SlideShare a Scribd company logo
National monarchy
National monarchy
Nais mo bang maging hari o reyna? Ano ang gagawin
mo bilang isang hari o reyna? Pag-isipan mo kung papaano
ka mamamahala sa iyong nanasakupan?
   __________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Dumating ang panahon na isa-isang nasupil
ng mga hari ang humihinang lakas ng panginoong
piyudal. Ang paggamit ng sobrang kapangyarihan
ng mga panginoong piyudal ang nagtulak sa mga
mamamayan upang ibaling ang kanilang
katapatan at serbisyo sa hari at kilalanin ito bilang
pangkalahatang pinuno.
MGA DAHILAN SA
PAGYABONG NG
 MONARKIYA
Sa huling bahagi ng Kalagitnaang Panahon,
unti-unting lumakas ang kapangyarihan ng mga
hari. Samantala ang mga panginoong may lupa at
ang mga maharlika ay nawalan ng kapangyarihan.

   Ang mga sumusunod ay mga salik o dahilan
sa paglakas ng monarkiyang nasyunal at paghina
ng panginoong may lupa.
KRUSADA. Maraming mga panginoon na may lupa ang
nahalina na sumama sa krusada. Nang hindi na nakabalik
ang mga ito sa kanilang mga estado, humina at
nabawasan ang mgalaki ang kanilang bilang sa Europa.
SALAPI. Dahil sa malawakang paggamit ng salapi at
paggamit ng buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ay
nakapagtatag ng sundalong hukbo ang mga tagapamahala
ng mga bayan at lungsod. Sa ganitong kalagayan ay hindi
na sila umaasa sa mga panginoong may lupa sa
pagtatanggol ng kaharian.
PAGBILI NG KALAYAAN. Nagkaroon ng pagkakataon ang
mga alipin at mga mangangalakal na bumili ng kalayaan
ng kanilang bayan at sarili mula sa mga panginoong may
lupa. Bukod dito, nais ng mga ito na mapasailalim at
mapamunuan ng isang hari kaysa isang panginoong may
lupa sapagkat binigyan sil nito ng proteksiyon, sistemang
batas at pananalapi.
WIKA. Ang pagkakaroon ng isang wika ng isang lugar. Ang
mga mamamayan ay may magkakatulad na wika ay
nagkaroon ng higit na pagkakaisa at naging matapat sa
kanilang estado at sa hari nito.
 Dahilan sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod, ay ang paghina
 ng sistemang piyudlismo sa Europa.
 Ang dating mga lupang pansakahan ay hindi na gaanong mainam
 pagtamnan kaya’t ang mga lupaing ito ay pinagtayuan ng mga
 industriya at plantasyon.
 Nagdulot ito ng mabilis na pagbabago sa anyo ng ekonomiya sa
 Europa.
 Ganoon pa man ay ninais ng mga mangangalakal mula sa iba’t
 ibang panig sa Europa ang makipagkalakalan at pag-ibayuhin
 ang ekonomiya sa bawat estado.
 Bawat indibidwal ay naghahangad ng kapangyarihan sa huling
 yugto ng Panahong Midyibal.
 May tatlong pangkat o grupo ang naghahangad na magtamasa ng
 kapangyarihan.
 Ang hari, maharlika at ang simbahan.
 Ngunit ang kapangyarihang ito ay matatamasa lamang sa
 pamamagitan ng pagsuporta ng nakararaming pangkat ng tao, o
 ang masa.
 Sinasabing ang hari at simbahan ang nagtamasa ng
 kapangyarihang ito sapagkat ang pangangailangan ng masa o
 ordinaryong mamamayan gaya ng pagkakaroon ng kaligtasan o
 seguridad o kalayaan ay kanilang natugunan.
 Dahil hindi makapasok sa kalakalan ng pampalasa ang mga
 Portuges at mga Kastila, minarapat nilang humanap ng ibang
 ruta na kung saan may bansang maaring mapagkunan ng mga
 sangkap.
 Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga mamumuhunan at
 pamahalaan kung saan ang mga mamumuhunan ay
 magpapaunlak ng pera samantalang ang pamahalaan ay
 magbibigay ng barko, tao at sandatahang lakas upang
 maprotektahan ang mga manlalakbay.
 Ang ganitong kaayusan ay tinatawag na merkantilismo.
 Pangunahing layunin ng pamahalaan sa mga estado sa Europa
 ang magkamal ng maraming ginto at pilak para sa kaban ng
 bayan.
Sa iyong narinig, sino sa palagay mo sa
dalawang pangkat na ito ang nararapat na
magtamasa ng higit na kapangyarihan, ang
hari o ang simbahan? Ipaliwanag ang iyong
kuro – kuro.
Kung ikaw ay isang karaniwang mamamayan na nabuhay
sa panahon ng monarkiya, paano mo suportahan ang hari
na nagbigay sa mamamayan ng proteksiyon at kalayaan?
Magbigay ng tatlong paraan at ipaliwanag kung bakit mo
ito gagawin ang bawat isa.

