SlideShare a Scribd company logo
METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH

 METODOLOGIA WIZUALNA
SOCJOLOGIA WIZUALNA:
  jest dyscypliną dość młodą, która nie zdążyła
  się jeszcze ukonstytuować. Polega na
  interpretacji przez socjologa przejawów
  wizualnych (najczęściej zdjęć) działalności
  człowieka, mogą to być zdjęcia z bieżącej
  epoki, lub przedstawiające jakieś wydarzenia
  historyczne. Ciekawe jest interpretowanie zdjęć
  dotyczących dnia codziennego, można się z
  nich dowiedzieć m.in o sposobach ubierania się
  ludzi, miejscu zamieszkania, ich formach
  wyrazu, sytuacji ekonomicznej i życiowej itd.
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE
C. D.
  W American Journal of Sociology pomiędzy rokiem 1896 a 1916
  opublikowano 31 artykułów, w których użyto fotografii jako
  ilustracji bądź jako materiału dowodowego dla jakichś tez
  socjologicznych. Prawie od samego początku istnienia socjologii
  jako nauki akademickiej używano fotografii jako materiału
  empirycznego i analitycznego, choć częściej wizualne metody
  reprezentacji i zapisu oraz analizy danych stosowano w
  antropologii kulturowej. Fotografii używano jako instrumentu
  społecznej analizy, szczególnie w zaangażowanej reformistycznie
  socjologii. Cywilizacja obrazu, w jakiej obecnie żyjemy, w coraz
  większym stopniu wymaga metod badawczych używających
  ‘obrazu’, a w konsekwencji także metod prezentacji i interpretacji
  danych oraz wniosków badawczych, gdzie bardzo ważną role
  pełnią określone ‘wizualne wyobrażenia’ pojęć oraz hipotez.
C. D.

  Typowe definicje sytuacji i motywy działań
  mogą być odczytywane z
  gestów, spojrzeń, ulokowania w przestrzeni
  fizycznej, rekwizytów, obiektów z otoczenia
  fizycznego sfotografowanych osób.
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE
JAK OKREŚLIŁ TO SZTOMPKA :

  "fotografując lub interpretując zastane
  materiały fotograficzne, docieramy do
  wizualnie uchwytnych, zewnętrznie
  obserwowalnych aspektów życia
  społecznego, czy inaczej - danych
  wizualnych".
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE
W TEN SPOSÓB REALIZUJEMY DWA CELE:
 "(...) chcemy odkryć istotne cechy
 społeczeństwa, jego kultury czy struktury
 społecznej, których fotografowane zjawiska
 są przejawami, oznakami zewnętrznymi",
 "pragniemy mianowicie za pośrednictwem
 obrazu fotograficznego odkryć istotne
 prawidłowości życia społecznego, kultury czy
 struktury społecznej, do realizacji tego celu
 nie wystarczy pojedyncze zdjęcie".
SOCJOLOGIA WIZUALNA

  Obrazy różnego typu są od dawna źródłem
  wiedzy o społeczeństwie i procesach w nim
  zachodzących dla przedstawicieli wielu
  różnych dziedzin nauki. Coraz częściej
  korzystają z obrazów również badacze rynku
  i marketingowcy.
ZEBRANE PRZEZ BADACZY MATERIAŁY
IKONOGRAFICZNE MOGĄ BYĆ ANALIZOWANE CO
NAJMNIEJ W KILKU WYMIARACH:

 tego, co widzimy w wersji analizy ilościowej
 (czyli opisu i policzenia obiektów oraz ich
 poszczególnych elementów występujących i
 niewystępujących),
 tego co widzimy w wersji analizy jakościowej.
 Chodzi tu o znaczenia symboliczne
 analizowanego obrazu (obrazów) oraz
 występujących na nim elementów (np. jakie
 elementy wystroju wnętrz lub ubioru są
 charakterystyczne dla badanej grupy).
SOCJOLOGIA WIZUALNA
C. D.
  Dokonując analizy, możemy, a wielokrotnie
  wręcz powinniśmy zadać sobie pytania m.in.
  o intencje i postawy osób, grup, organizacji
  tworzących komunikat czy założone przez
  twórcę obrazu cechy odbiorców, które bierze
  pod uwagę, formułując komunikat (obraz
  prawdziwy czy też poza). Istotne są także
  cechy systemu społeczno-
  kulturowego, prawnego, korporacyjnego, w
  którym komunikat powstał lub do którego jest
  adresowany.
C. D.
  Praktyka wskazuje, że badacz staje przed
  problemem ubytku materiału zdjęciowego (gdy
  robi się duże badanie ilościowe na różnego typu
  próbach, z reguły powstaje problem braku
  części zdjęć ze względu na brak zgody na ich
  wykonanie). Tego typu problem pociąga za sobą
  trudności w zakresie interpretacji
  ilościowej, gdyż nie wiemy, czy np. brak zgody
  nie pojawia się w jakiejś szczególnej grupie
  respondentów oraz czy któraś z grup nie jest
  nadreprezentowana dlatego, że ma skłonność
  do ekshibicjonizmu.
SOCJOLOGIA WIZUALNA
C. D.
  Wykorzystanie obrazów jako elementów komunikacji wyników
  badań często pomaga, ale powinniśmy mieć świadomość, że
  może powodować to zawężanie i spłycanie interpretacji lub też
  zapamiętywanie tylko części istotnych informacji. Widzimy target
  jako zdjęcie osoby je personifikującej, jej domu, ciuchów, różnych
  sytuacji życiowych, ale i tutaj kryje się niebezpieczeństwo, ze
  nasz obraz będzie zbyt jednorodny, zbyt płaski i nie zobaczymy
  wszystkich klientów w jednym zdjęciu, ale jednego klienta
  symbol, z którym duża część targetu się nie identyfikuje. A co z
  ewentualnymi podtargetami? Czy warto je ilustrować, czy tylko
  poprzestać na pokazaniu przypadków wyróżniających opisywaną
  grupę? W mojej opinii warto jest pokazywać wielość oraz
  wyjątkowość, aby odbiorca analizy nie zapomniał o tej kryjącej się
  za kilkoma zdjęciami różnorodności.
SOCJOLOGIA WIZUALNA
C. D.

  Praktyka badawcza w zakresie
  wykorzystania obrazów różnego typu jako
  źródła wiedzy o rzeczywistości uczy pokory i
  wymaga zachowania szczególnej
  staranności eksploracyjnej, ale jest
  pasjonująca i pozwala w dużej mierze
  pogłębić nasze poznanie, przekroczyć
  barierę słowa i deklaracji.
C. D.
  To dyscyplina z przyszłością. Nie ulega
  wątpliwości, że nasycenie życia społecznego
  treściami wizualnymi, a więc zarówno
  przedstawieniami wizualnymi, jak przejawami
  wizualnymi, będzie rosnąć w epoce późnej
  nowoczesności. Globalizujący się świat współczesny
  staje się coraz bardziej spektakularny i kolorowy, a
  ekspansja coraz to nowych mediów niepomiernie
  bogaci zasób obrazów stanowiących otoczkę życia
  codziennego. Fundamentalne, głębokie i ukryte
  właściwości struktury społecznej czy prawidłowości
  funkcjonowania społeczeństwa będą coraz wyraźniej
  ujawniać się na obserwowalnej powierzchni zjawisk
  społecznych.
SOCJOLOGIA WIZUALNA
C. D.

  Dlatego coraz większe znaczenie dla
  poznania socjologicznego mieć będzie
  obserwacja, a wiele tajemnic społeczeństwa
  będzie można rozwikłać po prostu uważnie
  patrząc wokół. Tak samo jak potoczna
  kompetencja wizualna będzie coraz
  ważniejsza dla uczestników życia
  społecznego, tak wyobraźnia wizualna
  będzie coraz ważniejsza dla badających
  społeczeństwo socjologów.
SOCJOLOGIA WIZUALNA
DZIĘKUJEMY 

More Related Content

Similar to soco

Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miastaPoza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Stowarzyszenie KONTAKT
 
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkulturyIdol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Jakub Jakubowski
 
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Topografie
 
Badanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-Making
Badanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-MakingBadanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-Making
Badanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-Making
Sabina Cisek
 
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
Małopolski Instytut Kultury
 

Similar to soco (20)

Warsztaty archetypy osobowości lublin 29 sierpień 15
Warsztaty archetypy osobowości lublin 29 sierpień 15Warsztaty archetypy osobowości lublin 29 sierpień 15
Warsztaty archetypy osobowości lublin 29 sierpień 15
 
Abstrakt gillian rose
Abstrakt  gillian roseAbstrakt  gillian rose
Abstrakt gillian rose
 
Paweł Jaworski
Paweł JaworskiPaweł Jaworski
Paweł Jaworski
 
Wizualizacja danych jakościowych
Wizualizacja danych jakościowychWizualizacja danych jakościowych
Wizualizacja danych jakościowych
 
Pierre bourdieu
Pierre bourdieuPierre bourdieu
Pierre bourdieu
 
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miastaPoza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
 
26_Praca_socjalna_a_praktyka
26_Praca_socjalna_a_praktyka26_Praca_socjalna_a_praktyka
26_Praca_socjalna_a_praktyka
 
Mgr
MgrMgr
Mgr
 
W8 Mead
W8 MeadW8 Mead
W8 Mead
 
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan GradRecenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
 
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkulturyIdol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
 
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
Czasoprzestrzenie Przestrzeń i czas społecznie doświadczane...Przykład Łodzi_...
 
