SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
RAPORT ANUAL
2019
RAPORT ANUAL
2019
CUPRINS
Cuvânt înainte ........................................................................................................
ViitorPlus și domeniile de activitate ...............................................................
Consiliul Director ...................................................................................................
PROIECTE
Harta Reciclării ...........................................................................................
RECICLETA .................................................................................................
Biroul ECO ....................................................................................................
Atelierul de Pânză ...................................................................................
Adoptă un copac! .....................................................................................
............................................................................................ecOprovocarea
Bigăr - amenajare eco-turistică ............................................................
....................................................................................................Regenesys
Echipa ......................................................................................................................
Parteneri organizaționali ...................................................................................
Situația financiară ...............................................................................................
Implică-te! .............................................................................................................
1
2
3
4
7
12
14
18
22
27
28
29
30
31
32
1
CUVÂNT ÎNAINTE
Pe lângă conceptul de dezvoltare durabilă pe
care îl transpunem din viziune în practică în
proiectele ViitorPlus, vorbim din ce în ce mai
mult despre necesitatea schimbării modelului
linear (cu destinația finală groapa de gunoi sau
incinerare) în care gândim, trăim, producem,
consumăm, spre un model holistic și integrat,
aplicat în toate etapele, de la investiție,
proiectare, operațiuni, astfel încât serviciul sau
bunul să aibă impact de mediu cât mai mic, de la
exploatarea resurselor, până la recuperarea
100% a ceea ce rezultă post-consum, pentru o
reintegrare facilă într-o ECONOMIE CIRCULARĂ,
cu zero-deșeuri și neutră în carbon. Este nevoie
deunefortdinparteatuturor,deaneinforma,de
a ieși din zona de confort, de a analiza cauzele
reale care ne conduc la aceleași efecte
nesatisfăcătoare și de a investi în soluții
inovatoare, care să pună economia pe o
traiectoriecorectă.
Chiar dacă în programele ViitorPlus
RECICLAREA ocupă un loc fruntaș, comunicăm
importanța unui comportament bazat, în
primul rând, pe REDUCEREA consumului și pe
REUTILIZAREA produsului, înainte de a fi pus la
reciclare sau aruncat. În acest moment,
reciclarea este o soluție doar pentru un număr
limitat de produse. Pe termen mediu și lung este
nevoie o economie care să țină cont de faptul că
resursele naturale sunt limitate, iar impactul
activității umane afectează și dezechilibrează
mediul înconjurător și capacitatea de refacere a
echilibruluinaturalșieco-sistemelor.
Pentruo relansarea economiei, care să permită
regenerarea naturală și viața umană în limitele
planetare, este nevoie ca oriceactivitate umană
să fie valorizată la prețul corect, adică să
conțină toate costurile sociale și de mediu,
cuantificate corect și transpuse în termeni
financiari în prețul final. Când fiecare produs și
serviciu va avea prețul corect, atunci
producătorul și consumatorul vor pune bazele
unei relații de încredere, pe termen lung, cu o
comunicare transparentă a tuturor aspectelor
care țin de calitatea și impactul produsului sau
serviciului. Dacă reușim să schimbăm
paradigma în care trăim și înțelegem că orice
deșeu, vizibil sau invizibil, reprezintă de fapt
risipa, care afectează atât de tare sănătatea
planetei și a noastră, atunci vom reuși să facem
primul pas spre o viață cu adevărat sustenabilă.
Natura are toate răspunsurile, dacă ne
permitem să o observăm mai mult, să îi copiem
procesele auto-suficiente, să punem știința și
tehnologia cu adevărat în slujba unei bunăstări
universale,aunuiviitorcuplus.
Gabriela Iordan
Membru în Consiliul Director ViitorPlus
Comunicare și client service RECICLETA
2
DOMENII DE ACTIVITATE
ViitorPlus și domeniile de activitate
ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă este o organizație non-profit,
neguvernamentală, înființată în anul 2006. Ne propunem să încurajăm și să
contribuimladezvoltareadurabilăpentruindivizi,organizațiișicomunități.
Antreprenoriat social – activități economice care
integrează considerente de mediu și sociale în felul în care
sunt organizate. Produsele sau serviciile oferite susțin
consumul durabil și economia circulară. Profitul (potențial)
obținut este direcționat către susținerea activităților
educaționale pe care le derulăm.
Educație pentru mediu – inițiative care ajută la
creșterea conștientizării problemelor de mediu, dar și
soluțiilor pentru rezolvarea lor. Educație formală și extra-
curriculară, cu focus pe aspectele practice.
Voluntariat pentru mediu – oportunități de a pune în
practică grija față de mediu. De la activități simple de
câteva ore, până la implicare pe termen lung.
Infrastructură de mediu – investiții în mijloace fixe care
generează constant și pe termen lung un impact pozitiv
pentru protecția mediului.
ViziuneaViitorPlus:
„Redescoperim împreună legătura cu natura și
investim în ceea ce lăsăm în urma noastră“
3
CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul director al organizației este format, din anul 2016, din 8 membri, persoane din
cadrul organizației care s-au implicat în dezvoltarea organizației încă din primii săi ani de
activitate, cât și persoane din rândul partenerilor ViitorPlus, care aduc experiență din alte
domeniișitipurideorganizații,dedicatecauzeidezvoltăriidurabile.
Lucia Cojocaru
Membru al
consiliului director
Gabriela Țicu
Manager Harta Reciclării,
coordonator marketing
și comunicare
Teia Ciulacu
Fondator și
Președinte ViitorPlus
Mircea Ilie
Co-fondator
ViitorPlus
Silvia Bogdan
Membru al
consiliului director
Georgeta Chirana
Membru al
consiliului director
Gabriela Iordan
Comunicare și client
service RECICLETA
Doris Stroiescu
Membru executiv al
consiliului director
4
HARTA RECICLĂRII
HARTA RECICLĂRII în anul 2019
Publicarea online a noii și dinamicii versiuni a
www.hartareciclarii.ro, sub forma unui
progressive web app, în luna mai 2019, a
reprezentat relansarea mult așteptată a
programului Harta Reciclării. Complementar
componentei online, cu Harta Reciclării am
participat și am dezvoltat o multitudine de
evenimente offline de informare și educație
pentru tineri, pe teme de economie circulară,
reducere-reutilizare-reciclare.Până la finalul
anului, hartareciclarii.ro a fost accesată de
130.000 de utilizatori unici, interesați să afle
ce, cum și unde să recicleze; am participat la
mari unde am discutat cu31 de evenimente
27.000 de participanți și am demarat sesiuni
educaționale la care au participat peste
15.500 de elevi, din 37 de școli, din mai multe
orașe.
Despre HARTA RECICLĂRII
Cu Harta Reciclarii găsești, adaugi sau modifici
punctele de colectare separată din apropierea
ta, astfel comunitatea participă și actualizează
informațiile. Totodată, Harta Reciclării este un
ghid complet de prevenire a generării de
deșeuri, reutilizare și reciclare pentru toate
tipurile de materiale reciclabile.
Include și o componentă de motivare a
profesorilor pentru a preda elevilor despre
reciclare și îi încurajează să integreze
colectarea separată în școală.
Ne dorim ca Harta Reciclării să devină punctul de
referință în România pentru informarea și
motivarea oamenilor cu privire la reducerea,
reutilizarea și reciclarea deșeurilor.
HartaReciclării.ro include:
Ÿ Pagini de informare pentru tipurile de
materiale reciclabile în România, cu detalii
despre regulile corecte de colectare
separată, sfaturi pentru reducerea acelor
tipuri de deșeuri, cum le putem reutiliza și
apoi informații despre unde le ducem în
vederea reciclării - secțiunile „Ce și cum
reciclăm”, „Informații utile” și „Știați că?” ;
Ÿ secțiunea „Unde reciclăm” / Harta propriu-
zisă pe care sunt amplasate cele 7.800 de
puncte de colectare selectivă, identificate la
nivel național. Unic la
această hartă este că
utilizatorii pot oferi
feedback pentru fiecare
punct de colectare, pot
modifica informațiile
despre acestea și pot
adăuga noi puncte de
colectare separată
identificate de ei. Este o
hartă “vie”, unde
informațiile sunt
actualizate de comunitate, de aceea este
importantă participarea fiecăruia dintre cei
interesați de reciclare.
Am contactat peste 150 de autorități publice
din toată țara și am obținut informații
referitoare la containerele stradale de
colectare separată. Harta include și puncte de
colectare amplasate în incinta unor magazine
sau benzinării sau firme cu depozite pentru
colectare.
Am relansat Harta Reciclării cu sprijinul
Coca-Cola HBC România, cu susținerea
Ministerului Mediului și face parte din proiectul
După Noi, strângem tot noi. Am beneficiat și de
de o finanțare UE, în cadrul programului “There
isn’t a PLANet B!” administrat de Fundația
Apel, pentru conștientizarea copiilor și a
tinerilor despre reducere-reutilizare-reciclare.
5
HARTA RECICLĂRII
Am contactat peste 150 de autorități publice
din toată țara și am obținut informații
referitoare la containerele stradale de
colectare separată. Harta include și puncte de
colectare amplasate în incinta unor magazine
sau benzinării sau firme cu depozite pentru
colectare.
Am relansat Harta Reciclării cu sprijinul
Coca-Cola HBC România, cu susținerea
Ministerului Mediului și face parte din proiectul
După Noi, strângem tot noi. Am beneficiat și de
de o finanțare UE, în cadrul programului “There
isn’t a PLANet B!” administrat de Fundația
Apel, pentru conștientizarea copiilor și a
tinerilor despre reducere-reutilizare-reciclare.
Comunicare și reciclare cu participanții la evenimente în aer liber
Din luna mai a anului 2019 până în luna
decembrie am participat cu voluntari și
personal special pregătit la 31 de evenimente
în aer liber, cu public mare, pentru a discuta cu
participanții despre necesitatea reciclării,
pentru a-i încuraja să înceapă încă din cadrul
evenimentului obiceiul de a colecta separat
deșeurile.
Am participat la evenimente din București,
Brașov, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Iași,
Sibiu, Sinaia, printre acestea se numără:
Untold, Neversea, Semimaratonul și
Maratonul Internațional București, Street
Delivery, 1unifest, Zilele Craiovei, Sounds
Sibiu, Oktoberfest, Rocanotherworld, Sinaia
forever ș.a.
Am discutat cu peste 27.000 de participanți în
cadrul evenimentelor și am colectat împreună
pentru reciclare: peste 23.600 doze de
aluminiu peste 38.000 sticle de plastic PET, și
1500 kilograme de hârtie și carton.
6
HARTA RECICLĂRII
Sesiuni educaționale în școli din toată țara
Începând cu luna septembrie, cu sprijinul
voluntarilor eco-ambasadori ai reciclării, pe
care i-am pregătit special, am derulat sesiuni
educaționale despre reducere-reutilizare-
reciclare în unități școlare din mai multe orașe
ale țării. Am conceput lecții non-formale pentru
3 categorii de vârstă: ciclul primar, gimnazial și
liceu, în care elevii au învățat prin jocuri, clipuri
video, povești și cântece. Kit-urile educaționale
includ și afișe cu regulile de colectare separată,
afișe pentru coșurile de reciclabile, dar și un
ghid de recapitulare împreuna cu părinții.
Din luna noiembrie am atras în acest demers și
profesori voluntari, care au început să țină ora
despre colectare selectivă pentru propriii elevi.
În total, până ța finalul anului 2019, 15.500 de
elevi au participat la ora de colectare separată,
din 37 școli. Sesiuni continuă și în restul anului
școlar.
În activitățile educaționale din cadrul școlilor și
a evenimentelor în aer liber s-au implicat
aproape . Ei au330 de tineri din 7 orașe mari
oferit din timpul lor peste 4.600 de ore de
voluntariat acestei cauze, pentru că își doresc
ca cei din comunitate lor să colecteze și ei
separat deșeurile.
7
RECICLETA
RECICLETA în anul 2019
RECICLETA oferă un serviciu de transport
pentru materialele reciclabile nepericuloase –
în special hârtie, carton, sticlă plastic PET, folie
bax și doze de aluminiu, în cantități mai mici de
150 de kilograme / 1mc . Transportul se
realizează cu mijloace de transport alternative
nepoluante, în special cargotriciclete asistate
electric și, începând cu această toamnă, cu o
nouă auto-utilitară electrică, oferind astfel
locuri de muncă prietenoase cu mediul. Întregul
program asigură 10 locuri de muncă verzi, cu
normă întreagă și pe termen lung. Serviciul de
colectare se adresează în special agenților
economici din zona centrală și semi-centrală a
Bucureștiului, oferind posibibiltatea de a
colecta cu tarife speciale și din alte zone ale
orașului.
DespreRECICLETA–celmaiECOcolectorautorizatpentrureciclare,de10ani!
Anul 2019 a reprezentat
cel de-al X-lea an de activitate al
programului de antreprenoriat social
RECICLETA.
A fost un an marcat din nou de extinderea
infrastructurii pentru deservirea a încă 20 de
unități de învățământ. Datorită sprijinului oferit
de partenerul strategic Kaufland România, am
colectat gratuit material reciclabile, în special
hârtie, de la 600 de scări de bloc și 20 de
unități de învățământ din sectorul 2, adică
60.000 de benefciari locatari și elevi. În același
timp, am continuat colaborarea cu aproape
230 de firme, cu peste 10.000 de beneficiari
angajați, de la care transportăm materiale
pentru reciclare: hârtie, carton, sticlă plastic
PET, folie bax și doze de aluminiu. Am ajuns
astfel la un univers de 70.000 de bucureșteni
beneficiari ai serviciului.
În anul 2019 am reciclat împreună în total
146.000 kilograme de materiale reciclabile,
cu 25% mai mult decât în anul precedent.
8
RECICLETA
Vara 2019 a sosit cu voie bună pentru
bucureștenii din sectorul 2, prin reciclare
distractivă! RECICLETA s-a mutat în cartier și a
surprins locuitorii cu „Caravana RECICLETA
Pop-up” – un concept menit să readucă
comunitatea în fața blocului pentru a se bucura
împreună de zilele calde de vară. Caravana a
poposit în câteva locuri inedite și si a propus
bucureștenilor un spațiu cu jocuri distractive,
quizz-uri cu premii speciale. Locuitorii
sectorului 2 au aflat de la echipa RECICLETA
despre importanța reducerii consumului în
exces și a risipei, a reutilizării și a colectării
separate a deșeurilor în vederea revalorificării
acestora prin reciclare, cu scopul final de
reducere a impactului pe care îl avem cu toții
asupra mediului înconjurător.
Caravana RECICLETA Pop-up și Kaufland România
au adus vara și reciclarea în cartier!
În 2019, am menținut programul gratuit
RECICLETA pentru peste 46.000 de locatari din
cele 600 de scări de bloc din sectorul 2, care
au colectat peste 80.000 kilograme de hârtie
pentru reciclare. Cu ajutorul Kaufland
România, am mărit capacitatea de colectare a
programului, prin achiziționarea a unei cargo-
triciclete asistate electric și a unei mașini
utilitare electrice, pentru colectare materiale
reciclabile.
RECICLETA pentru scările de bloc
9
RECICLETA
RECICLETA, prin parteneriatul strategic cu
Kaufland România, s-a extins cu serviciul
gratuit pentru comunitate, din toamna anului
2019, la 10 licee și 10 școli generale din
sectorul 2 al capitalei.
În unitățile școlare, am montat recipiente de
colectare separată a materialelor reciclabile,
pentru hârtie, carton, doze de plastic și
aluminiu. Materialele sunt colectate cu ajutorul
cargo-tricicletelor asistate electric și a unui
autoturism nou utilitar electric.
De asemenea, am acoperit și o importantă
componentă educațională pentru protecția
mediului, prin susținerea de către echipa de
traineri și voluntari ViitorPlus, a unei ore de
educație pentru mediu, pentru majoritatea