1. ___________________________________________
  ___________________________________________
2. ___________________________________________
  ___________________________________________
3. ___________________________________________
  ___________________________________________
MGA DAPAT TANDAAN
• Sa pagkawala ng kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, ang hari
 ang nagsilbing pinuno at nagpatingkad sa pagtatag ng monarkiyang
 nasyunal.
• Ang wika ang nagsilbing ugnayan ng mga mamamayan upang mapanatili
 ang suporta sa kanilang nahirang na hari.
• Malaki ang ginampanan ng salapi sa pag-unlad ng monarkiyang nasyunal
 sapagkat ang mga mamamayan ay nagkaroon ng pagkakataon na bilhin
 ang kanilang kalayaan mula sa mga panginoong maylupa.
• Sa pagkatatag ng monarkiyang nasyunal nabago ang pamumuhay ng mga
 kanlurranin sa gawaing pang-ekonomiya sapagkat ang kabuhayan ay
 hindi lamang nakatuon sa lupa kundi higit na naging malawak at aktibo
 sa kinabibilangan ng iba’t ibang pangkat sa lipunan.
TAKDANG ARALIN
1.  Ano ang ibig sabihin ng Renaissance?
2.  Bakit ito nagsimula sa Italya?
3.  Sinu-sino ang mga tanyag na personalidad ang
   lumitaw sa panahong ito?
4.  Paano nakatulong ang kanilang mga
   imbensiyon sa kasalukuyang kalagayan ng
   mundo?
MGA DAPAT TANDAAN SA
NATALAKAY NA TATLONG
    ARALIN
Ang mga mangangalakal sa gawing Mediterranean
ay patuloy na nakipagkalakalan sa silangan.
Nagkaroon ng dalawang rutang pangkalakalan o
daan patungong silangan.

Ang pinakamadaling paglalakbay ay mula sa Tsina
patungong Golpo ng Persiya na humahantong sa
Ilog Tigris sa Mesopotamia. Ang isa pang ruta ay
rutang caravan patungong Constantinople.
Ang paglalakbay dagat ay inaabot ng dalawang
taon at lalong higit na matagal ang paglalakbay sa
caravan.
Sa simula, ang mga bayan-bayanan ay kontrolado
ng mga mamamayang panginoon o panginoong
piyudal. Itinuring na pagmamay-ari ng panginoong
maylupa ang mga mamamayan pati na ang mga
mangangalakal at manggagawa. Nang lumaon ang
mga ito ay humingi ng kalayaan at mga karapatan.
Ang mga kaharian ay kadalasang naitatayo sa
isang lugar na angkop para maging tirahan ng
maraming tao at magkaroon ng pakikipamuhay at
interaksiyon. Maaaring isang lugar na may tulay
upang matawid ang isang ilog at daanan ng
kalakalan. Maaari rin namang sa tabi ng dagat
kung saan may mga daungan ng mga sasakyang
dagat na pangkalakal. Kadalasan, ang pamayanan
ay nabubuo sa tabi ng palasyo o kastilyo upang
agad silang mabigyan ng proteksiyon ng hari.
Maraming salik ang itinuturing na dahilan kung
bakit nawala ang kapangyarihan ng panginoong
maylupa at nalipat ito sa mga hari. Kabilang sa
mga dahilang ito ay ang paggamit ng salapi upang
mabili ang kalayaan, ang epektong naidulot ng
krusada, at ang pagkakaroon ng isang wika na
nakatulong upang mapalapit sa isa’t isa ang mga
mamamayan at magtiwala sa kanilang hari.
THANK YOU FOR LISTENING