Socjologia
Socjologia Socjologia
Socjologia
 
Kompetencje animatora_IKP UW
Kompetencje animatora_IKP UWKompetencje animatora_IKP UW
Kompetencje animatora_IKP UW
 
Model społeczny mieszkalnictwa
Model społeczny mieszkalnictwaModel społeczny mieszkalnictwa
Model społeczny mieszkalnictwa
 
Warsztaty archetypy osobowości
Warsztaty archetypy osobowościWarsztaty archetypy osobowości
Warsztaty archetypy osobowości
 
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architekturyDorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury
 
Badanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-Making
Badanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-MakingBadanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-Making
Badanie zachowan informacyjnych uzytkownikow bibliotek: metodologia Sense-Making
 
Naturalizm pozytywizm
Naturalizm pozytywizmNaturalizm pozytywizm
Naturalizm pozytywizm
 
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
WYDARZENIE KULTURALNE JAKO ELEMENT TURYSTYCZNEJ PROMOCJI MIEJSCA NA PRZYKŁADZ...
 

More from gs24

Akademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia SzczecinAkademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia Szczecin
gs24
 
Prezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecinaPrezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecina
gs24
 
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinieCentrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
gs24
 
Struga Szczecin
Struga SzczecinStruga Szczecin
Struga Szczecin
gs24
 
Kalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszenieKalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszenie
gs24
 
Szczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystowSzczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystow
gs24
 
Galeria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczecinieGaleria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczecinie
gs24
 
Obwodnica
ObwodnicaObwodnica
Obwodnica
gs24
 

More from gs24 (8)

Akademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia SzczecinAkademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia Szczecin
 
Prezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecinaPrezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecina
 
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinieCentrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
 
Struga Szczecin
Struga SzczecinStruga Szczecin
Struga Szczecin
 
Kalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszenieKalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszenie
 
Szczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystowSzczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystow
 
Galeria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczecinieGaleria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczecinie
 
