SlideShare a Scribd company logo
Mitä tapahtui
ulkomaankaupassa?
Yliaktuaari Reetta Karinluoma
28.2.2023 Tilastokeskus 1
Reetta Karinluoma
27.2.2023 Tilastokeskus 2
Yliaktuaari
• +358 50 4421 356
• reetta.karinluoma@stat.fi
Ulkomaankaupan arvo kasvoi
voimakkaasti
• Tavaroiden vienti +24,2%
• Tavaroiden tuonti +30,4%
• Palveluiden vienti +11,8%
• Palveluiden tuonti +24%
Tavaroiden ulkomaankaupan
euromääräinen arvo ylitti
finanssikriisiä edeltäneen
tason. Siispä sekä tavaroiden,
että palveluiden kaupan arvo
on tarkasteluhistoriansa
korkeimmalla tasolla.
27.2.2023 Tilastokeskus 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Miljardia
euroa
Käypähintainen tuonti ja vienti vuosittain
Tavaroiden vienti Palveluiden vienti Tavaroiden tuonti Palveluiden tuonti
Tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämää kertyi
7,5 miljardia vuonna 2022
-8,5
-6,5
-4,5
-2,5
-0,5
1,5
3,5
5,5
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4
2021Q1*
2021Q2*
2021Q3*
2021Q4*
2022Q1*
2022Q2*
2022Q3*
2022Q4*
Miljardia
euroa
Tavaroiden ja palveluiden tase 2010Q1-2022Q4*
Arvo Neljän neljänneksen liukuva summa
27.2.2023 Tilastokeskus 4
Tuonnin ja viennin volyymi kasvoi selvästi
käypähintaista arvoa vähemmän
Ulkomaankaupan volyymin ja käypähintaisen kehityksen poikkeuksellinen eriytyminen voimistui vuonna 2022 entisestään.
Viennin ja tuonnin arvoa kasvatti erityisesti hintojen vauhdikas kasvu.
27.2.2023 Tilastokeskus 5
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*
Tavaroiden ja palveluiden vienti
Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*
Tavaroiden ja palveluiden tuonti
Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100
Hinnat kasvun
ajurina
Hintojen kasvu selittää
valtaosan ulkomaankaupan
arvon muutoksesta.
Tuontihinnat nousivat
vientihintoja enemmän mm.
energiatuotteista johtuen.
Tavaroiden ja palveluiden
taseen alijäämä selittyy
kuitenkin vain osittain
tuontihinnoilla, sillä myös
tuonnin volyymi kasvoi vientiä
voimakkaammin.
1,5
18,8
20,5
0 5 10 15 20 25
Volyymin muutos
Hinnanmuutos
Vuosimuutos
%
27.2.2023 Tilastokeskus 6
7,4
19,5
28,4
0 5 10 15 20 25 30
Volyymin muutos
Hinnanmuutos
Vuosimuutos
%
Vienti
Tuonti
Tärpit
1
Ulkomaankaupan arvo kasvoi
voimakkaasti
Vienti kasvoi vuonna 2022
20,5% ja tuonti 28,4%
suhteessa vuodentakaiseen.
2
Alijäämä historiallisen suuri
Viennin ja tuonnin erotus eli
tavaroiden ja palveluiden tase
oli 7,5 miljardia euroa
alijäämäinen vuonna 2022.
3
Volyymin ja arvon kehitys
eriytyivät
Inflaatio selittää valtaosan
viennin ja tuonnin arvon
kasvusta. Energiakriisi näkyi
erityisesti tuontihinnoissa.
4
Tuonnin volyymi kasvoi vientiä
enemmän
Tuonnin volyymi kasvoi
vuonna 2022 7,4% ja viennin
1,5% edellisvuodesta.
27.2.2023 Tilastokeskus 7
Tietojen tarkentuminen
1
Tiedot maittain ja
palveluerittäin
Tarkemmat tiedot julkaistaan
tavaroiden ja palveluiden
ulkomaankauppa –tilastossa
15.3.2023.
2
Lähdeaineistojen
täydentyminen
Tiedot täydentyvät maaliskuun
jälkeisten julkistusten
yhteydessä mm. palvelujen
ulkomaankaupan ja
ulkomaisten tavaravirtojen
vuositiedustelun vastauksilla.
3
Lopulliset tiedot
Ulkomaankaupan tiedot
tulevat lopullisiksi
joulukuussa 2024.
27.2.2023 Tilastokeskus 8

