SlideShare a Scribd company logo
1
Udział neo-asesor Teresy Seleckiej, orzekającej w Sądzie
Rejonowym w Wieliczce, w akcji wrabiania prawowicie
obsadzonego sędziego Sądu Rejonowego w Brzesku w
zarzut działania na rzecz osób funkcjonujących w
sieciowych organizacjach pedofilskich.
Prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie pod rozwagę.
Część pierwsza
Łukasz Kołodziej, PhD
AcademyVerity
ul. Batalionów Chłopskich 6/51
33-300 Nowy Sącz, Polska, EU
lukaszkolodziej330@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9814-9158
2
Tytułem wstępu
Czas rządów Zjednoczonej Prawicy w ostatnich latach to okres bezprecedensowego
niszczenia praworządności oraz prawa związanego z ochroną praw człowieka. Prezydent
Polski Andrzej Duda mianował neo-sędziów oraz neo-asesorów sądowych, którzy bez
konstytucyjnego umocowania orzekają w sądach powszechnych. Wydawane są więc
nielegalne wyroki, które często krzywdzą ludzi. Minister Zbigniew Ziobro wykorzystuje
podległych mu prokuratorów do realizowania różnego typu prowokacji, wobec osób życia
publicznego. Następnie neo-sędziowie oraz neo-asesorzy na podstawie aktów oskarżeń i
wniosków prokuratorskich mają wydawać wyroki i postanowienia po myśli polityków
Zjednoczonej Prawicy. Zapanował więc bardzo zły czas. Polska stacza się w otchłań
autorytaryzmu.
W niniejszym artykule opisałem prokuratorską prowokację wobec rodziny sędziów
Świerczek, orzekających w Sądzie Rejonowym w Brzesku tj. w mieście położonym w
Województwie Małopolskim. Opisuję tę prowokację jako obserwator uczestniczący, który dał
się złamać prokuratorowi Łukaszowi Brytanowi – pierwszoplanowemu promotorowi
prowokacji wobec rodziny sędziów Świerczek. Rolą neo-asesor sądowej Teresy Seleckiej –
orzekającej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce – ma być wyciszenie tej prowokacji (afery
hejterskiej) oraz podważenie mojej wiarygodności, poprzez orzeczenie wobec mnie środka
zabezpieczającego w postaci terapii psychiatrycznej oraz psychologicznej w zakładzie
psychiatrycznym.
Istota prowokacji polegała na tym, aby rzucić na sędziego Sławomira Świerczek SSR
orzekającego w Sądzie Rejonowym w Brzesku cień podejrzeń o odpłatne przekazywanie
dzieci w ręce osób, mających funkcjonować w sieciowych organizacjach pedofilskich.
Prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobro miała następnie ogłosić wieki sukces w
rozbijaniu układu sędziowskiego w Małopolsce. Skorumpowany sędzia, przy milczącej
3
akceptacji innych sędziów, w tym także jego własnej żony, działa na rzecz osób aktywnie
uczestniczących w siatkach pedofilskich. Lokalnym bohaterem, walczącym z pedofilią wśród
małopolskich sędziów miał zostać prokurator Łukasz Brytan.
Celem prowokacji, w której uczestniczyłem było również uderzenie w żonę
Sławomira Świerczek – Joannę Latocha-Świerczek SSR, orzekającą również w Sądzie
Rejonowym w Brzesku. Za namową prokuratora Łukasza Brytana, wykonałem telefony do
Sądu Rejonowego w Brzesku i postraszyłem sędzinę trwałym okaleczeniem. Chodziło o to,
aby zastraszona sędzina złożyła zawiadomienie na policję, że ktoś ją straszy przez telefon.
Chcieliśmy w ten sposób wykazać, że Joanna Latocha-Świerczek prowadzi rozmowy
telefoniczne ze stronami postępowania przed sądem. Drugim celem tej prowokacji było
pozyskanie materiałów, z których miało wynikać, że sędzina Latocha-Świerczek popada w
paranoję i widzi wszędzie wrogów. Wszystko to aby stworzyć wrażenie, że sędzina Latocha-
Świerczek chce oddalić od siebie zarzuty o ustalanie wyroków ze stronami postępowania
przez telefon oraz od swojego męża o odpłatne przekazywanie dzieci w ręce pedofilów.
Uczestniczyłem w tej prowokacji, ponieważ prokurator Łukasz Brytan obiecał mi
pomoc w uniknięciu konsekwencji sądowych w sprawach, będących strategicznymi pozwami
przeciwko partycypacji publicznej, wszczętymi przez Mariusza Cyganra – rektora plagiatora
Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (1–5). Oprócz tego prokurator Łukasz Brytan
obiecał mi ukaranie rektora plagiatora. Uległem więc.
Kiedy zorientowałem się, że prokurator Łukasz Brytan nie zamierza wywiązać się z
obietnic, wycofałem się z prowokacji i zawiadomiłem policję. Sprawa zarzutów wobec
sędziego Sławomira Świerczek o przekazywanie dzieci w ręce pedofilów została umorzona.
Wciąż jednak ciągnie się sprawa przeciwko mnie o kierowanie gróźb karalnych przeze mnie
wobec sędziny Joanny Latocha-Świerczek. Prokurator Brytan obiecywał mi, że za
4
formułowanie gróźb karalnych, prokuratura umorzy sprawę i zastosuje wobec mnie środek
zabezpieczający w postaci rozmów z psychologiem przez jakiś czas. Po tym jednak jak
ujawniłem prowokację, prokuratura dąży do umieszczenia mnie w zakładzie
psychiatrycznym. Neo-asesor Teresa Selecka ma orzec wobec mnie właśnie taki środek.
W opracowaniu tym pokazuję dokumenty sądowe oraz procesowe
uprawdopodobniające prokuratorską prowokację. Dokumentuję również zabiegi sądowe,
mające na celu podważenie mojej wiarygodności jako uczestnika prowokacji wobec rodziny
sędziów Świerczek.
Inscenizacja procesu sądowego jako sposób na szybkie wyciszenie
afery hejterskiej w Apelacji Krakowskiej
Dowody na opisaną we wstępie intrygę wrobienia sędziego Sławomira Świerczek
SSR, orzekającego w Sądzie Rejonowym w Brzesku, w odbieranie dzieci ich biologicznym
rodzicom w celu przekazania pod opiekę ludzi działających w sieciach pedofilskich opierają
się na następujących przesłankach.
Po uzgodnieniu szczegółów projektu z Prokuratorem Łukaszem Brytanem, złożyłem
zawiadomienie o możliwości działania sędziego Sławomira Świerczek na rzecz osób
działających w sieciach pedofilskich (dokument 1). Dowodem przeciwko Świerczkowi, a
zarazem materiałem mającym zohydzić osobę sędziego Sławomira Świerczek SSR w oczach
opinii publicznej miało być oświadczenie majątkowe sędziego, z która wynika znaczny stan
posiadania pomawianego sędziego, chociażby w postaci zgormadzonej gotówki w walucie
polskiej w kwocie 988 000 złotych oraz posiadanie akcji i obligacji w spółkach prawa
handlowego. Chodziło o przedstawienie osoby sędziego Świerczek jako osoby, mającej za
pieniądze oddawać dzieci w ręce pedofilów, co miała wyjaśniać prokuratura kierowana przez
Zbigniewa Ziobro. W wariancie optymistycznym, zarzuty wobec sędziego miały zostać
5
potwierdzone przez prokuratorów-Ziobrystów, co miało być ogłoszone jako sukces Ziobry w
walce z układem sędziowskim. Sam Świerczek miał trafić do Zakładu Karnego jako były
sędzia, przekazujący dzieci w ręce pedofilów.
Wariant mniej optymistyczny zakładał, że sędzia Świerczek wyjdzie ze sprawy ze
złamaną rękojmią nieskazitelności charakteru. Zarzuty miały być umorzone przez
prokuratorów Ziobro, co po zmianie rządu na praworządny miało skutkować wydaleniem
Sławomira Świerczek ze służby sędziego w związku z utratą przez niego wiarygodności z
uwagi na umorzenie sprawy w politycznych okolicznościach. W żadnym z wariantów nigdy
nie chodziło jednak o potwierdzenie rzeczywistych zarzutów. Wszystko było zmyślone,
celem ataku na środowisko sędziów oraz osobistych zysków bezpośredniego promotora
projektu – prokuratora Łukasza Brytana.
6
Źródło: materiały własne autora
Dokument 1. Skan korespondencji z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie z informacją o
przyjęciu mojego zawiadomienia o możliwych działaniach sędziego Sławomira Świerczek SSR w
Sądzie Rejonowym w Brzesku na rzecz osób działających w sieciach pedofilskich.
7
Zrozumiałem jednak, że Prokurator Brytan nie zamierza wywiązać się ze swoich
obietnic pozytywnego zakończenia moich problemów prawnych oraz nie postawi zarzutów
karnych rektorowi Mariuszowi Cygnarowi, w związku z poświadczeniem nieprawdy w
dokumentach habilitacyjnych. Ponadto doszedłem również do przekonania o naganności
swojego zachowania. Rzucenie fałszywego oskarżenia wobec sędziego, na polecenie
prokuratora, aby rozwiązać problem rektora plagiatora jest niegodziwe. Sprzeciwia się
również kodeksowi etyki pielęgniarza. Wycofałem się ze zeznań i o całej intrydze
zawiadomiłem Policję. Zeznania przyjął funkcjonariusz Policji Zdzisław Szklarz z VII
Komisariatu Policji w Krakowie przy ulicy Złotej Jesieni 11C1
. Skutkiem moich zeznań było
zakończenie sprawy przeciwko sędziemu Sławomirowi Świerczek (dokument 2).
1
Numer telefonu kontaktowego: 798-072-841 oraz kontakt elektroniczny:
zdzislaw.szklarz@krakow.policja.gov.pl
8
Źródło: materiały własne autora
Dokument 2. Skan zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Tarnowie odnośnie zamknięcia
sprawy przeciwko Sławomirowi Świerczek SSR o udział w odpłatnym przekazywaniu dzieci w
ręce ludzi mających działać w sieciach pedofilskich.
9
Intryga wobec sędziego Sławomira Świerczek SSR obejmowała również prowokację
wobec jego żony – sędzi Joanny Latocha-Świerczek, również orzekającej w Sądzie
Rejonowym w Brzesku. Prokurator Brytan poinstruował mnie, żebym zadzwonił na telefon
stacjonarny Wydziału Karnego lub do Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku i poprosił o
rozmowę z sędziną Joanną Latocha-Świerczek. Wiedzieliśmy bowiem, że sędzina prowadzi
rozmowy ze stronami postępowania i ustala z nimi rozstrzygnięcia procesowe przez telefon.
Miałem zatem pogrozić sędzinie Latocha-Świerczek trwałym okaleczeniem. Dzwoniłem więc
aż do skutku.
Celem tego było wywołanie u sędziny paniki i złożenia zawiadomienia na policję o
groźbach karalnych. Chodziło bowiem o to, aby wykazać, że sędzina Świerczek miała sama z
siebie zrobić ofiarę moich działań, aby prokuratorzy mogli następnie wykazać, że żona
atakowanego sędziego kreuje nieistniejącą atmosferę zagrożenia wobec siebie i swojej
rodziny w celu oddalenia zarzutów o przekazywanie dzieci w ręce osób działających w
sieciowych organizacjach pedofilskich. To była intryga w intrydze.
Faktycznie, intryga z udziałem sędziny Joanny Latocha Świerczek SSR udała się.
Złożyła zawiadomienie o kierowanie przeze mnie gróźb karalnych. Prokuratura podjęła
zgodnie z oczekiwaniami sprawę. Prokuratorem, który postawiła mi zarzut kierowania gróźb
karalnych wobec sędziny Joanny Latocha-Świerczek, żony sędziego Świerczek, została
prokurator Beata Świerczek (dokument 3).
10
11
12
13
14
Źródło: materiały własne autora
Dokument 3. Skan wniosku prokurator Beaty Świerczek o umorzenie postępowania karnego
oraz zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci terapii wobec mnie w sprawie karnej w
