SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
YANGI-INFLAMMATION
MEDİKAL BİLİMLERİN ÇEKİRDEĞİNİ
ORİJİNİNİ DİĞER BİR DEĞİMLE
PATOGENEZ HASTALIKLARIN PATOLOJİK
SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI
KONDİSYON VE POZİSYONUNU TAŞIMA
ÖZELLİĞİNİ GÖSTERİR.AKUT SUBAKUT
VEYA KRONİK ÖZELLİKTE SEPTİK
MİKROPLARLA SÜRECE SAHİP İRİNLİ
OLABİLECEĞİ GİBİ ENFEKSİYÖZ
AJANLARA DAYANMAYAN ASEPTİK
ÖZALLİKTE DE OLABİLİR.ÖRNEKLER
VERECEK OLURSAK BİZİM ORJİNAL
OLARAK YAYIMLAMIŞ OLDUĞUMUZ
KANSERİN OLUŞUMU VE MEKANİZMALARI
YASALARINI TEKRAR EDERSEK. EFRUZHU
MOLECULAR & CELLULAR CANCER
CARCINOGENESIS THEORY AND LAWS: 1.
CHRONIC INFLAMMATION 2.INADEQUATE
ENERGY 3.NORMAL DNA SUPPRESSION
4.MUTATIONS GROUP IDENTITY BURADA
VÜCUT HÜCRELERİNİN KANSER
OLUŞUMUNA GEÇEBİLMELERİ İÇİN
GEREKEN YASALAR DETAYLI İLGİLİ
SİTELERDE ANLATILMIŞTIR
İSPATLANMIŞTIR. SADECE KRONİK YANGI
ÜZERİNE YORUM YAPALIM.KRONİK YANGI
HÜCRENİN ATOM VE MOLEKÜLER
DÜZEYDE ELEKTRON SİSTEMİNİN YENİ
BİR KİMLİĞE MORFOLOJİYE
,FONKSİYONEL VE STRÜKTÜRAL
TRANSFORMASYONA GEÇMESİNDE ESAS
KİLİT NOKTAYI OLUŞTURMAKTADIR VE
ZEMİNDİR. ADETA DEMİRCİNİN DEMİRE
SADECE ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN
KOR ATEŞE DEMİRİ SOKARAK DEMİR
ATOMLARI VE BAĞLARI ÜZERİNDE
YAPILAN OYNAMALARLA DEMİR
DEMİRCİYE ŞEKİL DEĞİŞTİRME ADINA
ADETA İZİN VERİR.YANGILAR ENERJİ
SİSTEMLERİ VE SİNYALİZASYON
HABERLEŞME SİSTEMLERİNE SORUN
ÇIKARMALARI NEDENİYLE SAĞLIKLILIKTAN
PATOLOJİYE, FİZYOLOJİDEN
PATOFİZYOLOJİYE SÜREÇLER
ŞEKİLLENMEKTEDİR VE SONRASINDA
KLİNİK MANADA TEŞHİSLER TANILAR
ÖNPLANA ÇIKMAKTADIR ÇÜNKÜ ARTIK
STRÜKTÜRAL VE FONKSİYONEL BİR
SAPMA SÖZKONUSUDUR BU YÜZDENDİR
Kİ SÜREÇLER ERKEN DÖNEMDE İLERİYE
TAŞINMADAN DOĞRU
YÖNETİLMELİDİR.DAHİLİ BİLİMLER VEYA
CERRAHİ OPERATÖR BİLİMLER HEKİMLERİ
SADECE HASTANIN AĞRISINI MAKRO
MANADA SUSTURMALARI MUTLAK
TEDAVİNİN KENDİSİ DEĞİLDİR ŞAYET
HASTA SAKİNSE FAKAT DERİNDE KRONİK
