SlideShare a Scribd company logo
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
1
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu.
Studium przypadku rektora plagiatora oraz osób z nim
powiązanych
Łukasz Kołodziej, PhD
AcademyVerity
ul. Batalionów Chłopskich 6/51
33-300 Nowy Sącz, Polska, EU
lukaszkolodziej330@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9814-9158
osf.io/g3bts
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
2
Streszczenie
Przestępczość państwowa (ang. state crime) to przede wszystkim stosowanie tortur,
zbrodnie wojenne, akty terroru oraz ludobójstwo. Mniej znanym aspektem
przestępczości państwowej jest stosowanie psychiatrii represyjnej w postaci tortur
farmakologicznych przez zastosowanie leczenia neuroleptykami w celu wyciszenia
krytyka władzy i urzędników. Kompromaty to kompromitujące materiały zbierane i
przetwarzane w celu wywierania presji na osobę szantażowaną. Kompromaty mają moc
oddziaływania jedynie wtedy, kiedy nie są dostępne publicznie. Ich ujawnienie powoduje
utratę mocy oddziaływania kompromatów. Niemniej jednak nawet ujawnione
kompromaty wciąż mogą być niewygodne dla osób, które uwikłały się w
kompromitujące sytuacje. Stąd osoby, na które zbierano kompromaty mogą dążyć do
podważenia wiarygodności informacji, zawartych pierwotnie w kompromatach.
Uczynienie z informatora człowieka chorego psychicznie jest jednym ze sposobów
podważenia wiarygodności osobowego źródła informacji. Autor badając przypadek
plagiatu naukowego rektora Mariusza Cygnara natrafił na funkcjonowanie policyjno-
prokuratorsko-sędziowskiego seks kolektywu, działającego na terenie Sądecczyzny.
Sprawy karne wytoczona przeciwko autorowi przez lokalnych prokuratorów pozwoliły
podjąć próbę rekonstrukcji składu osobowego takiego seks kolektywu. Na podstawie
zgromadzonych dokumentów można postawić tezę, że sędziowie w seks kolektywie
reprezentowani mogą być przez co najmniej takie osoby jak sędzia Grzegorz Król,
Bogdan Kijak, Arkadiusz Penar oraz Jerzy Bogacz. Ponadto autor sugeruje, że
policyjno-prokuratosko-sędziowski seks kolektyw odpowiedzialny jest za uniewinnienie
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
3
Artura Siedlarza, funkcjonariusza sądeckiej policji, który potrącił śmiertelnie
dziewięcioletniego Wojtka w Piątkowej koło Nowego Sącza w 2011 roku oraz Marię
Łatka z Maszkowic koło Łącka w 2013 roku. Sędzia Grzegorz Król, obecnie wiceprezes
Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, okazał się także bardzo łaskawy wobec
emerytowanego policjanta, który znęcał się nad żoną do tego stopnia, że ją oślepił.
Również i ten przypadek można próbować wytłumaczyć seks zażyłościami pomiędzy
Grzegorzem Królem, a lokalnymi policjantami oraz prokuratorami. Biorąc zatem
wszystkie powyższe informacje pod uwagę, nie dziwi fakt, że osoby uwikłane w zarzuty o
wspólne działanie w seks kolektywie usiłują poddać autora obligatoryjnemu leczeniu
psychiatrycznemu. Sędziowie, prokuratorzy oraz rektor Cygnar walczą przecież o
zachowanie statusu ekonomicznego i społecznego, zagrożonego aktywnością społeczną
autora.
Słowa kluczowe: kompromat, seks kolektyw, rektor, Akademia Nauk Stosowanych w
Nowym Sączu, plagiat, psychiatria represyjna, nierzetelność naukowa
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
4
Wstęp
Do najczęstszych przejawów przestępczości państwowej (ang. state crime) należą
terroryzm, tortury, zbrodnie wojenne, ludobójstwo. Definicja przestępczości państwowej
zaproponowana przez badacza Jeffreya Ian Ross obejmuje działania instytucji państwowych,
skutkujące łamaniem prawa obowiązującego w danym kraju (1). Nie ma przy tym znaczenia
czy łamane regulacje prawne wynikają z międzynarodowych traktatów i umów
ratyfikowanych przez dane państwo czy też z prawa uchwalonego lokalnie. W przestępczości
państwowej zawsze chodzi bowiem o łamanie prawa przez elity biurokratyczno-polityczne,
popełniane w celu osiągnięcia korzyści własnych lub ideologicznych (2).
Słowo kompromat pochodzi z języka rosyjskiego i oznacza kompromitujący materiał,
gromadzony na kogoś jako narzędzie nacisku (3). Kompromaty jako materiały zawstydzające
służą bowiem do wywierania wpływu i szantażowania oponentów politycznych, konkurentów
biznesowych itp. Kompromat jako broń oddziaływania wycelowany jest w reputację
człowieka (4). Z oczywistych względów osoby, na które pozyskano kompromaty nie dążą do
ich ujawnienia. Kompromat w chwili ujawnienia traci jednak swoją siłę wywierania wpływu;
staje się zaledwie niechlubną kartą w czyimś życiorysie. Tym samym, osoby zaangażowane w
tworzenie i zbieranie kompromatów również nie są zainteresowane ich ujawnianiem.
Kolekcjonerzy kompromatów tracą bowiem narzędzie wywierania wpływu. Tak więc
kompromaty funkcjonują najlepiej w środowisku społecznym pełnym tajemnic, pruderyjnym
oraz zakłamanym (4).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
5
Z racji tego, że w przestępczość państwową prawie zawsze na jakimś etapie
zaangażowani są urzędnicy państwowi, sędziowie, prokuratorzy i policjanci to jest to rodzaj
przestępczości tzw. białych kołnierzyków. Do kryminologii pojęcie „białych kołnierzyków”
wprowadził Edwin Sutherland w latach 40 XX wieku (5). Odnosiło się ono do ludzi
łamiących prawo, ale reprezentujących specjalistów tj. przedstawicieli klasy średniej oraz
wyższej. W największej ogólności przestępstwa „białych kołnierzyków” charakteryzują się
mniejszym nasileniem zachowań przemocowych i a agresywnych (6). Czyny zabronione
skupiają się głównie na przestępczości gospodarczej oraz przeciwko własności intelektualnej.
Dr inż. Mariusz Cygnar pełni funkcję rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym
Sączu (legalnej następczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu) już
drugą kadencję. W domenie publicznej istnieją jednak rozliczne materiały dokumentujące
plagiat w rozprawie naukowej rektora Cygnara (7,8). Dokumenty pozyskał w trybie dostępu
do informacji publicznej autor. Niebagatelną rolę w dokumentowaniu plagiatu Mariusza
Cygnara odegrał również profesor Marek Wroński – znany w Polsce tropiciel plagiatów
naukowych (9). Popełnienie plagiatu naukowego niewątpliwie stanowi przestępstwo
przeciwko własności intelektualnej. Pomimo tego, rektor Cygnar wraz z powiązanymi z nim
prokuratorami, założyli autorowi sprawę karną między innymi za pisanie i informowanie o
plagiacie.
Nowy Sącz jest rodzinnym miastem autora. Zajmując się sprawą plagiatu rektora
Cygnara do piszącego zgłosili się policyjni sygnaliści z Komendy Miejskiej Policji w Nowym
Sączu (KMP Nowy Sącz). Przekazali oni autorowi nagranie, mające pochodzić z serii nagrań
uczestników seks imprez, dokonanych przez Joannę Bocheńską – prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Nowym Sączu, na polecenie Zbigniewa Ziobro (4,8). Oprócz tego policyjni
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
6
sygnaliści przekazali autorowi informację, o tym, że kompletnie pijana prokurator Bocheńska
miała w lutym 2020 roku przyjechać samochodem do siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Gorlicach.
Autor rozpoczął weryfikowanie informacji sygnalistów w sprawie prokurator
Bocheńskiej. W odpowiedzi na działania piszącego sądeccy prokuratorzy wytoczyli autorowi
kolejną sprawę karną za uporczywe nękanie prokurator Bocheńskiej, poprzez dociekanie
prawdziwości doniesień sygnalistów (4).
Psychiatria represyjna odnosi się do wykorzystywania lekarzy psychiatrów i leków
psychiatrycznych do wyciszania krytyków politycznych w byłym Związku Radzieckim oraz
we współczesnej Rosji (10). Radzieccy psychiatrzy stworzyli takie pojęcia jak „pełzająca
schizofrenia” oraz „psychoza (schizofrenia) utajona” (11). Według założeń władz i
propagandystów systemem społeczno-polityczny w Związku Radzieckim miał być idealny.
Mankamenty systemu mogli zatem dostrzegać wyłącznie osoby chore psychicznie. Szpitale,
które leczyły pacjentów chorych psychicznie – krytyków systemu zwane były psychuszkami
(12). Obecnie uważa się, że skazywanie krytyka systemu społeczno-politycznego czy też
grupy urzędników państwowych na bezzasadne leczenie lekami neuroleptycznymi za torturę
farmakologiczną. Jak wspomniano we wstępie, stosowanie tortur, w tym farmakologicznych,
uznane jest za przestępstwo państwowe (13).
Celem niniejszej pracy jest udokumentowanie przestępczości państwowej, polegającej
głównie na orzeczeniu wobec autora środka zabezpieczającego w postaci obligatoryjnej
terapii psychiatrycznej oraz psychologicznej. Ponadto autor dotarł do informacji
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
7
wskazujących na działanie policyjno-prokuratorsko-sędziowskiego seks kolektywu,
wydającego krzywdzące dla mieszkańców Sądecczyzny wyroki sądowe.
Materiały i metody
Doświadczenia autora zostały opisane poprzez zastosowanie metody obserwacji
uczestniczącej. Uzyskana dokumentacja procesowa oraz pisma urzędowe poddane zostały analizie
z wykorzystaniem techniki analizy dokumentacji. Informacje dotyczące osób trzecich zawarte w
opiniach sądowo-psychiatrycznych na temat stanu zdrowia autora zostały celowo zasłonięte, aby
chronić prywatność tych ludzi.
Dokumenty zostały zeskanowane przy użyciu aplikacji Adobe Scan zainstalowanej na telefonie
Redmi (model M2007J22G). Uzyskane skany są przechowywane w postaci plików jpg. Są
zarchiwizowane zarówno w tzw. chmurze jak i w postaci oryginalnych dokumentów w wersji
papierowej.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
8
Wyniki
1. Plagiat w monografii habilitacyjnej jako przyczynek do badania przestępczości
państwowej oraz funkcjonowania policyjno-prokuratorsko-sędziowskiego seks
kolektywu na Sądecczyźnie.
W celu lepszego zrozumienia kontekstu badania przestępczości państwowej na
przykładzie przypadku plagiatu naukowego dr. inż. Mariusza Cygnara kolejny raz należy
przytoczyć kluczowe dowody na nierzetelność naukową rektora. W marcu 2020 r. profesor
Marek Wroński opublikował artykuł na łamach czasopisma Forum Akademickie pod tytułem
„Rektorska habilitacja” na temat plagiatu w rozprawie habilitacyjnej rektora Cygnara (rycina
1).
Rycina 1. Zrzut ekranu ze strony internetowej czasopisma Forum Akademickie,
przedstawiający artykuł autorstwa profesora Marka Wrońskiego na temat plagiatu naukowego
rektora Mariusza Cygnara.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
9
Z tekstu autorstwa profesora Wrońskiego wynikało, że dr Cygnar po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora nie miał później dostępu do infrastruktury badawczej Politechniki
Krakowskiej, niezbędnej do wykonania badań naukowych, na podstawie których uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego.
Autor w ramach trybu dostępu do informacji publicznej uzyskał kserokopię
oryginalnego listu skierowanego do przewodniczącego przewodu habilitacyjnego Mariusza
Cygnara przez trzech profesorów Politechniki Krakowskiej (dokument 1).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
10
Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/oszutswo-habiliatcyjne-jm-rektora-pwsz-w-
nowym-sczu
Dokument 1. Kluczowy dowód w sprawie plagiatu naukowego rektora Cygnara, pozyskany
przez autora w trybie dostępu do informacji publicznej z Politechniki Krakowskiej.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
11
Profesorowie poinformowali przewodniczącego przewodu habilitacyjnego o tym, że
habilitant nie prowadził badań w laboratoriach uczelni. Stało się zatem jasne, że dr inż.
Mariusz Cygnar nie mógł być autorem badań, które przedstawił jako własne w procedurze
awansu naukowego.
2. Pieniactwo rektora plagiatora Mariusza Cygnara przed Sądem Rejonowym i
Okręgowym w Nowym Sączu.
Plagiat popełniony przez rektora Mariusza Cygnara nie budzi wątpliwości. Niemniej
jednak, sądy dwóch instancji, zarówno Sąd Rejonowy (dokument 2) jak i Sąd Okręgowy w
Nowym Sączu (dokument 3), uznały autora za winnego uporczywego nękania (art. 190a KK)
oraz zniesławienia (art. 212 KK) rektora Cygnara i wybranych pracowników ANS w Nowym
Sączu. Autor został skazany za ciągłe pisanie o plagiacie rektora.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
12
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
13
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
14
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
15
Źródło: materiały własne autora
Dokument 2. Skan wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w sprawie karnej przeciwko
autorowi za pisanie i informowanie o plagiacie naukowym rektora Mariusza Cygnara.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
16
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
17
Źródło:
materiały własne autora
Dokument 3. Skan wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie karnej przeciwko
autorowi za pisanie i informowanie o plagiacie naukowym rektora Mariusza Cygnara.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
18
Uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu przeciwko
autorowi w sprawie rektora Cygnara znajduje się z załączniku nr 1 oraz pod tym adresem
elektronicznym (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/uzasadnienie-wyroku-do-
sprawy-karnej-przed-sadem-rejonowym-w-nowym-saczu-do-sprawy-ii-k-69921pdf). Treść
apelacji wniesionej przez prokurator Ewę Matys-Cygan znajduje się w załączniku nr 2 oraz
pod tym adresem elektronicznym (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy-
matys-cyganpdf). Uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
znajduje się z załączniku nr 3 oraz pod tym adresem elektronicznym
(https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/uzasadnienie-wyroku-do-sprawy-karnej-przd-
sadem-okrgowym-w-nowym-sczu-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara-pdf).
W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu można przeczytać
między innymi następujące zdania:
„…nie może budzić wątpliwości, że takie
zachowania jak wielokrotne wysyłanie do
pracowników uczelni oraz do różnych instytucji