związku z intrygą prokuratorską wobec rodziny sędziów Świerczek, orzekającą w Sądzie
Rejonowym w Brzesku.
15
Jak wynika z dokumentów przedstawionych w tej części artykułu, moja rezygnacja z
udziału w intrydze wymierzonej w rodzinę sędziów Świerczek oraz złożenie zeznań na Policji
stało się olbrzymim problemem zarówno dla samego Łukasza Brytana, jego ewentualnych
promotorów oraz samej rodziny sędziów Świerczek. Kilkakrotnie rozmawiałem bowiem
bezpośrednio z czynną zawodowo sędziną przez telefon stacjonarny w Sądzie Rejonowym w
Brzesku. Wyszło więc na jaw, że sędzina prowadzi rozmowy ze stronami postępowania. W
tamtym czasie przed Sądem Rejonowym w Brzesku toczyła się przeciwko mnie sprawa karna
o sygn. akt II K 146/21(3,4).
Staje się teraz jasne dlaczego sprawę o groźby karalne wobec sędziny Joanna Latocha
Świerczek przeciwko mnie prowadziła prokurator Beata Świerczek, która pozyskała
korzystną dla stron opinię sądowo-psychiatryczną od pracownic Poradni Terapii w ramach
Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Beata
Świerczek skierowała wniosek o umorzenie sprawy i zastosowanie wobec mnie środka
zabezpieczającego w postaci terapii (6).
Początkowo sprawa o formułowanie gróźb karalnych wobec orzekającej w Sądzie
Rejonowym w Brzesku sędziny została skierowana do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w
Brzesku. Wszystkim bowiem zależało na szybkim zakończeniu sprawy i jej wyciszeniu. Nikt
nie był zainteresowany zaangażowaniem osób trzecich i innych instytucji sądowych w
sprawie intrygi prokuratorskiej wymierzonej w rodzinę sędziów Świerczek. Niemniej jednak,
prokuratura doszła do wniosku, że ze względów wizerunkowych sprawa powinna zostać
skierowana do innego sądu. Akta sprawy trafiły zatem na wokandę neo-asesor Teresy
Seleckiej.
16
Teresa Selecka jako modelowy produkt woli i i wyobrażenia
Pana Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, o tym kim ma być neo-
sędzia lub/i neo-asesor sądowy
O tym, że Teresa Selecka jest neo-asesorem Sądu Rejonowego w Wieliczce wiadomo
ze strony internetowej https://gloria.tv/post/Z7udECkxdufg3qexMcqriPYu7 (rycina 5).
Autorzy strony zadali sobie wiele trudu aby dotrzeć do wyczerpujących wiadomości na temat
miejsca urodzenia Teresy Seleckiej oraz numer uchwał nadających jej pseudo-uprawnienia do
wykonywania pracy asesora sądowego (rycina 1). Informacje o Teresie Seleckiej muszą być
prawdziwe skoro nie było podstaw do usunięcia strony z domeny publicznej.
Źródło: https://gloria.tv/post/Z7udECkxdufg3qexMcqriPYu7
Rycina 1. Zrzut ekranu ze trony internetowej portalu Gloria TV z informacjami na
temat szczegółów nominowania Teresy Seleckiej na stanowisko neo-asesora Sądu
Rejonowego w Wieliczce.
17
Zapewne w nominacji Teresy Seleckiej na stanowisko neo-asesora sądowego
zadecydowały rekomendacje udzielone Seleckiej przez krakowskie środowisko prawnicze.
Teresa Selecka ma być absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według
autorów strony Gloria.tv Selecka miała pisać pracę magisterską u profesora Fryderyka Zolla
brata profesora Zolla – byłego Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Temat pracy
magisterskiej Teresy Seleckiej brzmiał następująco: „Zarodek a dziedziczenie. Wpływ
medycznie wspomaganej prokreacji na podmiotowy i przedmiotowy status zarodka w świetle
polskiego prawa spadkowego” (link do pracy magisterskiej Teresy Seleckiej:
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211983).
Widać zatem, że Teresa Selecka wykazuje się pewnym kręgosłupem moralnym i
wręcz niezwykłą sprawnością w wyczuwaniu kierunków, z których wieje wiatr mający
przyspieszyć bieg jej kariery zawodowej w polskim sądownictwie. Wiadomo jednak, że
umocowanie Seleckiej na stanowisku asesora sądu opiera się wyłącznie o jej marzenia, wolę i
chęci, które bardzo dobrze odczytał Andrzej Duda. Selecka bardzo chciała orzekać w sądzie,
a Prezydent Andrzej Duda mógł sprawić że marzenia Seleckiej się ziściły. Bezspornym
faktem jest jednak to, w obecnym porządku konstytucyjnym w Polsce, rozprawy prowadzone
przez Selecką mają charakter wyłącznie sądowych inscenizacji. Warto zatem przeanalizować
przebieg takiej barwnej i dramatycznej inscenizacji sądowej w sprawie o wrabianie
prawomocnie obsadzonego sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce w zarzuty o odpłatne
przekazywanie dzieci w ręce osób funkcjonujących w sieciowych organizacjach pedofilskich
oraz w zarzuty wobec jego żony – sędziny Latocha-Świerczek.
Rozprawa główna przeciwko mnie z udziałem Teresy Seleckiej w sprawie gróźb
karalnych wobec żony sędziego Świerczek miała się odbyć w dniu 20 kwietnia 2023 roku.
Moje wstawiennictwo miało charakter obowiązkowy z uwagi na zmianę środka
18
zabezpieczającego z ambulatoryjnej terapii psychiatrycznej i psychologicznej na pobyt w
zakładzie psychiatrycznym (dokument 2).
19
Źródło: materiał własny autora
Dokument 4. Skan wezwania do wstawiennictwa na rozprawę główną z uwagi na zmianę środka
zabezpieczającego na pobyt w zakładzie psychiatrycznym.
20
Chodziło o to, abym się wstawił bo w przeciwnym razie skierowanie mnie na detencję
psychiatryczną byłoby nieskuteczne. Teresa Selecka miała bowiem w pamięci poniższą
sprawę (rycina 2)
Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zamkniety-w-zak%C5%82adzie-psychiatrycznym-bez-
wysluchania-w-sadzie-kasacja-rpo
Rycina 2. Zrzut ekranu ze stroną internetową Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie
nieprawidłowości przy orzekaniu przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci detencji
psychiatrycznej.
Wydawać by się mogło więc, że Teresa Selecka wykazuje się dbałością o
przestrzeganie prawa oraz o ochronę moich praw. Pani neo-asesor musiała jednak dobrze
wiedzieć, że zmiana środka zabezpieczającego z ambulatoryjnej terapii na pobyt w zakładzie
psychiatrycznym miała się odbyć bez przeprowadzenia niezbędnego do tego kolejnego
badania sądowo-psychiatrycznego. Na potrzeby tej konkretnej sprawy karnej, badany byłem
wyłącznie jednokrotnie przez biegłe sądowe. Selecka próbowała jednak zignorować ten
problem procesowy.
21
Świadczy o tym chociażby dokument 2, który jest informacją o rozprawie głównej,
planowanej na dzień 17 marca 2023 roku. Moja obecność na tym posiedzeniu Sądu była
początkowo również obowiązkowa (dokument 5), ale Sąd Rejonowy zwolnił mnie z
obowiązku uczestniczenia (rycina 3).
22
Źródło: materiał własny autora
Dokument 5. Skan wezwania na rozprawę główną przed Sądem Rejonowym w Wieliczce
23
Źródło: materiały własne autora
Rycina 3. Zrzut ekranu z korespondencją elektroniczną w sprawie zwolnienia mnie z obowiązku
udziału w rozprawie sądowej, w której orzeka neo-asesor sądowa Teresa Selecka w Sądzie
Rejonowym w Wieliczce (sygn.. akt II K 8/232).
Tym samym, w dniu 17 marca 2023 roku, Teresa Selecka powinna zlecić
kolejne badanie sądowo-psychiatryczne. Dopiero po przeprowadzonym badaniu biegłe
mogłyby zawnioskować o zmianę środka zabezpieczającego z ambulatoryjnej terapii
psychiatrycznej i psychologicznej na pobyt w zakładzie psychiatrycznym. W mojej ocenie,
wystawione przez Sąd Rejonowy w Wieliczce wezwania do obowiązkowego wstawiennictwa
na rozprawy z powodu zmiany środka zabezpieczającego były więc bezprzedmiotowe.
Jak wspomniano już wcześniej, na potrzeby niniejszej sprawy karnej byłem badany
wyłącznie jednokrotnie. Badanie przeprowadziły pracownice Poradni Terapii w ramach
Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. W dniu
2 kwietnia 2023 roku opublikowałem na portalu społecznościowym SlideShare obszerny
24
artykuł na temat działalności orzekających w tej sprawie biegłych sądowych (rycina 4).
Wykazałem w nim interes własny biegłych, które wnioskowały o zastosowanie wobec mnie
środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.
Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/poradnia-terapii-w-ramach-rodka-
zabezpieczajcego-szpitala-klinicznego-im-jzefa-babiskiego-w-krakowie-jako-dziupla-biaych-
konierzykwpdf
Rycina 4. Zruzt ekranu z artykułem opublikowanym w dniu 2 kwietnia 2023 roku na
temat działalności biegłych w zakresie zdrowia psychicznego, którzy mieli orzekać
przeciwko mnie w dniu 20 kwietnia 2023 roku w rozprawie głównej przed Sądem
Rejonowym w Wieliczce.
Wszystko to razem wzięte pokazuje w jaki sposób neo-asesor Teresa Selecka dąży do
wyciszenia afery hejterskiej i podważenia mojej wiarygodności jako uczestnika prowokacji
wobec rodziny sędziów Świerczek.
25
Dlaczego zaufałem prokuratorowi Łukaszowi Brytanowi i dałem
się wplątać w intrygę prokuratorską przeciwko rodzinie sędziów
Świerczek?
Prawdopodobnie nigdy nie zaangażowałbym się w żadne sprawy karne, gdyby nie
działania rektora plagiatora Mariusza Cygnara przeciwko mnie za moje zainteresowania
nieprawidłowościami w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Nieuczciwy rektor
otrzymał wręcz bezprecedensowe wsparcie ze strony lokalnych sędziów sądów
powszechnych oraz prokuratorów (1,2,4,5). Na przykład, z treści pisma nadesłanego na mój
adres z Prokuratury Regionalnej w Krakowie przez Krzysztofa Pijaja – zastępcę Prokuratora
Regionalnego w Krakowie, datowanego na dzień 28 października 2019 roku wynika, że w
samym obszarze nowosądeckich funkcjonuje nie mniej niż pięciu powiązanych z rektorem
Cygnarem prokuratorów (dokument 6)
26
27
Źródło:
Dokument 6. Skan pisma Krzysztofa Pijaja z dnia 28 października 2019 roku, z którego treści
wynika, że w regionie nowosądeckich funkcjonuje nie mniej niż pięciu powiązanych z rektorem
Mariuszem Cygnarem prokuratorów.
28
W czasie kiedy zajmowałem się weryfikacją prawdziwości doniesień sygnalistów –
policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na temat organizowania seks
imprez w siedzibie Komendy z udziałem lokalnych sędziów, sędzin, prokuratorów oraz
polityków (rycina 5) władze chciały postawić mi zarzut szerzenia pornografii. Prokurator
Brytan umorzył jednak postępowanie karne przeciwko mnie (rycina 6). Pełna treść
uzasadnienia znajduje się tutaj:https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/umorzenie-
zarzutow-o-szerzenie-pornografii-za-badanie-habilitacji-rektora. Uchroniło mnie to przed
sprawą karną.
Źródło: http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2022/08/Abstract-BLAT-KOMPROMAT-
AND-THE-LAW-ON-THE-PHONE-AS-ELEMENTS-OF-INFORMALITY-PROMOTING-STATE-
