SlideShare a Scribd company logo
Caroline Nielsen
Ledare/chef HR
Ordning och reda med engagemang ochmänniskan i centrum
De senaste årenhar jag jobbatsomchefochledare främstinom produktion, bemanning ochservice. Jag har
arbetat medansvar för kund, rehabilitering arbetsmiljö, både fysisk ochpsykosocial, resultatochbudget
samt med säkerhetsfrågor. Ettprimärt mål har varit att få ut individer på ”övergångsarbeten”dvs. attfå
medarbetare på denreguljäraarbetsmarknaden.
Är bra på att stöttagrupper, att stärka det somfungerar ochstärkasjälvförtroendethos både hos enskilda
medarbetare ochgrupper. Är densomstår för lugneti enstressig situation. Iförändring ser jag möjligheter
framför svårigheter. Är kreativ ochhar förmåganatt se nyamöjligheter, samtidigtsomjag känner bekväm
med att detfinns regler ochlagar attförhålla sig till. Jag har läst organisation, ledarskapocharbetsrättpå
Universitetet
Jag vill arbeta i enorganisationdär utveckling ochförändring är endel av vardagen. Enorganisationdär
struktur är viktigtochdär jag kanbli utmanad att göraeninsats. Jag vill jobbasomledare/coach/HR, detär i
den rollensomminaerfarenheter ochkunskaper bästkommer till sinrätt ochdär jag bästkan göra skillnad.
Minakunskaper i ledarskap och arbetsrätti kombinationmed kurser inompersonaladministration gör mig
rustad att stå kvar i förändring ochoväntade situationer.
Min styrka ligger i att hitta logik i kaos och skapa struktur, att engagera och motivera människor att vara
engagerade och delaktiga i arbetet
Mintidigare chefsäger ommig
- Caroline levererar alltid i tid med hög kvalitet.
Jag är:
EFFEKTIV – LOJAL Jag är lugn, prestigelösochtänker alltid på företagets bästa. Har stor vana vid
självständigtarbete ochegenplanering, vilket ställer krav på noggrannhetochettstrukturerar arbetssätt. En
annan mycketviktig del är problemlösning, denbrinner jag för ochhar framgångsrikthitta lösningar som
gynnatuppdragsgivarnagenomåren. När situationenkräver ett snabbt beslutryggar jag inte för attfatta ett
sånt ävenomjag i normalläge strävar efter att alla är med.
FÖRTROENDEINGIVANDE-FOKUSERAD Minerfarenhetochpersonligaegenskaper i symbiosmedett
självständigtarbetssätt ochsäkerheti leveranserna har alltid bidragit till att företagets/organisationenchefer
ochkollegorknättrygghetochstabilitet. Lätt att skapa kontakt ochgodarelationer. Jag är målinriktad, lugn
ochtålmodig, driven, intuitiv.
KOMMUNIKATIV– STRUKTURERAD Har godförmågaattse saker ur olikaperspektiv ävenutanför normen
vilketger stabilaochlångsiktigalösningar. Jag är enbra lagspelare mångsidig, kommunikativ ochprestige-
lös i mitt samarbete utan att förloramin integritetochär alltid målmedveteni min leverans.
Varma hälsningar
CarolineNielsen
Nämndemansbacken92
12838 Skarpnäck,
Tel: 0723187411
c.nielsen5831@gmail.com

More Related Content

Viewers also liked

CV Anders Lundell Svenska
CV Anders Lundell SvenskaCV Anders Lundell Svenska
CV Anders Lundell SvenskaAnders Lundell
 
Cv 2015 Svenska ink. personligt brev
Cv 2015 Svenska ink. personligt brevCv 2015 Svenska ink. personligt brev
Cv 2015 Svenska ink. personligt brevIlja Berkenbos
 
Cv Lars Aspling Okt 2010
Cv Lars Aspling Okt 2010Cv Lars Aspling Okt 2010
Cv Lars Aspling Okt 2010
Lars Aspling
 
Cv Sophia BlåVall
Cv Sophia BlåVallCv Sophia BlåVall
Cv Sophia BlåVall
sopbla
 
Wasef personlig brev
Wasef personlig brevWasef personlig brev
Wasef personlig brev
Wasef Gharib
 