oraz wielu podmiotów wiadomości mailowych, w
których zawarte były nieprawdziwe informacje
dotyczące pokrzywdzonych, podnoszenie w tych
wiadomościach okoliczności nieprawdziwych oraz
naruszających dobre imię pokrzywdzonych,
publikowanie tego rodaju informacji na stronach
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
19
internetowych (…) skutkowało wzbudzeniem u
pokrzywdzonych poczucia zagrożenia i udręczenia.
Poprzez takie działania oskarżony naruszył
przysługującą pokrzywdzonym wolność od poczucia
zagrożenia, a także wolność od wkraczania innych,
bez ich zgody, w chronioną konstytucyjnie sferę
prywatności”.
oraz
„… Sąd Rejonowy poczynił niewadliwe ustalenia
faktyczne, w oparciu o które słusznie przyjął, że
zachowanie oskarżonego wypełniło znamiona
zarzucanego mu czynu”
Powyższe cytaty z uzasadnienia wyroku należy zestawić z dokumentem nr 1, z
którego bezpośrednio wynika, że rektor Cygnar nie mógł wykonać badań naukowych, na
podstawie których uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Staje się zatem jasne, że
w wyrokach sądów przeciwko autorowi w sprawie umęczenia i udręczenia rektora-plagiatora
i wybranych pracowników ANS w Nowym Sączu chodzi wyłącznie o przysługującą
pokrzywdzonym wolność od poczucia zagrożenia (…), spowodowanego
informowaniem opinii publicznej na temat plagiatu naukowego rektora uczelni publicznej.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
20
Sędzia Grzegorz Król – wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu uznał autora
za winnego umęczenia, udręczenia oraz zniesławienia rektora Cygnara oraz wybranych
pracowników ANS w Nowym Sączu. Sędzia ten skazał autora na karę grzywny w kwocie 500
zł oraz częściowe pokrycie kosztów sądowych w kwocie 300 zł. Strony postępowania wniosły
apelacje. Następnie Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie Bogdan Kijak, Arkadiusz
Penar oraz Jerzy Bogacz umorzył warunkowo postępowanie przeciwko autorowi, ale
zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci obligatoryjnej terapii
psychiatrycznej oraz psychologicznej.
3. Zastosowanie psychiatrii represyjnej do obrony rektora plagiatora oraz
policyjno-prokuratorsko sędziowskiego seks kolektywu przed skutkami ujawnienia
informacji o jego istnieniu
Orzeczenie środka zabezpieczającego wobec autora w postaci obligatoryjnej terapii
psychiatrycznej i psychologicznej za pisanie i publikowanie materiałów uzyskanych w trybie
dostępu do informacji publicznej w sprawie plagiatu było możliwe dzięki zaangażowaniu w
sprawę biegłych w zakresie psychiatrii sądowej.
Badanie autora przeprowadzono w dniu 13 maja 2021 roku w Szpitalu Specjalistycznym
im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Opinia sporządzona została w dniu 7 czerwca 2021
roku. Podsumowanie wyniku badania przedstawiono poniżej jako fragment zdjęcia
dokumentu, z którego wynika, że autor nie cierpi na chorobę psychiczną (rycina 2). Biegłe
stwierdziły jedynie zaburzenia osobowości typu paranoicznego. Cały test opinii sądowo-
psychiatrycznej w sprawie rektora Cygnara przeciwko autorowi znajduje się w załączniku 4,
dostępnym pod tym linkiem zewnętrznym
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
21
(https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia-sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-
sprawy-karnej-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara-pdf).
Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia-sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-
sprawy-karnej-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara-pdf
Rycina 2. Zdjęcie fragmentu opinii sądowo-psychiatrycznej, sporządzonej na potrzeby sprawy
karnej przeciwko autorowi, wszczętej za pisanie o plagiacie naukowym rektora Cygnara.
Na potrzeby toczącego się przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu procesu w sprawie
plagiatu rektora Cygnara przeciwko autorowi biegłe w zakresie psychiatrii zmieniły wstępne
rozpoznanie. Pouczone przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu o treści złożonego
przyrzeczenia o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy w opinii
specjalistycznej zmodyfikowały wydaną opinię.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
22
W ocenie biegłych w zakresie psychiatrii sądowej autor ma cierpieć na chorobę
psychiczną w postaci psychozy urojeniowej (dokument 4). Wszelkie działania autora na polu
badania plagiatu rektora Cygnara oraz nieprawidłowości z zarządzaniu mieniem uczelni ma
być więc wynikiem choroby psychicznej autora. Psycholog sądowa nie podjęła się
wypowiedzieć na temat poczytalności autora. Ograniczyła się jedynie do poparcia wniosków
biegłych w zakresie psychiatrii sądowej (dokument 4).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
23
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
24
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
25
Źródło: materiały własne autora.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
26
Dokument 4. Skan protokołu rozprawy głównej zawierający zeznania biegłych psychiatrów oraz
psychologa sądowego na temat stanu zdrowia psychicznego autora w sprawie karnej, wszczętej
za pisanie i informowanie o plagiacie naukowym rektora Mariusza Cygnara.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
27
Z lektury protokołu rozprawy głównej przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu
przeciwko autorowi wynika, że biegłe w zakresie psychiatrii sądowej powołały się na badania
piszącego przeprowadzone w innych sprawach karnych przeciwko niemu. Zapewne chodzi o
sprawę przed Sądem Rejonowym w Brzesku o sygn. akt II K 146/21, w której autor był
oskarżony u umęczenie i udręczenie prokurator Joanny Bocheńskiej pisaniem o jej
problemach między innymi z alkoholem. Badanie sądowo-psychiatryczne do sprawy II K
146/21 przeprowadzono w dniu 21 lutego 2022 roku. Opinię sądowo-psychiatryczną
sporządzono w dniu 9 maja 2022 roku. Cały tekst opinii dostępny jest w załączniku 5, pod
tym linkiem zewnętrznym (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia-
sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-sprawy-karnej-o-badanie-zarzutw-wobec-prokurator-
bocheskiej-pdf).
Z podsumowania wyniku badania wynika, że autor cierpi na chorobę psychiczną w
postaci psychozy urojeniowej. Opinia zawiera również opis badania autora przez biegłą w
zakresie psychiatrii sądowej. Niemniej jednak dokument zawiera podpis tylko lekarzy
psychiatrów. Biegły psycholog sądowa pozostaje anonimowa (załącznik 5, rycina 3).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
28
ale brak podpisu biegłego psychologa sądowego pod sporządzoną opinią:
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
29
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
30
Źródło:
Rycina 3. Zdjęcie wybranych fragmentów opinii sądowo-psychiatrycznej na temat stanu
zdrowia psychicznego autora, w której biegłe po raz pierwszy stwierdziły u piszącego
występowanie choroby psychicznej w postaci psychozy urojeniowej. Zwraca uwagę brak
podpisu biegłego psychologa sądowego pod wnioskami końcowymi.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
31
Dopiero lektura protokołu rozprawy głównej w sprawie II K 146/21 pozwala stwierdzić
tożsamość biegłej psycholog sądowej, która również stwierdziła u autora chorobę psychiczną
(dokument 5).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
32
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
33
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
34
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
35
Źródło: materiały własne autora
Dokument 5. Skan protokołu rozprawy głównej w sprawie karnej przeciwko autorowi, wszczętej
jako odpowiedź prokuratorów na weryfikację przez piszącego informacji policyjnych
sygnalistów na temat problemów prokurator Joanny Bocheńskiej z alkoholem.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
36
Biegłe w zakresie psychiatrii sądowej na potrzeby sprawy II K 146/21 tj. Ewa Burzyńska-
Rzucidło oraz Agnieszka Milewska zostały specjalnie dobrane na podstawie reasumpcji
postanowienia o powołaniu biegłych (dokument 6). W ten sposób ten sam zespół biegłych
orzekał w sprawie przeciwko autorowi o pisanie o plagiacie Cygnara oraz o problemach
prokurator Bocheńskiej między innymi z alkoholem.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
37
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
38
Źródło:
https://www.researchgate.net/publication/368570348_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_alkoholowyc
h_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskiego_na_obszarze_Apel
acji_Krakowskiej
Dokument 6. Skan postanowienia Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie karnej przeciwko
autorowi na mocy, którego zmieniono skład zespołu biegłych w zakresie psychiatrii sądowej na
taki, który orzekał w sprawie o nękanie rektora Cygnara pisaniem o plagiacie naukowym.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
39
W sprawie karnej przeciwko autorowi o pisanie o plagiacie Cygnara biegłe Ewa
Burzyńska-Rzucidło oraz Agnieszka Milewska stwierdziły, że informacje o nierzetelności
naukowej rektora są wynikiem choroby piszącego. Diagnozę tą postawiły pomimo wiedzy, o
istnieniu dokumentów świadczących o plagiacie (rycina 1, dokument 1 oraz załącznik 4).
Wiedzę biegłych o dokumentach świadczących o oszustwie naukowym dokumentuje opinia
sądowo-psychiatryczna, z której wynika, że biegłe wspominają o istnieniu „jakiś pism”
(załącznik 4).
W sprawie karnej II K 146/21 przeciwko autorowi za pisanie o problemach prokurator
Bocheńskiej z alkoholem biegłe stwierdziły, że informacje o prowadzeniu samochodu przez
prokurator Bocheńską są wynikiem choroby autora. Problemem dla biegłych stało się
postanowienie Sądu Rejonowego w Brzesku, wydane przez sędziego Zbigniewa Małysę,
który na drodze postanowienia sądu usunął z akt sprawy dowód w postaci badania krwi
prokuratora na zawartość alkoholu w jej organizmie. Powstała bowiem sprzeczność logiczna.
Skoro prokurator twierdziła, że zdarzenie jazdy samochodem pod wpływem alkoholu nie
miało miejsca, to w jakim celu badała sobie krew na zawartość alkoholu w dniu
domniemanego zdarzenia (dokument 7).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
40
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
41
Źródło:
https://www.researchgate.net/publication/368570348_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_alkoholowyc
h_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskiego_na_obszarze_Apel
acji_Krakowskiej
Dokument 7 Skan postanowienia Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie karnej przeciwko
autorowi na mocy, którego usunięto z akt sprawy dowód rzeczowy w postaci wyniku badania
krwi prokurator Bocheńskiej na zawartość alkoholu w dniu domniemanego zdarzenia.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
42
W dwóch różnych sprawach karnych orzekał ten sam zespół biegłych w zakresie
psychiatrii sądowej, który stwierdził, że informacje niekorzystne dla rektora Cygnara oraz
prokurator Bocheńskiej są efektem choroby psychicznej autora. Dobór biegłych oraz ich
diagnozy korzystne dla rektora Cygnara oraz prokurator Bocheńskiej warto zestawić z
informacją Krzysztofa Pijaja – zastępcy prokuratora Prokuratury Regionalnej o nie mniej niż
pięciu prokuratorach z okręgu nowosądeckiego powiązanych z rektorem Cygnarem
(dokument 8).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
43
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
44
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
45
Źródło:
https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/lista-pijaja-o-powizanych-z-cygnarem-prokuratorach
Dokument 8. Skan pisma Krzysztofa Pijaja – zastępcy Prokuratora Regionalnego w Krakowie,
informującego autora o istnieniu nie mniej niż pięciu powiązanych z rektorem Cygnarem
prokuratorach w okręgu nowosądeckim.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
46
W protokole z rozprawy głównej w sprawie przeciwko autorowi o pisanie o plagiacie
Cygnara czytamy:
„(…) leczenie takich zaburzeń
urojeniowych jest bardzo trudne,
całkowite wyleczenie jest praktycznie
niemożliwe. Wymaga długotrwałej
terapii. Zazwyczaj udaje się osiągnąć
zmniejszenie napięcia emocjonalnego i
przyblednięcie treści urojeniowych”.
Przyblednięcie treści urojeniowych oraz zmniejszenie napięcia emocjonalnego
oznacza nic innego jak farmakologiczne wyciszenie człowieka, pozbawienie go woli pisania i
podejmowania działań innych niżeli proste czynności dnia codziennego. Farmakoterpia
lekami psychotropowymi wiąże się bowiem z rozlicznymi skutkami ubocznymi.
Sędziowie piszą o prawie rektora Cygnara oraz osób z nim powiązanych do życia w
wolności od poczucia lęku i zagrożenia nieustannym przypominaniem o plagiacie w
rozprawie habilitacyjnej oraz o nieprawidłowościach w zarządzaniu mieniem uczelni.
Zmniejszenie u autora napięcia emocjonalnego oraz przyblednięcie treści urojeniowych ma
więc służyć interesom rektora Cygnara oraz osób z nim powiązanych, w tym nie mniej niż
pięciu różnym prokuratorom z okręgu nowosądeckiego.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
47
4. Kompromaty siłą napędową przestępczości państwowej z udziałem członków
lokalnego seks kolektywu.
Prostota sprawy zarzutów o plagiat wobec Mariusza Cygnara w zestawieniu z metodą
podważenia wiarygodności autora poprzez zastosowanie psychiatrii represyjnej pokazuje
zmowę prokuratorów, sędziów oraz biegłych sądowych. Z informacji przekazanych autorowi
przez policjantów-sygnalistów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wynikało, że za
ochroną rektora plagiatora przez sądy i prokuratorów mogą stać seks kompromaty.
Wg relacji policyjnych sygnalistów, prokurator Bocheńska miała nagrywać uczestników
seks imprez w siedzibie KMP w Nowym Sączu na plecenie Zbigniewa Ziobro z wdzięczności
za przywrócenie na stanowisko prokuratora okręgowego Zdzisława Bocheńskiego. Teza
sygnalistów znajduje swoje odzwierciedlenie w informacjach portalu Oko Press o
