SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018
QUÈ ÉS EL
PLAGI
I COM
PODEM
EVITAR-LO
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018
Què és elPlagi?
El plagi o deshonestedat acadèmica, aplicat a
l'àmbit acadèmic, és utilitzar el treball, les idees o les
paraules d’una altra persona com si foren pròpies, és
a dir, sense citar l’autor. És aplicable a qualsevol treball
de classe, gràfic, esquema, examen, software, fotografia,
etc. Es tracta d’una infracció molt seriosa contra la
propietat intelectual.
Podem cometre plagi de manera intencionada o
inconscient. En qualsevol cas, el resultat és el mateix:
l’apropiació indeguda del treball d’una altra persona.
Una cosa tan freqüent i aparentment tan innocent com
tallar i pegar, sense citar, una informació trobada a
internet, constitueix plagi.
Quan cometem plagi?
• Quan entreguem un treball alié com si fórapropi.
• Quan presentem com a propi un treball comprat per
internet o per un altre mitjà.
• Quan es copien sentències, frases, paràgrafs o idees
d’un treball alié, publicat o no, sense citar l’autor
original.
• Quan es copia qualsevol tipus de material
multimèdia (gràfics, àudio, vídeo, pàgina d'internet...),
programes d’ordinador, música, etc. sense reconèixer
l’autor original.
• Quan parafrasegem un text sense citar les fonts.
• Si utilitzem frases, idees o sentències preses de
múltiples fonts per a construir un treball nou i no citem
els autors.
• Quan ens basem en una idea o frase d’un altre per a
escriure un treball nou i no fem referència a l’autor de
la idea.
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018
Quines obres poden ser
objecte de plagi?
Qualsevol obra original, ja siga literària, artística o
científica:
• Tesis, articles de revistes, etc.
• Composicions musicals.
• Obres cinematogràfiques i audiovisuals.
• Projectes, plànols, maquetes d’obres arquitectòniques
o d'enginyeria.
• Programes d'ordinador i bases de dades.
• Pàgines web i obres multimèdia.
• També les obres derivades de les originals:
traduccions, adaptacions, resums,etc.)
• El plagi es pot atribuir tant a un treball sencer com a
una sola frase.
Què no ésplagi?
• Els treballs o idees originals.
• El coneixement comú: fets o dades generalment
conegudes o de domini públic.
• La recopilació dels resultats d’una investigació
original.
Legislació contra elplagi
L'última reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual,
aprovada a les darreries del 2014 (Llei 21/2014, de 4
de novembre) va entrar en vigor l'1 de gener del 2015.
La llei es va aplicar a la fi del 2015, i es va adaptar a
les noves possibilitats que ofereix el món digital.
La segona eina amb què compten els autors per a
protegir els seus drets és la Llei Orgànica 2/1984 de 26
de març, la qual regula el dret de rectificació.
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018
Aquesta llei ha permés que, en el termini de 7 dies des
de la publicació, l’autor plagiat puga remetre una carta de
rectificació, que ha de ser publicada en els tres dies
següents a la seua recepció. Si no es produeix la
rectificació, l’autor pot plantejar una acció judicial de
tramitació ràpida.
També s’han de considerar les Directives Comunitàries
sobre la matèria, especialment la Directiva 2001/29/CE
sobre drets d’autor i drets afins en la societat de la
informació.
Com evitar el plagi?
Cita la frase o els paràgrafs directament de
l’original i reconeix l'autoria i la font original
mitjançant una cita o referència bibliogràfica
En aquest cas es tracta d'incloure en el nostre treball les
frases preses directament de l’original. És a dir, utilitzar
les paraules de l’autor, però:
• Sempre entre cometes: s’han de distingir
perfectament de la resta del text (cursiva, paràgrafs
independents, tabulacions...).
• Han d’anar acompanyades d’una explicació o
interpretació pròpia de la cita.
• S’ha de citar l’autor mitjançant una referència
bibliogràfica.
La utilització de les cites no atempta contra els drets
d’autor: es tracta d’un límit a la llei.
Parafraseja les paraules originals de l’autor
(resumint-les o no) i inclou una cita o referència
bibliogràfica de la font original
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018
Parafrasejar consisteix en reproduir amb altres
paraules allò que altra persona ha dit o escrit.
No és simplement canviar superficialment el text
(unes paraules per unes altres sinònimes o alterar el
seu ordre). És llegir l’original, comprendre el que diu
l’autor, sintetitzar la informació i escriure-la amb les
nostres paraules.
El text resultant té intrínseca la participació activa de
l'estudiant, evidenciant que té coneixement del tema,
amb un sentit i segell autèntic i propi. Parafrasejar
sense citar la font és un dels plagis inconscients més
freqüents: encara que usem nostres pròpies paraules,
la idea no és nostra i hem de citar a l'autor de la
mateixa.
Algunes idees per a parafrasejar:
• Utilitza sinònims per atotes les paraules que no
siguen genèriques.
• Canvia la veu passiva per l'activa o viceversa.
• Canvia l’estructura de les paraules, oracions o
paràgrafs.
• Resumeix frases iparàgrafs.
Veiem un exemple? Consulta el nostre tutorial
per a citar fonts i redactar referències bibliogràfiques:
https://www.uv.es/websbd/formacio/cites_2010.pdf
Pren notes: el plagi inconscient es deu moltes
vegades a una mala organització de la
bibliografia que hem recollit per a un treball.
La Universitat de València posa a disposició del seu
professorat un servei de detecció del plagi, integrat
a la plataforma Moodle: Urkund
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018
Llicències Creative Commons
Les llicències Creative Commons proporcionen una
manera fàcil d’autoritzar els usos d’una obra.
Permeten que les obres puguen ser compartides i
reutilitzades en termes flexibles i legals. L’autor pot
utilitzar 6 llicències:
L’autor, mitjançant aquestes llicències, pot cedir algun
dels seus drets. El dret bàsic obligatori és el
reconeixement de l’autoria. Per tant, encara que
utilitzem per als nostres treballs una obra amb llicència
CC, sempre és obligatori citar l’autor.
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018
Bibliografia
Biblioteca Universidad de Sevilla. El plagio [en línia].
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/plagio_2015.pdf
[Consulta: 15 nov. 2017].
Universitat Politècnica de Catalunya. Com evitar el plagi,
com detectar-lo [en línia].
http://publica.upc.edu/ca/copyright/plagi [Consulta: 15 de
nov. 2017].
CRUE-REBIUN. El Plagio y la honestidad académica. [en
línia]. http://www.crue.org/tutorial_plagio [Consulta: 12
desembre 2017].
CREATIVE COMMONS CPJ. Sé creativo. [en línia].
https://youtu.be/OUo3KMkOETY [Consulta: 15 novembre
2017].
Eduteka. Plagio: Qué es y cómo se evita [en línia].
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/1/164/125/1
[Consulta: 12 desembre 2017].
Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifiquen
el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. BOE, 5 de
novembre de 2014, núm. 268, p. 90404 [en línia].
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/11/05/pdfs/BO
E-A-2014-11404-C.pdf [Consulta: 10 novembre 2017].
Universidad Carlos III de Madrid. Propiedad intelectual y
derechos de autor: cuestiones generales. [en línia].
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoDosCo
lumnas/1371213999139 [Consulta: 15 de nov. 2017].
University of California, Davis. Division of Student Judicial
Affairs. Avoiding Plagiarism. Mastering The Art or Scolarship
[en línia]. http://sja.ucdavis.edu/files/plagiarism.pdf
[Consulta: 15 de nov. 2017]