CV och personligt brev i nätverkssamhället
CV och personligt brev i nätverkssamhälletCV och personligt brev i nätverkssamhället
CV och personligt brev i nätverkssamhället
Mattias Östmar
 
Om professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanaler
Om professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanalerOm professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanaler
Om professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanalerMats Adamczak
 
Cv elena mikitas 101109 med foto
Cv elena mikitas 101109 med fotoCv elena mikitas 101109 med foto
Cv elena mikitas 101109 med fotoklara7
 
CV Christer Edman Swedish
CV Christer Edman SwedishCV Christer Edman Swedish
CV Christer Edman Swedish
Christer Edman
 
12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom
12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom
12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom
Torbjörn Sandblad
 

Viewers also liked (14)

CV Anders Lundell Svenska
CV Anders Lundell SvenskaCV Anders Lundell Svenska
CV Anders Lundell Svenska
 
Cv 2015 Svenska ink. personligt brev
Cv 2015 Svenska ink. personligt brevCv 2015 Svenska ink. personligt brev
Cv 2015 Svenska ink. personligt brev
 
Styrelsebrev CV
Styrelsebrev CVStyrelsebrev CV
Styrelsebrev CV
 
Cv Lars Aspling Okt 2010
Cv Lars Aspling Okt 2010Cv Lars Aspling Okt 2010
Cv Lars Aspling Okt 2010
 
Cv Sophia BlåVall
Cv Sophia BlåVallCv Sophia BlåVall
Cv Sophia BlåVall
 
Wasef personlig brev
Wasef personlig brevWasef personlig brev
Wasef personlig brev
 
3 att forsorja_sig_och_utvecklas_i_sverige
3 att forsorja_sig_och_utvecklas_i_sverige3 att forsorja_sig_och_utvecklas_i_sverige
3 att forsorja_sig_och_utvecklas_i_sverige
 
Cv linked in jan 2013
Cv linked in jan 2013Cv linked in jan 2013
Cv linked in jan 2013
 
CV och personligt brev i nätverkssamhället
CV och personligt brev i nätverkssamhälletCV och personligt brev i nätverkssamhället
CV och personligt brev i nätverkssamhället
 
Om professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanaler
Om professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanalerOm professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanaler
Om professionell anvã¤ndning av sociala medier och andra digitala kanaler
 
Cv elena mikitas 101109 med foto
Cv elena mikitas 101109 med fotoCv elena mikitas 101109 med foto
Cv elena mikitas 101109 med foto
 
Åstorp folkhögskola
Åstorp folkhögskolaÅstorp folkhögskola
Åstorp folkhögskola
 
CV Christer Edman Swedish
CV Christer Edman SwedishCV Christer Edman Swedish
CV Christer Edman Swedish
 
12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom
12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom
12 misstag som sänker det personliga brevet och så undviker du dom
 

Similar to Personligt brev 201510-16

Person Hantering - en dimension förbi CV
Person Hantering - en dimension förbi CVPerson Hantering - en dimension förbi CV
Person Hantering - en dimension förbi CV
Stig-Arne Kristoffersen
 
Sammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael SödermalmSammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael Södermalm
Gabriella Arroyo
 
Folder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
Lars Aspling
 
IPU Analys För Effektivt Arbete
IPU Analys För Effektivt Arbete IPU Analys För Effektivt Arbete
IPU Analys För Effektivt Arbete
Sigma IT Management
 
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
caniceconsulting
 
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Mia Kolmodin
 
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Frontit
 
Framgångsrika team
Framgångsrika teamFramgångsrika team
Framgångsrika team
100-listan
 
Nerifranperspektivet
NerifranperspektivetNerifranperspektivet
Nerifranperspektivet
Olle Leckne
 
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Kntnt
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 

Similar to Personligt brev 201510-16 (20)

Person Hantering - en dimension förbi CV
Person Hantering - en dimension förbi CVPerson Hantering - en dimension förbi CV
Person Hantering - en dimension förbi CV
 