elevilor celor 20 de școli. Sesiunile
educaționale au avut ca scop încurajarea
reducerii deșeurilor, refolosirii obiectelor și
colectarea separată corectă a materialelor
pentru reciclare. Elevii au aflat și unde pot duce
alte tipuri de materiale reciclabile, accesând
website-ul www.hartareciclarii.ro, platformă
online cu informații utile despre reciclare și pe
care utilizatorii pot adăuga sau modifica
punctele de colectare a materialelor reciclabile
din comunitățile lor.
Pentru a motiva elevii să recicleze, am lansat
un concurs cu premii totale în valoare de
20.000 lei, premii care vor merge către primele
6 instituții de învățământ care colectează cele
mai mari cantități de reciclabile pe perioada
concursului desfășurat în 2019-2020.
Peste 10.000 de elevi din sectorul 2 au participat la ora de reciclare și 20
de unități de învățământ beneficiază de infrastructură de colectare
separatăamaterialelorreciclabile
RECICLETA la unități de învățământ
10
RECICLETA
RECICLETA a deservit peste 230 de entități în
2019, în special din zona centrală și semi-
centrală a capitalei. De la acestea am colectat
în special hârtie, carton, sticlă plastic PET-uri,
folie de bax și doze de aluminiu. Lucrăm în
regim de abonament anual, oferim factură,
anexa 3 și avizul după fiecare colectare. Prin
contractul de prestări servicii, punem gratuit la
dispoziție recipiente și materiale informative
despre colectarea separată corectă a
materialelor reciclabile. La cerere, sunținem
traininguri educaționale, cu accent pe reguli de
colectare separată pentru reciclare, pentru a
crește gradul de conștientizare, motivare și
implicare, cu scopul de a reduce impactul
asupra mediului, printr-un consum și un stil de
viață responsabil, atât la serviciu, cât și acasă.
Sunt foarte încântată de colaborarea cu RECICLETA! Au fost foarte prompți la rugămintea noastră
de a ridica 250-300 kg de hârtie, de la Facultatea de Geografie. Baieții care au venit să se ocupe
de această acțiune erau pregătiți cu tot ce trebuie, se simțea experiența la fiecare pas, au fost
foarte eficienți și cu enorm bun simț. Le mulțumesc din suflet pentru ajutorul ce ne-a fost acordat.
De acum înainte știm la cine să apelăm :)!
Vă felicităm din toată inima pentru acest proiect minunat, cu mult respect, drag și admirație.
Valentina M. a ales să susțină reciclarea
în cadrul Facultății de Geografie, București
În 2019, firmele colaboratoare au
reciclat împreună aproximativ:
65.000 kg materiale reciclabile.
Astfel, au contribuit la lupta împotriva
schimbărilor climatice prin salvarea copacilor
de la tăiere, au susținut transportul eco, au
participat la reducerea gazelor cu efect de seră,
a poluării solului, apei și aerului, care s-ar fi
produs în urma descompunerii deșeurilor la
groapa de gunoi sau incinerării.
În topul companiilor cu cele mai mari cantități
de materiale reciclate s-au aflat:
1. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP
2. HOLCIM
3. GARANTI BANK
4. MEDLIFE
5. PARTENER KAUFLAND
6. BAYER
7. GED CAPITAL
8. BIROUL NOTARIAL COSTESCU SI STROE
9. OTTO BROKER DE ASIGURARE
10. MARSH BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE
RECICLETA pentru instituții private, publice și persoane fizice
11
RECICLETA
REZULTATE TOTALE în 10 ANI de activitate
l 691.000 kilograme de deșeuri colectate pentru reciclare
l 10.000 arbori maturi salvați de la tăiere prin reciclarea hârtiei și a cartonului
l 600 firme care au colectat cel puțin o dată cu RECICLETA
l 600 de scări de bloc deservite
l 20 de unități de învățământ deservite cu susținerea Kaufland România
l 25 de persoane angajate de-a lungul timpului să conducă cargo-tricicletele
+ mii de kilograme de CO care nu a mai fost emis n atmosfer datoritî ă ă2
folosirii cargo-tricicletelor n trafic i datorit salv rii de la groapa de gunoi aî ș ă ă
unorca tit imici imijlociidematerialereciclabile.n ăț ș
PARTENERI RECICLETA
Partenerstrategic:
Parteneri: Parteneriinstituționali:
12
BIROUL ECO
BIROUL ECO în anul 2019
Și în 2019 am continuat livrarea serviciilor
noastre de training și consultanță pentru
companiile care doresc să reducă impactul
asupra mediului generat de activitățile din
cadrul biroului, prin implicarea activă a
angajaților: BCR Asigurări, Equilobe,
ING Tech, L’Oreal, Metrosystems, Nielsen,
Ortec, Oxygen PR, Telekom Services.
Aproape 1.000 de angajați din cadrul acestor
companii au participat la sesiuni educaționale
pe teme de mediu și deșeuri/economie
circulară, colectând peste 9 tone de materiale
pentru reciclare!
Cel mai important este că putem vedea
rezultatele pe termen lung ale investițiilor
inițiale acolo unde s-a ales implementarea
unui program complet, care pleacă de la
analiză-diagnostic pentru fiecare client,
urmată de un set de măsuri personalizate
urmărite timp de minimum 6 luni
(crearea/îmbunătățirea infrastructurii de
colectare separată, campanii de comunicare și
educare pentru angajați, monitorizarea
rezultatelor și ajustarea elementelor
neperformante).
13
BIROUL ECO
În cadrul companiei Metro Systems România,
cu aproximativ 800 de angajați care lucrează
într-o clădire din nordul capitalei, programul
intensiv de training și consultanță a fost
derulat de ViitorPlus în 2018, urmat doar de
monitorizare și mici ajustări de reglare în 2019.
Schimbările de comportament obținute prin
implementarea programului și sistemul
funcțional de infrastructură implementat, au
dat roade în continuare, ajungând la
următoarele rezultate cumulate pentru
2018 + 2019:
Ÿ Reducerea în medie cu 25% a volumului de
deșeuri menajere care ajung la groapa de
gunoi.
Ÿ Reducerea a fost posibilă datorită unor
măsuri luate în cadrul programului de
reducere a generării de deșeuri precum
renunțarea la paharele de plastic de unică
folosință de la dozatoarele de apă - peste
170.000 de pahare nu au mai fost folosite.
Ÿ 13 tone de deșeuri au fost colectate
separat și trimise la reciclare.
Ÿ Impactul pozitiv economic al programului
(prin reducerea costurilor cu gunoiul
menajer, renunțarea la pahare și
valorificarea reciclabilelor):
peste 50.000 lei.
14
ATELIERUL DE PÂNZĂ
ATELIERUL DE PÂNZĂ în anul 2019
Anul 2019 a fost un an
solicitant, însă cu o
semnificație aparte pentru
noi, deoarece Atelierul de Pânză a împlinit 10
ani de activitate. În 2019 am reușit să fim
prezenți la mai multe evenimente și am dat
frâu liber imaginației pentru a crea câteva
modele noi de sacoșe și imprimeuri. După
modificările legislative din 2017 care au
determinat scăderea drastică a comenzilor,
anul 2018 a fost un an în care a trebuit să ne
regândim toate strategiile pentru a reuși în
2019 să ne autosusținem financiar din nou.
Tot în acest an am dezvoltat promovarea pe
canalele de Social Media și ne-am concentrat
pe a comunica beneficiile produselor noastre și
pe promovarea conceptului de economie
circulară (care se regăsește la produsele
Puzzletex, produse realizate din deșeuri textile
primite sub formă de donație). Latura de mediu
a rămas așadar una dintre misiunile pe care ni
le-am asumat și pe care am continuat să o
promovăm prin produsele prietenoase cu
mediul pe care le oferim.
Un alt lucru important de amintit din anul 2019
a fost creșterea comenzilor primite de la
persoane fizice, ceea ce înseamnă că ai noștri
clienți și parteneri înțeleg și susțin conceptul
de reducere, reutilizare, reciclare. Astfel, la
finalul anului 2019 am reușit să vindem 1.030
produse Puzzletex (reușind astfel să reciclăm
310 kg de deșeuri) și 31.000 de sacoșe din
bumbac (ceea ce înseamnă 4.800.000 pungi
din plastic înlocuite). Datorită rezultatelor
obținute, am putut crește numărul angajaților,
ajungând astfel la 19 locuri de muncă (dintre
care 7 pentru persoanele cu dizabilități, față de
4 locuri cât aveam în 2018).
Cifra de afaceri înregistrată a fost de 750.000
lei, în creștere față de 2018. Ponderea
încasărilor produselor care promovează
economia circulară (linia de produse Puzzletex)
a fost de 5% din cifra de afaceri.
15
ATELIERUL DE PÂNZĂ
Despre ATELIERUL DE PÂNZĂ
Atelierul de Pânză este o întreprindere socială
a asociației ViitorPlus, având o experiență de
10 ani în confecționarea de produse textile
prietenoase cu mediul și oamenii.
Principalele produse marca Atelierul de Pânză
sunt sacoșele reutilizabile din bumbac 100%,
netratat, nevopsit și diverse produse create
din deșeuri textile pre-producție, care astfel
prind o nouă viață. Sacoșele reprezintă o
alternativă eco la pungile de plastic de unică
folosință, un mare agent poluator (în România
se estimează un consum anual de 5 miliarde
de pungi de plastic).
Pe lângă misiunea de protejare a mediului,
Atelierul de Pânză are și o misiune socială,
oferind locuri de muncă persoanelor cu
dizabilități sau cu probleme sociale, persoane
în rândul cărora incidența șomajului este
extrem de ridicată.
Încă din anul 2014, Atelierul de Pânză a
dobândit statutul de unitate protejată
autorizată de Ministerul Muncii și Justiției
Sociale, ce garantează că minimum 30% dintre
angajații sunt persoane cu dizabilități. Întrucât,
în România, rata șomajului în rândul
persoanelor cu dizabilități este de 90%,
susținerea unor locuri de muncă destinate
acestora reprezintă un prim pas spre
integrarea în societate ca cetățeni activi.
16
ATELIERUL DE PÂNZĂ
Parteneriatul cu IKEA a continuat și în anul 2019!
Cel mai important partener strategic al
Atelierului de Pânză în anul 2019 a fost
IKEA România, un partener care empatizează
și susține valoarea și calitatea produselor
noastre.
Atelierul de Pânză oferă servicii de croitorie și
retușuri clienților IKEA care achiziționează
produse din cadrul departamentului Textile.
Veștile bune vin din direcția extinderii acestui
parteneriat: odată cu deschiderea celui de-al
doilea magazin, am oferit servicii de croitorie
în două locații – IKEA Băneasa și IKEA Pallady.
De asemenea, am extins tipurile de servicii
oferite: pe lângă serviciul de croitorie, oferim
și consultanță clienților IKEA ajutându-i să
aleagă metrajele și dimensiunile potrivite
produselor pe care doresc să le achiziționeze.
Așadar, echipa noastră s-a mărit, fapt care
ne-a oferit posibilitatea de a angaja, pe lângă
personalul de producție din IKEA, și persoane
cu dizabilități pe care să le putem pregăti în
atelierul nostru și alături de care să lucrăm
sacoșe.
Din punct de vedere al calității serviciului
nostru, feedback-ul primit de la clienții IKEA a
fost extrem de pozitiv. Pe lângă seriozitatea și
transparența de care am dat dovadă,
reputația unui atelier mic dar serios care luptă
să atingă rezultate financiare cât mai bune
lucrând cu o categorie defavorizată de
angajați și cu produse premium, a ajuns și în
rândul clienților IKEA, fapt care ne poate doar
bucura.
Alături de partenerul nostru, luptăm pentru a
combate șomajul în rândul persoanelor cu
dizabilități, pentru a sprijini dezvoltarea
economică, de mediu și socială, astfel încât
antreprenoriatul social să aibă aceleași
premise de dezvoltare pe care le are un
business clasic.
Un prim an de colaborare a trecut, sperăm să
urmeze mulți alții cu rezultate cât mai bune,
cu o productivitate la fel de ridicată și cu idei
noi care să evidențieze grija noastră comună:
pentru mediu și oameni.
17
ATELIERUL DE PÂNZĂ
REZULTATE TOTALE în 10 ANI de activitate
l 241.000 sacoșe din bumbac;
l 1.660 kg deșeuri textile reutilizate (2014-2019);
l 7 locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități.
PARTENERI
Partener strategic:
Top clienți:
18
ADOPTĂ UN COPAC!
ADOPTĂ UN COPAC! în anul 2019
În 2019, echipa proiectului
„Adoptă un copac!” a
continuat cu aceeași
perseverență și cu același
entuziasm creșterea gradului
de acoperire cu suprafețe
împădurite a zonelor din
sudul României. În acest an,
toate eforturile s-au concentrat pe
completarea perdelelor forestiere din comuna
Chirnogi și comuna Roseți (județul Călărași),
dar și pe demararea unor noi proiecte de
plantare de perdele forestiere în comuna
Dragalina (situată tot în județul Călărași) și
comuna Bistreț (județul Dolj).
Alături de 1.400 de voluntari , am reușit să
plantăm 28.000 de puieți (salcâm, ulm,
porumbar, măceș, sălcioara, păducel, frasin,
paltin, mojdrean, stejar și lemn câinesc) în cele
4 locații amintite mai sus. Chiar dacă vremea a
fost imprevizibilă și au existat (ca în fiecare an,
de altfel) diverse modificări meteorologice (în
România s-au semnalat primele tornade, a fost
secetă din mai până în noiembrie, iar la nivel
mondial s-a înregistrat cea mai călduroasă
vară din istoria măsurătorilor), am reușit să
ducem acțiunile de plantări la bun sfârșit, în
perioada programată.
Printre cei 1.400 de voluntari implicați în
acțiunile de plantări s-au regăsit atât membrii
din comunitatea locală, cât și angajați ai
companiilor care au susținut financiar
proiectul: Autonom, Cora, Dell, Deutsche
Telekom Services Europe Romania,
Ecoxtrem, Equilobe, GEFCO, HARTMANN,
Henkel, ING Bank, ING Tech, METRO
SYSTEMS Romania, Nomenius, OMV Petrom,
Prietenii Ecoxtrem, Rohde&Schwarz Topex,
Siemens, Smart Dreamers.
19
ADOPTĂ UN COPAC!
Implicarea acestora dovedește că dacă se
coalizează eforturi în scopul ajutorării mediului,
se pot atinge rezultate ce vor contribui la un
viitor mai bun pentru generațiile următoare.
Un exemplu clar al acestui efort este
reprezentat de inițiativa celor de la OMV
Petrom. După cum am menționat, aceștia
reprezintă una dintre companiile care au
contribuit financiar la acțiunile noastre de
împădurire prin perdele forestiere. Acest lucru
a fost posibil prin cooptarea în proiectul
național ,„România plantează pentru mâine”
inițiat de OMV Petrom în toamna anului trecut.
În cadrul proiectului, ei au susținut financiar
mai multe ONG-uri ce desfășoară împăduriri,
printre care și „Adoptă un copac!”, rezultatul
final fiind de 71.000 de puieți plantați la nivel
național.
Ne dorim ca fiecare acțiune de plantare să
reprezinte o experiență plăcută și educativă
pentru participanți. În cele ce urmează vă
lăsăm câteva gânduri cu care pleacă voluntarii
la sfârșitul unei zile de plantări alături de noi.
„Îmi doresc să particip cel puțin de două ori pe an
la o astfel de activitate și să îi mobilizez și pe copii
și prieteni.” (Beatrice N.)
„Doresc să urmez un stil de viață mai responsabil
atât pentru mine cât și pentru mediul
înconjurător.” (Georgian B.)
Alte surse de finanțare
- Metrosystems – ca și în anul precedent, pe
lângă participarea la o acțiune de plantare,
aceștia au redirecționat către plantarea de
perdele forestiere fondurile rezultate din
valorificarea deșeurilor colectate prin
programul Biroul Eco. Acest program constă
într-un sistem de colectare selectivă a
deșeurilor în clădirea de birouri în care lucrează
cei 800 de angajați ai companiei.
- Dr. Reddys – care a transformat în tradiție
parteneriatul cu proiectul nostru de împădurire
prin perdele forestiere, a continuat și în 2019
să dubleze valoarea donațiilor către noi venite
din partea angajaților săi.
- Am continuat să primim un suport incredibil
de la persoane fizice, care au donat pentru
inițiativa noastră de împădurire prin perdele
forestiere, au înlocuit cadourile tradiționale
pentru cei dragi cu adopția de copăcei, oferind
cadouri ecologice și sustenabile, sau chiar și-
au donat ziua de naștere cauzei noastre.
20
ADOPTĂ UN COPAC!
Zona de sud a țării este una destul de neglijată
din punct de vedere forestier, acest lucru se
poate vedea din statistici, care spun că gradul
de împădurire este în medie de 4,5%.
Acest lucru, combinat cu faptul că în Câmpia
Olteniei a început deja un proces de
deșertificare, a determinat asociația noastră să
își îndrepte eforturile de împădurire spre zona
de sud a României. Dacă până în anul 2016
inițiativa „Adoptă un copac!” a asociației
ViitorPlus a plantat pe terenuri degradate din
diferite județe sudice (Călărași, Ilfov,
Teleorman), începând cu toamna anului 2016
activitatea proiectului a devenit mai specifică:
plantarea de perdele forestiere.
Ne-am propus să aducem în continuare o
contribuție importantă la creșterea și
protejarea suprafețelor de pădure din
România, cu focus asupra perdelelor forestiere
și implicarea unui număr cât mai mare de