More Related Content

Similar to Plagi2018

Seminari CRICC. Plagi acadèmic
Seminari CRICC. Plagi acadèmicSeminari CRICC. Plagi acadèmic
Seminari CRICC. Plagi acadèmiccricc
 
Cultura I Programari Lliure
Cultura I Programari LliureCultura I Programari Lliure
Cultura I Programari LliureAlbertBF
 
Historia de Internet. Informática
Historia de Internet. InformáticaHistoria de Internet. Informática
Historia de Internet. Informáticajaime32780
 
Programari lliure, patrimoni de la humanitat
Programari lliure, patrimoni de la humanitatProgramari lliure, patrimoni de la humanitat
Programari lliure, patrimoni de la humanitatFrancesc Busquets
 
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiÚs ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiBiblioteca de la UVic
 
Ús ètic de la informació: com evitar el plagi
Ús ètic de la informació: com evitar el plagiÚs ètic de la informació: com evitar el plagi
Ús ètic de la informació: com evitar el plagiBiblioteca de la UVic
 
Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)
Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)
Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)Mercè Romagosa
 
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiÚs ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiBiblioteca de la UVic
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia BriaLidia Bria
 
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiÚs ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiBiblioteca de la UVic
 
TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.
TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.
TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.PauMas
 
Pac plagi cat
Pac plagi catPac plagi cat
Pac plagi catsdocencia
 
Programari Lliure, Una Aposta de Futur
Programari Lliure, Una Aposta de FuturProgramari Lliure, Una Aposta de Futur
Programari Lliure, Una Aposta de Futuromnia valls
 
