SlideShare a Scribd company logo
CONTIDOS
LINGUA GALEGA E LITERATURA
2º BACHARELATO
BLOQUE I: O TEXTO
 Compresión expresión.
 Tres preguntas: 5 puntos dentro da proba.
 Dúas breves de comprensión de 1 punto cada una.
 Resumo breve do texto ou de parte del
 Estrutura do texto
 Ideas principais e secundarias
 Intencionalidade do texto, opinión do autor sobre algún aspecto que se indique
 Significado concreto no texto dalgunha palabra ou expresión.
 E unha máis longa de expresión de 3 puntos.
 Na pregunta longa de expresión, en aproximadamente 200 ou 250 palabras,
pedirase nela a elaboración dun texto relacionado co texto proposto no exame.
Valorarase na súa puntuación o xuízo crítico sobre ideas que conteña o texto, a
capacidade de estruturación e exposición de ideas ademais da expresión
correcta.
BLOQUE II: A GRAMÁTICA
 Dúas son as preguntas de gramática que se lle proporán ao
alumnado, cunha valoración de 1 punto cada una.
 As preguntas de gramática centraranse en conceptos
relacionados coa fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe,
semántica e léxico ou dialectoloxía.
 O apartado de dialectoloxía centrarase sobre as posibilidades
dialectais que podería ter unha forma presente no texto ou a
distribución dialectal dunha forma proposta no enunciado da
cuestión.
BLOQUE III: SOCIOLINGÜÍSTICA
 A pregunta de sociolingüística centrarase nalgunha das seguintes propostas:
 1. As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa
repercusión nos usos.
 2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións
da norma.
 3. Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización.
 4. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto
histórico e situación sociolingüística.
 5. O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e
situación sociolingüística.
 6. O galego a finais do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e
situación sociolingüística.
 Malia a posibilidade de estenderse nestas preguntas, será necesario que a resposta sexa
resumida, aproximadamente nunhas 200 ou 250 palabras,. É moi importante centrarse no
contido da pregunta e non pararse en consideracións xerais.
BLOQUE IV: LITERATURA
 As preguntas que se proporán ao alumnado son as seguintes:
 1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras.
 2. A poesía de vangarda. Características, autores e obras
representativas.
 3. A prosa no primeiro terzo do século XX: as Irmandades e o Grupo Nós
(narrativa, ensaio e xornalismo).
 4. O teatro no primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo
Nós.
 5. A poesía entre 1936 e 1976: A Xeración do 36, a Promoción de
Enlace, a Xeración das Festas Minervais.
 6. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco
Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).
 7. A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras.
BLOQUE IV: LITERATURA
 8. O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de
Rivadavia.
 9. A literatura no exilio ente 1936 e1976: poesía, prosa e teatro.
 10. A poesía a fins do XX e comezo do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90.
Poetas e tendencias actuais máis relevantes.
 11. A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90.
Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.
 12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90.
Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis desenvolvidas ou máis
esquemáticas.
 Nesta pregunta non se poderán limitar o alumno a ofrecer unha listaxe de
autores e obras, senón que deberá presentar unha explicacións das
características da escrita dos autores, das tendencias ou das etapas. Verbo da
extensión da proba oscilará entre as 400 e 500 palabras dependendo do grao
de profundidade na exposición do tema.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
 Aplicarase unha penalización máxima sobre a proba de 2 puntos
por erros ortográficos. Os erros poderán ser:
 1. Moi graves: Aquelas solucións alleas ó sistema lingüístico do
galego (tempos compostos, mala colocación do pronome persoal
átono...). Descontaranse 0,2 puntos.
 2. Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v,
h. y...). Acentuación diacrítica. Descontaranse 0,1 puntos.
 3. Leves: Solucións galegas alleas ó estándar vixente. Acentuación
non diacrítica. Penalizarase con 0,05 puntos.
 Esta valoración negativa non se aplicará sobre a pregunta 3, xa
que na propia valoración da pregunta irá incluído o desconto.
LECTURAS OBRIGATORIAS
 Manuel Antonio; De catro a catro
 Blanco Amor; A esmorga
 Raúl Dans; Lugar (no CD que acompaña o libro o no blog de 2º de
Bacharelato)