oameni în acest demers. Proiectul atrage
fonduri din mediul privat (persoane juridice și
persoane fizice) pentru a planta păduri care
altfel nu ar exista. Ne concentrăm pe zonele
rurale din sudul țării, unde există și un interes
din partea autorităților locale. Ne propunem să
plantăm cu precădere perdele forestiere, care
aduc în plus față de beneficiile pădurii și partea
de protecție a drumurilor și creșterea
productivității terenurilor agricole.
Despre proiectul „Adoptă un copac!”
21
ADOPTĂ UN COPAC!
Parteneri “Adoptă un copac!”
Autonom, Cora, Dell, Deutsche Telekom
Services Europe Romania, Ecoxtrem, Equilobe,
GEFCO, HARTMANN, Henkel, ING Bank, ING
Tech, METRO SYSTEMS, Nomenius, OMV
Petrom, Prietenii Ecoxtrem, Rohde&Schwarz
Topex, Siemens, Smart Dreamers.
Instituțiile care ne-au ajutat pentru a putea
aduce la viață perdelele forestiere sunt
Primăria Chirnogi, Primăria Bistreț, Primăria
Dragalina.
Le mulțumim de asemenea și tuturor
furnizorilor de servicii și bunuri cu care am
colaborat și care au contribuit la bunul mers al
acțiunilor noastre de plantare.
Dintre companiile partenere enumerate mai
sus, cele 5 companii cu cei mai numeroși
angajați care au participat în mod voluntar la
acțiunile de plantare organizate de „Adoptă un
copac!” din anul 2019 sunt:
Ÿ OMV Petrom – 200 voluntari
Ÿ ING Bank – 150 de voluntari
Ÿ Prietenii Ecoxtrem – 96 voluntari
Ÿ ING Tech – 80 voluntari
Ÿ Ecoxtrem și METRO SYSTEMS – fiecare cu
câte 50 de voluntari
De asemenea, e important de amintit că pe
lângă sprijinul partenerilor mai sus menționați,
am primit ajutor și din partea a 190 de
persoane fizice, care au susținut prin donații
programul nostru de împădurire.
REZULTATE TOTALE l din 2007 și până la sfârșitul anului
2019 am avut alături 13.100 voluntari;
l sub umbrela ViitorPlus au fost
împăduriți 716.000 mp.
ING Bank ING Tech
22
ECOPROVOCAREA
ECOPROVOCAREA în anul 2019
Cea de-a noua ediție a programului
ecOprovocarea s-a desfășurat pe parcursul
întregului an școlar 2018-2019. 50 de licee din
26 de județe ale țării au avut rezultate
remarcabile la cele 5 categorii de concurs:
reciclare, plantare, igienizare, târguri de
economie circulară și campanii de
conștientizare. Peste 14.000 de voluntari, elevi
și profesori, și-au unit forțele pentru a da o
mână de ajutor mediului înconjurător. Mii de
ore de implicare s-au centralizat pentru
obținerea unui impact extraordinar: 121,6 tone
de deșeuri colectare separat și predate pentru
reciclare, aproape 43.000 de puieți plantați,
peste 2.000 de saci de deșeuri strânse din
areale naturale, aproape 300 de târguri de
economie circulară (adică aproape 14.000 de
obiecte care au fost refolosite în loc să fie
aruncate), peste 300 de campanii de
conștientizare a importanței unui stil de viață
prietenos cu mediul.
EcOprovocarea este un program educațional
complex, ce propune cadrelor didactice și
tinerilor liceeni din întreaga țară organizarea de
activități practice și educative de protecția
mediului. Prin aceasta, ne propunem să
contribuim la cel de-al IV-lea obiectiv pentru
dezvoltare durabilă stabilit de Națiunile Unite
(SDG 4): educație de calitate. În special,
urmărim să participăm la direcția de acțiune
conform căreia “până în 2030, toți cei care
învață obțin cunoștințele și abilitățile necesare
pentru promovarea dezvoltării durabile,
inclusiv, printre altele, prin educație pentru
dezvoltare durabilă și stiluri de viață
sustenabile”.
Tinerii liceeni învață despre problemele de
mediu naționale și globale, dobândesc abilități
de lucru în echipă, comunicare, organizare și își
formează o atitudine pro-activă, de lideri
pentru mediu.
Programul are mai multe componente dedicate
educației și voluntariatului pentru mediu:
Cluburile ecOprovocarea - desfășurate în licee
din județele Călărași și Sălaj, Concursul
Național ecOprovocarea – destinat tuturor
liceelor din țară, Tabăra de leadership pentru
mediu ecOprovocarea – participarea
reprezintă premiul echipelor de elevi și
profesori care au avut cele mai bune rezultate
în concursul destinat echipelor de la cluburi și
celor naționale, și componenta de Resursele
educaționale online gratuite pentru profesori
și elevi – galerie de materiale educaționale, pe
tematici de mediu.
Despre ECOPROVOCAREA
23
ECOPROVOCAREA
Cluburile ECOPROVOCAREA
Pe parcursul anului școlar 2018-2019, a fost
organizată cea de-a IX-a ediție a Cluburilor
ecOprovocarea, cu susținerea companiei
TenarisSilcotub, care sprijină programul încă
din anul 2010.
Au participat 7 unități de învățământ: Colegiul
Economic, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
Colegiul Național „Barbu Știrbei și Liceul
Danubius din Călărași și Colegiul Național
Silvania, Zalău, Liceul Tehnologic „Mihai
Viteazul”, Zalău și Liceul Tehnologic ”Octavian
Goga”, Jibou din județul Sălaj.
Elevi din liceele selectate se întrunesc sub
forma unui club de ecologie și participă la
ateliere educaționale non-formale, conform
curriculei ecOprovocarea, dar și la diferite
activități de protejare a mediului, organizate
chiar de ei. Profesori voluntari, pasionați de
protejarea naturii și de educația non-formală
continuă în fiecare ediție predarea atelierelor
din modulele educaționale cu tematica:
conștientizarea problemelor de mediu,
deșeurile reciclabile, energie și schimări
climatice, economie circulară, management de
proiect și ecoturism.
Membrii Cluburilor cu cele mai bune rezultate
pentru mediu, cuantificate în puncte, au fost
premiați cu participarea la Tabara de leadership
pentru mediu ecOprovocarea – o tabără cu
tematică educativă, plină de distracție și
voioșie.
24
ECOPROVOCAREA
CONCURSUL NAȚIONAL ECOPROVOCAREA
Concursul Național este o componentă a
programului ecOprovocarea, aflată la cea de-a
III-a ediție în anul școlar 2018 - 2019. Elevi și
profesori de liceu au aprofundat cunoștințe
legate de protejarea mediului prin derularea
activităților practice de îngrijire a naturii,
într-un cadru competitiv, la nivelul întregii țări.
Derularea concursului a fost posibilă datorită
sprijinului financiar oferit de Raiffeisen Bank,
L’Oreal, Eximtur și acordului primit de la
Ministerul Educației Naționale.
Peste 750 de elevi și profesori din 24 de județe
au fost un exemplu pentru cei din jur și au
desfășurat activități ecologice în propriile
comunități, având tematicile specifice
categoriilor din concurs: reciclare, plantare,
igienizare, târguri de economie circulară și
campanii de conștientizare.
Liceele s-au putut înscrie cu câte o echipă la
fiecare categorie din concurs, o echipă fiind
formată dintr-un profesor și cel puțin 4 elevi. În
toate activitățile derulate, participanții au atras
voluntari: colegi, prieteni, părinți, autorități etc.
Toate activitățile au fost punctate conform
Regulamentului. Cei mai implicați membri ai
echipelor, clasate la finalul concursului pe
primul loc la categoria la care s-au înscris, au
participat la Tabăra de leadership pentru
mediu ecOprovocarea.
25
ECOPROVOCAREA
TABĂRA DE LEADERSHIP PENTRU MEDIU ECOPROVOCAREA
”O săptămana cât o viață”, așa s-ar putea
exprima trăirile liceenilor după o tabără
ecOprovocarea, căci nu este o tabără
obișnuită. Vara, în mediul naturii, ei învață
despre leadership și schimbările climatice,
biodiversitate și economie circulară prin joc,
filme, dezbateri, lucru în echipă, drumeții,
mâncare sănătoasă, petreceri tematice și foc
de tabără.
Cine participă? Membrii echipelor câștigătoare
din Cluburile ecOprovocarea Călărași și
Sălaj și membrii echipelor câștigătoare din
Concursul Național ecOprovocarea.
Pe parcursul a 5 zile, 106 liceeni și profesori
din toate colțurile țării au participat la
cea de-a VI-a ediție a taberei, organizată la
Cheia, în județul Prahova, cu sprijinul:
TenarisSilcotub, Raiffeisen Bank, Eximtur,
L’Oreal și Ecotic.
Unii elevi participanți la mai multe ediții ale
concursului au dobândit experiența și abilitățile
necesare și au preluat rolul de coordonatori al
unor echipe de ecoambadasori.
Iată și mărturia Mariei M., participantă la tabără: ”Am aflat o mulțime de informații
prin intermediul unor oameni frumoși și dedicați, care ne-au pus la dispoziție toată
informația pe care o dețin prin jocuri, povești de viață, care cu siguranță vor rămâne
mereu în mintea și sufletul meu. (...) Faptul că m-am descoperit mai bine și că am învățat
lucruri frumoase și utile de la alți oameni este cel mai important aspect al evenimentului
care cred că va conta în viitorul meu. Cea mai frumoasă amintire este legată de simpla
mea participare. Ador că am ales să fac parte din acest proiect și din această tabără.”
26
ECOPROVOCAREA
RESURSELE ONLINE GRATUITE PENTRU PROFESORI
Din dorința de a extinde efectele benefice ale
programului, ne-am propus să punem la
dispoziția tuturor profesorilor interesați toată
gama de materiale educaționale non-formale,
dezvoltate de organizația noastră.
Cele 6 MODULE EDUCAȚIONALE cuprind
ateliere non-formale și au tematici actuale
despre protejarea mediului înconjurător.
Simultan, furnizează și instrumente de
dezvoltare personală pentru tinerii liceeni.
ECOBIBLIOTECA ELEVILOR
(www.ecoprovocarea.ro/eco-biblioteca)
este o colecție online de documentare cu
tematică ecologică, clipuri motivaționale și
inspiraționale, flashmob-uri, desene animate,
studii și statistici. Elevii învață atât despre
frumusețea acestei planete, cât și despre
problemele de mediu, soluțiile și
comportamentele pe care le pot adopta pentru
a proteja natura.
REZULTATE TOTALE ÎN 9 ANI DE PROGRAM
l 158.000 de puieți plantați;
l 510.000 de kilograme de deșeuri trimise spre reciclare;
l 7.000 de saci de deșeuri strânse din natură;
l 4.100 evenimente de educație ecologică organizate;
l 124.000 de ore de voluntariat pentru mediu și pentru
comunitățile locale.
PARTENERI ECOPROVOCAREA
Inițiator și finanțator al
Cluburilor ecOprovocarea:
Sponsori ai Concursului
Național și ai taberei:
27
BIGĂR - AMENAJARE ECO-TURISTICĂ
BIGĂR - amenajare eco-turistică
În anul 2014, un grup de turiști
impresionați de frumusețea cascadei,
dar dezamăgiți de aspectul neîngrijit,
lipsa de informații și facilități pentru
turiști, au propus companiei angajatoare
un proiect de transformare a zonei.
Aceștia lucrau pentru Coca-Cola HBC
România, care a decis să-și asume
finanțarea principală a proiectului și a
ales ViitorPlus partener de
implementare.
A urmat, timp de 3 ani, un proiect foarte
dificil la nivel de implementare, din
cauza complexității juridice, tehnice și
multitudinii organizațiilor implicate. Am
reușit însă să ducem la bun sfârșit acest
triplu parteneriat
ONG - public-privat, într-o modalitate
care să protejeze și să pună în valoare
patrimoniul natural al României dintr-o
arie protejată.
Amenajarea eco-turistică din jurul
cascadei Bigăr, oferă acum o experiență
sigură, placută și educațională turiștilor
din zonă dar protejează și arealul
natural.
La un an de la amenajarea eco-turistică
a zonei Cascadei Bigăr, numărul
turiștilor s-a dublat.
Dacă până la inaugurarea din 2017
vizitau cascada 50.000 de turiști anual,
dupa inaugurare numărul lor s-a dublat.
Reamenajarea eco-turistică a zonei
Cascadei Bigăr este un proiect inițiat de
Coca-Cola HBC România, implementat
de Asociația ViitorPlus, cu sprijinul
companiei CON-A, al Primăriei Bozovici
și al Administrației Parcului Național
Cheile Nerei-Beușnița, sub umbrela
platformei de sustenabilitate După Noi.
28
REGENESYS
Derulăm proiectul Regenesys din
anul 2010 cu scopul de a promova
energia regenerabilă, în special
utilizarea energiei solare pentru a
încălzi apa menajeră.
Activitatea principală, organizată de
cele mai multe ori sub forma unei
activități de teambuilding, presupune
construcția de colectoare solare cu
echipe din cadrul unor companii.
Activitățile sunt organizate și
facilitate de ViitorPlus, iar
colectoarele sunt donate pentru
dotarea unor clădiri din comunități
locale (ex: cămine pentru copii,
grădinițe, școli, internate etc.)
În total au30 de colectoare solare
fost construite cu sprijinul
voluntarilor din companiile
partenere. Până acum, 29 de
colectoare au fost donate pentru:
Ÿ clădirile în care sunt găzduiți copiii
de la SOS Satele Copiilor
București ( ),20 de colectoare
Ÿ Căminul Liceului Teoretic
„Gheorghe Șincai” din Zalău (5
colectoare, 120 de elevi sunt
găzduiți anual în internatul
liceului),
Ÿ Complexul de Reabilitare Școlară
Brădet (4 colectoare, de care
beneficiază aproximativ 200 de
copii în fiecare lună).
REGENESYS
29
ECHIPA
ECHIPA
Andreea Trăistaru
Asistent manager Atelierul de Pânză
Theodor Ilie
Coordonator Operațional RECICLETA
Philippe Al Ghajari
Asistent proiect Biroul Eco
Radu Pădureanu
Coordonator local ecOprovocarea
Petru Constantin
Coordonator local ecOprovocarea
Iulian Nagy
Asistent logistică ViitorPlus
Roxana Dobre
Voluntar Harta Reciclării
Mihai Murdeală
Asistent logistică Atelierul de Pânză
Theodor Ilie
Asistent Logistică Harta Reciclării
Rodica Șerban
Maistru croitor
13 croitori și lucrători
în Atelierul de Pânză
4 cargo-tricicliști
în RECICLETA
Andreea Croitoru
Manager
„Adoptă un copac!”
Angela Lica
Manager
Resurse Umane
Daniela Mironescu
Asistent proiect
Harta Reciclării
Andreea Savin
Manager
Atelierul de Pânză
Alexandru Halaliuc
Manager
RECICLETA
Claudia Bărburaș
Manager
ecOprovocarea
Florin Cîrnaru
Asistent proiect
„Adoptă un copac!”
Anna Berza
Asistent comunicare
Denisa Grigore
Specialist marketing
Diana Dincă
Asistent financiar
Din echipă au mai făcut parte:
30
PARTENERI ORGANIZAȚIONALI
salarizare,
consultanță pe HR
consultanță juridică
(GDPR, drept comercial,
proprietate intelectuală)
închiriere mașini
training,
coaching personal/de echipă
training training
mentorat
(programul
Global Lidership Corps)
training training
recrutare financiar financiar
financiar financiar financiar
filtru apăconferințe
PARTENERI ORGANIZAȚIONALI
31
TOTAL VENITURI ȘI CHELTUIELI
TOTAL VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2019
Total venituri 2019: 3.451.228 lei*
Total cheltuieli 2019: 2.857.034 lei*
* veniturile și cheltuielile cumulate pentru ambele entități juridice
Viitorplus și Atelierul de Pânză SRL
RECICLETA – 28%
Atelierul de Pânză SRL – 32%
Adoptă un Copac! – 13%
Harta Reciclării – 14%
Generale (2%, dobânzi, organizaționale) – 1%
Educaționale – 3%
RECICLETA – 28%
Atelierul de Pânză SRL – 28%
Adoptă un Copac! – 9%
Harta Reciclării – 14%
Administrative – 12%
Educaționale – 1%
32
IMPLICĂ-TE
ViitorPlus nu ar exista fără susținătorii săi: voluntari, parteneri, donatori, sponsori.
Aceștia ne-au fost alături întotdeauna pentru a participa la un progres sustenabil,
pentru crește beneficiile pe care le aducem mediului și oamenii prin programele
derulate.
Dacăvreișitusăfiialăturidenoi,iată CUMTEPOȚIIMPLICA:
l Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit
pentru ViitorPlus.
l Folosește sacoșele reutilizabile de la
Atelierul de Pânză sau alte obiecte din deșeuri textile.
l Reciclează la birou cu RECICLETA.
l Adoptă 1,2,3…copăcei și oferă-i cadou partenerilor
sau persoanelor dragi cu ocazia unor evenimente
speciale.
l Participă voluntar în activitățile de birou sau de teren
din cadrul programelor noastre.
l Participă împreună cu colegii la sesiunile de plantare
de arbori, organizate toamna sau primăvara.
l Dă un like paginilor noastre de Facebook,
comment & share pentru posturile care îți plac.
l Abonează-te la newsletter și fii la curent cu
tot ceea ce facem.
l Compania ta poate susține proiectele noastre de
dezvoltare durabilă prin direcționarea a 20% din
impozitul pe profit, dacă cifra de afaceri a companiei
este mai mare de 1.000.000 euro.
3,5%
IMPLICĂ-TE: viitorplus.ro/doneaza
ViitorPlus - asociația pentru dezvoltare durabilă
CIF: 18654032
viitorplus.ro/doneaza
Punct de lucru: Str. Vulturilor nr. 92, Sector 3, București, cod poștal 030857
Sediu social: Str. Ronda nr. 24, mansardă, București, Sector 2
viitorplus@viitorplus.ro | www.viitorplus.ro | www.recicleta.ro
www.atelieruldepanza.ro | www.ecoprovocarea.ro | www.hartareciclarii.ro
Cont Lei: RO68INGB 0000 9999 0238 0164,
ING - Sucursala Ștefan cel Mare - Polonă
Cont Euro: RO44INGB0000999904632742,
ING - Sucursala Ștefan cel Mare - Polonă