przywróceniu przez Ziobro prokuratora Bocheńskiego do stanowiska prokuratora okręgowego
(rycina 4A). Na dowód prawdziwości doniesień policjanci – sygnaliści przekazali autorowi
nagranie mające pochodzić z kolekcji nagrań prokurator Bocheńskiej (rycina 4B). Według
relacji sygnalistów z KMP w Nowym Sączu w seks imprezach mieli brać udział również
sędziowie orzekający w sądach w Nowym Sączu.
Informacje policyjnych sygnalistów o udziale sędziów z Nowego Sącza w seks imprezach
z udziałem niektórych policjantów, prokuratorów, rektora Cygnara oraz lokalnych polityków
pozwalają zrozumieć przyczyny łagodności sędziego Grzegorza Króla wobec byłego
policjanta, który znęcał się nad żoną (rycina 4C, załącznik 6) oraz wobec policjanta Artura
Siedlarza, który potrącił śmiertelnie samochodem dziewięcioletniego Wojtka w Piątkowej k/o
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
48
Nowego Sącza w 2011 roku oraz potrącił śmiertelnie Marię Łatka z Maszkowic koło Łącka w
2013 roku (rycina 4D, załącznik 7).
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
49
A
Źródło: https://oko.press/prokuratorzy-zbigniewa-ziobry-awanse-nagrody-watpliwe-sledztwa-lista
B
Źródło: http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2022/08/Abstract-BLAT-KOMPROMAT-
AND-THE-LAW-ON-THE-PHONE-AS-ELEMENTS-OF-INFORMALITY-PROMOTING-STATE-SUPPORT.pdf
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
50
C
Źródło: https://gazetakrakowska.pl/oslepla-spala-na-mrozie-sad-maz-jest-niewinny-zaplaci-tylko-za-
obelgi/ar/3591509
D
Źródło: https://gazetakrakowska.pl/policjant-potracil-dwie-osoby-ktore-zmarly-prokuratura-winni-
sa-piesi/ar/3435831
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
51
Rycina 4. Zrzuty ekranu ze stronami internetowymi, których kompilacja wspiera tezę o
działaniu policyjno-prokuratorsko-sędziowskiego seks kolektywu, który może krzywdzić
mieszkańców Sądecczyzny.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
52
Sprawa organizowania seks imprez w siedzibie KMP w Nowym Sączu wyciszona została
między innymi przez sądeckich prokuratorów. Policja, prokuratorzy oraz Sąd Rejonowy w
Nowym Sączu twierdzili, że seks nagranie na którym widać scenę seksu oralnego pomiędzy
policjantem a innym mężczyzną pochodzi z filmu pornograficznego. Zaniechano jednak
powołania biegłego w zakresie informatyki śledczej do określenia źródła pochodzenia
nagrania.
Zaniechania śledczych przypieczętowała sędzina Anna Serwin – Bajan, znana i ceniona
sędzina w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Przy milczącej zgodzie prokurator Ewy
Matys-Cygan (tej samej co wniosła apelację na niekorzyść autora w sprawie o nękanie rektora
Cygnara) Anna Serwin-Bajan wydała postanowienie o braku konieczności zbadania źródła
pochodzenia filmu (dokument 9), a sprawę przeciwko autorowi o publiczne szerzenie
pornografii umorzyła.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
53
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
54
Źródło:
https://www.researchgate.net/publication/368570348_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_alkoholowyc
h_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskiego_na_obszarze_Apel
acji_Krakowskiej
Dokument 9. Skan protokołu posiedzenia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie karnej,
wszczętej przeciwko autorowi za publiczne szerzenie pornografii, z którego wynika, że sędzina
Anna Serwin-Bajan w obecności prokurator Ewy Matys-Cygan nie stwierdziła zasadności
badania źródła pochodzenia seks nagrania, mającego dokumentować między innymi udział
lokalnych sędziów w seks imprezach w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
55
Dyskusja
Zdaniem autora najważniejszym osiągnięciem w tej pracy jest wykazanie na
przykładzie osoby Mariusza Cygnara - rektora plagiatora, że strategiczny pozew przeciwko
partycypacji publicznej z wykorzystaniem prawa karnego, wytoczony przeciwko badaczowi
nierzetelności naukowej może stać się przyczynkiem do badania kompromatów na sędziów i
prokuratorów, działających w lokalnej społeczności. Kompromaty mogą być również siłą
napędową przestępczości państwowej.
Współpraca autora z policyjnymi sygnalistami z KMP w Nowym Sączu pozwoliła
zebrać materiały świadczące u funkcjonowaniu na Sądecczyźnie policyjno-prokuratorsko-
sędziowskiego seks kolektywu. Członkowie takiego kolektywu wydają krzywdzące wyroki
sądowe dla mieszkańców Sądecczyzny, ale korzystne dla grupy reprezentowanej przez
członków seks kolektywu. Nie wszyscy policjanci chcą brać udział w seks kolektywie i łamać
prawo. Stąd znaleźli się policyjni sygnaliści. Pieniactwo sądowe rektora Cygnara skutkowało
jednak sprawą karną, która pozwoliła podjąć próbę zrekonstruowania składu osobowego seks
kolektywu.
Na podstawie sprawy karnej wszczętej przeciwko autorowi za publikowanie
materiałów na temat plagiatu naukowego rektora Cygnara można zasugerować, że sędziowie
w takim seks kolektywie mogą być reprezentowani przez takich sędziów jak Grzegorz Król
(obecnie wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu), Bogdan Kijak (rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu), Arkadiusz Penar oraz Jerzy Bogacz.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
56
W sprawie karnej przeciwko autorowi za dociekanie prawdziwości doniesień
policyjnych sygnalistów na temat problemów prokurator Bocheńskiej z alkoholom również
sędzia Zbigniew Małysa nie był bezstronny. Najpierw zmienił na drodze reasumpcji
postanowienie Sądu Rejonowego w Brzesku o doborze biegłych. Tym samym, w sprawie
Cygnara oraz Bocheńskiej te same biegłe stwierdziły u autora psychozę urojeniową. Kiedy
jednak dowód rzeczowy w postaci badania krwi prokurator Bocheńskiej na zawartość
alkoholu w organizmie stał się niewygodny to sędzia Małysa usunął go z akt sprawy na
drodze postanowienia sądu. Według policyjnych sygnalistów, sędzia Małysa ma być
szantażowany przez prokuratorów wypadkiem komunikacyjnym (4). Małysa podobnie jak
Artur Siedlarz również miał śmiertelnie potrącić samochodem kobietę, ale dodatkowo zbiegł
z miejsca wypadku. Autor nigdy jednak nie weryfikował prawdziwości tych doniesień.
Informacja o plagiacie naukowym w życiorysie nauczyciela akademickiego sama w
sobie stanowi kompromat (8). Jego siła rażenia jest zdecydowanie większa jeżeli zarzut
nieuczciwości naukowej dotyczy rektora. Sugestia na temat udziału sędziów, prokuratorów,
policjantów oraz rektora w seks imprezach również stanowi kompromat (4,8). Uczynienie z
autora człowieka chorego psychicznie, leczonego psychiatrycznie, ma więc pomóc
Cygnarowi i jego otoczeniu społecznemu rozbroić informacje autora o plagiacie i działaniu w
seks kolektywie. Chodzi również o zminimalizowanie ryzyka publikowania kolejnych
materiałów krytycznych dla rektora oraz członków seks kolektywu przez piszącego.
Miarą siły kompromatów, napędzających przestępczość państwową wobec autora jest
to, że sędziowie Grzegorz Król, Bogdan Kijak Arkadiusz Penar oraz Jerzy Bogacz doskonale
zdawali sobie sprawę z tego, że treść wyroku wraz z jego uzasadnieniem zostanie
upubliczniona. Autor już wcześniej publikował wyroki i postanowienia sądów, mające
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
57
związek ze sprawą Cygnara (4,7,8). Pomimo tego sędziowie zdecydowali się pominąć
przesłuchania świadków. Nie uwzględnili również dostępnych dokumentów, których
oryginalności nikt nie kwestionował.
Lektura wyroków sądowych jednoznacznie wskazuje zatem, że sędziowie orzekający
mieli pełną świadomość tego, że rektor Cygnar nie miał dostępu do infrastruktury badawczej
uczelni po zakończeniu doktoratu. Pomimo tego orzekli wobec autora obligatoryjne leczenie
psychiatryczne oraz psychologiczne za informowanie o plagiacie naukowym. Trudno
oczekiwać, że sędziowie ryzykowali utratę rękojmi poprawnego wykonywania obowiązków
sędziego wyłącznie dlatego, że po prostu lubią Cygnara.
Widać zatem, że sędziowie orzekający nie byli niezawiśli, a seks nagranie dostarczone
przez sądeckich policjantów sygnalistów dość dobrze tłumaczy stronniczość sędziów. Sędzina
Anna Serwin-Bajan również nie mogła przecież pozwolić sobie na weryfikowanie źródła
pochodzenia seks nagrania, udostępnionego autorowi przez policyjnych sygnalistów (8).
Informacje o działalności seks kolektywu stają się więc najbardziej prawdopodobnym
wytłumaczeniem ataku sędziów i prokuratorów na autora.
Słabością niniejszej pracy jest skąpe odniesienie się do teorii społecznych i
kryminologicznych, pozwalających dokonać teoretycznego wytłumaczenia obserwowanych
zjawisk. Autorowi w roli obserwatora uczestniczącego oraz jednocześnie osobie
poszkodowanej przestępczością państwową trudno jest jednak zachować potrzebny dystans
poznawczy i emocjonalny do badanej sprawy. Trzeba również pamiętać, że autorowi podane
zostaną wkrótce silnie działające leki psychotropowe, których przyjmowanie wiąże się ze
znacznymi skutkami ubocznymi. Istnieje zatem uzasadnione okolicznościami poczucie przez
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
58
autora zagrożenia utraty zdrowia i życia. Nie ma więc teraz czasu na zajmowanie się
teoretycznymi rozważaniami.
Dla autora najważniejsze jest jednak pokazanie i udokumentowanie mechanizmów
działania urzędników państwowych, w tym prokuratorów oraz sędziów, mogących
funkcjonować we wspólnym seks kolektywie, który wydaje krzywdzące dla mieszkańców
Sądecczyzny wyroki sądowe.
Bibliografia
1. Ross, Jefrey Ian. Situating the academic study of controlling state crime. Crime Law Soc
Change. 1998;29:331–40.
2. Green, Penny, Ward, Tony. UNDERSTANDING STATE CRIME [Internet]. Dostępne na:
https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/38624/Green%20Understandin
g%20state%20crime%202017%20Accepted.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Ledeneva A. Unwritten rules. How Russia really works. [Internet]. 2011. Dostępne na:
https://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/e246_unwritte
n_rules-2203.pdf
4. Kołodziej, Łukasz. Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów,
zbieranych na osoby publiczne oraz badacza obywatelskiego na obszarze Apelacji
Krakowskiej [Internet]. 2023. Dostępne na:
https://www.researchgate.net/publication/368461740_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_al
koholowych_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskie
go_na_obszarze_Apelacji_Krakowskiej
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
59
5. Simpson, Sally, Weisburd, David. Introduction. W: The Criminology of White-Collar
Crime. Springer; 2009. s. 3–14.
6. Zieliński, Sebastian. Koncepcja przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce w
kontekście zmowy przetargowej. 2015;12(15):271–8.
7. Kołodziej Łukasz. PLAGIARISM AND BLAT IN THE ACADEMIC COMMUNITY:
THE CASE STUDY FROM THE REPUBLIC OF POLAND. Int J Acad Res Reflect.
2021;9(3):45–53.
8. Kołodziej Łukasz. Blat, kompromat, and the ‘law on the phone’ as elements of informality
promoting state support for plagiarism in higher education in the European Union. Int J
Acad Res Reflect. 2022;10(3):14–30.
9. Forum Akademickie – portal środowiska akademickiego i naukowego Rektorska
Habilitacja - Forum Akademickie - Portal środowiska Akademickiego I Naukowego
[Internet]. [cytowane 4 sierpień 2022]. Dostępne na:
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-03-2020/rektorska-
habilitacja%e2%80%a9/
10. Davidoff, Victor. Psychiatry as a tool of repression in the Russian Federation in 2017-
2018. W: The Legacy of Soviet Psychiatry. Andrei Sakharov Research Center For
Democratic Development;
11. Kołodziej, Łukasz. Wykorzystanie elementów psychiatrii sądowej do wyciszenia
sprawy nierzetelności naukowej rektora publicznej uczelni. Studium przypadku na
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
60
podstawie sprawy rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
2020.
12. Merskey, Harold. Abuses of Psychiatry in the USSR. Sov Jew Aff. 1976;6(1):43–55.
13. Smith, Matthew S., Stein, Michael Ashley. WHEN DOES MENTAL HEALTH
COERCION CONSTITUTE TORTURE?: IMPLICATIONS OF UNPUBLISHED U.S.
IMMIGRATION JUDGE DECISIONS DENYING NON-REFOULEMENT
PROTECTION. FORDHAM Int LAW J. 45(5):781–850.
„o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana
Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ
oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali
sprawiedliwości
61
Spis załączników
1. Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do sprawy II K 699/21
(https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/uzasadnienie-wyroku-do-sprawy-karnej-
przed-sadem-rejonowym-w-nowym-saczu-do-sprawy-ii-k-69921pdf)
2. Apelacja wniesiona przez prokurator Ewę Matys Cygan do sprawy II K 699/21
(https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy-matys-cyganpdf)
3. Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do sprawy II Ka 264/22
(https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy-matys-cyganpdf)
4. Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy karnej przed Sądem Rejonowym w Nowym
Sączu II K 699/21 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia-
sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-sprawy-karnej-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara-
pdf)
5. Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy karnej przed Sądem Rejonowym w Brzesku
do sprawy II K 146/21 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia-
sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-sprawy-karnej-o-badanie-zarzutw-wobec-
prokurator-bocheskiej-pdf)
6. Zarchiwizowany artykuł internetowy na temat roli sędziego Króla w łagodnym
potraktowaniu emerytowanego policjanta, który znęcał się nad żoną, oślepiając ją
(https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy-matys-cyganpdf)
7. Zarchiwizowany artykuł internetowy na temat roli sędziego Króla w sprawie Artura
Siedlarza (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/sedzia-grzegorz-krol-w-
sprawie-artura-siedlarzapdf)