More Related Content

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

28.2.2023 Tiedotustilaisuus: Suomen talouden kehitys 2022

  • 1. Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma 28.2.2023 Tilastokeskus 1
  • 2. Reetta Karinluoma 27.2.2023 Tilastokeskus 2 Yliaktuaari • +358 50 4421 356 • reetta.karinluoma@stat.fi
  • 3. Ulkomaankaupan arvo kasvoi voimakkaasti • Tavaroiden vienti +24,2% • Tavaroiden tuonti +30,4% • Palveluiden vienti +11,8% • Palveluiden tuonti +24% Tavaroiden ulkomaankaupan euromääräinen arvo ylitti finanssikriisiä edeltäneen tason. Siispä sekä tavaroiden, että palveluiden kaupan arvo on tarkasteluhistoriansa korkeimmalla tasolla. 27.2.2023 Tilastokeskus 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Miljardia euroa Käypähintainen tuonti ja vienti vuosittain Tavaroiden vienti Palveluiden vienti Tavaroiden tuonti Palveluiden tuonti
  • 4. Tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämää kertyi 7,5 miljardia vuonna 2022 -8,5 -6,5 -4,5 -2,5 -0,5 1,5 3,5 5,5 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1* 2021Q2* 2021Q3* 2021Q4* 2022Q1* 2022Q2* 2022Q3* 2022Q4* Miljardia euroa Tavaroiden ja palveluiden tase 2010Q1-2022Q4* Arvo Neljän neljänneksen liukuva summa 27.2.2023 Tilastokeskus 4
  • 5. Tuonnin ja viennin volyymi kasvoi selvästi käypähintaista arvoa vähemmän Ulkomaankaupan volyymin ja käypähintaisen kehityksen poikkeuksellinen eriytyminen voimistui vuonna 2022 entisestään. Viennin ja tuonnin arvoa kasvatti erityisesti hintojen vauhdikas kasvu. 27.2.2023 Tilastokeskus 5 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* Tavaroiden ja palveluiden vienti Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* Tavaroiden ja palveluiden tuonti Volyymi-indeksi, 2015 = 100 Arvoindeksi, 2015 = 100
  • 6. Hinnat kasvun ajurina Hintojen kasvu selittää valtaosan ulkomaankaupan arvon muutoksesta. Tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän mm. energiatuotteista johtuen. Tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämä selittyy kuitenkin vain osittain tuontihinnoilla, sillä myös tuonnin volyymi kasvoi vientiä voimakkaammin. 1,5 18,8 20,5 0 5 10 15 20 25 Volyymin muutos Hinnanmuutos Vuosimuutos % 27.2.2023 Tilastokeskus 6 7,4 19,5 28,4 0 5 10 15 20 25 30 Volyymin muutos Hinnanmuutos Vuosimuutos % Vienti Tuonti
  • 7. Tärpit 1 Ulkomaankaupan arvo kasvoi voimakkaasti Vienti kasvoi vuonna 2022 20,5% ja tuonti 28,4% suhteessa vuodentakaiseen. 2 Alijäämä historiallisen suuri Viennin ja tuonnin erotus eli tavaroiden ja palveluiden tase oli 7,5 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2022. 3 Volyymin ja arvon kehitys eriytyivät Inflaatio selittää valtaosan viennin ja tuonnin arvon kasvusta. Energiakriisi näkyi erityisesti tuontihinnoissa. 4 Tuonnin volyymi kasvoi vientiä enemmän Tuonnin volyymi kasvoi vuonna 2022 7,4% ja viennin 1,5% edellisvuodesta. 27.2.2023 Tilastokeskus 7
  • 8. Tietojen tarkentuminen 1 Tiedot maittain ja palveluerittäin Tarkemmat tiedot julkaistaan tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilastossa 15.3.2023. 2 Lähdeaineistojen täydentyminen Tiedot täydentyvät maaliskuun jälkeisten julkistusten yhteydessä mm. palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelun vastauksilla. 3 Lopulliset tiedot Ulkomaankaupan tiedot tulevat lopullisiksi joulukuussa 2024. 27.2.2023 Tilastokeskus 8