SİNSİ BİR YANGI DEVAM EDİYORSA
İLERLEYEN SÜREÇLERDE DİĞER
ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DE DESTEĞİ
İLE KANSER OLUŞUMU VE
MEKANİZMALARI HAYAT BULABİLİR VE
NE HASTANIN NEDE HEKİMİN BUNDAN
HABERİ OLMAZ AYDINLATAMAZ
AYAIKLAYAMAZ NEREDEN KÖKEN ALDIĞI
TESPİT EDİLEMEZ.ENÖNEMLİ BİR KEŞİF
BUNU YAYINLAMIŞ DURUMDAYIZ ORJİNAL
OLARAK YANGILAR SİNİRLER BOYUNCA
İMPULS OLARAK FARKLI VÜCUT
TOPOĞRAFİK ANATOMİK BÖLGELERİNE
İLETİLEREK KANSER
BAŞLATABİLMEKTEDİR VE MEDİKAL
ONKOLOJİ KİTAPLARI RADYASYON
ONKOLOJİSİ VEYA CERRAHİ ONKOLOJİ -
ŞİRUJİKAL ONCOLOGY ALANLARININ
HİÇBİRİNDE BÖYLE BİR BİLGİ
GÖRÜLMEMİŞTİR HATTA
HEMATOONKOLOJİ DAHİL.VÜCUTTA
HASTALIK OLGULARI ÇOK FARKLI
KATAGORİLERE AYRILMIŞTIR ÖRNEĞİN
VİRUTİK HASTALIKLAR,BAKTERİEL
ENFEKSİYÖZ,METABOLİK
HASTALIKLAR,SİNİR SİSTEMİ
HASTALIKLARI, KALP DAMAR
HASTALIKLARI,İÇ DIŞ PARAZİT ENDO-
EKTO PARAZİTER
HASTALIKLAR,PROTOZOON HASTALIKLARI
OTO İMMUN HASTALIKLAR VS. BUNLAR
BU KADAR FARKLI ETYOLOJİYE
PATOGENEZE SAHİP OLMALARINA
RAĞMEN SONUÇTA KLİNİK DÜZEYE
TEŞHİS AŞAMASINA ÇIKMADAN ÖNCE
MOLEKÜLER DÜZEYDE YANGISAL VE
ÇATIŞMASAL SÜREÇLER CERYAN
ETMEKTEDİR DERİN KATMANSAL BİLİM
SÜREÇLERİ OLARAK.PEKİ BÜTÜN
YANGISAL SÜREÇLER KANSER DOĞURUR
MU HAYIR YASALAR VE ZEMİN TÜMÜ
BULUŞMASI GEREKMEKTEDİR. YANGI
ÇATIŞMADIR ASLINDA BİZİM İMMUN
SİSTEMİMİZ AKUT OLGULARDA HANGİ
ASKERLERİMİZ ÖN PLANDA OLACAKTIR
,KRONİK OLGULARDA HANGİ
ASKERLERİMİZ ÖNPLANDA OLACAKTIR
BELLİDİR.ASKERLER SAVUNMA SİSTEMİ
KENDİNDEN YANİ SELF DEDİĞİMİZ DOKU
ORGAN VE SİSTEMLERE GENETİK
ŞİFRELERİN AYNİ OLUŞU NEDENİYLE
SALDIRMAZ, KENDİNDEN OLMAYAN
NONSELF TÜM ANTİJENLERE GENETİK
ŞİFRELERİ YABANCI OLMASINDAN DOLAYI
SALDIRIR BUNA FAGOSİTOZ DİYORUZ
DÜŞMANA İMMUN SİSTEM RESPİRATORY
BURST DEDİĞİMİZ OKSİDANT
BOMBARDIMANI YAPARAK GALİP
GELMEKTEDİR,ÇOK İLGİNÇ OLAN
OTOİMMUN HASTALIKLARDA
ASKERLERİMİZ İMMUN SİSTEM KENDİ
VÜCUT PARÇALARINI TANIYAMAMAKTA VE
SALDIRMAKTADIR.PEKİ KANSER