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Asociatia React - Raport anual 2012
Asociatia React - Raport anual 2012Asociatia React - Raport anual 2012
Asociatia React - Raport anual 2012
 
Raport anual 2017 - Pădurea Copiilor
Raport anual 2017 - Pădurea CopiilorRaport anual 2017 - Pădurea Copiilor
Raport anual 2017 - Pădurea Copiilor
 
Prezentare Fundatia Herepeia
Prezentare Fundatia HerepeiaPrezentare Fundatia Herepeia
Prezentare Fundatia Herepeia
 
Raport anual Fundatia Comunitara Cluj 2013
Raport anual Fundatia Comunitara Cluj 2013Raport anual Fundatia Comunitara Cluj 2013
Raport anual Fundatia Comunitara Cluj 2013
 
Cum activăm participarea comunitară
Cum activăm participarea comunitarăCum activăm participarea comunitară
Cum activăm participarea comunitară
 
Raport Anual 2015 Divizia FAST
Raport Anual 2015 Divizia FASTRaport Anual 2015 Divizia FAST
Raport Anual 2015 Divizia FAST
 

Similar to Raportul anual ViitorPlus 2019

Descrierea strategiei de CSR a companiei Porsche Romania
Descrierea strategiei de CSR a companiei Porsche RomaniaDescrierea strategiei de CSR a companiei Porsche Romania
Descrierea strategiei de CSR a companiei Porsche Romaniaresponsabilitate_sociala
 
RAPORT_ANUAL_2022_PP.pdf
RAPORT_ANUAL_2022_PP.pdfRAPORT_ANUAL_2022_PP.pdf
RAPORT_ANUAL_2022_PP.pdfAndrei927302
 
Raport csr rom_cu_link
Raport csr rom_cu_linkRaport csr rom_cu_link
Raport csr rom_cu_linkflaviana12
 
Prezentare Garda de Reciclare
Prezentare Garda de ReciclarePrezentare Garda de Reciclare
Prezentare Garda de ReciclareMoldrec
 
Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)
Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)
Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)responsabilitate_sociala
 
Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011Asociatia React
 
Romania CSR Index Detailed Report 2018
Romania CSR Index Detailed Report 2018Romania CSR Index Detailed Report 2018
Romania CSR Index Detailed Report 2018The Azores
 
Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018
Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018
Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018Alina Liciu
 
Raport Sustenabilitate Help Net 2022.pdf
Raport Sustenabilitate Help Net 2022.pdfRaport Sustenabilitate Help Net 2022.pdf
Raport Sustenabilitate Help Net 2022.pdfstartupro
 
Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014
Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014
Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014responsabilitate_sociala
 
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014Alina Liciu
 
Prezentare Circularia
Prezentare CirculariaPrezentare Circularia
Prezentare CirculariaIrina Breniuc
 
Responsabilitatea Sociala in IMM-uri
Responsabilitatea Sociala in IMM-uriResponsabilitatea Sociala in IMM-uri
Responsabilitatea Sociala in IMM-uriCRCA_Romania
 
Raport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweries
Raport de Dezvoltare Durabila Ursus BreweriesRaport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweries
Raport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweriesresponsabilitate_sociala
 
Metodologia de evaluare plan de afacere
Metodologia de evaluare plan de afacereMetodologia de evaluare plan de afacere
Metodologia de evaluare plan de afacereOprea Letitia
 
Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014
Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014
Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014responsabilitate_sociala
 
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014The Azores
 

Similar to Raportul anual ViitorPlus 2019 (20)

RAPORT_ANUAL_Viitor_Plus_2021.pdf
RAPORT_ANUAL_Viitor_Plus_2021.pdfRAPORT_ANUAL_Viitor_Plus_2021.pdf
RAPORT_ANUAL_Viitor_Plus_2021.pdf
 