SUPPORT.pdf
Rycina 5. Zrzut ekranu z nagraniem mającym zdaniem policyjnych sygnalistów dokumentować
organizowanie seks imprez w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z udziałem
rektora Mariusza Cygnara, prokuratorów, polityków Zjednoczonej Prawicy oraz czynnych
zawodowo sędziów.
29
Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/umorzenie-zarzutow-o-szerzenie-pornografii-za-
badanie-habilitacji-rektora
Rycina 6. Zrzut ekranu z portalu SlideShare z treścią postanowienia prokuratora Mariusza
Cygnara o umorzeniu postępowania przeciwko mnie publiczne szerzenie pornografii w związku
z działaniami weryfikującymi informacje lokalnych policjantów – sygnalistów o organizowaniu
seks imprez w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Później jednak prokurator Łukasz Brytan zmienił stosunek do sprawy Mariusza
Cygnara oraz powiązanych z nim prokuratorów. To właśnie Łukasz Brytan stawił mi zarzut
uporczywego nękania prokurator Bocheńskiej w związku z moim pisaniem o jej problemach z
alkoholem i związkach z rektorem plagiatorem Mariuszem Cygnarem (dokument 7).
30
31
Źródło: alkoholowe kompromaty
Dokument 7. Skan uzasadnienia postawienia o przedstawieniu zarzutów w sprawie umęczenia i
udręczenia prokurator Bocheńskiej pisaniem i jej problemach z alkoholem i związkach z
rektorem plagiatorem dr. inż. Mariuszem Cygnarem.
32
Z prokuratorem Łukaszem Brytanem spotkałem się po raz pierwszy w Gorlicach, w
dniu przedstawienia mi zarzutów w sprawie o umęczenie prokurator Bocheńskiej. Później
spotkaliśmy się jeszcze kilka razy w Krakowie, w prywatnych okolicznościach. Prokurator
Łukasz Brytan, wyjątkowo przystojny i seksowny urzędnik państwowy obiecał mi pomóc
wyplątać się z zarzutów karnych i ukarać rektora Cygnara za plagiat oraz męczenie mnie
strategicznymi pozwami przeciwko partycypacji publicznej z wykorzystaniem prawa zarówno
cywilnego jak i karnego. Miałem tylko wziąć udział w intrydze przeciwko rodzinie sędziów
Świerczek.
Brytan zapewnił mnie, że nie grożą mi większe konsekwencje karne za grożenie
sędzinie przez telefon. Łukasz Brytan stwierdził, że prokuratura w razie postawienia mi
zarzutów będzie wnioskowała u umorzenie sprawy i ewentualne orzeczenie środka
zabezpieczającego w postaci rozmów z psychologiem przez jakiś czas. Wiedzieliśmy, że
sprzedajne biegłe sądowe zdiagnozowały u mnie zaburzenia osobowości (6). Oferta
współpracy z prokuratorem Brytanem przy próbie pozbycia się rektora plagiatora ze
stanowiska wydawała mi się być atrakcyjną.
W tamtym czasie czułem się osamotniony w walce z rektorem plagiatorem i z
powiązanymi z nim ludźmi, w tym z prokuratorami. Łukasz Brytan na tle innych
prokuratorów i sędziów wydawał mi się taki przychylny mojej osobie, szarmancki i czuły.
Tak jak napisałem już wcześniej, Bryan jest bardzo przystojny, co tez miało duże znaczenie w
naszej relacji. To właśnie kombinacja wszystkich tych czynników spowodowała, że uległem
jego propozycji. Na szczęście zreflektowałem się, że nasza znajomość była dla niego tylko
zaledwie chwilową przygodą. Miałem mu przede wszystkim wystawić rodzinę sędziów
Świerczek. Nie zamierzał postawić żadnych zarzutów Cygnarowi, ani pomóc mi wyplątać się
ze spraw wszczętych przeciwko mnie, przez rektora plagiatora i jego prokuratorów. Łukasz
Brytan okazał się być oszustem.
33
Czy w aferze hejterskiej przeciwko rodzinie sędziów Świerczek
prokurator Łukasz Brytan działał sam?
Prowokacja wobec rodzinie sędziów Świerczek ma charakter szkatułkowy. Zarzutom
o odpłatne przekazywanie dzieci w ręce ludzi mających działać w sieciowych organizacjach
pedofilskich towarzyszyć miało wykazanie, że jego żona, sędzina Joanna Latocha-Świerczek
SSR ustala rozstrzygnięcia procesowe ze stronami postępowania przez telefon. Z jednej
strony chodziło o doprowadzenie do samo skompromitowania się żony sędziego, a z drugiej o
uwierzytelnienie prowokacji wobec Sławomira Świerczek przez jego własną żonę.
Prokuratura chciała mieć dowód, że Latocha-Świerczek widzi wrogów wokół siebie i
swojej rodziny. Następnie prokuratorzy chcieli wykorzystać takie postrzeganie Latocha
Świerczek, u innych ludzi, aby twierdzić, że sędzina popadła w paranoję i już wszystkich
oskarża, aby tylko przedstawiać siebie jako ofiarę i w ten sposób oddalać zarzuty wobec
swojego męża i siebie o rozmowy telefoniczne ze stronami postępowania.
Trudno zatem oczekiwać, że prokurator Łukasz Brytan mógł wymyślić taką
niegodziwość i obrzydliwość samodzielnie. Opisany tutaj przeze mnie plan prokuratorskiej
intrygi wobec rodziny sędziów Świerczek doskonale wpisuje się jednak w klimat
organizacyjny panujący wśród prokuratorów. Za czasów rządów Zbigniewa Ziobro
prokuratora osiągnęła dno. Podległych ministrowi Ziobro prokuratorów można bez
uszczerbku dla ich wizerunku społecznego nazywać szambiarzami (neologizm ukuty przez
samego Zbigniewa Ziobro).
Na potwierdzenie tych słów o upadku moralnym prokuratorów warto przytoczyć
informację przekazaną przez jednego z nielicznych myślących niezależnie prokuratorów tj.
prokuratora Mariusza Krasonia. W wywiadzie umieszczonym na portalu Dziennik.pl
prokurator Krasoń wyjawił, że każdy prokurator ma średnio trzech nadzorców, którzy wydają
34
różne, czasami przeciwstawne dyspozycje, aby odpowiedzialność za działania prokuratorów
rozmyła się (rycina 7). W ten sposób prokuratorzy liczą, że unikną odpowiedzialności za takie
prowokacje jak opisane w tym opracowaniu.
Źródło: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8698998,prokurator-prokuratura-
odpowiedzialnosc.html
Rycina 7. Zarzut ekranu z poratlu internetowego Dziennik.pl z wywiadem z prokuratorem
Mariuszem Krasoniem. Prokurator Krasoń opisał mechanizm rozmywania odpowiedzialności
prawnej prokuratorów za ich udział w różnego typu akacjach przeciwko porządkowi prawnemu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Opisana w tym artykule prowokacja wobec rodziny sędziów Świerczek jest
obrzydliwa. Nie wszyscy prokuratorzy wytrzymują w takim prokuratorskim rynsztoku i de
facto w organizacji przestępczej. Zdarza się, że któryś z prokuratorów nie wytrzymuje tego
wszystkiego i odbiera sobie życie.
Śmiercią samobójczą miał zginąć zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu
– prokurator Paweł Mrozowski (rycina 8). Dziennikarze radia RMFfm dotarli do informacji,
z których wynika, że prokurator mógł popełnić samobójstwo, gdyż nie wytrzymał presji ze
35
strony nadzorców (rycina 9). Sygnaliści, z którymi współpracuję przekazali mi informację, że
w mieście Nowy Sącz rozpowszechnia się plotkę, że prokurator miał popełnić samobójstwo
ze powodów rodzinnych tj. trudnego rozwodu z żoną. Znowu, robi się wszystko, aby wybielić
prokuratorów, choćby za cenę pomówień wobec żony zmarłego kolegi prokuratura.
Źródło: https://www.dts24.pl/nowy-sacz-tragiczna-smierc-prokuratora/
Rycina 8. Zrzut ekranu z artykułem internetowym na temat gwałtownej śmierci prokuratora
Pawła Mrozowskiego – zastępcy Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.
36
Źródło: https://www.rmf24.pl/regiony/zakopane/news-nieoficjalne-ustalenia-rmf-fm-ws-smierci-
prokuratora-z-noweg,nId,6689987#crp_state=1
Rycina 9. Zrzut ekranu z artykułem internetowym wskazującym na mobbing zmarłego
prokuratora Pawła Mrozowskiego ze strony jego przełożonych.
W prokuraturze obrzydliwość goni obrzydliwość, a kolejni prokuratorzy ścigają się o
palmę pierwszeństwa, który z nich podrzuci komuś gorszą świnię. Właśnie do tego
wszystkiego potrzebni są neo-sędziowie oraz neo-asesorzy, których Pan Prezydent Andrzej
Duda mianował, a teraz broni nawet za cenę strat finansowych dla Polek i Polaków. To jest
dopiero prawdziwa obrzydliwość.
Epilog części pierwszej
Część pierwsza kończy się w momencie kiedy nie wstawiłem się na rozprawę –
inscenizację sądową z Teresą Selecką w roli głównej. Z zapartym tchem oczekuję na rozwój
wypadków. Pracownica Sądu Rejonowego w Wieliczce przekazała mi, że brak
37
wstawiennictwa skutkować będzie doprowadzeniem przez Policję. W subiektywnym świecie
marzeń Teresy Seleckiej informacja o interwencji policji miała mnie przestraszyć. Nie boję
się jednak Policji bo funkcjonariusze i policjantki kibicują mi. Widzą bowiem co się dzieje i
jak nisko upadł urząd sędziego oraz prokuratora.
Czas pokaże co dalej zadzieje się w tej sprawie. Jedno jest jednak pewne. Sposób
rozstrzygnięciami opisanej tutaj afery oraz dalsze losy zawodowe neo-asesor Teresy
Seleckiej są kamieniem probierczym stanu rozwoju i dojrzałości korpusu sędziowskiego w
Polsce.
Bibliografia
1. Kołodziej Łukasz. PLAGIARISM AND BLAT IN THE ACADEMIC COMMUNITY:
THE CASE STUDY FROM THE REPUBLIC OF POLAND. Int J Acad Res Reflect.
2021;9(3):45–53.
2. Kołodziej Łukasz. Blat, kompromat, and the ‘law on the phone’ as elements of informality
promoting state support for plagiarism in higher education in the European Union. Int J
Acad Res Reflect. 2022;10(3):14–30.
3. Kołodziej, Łukasz. Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium
przypadku rektora plagiatora oraz osób z nim powiązanych. marzec 2023; Dostępne na:
https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/przestpczo-pastwowa-napdzana-si-
kompromatu-studium-przypadku-rektora-plagiatora-oraz-osb-z-nim-powizanychpdf
4. Kołodziej, Łukasz. luty 2023; Dostępne na:
https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wybrane-mechanizmy-tworzenia-
alkoholowych-kompromatw-zbieranych-na-osoby-publiczne-oraz-badacza-
obywatelskiego-na-obszarze-apelacji-krakowskiejpdf
5. Kołodziej, Łukasz. Pielęgnowanie kultury braku poszanowania prawa ochrony własności
intelektualnej, rzetelności akademickiej oraz wolności słowa w decyzjach procesowych
sądów z obszaru Apelacji Krakowskiej. kwiecień 2023; Dostępne na:
https://www.researchgate.net/publication/370068396_Pielegnowanie_kultury_braku_posza
nowania_prawa_ochrony_wlasnosci_intelektualnej_rzetelnosci_akademickiej_oraz_wolno
sci_slowa_w_decyzjach_procesowych_sadow_z_obszaru_Apelacji_Krakowskiej
6. Kołodziej, Łukasz. Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala
Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie jako dziupla białych kołnierzyków.
Dostępne na:
https://www.researchgate.net/publication/369708629_Poradnia_Terapii_w_ramach_Srodka
38
_Zabezpieczajacego_Szpitala_Klinicznego_im_Jozefa_Babinskiego_w_Krakowie_jako_dz
iupla_bialych_kolnierzykow

