Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Responsabilitatea Sociala in IMM-uri

940 views

Published on

Misiunea Centrului de Resurse pentru Cetatenie Activa (CRCA) este de a promova spiritul civic, educatia, cultura si responsabilitatea in randul populatiei din Romania prin crearea de programe care sa sprijine dezvoltarea culturala si socio-economica a Romaniei.

Credem ca fiecare individ are un rol important in progresul societatii din care face parte. De aceea, promovarea cetateniei active prin crearea instrumentelor necesare pentru stimularea implicarii active a fiecaruia dintre noi in spatiul public reprezinta cea mai importanta valoare a noastra.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Responsabilitatea Sociala in IMM-uri

 1. 1. Antreprenorii si responsabilitatea sociala corporativa. Cum ajunge RSC in IMM-uri? Ce poate insemna RSC in IMM-uri? 7 martie 2013
 2. 2. CSR – Definitia Comisiei Europene CSR = Responsabilitatea intreprinderilor pentru impactul lor asupra societatii. Respectarea legislatiei este o cerinta obligatorie, la care se adauga integrarea de catre companii, in mod voluntar, a preocuparilor sociale si de mediu in activitatile lor economice si in interactiunea cu stakeholderii si shareholderii. Obiective: – crearea de valori impartasite pentru actionari, stakeholderi si societate per ansamblu; – identificarea, prevenirea si diminuarea posibilelor efecte negative;
 3. 3. Definitia CSR pentru IMM-uri Modul in care firmele integreaza in operatiunile lor de business preocuparile economice, de mediu si sociale, implicand stakeholderii.   Definitia pune accent pe: • antreprenoriatul responsabil; • care respecta spiritul legii si normele internationale aplicabile; • cauta sa mareasca contributia pozitiva pentru toate partile co-interesate relevante, reducand impactul negativ; • prin initiative care depasesc cerintele legislative si contractuale; • care sunt proactive si au loc regulat, nu ad-hoc. Sursa: Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) responsabile social: Ghid privind modelul de integrare a responsabilitatii sociale Desi nu considera a fi cel mai potrivit concept in asociere cu IMM-urile, Comisia Europeana sugerea utilizarea acestuia in favoarea celui de Antreprenoriat Responsabil. Desi nu considera a fi cel mai potrivit concept in asociere cu IMM-urile, Comisia Europeana sugerea utilizarea acestuia in favoarea celui de Antreprenoriat Responsabil.
 4. 4. CSR – de la marile corporatii la IMM-uri IMM-urile - reprezinta mai mult de 99% din afacerile la nivel European si genereaza doua treimi din totalul locurilor de munca integrarea principiilor responsabilitatii sociale la nivel de IMM-uri poate avea un impact major asupra obiectivelor de dezvoltare durabila stabilite prin Startegia Europe 2020 si asumate la nivel national. Strategia Comisiei Europene pe CSR (A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility) – stabileste printre obiective intarirea capacitatii IMM-urilor pentru implementarea de proiecte de responsabilitate sociala; Sectorul IMM – rol cheie in atingerea obiectivelor stabilite la nivel European cu privire la cresterea economica si crearea de locuri de munca, iar integrarea CSR in IMM-uri este una dintre metodele de a atinge aceste obiective.
 5. 5. CSR – de la marile corporatii la IMM-uri CSR-ul – initial “semnul distinctiv” al companiilor vizionare cu o mare putere economica sau forma acceptabila social a strategiilor de management al riscului pentru companiile a caror activitate are impact negativ. In prezent: CSR = solutie de supravietuire pe o piata puternic concurentiala si instabila CSR = Avantaj competititiv Rezultat: Cresterea stabilitatii prin: crearea de realatii puternice cu angajatii, partenerii de afaceri, clientii; cresterea reputatiei în comunitate; imbunatatirea imaginii personale a proprietarului; sporirea increderii si cresterea loialitatii fata de companie; etc.