Descrierea strategiei de CSR a companiei Porsche Romania
Descrierea strategiei de CSR a companiei Porsche RomaniaDescrierea strategiei de CSR a companiei Porsche Romania
Descrierea strategiei de CSR a companiei Porsche Romania
 
RAPORT_ANUAL_2022_PP.pdf
RAPORT_ANUAL_2022_PP.pdfRAPORT_ANUAL_2022_PP.pdf
RAPORT_ANUAL_2022_PP.pdf
 
Raport Anual 2022 Viitor Plus - Portrait
Raport Anual 2022 Viitor Plus - PortraitRaport Anual 2022 Viitor Plus - Portrait
Raport Anual 2022 Viitor Plus - Portrait
 
Viitor Plus - Raport Anual - 2022.pdf
Viitor Plus - Raport Anual - 2022.pdfViitor Plus - Raport Anual - 2022.pdf
Viitor Plus - Raport Anual - 2022.pdf
 
Raport csr rom_cu_link
Raport csr rom_cu_linkRaport csr rom_cu_link
Raport csr rom_cu_link
 
Prezentare Garda de Reciclare
Prezentare Garda de ReciclarePrezentare Garda de Reciclare
Prezentare Garda de Reciclare
 
Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)
Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)
Raport de Sustenabilitate KMG International (2013-2014)
 
Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011
 
Romania CSR Index Detailed Report 2018
Romania CSR Index Detailed Report 2018Romania CSR Index Detailed Report 2018
Romania CSR Index Detailed Report 2018
 
Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018
Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018
Romania_CSR_Index_Detailed_Report_2018
 
Raport Sustenabilitate Help Net 2022.pdf
Raport Sustenabilitate Help Net 2022.pdfRaport Sustenabilitate Help Net 2022.pdf
Raport Sustenabilitate Help Net 2022.pdf
 
Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014
Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014
Topul celor mai responsabili retaileri alimentari din Romania in 2014
 
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
 
Prezentare Circularia
Prezentare CirculariaPrezentare Circularia
Prezentare Circularia
 
Responsabilitatea Sociala in IMM-uri
Responsabilitatea Sociala in IMM-uriResponsabilitatea Sociala in IMM-uri
Responsabilitatea Sociala in IMM-uri
 
Raport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweries
Raport de Dezvoltare Durabila Ursus BreweriesRaport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweries
Raport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweries
 
Metodologia de evaluare plan de afacere
Metodologia de evaluare plan de afacereMetodologia de evaluare plan de afacere
Metodologia de evaluare plan de afacere
 
Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014
Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014
Raport CSR Ursus Breweries, an financiar 2014
 
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
Top cei mai_responsabili_retaileri_alimentari_din_romania_2014
 

More from ViitorPlus - asociatia pentru dezvoltare durabila

More from ViitorPlus - asociatia pentru dezvoltare durabila (20)

Vurpăr centru de educație pentru natură, în natură.pdf
Vurpăr centru de educație pentru natură, în natură.pdfVurpăr centru de educație pentru natură, în natură.pdf
Vurpăr centru de educație pentru natură, în natură.pdf
 
Atelierul de Panza - Catalog de martisor 2019
Atelierul de Panza - Catalog de martisor 2019Atelierul de Panza - Catalog de martisor 2019
Atelierul de Panza - Catalog de martisor 2019
 
Catalog de Craciun 2018 - Atelierul de Panza
Catalog de Craciun 2018 - Atelierul de PanzaCatalog de Craciun 2018 - Atelierul de Panza
Catalog de Craciun 2018 - Atelierul de Panza
 
Raportul Anual ViitorPlus 2015
Raportul Anual ViitorPlus 2015Raportul Anual ViitorPlus 2015
Raportul Anual ViitorPlus 2015
 
Minunății de iarnă - cadouri corporate cu valoare socială
Minunății de iarnă - cadouri corporate cu valoare socialăMinunății de iarnă - cadouri corporate cu valoare socială
Minunății de iarnă - cadouri corporate cu valoare socială
 
Studiu "Omenia ajuta compania" - Realizat de EY si ViitorPlus
Studiu "Omenia ajuta compania" - Realizat de EY si ViitorPlusStudiu "Omenia ajuta compania" - Realizat de EY si ViitorPlus
Studiu "Omenia ajuta compania" - Realizat de EY si ViitorPlus
 
Prezentare 20% Padurea copiilor
Prezentare 20% Padurea copiilorPrezentare 20% Padurea copiilor
Prezentare 20% Padurea copiilor
 
Viata tanara si sanatoasa
Viata tanara si sanatoasaViata tanara si sanatoasa
Viata tanara si sanatoasa
 
Raport anual ViitorPlus 2012
Raport anual ViitorPlus 2012Raport anual ViitorPlus 2012
Raport anual ViitorPlus 2012
 
Cum poti sa fii responsabil ca tanar in problemele de mediu
Cum poti sa fii responsabil ca tanar in problemele de mediuCum poti sa fii responsabil ca tanar in problemele de mediu
Cum poti sa fii responsabil ca tanar in problemele de mediu
 
Raportul anual ViitorPlus 2011
Raportul anual ViitorPlus 2011Raportul anual ViitorPlus 2011
Raportul anual ViitorPlus 2011
 
Cu 2% de la tine, ViitorPlus rodeste zi de zi!
Cu 2% de la tine, ViitorPlus rodeste zi de zi!Cu 2% de la tine, ViitorPlus rodeste zi de zi!
Cu 2% de la tine, ViitorPlus rodeste zi de zi!
 
Planuri 2012
Planuri 2012Planuri 2012
Planuri 2012
 
Rezultate 2011
Rezultate 2011Rezultate 2011
Rezultate 2011
 
Catalog atelierul de panza 2011 2012
Catalog atelierul de panza 2011 2012Catalog atelierul de panza 2011 2012
Catalog atelierul de panza 2011 2012
 
Raport anual 2010 ViitorPlus
Raport anual 2010 ViitorPlusRaport anual 2010 ViitorPlus
Raport anual 2010 ViitorPlus
 
Rezultate 2010 pentru intalnirea anuala a partenerilor viitor plus
Rezultate  2010 pentru intalnirea anuala a partenerilor viitor plusRezultate  2010 pentru intalnirea anuala a partenerilor viitor plus
Rezultate 2010 pentru intalnirea anuala a partenerilor viitor plus
 
Sacosa de panza rezultate 2010
Sacosa de panza  rezultate 2010Sacosa de panza  rezultate 2010
Sacosa de panza rezultate 2010
 
Raport 2009
Raport 2009Raport 2009
Raport 2009
 
Inscriere ecOprovocarea
Inscriere ecOprovocareaInscriere ecOprovocarea
Inscriere ecOprovocarea
 