HÜCRELERİNE NEDEN ETKİN VE VERİMLİ
SALDIRMAMAKTADIR ÇÜNKÜ KANSER
HÜCRELERİ ASKERLERİMİZİN DNA
SEGMENTLERİNİ PROBLARINI
TAŞIMAKTADIR VE HÜCRE DIŞARIYA
KİMLİK SİNYALLERİ GÖNDERİRKEN
ASKERLERİN CİNSİNDEN KİMLİK SİNYALİ
SUNUYOR OLMALARI KARŞISINDA ADETA
İMMUN YETMEZLİK VARMIŞ GİBİ
YANYANA DURUYOR İMMUN SİSTEM
KANSER HÜCRELERİ FAGOSİTOZ
YAPMAMAKTA VEYA BAŞARISIZ VERİMSİZ
ETKİN OLMAYAN SÜREÇLER CERYAN
ETMEKTEDİR ,KANSERİN OLUŞUMU VE
MEKANİZMALARI EN BAŞTA BİRDEN
FAZLA MAKROFAJ YANİ KANDAKİ
MONOSİTLERİMİZİN DOKULARDAKİ
FORMATI KRONİK İMMUN SİSTEM
HÜCRELERİNCE BAŞLAMIŞTI.İMMUN
SİSTEMİMİZ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ HYPO
AKTİVİTE HYPER AGRESİV AKTİVİTE
YANİ DÜŞÜK VE YÜKSEK AKTİVİTE
GÖSTERMESİNİ İSTEMEYİZ İKİSİNDE DE
PATOLOJİK POTANSİYEL
BULUNMAKTADIR, İSTEDİĞİMİZ FİZYOLOJİK
DENGELERDE ETKİN VERİMLİ ORTA
YOLLU DENGELİ ÇALIŞAN BİR İMMUN
SİSTEM .KANSER TÜMÖR
İMMUNOLOJİSİNE GÖRE ASKERLERİMİZİ
BAZI TIBBİ ÜRÜNLERLE CONVENTIONAL
VEYA KOMPLEMENTARY MEDİCİNE –
UNCONVENTIONAL İLAÇLARLA ÇOK İYİ
YÖNETEBİLİRİZ VE KANSER HÜCRELERİ
BAŞARILI FAGOSİTE EDİLEBİLİR TÜMÜNÜ
YAYIMLAMIŞ DURUMDAYIZ SİTELERDE
.YANGISAL SÜREÇLER FARKLI DERİNLİK
VE AĞRI AZAP ACI TAŞIMAKTADIR BU
YÜZDENDİR Kİ PİRAMİT ŞEKLİNDE
AŞAĞIDAN ENYUKARIYA DOĞRU EN
HAFİFTEN ENŞİDDETLİYE DOĞRU AĞRI
KESİCİLER BULUNMAKTADIR ,KANSER
AĞRI YÖNETİMİ ACILARI ÇOK KORKUNÇ
DÜZEYE ÇIKABİLMEKTEDİR VE HASTADA
DAYANILMAZ BİR NOKTAYA ULAŞABİLİR
ŞOKTAN ÖLDÜREBİLİR, BU YÜZEN PAIN
MANAGEMENT AĞRI YÖNETİMİ
PROFESYONEL BİR AYAĞI
OLUŞTURMAKTADIR. TEDAVİ
KOMPLİKASYONLAR YAN ETKİLER TERS
ETKİLER İLE DAHA KARMAŞIK KOMPLİKE
HALE GELMEMESİ SONUÇLARIN MUTLAK
TEDAVİ YÖNTEMİNE GÖRE ÇOK HAYATİ
ÖNEMDEDİR. YANGILAR KANSER
HASTALARININ GENETİK SÜREÇLERİ
MUTASYONİK OLARAK DEĞİŞİM
GÖSTERMİŞ OLMASI NOKTA ATIŞI DOĞRU
KARARLI AĞRI KESİCİLER İŞE ETKİN
ÇÖZÜMLER
SUNAMAMAKTADIR.MUTASYONLARDAN
DOLAYI ENZİMATİK DEĞİŞİMLER