More Related Content

What's hot

Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
DorokhGala
 
Marti misterija docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
Marti misterija  docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)Marti misterija  docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
Marti misterija docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Magicni Vjetar Knjiga 13.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 13.pdfMagicni Vjetar Knjiga 13.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 13.pdf
zoran radovic
 
Round up starter
Round up starterRound up starter
Round up starter
Acasa
 
За живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.ppt
За живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.pptЗа живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.ppt
За живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.ppt
ssuser50c28f
 
New Opportunities pre-intermediate (workbook)
New Opportunities pre-intermediate (workbook)New Opportunities pre-intermediate (workbook)
New Opportunities pre-intermediate (workbook)
Maja Zdravković
 
Deepgram
DeepgramDeepgram
Deepgram
PPerksi
 
Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)
Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)
Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)
Ars Erótica
 
Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...
Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...
Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...
VsimPPT
 
شهادة بكالوريوس
شهادة بكالوريوسشهادة بكالوريوس
شهادة بكالوريوس
Ahmed Mohamed
 
Module 17 investigating wireless attacks
Module 17 investigating wireless attacksModule 17 investigating wireless attacks
Module 17 investigating wireless attacks
sagaroceanic11
 
2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.
2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.
2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.
КЗВО КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж"
 
fitrep 2014
fitrep 2014fitrep 2014
fitrep 2014
Victore Venal
 
Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...
Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...
Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...
VsimPPT
 
Малкият принц
Малкият принцМалкият принц
Малкият принц
Iliana Ilieva-Dabova
 
Вчимося читати
Вчимося читатиВчимося читати
Вчимося читати
Semenuk
 
магнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїмагнітний запис інформації
магнітний запис інформації
SofiOrel
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno selo
Tex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno seloTex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno selo
Tex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno selo
Stripovizijacom
 
історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...
історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...
історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...
LiTtLeKoROleVa
 

What's hot (20)

Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
 
Marti misterija docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
Marti misterija  docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)Marti misterija  docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
Marti misterija docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
 
Magicni Vjetar Knjiga 13.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 13.pdfMagicni Vjetar Knjiga 13.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 13.pdf
 
Round up starter
Round up starterRound up starter
Round up starter
 
За живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.ppt
За живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.pptЗа живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.ppt
За живе. Непоправні наслідки Чорнобильскої катастфори.ppt
 
Ijazah Trisakti
Ijazah TrisaktiIjazah Trisakti
Ijazah Trisakti
 
New Opportunities pre-intermediate (workbook)
New Opportunities pre-intermediate (workbook)New Opportunities pre-intermediate (workbook)
New Opportunities pre-intermediate (workbook)
 
Deepgram
DeepgramDeepgram
Deepgram
 
Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)
Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)
Bernard Montorgueil (revisado y ampliado)
 
Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...
Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...
Урок 2 для 10-11 класу (Модуль "Інформаційна безпека") - Інформація та інформ...
 