More Related Content

What's hot

Szacunek
SzacunekSzacunek
Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність
Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасністьПублічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність
Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність
Centre of Policy and Legal Reform
 
Найдавніші рукописні книги Київської Русі
Найдавніші рукописні книги Київської РусіНайдавніші рукописні книги Київської Русі
Найдавніші рукописні книги Київської Русі
Богдан Лісовенко
 
Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...
Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...
Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Celebrando o Rei
 
Й. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатики
Й. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатикиЙ. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатики
Й. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатики
Кабінет інформатики
 
Układ warszawski
Układ warszawskiUkład warszawski
Układ warszawski
lenny2
 
10 клас. мій конспект. історія україни. 2011
10 клас. мій конспект. історія україни. 201110 клас. мій конспект. історія україни. 2011
10 клас. мій конспект. історія україни. 2011
Nikita Bogun
 
Weryfikacja Informacji
Weryfikacja Informacji Weryfikacja Informacji
петро яцик – справжній цінитель української мови
петро яцик – справжній цінитель української мовипетро яцик – справжній цінитель української мови
петро яцик – справжній цінитель української мови
andryxa andryxa
 
Євген Петрушевич : постать на тлі доби
Євген Петрушевич : постать на тлі доби Євген Петрушевич : постать на тлі доби
Євген Петрушевич : постать на тлі доби
library_darnitsa
 
презентація 20 лютого небесна сотня
презентація 20 лютого небесна сотняпрезентація 20 лютого небесна сотня
презентація 20 лютого небесна сотня
ssusere60f00
 
pismo preporuke.PDF
pismo preporuke.PDFpismo preporuke.PDF
pismo preporuke.PDF
Jelena Petrović
 
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Artem Koval
 
План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016
План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016
План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016
Alla Kolosai
 
Презентація МАН
Презентація МАНПрезентація МАН
Презентація МАН
Яна Самсонова
 
Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...
Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...
Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...
allafendyk
 
Godność CzłOwieka Paraklet
Godność CzłOwieka ParakletGodność CzłOwieka Paraklet
Godność CzłOwieka Paraklet
parakletpl
 
15. Людські чесноти
15. Людські чесноти15. Людські чесноти
15. Людські чесноти
Igor Shuvarsky
 
Reformacja
ReformacjaReformacja
Reformacja
gblonska
 
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.pptЗвіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
ssusera5660b
 

What's hot (20)

Szacunek
SzacunekSzacunek
Szacunek
 
Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність
Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасністьПублічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність
Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність
 
Найдавніші рукописні книги Київської Русі
Найдавніші рукописні книги Київської РусіНайдавніші рукописні книги Київської Русі
Найдавніші рукописні книги Київської Русі
 
Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...
Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...
Slides Lição 1, Central Gospel, casamento, lugar em que tudo começa, 4Tr23, P...
 
Й. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатики
Й. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатикиЙ. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатики
Й. Я. Ривкінд, 10 (11) клас Підручник з інформатики
 
Układ warszawski
Układ warszawskiUkład warszawski
Układ warszawski
 
10 клас. мій конспект. історія україни. 2011
10 клас. мій конспект. історія україни. 201110 клас. мій конспект. історія україни. 2011
10 клас. мій конспект. історія україни. 2011
 
Weryfikacja Informacji
Weryfikacja Informacji Weryfikacja Informacji
Weryfikacja Informacji
 
петро яцик – справжній цінитель української мови
петро яцик – справжній цінитель української мовипетро яцик – справжній цінитель української мови
петро яцик – справжній цінитель української мови
 
Євген Петрушевич : постать на тлі доби
Євген Петрушевич : постать на тлі доби Євген Петрушевич : постать на тлі доби
Євген Петрушевич : постать на тлі доби
 
презентація 20 лютого небесна сотня
презентація 20 лютого небесна сотняпрезентація 20 лютого небесна сотня
презентація 20 лютого небесна сотня
 
pismo preporuke.PDF
pismo preporuke.PDFpismo preporuke.PDF
pismo preporuke.PDF
 
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
 
План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016
План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016
План-сітка тижня за здоровий спосіб життя 2016
 
Презентація МАН
Презентація МАНПрезентація МАН
Презентація МАН
 
Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...
Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...
Формування навчальних компетентностей засобами проектної технології на уроках...
 