More Related Content

Viewers also liked

O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nósO teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nósXosé Luís Janeiro Espiñeira
 
Biogeografía  Española
Biogeografía  EspañolaBiogeografía  Española
Biogeografía  Española
Ana Rey
 
Impresionismo y Postimpresionismo
Impresionismo y PostimpresionismoImpresionismo y Postimpresionismo
Impresionismo y Postimpresionismo
Javier Pérez
 
Pintura del siglo XIX
Pintura del siglo XIXPintura del siglo XIX
Pintura del siglo XIX
Elena García
 
Plaza y basílica de San Pedro
Plaza y basílica de San PedroPlaza y basílica de San Pedro
Plaza y basílica de San Pedro
claracan
 
Tipos de empresas
Tipos de empresasTipos de empresas
Tipos de empresas
Jonathan Duarte
 
El Extasis de Santa Teresa. Descripción en ppt
El Extasis de Santa Teresa. Descripción en pptEl Extasis de Santa Teresa. Descripción en ppt
El Extasis de Santa Teresa. Descripción en ppt
Jesus Conde
 
Xeografía física de Galicia
Xeografía física de GaliciaXeografía física de Galicia
Xeografía física de Galicia
xosea
 
Reported speech
Reported speechReported speech
Reported speech
f2teacher
 
Cupula florencia
Cupula florenciaCupula florencia
Cupula florencia
Jesus Conde
 
Problemas medioambientais en España
Problemas medioambientais en EspañaProblemas medioambientais en España
Problemas medioambientais en España
xosea
 
Riscos naturais en España
Riscos naturais en EspañaRiscos naturais en España
Riscos naturais en España
xosea
 
El verbo
El verboEl verbo
El verbo
fgmezlpez
 
Presentación Guerra Independencia
Presentación Guerra IndependenciaPresentación Guerra Independencia
Presentación Guerra Independencia
chinoduro
 
Las regencias
Las regenciasLas regencias
Las regencias
artesonado
 
GEO2BACH tema 3 hidrografia
GEO2BACH tema 3 hidrografiaGEO2BACH tema 3 hidrografia
GEO2BACH tema 3 hidrografia
Manuel Pimienta
 
Arte del Renacimiento en Italia
Arte del Renacimiento en ItaliaArte del Renacimiento en Italia
Arte del Renacimiento en Italia
Jose Angel Martínez
 
El lenguaje artístico la pintura 2010 11
El lenguaje artístico la pintura 2010 11El lenguaje artístico la pintura 2010 11
El lenguaje artístico la pintura 2010 11
Tomás Pérez Molina
 
Francisco De Goya Y Lucientes
Francisco De Goya Y LucientesFrancisco De Goya Y Lucientes
Francisco De Goya Y Lucientes
Tomás Pérez Molina
 
Geografía de España, Bachillerato, Clima
Geografía de España, Bachillerato, ClimaGeografía de España, Bachillerato, Clima
Geografía de España, Bachillerato, Clima
Manuel Pimienta
 

Viewers also liked (20)

O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nósO teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
 
Biogeografía  Española
Biogeografía  EspañolaBiogeografía  Española
Biogeografía  Española
 
Impresionismo y Postimpresionismo
Impresionismo y PostimpresionismoImpresionismo y Postimpresionismo
Impresionismo y Postimpresionismo
 
Pintura del siglo XIX
Pintura del siglo XIXPintura del siglo XIX
Pintura del siglo XIX
 
Plaza y basílica de San Pedro
Plaza y basílica de San PedroPlaza y basílica de San Pedro
Plaza y basílica de San Pedro
 
Tipos de empresas
Tipos de empresasTipos de empresas
Tipos de empresas
 
El Extasis de Santa Teresa. Descripción en ppt
El Extasis de Santa Teresa. Descripción en pptEl Extasis de Santa Teresa. Descripción en ppt
El Extasis de Santa Teresa. Descripción en ppt
 