 6. 6. Promovarea CSR la nivel de IMM-uri Ghidul Comisie Europene: Opportunity and Responsibility. How to help more small businesses to integrate social and environmental issues into what they do •Incurajarea promovarii CSR de catre organizatiile intermediare (ex. asociatii de IMM- uri, camere de comert, cluburi de busines) care au caracter agregator si contact direct cu acestea, datorita capacitatii de a disemina informatia catre un numar mare de stakeholderi. •Incurajarea companiilor mari sa impuna furnizorilor din sectorul IMM anumite conditii care tin de domeniul responsabilitatii sociale. •Promovarea CSR prin intermediul consultantilor de business si a specialistilor cu care IMM-urile intra in contact direct (contabili, avocati, consilieri bancari, etc.) si oferirea de training in acest sens. •Crearea de abordari sectoriale si promovarea prin intermediul organismelor cu putere de decizie la nivel sectorial.
 7. 7. Startegia nationala de promovare a responsabilitatii sociale – masuri pentru IMM-uri Prioritate: Sustinerea mediului de afaceri si elaborarea unui set de politici noi pentru sprijinirea IMM-urilor; Masuri: • Implicarea IMM in structuri inovative de tip cluster (concentrari economice) si cluster inovativ/pol de competitivitate, pentru sustinerea inovarii la nivelul IMM; • Elaborarea si promovarea unui ghid privind promovarea aplicarii responsabilitatii sociale adresat IMM-urilor si altor organizatii mici si mijlocii, inclusiv prin finantare din fonduri externe nerambursabile;
 8. 8. Ce inseamna responsabilitatea sociala pentru IMM-uri?
 9. 9. Ce inseamna responsabilitatea sociala pentru IMM-uri? Mediul de lucru: •Munca si relatiile de munca; •Sanatate si siguranta la locul de munca; •Dezvoltarea profesionala a angajatilor; •Echilibrul munca - viata personala; Ce putem face: •Remunerarea corecta a angajatilor, bazata pe criterii clare de evaluare a performantei; •Identificarea riscurilor pentru sanatatea angajatilor si implementarea masurilor pentru reducerea lor; •Tratament nediscriminatoriu al angajatilor – sanse egale pentru femei, barbati, persoane cu handicap sau apartinand altor categorii vulnerabile; •Dezvoltarea profesionala a angajatilor si asigurarea accesului la training; •Oferirea posibilitatii de a adopta un program de lucru flexibil si incurajarea echilibrului munca – viata personala; •Etc.
 10. 10. Ce inseamna responsabilitatea sociala pentru IMM-uri? Piata: •Calitatea produselor/serviciilor; •Relatiile cu partenerii, furnizorii; •Politica corecta a preturilor; •Marketing corect; •Educarea si sensibilizarea consumatorilor; •Sistem de gestionare a plagerilor; Ce putem face: •Includerea de criterii etice, sociale si de mediu in realizarea achizitiilor si alegerea furnizorilor si colaboratorilor; •Crearea de produse si servicii sustenabile; •Furnizarea de produse/servicii fara riscuri; •Informarea corecta a consumatorilor asupra caracteristicilor produselor/serviciilor; •Incurajarea consumului responsabil; •Protejarea consumatorilor impotriva publicitatii inselatoare; •Etc.
 11. 11. Ce inseamna responsabilitatea sociala pentru IMM-uri? Mediul inconjurator: •Furnizarea de produse/servicii sustenabile; •Utilizarea responsabila a resurselor; •Prevenirea poluarii; •Reciclare; •Sensibilizarea angajatilor cu privire la problemele de mediu; Ce putem face: •Diminuarea consumului de energie, a deseurilor si a impactului negativ asupra mediuliu in cadrul procesului de productie; •Utilizarea de materiale reciclabile si inlocuirea materialelor care se gasesc greu in natura cu unele accesibile; •Motivarea si sensibilizarea angajatilor cu privire la problemele de mediu; •Colectare selectiva a deseurilor rezultate in urma activitatii intreprinderii; •Etc.