OLDUĞUNDAN AĞRI SONLANDIRAN
DÖNGÜLER DEĞİŞMİŞTİR DİĞER
HASTALIKLARDA AYNİ İLAÇLAR KESİN
ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEKTEDİR.BURADA KİLİT
TAKTİK STRATEJİK HAMLE KANSER
HASTALARINDA SELEKTİF AĞRI KESİCİ
YERİNE PARSİYAL AĞRI KESİCİLER KESİN
ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEKTEDİR ÇÜNKÜ
KANSER HÜCRELERİ İKİ KİMLİKLİ
ORJİNAL DNA KİMLİĞİ VE MUTASYONLAR
KİMLİĞİNDEN OLUŞMAKTADIR FAKAT
MUTASYONLAR DOMİNANTTIR HÜÇREYİ
YÖNETEN VE SAPTIRAN PATOLOJİK
YAŞAM OLUŞTURANDIR , ORJİNAL DNA
SUSMUŞTUR.KANSER HASTALIĞININ KESİN
HERHANGİBİR AŞAMADA TEDAVİSİ
MÜMKÜNDÜR MODEL “DESENDİNG DOSE
DESIGN EFRUZHU CYPRIUS TURCICA
QUATRUPLE CANCER THERAPY ANY
STAGE.1.APOPTOSİS 2.FAGOSİTOSİS
3.MATURATION 4.MULTIPLE OPPOSITION
BALANCE AYNİ ANDA ÇOKLU SİSTEMLE
TEDAVİ ÖZDE CONVENTIONAL
UNCONVENTIONAL YANİ TIBBİ
ÜRÜNLERLE NATURAL COMPLEMENTARY
ÜRÜNLERİ KOMBİNASYONU PROGRAM
OLARAK VE DAĞILIMLARI ZEHİR
PANZEHİR İLİŞKİLERİ İLE GEN DNA
DÜZEYİNDE TEDAVİLER NATURAL
İLAÇLARLA İŞBİRLİĞİNDE SÜREÇ ÇÖZÜME
KAVUŞUR BU ARAŞTIRMA DEĞİLDİR
SONUÇLANDIRMA CLİNİCAL TRIALS İNCE
AYARLARIN YAPILMASI ÇALIŞMASIDIR
ADETA SIRAT KÖPRÜSÜ GİBİDİR TEDAVİ
KESİN ÇÖZÜME GİDEBİLMESİ İÇİN NE
EKSİK NE FAZLA NEDEN ÇÜNKÜ EKSİK
DOZ HERHANGİBİR AŞAMADA ÇÖZÜM
ÜRETMEZ FAZLA DOZU ZATEN TOKSİK
ÖZELLİKLİ GEN DNA İLAÇLARI OLDUĞU
İÇİN HASTA TEHLİKELİ TOKSİKASYONA
GİDER BUNLAR HEP DETAYLI İNGİLİZCE
TÜRKÇE SİTELERDE
ANLATILMIŞTIR.KONUMUZ YANGI EKSENLİ
OLMASI NEDENİYLE KENDİ
ÇALIŞMALARIMIZ VE UZUN YILLAR
BİRİKİM VE TECRÜBELERİMİZLE
ÖRNEKLİKLE SOMUTLAŞTIRMAYA
GİDİLMİŞTİR. ŞİMDİ DÜNYADAKİ
ÇATIŞMALARA BAKACAK OLURSAK HEP
ENERJİ EKONOMİK DARBOĞAZLARDAN
YETMEZLİĞİNDEN DOLAYI,EGO NEFS YANİ
MUTASYONLARA TEKABÜL
EDİYOR,KRONİK YANGILAR SAVAŞLAR
ÇATIŞMALAR,VE İNSANLARIN SİLENT
SUSMUŞ RUHLARI YOK GİBİ SANKİ BU
ORJİNAL DNA MIZIN KANSER
HÜCRELERİNDEKİ SUSMUŞLUĞUNA
TEKABÜL EDİYOR, PEKİ BU KURULAN
DÜNYA HAYATI KANSER HÜCRESİNİN