Godność CzłOwieka Paraklet
Godność CzłOwieka ParakletGodność CzłOwieka Paraklet
Godność CzłOwieka Paraklet
 
15. Людські чесноти
15. Людські чесноти15. Людські чесноти
15. Людські чесноти
 
Reformacja
ReformacjaReformacja
Reformacja
 
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.pptЗвіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
 

Similar to Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora plagiatora oraz osób z nim powiązanych.pdf

Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
habilitacjawpolsce
 
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
habilitacjawpolsce
 
2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf
2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf
2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf
Janusz Piotr Kolczynski
 
Korba nr 2
Korba nr 2Korba nr 2
Korba nr 2
Andrzej Skulski
 
Proces szesnastu
Proces szesnastuProces szesnastu
Proces szesnastu
kwyszynska
 
Na marginesie o marginesie (21) 2010
Na marginesie o marginesie (21) 2010Na marginesie o marginesie (21) 2010
Na marginesie o marginesie (21) 2010
Barka Foundation
 
Obserwator nr 5 listopad 2004
Obserwator nr 5 listopad 2004Obserwator nr 5 listopad 2004
Obserwator nr 5 listopad 2004
Obserwator
 
Tortury I Kara śMierci Projekt
Tortury I Kara śMierci ProjektTortury I Kara śMierci Projekt
Tortury I Kara śMierci Projekt
marzen
 
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczuSkandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu
habilitacjawpolsce
 
1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx
1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx
1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx
MichaPrymakowski
 
Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...
Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...
Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...
Małgorzata Sikora-Gaca
 
biuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdf
Wroclaw
 

Similar to Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora plagiatora oraz osób z nim powiązanych.pdf (13)

Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. J...
 
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
 
2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf
2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf
2022-06-03_ JP Kolczyński_Bezwględne prawo podmiotowe prezentacja INP PAN.pdf
 
Korba nr 2
Korba nr 2Korba nr 2
Korba nr 2
 
Pozew - fr
Pozew - frPozew - fr
Pozew - fr
 
Proces szesnastu
Proces szesnastuProces szesnastu
Proces szesnastu
 
Na marginesie o marginesie (21) 2010
Na marginesie o marginesie (21) 2010Na marginesie o marginesie (21) 2010
Na marginesie o marginesie (21) 2010
 
Obserwator nr 5 listopad 2004
Obserwator nr 5 listopad 2004Obserwator nr 5 listopad 2004
Obserwator nr 5 listopad 2004
 
Tortury I Kara śMierci Projekt
Tortury I Kara śMierci ProjektTortury I Kara śMierci Projekt
Tortury I Kara śMierci Projekt
 
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczuSkandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu
Skandal obyczajowy w pwsz w nowym saczu
 
1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx
1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx
1. Pojęcie, funkcje, źródła i podstawowe zasady prawa karnego.pptx
 
Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...
Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...
Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach w...
 
biuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 21-134-2023.pdf
 

More from habilitacjawpolsce

Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
habilitacjawpolsce
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
habilitacjawpolsce
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
habilitacjawpolsce
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdfWyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdfApelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20 Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
habilitacjawpolsce
 
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdfwyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdfPiotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
habilitacjawpolsce
 
protokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdfprotokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdf
habilitacjawpolsce
 
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdfpostanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
habilitacjawpolsce
 
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdfPaweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
habilitacjawpolsce
 
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdfAsesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
habilitacjawpolsce
 
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdfAnna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
habilitacjawpolsce
 
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdfProkurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdfprzymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
habilitacjawpolsce
 

More from habilitacjawpolsce (20)

Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy o badanie źródła pochodzenia seks nagr...
 
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o pisanie o plagiac...
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
 
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdfWyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
 
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdfApelacja Ewy Matys Cygan.pdf
Apelacja Ewy Matys Cygan.pdf
 
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20 Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
 
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdfwyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
 
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdfPiotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
 
protokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdfprotokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdf
 
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdfpostanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
 
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdfPaweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
 
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdfAsesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
 
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdfAnna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
 
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdfProkurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
 
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdfprzymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
 

Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora plagiatora oraz osób z nim powiązanych.pdf