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabriaM2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabriaMontse Sánchez Sáez
 
Eines web 2
Eines web 2Eines web 2
Eines web 2musart
 
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigacióPropietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigacióCENT
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia BriaLidia Bria
 
Propietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitari
Propietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitariPropietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitari
Propietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitariCarles Bellver Torlà
 
Elabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informació
Elabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informacióElabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informació
Elabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informacióBiblioteca del Campus Terrassa
 

Similar to Plagi2018 (20)

Seminari CRICC. Plagi acadèmic
Seminari CRICC. Plagi acadèmicSeminari CRICC. Plagi acadèmic
Seminari CRICC. Plagi acadèmic
 
Cultura I Programari Lliure
Cultura I Programari LliureCultura I Programari Lliure
Cultura I Programari Lliure
 
Historia de Internet. Informática
Historia de Internet. InformáticaHistoria de Internet. Informática
Historia de Internet. Informática
 
Programari lliure, patrimoni de la humanitat
Programari lliure, patrimoni de la humanitatProgramari lliure, patrimoni de la humanitat
Programari lliure, patrimoni de la humanitat
 
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiÚs ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
 
Ús ètic de la informació: com evitar el plagi
Ús ètic de la informació: com evitar el plagiÚs ètic de la informació: com evitar el plagi
Ús ètic de la informació: com evitar el plagi
 
Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)
Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)
Ressenya (Creative Commons. I. Labastida)
 
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiÚs ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
 
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagiÚs ètic de la informació i com evitar el plagi
Ús ètic de la informació i com evitar el plagi
 
TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.
TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.
TEMA 18: OBJECTES D'APRENENTATGE I LLICÈNCIES D'INTERNET.
 
Pac plagi cat
Pac plagi catPac plagi cat
Pac plagi cat
 
Programari Lliure, Una Aposta de Futur
Programari Lliure, Una Aposta de FuturProgramari Lliure, Una Aposta de Futur
Programari Lliure, Una Aposta de Futur
 
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabriaM2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
 
Eines web 2
Eines web 2Eines web 2
Eines web 2
 
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigacióPropietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
 
Propietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitari
Propietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitariPropietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitari
Propietat intel·lectual i Creative Commons per a estudiantat universitari
 
Elabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informació
Elabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informacióElabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informació
Elabora la teva tesi doctoral: eines per organitzar la informació
 
Biblioteca hibrida
Biblioteca hibridaBiblioteca hibrida
Biblioteca hibrida
 

More from Servei de Biblioteques i Documentacio. Universitat de Valencia

More from Servei de Biblioteques i Documentacio. Universitat de Valencia (20)

Prácticas.pptx
Prácticas.pptxPrácticas.pptx
Prácticas.pptx
 
Formación Trobes Part II.pptx
Formación Trobes Part II.pptxFormación Trobes Part II.pptx
Formación Trobes Part II.pptx
 
Formación Trobes Part I.pptx
Formación Trobes Part I.pptxFormación Trobes Part I.pptx
Formación Trobes Part I.pptx
 
Pràctiques.pptx
Pràctiques.pptxPràctiques.pptx
Pràctiques.pptx
 
Formació Trobes Part II.pptx
Formació Trobes Part II.pptxFormació Trobes Part II.pptx
Formació Trobes Part II.pptx
 
Formació Trobes Part I.pptx
Formació Trobes Part I.pptxFormació Trobes Part I.pptx
Formació Trobes Part I.pptx
 
Formació Trobes Part I.pptx
Formació Trobes Part I.pptxFormació Trobes Part I.pptx
Formació Trobes Part I.pptx
 
Pràctiques
PràctiquesPràctiques
Pràctiques
 
Formació Trobes Part 2
Formació Trobes Part 2Formació Trobes Part 2
Formació Trobes Part 2
 
Formació Trobes Part 1
Formació Trobes Part 1Formació Trobes Part 1
Formació Trobes Part 1
 
Presentación Biblioteca Psicologia i Esports "Joan Lluis Vives"
Presentación Biblioteca Psicologia i Esports "Joan Lluis Vives"Presentación Biblioteca Psicologia i Esports "Joan Lluis Vives"
Presentación Biblioteca Psicologia i Esports "Joan Lluis Vives"
 
Materiales de formación para estudiantes de grado de la competencia digital
Materiales de formación para estudiantes de grado de la competencia digitalMateriales de formación para estudiantes de grado de la competencia digital
Materiales de formación para estudiantes de grado de la competencia digital
 
How to search for cartographic materials in the Library Catalog Trobes of the...
How to search for cartographic materials in the Library Catalog Trobes of the...How to search for cartographic materials in the Library Catalog Trobes of the...
How to search for cartographic materials in the Library Catalog Trobes of the...
 