More Related Content

What's hot

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
Queenza Villareal
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Checka Checkah
 
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyon
Robert Lalis
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
edmond84
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
PaulineMae5
 
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluraninUnang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Piyudalismo
PiyudalismoPiyudalismo
Piyudalismo
Rufino Pomeda
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
Jared Ram Juezan
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
campollo2des
 
bourgeoisie
bourgeoisiebourgeoisie
bourgeoisie
Fherlyn Cialbo
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng Europe
Kevin Ticman
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
dsms15
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Jared Ram Juezan
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 

What's hot (20)

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
 
Ang Renaissance
Ang RenaissanceAng Renaissance
Ang Renaissance
 
Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyon
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
 
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluraninUnang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Piyudalismo
PiyudalismoPiyudalismo
Piyudalismo
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
bourgeoisie
bourgeoisiebourgeoisie
bourgeoisie
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng Europe
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
 
piyudalismo
piyudalismopiyudalismo
piyudalismo
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 

Viewers also liked

Ang Merkantilismo
Ang MerkantilismoAng Merkantilismo
Ang Merkantilismo
maryannaureo23
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Avilei
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
KrlMlg
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
chloe418
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Rhouna Vie Eviza
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
Jared Ram Juezan
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Joanna19
 
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang laranganMga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
El Reyes
 
Mga kontinente sa daigdig
Mga kontinente sa daigdigMga kontinente sa daigdig
Mga kontinente sa daigdig
JM Ramiscal
 
Mga kilalang tao noong renaisance jay-r evangelista
Mga kilalang tao noong renaisance  jay-r evangelistaMga kilalang tao noong renaisance  jay-r evangelista
Mga kilalang tao noong renaisance jay-r evangelista
Jay-r Evangelista
 
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang laranganMga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
campollo2des
 
Heograpiya at kasaysayan ng pilipinas
Heograpiya at kasaysayan ng pilipinasHeograpiya at kasaysayan ng pilipinas
Heograpiya at kasaysayan ng pilipinas
Cool Kid
 
Hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas
Hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinasHangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas
Hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas
Alice Bernardo
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan
Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayanAng kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan
Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan
AtheaGrace123
 
K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3
Noel Tan
 
Aralin 4 IMPLASYON
Aralin 4 IMPLASYONAralin 4 IMPLASYON
Aralin 4 IMPLASYON
edmond84
 
Paglakas ng europe merkantilismo
Paglakas ng europe  merkantilismoPaglakas ng europe  merkantilismo
Paglakas ng europe merkantilismo
Jared Ram Juezan
 

Viewers also liked (20)

Ang Merkantilismo
Ang MerkantilismoAng Merkantilismo
Ang Merkantilismo
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
AP G8/G9 lm q3
AP G8/G9 lm q3AP G8/G9 lm q3
AP G8/G9 lm q3
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
 
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang laranganMga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
 
Mga kontinente sa daigdig
Mga kontinente sa daigdigMga kontinente sa daigdig
Mga kontinente sa daigdig
 