Obwodnica
ObwodnicaObwodnica
Obwodnica
 

soco

 • 1. METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH METODOLOGIA WIZUALNA
 • 2. SOCJOLOGIA WIZUALNA:  jest dyscypliną dość młodą, która nie zdążyła się jeszcze ukonstytuować. Polega na interpretacji przez socjologa przejawów wizualnych (najczęściej zdjęć) działalności człowieka, mogą to być zdjęcia z bieżącej epoki, lub przedstawiające jakieś wydarzenia historyczne. Ciekawe jest interpretowanie zdjęć dotyczących dnia codziennego, można się z nich dowiedzieć m.in o sposobach ubierania się ludzi, miejscu zamieszkania, ich formach wyrazu, sytuacji ekonomicznej i życiowej itd.
 • 4. C. D.  W American Journal of Sociology pomiędzy rokiem 1896 a 1916 opublikowano 31 artykułów, w których użyto fotografii jako ilustracji bądź jako materiału dowodowego dla jakichś tez socjologicznych. Prawie od samego początku istnienia socjologii jako nauki akademickiej używano fotografii jako materiału empirycznego i analitycznego, choć częściej wizualne metody reprezentacji i zapisu oraz analizy danych stosowano w antropologii kulturowej. Fotografii używano jako instrumentu społecznej analizy, szczególnie w zaangażowanej reformistycznie socjologii. Cywilizacja obrazu, w jakiej obecnie żyjemy, w coraz większym stopniu wymaga metod badawczych używających ‘obrazu’, a w konsekwencji także metod prezentacji i interpretacji danych oraz wniosków badawczych, gdzie bardzo ważną role pełnią określone ‘wizualne wyobrażenia’ pojęć oraz hipotez.
 • 5. C. D.  Typowe definicje sytuacji i motywy działań mogą być odczytywane z gestów, spojrzeń, ulokowania w przestrzeni fizycznej, rekwizytów, obiektów z otoczenia fizycznego sfotografowanych osób.
 • 7. JAK OKREŚLIŁ TO SZTOMPKA :  "fotografując lub interpretując zastane materiały fotograficzne, docieramy do wizualnie uchwytnych, zewnętrznie obserwowalnych aspektów życia społecznego, czy inaczej - danych wizualnych".
 • 9. W TEN SPOSÓB REALIZUJEMY DWA CELE:  "(...) chcemy odkryć istotne cechy społeczeństwa, jego kultury czy struktury społecznej, których fotografowane zjawiska są przejawami, oznakami zewnętrznymi",  "pragniemy mianowicie za pośrednictwem obrazu fotograficznego odkryć istotne prawidłowości życia społecznego, kultury czy struktury społecznej, do realizacji tego celu nie wystarczy pojedyncze zdjęcie".
 • 10. SOCJOLOGIA WIZUALNA  Obrazy różnego typu są od dawna źródłem wiedzy o społeczeństwie i procesach w nim zachodzących dla przedstawicieli wielu różnych dziedzin nauki. Coraz częściej korzystają z obrazów również badacze rynku i marketingowcy.
 • 11. ZEBRANE PRZEZ BADACZY MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE MOGĄ BYĆ ANALIZOWANE CO NAJMNIEJ W KILKU WYMIARACH:  tego, co widzimy w wersji analizy ilościowej (czyli opisu i policzenia obiektów oraz ich poszczególnych elementów występujących i niewystępujących),  tego co widzimy w wersji analizy jakościowej. Chodzi tu o znaczenia symboliczne analizowanego obrazu (obrazów) oraz występujących na nim elementów (np. jakie elementy wystroju wnętrz lub ubioru są charakterystyczne dla badanej grupy).
 • 13. C. D.  Dokonując analizy, możemy, a wielokrotnie wręcz powinniśmy zadać sobie pytania m.in. o intencje i postawy osób, grup, organizacji tworzących komunikat czy założone przez twórcę obrazu cechy odbiorców, które bierze pod uwagę, formułując komunikat (obraz prawdziwy czy też poza). Istotne są także cechy systemu społeczno- kulturowego, prawnego, korporacyjnego, w którym komunikat powstał lub do którego jest adresowany.
 • 14. C. D.  Praktyka wskazuje, że badacz staje przed problemem ubytku materiału zdjęciowego (gdy robi się duże badanie ilościowe na różnego typu próbach, z reguły powstaje problem braku części zdjęć ze względu na brak zgody na ich wykonanie). Tego typu problem pociąga za sobą trudności w zakresie interpretacji ilościowej, gdyż nie wiemy, czy np. brak zgody nie pojawia się w jakiejś szczególnej grupie respondentów oraz czy któraś z grup nie jest nadreprezentowana dlatego, że ma skłonność do ekshibicjonizmu.
 • 16. C. D.  Wykorzystanie obrazów jako elementów komunikacji wyników badań często pomaga, ale powinniśmy mieć świadomość, że może powodować to zawężanie i spłycanie interpretacji lub też zapamiętywanie tylko części istotnych informacji. Widzimy target jako zdjęcie osoby je personifikującej, jej domu, ciuchów, różnych sytuacji życiowych, ale i tutaj kryje się niebezpieczeństwo, ze nasz obraz będzie zbyt jednorodny, zbyt płaski i nie zobaczymy wszystkich klientów w jednym zdjęciu, ale jednego klienta symbol, z którym duża część targetu się nie identyfikuje. A co z ewentualnymi podtargetami? Czy warto je ilustrować, czy tylko poprzestać na pokazaniu przypadków wyróżniających opisywaną grupę? W mojej opinii warto jest pokazywać wielość oraz wyjątkowość, aby odbiorca analizy nie zapomniał o tej kryjącej się za kilkoma zdjęciami różnorodności.
 • 18. C. D.  Praktyka badawcza w zakresie wykorzystania obrazów różnego typu jako źródła wiedzy o rzeczywistości uczy pokory i wymaga zachowania szczególnej staranności eksploracyjnej, ale jest pasjonująca i pozwala w dużej mierze pogłębić nasze poznanie, przekroczyć barierę słowa i deklaracji.
 • 19. C. D.  To dyscyplina z przyszłością. Nie ulega wątpliwości, że nasycenie życia społecznego treściami wizualnymi, a więc zarówno przedstawieniami wizualnymi, jak przejawami wizualnymi, będzie rosnąć w epoce późnej nowoczesności. Globalizujący się świat współczesny staje się coraz bardziej spektakularny i kolorowy, a ekspansja coraz to nowych mediów niepomiernie bogaci zasób obrazów stanowiących otoczkę życia codziennego. Fundamentalne, głębokie i ukryte właściwości struktury społecznej czy prawidłowości funkcjonowania społeczeństwa będą coraz wyraźniej ujawniać się na obserwowalnej powierzchni zjawisk społecznych.
 • 21. C. D.  Dlatego coraz większe znaczenie dla poznania socjologicznego mieć będzie obserwacja, a wiele tajemnic społeczeństwa będzie można rozwikłać po prostu uważnie patrząc wokół. Tak samo jak potoczna kompetencja wizualna będzie coraz ważniejsza dla uczestników życia społecznego, tak wyobraźnia wizualna będzie coraz ważniejsza dla badających społeczeństwo socjologów.