Xeografía física de Galicia
Xeografía física de GaliciaXeografía física de Galicia
Xeografía física de Galicia
 
Reported speech
Reported speechReported speech
Reported speech
 
Cupula florencia
Cupula florenciaCupula florencia
Cupula florencia
 
Problemas medioambientais en España
Problemas medioambientais en EspañaProblemas medioambientais en España
Problemas medioambientais en España
 
Riscos naturais en España
Riscos naturais en EspañaRiscos naturais en España
Riscos naturais en España
 
El verbo
El verboEl verbo
El verbo
 
Presentación Guerra Independencia
Presentación Guerra IndependenciaPresentación Guerra Independencia
Presentación Guerra Independencia
 
Las regencias
Las regenciasLas regencias
Las regencias
 
GEO2BACH tema 3 hidrografia
GEO2BACH tema 3 hidrografiaGEO2BACH tema 3 hidrografia
GEO2BACH tema 3 hidrografia
 
Arte del Renacimiento en Italia
Arte del Renacimiento en ItaliaArte del Renacimiento en Italia
Arte del Renacimiento en Italia
 
El lenguaje artístico la pintura 2010 11
El lenguaje artístico la pintura 2010 11El lenguaje artístico la pintura 2010 11
El lenguaje artístico la pintura 2010 11
 
Francisco De Goya Y Lucientes
Francisco De Goya Y LucientesFrancisco De Goya Y Lucientes
Francisco De Goya Y Lucientes
 
Geografía de España, Bachillerato, Clima
Geografía de España, Bachillerato, ClimaGeografía de España, Bachillerato, Clima
Geografía de España, Bachillerato, Clima
 

Similar to Presentacion contido 2 bach

Guía do Traballo da Lección 02
Guía do Traballo da Lección 02Guía do Traballo da Lección 02
Orientación 2º eso
Orientación 2º esoOrientación 2º eso
Orientación 2º eso
Loudes Otero
 
Síntese da programación 1º ESO
Síntese da programación 1º ESOSíntese da programación 1º ESO
Síntese da programación 1º ESO
Consellería de Educación
 
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIALProgramacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
Consellería de Educación
 
A palabra
A palabraA palabra
A palabraMarlou
 
PROGRAMACIÓN LATÍN I
PROGRAMACIÓN LATÍN IPROGRAMACIÓN LATÍN I

Similar to Presentacion contido 2 bach (8)

Guía do Traballo da Lección 02
Guía do Traballo da Lección 02Guía do Traballo da Lección 02
Guía do Traballo da Lección 02
 
Orientación 2º eso
Orientación 2º esoOrientación 2º eso
Orientación 2º eso
 
Síntese da programación 1º ESO
Síntese da programación 1º ESOSíntese da programación 1º ESO
Síntese da programación 1º ESO
 
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIALProgramacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
 
Lingua galega 3 4
Lingua galega 3 4Lingua galega 3 4
Lingua galega 3 4
 
PROGRAMACIÓN LATÍN II
PROGRAMACIÓN LATÍN IIPROGRAMACIÓN LATÍN II
PROGRAMACIÓN LATÍN II
 
A palabra
A palabraA palabra
A palabra
 
PROGRAMACIÓN LATÍN I
PROGRAMACIÓN LATÍN IPROGRAMACIÓN LATÍN I
PROGRAMACIÓN LATÍN I
 

More from Manuel Antón Mosteiro García

O teatro de posguerra
O teatro de posguerraO teatro de posguerra
O teatro de posguerra
Manuel Antón Mosteiro García
 
Geopolítica
GeopolíticaGeopolítica
O teatro no tempo das if
O teatro no tempo das ifO teatro no tempo das if
O teatro no tempo das if
Manuel Antón Mosteiro García
 
Picaso pintor malagueño
Picaso pintor malagueñoPicaso pintor malagueño
Picaso pintor malagueño
Manuel Antón Mosteiro García
 