Mga kilalang tao noong renaisance jay-r evangelista
Mga kilalang tao noong renaisance  jay-r evangelistaMga kilalang tao noong renaisance  jay-r evangelista
Mga kilalang tao noong renaisance jay-r evangelista
 
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang laranganMga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga naiambag ng renaissance sa iba’t ibang larangan
 
Heograpiya at kasaysayan ng pilipinas
Heograpiya at kasaysayan ng pilipinasHeograpiya at kasaysayan ng pilipinas
Heograpiya at kasaysayan ng pilipinas
 
Hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas
Hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinasHangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas
Hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Second Quarter Module
 
Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan
Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayanAng kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan
Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan
 
K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3
 
Aralin 4 IMPLASYON
Aralin 4 IMPLASYONAralin 4 IMPLASYON
Aralin 4 IMPLASYON
 
Ang Repormasyon
Ang RepormasyonAng Repormasyon
Ang Repormasyon
 
Paglakas ng europe merkantilismo
Paglakas ng europe  merkantilismoPaglakas ng europe  merkantilismo
Paglakas ng europe merkantilismo
 

Similar to National monarchy

Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
VergilSYbaez
 
3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx
JonnaMelSandico
 
AP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 SummaryAP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 Summary
Janna Naypes
 
Q3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docx
Q3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docxQ3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docx
Q3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docx
Jackeline Abinales
 
kadakilaan-ng-greece2.ppt
kadakilaan-ng-greece2.pptkadakilaan-ng-greece2.ppt
kadakilaan-ng-greece2.ppt
ROLANDOMORALES28
 
G8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptx
G8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptxG8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptx
G8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptx
JoeyeLogac
 
Imperyong macedonia
Imperyong macedoniaImperyong macedonia
Imperyong macedonia
jackeline abinales
 
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalMga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Analie May Padao
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptx
andrew699052
 
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Lavinia Lyle Bautista
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Julie Ann Bonita
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Ang-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docx
Ang-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docxAng-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docx
Ang-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docx
Jackeline Abinales
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Jeanson Avenilla
 
Mercantilism
MercantilismMercantilism
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Macaronneko
 
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATIONAP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
IvyTalisic1
 
Bourgeoisie etc
Bourgeoisie etcBourgeoisie etc
Bourgeoisie etc
Genesis Ian Fernandez
 

Similar to National monarchy (20)

Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
 
3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx
 
AP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 SummaryAP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 Summary
 
Q3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docx
Q3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docxQ3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docx
Q3 LAS1 Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asy.docx
 
kadakilaan-ng-greece2.ppt
kadakilaan-ng-greece2.pptkadakilaan-ng-greece2.ppt
kadakilaan-ng-greece2.ppt
 
G8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptx
G8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptxG8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptx
G8 Q3 Week 1-Paglakas ng Europa.pptx
 
Imperyong macedonia
Imperyong macedoniaImperyong macedonia
Imperyong macedonia
 
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalMga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptx
 
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
 
Mercantilismo
MercantilismoMercantilismo
Mercantilismo
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 
Kadakilaan ng greece
Kadakilaan ng greeceKadakilaan ng greece
Kadakilaan ng greece
 
Ang-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docx
Ang-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docxAng-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docx
Ang-Kahulugan-ng-Ideolohiya.docx
 
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
 
Mercantilism
MercantilismMercantilism
Mercantilism
 
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
 
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATIONAP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
 