İÇİNDE VÜCUT VE BEYNİNDE
DÖNENLERİN KENDİSİ MİDİR,UNUTMADAN
KANSER HÜCRELERİ ÇOK YER ÇOK ARTIK
MADDE ÇIKARIR MUTASYONLAR
KİMLİĞİNDEN DOLAYI . TÜMÖR KİTLESİ
HÜCRELERİ OKSİJEN VE GIDA
YETERSİZLİĞİ VE BOZULAN YAŞAM EKO
SİSTEMLERİ DOLAYISIYLE DAHA
YAŞANABİLİR BİR ALANA DOĞRU
METASTAZ YAPAR .İNSANLIĞA
BAKILDIĞINDA İNSANLIK DA GÖÇ EDİYOR
METASTAZ YAPIYOR SAVAŞ VE DOĞDUĞU
YER DEĞİL DOYDUĞU YERE DOĞRU
GİTMEKTEDİR,HÜCRELERİMİZ OLGUN
OLDUKLARI İÇİN GÖREVLERİNİ HARFİYEN
YERİNE GETİRİRLER HOMEOSTATİK
DENGELERE GÖRE VE FİZYOLOJİ ÇALIŞIR
SAĞLIKLILIK DEVAM EDER, HALBUKİ
KANSER HÜCRELER İMMATURE DİR YANİ
OLGUNLAŞMAMIŞTIR VE BU BELA
OLMASINI DOĞURMAKTADIR.PEKİ DÜNYA
İNSANLIĞINA BİR BAKALIM OLGUNLAŞMA
YÜZDESİ %2 Yİ BİLE BULMAZ HERKES
MUTASYONLARIN EGONUN
AMAÇLAŞTIRILMASI ADINA EFORLAR
HARCAMAKTADIR VE BU İNSANLARA
PATOLOJİK BİR VARLIKSAL DAVRANIŞ
KALIPLARI ŞEKİLLENDİRMEKTEDİR
,KANSER HÜCRESİ BENCİLDİR HİÇ ÖLMEK
İSTEMEZ ENERJİSİ YETERSİZ
MEKANİZMALAR ÇALIŞMIYOR,KULLAR DA
HİÇ ÖLMEK İSTEMEZLER EGOYLA HEP
SONSUZA DEK YAŞAMAK İSTERLER VE
DAHA ANLATILACAK ÇOK ŞEY VAR BU
HASTALIĞIN TÜM DETAYLARI %100 KİMLİK
TANIMAYLA NET OLARAK ORTAYA
KONMUŞTUR,BURADA ANLATILANLAR BENZET
ME Mİ , YOKSA İLAHİ BİR HASTALIKLA
YARATAN KULLARA GÖNDERME
YAPMAKTAMIDIR, VE HASTA EGO
MUTASYONLAR NEDENİYLE ÖLÜME GİDER ,PEKİ
KANSER HÜCRESİ ASLINDA KENDİ YAŞAM
KAYNAĞINI KENDİSİYLE BİRLİKTE YOK ETMİŞ
MİDİR. İŞTE İNSANLIĞIN DRAMI AKIBETİ TAM
BÖYLE BİRŞEY BURADA BENZETME YOKTUR
SADECE HAKİKAT VARDIR RUHUMUZUN
ORJİNAL DNA MIZIN ÇALIŞMAMASININ
SONUÇLARI VAHİM OLUYOR.KANSER HÜCRESİ
BİZİM KENDİ HÜCREMİZDİ BAŞLANGIÇTA VE
YASALARLA KİMLİK DEĞİŞTİREREK VÜCUDUN
TÜM TOPLAM SİSTEMLERİNE KESKİN
PAYLAŞIMCI YAPISINA BENCİL SÜREÇLER
DAHİL OLUNCA SONUÇLAR FELAKET
DOĞURMAKTADIR. İNSANLIK BU HASTALIĞI
YÜZYILLARDIR YANLIŞ OKUMUŞ YANLIŞ
TEDAVİ MANTIĞI GELİŞTİRMİŞTİR.KLASİK
HEKİMLİK KURALLARI PRENSİPLERİ BU
HASTALIKTA GEÇERSİZDİR.