Raportul anual ViitorPlus 2019

 • 2. CUPRINS Cuvânt înainte ........................................................................................................ ViitorPlus și domeniile de activitate ............................................................... Consiliul Director ................................................................................................... PROIECTE Harta Reciclării ........................................................................................... RECICLETA ................................................................................................. Biroul ECO .................................................................................................... Atelierul de Pânză ................................................................................... Adoptă un copac! ..................................................................................... ............................................................................................ecOprovocarea Bigăr - amenajare eco-turistică ............................................................ ....................................................................................................Regenesys Echipa ...................................................................................................................... Parteneri organizaționali ................................................................................... Situația financiară ............................................................................................... Implică-te! ............................................................................................................. 1 2 3 4 7 12 14 18 22 27 28 29 30 31 32
 • 3. 1 CUVÂNT ÎNAINTE Pe lângă conceptul de dezvoltare durabilă pe care îl transpunem din viziune în practică în proiectele ViitorPlus, vorbim din ce în ce mai mult despre necesitatea schimbării modelului linear (cu destinația finală groapa de gunoi sau incinerare) în care gândim, trăim, producem, consumăm, spre un model holistic și integrat, aplicat în toate etapele, de la investiție, proiectare, operațiuni, astfel încât serviciul sau bunul să aibă impact de mediu cât mai mic, de la exploatarea resurselor, până la recuperarea 100% a ceea ce rezultă post-consum, pentru o reintegrare facilă într-o ECONOMIE CIRCULARĂ, cu zero-deșeuri și neutră în carbon. Este nevoie deunefortdinparteatuturor,deaneinforma,de a ieși din zona de confort, de a analiza cauzele reale care ne conduc la aceleași efecte nesatisfăcătoare și de a investi în soluții inovatoare, care să pună economia pe o traiectoriecorectă. Chiar dacă în programele ViitorPlus RECICLAREA ocupă un loc fruntaș, comunicăm importanța unui comportament bazat, în primul rând, pe REDUCEREA consumului și pe REUTILIZAREA produsului, înainte de a fi pus la reciclare sau aruncat. În acest moment, reciclarea este o soluție doar pentru un număr limitat de produse. Pe termen mediu și lung este nevoie o economie care să țină cont de faptul că resursele naturale sunt limitate, iar impactul activității umane afectează și dezechilibrează mediul înconjurător și capacitatea de refacere a echilibruluinaturalșieco-sistemelor. Pentruo relansarea economiei, care să permită regenerarea naturală și viața umană în limitele planetare, este nevoie ca oriceactivitate umană să fie valorizată la prețul corect, adică să conțină toate costurile sociale și de mediu, cuantificate corect și transpuse în termeni financiari în prețul final. Când fiecare produs și serviciu va avea prețul corect, atunci producătorul și consumatorul vor pune bazele unei relații de încredere, pe termen lung, cu o comunicare transparentă a tuturor aspectelor care țin de calitatea și impactul produsului sau serviciului. Dacă reușim să schimbăm paradigma în care trăim și înțelegem că orice deșeu, vizibil sau invizibil, reprezintă de fapt risipa, care afectează atât de tare sănătatea planetei și a noastră, atunci vom reuși să facem primul pas spre o viață cu adevărat sustenabilă. Natura are toate răspunsurile, dacă ne permitem să o observăm mai mult, să îi copiem procesele auto-suficiente, să punem știința și tehnologia cu adevărat în slujba unei bunăstări universale,aunuiviitorcuplus. Gabriela Iordan Membru în Consiliul Director ViitorPlus Comunicare și client service RECICLETA
 • 4. 2 DOMENII DE ACTIVITATE ViitorPlus și domeniile de activitate ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă este o organizație non-profit, neguvernamentală, înființată în anul 2006. Ne propunem să încurajăm și să contribuimladezvoltareadurabilăpentruindivizi,organizațiișicomunități. Antreprenoriat social – activități economice care integrează considerente de mediu și sociale în felul în care sunt organizate. Produsele sau serviciile oferite susțin consumul durabil și economia circulară. Profitul (potențial) obținut este direcționat către susținerea activităților educaționale pe care le derulăm. Educație pentru mediu – inițiative care ajută la creșterea conștientizării problemelor de mediu, dar și soluțiilor pentru rezolvarea lor. Educație formală și extra- curriculară, cu focus pe aspectele practice. Voluntariat pentru mediu – oportunități de a pune în practică grija față de mediu. De la activități simple de câteva ore, până la implicare pe termen lung. Infrastructură de mediu – investiții în mijloace fixe care generează constant și pe termen lung un impact pozitiv pentru protecția mediului. ViziuneaViitorPlus: „Redescoperim împreună legătura cu natura și investim în ceea ce lăsăm în urma noastră“
 • 5. 3 CONSILIUL DIRECTOR Consiliul director al organizației este format, din anul 2016, din 8 membri, persoane din cadrul organizației care s-au implicat în dezvoltarea organizației încă din primii săi ani de activitate, cât și persoane din rândul partenerilor ViitorPlus, care aduc experiență din alte domeniișitipurideorganizații,dedicatecauzeidezvoltăriidurabile. Lucia Cojocaru Membru al consiliului director Gabriela Țicu Manager Harta Reciclării, coordonator marketing și comunicare Teia Ciulacu Fondator și Președinte ViitorPlus Mircea Ilie Co-fondator ViitorPlus Silvia Bogdan Membru al consiliului director Georgeta Chirana Membru al consiliului director Gabriela Iordan Comunicare și client service RECICLETA Doris Stroiescu Membru executiv al consiliului director
 • 6. 4 HARTA RECICLĂRII HARTA RECICLĂRII în anul 2019 Publicarea online a noii și dinamicii versiuni a www.hartareciclarii.ro, sub forma unui progressive web app, în luna mai 2019, a reprezentat relansarea mult așteptată a programului Harta Reciclării. Complementar componentei online, cu Harta Reciclării am participat și am dezvoltat o multitudine de evenimente offline de informare și educație pentru tineri, pe teme de economie circulară, reducere-reutilizare-reciclare.Până la finalul anului, hartareciclarii.ro a fost accesată de 130.000 de utilizatori unici, interesați să afle ce, cum și unde să recicleze; am participat la mari unde am discutat cu31 de evenimente 27.000 de participanți și am demarat sesiuni educaționale la care au participat peste 15.500 de elevi, din 37 de școli, din mai multe orașe. Despre HARTA RECICLĂRII Cu Harta Reciclarii găsești, adaugi sau modifici punctele de colectare separată din apropierea ta, astfel comunitatea participă și actualizează informațiile. Totodată, Harta Reciclării este un ghid complet de prevenire a generării de deșeuri, reutilizare și reciclare pentru toate tipurile de materiale reciclabile. Include și o componentă de motivare a profesorilor pentru a preda elevilor despre reciclare și îi încurajează să integreze colectarea separată în școală. Ne dorim ca Harta Reciclării să devină punctul de referință în România pentru informarea și motivarea oamenilor cu privire la reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. HartaReciclării.ro include: Ÿ Pagini de informare pentru tipurile de materiale reciclabile în România, cu detalii despre regulile corecte de colectare separată, sfaturi pentru reducerea acelor tipuri de deșeuri, cum le putem reutiliza și apoi informații despre unde le ducem în vederea reciclării - secțiunile „Ce și cum reciclăm”, „Informații utile” și „Știați că?” ; Ÿ secțiunea „Unde reciclăm” / Harta propriu- zisă pe care sunt amplasate cele 7.800 de puncte de colectare selectivă, identificate la nivel național. Unic la această hartă este că utilizatorii pot oferi feedback pentru fiecare punct de colectare, pot modifica informațiile despre acestea și pot adăuga noi puncte de colectare separată identificate de ei. Este o hartă “vie”, unde informațiile sunt actualizate de comunitate, de aceea este importantă participarea fiecăruia dintre cei interesați de reciclare.
 • 7. Am contactat peste 150 de autorități publice din toată țara și am obținut informații referitoare la containerele stradale de colectare separată. Harta include și puncte de colectare amplasate în incinta unor magazine sau benzinării sau firme cu depozite pentru colectare. Am relansat Harta Reciclării cu sprijinul Coca-Cola HBC România, cu susținerea Ministerului Mediului și face parte din proiectul După Noi, strângem tot noi. Am beneficiat și de de o finanțare UE, în cadrul programului “There isn’t a PLANet B!” administrat de Fundația Apel, pentru conștientizarea copiilor și a tinerilor despre reducere-reutilizare-reciclare. 5 HARTA RECICLĂRII Am contactat peste 150 de autorități publice din toată țara și am obținut informații referitoare la containerele stradale de colectare separată. Harta include și puncte de colectare amplasate în incinta unor magazine sau benzinării sau firme cu depozite pentru colectare. Am relansat Harta Reciclării cu sprijinul Coca-Cola HBC România, cu susținerea Ministerului Mediului și face parte din proiectul După Noi, strângem tot noi. Am beneficiat și de de o finanțare UE, în cadrul programului “There isn’t a PLANet B!” administrat de Fundația Apel, pentru conștientizarea copiilor și a tinerilor despre reducere-reutilizare-reciclare. Comunicare și reciclare cu participanții la evenimente în aer liber Din luna mai a anului 2019 până în luna decembrie am participat cu voluntari și personal special pregătit la 31 de evenimente în aer liber, cu public mare, pentru a discuta cu participanții despre necesitatea reciclării, pentru a-i încuraja să înceapă încă din cadrul evenimentului obiceiul de a colecta separat deșeurile. Am participat la evenimente din București, Brașov, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Sinaia, printre acestea se numără: Untold, Neversea, Semimaratonul și Maratonul Internațional București, Street Delivery, 1unifest, Zilele Craiovei, Sounds Sibiu, Oktoberfest, Rocanotherworld, Sinaia forever ș.a. Am discutat cu peste 27.000 de participanți în cadrul evenimentelor și am colectat împreună pentru reciclare: peste 23.600 doze de aluminiu peste 38.000 sticle de plastic PET, și 1500 kilograme de hârtie și carton.
 • 8. 6 HARTA RECICLĂRII Sesiuni educaționale în școli din toată țara Începând cu luna septembrie, cu sprijinul voluntarilor eco-ambasadori ai reciclării, pe care i-am pregătit special, am derulat sesiuni educaționale despre reducere-reutilizare- reciclare în unități școlare din mai multe orașe ale țării. Am conceput lecții non-formale pentru 3 categorii de vârstă: ciclul primar, gimnazial și liceu, în care elevii au învățat prin jocuri, clipuri video, povești și cântece. Kit-urile educaționale includ și afișe cu regulile de colectare separată, afișe pentru coșurile de reciclabile, dar și un ghid de recapitulare împreuna cu părinții. Din luna noiembrie am atras în acest demers și profesori voluntari, care au început să țină ora despre colectare selectivă pentru propriii elevi. În total, până ța finalul anului 2019, 15.500 de elevi au participat la ora de colectare separată, din 37 școli. Sesiuni continuă și în restul anului școlar. În activitățile educaționale din cadrul școlilor și a evenimentelor în aer liber s-au implicat aproape . Ei au330 de tineri din 7 orașe mari oferit din timpul lor peste 4.600 de ore de voluntariat acestei cauze, pentru că își doresc ca cei din comunitate lor să colecteze și ei separat deșeurile.
 • 9. 7 RECICLETA RECICLETA în anul 2019 RECICLETA oferă un serviciu de transport pentru materialele reciclabile nepericuloase – în special hârtie, carton, sticlă plastic PET, folie bax și doze de aluminiu, în cantități mai mici de 150 de kilograme / 1mc . Transportul se realizează cu mijloace de transport alternative nepoluante, în special cargotriciclete asistate electric și, începând cu această toamnă, cu o nouă auto-utilitară electrică, oferind astfel locuri de muncă prietenoase cu mediul. Întregul program asigură 10 locuri de muncă verzi, cu normă întreagă și pe termen lung. Serviciul de colectare se adresează în special agenților economici din zona centrală și semi-centrală a Bucureștiului, oferind posibibiltatea de a colecta cu tarife speciale și din alte zone ale orașului. DespreRECICLETA–celmaiECOcolectorautorizatpentrureciclare,de10ani! Anul 2019 a reprezentat cel de-al X-lea an de activitate al programului de antreprenoriat social RECICLETA. A fost un an marcat din nou de extinderea infrastructurii pentru deservirea a încă 20 de unități de învățământ. Datorită sprijinului oferit de partenerul strategic Kaufland România, am colectat gratuit material reciclabile, în special hârtie, de la 600 de scări de bloc și 20 de unități de învățământ din sectorul 2, adică 60.000 de benefciari locatari și elevi. În același timp, am continuat colaborarea cu aproape 230 de firme, cu peste 10.000 de beneficiari angajați, de la care transportăm materiale pentru reciclare: hârtie, carton, sticlă plastic PET, folie bax și doze de aluminiu. Am ajuns astfel la un univers de 70.000 de bucureșteni beneficiari ai serviciului. În anul 2019 am reciclat împreună în total 146.000 kilograme de materiale reciclabile, cu 25% mai mult decât în anul precedent.
 • 10. 8 RECICLETA Vara 2019 a sosit cu voie bună pentru bucureștenii din sectorul 2, prin reciclare distractivă! RECICLETA s-a mutat în cartier și a surprins locuitorii cu „Caravana RECICLETA Pop-up” – un concept menit să readucă comunitatea în fața blocului pentru a se bucura împreună de zilele calde de vară. Caravana a poposit în câteva locuri inedite și si a propus bucureștenilor un spațiu cu jocuri distractive, quizz-uri cu premii speciale. Locuitorii sectorului 2 au aflat de la echipa RECICLETA despre importanța reducerii consumului în exces și a risipei, a reutilizării și a colectării separate a deșeurilor în vederea revalorificării acestora prin reciclare, cu scopul final de reducere a impactului pe care îl avem cu toții asupra mediului înconjurător. Caravana RECICLETA Pop-up și Kaufland România au adus vara și reciclarea în cartier! În 2019, am menținut programul gratuit RECICLETA pentru peste 46.000 de locatari din cele 600 de scări de bloc din sectorul 2, care au colectat peste 80.000 kilograme de hârtie pentru reciclare. Cu ajutorul Kaufland România, am mărit capacitatea de colectare a programului, prin achiziționarea a unei cargo- triciclete asistate electric și a unei mașini utilitare electrice, pentru colectare materiale reciclabile. RECICLETA pentru scările de bloc