 • 1. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 1 Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora plagiatora oraz osób z nim powiązanych Łukasz Kołodziej, PhD AcademyVerity ul. Batalionów Chłopskich 6/51 33-300 Nowy Sącz, Polska, EU lukaszkolodziej330@gmail.com ORCID: 0000-0002-9814-9158 osf.io/g3bts
 • 2. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 2 Streszczenie Przestępczość państwowa (ang. state crime) to przede wszystkim stosowanie tortur, zbrodnie wojenne, akty terroru oraz ludobójstwo. Mniej znanym aspektem przestępczości państwowej jest stosowanie psychiatrii represyjnej w postaci tortur farmakologicznych przez zastosowanie leczenia neuroleptykami w celu wyciszenia krytyka władzy i urzędników. Kompromaty to kompromitujące materiały zbierane i przetwarzane w celu wywierania presji na osobę szantażowaną. Kompromaty mają moc oddziaływania jedynie wtedy, kiedy nie są dostępne publicznie. Ich ujawnienie powoduje utratę mocy oddziaływania kompromatów. Niemniej jednak nawet ujawnione kompromaty wciąż mogą być niewygodne dla osób, które uwikłały się w kompromitujące sytuacje. Stąd osoby, na które zbierano kompromaty mogą dążyć do podważenia wiarygodności informacji, zawartych pierwotnie w kompromatach. Uczynienie z informatora człowieka chorego psychicznie jest jednym ze sposobów podważenia wiarygodności osobowego źródła informacji. Autor badając przypadek plagiatu naukowego rektora Mariusza Cygnara natrafił na funkcjonowanie policyjno- prokuratorsko-sędziowskiego seks kolektywu, działającego na terenie Sądecczyzny. Sprawy karne wytoczona przeciwko autorowi przez lokalnych prokuratorów pozwoliły podjąć próbę rekonstrukcji składu osobowego takiego seks kolektywu. Na podstawie zgromadzonych dokumentów można postawić tezę, że sędziowie w seks kolektywie reprezentowani mogą być przez co najmniej takie osoby jak sędzia Grzegorz Król, Bogdan Kijak, Arkadiusz Penar oraz Jerzy Bogacz. Ponadto autor sugeruje, że policyjno-prokuratosko-sędziowski seks kolektyw odpowiedzialny jest za uniewinnienie
 • 3. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 3 Artura Siedlarza, funkcjonariusza sądeckiej policji, który potrącił śmiertelnie dziewięcioletniego Wojtka w Piątkowej koło Nowego Sącza w 2011 roku oraz Marię Łatka z Maszkowic koło Łącka w 2013 roku. Sędzia Grzegorz Król, obecnie wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, okazał się także bardzo łaskawy wobec emerytowanego policjanta, który znęcał się nad żoną do tego stopnia, że ją oślepił. Również i ten przypadek można próbować wytłumaczyć seks zażyłościami pomiędzy Grzegorzem Królem, a lokalnymi policjantami oraz prokuratorami. Biorąc zatem wszystkie powyższe informacje pod uwagę, nie dziwi fakt, że osoby uwikłane w zarzuty o wspólne działanie w seks kolektywie usiłują poddać autora obligatoryjnemu leczeniu psychiatrycznemu. Sędziowie, prokuratorzy oraz rektor Cygnar walczą przecież o zachowanie statusu ekonomicznego i społecznego, zagrożonego aktywnością społeczną autora. Słowa kluczowe: kompromat, seks kolektyw, rektor, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, plagiat, psychiatria represyjna, nierzetelność naukowa
 • 4. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 4 Wstęp Do najczęstszych przejawów przestępczości państwowej (ang. state crime) należą terroryzm, tortury, zbrodnie wojenne, ludobójstwo. Definicja przestępczości państwowej zaproponowana przez badacza Jeffreya Ian Ross obejmuje działania instytucji państwowych, skutkujące łamaniem prawa obowiązującego w danym kraju (1). Nie ma przy tym znaczenia czy łamane regulacje prawne wynikają z międzynarodowych traktatów i umów ratyfikowanych przez dane państwo czy też z prawa uchwalonego lokalnie. W przestępczości państwowej zawsze chodzi bowiem o łamanie prawa przez elity biurokratyczno-polityczne, popełniane w celu osiągnięcia korzyści własnych lub ideologicznych (2). Słowo kompromat pochodzi z języka rosyjskiego i oznacza kompromitujący materiał, gromadzony na kogoś jako narzędzie nacisku (3). Kompromaty jako materiały zawstydzające służą bowiem do wywierania wpływu i szantażowania oponentów politycznych, konkurentów biznesowych itp. Kompromat jako broń oddziaływania wycelowany jest w reputację człowieka (4). Z oczywistych względów osoby, na które pozyskano kompromaty nie dążą do ich ujawnienia. Kompromat w chwili ujawnienia traci jednak swoją siłę wywierania wpływu; staje się zaledwie niechlubną kartą w czyimś życiorysie. Tym samym, osoby zaangażowane w tworzenie i zbieranie kompromatów również nie są zainteresowane ich ujawnianiem. Kolekcjonerzy kompromatów tracą bowiem narzędzie wywierania wpływu. Tak więc kompromaty funkcjonują najlepiej w środowisku społecznym pełnym tajemnic, pruderyjnym oraz zakłamanym (4).
 • 5. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 5 Z racji tego, że w przestępczość państwową prawie zawsze na jakimś etapie zaangażowani są urzędnicy państwowi, sędziowie, prokuratorzy i policjanci to jest to rodzaj przestępczości tzw. białych kołnierzyków. Do kryminologii pojęcie „białych kołnierzyków” wprowadził Edwin Sutherland w latach 40 XX wieku (5). Odnosiło się ono do ludzi łamiących prawo, ale reprezentujących specjalistów tj. przedstawicieli klasy średniej oraz wyższej. W największej ogólności przestępstwa „białych kołnierzyków” charakteryzują się mniejszym nasileniem zachowań przemocowych i a agresywnych (6). Czyny zabronione skupiają się głównie na przestępczości gospodarczej oraz przeciwko własności intelektualnej. Dr inż. Mariusz Cygnar pełni funkcję rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (legalnej następczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu) już drugą kadencję. W domenie publicznej istnieją jednak rozliczne materiały dokumentujące plagiat w rozprawie naukowej rektora Cygnara (7,8). Dokumenty pozyskał w trybie dostępu do informacji publicznej autor. Niebagatelną rolę w dokumentowaniu plagiatu Mariusza Cygnara odegrał również profesor Marek Wroński – znany w Polsce tropiciel plagiatów naukowych (9). Popełnienie plagiatu naukowego niewątpliwie stanowi przestępstwo przeciwko własności intelektualnej. Pomimo tego, rektor Cygnar wraz z powiązanymi z nim prokuratorami, założyli autorowi sprawę karną między innymi za pisanie i informowanie o plagiacie. Nowy Sącz jest rodzinnym miastem autora. Zajmując się sprawą plagiatu rektora Cygnara do piszącego zgłosili się policyjni sygnaliści z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (KMP Nowy Sącz). Przekazali oni autorowi nagranie, mające pochodzić z serii nagrań uczestników seks imprez, dokonanych przez Joannę Bocheńską – prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, na polecenie Zbigniewa Ziobro (4,8). Oprócz tego policyjni
 • 6. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 6 sygnaliści przekazali autorowi informację, o tym, że kompletnie pijana prokurator Bocheńska miała w lutym 2020 roku przyjechać samochodem do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Autor rozpoczął weryfikowanie informacji sygnalistów w sprawie prokurator Bocheńskiej. W odpowiedzi na działania piszącego sądeccy prokuratorzy wytoczyli autorowi kolejną sprawę karną za uporczywe nękanie prokurator Bocheńskiej, poprzez dociekanie prawdziwości doniesień sygnalistów (4). Psychiatria represyjna odnosi się do wykorzystywania lekarzy psychiatrów i leków psychiatrycznych do wyciszania krytyków politycznych w byłym Związku Radzieckim oraz we współczesnej Rosji (10). Radzieccy psychiatrzy stworzyli takie pojęcia jak „pełzająca schizofrenia” oraz „psychoza (schizofrenia) utajona” (11). Według założeń władz i propagandystów systemem społeczno-polityczny w Związku Radzieckim miał być idealny. Mankamenty systemu mogli zatem dostrzegać wyłącznie osoby chore psychicznie. Szpitale, które leczyły pacjentów chorych psychicznie – krytyków systemu zwane były psychuszkami (12). Obecnie uważa się, że skazywanie krytyka systemu społeczno-politycznego czy też grupy urzędników państwowych na bezzasadne leczenie lekami neuroleptycznymi za torturę farmakologiczną. Jak wspomniano we wstępie, stosowanie tortur, w tym farmakologicznych, uznane jest za przestępstwo państwowe (13). Celem niniejszej pracy jest udokumentowanie przestępczości państwowej, polegającej głównie na orzeczeniu wobec autora środka zabezpieczającego w postaci obligatoryjnej terapii psychiatrycznej oraz psychologicznej. Ponadto autor dotarł do informacji
 • 7. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 7 wskazujących na działanie policyjno-prokuratorsko-sędziowskiego seks kolektywu, wydającego krzywdzące dla mieszkańców Sądecczyzny wyroki sądowe. Materiały i metody Doświadczenia autora zostały opisane poprzez zastosowanie metody obserwacji uczestniczącej. Uzyskana dokumentacja procesowa oraz pisma urzędowe poddane zostały analizie z wykorzystaniem techniki analizy dokumentacji. Informacje dotyczące osób trzecich zawarte w opiniach sądowo-psychiatrycznych na temat stanu zdrowia autora zostały celowo zasłonięte, aby chronić prywatność tych ludzi. Dokumenty zostały zeskanowane przy użyciu aplikacji Adobe Scan zainstalowanej na telefonie Redmi (model M2007J22G). Uzyskane skany są przechowywane w postaci plików jpg. Są zarchiwizowane zarówno w tzw. chmurze jak i w postaci oryginalnych dokumentów w wersji papierowej.
 • 8. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 8 Wyniki 1. Plagiat w monografii habilitacyjnej jako przyczynek do badania przestępczości państwowej oraz funkcjonowania policyjno-prokuratorsko-sędziowskiego seks kolektywu na Sądecczyźnie. W celu lepszego zrozumienia kontekstu badania przestępczości państwowej na przykładzie przypadku plagiatu naukowego dr. inż. Mariusza Cygnara kolejny raz należy przytoczyć kluczowe dowody na nierzetelność naukową rektora. W marcu 2020 r. profesor Marek Wroński opublikował artykuł na łamach czasopisma Forum Akademickie pod tytułem „Rektorska habilitacja” na temat plagiatu w rozprawie habilitacyjnej rektora Cygnara (rycina 1). Rycina 1. Zrzut ekranu ze strony internetowej czasopisma Forum Akademickie, przedstawiający artykuł autorstwa profesora Marka Wrońskiego na temat plagiatu naukowego rektora Mariusza Cygnara.
 • 9. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 9 Z tekstu autorstwa profesora Wrońskiego wynikało, że dr Cygnar po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nie miał później dostępu do infrastruktury badawczej Politechniki Krakowskiej, niezbędnej do wykonania badań naukowych, na podstawie których uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Autor w ramach trybu dostępu do informacji publicznej uzyskał kserokopię oryginalnego listu skierowanego do przewodniczącego przewodu habilitacyjnego Mariusza Cygnara przez trzech profesorów Politechniki Krakowskiej (dokument 1).
 • 10. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 10 Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/oszutswo-habiliatcyjne-jm-rektora-pwsz-w- nowym-sczu Dokument 1. Kluczowy dowód w sprawie plagiatu naukowego rektora Cygnara, pozyskany przez autora w trybie dostępu do informacji publicznej z Politechniki Krakowskiej.
 • 11. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 11 Profesorowie poinformowali przewodniczącego przewodu habilitacyjnego o tym, że habilitant nie prowadził badań w laboratoriach uczelni. Stało się zatem jasne, że dr inż. Mariusz Cygnar nie mógł być autorem badań, które przedstawił jako własne w procedurze awansu naukowego. 2. Pieniactwo rektora plagiatora Mariusza Cygnara przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Nowym Sączu. Plagiat popełniony przez rektora Mariusza Cygnara nie budzi wątpliwości. Niemniej jednak, sądy dwóch instancji, zarówno Sąd Rejonowy (dokument 2) jak i Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (dokument 3), uznały autora za winnego uporczywego nękania (art. 190a KK) oraz zniesławienia (art. 212 KK) rektora Cygnara i wybranych pracowników ANS w Nowym Sączu. Autor został skazany za ciągłe pisanie o plagiacie rektora.
 • 12. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 12
 • 13. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 13
 • 14. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 14
 • 15. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 15 Źródło: materiały własne autora Dokument 2. Skan wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w sprawie karnej przeciwko autorowi za pisanie i informowanie o plagiacie naukowym rektora Mariusza Cygnara.
 • 16. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 16
 • 17. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 17 Źródło: materiały własne autora Dokument 3. Skan wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie karnej przeciwko autorowi za pisanie i informowanie o plagiacie naukowym rektora Mariusza Cygnara.
 • 18. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 18 Uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu przeciwko autorowi w sprawie rektora Cygnara znajduje się z załączniku nr 1 oraz pod tym adresem elektronicznym (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/uzasadnienie-wyroku-do- sprawy-karnej-przed-sadem-rejonowym-w-nowym-saczu-do-sprawy-ii-k-69921pdf). Treść apelacji wniesionej przez prokurator Ewę Matys-Cygan znajduje się w załączniku nr 2 oraz pod tym adresem elektronicznym (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy- matys-cyganpdf). Uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu znajduje się z załączniku nr 3 oraz pod tym adresem elektronicznym (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/uzasadnienie-wyroku-do-sprawy-karnej-przd- sadem-okrgowym-w-nowym-sczu-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara-pdf). W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu można przeczytać między innymi następujące zdania: „…nie może budzić wątpliwości, że takie zachowania jak wielokrotne wysyłanie do pracowników uczelni oraz do różnych instytucji oraz wielu podmiotów wiadomości mailowych, w których zawarte były nieprawdziwe informacje dotyczące pokrzywdzonych, podnoszenie w tych wiadomościach okoliczności nieprawdziwych oraz naruszających dobre imię pokrzywdzonych, publikowanie tego rodaju informacji na stronach