Com cercar material cartogràfic al catàleg Trobes de la Universitat de València
Com cercar material cartogràfic al catàleg Trobes de la Universitat de ValènciaCom cercar material cartogràfic al catàleg Trobes de la Universitat de València
Com cercar material cartogràfic al catàleg Trobes de la Universitat de València
 
Cómo buscar material cartográfico en el catálogo Trobes de la Universitat de ...
Cómo buscar material cartográfico en el catálogo Trobes de la Universitat de ...Cómo buscar material cartográfico en el catálogo Trobes de la Universitat de ...
Cómo buscar material cartográfico en el catálogo Trobes de la Universitat de ...
 
The Map Library of the Universitat de València
The Map Library of the Universitat de ValènciaThe Map Library of the Universitat de València
The Map Library of the Universitat de València
 
La cartoteca de la Universitat de València
La cartoteca de la Universitat de ValènciaLa cartoteca de la Universitat de València
La cartoteca de la Universitat de València
 
La cartoteca de la Universitat de València
La cartoteca de la Universitat de ValènciaLa cartoteca de la Universitat de València
La cartoteca de la Universitat de València
 
Taller gestores web
Taller gestores webTaller gestores web
Taller gestores web
 
Fotos ErasmusPAS Aristotle University Thessaloniki
Fotos ErasmusPAS Aristotle University ThessalonikiFotos ErasmusPAS Aristotle University Thessaloniki
Fotos ErasmusPAS Aristotle University Thessaloniki
 

Recently uploaded

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 

Recently uploaded (7)

