattern matching (4) Case classes value match { case Person(_, "Kbh") => println("Københavner") case _ => println("Uden for København") }
 • 30. XML (1) val personsXml = <persons> <person name="Jesper"><age>38</age></person> <person name="Ulla"><age>{age}</age></person> </persons>
 • 31. XML (2) val persons = personsXml "person" val name = person "@name" val names = personsXml "@name"
 • 32. XML (3) node match { case <name>{name}</name> => println(name) case _ => println("Andet") }
 • 33. Duck typing “If it walks like a duck, and quacks like a duck, then it is a duck”
 • 34. Duck typing public class Text extends ... { public void setText (String string) { public class Button extends ... { public void setText (String string) {
 • 35. Duck typing m. Scala def update(control: { def setText(text: String) }) = { control.setText("Hello, world") } type ControlWithText = { def setText(text: String) } def update(control: ControlWithText) = { control.setText("Hello, world") }
 • 36. Traits (1) Som interface trait Editable { def isEditable(): Boolean } class EditablePerson extends Editable { def isEditable() = true }
 • 37. Traits (2) Definition af mixin trait Persistable { val entityManager: EntityManager = ... def save = { entityManager.persist(this) } }
 • 38. Traits (3) Statisk brug af mixin class Car extends Vehicle with Persistable { ... } val car = new Car car.save
 • 39. Traits (4) Dynamisk brug af mixin class Bicycle extends Vehicle { ... } val bicycle = new Bicycle with Persistable bicycle.save
 • 40. Traits (5) Overstyring trait LoggingCollection extends java.util.Collection[String] { abstract override def add(e: String) = { printf("Adding: %s", e) super.add(e) } } val coll = new java.util.ArrayList[String] with LoggingCollection
 • 41. Traits (6) Eksempel: Observer trait Subject { type Observer = { def receiveUpdate(subject:Any) } private var observers = List[Observer]() def addObserver(observer:Observer) = observers ::= observer def notifyObservers = observers foreach (_.receiveUpdate(this)) }
 • 43. Simpel aktør import scala.actors.Actor._ actor { calculateStuff } // stuff in main thread
 • 44. Beskedudveksling val parrot = actor { while (true) { receive { case msg => println("Msg: " + msg) } } } parrot ! "Hello, Polly"
 • 46. Scala i den virkelige verden
 • 47. Masser af information • http://scala-lang.org • Bøger • Tutorials og artikler
 • 48. Hvorfor ikke Scala? •Ny syntaks • “Ungt” sprog • Værktøjsunderstøttelse
 • 49. Hvorfor Scala? •Kompatibilitet med Java • Stærkere syntaks • I fremgang
 • 50. Hvorfor Scala? “You only fully comprehend the awesomeness of #scala when after weeks of being pure scala you have to edit some Java again...” James Strachan (@jstrachan)
 • 51. En bedre Java? Java Scala + ? J av a+
 • 52. Konklusion En bedre og mere effektiv Java?
 • 54. Kontakt • Slides: http://bit.ly/scala-cd10 • jesper@linnet-data.dk • http://twitter.com/jesper_linnet • http://blog.kamstrup-linnet.dk