El barco del exilio
El barco del exilioEl barco del exilio
El barco del exilio
Manuel Antón Mosteiro García
 
El barco del exilio
El barco del exilioEl barco del exilio
El barco del exilio
Manuel Antón Mosteiro García
 
Valoración proyecto jugueria liana
Valoración proyecto jugueria lianaValoración proyecto jugueria liana
Valoración proyecto jugueria liana
Manuel Antón Mosteiro García
 
Productores de cine
Productores de cineProductores de cine
Productores de cine
Manuel Antón Mosteiro García
 
Evaluación productores de cine
Evaluación productores de cineEvaluación productores de cine
Evaluación productores de cine
Manuel Antón Mosteiro García
 
Obxectivos lingua galega e literatura 1º bach
Obxectivos lingua galega e literatura 1º bachObxectivos lingua galega e literatura 1º bach
Obxectivos lingua galega e literatura 1º bach
Manuel Antón Mosteiro García
 
Maria trujillano idade media galega
Maria trujillano idade media galegaMaria trujillano idade media galega
Maria trujillano idade media galega
Manuel Antón Mosteiro García
 
Técnicas de expresion
Técnicas de expresionTécnicas de expresion
Técnicas de expresion
Manuel Antón Mosteiro García
 
Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01
Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01
Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01
Manuel Antón Mosteiro García
 
A situación da lingua galega 1975 hoxe
A situación da lingua galega 1975 hoxeA situación da lingua galega 1975 hoxe
A situación da lingua galega 1975 hoxe
Manuel Antón Mosteiro García
 
A situación da lingua galega 1936 1975
A situación da lingua galega 1936 1975A situación da lingua galega 1936 1975
A situación da lingua galega 1936 1975
Manuel Antón Mosteiro García
 
Os bloques dialectais
Os bloques dialectaisOs bloques dialectais
Os bloques dialectais
Manuel Antón Mosteiro García
 

More from Manuel Antón Mosteiro García (20)

O teatro de posguerra
O teatro de posguerraO teatro de posguerra
O teatro de posguerra
 
Geopolítica
GeopolíticaGeopolítica
Geopolítica
 
O teatro no tempo das if
O teatro no tempo das ifO teatro no tempo das if
O teatro no tempo das if
 
Autores letras galegas
Autores letras galegasAutores letras galegas
Autores letras galegas
 
Picaso pintor malagueño
Picaso pintor malagueñoPicaso pintor malagueño
Picaso pintor malagueño
 
El barco del exilio
El barco del exilioEl barco del exilio
El barco del exilio
 
El barco del exilio
El barco del exilioEl barco del exilio
El barco del exilio
 
Valoración proyecto jugueria liana
Valoración proyecto jugueria lianaValoración proyecto jugueria liana
Valoración proyecto jugueria liana
 
Productores de cine
Productores de cineProductores de cine
Productores de cine
 
Evaluación productores de cine
Evaluación productores de cineEvaluación productores de cine
Evaluación productores de cine
 
Obxectivos lingua galega e literatura 1º bach
Obxectivos lingua galega e literatura 1º bachObxectivos lingua galega e literatura 1º bach
Obxectivos lingua galega e literatura 1º bach
 
Maria trujillano idade media galega
Maria trujillano idade media galegaMaria trujillano idade media galega
Maria trujillano idade media galega
 
Técnicas de expresion
Técnicas de expresionTécnicas de expresion
Técnicas de expresion
 
Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01
Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01
Anarrativadasirmandades 101026071512-phpapp01
 
Constituintes palabra
Constituintes palabraConstituintes palabra
Constituintes palabra
 
Presentación valentín lamas carvajal marta ferreira
Presentación valentín lamas carvajal marta ferreiraPresentación valentín lamas carvajal marta ferreira
Presentación valentín lamas carvajal marta ferreira
 
A situación da lingua galega 1975 hoxe
A situación da lingua galega 1975 hoxeA situación da lingua galega 1975 hoxe
A situación da lingua galega 1975 hoxe
 