 12. 12. Ce inseamna responsabilitatea sociala pentru IMM-uri? Comunitate: •Crearea de locuri de munca; •Formarea personala si profesionala a membrilor comunitatii locale; •Dezvoltare tehnologica; •Dezvoltarea infrastructurii; •Investitie in educatie si cultura; •Protejarea sanatatii membrilor comunitatii locale; Ce putem face: •Stabilirea de relatii cu autoritatile locale si dezvoltarea de proiecte comune in beneficiul societatii; •Stabilirea de parteneriate cu furnizori locali si incurajarea dezvoltarii locale; •Transfer tehnologic catre membri comunitatii (in masura in care este posibil); •Obtinerea consimtamantului comunitatii locale pentru proiecte de dezvoltare cu impact local; •Angajarea personalului dintre membrii comunitatii locale; •Etc.
 13. 13. Pasi pentru integrarea CSR la nivel de IMM-uri PASI DESCRIERE I Intelegeti contextul strategic, aria de impact și relevanta RS a organizației dumneavoastra Analizati contextul strategic al operatiunilor dumneavoastra – daca si unde acesta ar putea afecta responsabilitatea sociala a organizatiei dumneavoastra. Faceti o lista cu toate activitatile si operatiunile dumneavoastra si analizati daca si unde acestea ar putea afecta responsabilitatea sociala a organizatiei dumneavoastra (loc de munca, comunitate, mediu, piata). Determinați relevanta domeniilor si problemelor centrale ale RS. Stabiliti prioritati concrete (de exemplu: reprezinta preocupari imediate ale partilor interesate, sunt in conformitate cu legea, etc.). II Clarificati obiectivele de afaceri ale organizației dumneavoastra, integrand principii de RS Stabiliti directia – revizuiti viziunea, misiunea, valorile, scopurile și strategia avand in vedere principiile RS.   III Identificati obstacolele si oportunitatile pentru indeplinirea obiectivelor de afaceri Identificati riscurile / obstacolele care v-ar putea impiedica sa va indepliniti obiectivele. Identificati oportunitatile care v-ar putea ajuta sa va atingeti obiectivele.   IV Integrati RS in intreaga organizatie si in sfera de influenta Cresteti gradul de conștientizare si acolo unde este necesar, construiti competente pentru RS in cadrul organizatiei, la toate nivelurile si in sfera ei de influenta. Introduceți RS in sistemele si procedurile organizației (de exemplu: indicatori de performanta care sa includa RS). Sursa: Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) responsabile social: Ghid privind modelul de integrare a responsabilitatii sociale
 14. 14. Beneficiile integrarii responsabilitatii sociale la nivel de IMM-uri • Imagine pozitiva si identitate de brand puternica, construita pe valori cu potential crescut de a crea sentimentul de apartenenta; • O mai buna relationare cu partenerii de afaceri, furnizorii si autoritatile publice; • Reducerea costurilor si cresterea profitabilitatii; • Cresterea cifrei de afaceri/ a vanzarilor; • Diferentiere prin crearea de produse inovatoare; • Management eficient al riscului; • Produse si/sau procese de productie imbunatatite - o mai mare satisfactie si loialitate a clientilor, eficientizare a costurilor; • Motivarea, loializarea si retentia angajatilor - grad crescut de creativitate si inovatie; • Facilitarea accesului la achizitiile publice;
 15. 15. Masuri pentru incurajarea integrarii responsabilitatii sociale la nivel de IMM-uri Exemple din alte state
 16. 16. Promovarea si intarirea capacitatii de implementare a programelor de CSR pentru IMM-uri
 17. 17. Olanda Dutch Knowledge and Information Center on CSR ofera companiilor, si in special IMM-urilor, instrumente de implementare CSR specifice fiecarui sector. Platforma contine: -Tool kituri online de planificare a investitiilor pentru companiile care doresc sa isi extinda operatiunile in India, Indonezia, Rusia si Africa de Sud; -Programe focusate pe sectoare specifice, aspecte regionale, responsabilitatea lantului de aprovizionare, transparenta si marketing; -Instrumente pentru IMM-uri, sindicate si ONG-uri pentru managementul afacerilor responsabile; -Diseminarea bunelor practici in domeniul CSR si a exemplelor negative; -Instrumente de monitorizare a activitatilor de CSR;
 18. 18. Austria Platforma Investitiilor Responsabile Social, infiintata in 2001 cu sustinerea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Mediului si Apelor are rolul de a consolida piata pentru investitii responsabile social in Austria. Reteaua ofera informatii referitoare la activitatile de responsabilitate sociala din Austria si Europa Guvernul a sustinut dezvoltarea unui set de instrumente online pentru a atrage atentia asupra competitivitatii firmelor mici prin imbunatatirea impactului lor social, de mediu si comunitar prin ghiduri si studii de caz.