شهادة بكالوريوس
شهادة بكالوريوسشهادة بكالوريوس
شهادة بكالوريوس
 
Module 17 investigating wireless attacks
Module 17 investigating wireless attacksModule 17 investigating wireless attacks
Module 17 investigating wireless attacks
 
2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.
2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.
2019.8.07.Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині XVII ст.
 
fitrep 2014
fitrep 2014fitrep 2014
fitrep 2014
 
Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...
Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...
Урок 23 для 2 класу - Сервіси для перегляду зображень картин художників. Вірт...
 
Малкият принц
Малкият принцМалкият принц
Малкият принц
 
Вчимося читати
Вчимося читатиВчимося читати
Вчимося читати
 
магнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїмагнітний запис інформації
магнітний запис інформації
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno selo
Tex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno seloTex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno selo
Tex Willer Strip Agent Gigant 008 - Izgubljeno selo
 
історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...
історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...
історія україни. всесвітня історія. 6 клас. (відповіді з коментарями до підсу...
 

More from habilitacjawpolsce

Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
habilitacjawpolsce
 
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
habilitacjawpolsce
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
habilitacjawpolsce
 
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
habilitacjawpolsce
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
habilitacjawpolsce
 
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdfWyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20 Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
habilitacjawpolsce
 
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdfwyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdfPiotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
habilitacjawpolsce
 
protokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdfprotokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdf
habilitacjawpolsce
 
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdfpostanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
habilitacjawpolsce
 
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdfPaweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
habilitacjawpolsce
 
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdfAsesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
habilitacjawpolsce
 
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdfAnna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
habilitacjawpolsce
 
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdfProkurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
habilitacjawpolsce
 
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdfprzymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
habilitacjawpolsce
 
Sebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdf
Sebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdfSebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdf
Sebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdf
habilitacjawpolsce
 

More from habilitacjawpolsce (20)

Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o rękojmię prokurator Bocheńskiej s...
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie w zwiazku z pisaniem o prokurator Joannie Bo...
 
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora ...
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przed Sadem Rejonowym w Nowym Saczu do s...
 
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
Uzasadnienie wyroku do sprawy karnej przd Sadem Okręgowym w Nowym Sączu o pis...
 
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
opinia sadowo-psychiatryczna sporzadzona do sprawy karnej o badanie zarzutów ...
 
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
Wybrane mechanizmy tworzenia alkoholowych kompromatów, zbieranych na osoby pu...
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
 
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdfWyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
Wyrok w sprawie karnej zwiazanej z plagiatem Mariusza Cygnara.pdf
 
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20 Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
Uzasadnienie do sprawy IC 418/20
 
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdfwyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
wyrok Sadu Okregowego w Nowym Saczu do sprawy Cygnara.pdf
 
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdfPiotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
Piotr Borkowski SSO podtrzymuje decyzje sadu.pdf
 
protokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdfprotokół zatrzymania.pdf
protokół zatrzymania.pdf
 
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdfpostanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
postanowienie o zatrzymaniu do sprawy z pornografią.pdf
 
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdfPaweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
Paweł Dutka składa zazalenie na umorzenie zarzutow.pdf
 
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdfAsesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
Asesor Dominik Maka o zasadnosci zatrzymania do zarzutow o pornografie.pdf
 
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdfAnna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
Anna Pater SSO przyznaje sie z zwiazkow z Cygnarem.pdf
 
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdfProkurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
Prokurator Aneta Hladko w sprawie cygnara.pdf
 
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdfprzymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
przymusowe doprowadzenie na badania do pornografii.pdf
 
Sebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdf
Sebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdfSebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdf
Sebastian Jagoda SSR na temat seks afery w Nowym Saczu.pdf
 

Udział neo-asesor Teresy Seleckiej, orzekającej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w akcji wrabiania prawowicie obsadzonego sędziego Sądu Rejonowego w Brzesku w zarzut działania na rzecz osób funkcjonujących w sieciowych organizacjach pedofilskich