A situación da lingua galega 1936 1975
A situación da lingua galega 1936 1975A situación da lingua galega 1936 1975
A situación da lingua galega 1936 1975
 
O galego no primeiro terzo do século xx
O galego no primeiro terzo do século xxO galego no primeiro terzo do século xx
O galego no primeiro terzo do século xx
 
Os bloques dialectais
Os bloques dialectaisOs bloques dialectais
Os bloques dialectais
 

Presentacion contido 2 bach

 • 1. CONTIDOS LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º BACHARELATO
 • 2. BLOQUE I: O TEXTO  Compresión expresión.  Tres preguntas: 5 puntos dentro da proba.  Dúas breves de comprensión de 1 punto cada una.  Resumo breve do texto ou de parte del  Estrutura do texto  Ideas principais e secundarias  Intencionalidade do texto, opinión do autor sobre algún aspecto que se indique  Significado concreto no texto dalgunha palabra ou expresión.  E unha máis longa de expresión de 3 puntos.  Na pregunta longa de expresión, en aproximadamente 200 ou 250 palabras, pedirase nela a elaboración dun texto relacionado co texto proposto no exame. Valorarase na súa puntuación o xuízo crítico sobre ideas que conteña o texto, a capacidade de estruturación e exposición de ideas ademais da expresión correcta.
 • 3. BLOQUE II: A GRAMÁTICA  Dúas son as preguntas de gramática que se lle proporán ao alumnado, cunha valoración de 1 punto cada una.  As preguntas de gramática centraranse en conceptos relacionados coa fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe, semántica e léxico ou dialectoloxía.  O apartado de dialectoloxía centrarase sobre as posibilidades dialectais que podería ter unha forma presente no texto ou a distribución dialectal dunha forma proposta no enunciado da cuestión.
 • 4. BLOQUE III: SOCIOLINGÜÍSTICA  A pregunta de sociolingüística centrarase nalgunha das seguintes propostas:  1. As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.  2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma.  3. Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización.  4. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.  5. O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.  6. O galego a finais do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.  Malia a posibilidade de estenderse nestas preguntas, será necesario que a resposta sexa resumida, aproximadamente nunhas 200 ou 250 palabras,. É moi importante centrarse no contido da pregunta e non pararse en consideracións xerais.
 • 5. BLOQUE IV: LITERATURA  As preguntas que se proporán ao alumnado son as seguintes:  1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras.  2. A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas.  3. A prosa no primeiro terzo do século XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).  4. O teatro no primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós.  5. A poesía entre 1936 e 1976: A Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais.  6. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).  7. A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras.
 • 6. BLOQUE IV: LITERATURA  8. O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de Rivadavia.  9. A literatura no exilio ente 1936 e1976: poesía, prosa e teatro.  10. A poesía a fins do XX e comezo do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes.  11. A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.  12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis desenvolvidas ou máis esquemáticas.  Nesta pregunta non se poderán limitar o alumno a ofrecer unha listaxe de autores e obras, senón que deberá presentar unha explicacións das características da escrita dos autores, das tendencias ou das etapas. Verbo da extensión da proba oscilará entre as 400 e 500 palabras dependendo do grao de profundidade na exposición do tema.
 • 7. CRITERIOS DE CORRECCIÓN  Aplicarase unha penalización máxima sobre a proba de 2 puntos por erros ortográficos. Os erros poderán ser:  1. Moi graves: Aquelas solucións alleas ó sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación do pronome persoal átono...). Descontaranse 0,2 puntos.  2. Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h. y...). Acentuación diacrítica. Descontaranse 0,1 puntos.  3. Leves: Solucións galegas alleas ó estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Penalizarase con 0,05 puntos.  Esta valoración negativa non se aplicará sobre a pregunta 3, xa que na propia valoración da pregunta irá incluído o desconto.
 • 8. LECTURAS OBRIGATORIAS  Manuel Antonio; De catro a catro  Blanco Amor; A esmorga  Raúl Dans; Lugar (no CD que acompaña o libro o no blog de 2º de Bacharelato)