 • 19. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 19 internetowych (…) skutkowało wzbudzeniem u pokrzywdzonych poczucia zagrożenia i udręczenia. Poprzez takie działania oskarżony naruszył przysługującą pokrzywdzonym wolność od poczucia zagrożenia, a także wolność od wkraczania innych, bez ich zgody, w chronioną konstytucyjnie sferę prywatności”. oraz „… Sąd Rejonowy poczynił niewadliwe ustalenia faktyczne, w oparciu o które słusznie przyjął, że zachowanie oskarżonego wypełniło znamiona zarzucanego mu czynu” Powyższe cytaty z uzasadnienia wyroku należy zestawić z dokumentem nr 1, z którego bezpośrednio wynika, że rektor Cygnar nie mógł wykonać badań naukowych, na podstawie których uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Staje się zatem jasne, że w wyrokach sądów przeciwko autorowi w sprawie umęczenia i udręczenia rektora-plagiatora i wybranych pracowników ANS w Nowym Sączu chodzi wyłącznie o przysługującą pokrzywdzonym wolność od poczucia zagrożenia (…), spowodowanego informowaniem opinii publicznej na temat plagiatu naukowego rektora uczelni publicznej.
 • 20. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 20 Sędzia Grzegorz Król – wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu uznał autora za winnego umęczenia, udręczenia oraz zniesławienia rektora Cygnara oraz wybranych pracowników ANS w Nowym Sączu. Sędzia ten skazał autora na karę grzywny w kwocie 500 zł oraz częściowe pokrycie kosztów sądowych w kwocie 300 zł. Strony postępowania wniosły apelacje. Następnie Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie Bogdan Kijak, Arkadiusz Penar oraz Jerzy Bogacz umorzył warunkowo postępowanie przeciwko autorowi, ale zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci obligatoryjnej terapii psychiatrycznej oraz psychologicznej. 3. Zastosowanie psychiatrii represyjnej do obrony rektora plagiatora oraz policyjno-prokuratorsko sędziowskiego seks kolektywu przed skutkami ujawnienia informacji o jego istnieniu Orzeczenie środka zabezpieczającego wobec autora w postaci obligatoryjnej terapii psychiatrycznej i psychologicznej za pisanie i publikowanie materiałów uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie plagiatu było możliwe dzięki zaangażowaniu w sprawę biegłych w zakresie psychiatrii sądowej. Badanie autora przeprowadzono w dniu 13 maja 2021 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Opinia sporządzona została w dniu 7 czerwca 2021 roku. Podsumowanie wyniku badania przedstawiono poniżej jako fragment zdjęcia dokumentu, z którego wynika, że autor nie cierpi na chorobę psychiczną (rycina 2). Biegłe stwierdziły jedynie zaburzenia osobowości typu paranoicznego. Cały test opinii sądowo- psychiatrycznej w sprawie rektora Cygnara przeciwko autorowi znajduje się w załączniku 4, dostępnym pod tym linkiem zewnętrznym
 • 21. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 21 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia-sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do- sprawy-karnej-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara-pdf). Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia-sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do- sprawy-karnej-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara-pdf Rycina 2. Zdjęcie fragmentu opinii sądowo-psychiatrycznej, sporządzonej na potrzeby sprawy karnej przeciwko autorowi, wszczętej za pisanie o plagiacie naukowym rektora Cygnara. Na potrzeby toczącego się przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu procesu w sprawie plagiatu rektora Cygnara przeciwko autorowi biegłe w zakresie psychiatrii zmieniły wstępne rozpoznanie. Pouczone przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu o treści złożonego przyrzeczenia o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy w opinii specjalistycznej zmodyfikowały wydaną opinię.
 • 22. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 22 W ocenie biegłych w zakresie psychiatrii sądowej autor ma cierpieć na chorobę psychiczną w postaci psychozy urojeniowej (dokument 4). Wszelkie działania autora na polu badania plagiatu rektora Cygnara oraz nieprawidłowości z zarządzaniu mieniem uczelni ma być więc wynikiem choroby psychicznej autora. Psycholog sądowa nie podjęła się wypowiedzieć na temat poczytalności autora. Ograniczyła się jedynie do poparcia wniosków biegłych w zakresie psychiatrii sądowej (dokument 4).
 • 23. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 23
 • 24. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 24
 • 25. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 25 Źródło: materiały własne autora.
 • 26. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 26 Dokument 4. Skan protokołu rozprawy głównej zawierający zeznania biegłych psychiatrów oraz psychologa sądowego na temat stanu zdrowia psychicznego autora w sprawie karnej, wszczętej za pisanie i informowanie o plagiacie naukowym rektora Mariusza Cygnara.
 • 27. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 27 Z lektury protokołu rozprawy głównej przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu przeciwko autorowi wynika, że biegłe w zakresie psychiatrii sądowej powołały się na badania piszącego przeprowadzone w innych sprawach karnych przeciwko niemu. Zapewne chodzi o sprawę przed Sądem Rejonowym w Brzesku o sygn. akt II K 146/21, w której autor był oskarżony u umęczenie i udręczenie prokurator Joanny Bocheńskiej pisaniem o jej problemach między innymi z alkoholem. Badanie sądowo-psychiatryczne do sprawy II K 146/21 przeprowadzono w dniu 21 lutego 2022 roku. Opinię sądowo-psychiatryczną sporządzono w dniu 9 maja 2022 roku. Cały tekst opinii dostępny jest w załączniku 5, pod tym linkiem zewnętrznym (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia- sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-sprawy-karnej-o-badanie-zarzutw-wobec-prokurator- bocheskiej-pdf). Z podsumowania wyniku badania wynika, że autor cierpi na chorobę psychiczną w postaci psychozy urojeniowej. Opinia zawiera również opis badania autora przez biegłą w zakresie psychiatrii sądowej. Niemniej jednak dokument zawiera podpis tylko lekarzy psychiatrów. Biegły psycholog sądowa pozostaje anonimowa (załącznik 5, rycina 3).
 • 28. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 28 ale brak podpisu biegłego psychologa sądowego pod sporządzoną opinią:
 • 29. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 29
 • 30. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 30 Źródło: Rycina 3. Zdjęcie wybranych fragmentów opinii sądowo-psychiatrycznej na temat stanu zdrowia psychicznego autora, w której biegłe po raz pierwszy stwierdziły u piszącego występowanie choroby psychicznej w postaci psychozy urojeniowej. Zwraca uwagę brak podpisu biegłego psychologa sądowego pod wnioskami końcowymi.
 • 31. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 31 Dopiero lektura protokołu rozprawy głównej w sprawie II K 146/21 pozwala stwierdzić tożsamość biegłej psycholog sądowej, która również stwierdziła u autora chorobę psychiczną (dokument 5).
 • 32. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 32
 • 33. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 33
 • 34. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 34
 • 35. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 35 Źródło: materiały własne autora Dokument 5. Skan protokołu rozprawy głównej w sprawie karnej przeciwko autorowi, wszczętej jako odpowiedź prokuratorów na weryfikację przez piszącego informacji policyjnych sygnalistów na temat problemów prokurator Joanny Bocheńskiej z alkoholem.
 • 36. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 36 Biegłe w zakresie psychiatrii sądowej na potrzeby sprawy II K 146/21 tj. Ewa Burzyńska- Rzucidło oraz Agnieszka Milewska zostały specjalnie dobrane na podstawie reasumpcji postanowienia o powołaniu biegłych (dokument 6). W ten sposób ten sam zespół biegłych orzekał w sprawie przeciwko autorowi o pisanie o plagiacie Cygnara oraz o problemach prokurator Bocheńskiej między innymi z alkoholem.
 • 37. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 37
 • 38. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 38 Źródło: https://www.researchgate.net/publication/368570348_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_alkoholowyc h_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskiego_na_obszarze_Apel acji_Krakowskiej Dokument 6. Skan postanowienia Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie karnej przeciwko autorowi na mocy, którego zmieniono skład zespołu biegłych w zakresie psychiatrii sądowej na taki, który orzekał w sprawie o nękanie rektora Cygnara pisaniem o plagiacie naukowym.
 • 39. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 39 W sprawie karnej przeciwko autorowi o pisanie o plagiacie Cygnara biegłe Ewa Burzyńska-Rzucidło oraz Agnieszka Milewska stwierdziły, że informacje o nierzetelności naukowej rektora są wynikiem choroby piszącego. Diagnozę tą postawiły pomimo wiedzy, o istnieniu dokumentów świadczących o plagiacie (rycina 1, dokument 1 oraz załącznik 4). Wiedzę biegłych o dokumentach świadczących o oszustwie naukowym dokumentuje opinia sądowo-psychiatryczna, z której wynika, że biegłe wspominają o istnieniu „jakiś pism” (załącznik 4). W sprawie karnej II K 146/21 przeciwko autorowi za pisanie o problemach prokurator Bocheńskiej z alkoholem biegłe stwierdziły, że informacje o prowadzeniu samochodu przez prokurator Bocheńską są wynikiem choroby autora. Problemem dla biegłych stało się postanowienie Sądu Rejonowego w Brzesku, wydane przez sędziego Zbigniewa Małysę, który na drodze postanowienia sądu usunął z akt sprawy dowód w postaci badania krwi prokuratora na zawartość alkoholu w jej organizmie. Powstała bowiem sprzeczność logiczna. Skoro prokurator twierdziła, że zdarzenie jazdy samochodem pod wpływem alkoholu nie miało miejsca, to w jakim celu badała sobie krew na zawartość alkoholu w dniu domniemanego zdarzenia (dokument 7).
 • 40. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 40
 • 41. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 41 Źródło: https://www.researchgate.net/publication/368570348_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_alkoholowyc h_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskiego_na_obszarze_Apel acji_Krakowskiej Dokument 7 Skan postanowienia Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie karnej przeciwko autorowi na mocy, którego usunięto z akt sprawy dowód rzeczowy w postaci wyniku badania krwi prokurator Bocheńskiej na zawartość alkoholu w dniu domniemanego zdarzenia.
 • 42. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 42 W dwóch różnych sprawach karnych orzekał ten sam zespół biegłych w zakresie psychiatrii sądowej, który stwierdził, że informacje niekorzystne dla rektora Cygnara oraz prokurator Bocheńskiej są efektem choroby psychicznej autora. Dobór biegłych oraz ich diagnozy korzystne dla rektora Cygnara oraz prokurator Bocheńskiej warto zestawić z informacją Krzysztofa Pijaja – zastępcy prokuratora Prokuratury Regionalnej o nie mniej niż pięciu prokuratorach z okręgu nowosądeckiego powiązanych z rektorem Cygnarem (dokument 8).
 • 43. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 43
 • 44. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 44
 • 45. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 45 Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/lista-pijaja-o-powizanych-z-cygnarem-prokuratorach Dokument 8. Skan pisma Krzysztofa Pijaja – zastępcy Prokuratora Regionalnego w Krakowie, informującego autora o istnieniu nie mniej niż pięciu powiązanych z rektorem Cygnarem prokuratorach w okręgu nowosądeckim.
 • 46. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 46 W protokole z rozprawy głównej w sprawie przeciwko autorowi o pisanie o plagiacie Cygnara czytamy: „(…) leczenie takich zaburzeń urojeniowych jest bardzo trudne, całkowite wyleczenie jest praktycznie niemożliwe. Wymaga długotrwałej terapii. Zazwyczaj udaje się osiągnąć zmniejszenie napięcia emocjonalnego i przyblednięcie treści urojeniowych”. Przyblednięcie treści urojeniowych oraz zmniejszenie napięcia emocjonalnego oznacza nic innego jak farmakologiczne wyciszenie człowieka, pozbawienie go woli pisania i podejmowania działań innych niżeli proste czynności dnia codziennego. Farmakoterpia lekami psychotropowymi wiąże się bowiem z rozlicznymi skutkami ubocznymi. Sędziowie piszą o prawie rektora Cygnara oraz osób z nim powiązanych do życia w wolności od poczucia lęku i zagrożenia nieustannym przypominaniem o plagiacie w rozprawie habilitacyjnej oraz o nieprawidłowościach w zarządzaniu mieniem uczelni. Zmniejszenie u autora napięcia emocjonalnego oraz przyblednięcie treści urojeniowych ma więc służyć interesom rektora Cygnara oraz osób z nim powiązanych, w tym nie mniej niż pięciu różnym prokuratorom z okręgu nowosądeckiego.
 • 47. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 47 4. Kompromaty siłą napędową przestępczości państwowej z udziałem członków lokalnego seks kolektywu. Prostota sprawy zarzutów o plagiat wobec Mariusza Cygnara w zestawieniu z metodą podważenia wiarygodności autora poprzez zastosowanie psychiatrii represyjnej pokazuje zmowę prokuratorów, sędziów oraz biegłych sądowych. Z informacji przekazanych autorowi przez policjantów-sygnalistów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wynikało, że za ochroną rektora plagiatora przez sądy i prokuratorów mogą stać seks kompromaty. Wg relacji policyjnych sygnalistów, prokurator Bocheńska miała nagrywać uczestników seks imprez w siedzibie KMP w Nowym Sączu na plecenie Zbigniewa Ziobro z wdzięczności za przywrócenie na stanowisko prokuratora okręgowego Zdzisława Bocheńskiego. Teza sygnalistów znajduje swoje odzwierciedlenie w informacjach portalu Oko Press o przywróceniu przez Ziobro prokuratora Bocheńskiego do stanowiska prokuratora okręgowego (rycina 4A). Na dowód prawdziwości doniesień policjanci – sygnaliści przekazali autorowi nagranie mające pochodzić z kolekcji nagrań prokurator Bocheńskiej (rycina 4B). Według relacji sygnalistów z KMP w Nowym Sączu w seks imprezach mieli brać udział również sędziowie orzekający w sądach w Nowym Sączu. Informacje policyjnych sygnalistów o udziale sędziów z Nowego Sącza w seks imprezach z udziałem niektórych policjantów, prokuratorów, rektora Cygnara oraz lokalnych polityków pozwalają zrozumieć przyczyny łagodności sędziego Grzegorza Króla wobec byłego policjanta, który znęcał się nad żoną (rycina 4C, załącznik 6) oraz wobec policjanta Artura Siedlarza, który potrącił śmiertelnie samochodem dziewięcioletniego Wojtka w Piątkowej k/o