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 

Plagi2018

 • 1. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018 QUÈ ÉS EL PLAGI I COM PODEM EVITAR-LO
 • 2. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018 Què és elPlagi? El plagi o deshonestedat acadèmica, aplicat a l'àmbit acadèmic, és utilitzar el treball, les idees o les paraules d’una altra persona com si foren pròpies, és a dir, sense citar l’autor. És aplicable a qualsevol treball de classe, gràfic, esquema, examen, software, fotografia, etc. Es tracta d’una infracció molt seriosa contra la propietat intelectual. Podem cometre plagi de manera intencionada o inconscient. En qualsevol cas, el resultat és el mateix: l’apropiació indeguda del treball d’una altra persona. Una cosa tan freqüent i aparentment tan innocent com tallar i pegar, sense citar, una informació trobada a internet, constitueix plagi. Quan cometem plagi? • Quan entreguem un treball alié com si fórapropi. • Quan presentem com a propi un treball comprat per internet o per un altre mitjà. • Quan es copien sentències, frases, paràgrafs o idees d’un treball alié, publicat o no, sense citar l’autor original. • Quan es copia qualsevol tipus de material multimèdia (gràfics, àudio, vídeo, pàgina d'internet...), programes d’ordinador, música, etc. sense reconèixer l’autor original. • Quan parafrasegem un text sense citar les fonts. • Si utilitzem frases, idees o sentències preses de múltiples fonts per a construir un treball nou i no citem els autors. • Quan ens basem en una idea o frase d’un altre per a escriure un treball nou i no fem referència a l’autor de la idea.
 • 3. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018 Quines obres poden ser objecte de plagi? Qualsevol obra original, ja siga literària, artística o científica: • Tesis, articles de revistes, etc. • Composicions musicals. • Obres cinematogràfiques i audiovisuals. • Projectes, plànols, maquetes d’obres arquitectòniques o d'enginyeria. • Programes d'ordinador i bases de dades. • Pàgines web i obres multimèdia. • També les obres derivades de les originals: traduccions, adaptacions, resums,etc.) • El plagi es pot atribuir tant a un treball sencer com a una sola frase. Què no ésplagi? • Els treballs o idees originals. • El coneixement comú: fets o dades generalment conegudes o de domini públic. • La recopilació dels resultats d’una investigació original. Legislació contra elplagi L'última reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovada a les darreries del 2014 (Llei 21/2014, de 4 de novembre) va entrar en vigor l'1 de gener del 2015. La llei es va aplicar a la fi del 2015, i es va adaptar a les noves possibilitats que ofereix el món digital. La segona eina amb què compten els autors per a protegir els seus drets és la Llei Orgànica 2/1984 de 26 de març, la qual regula el dret de rectificació.
 • 4. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018 Aquesta llei ha permés que, en el termini de 7 dies des de la publicació, l’autor plagiat puga remetre una carta de rectificació, que ha de ser publicada en els tres dies següents a la seua recepció. Si no es produeix la rectificació, l’autor pot plantejar una acció judicial de tramitació ràpida. També s’han de considerar les Directives Comunitàries sobre la matèria, especialment la Directiva 2001/29/CE sobre drets d’autor i drets afins en la societat de la informació. Com evitar el plagi? Cita la frase o els paràgrafs directament de l’original i reconeix l'autoria i la font original mitjançant una cita o referència bibliogràfica En aquest cas es tracta d'incloure en el nostre treball les frases preses directament de l’original. És a dir, utilitzar les paraules de l’autor, però: • Sempre entre cometes: s’han de distingir perfectament de la resta del text (cursiva, paràgrafs independents, tabulacions...). • Han d’anar acompanyades d’una explicació o interpretació pròpia de la cita. • S’ha de citar l’autor mitjançant una referència bibliogràfica. La utilització de les cites no atempta contra els drets d’autor: es tracta d’un límit a la llei. Parafraseja les paraules originals de l’autor (resumint-les o no) i inclou una cita o referència bibliogràfica de la font original
 • 5. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018 Parafrasejar consisteix en reproduir amb altres paraules allò que altra persona ha dit o escrit. No és simplement canviar superficialment el text (unes paraules per unes altres sinònimes o alterar el seu ordre). És llegir l’original, comprendre el que diu l’autor, sintetitzar la informació i escriure-la amb les nostres paraules. El text resultant té intrínseca la participació activa de l'estudiant, evidenciant que té coneixement del tema, amb un sentit i segell autèntic i propi. Parafrasejar sense citar la font és un dels plagis inconscients més freqüents: encara que usem nostres pròpies paraules, la idea no és nostra i hem de citar a l'autor de la mateixa. Algunes idees per a parafrasejar: • Utilitza sinònims per atotes les paraules que no siguen genèriques. • Canvia la veu passiva per l'activa o viceversa. • Canvia l’estructura de les paraules, oracions o paràgrafs. • Resumeix frases iparàgrafs. Veiem un exemple? Consulta el nostre tutorial per a citar fonts i redactar referències bibliogràfiques: https://www.uv.es/websbd/formacio/cites_2010.pdf Pren notes: el plagi inconscient es deu moltes vegades a una mala organització de la bibliografia que hem recollit per a un treball. La Universitat de València posa a disposició del seu professorat un servei de detecció del plagi, integrat a la plataforma Moodle: Urkund
 • 6. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018 Llicències Creative Commons Les llicències Creative Commons proporcionen una manera fàcil d’autoritzar els usos d’una obra. Permeten que les obres puguen ser compartides i reutilitzades en termes flexibles i legals. L’autor pot utilitzar 6 llicències: L’autor, mitjançant aquestes llicències, pot cedir algun dels seus drets. El dret bàsic obligatori és el reconeixement de l’autoria. Per tant, encara que utilitzem per als nostres treballs una obra amb llicència CC, sempre és obligatori citar l’autor.
 • 7. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, 12/01/2018 Bibliografia Biblioteca Universidad de Sevilla. El plagio [en línia]. https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/plagio_2015.pdf [Consulta: 15 nov. 2017]. Universitat Politècnica de Catalunya. Com evitar el plagi, com detectar-lo [en línia]. http://publica.upc.edu/ca/copyright/plagi [Consulta: 15 de nov. 2017]. CRUE-REBIUN. El Plagio y la honestidad académica. [en línia]. http://www.crue.org/tutorial_plagio [Consulta: 12 desembre 2017]. CREATIVE COMMONS CPJ. Sé creativo. [en línia]. https://youtu.be/OUo3KMkOETY [Consulta: 15 novembre 2017]. Eduteka. Plagio: Qué es y cómo se evita [en línia]. http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/1/164/125/1 [Consulta: 12 desembre 2017]. Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifiquen el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. BOE, 5 de novembre de 2014, núm. 268, p. 90404 [en línia]. https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/11/05/pdfs/BO E-A-2014-11404-C.pdf [Consulta: 10 novembre 2017]. Universidad Carlos III de Madrid. Propiedad intelectual y derechos de autor: cuestiones generales. [en línia]. https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoDosCo lumnas/1371213999139 [Consulta: 15 de nov. 2017]. University of California, Davis. Division of Student Judicial Affairs. Avoiding Plagiarism. Mastering The Art or Scolarship [en línia]. http://sja.ucdavis.edu/files/plagiarism.pdf [Consulta: 15 de nov. 2017]