 • 1. 1 Udział neo-asesor Teresy Seleckiej, orzekającej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, w akcji wrabiania prawowicie obsadzonego sędziego Sądu Rejonowego w Brzesku w zarzut działania na rzecz osób funkcjonujących w sieciowych organizacjach pedofilskich. Prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie pod rozwagę. Część pierwsza Łukasz Kołodziej, PhD AcademyVerity ul. Batalionów Chłopskich 6/51 33-300 Nowy Sącz, Polska, EU lukaszkolodziej330@gmail.com ORCID: 0000-0002-9814-9158
 • 2. 2 Tytułem wstępu Czas rządów Zjednoczonej Prawicy w ostatnich latach to okres bezprecedensowego niszczenia praworządności oraz prawa związanego z ochroną praw człowieka. Prezydent Polski Andrzej Duda mianował neo-sędziów oraz neo-asesorów sądowych, którzy bez konstytucyjnego umocowania orzekają w sądach powszechnych. Wydawane są więc nielegalne wyroki, które często krzywdzą ludzi. Minister Zbigniew Ziobro wykorzystuje podległych mu prokuratorów do realizowania różnego typu prowokacji, wobec osób życia publicznego. Następnie neo-sędziowie oraz neo-asesorzy na podstawie aktów oskarżeń i wniosków prokuratorskich mają wydawać wyroki i postanowienia po myśli polityków Zjednoczonej Prawicy. Zapanował więc bardzo zły czas. Polska stacza się w otchłań autorytaryzmu. W niniejszym artykule opisałem prokuratorską prowokację wobec rodziny sędziów Świerczek, orzekających w Sądzie Rejonowym w Brzesku tj. w mieście położonym w Województwie Małopolskim. Opisuję tę prowokację jako obserwator uczestniczący, który dał się złamać prokuratorowi Łukaszowi Brytanowi – pierwszoplanowemu promotorowi prowokacji wobec rodziny sędziów Świerczek. Rolą neo-asesor sądowej Teresy Seleckiej – orzekającej w Sądzie Rejonowym w Wieliczce – ma być wyciszenie tej prowokacji (afery hejterskiej) oraz podważenie mojej wiarygodności, poprzez orzeczenie wobec mnie środka zabezpieczającego w postaci terapii psychiatrycznej oraz psychologicznej w zakładzie psychiatrycznym. Istota prowokacji polegała na tym, aby rzucić na sędziego Sławomira Świerczek SSR orzekającego w Sądzie Rejonowym w Brzesku cień podejrzeń o odpłatne przekazywanie dzieci w ręce osób, mających funkcjonować w sieciowych organizacjach pedofilskich. Prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobro miała następnie ogłosić wieki sukces w rozbijaniu układu sędziowskiego w Małopolsce. Skorumpowany sędzia, przy milczącej
 • 3. 3 akceptacji innych sędziów, w tym także jego własnej żony, działa na rzecz osób aktywnie uczestniczących w siatkach pedofilskich. Lokalnym bohaterem, walczącym z pedofilią wśród małopolskich sędziów miał zostać prokurator Łukasz Brytan. Celem prowokacji, w której uczestniczyłem było również uderzenie w żonę Sławomira Świerczek – Joannę Latocha-Świerczek SSR, orzekającą również w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Za namową prokuratora Łukasza Brytana, wykonałem telefony do Sądu Rejonowego w Brzesku i postraszyłem sędzinę trwałym okaleczeniem. Chodziło o to, aby zastraszona sędzina złożyła zawiadomienie na policję, że ktoś ją straszy przez telefon. Chcieliśmy w ten sposób wykazać, że Joanna Latocha-Świerczek prowadzi rozmowy telefoniczne ze stronami postępowania przed sądem. Drugim celem tej prowokacji było pozyskanie materiałów, z których miało wynikać, że sędzina Latocha-Świerczek popada w paranoję i widzi wszędzie wrogów. Wszystko to aby stworzyć wrażenie, że sędzina Latocha- Świerczek chce oddalić od siebie zarzuty o ustalanie wyroków ze stronami postępowania przez telefon oraz od swojego męża o odpłatne przekazywanie dzieci w ręce pedofilów. Uczestniczyłem w tej prowokacji, ponieważ prokurator Łukasz Brytan obiecał mi pomoc w uniknięciu konsekwencji sądowych w sprawach, będących strategicznymi pozwami przeciwko partycypacji publicznej, wszczętymi przez Mariusza Cyganra – rektora plagiatora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (1–5). Oprócz tego prokurator Łukasz Brytan obiecał mi ukaranie rektora plagiatora. Uległem więc. Kiedy zorientowałem się, że prokurator Łukasz Brytan nie zamierza wywiązać się z obietnic, wycofałem się z prowokacji i zawiadomiłem policję. Sprawa zarzutów wobec sędziego Sławomira Świerczek o przekazywanie dzieci w ręce pedofilów została umorzona. Wciąż jednak ciągnie się sprawa przeciwko mnie o kierowanie gróźb karalnych przeze mnie wobec sędziny Joanny Latocha-Świerczek. Prokurator Brytan obiecywał mi, że za
 • 4. 4 formułowanie gróźb karalnych, prokuratura umorzy sprawę i zastosuje wobec mnie środek zabezpieczający w postaci rozmów z psychologiem przez jakiś czas. Po tym jednak jak ujawniłem prowokację, prokuratura dąży do umieszczenia mnie w zakładzie psychiatrycznym. Neo-asesor Teresa Selecka ma orzec wobec mnie właśnie taki środek. W opracowaniu tym pokazuję dokumenty sądowe oraz procesowe uprawdopodobniające prokuratorską prowokację. Dokumentuję również zabiegi sądowe, mające na celu podważenie mojej wiarygodności jako uczestnika prowokacji wobec rodziny sędziów Świerczek. Inscenizacja procesu sądowego jako sposób na szybkie wyciszenie afery hejterskiej w Apelacji Krakowskiej Dowody na opisaną we wstępie intrygę wrobienia sędziego Sławomira Świerczek SSR, orzekającego w Sądzie Rejonowym w Brzesku, w odbieranie dzieci ich biologicznym rodzicom w celu przekazania pod opiekę ludzi działających w sieciach pedofilskich opierają się na następujących przesłankach. Po uzgodnieniu szczegółów projektu z Prokuratorem Łukaszem Brytanem, złożyłem zawiadomienie o możliwości działania sędziego Sławomira Świerczek na rzecz osób działających w sieciach pedofilskich (dokument 1). Dowodem przeciwko Świerczkowi, a zarazem materiałem mającym zohydzić osobę sędziego Sławomira Świerczek SSR w oczach opinii publicznej miało być oświadczenie majątkowe sędziego, z która wynika znaczny stan posiadania pomawianego sędziego, chociażby w postaci zgormadzonej gotówki w walucie polskiej w kwocie 988 000 złotych oraz posiadanie akcji i obligacji w spółkach prawa handlowego. Chodziło o przedstawienie osoby sędziego Świerczek jako osoby, mającej za pieniądze oddawać dzieci w ręce pedofilów, co miała wyjaśniać prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobro. W wariancie optymistycznym, zarzuty wobec sędziego miały zostać
 • 5. 5 potwierdzone przez prokuratorów-Ziobrystów, co miało być ogłoszone jako sukces Ziobry w walce z układem sędziowskim. Sam Świerczek miał trafić do Zakładu Karnego jako były sędzia, przekazujący dzieci w ręce pedofilów. Wariant mniej optymistyczny zakładał, że sędzia Świerczek wyjdzie ze sprawy ze złamaną rękojmią nieskazitelności charakteru. Zarzuty miały być umorzone przez prokuratorów Ziobro, co po zmianie rządu na praworządny miało skutkować wydaleniem Sławomira Świerczek ze służby sędziego w związku z utratą przez niego wiarygodności z uwagi na umorzenie sprawy w politycznych okolicznościach. W żadnym z wariantów nigdy nie chodziło jednak o potwierdzenie rzeczywistych zarzutów. Wszystko było zmyślone, celem ataku na środowisko sędziów oraz osobistych zysków bezpośredniego promotora projektu – prokuratora Łukasza Brytana.
 • 6. 6 Źródło: materiały własne autora Dokument 1. Skan korespondencji z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie z informacją o przyjęciu mojego zawiadomienia o możliwych działaniach sędziego Sławomira Świerczek SSR w Sądzie Rejonowym w Brzesku na rzecz osób działających w sieciach pedofilskich.
 • 7. 7 Zrozumiałem jednak, że Prokurator Brytan nie zamierza wywiązać się ze swoich obietnic pozytywnego zakończenia moich problemów prawnych oraz nie postawi zarzutów karnych rektorowi Mariuszowi Cygnarowi, w związku z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach habilitacyjnych. Ponadto doszedłem również do przekonania o naganności swojego zachowania. Rzucenie fałszywego oskarżenia wobec sędziego, na polecenie prokuratora, aby rozwiązać problem rektora plagiatora jest niegodziwe. Sprzeciwia się również kodeksowi etyki pielęgniarza. Wycofałem się ze zeznań i o całej intrydze zawiadomiłem Policję. Zeznania przyjął funkcjonariusz Policji Zdzisław Szklarz z VII Komisariatu Policji w Krakowie przy ulicy Złotej Jesieni 11C1 . Skutkiem moich zeznań było zakończenie sprawy przeciwko sędziemu Sławomirowi Świerczek (dokument 2). 1 Numer telefonu kontaktowego: 798-072-841 oraz kontakt elektroniczny: zdzislaw.szklarz@krakow.policja.gov.pl
 • 8. 8 Źródło: materiały własne autora Dokument 2. Skan zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Tarnowie odnośnie zamknięcia sprawy przeciwko Sławomirowi Świerczek SSR o udział w odpłatnym przekazywaniu dzieci w ręce ludzi mających działać w sieciach pedofilskich.
 • 9. 9 Intryga wobec sędziego Sławomira Świerczek SSR obejmowała również prowokację wobec jego żony – sędzi Joanny Latocha-Świerczek, również orzekającej w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Prokurator Brytan poinstruował mnie, żebym zadzwonił na telefon stacjonarny Wydziału Karnego lub do Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku i poprosił o rozmowę z sędziną Joanną Latocha-Świerczek. Wiedzieliśmy bowiem, że sędzina prowadzi rozmowy ze stronami postępowania i ustala z nimi rozstrzygnięcia procesowe przez telefon. Miałem zatem pogrozić sędzinie Latocha-Świerczek trwałym okaleczeniem. Dzwoniłem więc aż do skutku. Celem tego było wywołanie u sędziny paniki i złożenia zawiadomienia na policję o groźbach karalnych. Chodziło bowiem o to, aby wykazać, że sędzina Świerczek miała sama z siebie zrobić ofiarę moich działań, aby prokuratorzy mogli następnie wykazać, że żona atakowanego sędziego kreuje nieistniejącą atmosferę zagrożenia wobec siebie i swojej rodziny w celu oddalenia zarzutów o przekazywanie dzieci w ręce osób działających w sieciowych organizacjach pedofilskich. To była intryga w intrydze. Faktycznie, intryga z udziałem sędziny Joanny Latocha Świerczek SSR udała się. Złożyła zawiadomienie o kierowanie przeze mnie gróźb karalnych. Prokuratura podjęła zgodnie z oczekiwaniami sprawę. Prokuratorem, który postawiła mi zarzut kierowania gróźb karalnych wobec sędziny Joanny Latocha-Świerczek, żony sędziego Świerczek, została prokurator Beata Świerczek (dokument 3).
 • 10. 10
