Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maria trujillano idade media galega

712 views

Published on

Traballo alumna 3º ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

Maria trujillano idade media galega

 1. 1. María Trujillano3º ESO- A Ampliación de Galego
 2. 2. A IDADE MEDIA Periodo da historia que abarca desde o século V ata a súa finalización, no século XV. Nela ocurriron os desenvolvementos culturais, politicos e militares que marcaron Galicia ata os nosos días.
 3. 3. TERRITORIO Fai máis de 4 séculos o territorio que hoxe ocupa o occidente das actuais comunidades de Asturias eLeón e o norte do estado de Portugal formaban parte do reino de Galicia, que ocupaba a parte occidental de Asturias e León e o Norte do actual país de Portugal.
 4. 4. HISTORIANa idade Media a actual comunidade galega pertencente hoxe en día ao estadoespañol era, moitos séculos atrás un Reino independente ao que denominabanGallaecia, actualmente, Galicia. No comezo da Idade Media, arredor do séculoV, Gallaecia sufriu a invasión sueva, pobo xermánico e moi antigo, estosconquistaron o territorio e estableceron un reino independente ao resto daPenínsula cuxa capital era Braga, pobo situado ao norte de Portugal. Os romanos denominaron o territorio ocupado polos suevos no noroeste daPenínsula Gallaecia, e de ahí ao seu nome medieval. Este “ imperio suevo ” nondurou moito, xa que no ano 585, no século sexto, os visigodos, dominantes doresto da Península, invadiron Gallaecia e a incorporan ao resto do seu imperio.Arredor de 200 anos depois, no 715 os árabes chegaron a Galicia coa intenciónde ipoñer a súa cultura e relixión islámica. Invadiron Gallaecia e unirona coresto do seu Imperio Peninsular. Os cristiás superviventes da invasiónmusulmana fuxiron cara as montañas do Norte, onde estiveron agochadosvarios anos, ata a denominada batalla de Covadonga, no 722, que supuso aprimeira vitoria cristiá sobre os musulmáns. Dende esa batalla o denominadoproceso de Reconquista foi iniciado. Denominamos Reconquista a todos osanos que os cristiás tardaron en recuperar todo o seu territorio español dosárabes.
 5. 5. Co paso dos séculos os cristiás foron ganandolles terreos e cidades os árabes. Cando Galicia estivo definitivamente libre do Imperio musulmán uniuse tanto territorialmente como politicamnte con Asturias, e ambos territorios pasaron a formar o denominado Reino de Asturias, do cal Don Pelayo foi nombrado rey. Durante o século IX, a figura do apóstolo Santiago provocou un impulsoAideolóxico e militar ao proceso da Reconquista. importancia que se lle deu a Santiago de Compostela nestos séculos produciuo seu desenvolvmento como centro relixioso, o fortalecemento dos tratados eenlaces co resto de Europa, o impulso do arte románico e o desenvolvemento dalírica medieval dos trobadores.No século X as permanentes incursión vikingas e árabes a Galicia provocaronque xurdira o medo e que amargura chegara os corazóns dos campesiños galegos.Non foi ata os séculos XI-XII cando comezou o explendor político , cultural erelixioso de Galicia.No 1075 e baixo o reinado de Alfonso VI a catedral de Santiago foi comezada aconstruir. Esta foi terminada no 1122 e foi consagrada no 1128. O camiño deSantiago seguía dándolle a Galicia moitos peregrinos e relixiosos, polo quetamén foron construidos moitos monasterios. Coa formación dos reinospeninsulares cristiás Galicia formou os seu propio Reino, o Reino de Galicia, quese uniría anos despois ao Reino de Castela xunto con outros reinos para formar adenominada Coroa de Castela, que foi gobernada por Isabel II A Católica.A Idade Media finaliza en Galicia coa Revolta Irmandiña; revolta dos campesiñose labregos contra os señores feudales. A pesar de que o resto da Penínsulaseguía en pleno periodo de Reconquista, Galicia non interviu case nada na