CV_Charlotte Ceder org
CV_Charlotte Ceder orgCV_Charlotte Ceder org
CV_Charlotte Ceder org
 
Sammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael SödermalmSammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael Södermalm
 
Folder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
 
IPU Analys För Effektivt Arbete
IPU Analys För Effektivt Arbete IPU Analys För Effektivt Arbete
IPU Analys För Effektivt Arbete
 
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
 
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
 
impro för chefer
impro för cheferimpro för chefer
impro för chefer
 
Projektforum 091119 vibeke
Projektforum 091119 vibekeProjektforum 091119 vibeke
Projektforum 091119 vibeke
 
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
 
Framgångsrika team
Framgångsrika teamFramgångsrika team
Framgångsrika team
 
Nerifranperspektivet
NerifranperspektivetNerifranperspektivet
Nerifranperspektivet
 
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 

Personligt brev 201510-16

 • 1. Caroline Nielsen Ledare/chef HR Ordning och reda med engagemang ochmänniskan i centrum De senaste årenhar jag jobbatsomchefochledare främstinom produktion, bemanning ochservice. Jag har arbetat medansvar för kund, rehabilitering arbetsmiljö, både fysisk ochpsykosocial, resultatochbudget samt med säkerhetsfrågor. Ettprimärt mål har varit att få ut individer på ”övergångsarbeten”dvs. attfå medarbetare på denreguljäraarbetsmarknaden. Är bra på att stöttagrupper, att stärka det somfungerar ochstärkasjälvförtroendethos både hos enskilda medarbetare ochgrupper. Är densomstår för lugneti enstressig situation. Iförändring ser jag möjligheter framför svårigheter. Är kreativ ochhar förmåganatt se nyamöjligheter, samtidigtsomjag känner bekväm med att detfinns regler ochlagar attförhålla sig till. Jag har läst organisation, ledarskapocharbetsrättpå Universitetet Jag vill arbeta i enorganisationdär utveckling ochförändring är endel av vardagen. Enorganisationdär struktur är viktigtochdär jag kanbli utmanad att göraeninsats. Jag vill jobbasomledare/coach/HR, detär i den rollensomminaerfarenheter ochkunskaper bästkommer till sinrätt ochdär jag bästkan göra skillnad. Minakunskaper i ledarskap och arbetsrätti kombinationmed kurser inompersonaladministration gör mig rustad att stå kvar i förändring ochoväntade situationer. Min styrka ligger i att hitta logik i kaos och skapa struktur, att engagera och motivera människor att vara engagerade och delaktiga i arbetet Mintidigare chefsäger ommig - Caroline levererar alltid i tid med hög kvalitet. Jag är: EFFEKTIV – LOJAL Jag är lugn, prestigelösochtänker alltid på företagets bästa. Har stor vana vid självständigtarbete ochegenplanering, vilket ställer krav på noggrannhetochettstrukturerar arbetssätt. En annan mycketviktig del är problemlösning, denbrinner jag för ochhar framgångsrikthitta lösningar som gynnatuppdragsgivarnagenomåren. När situationenkräver ett snabbt beslutryggar jag inte för attfatta ett sånt ävenomjag i normalläge strävar efter att alla är med. FÖRTROENDEINGIVANDE-FOKUSERAD Minerfarenhetochpersonligaegenskaper i symbiosmedett självständigtarbetssätt ochsäkerheti leveranserna har alltid bidragit till att företagets/organisationenchefer ochkollegorknättrygghetochstabilitet. Lätt att skapa kontakt ochgodarelationer. Jag är målinriktad, lugn ochtålmodig, driven, intuitiv. KOMMUNIKATIV– STRUKTURERAD Har godförmågaattse saker ur olikaperspektiv ävenutanför normen vilketger stabilaochlångsiktigalösningar. Jag är enbra lagspelare mångsidig, kommunikativ ochprestige- lös i mitt samarbete utan att förloramin integritetochär alltid målmedveteni min leverans. Varma hälsningar CarolineNielsen Nämndemansbacken92 12838 Skarpnäck, Tel: 0723187411 c.nielsen5831@gmail.com