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 14. 14 Źródło: materiały własne autora Dokument 3. Skan wniosku prokurator Beaty Świerczek o umorzenie postępowania karnego oraz zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci terapii wobec mnie w sprawie karnej w związku z intrygą prokuratorską wobec rodziny sędziów Świerczek, orzekającą w Sądzie Rejonowym w Brzesku.
 • 15. 15 Jak wynika z dokumentów przedstawionych w tej części artykułu, moja rezygnacja z udziału w intrydze wymierzonej w rodzinę sędziów Świerczek oraz złożenie zeznań na Policji stało się olbrzymim problemem zarówno dla samego Łukasza Brytana, jego ewentualnych promotorów oraz samej rodziny sędziów Świerczek. Kilkakrotnie rozmawiałem bowiem bezpośrednio z czynną zawodowo sędziną przez telefon stacjonarny w Sądzie Rejonowym w Brzesku. Wyszło więc na jaw, że sędzina prowadzi rozmowy ze stronami postępowania. W tamtym czasie przed Sądem Rejonowym w Brzesku toczyła się przeciwko mnie sprawa karna o sygn. akt II K 146/21(3,4). Staje się teraz jasne dlaczego sprawę o groźby karalne wobec sędziny Joanna Latocha Świerczek przeciwko mnie prowadziła prokurator Beata Świerczek, która pozyskała korzystną dla stron opinię sądowo-psychiatryczną od pracownic Poradni Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Beata Świerczek skierowała wniosek o umorzenie sprawy i zastosowanie wobec mnie środka zabezpieczającego w postaci terapii (6). Początkowo sprawa o formułowanie gróźb karalnych wobec orzekającej w Sądzie Rejonowym w Brzesku sędziny została skierowana do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Brzesku. Wszystkim bowiem zależało na szybkim zakończeniu sprawy i jej wyciszeniu. Nikt nie był zainteresowany zaangażowaniem osób trzecich i innych instytucji sądowych w sprawie intrygi prokuratorskiej wymierzonej w rodzinę sędziów Świerczek. Niemniej jednak, prokuratura doszła do wniosku, że ze względów wizerunkowych sprawa powinna zostać skierowana do innego sądu. Akta sprawy trafiły zatem na wokandę neo-asesor Teresy Seleckiej.
 • 16. 16 Teresa Selecka jako modelowy produkt woli i i wyobrażenia Pana Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, o tym kim ma być neo- sędzia lub/i neo-asesor sądowy O tym, że Teresa Selecka jest neo-asesorem Sądu Rejonowego w Wieliczce wiadomo ze strony internetowej https://gloria.tv/post/Z7udECkxdufg3qexMcqriPYu7 (rycina 5). Autorzy strony zadali sobie wiele trudu aby dotrzeć do wyczerpujących wiadomości na temat miejsca urodzenia Teresy Seleckiej oraz numer uchwał nadających jej pseudo-uprawnienia do wykonywania pracy asesora sądowego (rycina 1). Informacje o Teresie Seleckiej muszą być prawdziwe skoro nie było podstaw do usunięcia strony z domeny publicznej. Źródło: https://gloria.tv/post/Z7udECkxdufg3qexMcqriPYu7 Rycina 1. Zrzut ekranu ze trony internetowej portalu Gloria TV z informacjami na temat szczegółów nominowania Teresy Seleckiej na stanowisko neo-asesora Sądu Rejonowego w Wieliczce.
 • 17. 17 Zapewne w nominacji Teresy Seleckiej na stanowisko neo-asesora sądowego zadecydowały rekomendacje udzielone Seleckiej przez krakowskie środowisko prawnicze. Teresa Selecka ma być absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według autorów strony Gloria.tv Selecka miała pisać pracę magisterską u profesora Fryderyka Zolla brata profesora Zolla – byłego Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Temat pracy magisterskiej Teresy Seleckiej brzmiał następująco: „Zarodek a dziedziczenie. Wpływ medycznie wspomaganej prokreacji na podmiotowy i przedmiotowy status zarodka w świetle polskiego prawa spadkowego” (link do pracy magisterskiej Teresy Seleckiej: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211983). Widać zatem, że Teresa Selecka wykazuje się pewnym kręgosłupem moralnym i wręcz niezwykłą sprawnością w wyczuwaniu kierunków, z których wieje wiatr mający przyspieszyć bieg jej kariery zawodowej w polskim sądownictwie. Wiadomo jednak, że umocowanie Seleckiej na stanowisku asesora sądu opiera się wyłącznie o jej marzenia, wolę i chęci, które bardzo dobrze odczytał Andrzej Duda. Selecka bardzo chciała orzekać w sądzie, a Prezydent Andrzej Duda mógł sprawić że marzenia Seleckiej się ziściły. Bezspornym faktem jest jednak to, w obecnym porządku konstytucyjnym w Polsce, rozprawy prowadzone przez Selecką mają charakter wyłącznie sądowych inscenizacji. Warto zatem przeanalizować przebieg takiej barwnej i dramatycznej inscenizacji sądowej w sprawie o wrabianie prawomocnie obsadzonego sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce w zarzuty o odpłatne przekazywanie dzieci w ręce osób funkcjonujących w sieciowych organizacjach pedofilskich oraz w zarzuty wobec jego żony – sędziny Latocha-Świerczek. Rozprawa główna przeciwko mnie z udziałem Teresy Seleckiej w sprawie gróźb karalnych wobec żony sędziego Świerczek miała się odbyć w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Moje wstawiennictwo miało charakter obowiązkowy z uwagi na zmianę środka
 • 18. 18 zabezpieczającego z ambulatoryjnej terapii psychiatrycznej i psychologicznej na pobyt w zakładzie psychiatrycznym (dokument 2).
 • 19. 19 Źródło: materiał własny autora Dokument 4. Skan wezwania do wstawiennictwa na rozprawę główną z uwagi na zmianę środka zabezpieczającego na pobyt w zakładzie psychiatrycznym.
 • 20. 20 Chodziło o to, abym się wstawił bo w przeciwnym razie skierowanie mnie na detencję psychiatryczną byłoby nieskuteczne. Teresa Selecka miała bowiem w pamięci poniższą sprawę (rycina 2) Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zamkniety-w-zak%C5%82adzie-psychiatrycznym-bez- wysluchania-w-sadzie-kasacja-rpo Rycina 2. Zrzut ekranu ze stroną internetową Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nieprawidłowości przy orzekaniu przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci detencji psychiatrycznej. Wydawać by się mogło więc, że Teresa Selecka wykazuje się dbałością o przestrzeganie prawa oraz o ochronę moich praw. Pani neo-asesor musiała jednak dobrze wiedzieć, że zmiana środka zabezpieczającego z ambulatoryjnej terapii na pobyt w zakładzie psychiatrycznym miała się odbyć bez przeprowadzenia niezbędnego do tego kolejnego badania sądowo-psychiatrycznego. Na potrzeby tej konkretnej sprawy karnej, badany byłem wyłącznie jednokrotnie przez biegłe sądowe. Selecka próbowała jednak zignorować ten problem procesowy.
 • 21. 21 Świadczy o tym chociażby dokument 2, który jest informacją o rozprawie głównej, planowanej na dzień 17 marca 2023 roku. Moja obecność na tym posiedzeniu Sądu była początkowo również obowiązkowa (dokument 5), ale Sąd Rejonowy zwolnił mnie z obowiązku uczestniczenia (rycina 3).
 • 22. 22 Źródło: materiał własny autora Dokument 5. Skan wezwania na rozprawę główną przed Sądem Rejonowym w Wieliczce
 • 23. 23 Źródło: materiały własne autora Rycina 3. Zrzut ekranu z korespondencją elektroniczną w sprawie zwolnienia mnie z obowiązku udziału w rozprawie sądowej, w której orzeka neo-asesor sądowa Teresa Selecka w Sądzie Rejonowym w Wieliczce (sygn.. akt II K 8/232). Tym samym, w dniu 17 marca 2023 roku, Teresa Selecka powinna zlecić kolejne badanie sądowo-psychiatryczne. Dopiero po przeprowadzonym badaniu biegłe mogłyby zawnioskować o zmianę środka zabezpieczającego z ambulatoryjnej terapii psychiatrycznej i psychologicznej na pobyt w zakładzie psychiatrycznym. W mojej ocenie, wystawione przez Sąd Rejonowy w Wieliczce wezwania do obowiązkowego wstawiennictwa na rozprawy z powodu zmiany środka zabezpieczającego były więc bezprzedmiotowe. Jak wspomniano już wcześniej, na potrzeby niniejszej sprawy karnej byłem badany wyłącznie jednokrotnie. Badanie przeprowadziły pracownice Poradni Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. W dniu 2 kwietnia 2023 roku opublikowałem na portalu społecznościowym SlideShare obszerny
 • 24. 24 artykuł na temat działalności orzekających w tej sprawie biegłych sądowych (rycina 4). Wykazałem w nim interes własny biegłych, które wnioskowały o zastosowanie wobec mnie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/poradnia-terapii-w-ramach-rodka- zabezpieczajcego-szpitala-klinicznego-im-jzefa-babiskiego-w-krakowie-jako-dziupla-biaych- konierzykwpdf Rycina 4. Zruzt ekranu z artykułem opublikowanym w dniu 2 kwietnia 2023 roku na temat działalności biegłych w zakresie zdrowia psychicznego, którzy mieli orzekać przeciwko mnie w dniu 20 kwietnia 2023 roku w rozprawie głównej przed Sądem Rejonowym w Wieliczce. Wszystko to razem wzięte pokazuje w jaki sposób neo-asesor Teresa Selecka dąży do wyciszenia afery hejterskiej i podważenia mojej wiarygodności jako uczestnika prowokacji wobec rodziny sędziów Świerczek.
 • 25. 25 Dlaczego zaufałem prokuratorowi Łukaszowi Brytanowi i dałem się wplątać w intrygę prokuratorską przeciwko rodzinie sędziów Świerczek? Prawdopodobnie nigdy nie zaangażowałbym się w żadne sprawy karne, gdyby nie działania rektora plagiatora Mariusza Cygnara przeciwko mnie za moje zainteresowania nieprawidłowościami w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Nieuczciwy rektor otrzymał wręcz bezprecedensowe wsparcie ze strony lokalnych sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów (1,2,4,5). Na przykład, z treści pisma nadesłanego na mój adres z Prokuratury Regionalnej w Krakowie przez Krzysztofa Pijaja – zastępcę Prokuratora Regionalnego w Krakowie, datowanego na dzień 28 października 2019 roku wynika, że w samym obszarze nowosądeckich funkcjonuje nie mniej niż pięciu powiązanych z rektorem Cygnarem prokuratorów (dokument 6)
 • 26. 26
 • 27. 27 Źródło: Dokument 6. Skan pisma Krzysztofa Pijaja z dnia 28 października 2019 roku, z którego treści wynika, że w regionie nowosądeckich funkcjonuje nie mniej niż pięciu powiązanych z rektorem Mariuszem Cygnarem prokuratorów.
 • 28. 28 W czasie kiedy zajmowałem się weryfikacją prawdziwości doniesień sygnalistów – policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na temat organizowania seks imprez w siedzibie Komendy z udziałem lokalnych sędziów, sędzin, prokuratorów oraz polityków (rycina 5) władze chciały postawić mi zarzut szerzenia pornografii. Prokurator Brytan umorzył jednak postępowanie karne przeciwko mnie (rycina 6). Pełna treść uzasadnienia znajduje się tutaj:https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/umorzenie- zarzutow-o-szerzenie-pornografii-za-badanie-habilitacji-rektora. Uchroniło mnie to przed sprawą karną. Źródło: http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2022/08/Abstract-BLAT-KOMPROMAT- AND-THE-LAW-ON-THE-PHONE-AS-ELEMENTS-OF-INFORMALITY-PROMOTING-STATE- SUPPORT.pdf Rycina 5. Zrzut ekranu z nagraniem mającym zdaniem policyjnych sygnalistów dokumentować organizowanie seks imprez w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z udziałem rektora Mariusza Cygnara, prokuratorów, polityków Zjednoczonej Prawicy oraz czynnych zawodowo sędziów.