Bourgeoisie etc
Bourgeoisie etcBourgeoisie etc
Bourgeoisie etc
 

National monarchy

 • 3. Nais mo bang maging hari o reyna? Ano ang gagawin mo bilang isang hari o reyna? Pag-isipan mo kung papaano ka mamamahala sa iyong nanasakupan? __________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
 • 4. Dumating ang panahon na isa-isang nasupil ng mga hari ang humihinang lakas ng panginoong piyudal. Ang paggamit ng sobrang kapangyarihan ng mga panginoong piyudal ang nagtulak sa mga mamamayan upang ibaling ang kanilang katapatan at serbisyo sa hari at kilalanin ito bilang pangkalahatang pinuno.
 • 6. Sa huling bahagi ng Kalagitnaang Panahon, unti-unting lumakas ang kapangyarihan ng mga hari. Samantala ang mga panginoong may lupa at ang mga maharlika ay nawalan ng kapangyarihan. Ang mga sumusunod ay mga salik o dahilan sa paglakas ng monarkiyang nasyunal at paghina ng panginoong may lupa.
 • 7. KRUSADA. Maraming mga panginoon na may lupa ang nahalina na sumama sa krusada. Nang hindi na nakabalik ang mga ito sa kanilang mga estado, humina at nabawasan ang mgalaki ang kanilang bilang sa Europa. SALAPI. Dahil sa malawakang paggamit ng salapi at paggamit ng buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ay nakapagtatag ng sundalong hukbo ang mga tagapamahala ng mga bayan at lungsod. Sa ganitong kalagayan ay hindi na sila umaasa sa mga panginoong may lupa sa pagtatanggol ng kaharian.
 • 8. PAGBILI NG KALAYAAN. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga alipin at mga mangangalakal na bumili ng kalayaan ng kanilang bayan at sarili mula sa mga panginoong may lupa. Bukod dito, nais ng mga ito na mapasailalim at mapamunuan ng isang hari kaysa isang panginoong may lupa sapagkat binigyan sil nito ng proteksiyon, sistemang batas at pananalapi. WIKA. Ang pagkakaroon ng isang wika ng isang lugar. Ang mga mamamayan ay may magkakatulad na wika ay nagkaroon ng higit na pagkakaisa at naging matapat sa kanilang estado at sa hari nito.
 • 9.  Dahilan sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod, ay ang paghina ng sistemang piyudlismo sa Europa.  Ang dating mga lupang pansakahan ay hindi na gaanong mainam pagtamnan kaya’t ang mga lupaing ito ay pinagtayuan ng mga industriya at plantasyon.  Nagdulot ito ng mabilis na pagbabago sa anyo ng ekonomiya sa Europa.  Ganoon pa man ay ninais ng mga mangangalakal mula sa iba’t ibang panig sa Europa ang makipagkalakalan at pag-ibayuhin ang ekonomiya sa bawat estado.
 • 10.  Bawat indibidwal ay naghahangad ng kapangyarihan sa huling yugto ng Panahong Midyibal.  May tatlong pangkat o grupo ang naghahangad na magtamasa ng kapangyarihan.  Ang hari, maharlika at ang simbahan.  Ngunit ang kapangyarihang ito ay matatamasa lamang sa pamamagitan ng pagsuporta ng nakararaming pangkat ng tao, o ang masa.  Sinasabing ang hari at simbahan ang nagtamasa ng kapangyarihang ito sapagkat ang pangangailangan ng masa o ordinaryong mamamayan gaya ng pagkakaroon ng kaligtasan o seguridad o kalayaan ay kanilang natugunan.
 • 11.  Dahil hindi makapasok sa kalakalan ng pampalasa ang mga Portuges at mga Kastila, minarapat nilang humanap ng ibang ruta na kung saan may bansang maaring mapagkunan ng mga sangkap.  Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga mamumuhunan at pamahalaan kung saan ang mga mamumuhunan ay magpapaunlak ng pera samantalang ang pamahalaan ay magbibigay ng barko, tao at sandatahang lakas upang maprotektahan ang mga manlalakbay.  Ang ganitong kaayusan ay tinatawag na merkantilismo.  Pangunahing layunin ng pamahalaan sa mga estado sa Europa ang magkamal ng maraming ginto at pilak para sa kaban ng bayan.