 • 48. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 48 Nowego Sącza w 2011 roku oraz potrącił śmiertelnie Marię Łatka z Maszkowic koło Łącka w 2013 roku (rycina 4D, załącznik 7).
 • 49. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 49 A Źródło: https://oko.press/prokuratorzy-zbigniewa-ziobry-awanse-nagrody-watpliwe-sledztwa-lista B Źródło: http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2022/08/Abstract-BLAT-KOMPROMAT- AND-THE-LAW-ON-THE-PHONE-AS-ELEMENTS-OF-INFORMALITY-PROMOTING-STATE-SUPPORT.pdf
 • 50. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 50 C Źródło: https://gazetakrakowska.pl/oslepla-spala-na-mrozie-sad-maz-jest-niewinny-zaplaci-tylko-za- obelgi/ar/3591509 D Źródło: https://gazetakrakowska.pl/policjant-potracil-dwie-osoby-ktore-zmarly-prokuratura-winni- sa-piesi/ar/3435831
 • 51. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 51 Rycina 4. Zrzuty ekranu ze stronami internetowymi, których kompilacja wspiera tezę o działaniu policyjno-prokuratorsko-sędziowskiego seks kolektywu, który może krzywdzić mieszkańców Sądecczyzny.
 • 52. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 52 Sprawa organizowania seks imprez w siedzibie KMP w Nowym Sączu wyciszona została między innymi przez sądeckich prokuratorów. Policja, prokuratorzy oraz Sąd Rejonowy w Nowym Sączu twierdzili, że seks nagranie na którym widać scenę seksu oralnego pomiędzy policjantem a innym mężczyzną pochodzi z filmu pornograficznego. Zaniechano jednak powołania biegłego w zakresie informatyki śledczej do określenia źródła pochodzenia nagrania. Zaniechania śledczych przypieczętowała sędzina Anna Serwin – Bajan, znana i ceniona sędzina w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Przy milczącej zgodzie prokurator Ewy Matys-Cygan (tej samej co wniosła apelację na niekorzyść autora w sprawie o nękanie rektora Cygnara) Anna Serwin-Bajan wydała postanowienie o braku konieczności zbadania źródła pochodzenia filmu (dokument 9), a sprawę przeciwko autorowi o publiczne szerzenie pornografii umorzyła.
 • 53. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 53
 • 54. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 54 Źródło: https://www.researchgate.net/publication/368570348_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_alkoholowyc h_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskiego_na_obszarze_Apel acji_Krakowskiej Dokument 9. Skan protokołu posiedzenia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie karnej, wszczętej przeciwko autorowi za publiczne szerzenie pornografii, z którego wynika, że sędzina Anna Serwin-Bajan w obecności prokurator Ewy Matys-Cygan nie stwierdziła zasadności badania źródła pochodzenia seks nagrania, mającego dokumentować między innymi udział lokalnych sędziów w seks imprezach w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
 • 55. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 55 Dyskusja Zdaniem autora najważniejszym osiągnięciem w tej pracy jest wykazanie na przykładzie osoby Mariusza Cygnara - rektora plagiatora, że strategiczny pozew przeciwko partycypacji publicznej z wykorzystaniem prawa karnego, wytoczony przeciwko badaczowi nierzetelności naukowej może stać się przyczynkiem do badania kompromatów na sędziów i prokuratorów, działających w lokalnej społeczności. Kompromaty mogą być również siłą napędową przestępczości państwowej. Współpraca autora z policyjnymi sygnalistami z KMP w Nowym Sączu pozwoliła zebrać materiały świadczące u funkcjonowaniu na Sądecczyźnie policyjno-prokuratorsko- sędziowskiego seks kolektywu. Członkowie takiego kolektywu wydają krzywdzące wyroki sądowe dla mieszkańców Sądecczyzny, ale korzystne dla grupy reprezentowanej przez członków seks kolektywu. Nie wszyscy policjanci chcą brać udział w seks kolektywie i łamać prawo. Stąd znaleźli się policyjni sygnaliści. Pieniactwo sądowe rektora Cygnara skutkowało jednak sprawą karną, która pozwoliła podjąć próbę zrekonstruowania składu osobowego seks kolektywu. Na podstawie sprawy karnej wszczętej przeciwko autorowi za publikowanie materiałów na temat plagiatu naukowego rektora Cygnara można zasugerować, że sędziowie w takim seks kolektywie mogą być reprezentowani przez takich sędziów jak Grzegorz Król (obecnie wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu), Bogdan Kijak (rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu), Arkadiusz Penar oraz Jerzy Bogacz.
 • 56. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 56 W sprawie karnej przeciwko autorowi za dociekanie prawdziwości doniesień policyjnych sygnalistów na temat problemów prokurator Bocheńskiej z alkoholom również sędzia Zbigniew Małysa nie był bezstronny. Najpierw zmienił na drodze reasumpcji postanowienie Sądu Rejonowego w Brzesku o doborze biegłych. Tym samym, w sprawie Cygnara oraz Bocheńskiej te same biegłe stwierdziły u autora psychozę urojeniową. Kiedy jednak dowód rzeczowy w postaci badania krwi prokurator Bocheńskiej na zawartość alkoholu w organizmie stał się niewygodny to sędzia Małysa usunął go z akt sprawy na drodze postanowienia sądu. Według policyjnych sygnalistów, sędzia Małysa ma być szantażowany przez prokuratorów wypadkiem komunikacyjnym (4). Małysa podobnie jak Artur Siedlarz również miał śmiertelnie potrącić samochodem kobietę, ale dodatkowo zbiegł z miejsca wypadku. Autor nigdy jednak nie weryfikował prawdziwości tych doniesień. Informacja o plagiacie naukowym w życiorysie nauczyciela akademickiego sama w sobie stanowi kompromat (8). Jego siła rażenia jest zdecydowanie większa jeżeli zarzut nieuczciwości naukowej dotyczy rektora. Sugestia na temat udziału sędziów, prokuratorów, policjantów oraz rektora w seks imprezach również stanowi kompromat (4,8). Uczynienie z autora człowieka chorego psychicznie, leczonego psychiatrycznie, ma więc pomóc Cygnarowi i jego otoczeniu społecznemu rozbroić informacje autora o plagiacie i działaniu w seks kolektywie. Chodzi również o zminimalizowanie ryzyka publikowania kolejnych materiałów krytycznych dla rektora oraz członków seks kolektywu przez piszącego. Miarą siły kompromatów, napędzających przestępczość państwową wobec autora jest to, że sędziowie Grzegorz Król, Bogdan Kijak Arkadiusz Penar oraz Jerzy Bogacz doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że treść wyroku wraz z jego uzasadnieniem zostanie upubliczniona. Autor już wcześniej publikował wyroki i postanowienia sądów, mające
 • 57. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 57 związek ze sprawą Cygnara (4,7,8). Pomimo tego sędziowie zdecydowali się pominąć przesłuchania świadków. Nie uwzględnili również dostępnych dokumentów, których oryginalności nikt nie kwestionował. Lektura wyroków sądowych jednoznacznie wskazuje zatem, że sędziowie orzekający mieli pełną świadomość tego, że rektor Cygnar nie miał dostępu do infrastruktury badawczej uczelni po zakończeniu doktoratu. Pomimo tego orzekli wobec autora obligatoryjne leczenie psychiatryczne oraz psychologiczne za informowanie o plagiacie naukowym. Trudno oczekiwać, że sędziowie ryzykowali utratę rękojmi poprawnego wykonywania obowiązków sędziego wyłącznie dlatego, że po prostu lubią Cygnara. Widać zatem, że sędziowie orzekający nie byli niezawiśli, a seks nagranie dostarczone przez sądeckich policjantów sygnalistów dość dobrze tłumaczy stronniczość sędziów. Sędzina Anna Serwin-Bajan również nie mogła przecież pozwolić sobie na weryfikowanie źródła pochodzenia seks nagrania, udostępnionego autorowi przez policyjnych sygnalistów (8). Informacje o działalności seks kolektywu stają się więc najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem ataku sędziów i prokuratorów na autora. Słabością niniejszej pracy jest skąpe odniesienie się do teorii społecznych i kryminologicznych, pozwalających dokonać teoretycznego wytłumaczenia obserwowanych zjawisk. Autorowi w roli obserwatora uczestniczącego oraz jednocześnie osobie poszkodowanej przestępczością państwową trudno jest jednak zachować potrzebny dystans poznawczy i emocjonalny do badanej sprawy. Trzeba również pamiętać, że autorowi podane zostaną wkrótce silnie działające leki psychotropowe, których przyjmowanie wiąże się ze znacznymi skutkami ubocznymi. Istnieje zatem uzasadnione okolicznościami poczucie przez
 • 58. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 58 autora zagrożenia utraty zdrowia i życia. Nie ma więc teraz czasu na zajmowanie się teoretycznymi rozważaniami. Dla autora najważniejsze jest jednak pokazanie i udokumentowanie mechanizmów działania urzędników państwowych, w tym prokuratorów oraz sędziów, mogących funkcjonować we wspólnym seks kolektywie, który wydaje krzywdzące dla mieszkańców Sądecczyzny wyroki sądowe. Bibliografia 1. Ross, Jefrey Ian. Situating the academic study of controlling state crime. Crime Law Soc Change. 1998;29:331–40. 2. Green, Penny, Ward, Tony. UNDERSTANDING STATE CRIME [Internet]. Dostępne na: https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/38624/Green%20Understandin g%20state%20crime%202017%20Accepted.pdf?sequence=1&isAllowed=y 3. Ledeneva A. Unwritten rules. How Russia really works. [Internet]. 2011. Dostępne na: https://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/e246_unwritte n_rules-2203.pdf 4. Kołodziej, Łukasz. Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby publiczne oraz badacza obywatelskiego na obszarze Apelacji Krakowskiej [Internet]. 2023. Dostępne na: https://www.researchgate.net/publication/368461740_Wybrane_mechanizmy_tworzenia_al koholowych_kompromatow_zbieranych_na_osoby_publiczne_oraz_badacza_obywatelskie go_na_obszarze_Apelacji_Krakowskiej
 • 59. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 59 5. Simpson, Sally, Weisburd, David. Introduction. W: The Criminology of White-Collar Crime. Springer; 2009. s. 3–14. 6. Zieliński, Sebastian. Koncepcja przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce w kontekście zmowy przetargowej. 2015;12(15):271–8. 7. Kołodziej Łukasz. PLAGIARISM AND BLAT IN THE ACADEMIC COMMUNITY: THE CASE STUDY FROM THE REPUBLIC OF POLAND. Int J Acad Res Reflect. 2021;9(3):45–53. 8. Kołodziej Łukasz. Blat, kompromat, and the ‘law on the phone’ as elements of informality promoting state support for plagiarism in higher education in the European Union. Int J Acad Res Reflect. 2022;10(3):14–30. 9. Forum Akademickie – portal środowiska akademickiego i naukowego Rektorska Habilitacja - Forum Akademickie - Portal środowiska Akademickiego I Naukowego [Internet]. [cytowane 4 sierpień 2022]. Dostępne na: https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-03-2020/rektorska- habilitacja%e2%80%a9/ 10. Davidoff, Victor. Psychiatry as a tool of repression in the Russian Federation in 2017- 2018. W: The Legacy of Soviet Psychiatry. Andrei Sakharov Research Center For Democratic Development; 11. Kołodziej, Łukasz. Wykorzystanie elementów psychiatrii sądowej do wyciszenia sprawy nierzetelności naukowej rektora publicznej uczelni. Studium przypadku na
 • 60. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 60 podstawie sprawy rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 2020. 12. Merskey, Harold. Abuses of Psychiatry in the USSR. Sov Jew Aff. 1976;6(1):43–55. 13. Smith, Matthew S., Stein, Michael Ashley. WHEN DOES MENTAL HEALTH COERCION CONSTITUTE TORTURE?: IMPLICATIONS OF UNPUBLISHED U.S. IMMIGRATION JUDGE DECISIONS DENYING NON-REFOULEMENT PROTECTION. FORDHAM Int LAW J. 45(5):781–850.
 • 61. „o to woła zapłata (…) a krzyk (…) doszedł do uszów Pana Zastępów”Jk 5, 1-6. Pamięci dziewięcioletniego Wojtka, studenta JJ oraz Marii Łatka i ich rodzinom; wszystkim tym którzy nie zaznali sprawiedliwości 61 Spis załączników 1. Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do sprawy II K 699/21 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/uzasadnienie-wyroku-do-sprawy-karnej- przed-sadem-rejonowym-w-nowym-saczu-do-sprawy-ii-k-69921pdf) 2. Apelacja wniesiona przez prokurator Ewę Matys Cygan do sprawy II K 699/21 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy-matys-cyganpdf) 3. Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do sprawy II Ka 264/22 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy-matys-cyganpdf) 4. Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy karnej przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu II K 699/21 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia- sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-sprawy-karnej-o-pisanie-o-plagiacie-cygnara- pdf) 5. Opinia sądowo-psychiatryczna do sprawy karnej przed Sądem Rejonowym w Brzesku do sprawy II K 146/21 (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/opinia- sadowopsychiatryczna-sporzadzona-do-sprawy-karnej-o-badanie-zarzutw-wobec- prokurator-bocheskiej-pdf) 6. Zarchiwizowany artykuł internetowy na temat roli sędziego Króla w łagodnym potraktowaniu emerytowanego policjanta, który znęcał się nad żoną, oślepiając ją (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/apelacja-ewy-matys-cyganpdf) 7. Zarchiwizowany artykuł internetowy na temat roli sędziego Króla w sprawie Artura Siedlarza (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/sedzia-grzegorz-krol-w- sprawie-artura-siedlarzapdf)