 • 29. 29 Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/umorzenie-zarzutow-o-szerzenie-pornografii-za- badanie-habilitacji-rektora Rycina 6. Zrzut ekranu z portalu SlideShare z treścią postanowienia prokuratora Mariusza Cygnara o umorzeniu postępowania przeciwko mnie publiczne szerzenie pornografii w związku z działaniami weryfikującymi informacje lokalnych policjantów – sygnalistów o organizowaniu seks imprez w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Później jednak prokurator Łukasz Brytan zmienił stosunek do sprawy Mariusza Cygnara oraz powiązanych z nim prokuratorów. To właśnie Łukasz Brytan stawił mi zarzut uporczywego nękania prokurator Bocheńskiej w związku z moim pisaniem o jej problemach z alkoholem i związkach z rektorem plagiatorem Mariuszem Cygnarem (dokument 7).
 • 30. 30
 • 31. 31 Źródło: alkoholowe kompromaty Dokument 7. Skan uzasadnienia postawienia o przedstawieniu zarzutów w sprawie umęczenia i udręczenia prokurator Bocheńskiej pisaniem i jej problemach z alkoholem i związkach z rektorem plagiatorem dr. inż. Mariuszem Cygnarem.
 • 32. 32 Z prokuratorem Łukaszem Brytanem spotkałem się po raz pierwszy w Gorlicach, w dniu przedstawienia mi zarzutów w sprawie o umęczenie prokurator Bocheńskiej. Później spotkaliśmy się jeszcze kilka razy w Krakowie, w prywatnych okolicznościach. Prokurator Łukasz Brytan, wyjątkowo przystojny i seksowny urzędnik państwowy obiecał mi pomóc wyplątać się z zarzutów karnych i ukarać rektora Cygnara za plagiat oraz męczenie mnie strategicznymi pozwami przeciwko partycypacji publicznej z wykorzystaniem prawa zarówno cywilnego jak i karnego. Miałem tylko wziąć udział w intrydze przeciwko rodzinie sędziów Świerczek. Brytan zapewnił mnie, że nie grożą mi większe konsekwencje karne za grożenie sędzinie przez telefon. Łukasz Brytan stwierdził, że prokuratura w razie postawienia mi zarzutów będzie wnioskowała u umorzenie sprawy i ewentualne orzeczenie środka zabezpieczającego w postaci rozmów z psychologiem przez jakiś czas. Wiedzieliśmy, że sprzedajne biegłe sądowe zdiagnozowały u mnie zaburzenia osobowości (6). Oferta współpracy z prokuratorem Brytanem przy próbie pozbycia się rektora plagiatora ze stanowiska wydawała mi się być atrakcyjną. W tamtym czasie czułem się osamotniony w walce z rektorem plagiatorem i z powiązanymi z nim ludźmi, w tym z prokuratorami. Łukasz Brytan na tle innych prokuratorów i sędziów wydawał mi się taki przychylny mojej osobie, szarmancki i czuły. Tak jak napisałem już wcześniej, Bryan jest bardzo przystojny, co tez miało duże znaczenie w naszej relacji. To właśnie kombinacja wszystkich tych czynników spowodowała, że uległem jego propozycji. Na szczęście zreflektowałem się, że nasza znajomość była dla niego tylko zaledwie chwilową przygodą. Miałem mu przede wszystkim wystawić rodzinę sędziów Świerczek. Nie zamierzał postawić żadnych zarzutów Cygnarowi, ani pomóc mi wyplątać się ze spraw wszczętych przeciwko mnie, przez rektora plagiatora i jego prokuratorów. Łukasz Brytan okazał się być oszustem.
 • 33. 33 Czy w aferze hejterskiej przeciwko rodzinie sędziów Świerczek prokurator Łukasz Brytan działał sam? Prowokacja wobec rodzinie sędziów Świerczek ma charakter szkatułkowy. Zarzutom o odpłatne przekazywanie dzieci w ręce ludzi mających działać w sieciowych organizacjach pedofilskich towarzyszyć miało wykazanie, że jego żona, sędzina Joanna Latocha-Świerczek SSR ustala rozstrzygnięcia procesowe ze stronami postępowania przez telefon. Z jednej strony chodziło o doprowadzenie do samo skompromitowania się żony sędziego, a z drugiej o uwierzytelnienie prowokacji wobec Sławomira Świerczek przez jego własną żonę. Prokuratura chciała mieć dowód, że Latocha-Świerczek widzi wrogów wokół siebie i swojej rodziny. Następnie prokuratorzy chcieli wykorzystać takie postrzeganie Latocha Świerczek, u innych ludzi, aby twierdzić, że sędzina popadła w paranoję i już wszystkich oskarża, aby tylko przedstawiać siebie jako ofiarę i w ten sposób oddalać zarzuty wobec swojego męża i siebie o rozmowy telefoniczne ze stronami postępowania. Trudno zatem oczekiwać, że prokurator Łukasz Brytan mógł wymyślić taką niegodziwość i obrzydliwość samodzielnie. Opisany tutaj przeze mnie plan prokuratorskiej intrygi wobec rodziny sędziów Świerczek doskonale wpisuje się jednak w klimat organizacyjny panujący wśród prokuratorów. Za czasów rządów Zbigniewa Ziobro prokuratora osiągnęła dno. Podległych ministrowi Ziobro prokuratorów można bez uszczerbku dla ich wizerunku społecznego nazywać szambiarzami (neologizm ukuty przez samego Zbigniewa Ziobro). Na potwierdzenie tych słów o upadku moralnym prokuratorów warto przytoczyć informację przekazaną przez jednego z nielicznych myślących niezależnie prokuratorów tj. prokuratora Mariusza Krasonia. W wywiadzie umieszczonym na portalu Dziennik.pl prokurator Krasoń wyjawił, że każdy prokurator ma średnio trzech nadzorców, którzy wydają
 • 34. 34 różne, czasami przeciwstawne dyspozycje, aby odpowiedzialność za działania prokuratorów rozmyła się (rycina 7). W ten sposób prokuratorzy liczą, że unikną odpowiedzialności za takie prowokacje jak opisane w tym opracowaniu. Źródło: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8698998,prokurator-prokuratura- odpowiedzialnosc.html Rycina 7. Zarzut ekranu z poratlu internetowego Dziennik.pl z wywiadem z prokuratorem Mariuszem Krasoniem. Prokurator Krasoń opisał mechanizm rozmywania odpowiedzialności prawnej prokuratorów za ich udział w różnego typu akacjach przeciwko porządkowi prawnemu Rzeczypospolitej Polskiej. Opisana w tym artykule prowokacja wobec rodziny sędziów Świerczek jest obrzydliwa. Nie wszyscy prokuratorzy wytrzymują w takim prokuratorskim rynsztoku i de facto w organizacji przestępczej. Zdarza się, że któryś z prokuratorów nie wytrzymuje tego wszystkiego i odbiera sobie życie. Śmiercią samobójczą miał zginąć zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu – prokurator Paweł Mrozowski (rycina 8). Dziennikarze radia RMFfm dotarli do informacji, z których wynika, że prokurator mógł popełnić samobójstwo, gdyż nie wytrzymał presji ze
 • 35. 35 strony nadzorców (rycina 9). Sygnaliści, z którymi współpracuję przekazali mi informację, że w mieście Nowy Sącz rozpowszechnia się plotkę, że prokurator miał popełnić samobójstwo ze powodów rodzinnych tj. trudnego rozwodu z żoną. Znowu, robi się wszystko, aby wybielić prokuratorów, choćby za cenę pomówień wobec żony zmarłego kolegi prokuratura. Źródło: https://www.dts24.pl/nowy-sacz-tragiczna-smierc-prokuratora/ Rycina 8. Zrzut ekranu z artykułem internetowym na temat gwałtownej śmierci prokuratora Pawła Mrozowskiego – zastępcy Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.
 • 36. 36 Źródło: https://www.rmf24.pl/regiony/zakopane/news-nieoficjalne-ustalenia-rmf-fm-ws-smierci- prokuratora-z-noweg,nId,6689987#crp_state=1 Rycina 9. Zrzut ekranu z artykułem internetowym wskazującym na mobbing zmarłego prokuratora Pawła Mrozowskiego ze strony jego przełożonych. W prokuraturze obrzydliwość goni obrzydliwość, a kolejni prokuratorzy ścigają się o palmę pierwszeństwa, który z nich podrzuci komuś gorszą świnię. Właśnie do tego wszystkiego potrzebni są neo-sędziowie oraz neo-asesorzy, których Pan Prezydent Andrzej Duda mianował, a teraz broni nawet za cenę strat finansowych dla Polek i Polaków. To jest dopiero prawdziwa obrzydliwość. Epilog części pierwszej Część pierwsza kończy się w momencie kiedy nie wstawiłem się na rozprawę – inscenizację sądową z Teresą Selecką w roli głównej. Z zapartym tchem oczekuję na rozwój wypadków. Pracownica Sądu Rejonowego w Wieliczce przekazała mi, że brak
 • 37. 37 wstawiennictwa skutkować będzie doprowadzeniem przez Policję. W subiektywnym świecie marzeń Teresy Seleckiej informacja o interwencji policji miała mnie przestraszyć. Nie boję się jednak Policji bo funkcjonariusze i policjantki kibicują mi. Widzą bowiem co się dzieje i jak nisko upadł urząd sędziego oraz prokuratora. Czas pokaże co dalej zadzieje się w tej sprawie. Jedno jest jednak pewne. Sposób rozstrzygnięciami opisanej tutaj afery oraz dalsze losy zawodowe neo-asesor Teresy Seleckiej są kamieniem probierczym stanu rozwoju i dojrzałości korpusu sędziowskiego w Polsce. Bibliografia 1. Kołodziej Łukasz. PLAGIARISM AND BLAT IN THE ACADEMIC COMMUNITY: THE CASE STUDY FROM THE REPUBLIC OF POLAND. Int J Acad Res Reflect. 2021;9(3):45–53. 2. Kołodziej Łukasz. Blat, kompromat, and the ‘law on the phone’ as elements of informality promoting state support for plagiarism in higher education in the European Union. Int J Acad Res Reflect. 2022;10(3):14–30. 3. Kołodziej, Łukasz. Przestępczość państwowa napędzana siłą kompromatu. Studium przypadku rektora plagiatora oraz osób z nim powiązanych. marzec 2023; Dostępne na: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/przestpczo-pastwowa-napdzana-si- kompromatu-studium-przypadku-rektora-plagiatora-oraz-osb-z-nim-powizanychpdf 4. Kołodziej, Łukasz. luty 2023; Dostępne na: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wybrane-mechanizmy-tworzenia- alkoholowych-kompromatw-zbieranych-na-osoby-publiczne-oraz-badacza- obywatelskiego-na-obszarze-apelacji-krakowskiejpdf 5. Kołodziej, Łukasz. Pielęgnowanie kultury braku poszanowania prawa ochrony własności intelektualnej, rzetelności akademickiej oraz wolności słowa w decyzjach procesowych sądów z obszaru Apelacji Krakowskiej. kwiecień 2023; Dostępne na: https://www.researchgate.net/publication/370068396_Pielegnowanie_kultury_braku_posza nowania_prawa_ochrony_wlasnosci_intelektualnej_rzetelnosci_akademickiej_oraz_wolno sci_slowa_w_decyzjach_procesowych_sadow_z_obszaru_Apelacji_Krakowskiej 6. Kołodziej, Łukasz. Poradnia Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie jako dziupla białych kołnierzyków. Dostępne na: https://www.researchgate.net/publication/369708629_Poradnia_Terapii_w_ramach_Srodka