 • 11. 9 RECICLETA RECICLETA, prin parteneriatul strategic cu Kaufland România, s-a extins cu serviciul gratuit pentru comunitate, din toamna anului 2019, la 10 licee și 10 școli generale din sectorul 2 al capitalei. În unitățile școlare, am montat recipiente de colectare separată a materialelor reciclabile, pentru hârtie, carton, doze de plastic și aluminiu. Materialele sunt colectate cu ajutorul cargo-tricicletelor asistate electric și a unui autoturism nou utilitar electric. De asemenea, am acoperit și o importantă componentă educațională pentru protecția mediului, prin susținerea de către echipa de traineri și voluntari ViitorPlus, a unei ore de educație pentru mediu, pentru majoritatea elevilor celor 20 de școli. Sesiunile educaționale au avut ca scop încurajarea reducerii deșeurilor, refolosirii obiectelor și colectarea separată corectă a materialelor pentru reciclare. Elevii au aflat și unde pot duce alte tipuri de materiale reciclabile, accesând website-ul www.hartareciclarii.ro, platformă online cu informații utile despre reciclare și pe care utilizatorii pot adăuga sau modifica punctele de colectare a materialelor reciclabile din comunitățile lor. Pentru a motiva elevii să recicleze, am lansat un concurs cu premii totale în valoare de 20.000 lei, premii care vor merge către primele 6 instituții de învățământ care colectează cele mai mari cantități de reciclabile pe perioada concursului desfășurat în 2019-2020. Peste 10.000 de elevi din sectorul 2 au participat la ora de reciclare și 20 de unități de învățământ beneficiază de infrastructură de colectare separatăamaterialelorreciclabile RECICLETA la unități de învățământ
 • 12. 10 RECICLETA RECICLETA a deservit peste 230 de entități în 2019, în special din zona centrală și semi- centrală a capitalei. De la acestea am colectat în special hârtie, carton, sticlă plastic PET-uri, folie de bax și doze de aluminiu. Lucrăm în regim de abonament anual, oferim factură, anexa 3 și avizul după fiecare colectare. Prin contractul de prestări servicii, punem gratuit la dispoziție recipiente și materiale informative despre colectarea separată corectă a materialelor reciclabile. La cerere, sunținem traininguri educaționale, cu accent pe reguli de colectare separată pentru reciclare, pentru a crește gradul de conștientizare, motivare și implicare, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului, printr-un consum și un stil de viață responsabil, atât la serviciu, cât și acasă. Sunt foarte încântată de colaborarea cu RECICLETA! Au fost foarte prompți la rugămintea noastră de a ridica 250-300 kg de hârtie, de la Facultatea de Geografie. Baieții care au venit să se ocupe de această acțiune erau pregătiți cu tot ce trebuie, se simțea experiența la fiecare pas, au fost foarte eficienți și cu enorm bun simț. Le mulțumesc din suflet pentru ajutorul ce ne-a fost acordat. De acum înainte știm la cine să apelăm :)! Vă felicităm din toată inima pentru acest proiect minunat, cu mult respect, drag și admirație. Valentina M. a ales să susțină reciclarea în cadrul Facultății de Geografie, București În 2019, firmele colaboratoare au reciclat împreună aproximativ: 65.000 kg materiale reciclabile. Astfel, au contribuit la lupta împotriva schimbărilor climatice prin salvarea copacilor de la tăiere, au susținut transportul eco, au participat la reducerea gazelor cu efect de seră, a poluării solului, apei și aerului, care s-ar fi produs în urma descompunerii deșeurilor la groapa de gunoi sau incinerării. În topul companiilor cu cele mai mari cantități de materiale reciclate s-au aflat: 1. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 2. HOLCIM 3. GARANTI BANK 4. MEDLIFE 5. PARTENER KAUFLAND 6. BAYER 7. GED CAPITAL 8. BIROUL NOTARIAL COSTESCU SI STROE 9. OTTO BROKER DE ASIGURARE 10. MARSH BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE RECICLETA pentru instituții private, publice și persoane fizice
 • 13. 11 RECICLETA REZULTATE TOTALE în 10 ANI de activitate l 691.000 kilograme de deșeuri colectate pentru reciclare l 10.000 arbori maturi salvați de la tăiere prin reciclarea hârtiei și a cartonului l 600 firme care au colectat cel puțin o dată cu RECICLETA l 600 de scări de bloc deservite l 20 de unități de învățământ deservite cu susținerea Kaufland România l 25 de persoane angajate de-a lungul timpului să conducă cargo-tricicletele + mii de kilograme de CO care nu a mai fost emis n atmosfer datoritî ă ă2 folosirii cargo-tricicletelor n trafic i datorit salv rii de la groapa de gunoi aî ș ă ă unorca tit imici imijlociidematerialereciclabile.n ăț ș PARTENERI RECICLETA Partenerstrategic: Parteneri: Parteneriinstituționali:
 • 14. 12 BIROUL ECO BIROUL ECO în anul 2019 Și în 2019 am continuat livrarea serviciilor noastre de training și consultanță pentru companiile care doresc să reducă impactul asupra mediului generat de activitățile din cadrul biroului, prin implicarea activă a angajaților: BCR Asigurări, Equilobe, ING Tech, L’Oreal, Metrosystems, Nielsen, Ortec, Oxygen PR, Telekom Services. Aproape 1.000 de angajați din cadrul acestor companii au participat la sesiuni educaționale pe teme de mediu și deșeuri/economie circulară, colectând peste 9 tone de materiale pentru reciclare! Cel mai important este că putem vedea rezultatele pe termen lung ale investițiilor inițiale acolo unde s-a ales implementarea unui program complet, care pleacă de la analiză-diagnostic pentru fiecare client, urmată de un set de măsuri personalizate urmărite timp de minimum 6 luni (crearea/îmbunătățirea infrastructurii de colectare separată, campanii de comunicare și educare pentru angajați, monitorizarea rezultatelor și ajustarea elementelor neperformante).
 • 15. 13 BIROUL ECO În cadrul companiei Metro Systems România, cu aproximativ 800 de angajați care lucrează într-o clădire din nordul capitalei, programul intensiv de training și consultanță a fost derulat de ViitorPlus în 2018, urmat doar de monitorizare și mici ajustări de reglare în 2019. Schimbările de comportament obținute prin implementarea programului și sistemul funcțional de infrastructură implementat, au dat roade în continuare, ajungând la următoarele rezultate cumulate pentru 2018 + 2019: Ÿ Reducerea în medie cu 25% a volumului de deșeuri menajere care ajung la groapa de gunoi. Ÿ Reducerea a fost posibilă datorită unor măsuri luate în cadrul programului de reducere a generării de deșeuri precum renunțarea la paharele de plastic de unică folosință de la dozatoarele de apă - peste 170.000 de pahare nu au mai fost folosite. Ÿ 13 tone de deșeuri au fost colectate separat și trimise la reciclare. Ÿ Impactul pozitiv economic al programului (prin reducerea costurilor cu gunoiul menajer, renunțarea la pahare și valorificarea reciclabilelor): peste 50.000 lei.
 • 16. 14 ATELIERUL DE PÂNZĂ ATELIERUL DE PÂNZĂ în anul 2019 Anul 2019 a fost un an solicitant, însă cu o semnificație aparte pentru noi, deoarece Atelierul de Pânză a împlinit 10 ani de activitate. În 2019 am reușit să fim prezenți la mai multe evenimente și am dat frâu liber imaginației pentru a crea câteva modele noi de sacoșe și imprimeuri. După modificările legislative din 2017 care au determinat scăderea drastică a comenzilor, anul 2018 a fost un an în care a trebuit să ne regândim toate strategiile pentru a reuși în 2019 să ne autosusținem financiar din nou. Tot în acest an am dezvoltat promovarea pe canalele de Social Media și ne-am concentrat pe a comunica beneficiile produselor noastre și pe promovarea conceptului de economie circulară (care se regăsește la produsele Puzzletex, produse realizate din deșeuri textile primite sub formă de donație). Latura de mediu a rămas așadar una dintre misiunile pe care ni le-am asumat și pe care am continuat să o promovăm prin produsele prietenoase cu mediul pe care le oferim. Un alt lucru important de amintit din anul 2019 a fost creșterea comenzilor primite de la persoane fizice, ceea ce înseamnă că ai noștri clienți și parteneri înțeleg și susțin conceptul de reducere, reutilizare, reciclare. Astfel, la finalul anului 2019 am reușit să vindem 1.030 produse Puzzletex (reușind astfel să reciclăm 310 kg de deșeuri) și 31.000 de sacoșe din bumbac (ceea ce înseamnă 4.800.000 pungi din plastic înlocuite). Datorită rezultatelor obținute, am putut crește numărul angajaților, ajungând astfel la 19 locuri de muncă (dintre care 7 pentru persoanele cu dizabilități, față de 4 locuri cât aveam în 2018). Cifra de afaceri înregistrată a fost de 750.000 lei, în creștere față de 2018. Ponderea încasărilor produselor care promovează economia circulară (linia de produse Puzzletex) a fost de 5% din cifra de afaceri.
 • 17. 15 ATELIERUL DE PÂNZĂ Despre ATELIERUL DE PÂNZĂ Atelierul de Pânză este o întreprindere socială a asociației ViitorPlus, având o experiență de 10 ani în confecționarea de produse textile prietenoase cu mediul și oamenii. Principalele produse marca Atelierul de Pânză sunt sacoșele reutilizabile din bumbac 100%, netratat, nevopsit și diverse produse create din deșeuri textile pre-producție, care astfel prind o nouă viață. Sacoșele reprezintă o alternativă eco la pungile de plastic de unică folosință, un mare agent poluator (în România se estimează un consum anual de 5 miliarde de pungi de plastic). Pe lângă misiunea de protejare a mediului, Atelierul de Pânză are și o misiune socială, oferind locuri de muncă persoanelor cu dizabilități sau cu probleme sociale, persoane în rândul cărora incidența șomajului este extrem de ridicată. Încă din anul 2014, Atelierul de Pânză a dobândit statutul de unitate protejată autorizată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ce garantează că minimum 30% dintre angajații sunt persoane cu dizabilități. Întrucât, în România, rata șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități este de 90%, susținerea unor locuri de muncă destinate acestora reprezintă un prim pas spre integrarea în societate ca cetățeni activi.
 • 18. 16 ATELIERUL DE PÂNZĂ Parteneriatul cu IKEA a continuat și în anul 2019! Cel mai important partener strategic al Atelierului de Pânză în anul 2019 a fost IKEA România, un partener care empatizează și susține valoarea și calitatea produselor noastre. Atelierul de Pânză oferă servicii de croitorie și retușuri clienților IKEA care achiziționează produse din cadrul departamentului Textile. Veștile bune vin din direcția extinderii acestui parteneriat: odată cu deschiderea celui de-al doilea magazin, am oferit servicii de croitorie în două locații – IKEA Băneasa și IKEA Pallady. De asemenea, am extins tipurile de servicii oferite: pe lângă serviciul de croitorie, oferim și consultanță clienților IKEA ajutându-i să aleagă metrajele și dimensiunile potrivite produselor pe care doresc să le achiziționeze. Așadar, echipa noastră s-a mărit, fapt care ne-a oferit posibilitatea de a angaja, pe lângă personalul de producție din IKEA, și persoane cu dizabilități pe care să le putem pregăti în atelierul nostru și alături de care să lucrăm sacoșe. Din punct de vedere al calității serviciului nostru, feedback-ul primit de la clienții IKEA a fost extrem de pozitiv. Pe lângă seriozitatea și transparența de care am dat dovadă, reputația unui atelier mic dar serios care luptă să atingă rezultate financiare cât mai bune lucrând cu o categorie defavorizată de angajați și cu produse premium, a ajuns și în rândul clienților IKEA, fapt care ne poate doar bucura. Alături de partenerul nostru, luptăm pentru a combate șomajul în rândul persoanelor cu dizabilități, pentru a sprijini dezvoltarea economică, de mediu și socială, astfel încât antreprenoriatul social să aibă aceleași premise de dezvoltare pe care le are un business clasic. Un prim an de colaborare a trecut, sperăm să urmeze mulți alții cu rezultate cât mai bune, cu o productivitate la fel de ridicată și cu idei noi care să evidențieze grija noastră comună: pentru mediu și oameni.
 • 19. 17 ATELIERUL DE PÂNZĂ REZULTATE TOTALE în 10 ANI de activitate l 241.000 sacoșe din bumbac; l 1.660 kg deșeuri textile reutilizate (2014-2019); l 7 locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. PARTENERI Partener strategic: Top clienți:
 • 20. 18 ADOPTĂ UN COPAC! ADOPTĂ UN COPAC! în anul 2019 În 2019, echipa proiectului „Adoptă un copac!” a continuat cu aceeași perseverență și cu același entuziasm creșterea gradului de acoperire cu suprafețe împădurite a zonelor din sudul României. În acest an, toate eforturile s-au concentrat pe completarea perdelelor forestiere din comuna Chirnogi și comuna Roseți (județul Călărași), dar și pe demararea unor noi proiecte de plantare de perdele forestiere în comuna Dragalina (situată tot în județul Călărași) și comuna Bistreț (județul Dolj). Alături de 1.400 de voluntari , am reușit să plantăm 28.000 de puieți (salcâm, ulm, porumbar, măceș, sălcioara, păducel, frasin, paltin, mojdrean, stejar și lemn câinesc) în cele 4 locații amintite mai sus. Chiar dacă vremea a fost imprevizibilă și au existat (ca în fiecare an, de altfel) diverse modificări meteorologice (în România s-au semnalat primele tornade, a fost secetă din mai până în noiembrie, iar la nivel mondial s-a înregistrat cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor), am reușit să ducem acțiunile de plantări la bun sfârșit, în perioada programată. Printre cei 1.400 de voluntari implicați în acțiunile de plantări s-au regăsit atât membrii din comunitatea locală, cât și angajați ai companiilor care au susținut financiar proiectul: Autonom, Cora, Dell, Deutsche Telekom Services Europe Romania, Ecoxtrem, Equilobe, GEFCO, HARTMANN, Henkel, ING Bank, ING Tech, METRO SYSTEMS Romania, Nomenius, OMV Petrom, Prietenii Ecoxtrem, Rohde&Schwarz Topex, Siemens, Smart Dreamers.
 • 21. 19 ADOPTĂ UN COPAC! Implicarea acestora dovedește că dacă se coalizează eforturi în scopul ajutorării mediului, se pot atinge rezultate ce vor contribui la un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Un exemplu clar al acestui efort este reprezentat de inițiativa celor de la OMV Petrom. După cum am menționat, aceștia reprezintă una dintre companiile care au contribuit financiar la acțiunile noastre de împădurire prin perdele forestiere. Acest lucru a fost posibil prin cooptarea în proiectul național ,„România plantează pentru mâine” inițiat de OMV Petrom în toamna anului trecut. În cadrul proiectului, ei au susținut financiar mai multe ONG-uri ce desfășoară împăduriri, printre care și „Adoptă un copac!”, rezultatul final fiind de 71.000 de puieți plantați la nivel național. Ne dorim ca fiecare acțiune de plantare să reprezinte o experiență plăcută și educativă pentru participanți. În cele ce urmează vă lăsăm câteva gânduri cu care pleacă voluntarii la sfârșitul unei zile de plantări alături de noi. „Îmi doresc să particip cel puțin de două ori pe an la o astfel de activitate și să îi mobilizez și pe copii și prieteni.” (Beatrice N.) „Doresc să urmez un stil de viață mai responsabil atât pentru mine cât și pentru mediul înconjurător.” (Georgian B.) Alte surse de finanțare - Metrosystems – ca și în anul precedent, pe lângă participarea la o acțiune de plantare, aceștia au redirecționat către plantarea de perdele forestiere fondurile rezultate din valorificarea deșeurilor colectate prin programul Biroul Eco. Acest program constă într-un sistem de colectare selectivă a deșeurilor în clădirea de birouri în care lucrează cei 800 de angajați ai companiei. - Dr. Reddys – care a transformat în tradiție parteneriatul cu proiectul nostru de împădurire prin perdele forestiere, a continuat și în 2019 să dubleze valoarea donațiilor către noi venite din partea angajaților săi. - Am continuat să primim un suport incredibil de la persoane fizice, care au donat pentru inițiativa noastră de împădurire prin perdele forestiere, au înlocuit cadourile tradiționale pentru cei dragi cu adopția de copăcei, oferind cadouri ecologice și sustenabile, sau chiar și- au donat ziua de naștere cauzei noastre.
 • 22. 20 ADOPTĂ UN COPAC! Zona de sud a țării este una destul de neglijată din punct de vedere forestier, acest lucru se poate vedea din statistici, care spun că gradul de împădurire este în medie de 4,5%. Acest lucru, combinat cu faptul că în Câmpia Olteniei a început deja un proces de deșertificare, a determinat asociația noastră să își îndrepte eforturile de împădurire spre zona de sud a României. Dacă până în anul 2016 inițiativa „Adoptă un copac!” a asociației ViitorPlus a plantat pe terenuri degradate din diferite județe sudice (Călărași, Ilfov, Teleorman), începând cu toamna anului 2016 activitatea proiectului a devenit mai specifică: plantarea de perdele forestiere. Ne-am propus să aducem în continuare o contribuție importantă la creșterea și protejarea suprafețelor de pădure din România, cu focus asupra perdelelor forestiere și implicarea unui număr cât mai mare de oameni în acest demers. Proiectul atrage fonduri din mediul privat (persoane juridice și persoane fizice) pentru a planta păduri care altfel nu ar exista. Ne concentrăm pe zonele rurale din sudul țării, unde există și un interes din partea autorităților locale. Ne propunem să plantăm cu precădere perdele forestiere, care aduc în plus față de beneficiile pădurii și partea de protecție a drumurilor și creșterea productivității terenurilor agricole. Despre proiectul „Adoptă un copac!”