 • 12. Sa iyong narinig, sino sa palagay mo sa dalawang pangkat na ito ang nararapat na magtamasa ng higit na kapangyarihan, ang hari o ang simbahan? Ipaliwanag ang iyong kuro – kuro.
 • 13. Kung ikaw ay isang karaniwang mamamayan na nabuhay sa panahon ng monarkiya, paano mo suportahan ang hari na nagbigay sa mamamayan ng proteksiyon at kalayaan? Magbigay ng tatlong paraan at ipaliwanag kung bakit mo ito gagawin ang bawat isa. 1. ___________________________________________ ___________________________________________ 2. ___________________________________________ ___________________________________________ 3. ___________________________________________ ___________________________________________
 • 15. • Sa pagkawala ng kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, ang hari ang nagsilbing pinuno at nagpatingkad sa pagtatag ng monarkiyang nasyunal. • Ang wika ang nagsilbing ugnayan ng mga mamamayan upang mapanatili ang suporta sa kanilang nahirang na hari. • Malaki ang ginampanan ng salapi sa pag-unlad ng monarkiyang nasyunal sapagkat ang mga mamamayan ay nagkaroon ng pagkakataon na bilhin ang kanilang kalayaan mula sa mga panginoong maylupa. • Sa pagkatatag ng monarkiyang nasyunal nabago ang pamumuhay ng mga kanlurranin sa gawaing pang-ekonomiya sapagkat ang kabuhayan ay hindi lamang nakatuon sa lupa kundi higit na naging malawak at aktibo sa kinabibilangan ng iba’t ibang pangkat sa lipunan.
 • 16. TAKDANG ARALIN 1. Ano ang ibig sabihin ng Renaissance? 2. Bakit ito nagsimula sa Italya? 3. Sinu-sino ang mga tanyag na personalidad ang lumitaw sa panahong ito? 4. Paano nakatulong ang kanilang mga imbensiyon sa kasalukuyang kalagayan ng mundo?
 • 17. MGA DAPAT TANDAAN SA NATALAKAY NA TATLONG ARALIN
 • 18. Ang mga mangangalakal sa gawing Mediterranean ay patuloy na nakipagkalakalan sa silangan. Nagkaroon ng dalawang rutang pangkalakalan o daan patungong silangan. Ang pinakamadaling paglalakbay ay mula sa Tsina patungong Golpo ng Persiya na humahantong sa Ilog Tigris sa Mesopotamia. Ang isa pang ruta ay rutang caravan patungong Constantinople.
 • 19. Ang paglalakbay dagat ay inaabot ng dalawang taon at lalong higit na matagal ang paglalakbay sa caravan. Sa simula, ang mga bayan-bayanan ay kontrolado ng mga mamamayang panginoon o panginoong piyudal. Itinuring na pagmamay-ari ng panginoong maylupa ang mga mamamayan pati na ang mga mangangalakal at manggagawa. Nang lumaon ang mga ito ay humingi ng kalayaan at mga karapatan.
 • 20. Ang mga kaharian ay kadalasang naitatayo sa isang lugar na angkop para maging tirahan ng maraming tao at magkaroon ng pakikipamuhay at interaksiyon. Maaaring isang lugar na may tulay upang matawid ang isang ilog at daanan ng kalakalan. Maaari rin namang sa tabi ng dagat kung saan may mga daungan ng mga sasakyang dagat na pangkalakal. Kadalasan, ang pamayanan ay nabubuo sa tabi ng palasyo o kastilyo upang agad silang mabigyan ng proteksiyon ng hari.
 • 21. Maraming salik ang itinuturing na dahilan kung bakit nawala ang kapangyarihan ng panginoong maylupa at nalipat ito sa mga hari. Kabilang sa mga dahilang ito ay ang paggamit ng salapi upang mabili ang kalayaan, ang epektong naidulot ng krusada, at ang pagkakaroon ng isang wika na nakatulong upang mapalapit sa isa’t isa ang mga mamamayan at magtiwala sa kanilang hari.
 • 22. THANK YOU FOR LISTENING