 6. 6. LINGUACase todas as linguas da Península Ibérica derivan do latín, todas menos oéuscaro. O imperio romano foi un imperio moi poderoso que según a lenda deRómulo e Remo empezou coa creación da súa base e capital, Roma no ano 753a.C.Os romanos, que eran moi poderosos tanto politicamente como militarmentecrearon un imperio que ocupaba moitos países tanto Orientales comoOccidentales. A supervivenza do seu pobo dependía da transmisión da súacultura, creenza e forma de vida e por iso impoñían a súa cultura conquistaranonde conquistaran, querían garantir a supervivenza do imperio. Cando invadirontoda a Península chamarona Hispania e esta pasou a ser unha provincia dopoderoso imperio. A lingua do Imperio era o latín vulgar, lingua falada poloscampesiños e labregos romanos. Cando chegaron a Hispania , no III a.Cimpuxeron o latín vulgar en toda esta.As evolucións diferentes do latín débense ao substrato; as influencias daslinguas que xa existian na Península cando chegaron os romanos.Chamamos estrato a base de todas as linguas Penínsulares (menos o aéuscara); o latín. Denomínase superestrato a todas as linguas coas que o latínvulgar estivo en contacto posteriormente, a raíz da desaparición do Imperioromano.
 7. 7. SOCIEDADEA sociedade galega durante a Idade Media era unha sociedade Feudal. O feudalismo era un tipo de goberno no cal cada nobre servo do rei, era propietario dunhas terras ou feudos, nos que traballaban varios campesiños ou servos do nobre ao cal tomaban por amo ou señor. O gran desenvolvemento social galego foi durante os séculos XII- XIII. As melloras que provocou o explendor galego manífestaronse en: Na agricultura No comercio No asentamento da poboación e no crecemento dos núcleos urbanos Na evolución de Compostela Na separación de Galicia como reino PeninsularNa historia da Galicia medieval destaca como noble Diego Gelmírez, que posuía moitas terras no territorio galego. Foi o bispo de Santiago de Compostela, e impulsou a construcción da catedral Compostelana.
 8. 8. LITERATURADurante a Idade Media destacan os textos literarios denominados cantigas. Estas obras literarias foron recollidas en cancioneiros. Cónservanse tres:1) Cancioneiro da Ajuda: conservado en Lisboa. As cantigas que nel se encontran son case todas de amor.2) Cancioneiro da Biblioteca Nacional: conservado en Lisboa. É o máis completo e contén pezas medievais de todos os xéneros3) Cancioneiro da Vaticana: conseravado na biblioteca do Vaticano en Roma. Ten composicións de todos os xéneros.As cantigas que destacan na lírica galaico-portuguesa son as cantigas de Santa María. Foron escritas a mediados do século XIII. Todas as súas cantigas forman un cancioneiro medieval relixioso que contén 420 composiciones en honor a Virxe María. As cantigas de Santa María son obra do Rei Alfonso X o Sabio.
 9. 9. Arcos de medio puntoCULTURA ARTÍSTICA: ARTEO arte románica foi apartada a Galicia grazas a influenza de Asturias e Portugal. Esta arte foi a primeira arte europea relixiosa, e dicir, na cal os humanos impoñían as súas crenzas relixiosas, que naquel momento eran as cristiás. Algunhas das características do arte románica son: O uso do arco de medio punto Arco de Os templos son adornados con Pilares medio punto bóvedas pétreas, de cañón e forno As naves son máis amplas e elevadas Os pilares son utilizados como elementos exteriores de sustentación A decoración nos capiteis (partes superiores das columnas) A creación de esculturas e pinturas inexpresivas e sen movemento O utilizamento da plamta de cruz latina
 10. 10. BIBLIOGRAFÍA http://historiagalicia.blogspot.com.es/2007/01/historia-de- galicia.html Apuntes curso 2012- 2013 Apuntes curso 2011-2012 http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia#Historia

×