 • 23. 21 ADOPTĂ UN COPAC! Parteneri “Adoptă un copac!” Autonom, Cora, Dell, Deutsche Telekom Services Europe Romania, Ecoxtrem, Equilobe, GEFCO, HARTMANN, Henkel, ING Bank, ING Tech, METRO SYSTEMS, Nomenius, OMV Petrom, Prietenii Ecoxtrem, Rohde&Schwarz Topex, Siemens, Smart Dreamers. Instituțiile care ne-au ajutat pentru a putea aduce la viață perdelele forestiere sunt Primăria Chirnogi, Primăria Bistreț, Primăria Dragalina. Le mulțumim de asemenea și tuturor furnizorilor de servicii și bunuri cu care am colaborat și care au contribuit la bunul mers al acțiunilor noastre de plantare. Dintre companiile partenere enumerate mai sus, cele 5 companii cu cei mai numeroși angajați care au participat în mod voluntar la acțiunile de plantare organizate de „Adoptă un copac!” din anul 2019 sunt: Ÿ OMV Petrom – 200 voluntari Ÿ ING Bank – 150 de voluntari Ÿ Prietenii Ecoxtrem – 96 voluntari Ÿ ING Tech – 80 voluntari Ÿ Ecoxtrem și METRO SYSTEMS – fiecare cu câte 50 de voluntari De asemenea, e important de amintit că pe lângă sprijinul partenerilor mai sus menționați, am primit ajutor și din partea a 190 de persoane fizice, care au susținut prin donații programul nostru de împădurire. REZULTATE TOTALE l din 2007 și până la sfârșitul anului 2019 am avut alături 13.100 voluntari; l sub umbrela ViitorPlus au fost împăduriți 716.000 mp. ING Bank ING Tech
 • 24. 22 ECOPROVOCAREA ECOPROVOCAREA în anul 2019 Cea de-a noua ediție a programului ecOprovocarea s-a desfășurat pe parcursul întregului an școlar 2018-2019. 50 de licee din 26 de județe ale țării au avut rezultate remarcabile la cele 5 categorii de concurs: reciclare, plantare, igienizare, târguri de economie circulară și campanii de conștientizare. Peste 14.000 de voluntari, elevi și profesori, și-au unit forțele pentru a da o mână de ajutor mediului înconjurător. Mii de ore de implicare s-au centralizat pentru obținerea unui impact extraordinar: 121,6 tone de deșeuri colectare separat și predate pentru reciclare, aproape 43.000 de puieți plantați, peste 2.000 de saci de deșeuri strânse din areale naturale, aproape 300 de târguri de economie circulară (adică aproape 14.000 de obiecte care au fost refolosite în loc să fie aruncate), peste 300 de campanii de conștientizare a importanței unui stil de viață prietenos cu mediul. EcOprovocarea este un program educațional complex, ce propune cadrelor didactice și tinerilor liceeni din întreaga țară organizarea de activități practice și educative de protecția mediului. Prin aceasta, ne propunem să contribuim la cel de-al IV-lea obiectiv pentru dezvoltare durabilă stabilit de Națiunile Unite (SDG 4): educație de calitate. În special, urmărim să participăm la direcția de acțiune conform căreia “până în 2030, toți cei care învață obțin cunoștințele și abilitățile necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educație pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață sustenabile”. Tinerii liceeni învață despre problemele de mediu naționale și globale, dobândesc abilități de lucru în echipă, comunicare, organizare și își formează o atitudine pro-activă, de lideri pentru mediu. Programul are mai multe componente dedicate educației și voluntariatului pentru mediu: Cluburile ecOprovocarea - desfășurate în licee din județele Călărași și Sălaj, Concursul Național ecOprovocarea – destinat tuturor liceelor din țară, Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea – participarea reprezintă premiul echipelor de elevi și profesori care au avut cele mai bune rezultate în concursul destinat echipelor de la cluburi și celor naționale, și componenta de Resursele educaționale online gratuite pentru profesori și elevi – galerie de materiale educaționale, pe tematici de mediu. Despre ECOPROVOCAREA
 • 25. 23 ECOPROVOCAREA Cluburile ECOPROVOCAREA Pe parcursul anului școlar 2018-2019, a fost organizată cea de-a IX-a ediție a Cluburilor ecOprovocarea, cu susținerea companiei TenarisSilcotub, care sprijină programul încă din anul 2010. Au participat 7 unități de învățământ: Colegiul Economic, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Barbu Știrbei și Liceul Danubius din Călărași și Colegiul Național Silvania, Zalău, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Zalău și Liceul Tehnologic ”Octavian Goga”, Jibou din județul Sălaj. Elevi din liceele selectate se întrunesc sub forma unui club de ecologie și participă la ateliere educaționale non-formale, conform curriculei ecOprovocarea, dar și la diferite activități de protejare a mediului, organizate chiar de ei. Profesori voluntari, pasionați de protejarea naturii și de educația non-formală continuă în fiecare ediție predarea atelierelor din modulele educaționale cu tematica: conștientizarea problemelor de mediu, deșeurile reciclabile, energie și schimări climatice, economie circulară, management de proiect și ecoturism. Membrii Cluburilor cu cele mai bune rezultate pentru mediu, cuantificate în puncte, au fost premiați cu participarea la Tabara de leadership pentru mediu ecOprovocarea – o tabără cu tematică educativă, plină de distracție și voioșie.
 • 26. 24 ECOPROVOCAREA CONCURSUL NAȚIONAL ECOPROVOCAREA Concursul Național este o componentă a programului ecOprovocarea, aflată la cea de-a III-a ediție în anul școlar 2018 - 2019. Elevi și profesori de liceu au aprofundat cunoștințe legate de protejarea mediului prin derularea activităților practice de îngrijire a naturii, într-un cadru competitiv, la nivelul întregii țări. Derularea concursului a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Raiffeisen Bank, L’Oreal, Eximtur și acordului primit de la Ministerul Educației Naționale. Peste 750 de elevi și profesori din 24 de județe au fost un exemplu pentru cei din jur și au desfășurat activități ecologice în propriile comunități, având tematicile specifice categoriilor din concurs: reciclare, plantare, igienizare, târguri de economie circulară și campanii de conștientizare. Liceele s-au putut înscrie cu câte o echipă la fiecare categorie din concurs, o echipă fiind formată dintr-un profesor și cel puțin 4 elevi. În toate activitățile derulate, participanții au atras voluntari: colegi, prieteni, părinți, autorități etc. Toate activitățile au fost punctate conform Regulamentului. Cei mai implicați membri ai echipelor, clasate la finalul concursului pe primul loc la categoria la care s-au înscris, au participat la Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea.
 • 27. 25 ECOPROVOCAREA TABĂRA DE LEADERSHIP PENTRU MEDIU ECOPROVOCAREA ”O săptămana cât o viață”, așa s-ar putea exprima trăirile liceenilor după o tabără ecOprovocarea, căci nu este o tabără obișnuită. Vara, în mediul naturii, ei învață despre leadership și schimbările climatice, biodiversitate și economie circulară prin joc, filme, dezbateri, lucru în echipă, drumeții, mâncare sănătoasă, petreceri tematice și foc de tabără. Cine participă? Membrii echipelor câștigătoare din Cluburile ecOprovocarea Călărași și Sălaj și membrii echipelor câștigătoare din Concursul Național ecOprovocarea. Pe parcursul a 5 zile, 106 liceeni și profesori din toate colțurile țării au participat la cea de-a VI-a ediție a taberei, organizată la Cheia, în județul Prahova, cu sprijinul: TenarisSilcotub, Raiffeisen Bank, Eximtur, L’Oreal și Ecotic. Unii elevi participanți la mai multe ediții ale concursului au dobândit experiența și abilitățile necesare și au preluat rolul de coordonatori al unor echipe de ecoambadasori. Iată și mărturia Mariei M., participantă la tabără: ”Am aflat o mulțime de informații prin intermediul unor oameni frumoși și dedicați, care ne-au pus la dispoziție toată informația pe care o dețin prin jocuri, povești de viață, care cu siguranță vor rămâne mereu în mintea și sufletul meu. (...) Faptul că m-am descoperit mai bine și că am învățat lucruri frumoase și utile de la alți oameni este cel mai important aspect al evenimentului care cred că va conta în viitorul meu. Cea mai frumoasă amintire este legată de simpla mea participare. Ador că am ales să fac parte din acest proiect și din această tabără.”
 • 28. 26 ECOPROVOCAREA RESURSELE ONLINE GRATUITE PENTRU PROFESORI Din dorința de a extinde efectele benefice ale programului, ne-am propus să punem la dispoziția tuturor profesorilor interesați toată gama de materiale educaționale non-formale, dezvoltate de organizația noastră. Cele 6 MODULE EDUCAȚIONALE cuprind ateliere non-formale și au tematici actuale despre protejarea mediului înconjurător. Simultan, furnizează și instrumente de dezvoltare personală pentru tinerii liceeni. ECOBIBLIOTECA ELEVILOR (www.ecoprovocarea.ro/eco-biblioteca) este o colecție online de documentare cu tematică ecologică, clipuri motivaționale și inspiraționale, flashmob-uri, desene animate, studii și statistici. Elevii învață atât despre frumusețea acestei planete, cât și despre problemele de mediu, soluțiile și comportamentele pe care le pot adopta pentru a proteja natura. REZULTATE TOTALE ÎN 9 ANI DE PROGRAM l 158.000 de puieți plantați; l 510.000 de kilograme de deșeuri trimise spre reciclare; l 7.000 de saci de deșeuri strânse din natură; l 4.100 evenimente de educație ecologică organizate; l 124.000 de ore de voluntariat pentru mediu și pentru comunitățile locale. PARTENERI ECOPROVOCAREA Inițiator și finanțator al Cluburilor ecOprovocarea: Sponsori ai Concursului Național și ai taberei:
 • 29. 27 BIGĂR - AMENAJARE ECO-TURISTICĂ BIGĂR - amenajare eco-turistică În anul 2014, un grup de turiști impresionați de frumusețea cascadei, dar dezamăgiți de aspectul neîngrijit, lipsa de informații și facilități pentru turiști, au propus companiei angajatoare un proiect de transformare a zonei. Aceștia lucrau pentru Coca-Cola HBC România, care a decis să-și asume finanțarea principală a proiectului și a ales ViitorPlus partener de implementare. A urmat, timp de 3 ani, un proiect foarte dificil la nivel de implementare, din cauza complexității juridice, tehnice și multitudinii organizațiilor implicate. Am reușit însă să ducem la bun sfârșit acest triplu parteneriat ONG - public-privat, într-o modalitate care să protejeze și să pună în valoare patrimoniul natural al României dintr-o arie protejată. Amenajarea eco-turistică din jurul cascadei Bigăr, oferă acum o experiență sigură, placută și educațională turiștilor din zonă dar protejează și arealul natural. La un an de la amenajarea eco-turistică a zonei Cascadei Bigăr, numărul turiștilor s-a dublat. Dacă până la inaugurarea din 2017 vizitau cascada 50.000 de turiști anual, dupa inaugurare numărul lor s-a dublat. Reamenajarea eco-turistică a zonei Cascadei Bigăr este un proiect inițiat de Coca-Cola HBC România, implementat de Asociația ViitorPlus, cu sprijinul companiei CON-A, al Primăriei Bozovici și al Administrației Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița, sub umbrela platformei de sustenabilitate După Noi.
 • 30. 28 REGENESYS Derulăm proiectul Regenesys din anul 2010 cu scopul de a promova energia regenerabilă, în special utilizarea energiei solare pentru a încălzi apa menajeră. Activitatea principală, organizată de cele mai multe ori sub forma unei activități de teambuilding, presupune construcția de colectoare solare cu echipe din cadrul unor companii. Activitățile sunt organizate și facilitate de ViitorPlus, iar colectoarele sunt donate pentru dotarea unor clădiri din comunități locale (ex: cămine pentru copii, grădinițe, școli, internate etc.) În total au30 de colectoare solare fost construite cu sprijinul voluntarilor din companiile partenere. Până acum, 29 de colectoare au fost donate pentru: Ÿ clădirile în care sunt găzduiți copiii de la SOS Satele Copiilor București ( ),20 de colectoare Ÿ Căminul Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai” din Zalău (5 colectoare, 120 de elevi sunt găzduiți anual în internatul liceului), Ÿ Complexul de Reabilitare Școlară Brădet (4 colectoare, de care beneficiază aproximativ 200 de copii în fiecare lună). REGENESYS
 • 31. 29 ECHIPA ECHIPA Andreea Trăistaru Asistent manager Atelierul de Pânză Theodor Ilie Coordonator Operațional RECICLETA Philippe Al Ghajari Asistent proiect Biroul Eco Radu Pădureanu Coordonator local ecOprovocarea Petru Constantin Coordonator local ecOprovocarea Iulian Nagy Asistent logistică ViitorPlus Roxana Dobre Voluntar Harta Reciclării Mihai Murdeală Asistent logistică Atelierul de Pânză Theodor Ilie Asistent Logistică Harta Reciclării Rodica Șerban Maistru croitor 13 croitori și lucrători în Atelierul de Pânză 4 cargo-tricicliști în RECICLETA Andreea Croitoru Manager „Adoptă un copac!” Angela Lica Manager Resurse Umane Daniela Mironescu Asistent proiect Harta Reciclării Andreea Savin Manager Atelierul de Pânză Alexandru Halaliuc Manager RECICLETA Claudia Bărburaș Manager ecOprovocarea Florin Cîrnaru Asistent proiect „Adoptă un copac!” Anna Berza Asistent comunicare Denisa Grigore Specialist marketing Diana Dincă Asistent financiar Din echipă au mai făcut parte:
 • 32. 30 PARTENERI ORGANIZAȚIONALI salarizare, consultanță pe HR consultanță juridică (GDPR, drept comercial, proprietate intelectuală) închiriere mașini training, coaching personal/de echipă training training mentorat (programul Global Lidership Corps) training training recrutare financiar financiar financiar financiar financiar filtru apăconferințe PARTENERI ORGANIZAȚIONALI
 • 33. 31 TOTAL VENITURI ȘI CHELTUIELI TOTAL VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2019 Total venituri 2019: 3.451.228 lei* Total cheltuieli 2019: 2.857.034 lei* * veniturile și cheltuielile cumulate pentru ambele entități juridice Viitorplus și Atelierul de Pânză SRL RECICLETA – 28% Atelierul de Pânză SRL – 32% Adoptă un Copac! – 13% Harta Reciclării – 14% Generale (2%, dobânzi, organizaționale) – 1% Educaționale – 3% RECICLETA – 28% Atelierul de Pânză SRL – 28% Adoptă un Copac! – 9% Harta Reciclării – 14% Administrative – 12% Educaționale – 1%
 • 34. 32 IMPLICĂ-TE ViitorPlus nu ar exista fără susținătorii săi: voluntari, parteneri, donatori, sponsori. Aceștia ne-au fost alături întotdeauna pentru a participa la un progres sustenabil, pentru crește beneficiile pe care le aducem mediului și oamenii prin programele derulate. Dacăvreișitusăfiialăturidenoi,iată CUMTEPOȚIIMPLICA: l Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru ViitorPlus. l Folosește sacoșele reutilizabile de la Atelierul de Pânză sau alte obiecte din deșeuri textile. l Reciclează la birou cu RECICLETA. l Adoptă 1,2,3…copăcei și oferă-i cadou partenerilor sau persoanelor dragi cu ocazia unor evenimente speciale. l Participă voluntar în activitățile de birou sau de teren din cadrul programelor noastre. l Participă împreună cu colegii la sesiunile de plantare de arbori, organizate toamna sau primăvara. l Dă un like paginilor noastre de Facebook, comment & share pentru posturile care îți plac. l Abonează-te la newsletter și fii la curent cu tot ceea ce facem. l Compania ta poate susține proiectele noastre de dezvoltare durabilă prin direcționarea a 20% din impozitul pe profit, dacă cifra de afaceri a companiei este mai mare de 1.000.000 euro. 3,5% IMPLICĂ-TE: viitorplus.ro/doneaza
 • 35. ViitorPlus - asociația pentru dezvoltare durabilă CIF: 18654032 viitorplus.ro/doneaza Punct de lucru: Str. Vulturilor nr. 92, Sector 3, București, cod poștal 030857 Sediu social: Str. Ronda nr. 24, mansardă, București, Sector 2 viitorplus@viitorplus.ro | www.viitorplus.ro | www.recicleta.ro www.atelieruldepanza.ro | www.ecoprovocarea.ro | www.hartareciclarii.ro Cont Lei: RO68INGB 0000 9999 0238 0164, ING - Sucursala Ștefan cel Mare - Polonă Cont Euro: RO44INGB0000999904632742, ING - Sucursala Ștefan cel Mare - Polonă