 19. 19. Stimulente fiscale pentru incurajarea comportamentului responsabil
 20. 20. Belgia Subventii de 50% din costurile externe (consultanta, monitorizare, evaluare etc.) pentru dezvoltarea politicilor de CSR. Maxim 400 euro/zi pentru consultanta, valoarea proiectului – max. 10.000 euro
 21. 21. Italia In cadrul initiativei Eticita nelle Attivita Producttive, in regiunea Toscana sunt oferite subventii financiare IMM-urilor locale care doresc sa obtina certificare sub SA 8000, acoperind pana la 50% din costurile de consultanta si certificare.
 22. 22. Belgia Eticheta sociala voluntara alocata produselor ale caror lant de producere respecta cele 8 conventii fundamentale ale Organizatiei Internationale a Muncii – Ministerul Economiei Eticheta egalitatii si diversitatii este acordata pentru respectarea legislatiei privind egalitatea de sanse si nediscriminarea, introducerea unor politici care sa sustina diversitatea in cultura organizatiei si implementarea unor sisteme eficiente de management al resurselor umane.
 23. 23. Franta *Eticheta egalitatii introdusa in 2004 pentru a sprijini egalitatea si diversitatea profesionala in cadrul companiilor si in administratia publica. Acopera 3 domenii: *masurile luate pentru promovarea egalitatii profesionale *politicile legate de managementul resurselor umane *importanta vietii de familie. Eticheta este o recunoastere a companiilor care demonstreaza public angajamentul pe termen fata de egalitatea de gen la locul de munca, responsabilitatea fata de angajatii, consumatorii si stakeholderii.
 24. 24. Letonia EcoFlower label este acordata companiilor care produc bunuri eco friendly Danemarca „S” Label acordata pentru companiile care si-au asumat angajamente fata de comunitare si obtin un scor de peste 60 in analize de audit specifice. Spania Eticheta egalitatii introdusa de ministerul responsabil cu egalitatea de sanse urmareste sa sprijine egalitatea si diversitatea in randul salariatilor, atat in mediul privat, cat si public.
 25. 25. CompetiCompetittii naii nattionaleionale pentrupentru stimulareastimularea comportamentului responsabilcomportamentului responsabil
 26. 26. Bulgaria Premii anuale acordate IMM-urilor pentru prevenirea accidentelor de munca - Ministerul Muncii si Politicilor Sociale Competitia nationala a companiilor (IMM-uri si companii mari) pentru responsablitate sociala - recunoastere publica a companiilor bulgare care adera la principiile CSR (respectarea standardelor de productie, de mediu, sociale etc.)
 27. 27. Polonia Competitia Business Fair Play pentru promovarea activitatii economice etice, pentru sustinerea dezvoltarii companiilor si promovarea afacerilor oneste ce opereaza in concordanta cu principiile legii si eticii. Premiul Leader of Polish Ecology acordat de Ministerul Mediului anual antreprenorilor si IMM-urilor pentru realizari remarcabile in domeniul protectiei mediului.
 28. 28. Multumesc! Rodica LUPU Manager “Actionam Responsabil! – Reteaua Sociala RSC” 0762 248 170 rodica.lupu@actionamresponsabil.ro

×