More Related Content

Similar to MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf

Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18
Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18
Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18Medicana IVF Center
 
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Kanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nanoKanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nanoHabip TAYLAN
 
Vasküler Hastalıklarda Tanı ve Tedavi
Vasküler Hastalıklarda Tanı ve TedaviVasküler Hastalıklarda Tanı ve Tedavi
Vasküler Hastalıklarda Tanı ve Tedaviarifcan
 
Kanser Meme Kanseri OPC
Kanser Meme Kanseri OPCKanser Meme Kanseri OPC
Kanser Meme Kanseri OPCCeyhun İrgil
 
Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)
Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)
Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)Abdurrahman Şimşek
 
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Tiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgil
Tiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgilTiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgil
Tiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgilCeyhun İrgil
 
Tiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSA
Tiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSATiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSA
Tiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSACeyhun İrgil
 
Sepsis ve Serbest Oksijen Radikalleri
Sepsis ve Serbest Oksijen RadikalleriSepsis ve Serbest Oksijen Radikalleri
Sepsis ve Serbest Oksijen RadikalleriAnış Arıboğan
 
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek TümörleriÇocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek TümörleriBarış Yılmaz
 
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acarSalon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acartyfngnc
 
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acarSalon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acartyfngnc
 
Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)
Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)
Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)Evrim Ağacı, ODTÜ
 

Similar to MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf (20)

Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18
Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18
Medicana hastalikta-ve-saglikta-sayi-18
 
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
AMNİYOSENTEZ NE KADAR İNVAZİV
AMNİYOSENTEZ NE KADAR İNVAZİVAMNİYOSENTEZ NE KADAR İNVAZİV
AMNİYOSENTEZ NE KADAR İNVAZİV
 
Kanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nanoKanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nano
 
Vasküler Hastalıklarda Tanı ve Tedavi
Vasküler Hastalıklarda Tanı ve TedaviVasküler Hastalıklarda Tanı ve Tedavi
Vasküler Hastalıklarda Tanı ve Tedavi
 
Kanser Meme Kanseri OPC
Kanser Meme Kanseri OPCKanser Meme Kanseri OPC
Kanser Meme Kanseri OPC
 
Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)
Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)
Tip fakültesi̇ öğrenci̇ dersleri̇ (mb, nöro onkoloji-1.01)
 
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Tiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgil
Tiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgilTiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgil
Tiroid Guatr Hastalıkları Dr.Ceyhun İrgil
 
Tiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSA
Tiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSATiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSA
Tiroid Guatr Dr.Ceyhun İrgil BURSA
 
Sepsis ve Serbest Oksijen Radikalleri
Sepsis ve Serbest Oksijen RadikalleriSepsis ve Serbest Oksijen Radikalleri
Sepsis ve Serbest Oksijen Radikalleri
 
Kanser tarama
Kanser taramaKanser tarama
Kanser tarama
 
Özefagus stentleme
Özefagus stentlemeÖzefagus stentleme
Özefagus stentleme
 
Bruselloz
BrusellozBruselloz
Bruselloz
 
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Infektif endokardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek TümörleriÇocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
 
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acarSalon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
 
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acarSalon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
Salon b 15 kasim 09.00 10.15 hakan acar
 
Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)
Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)
Evrimsel Tıp (Özgür Mehmet Gür)
 
ÇENE TÜMÖRLERİ
ÇENE TÜMÖRLERİÇENE TÜMÖRLERİ
ÇENE TÜMÖRLERİ
 

More from EfruzAsilolu

QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docxQURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docxEfruzAsilolu
 
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docxKURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docxEfruzAsilolu
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docxMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docxEfruzAsilolu
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdfMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdfEfruzAsilolu
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSIONEfruzAsilolu
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSIONEfruzAsilolu
 
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMAREEfruzAsilolu
 
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMAREEfruzAsilolu
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdfAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdfEfruzAsilolu
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docxAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docxEfruzAsilolu
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EfruzAsilolu
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EfruzAsilolu
 
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docxMEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docxEfruzAsilolu
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdfWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdfEfruzAsilolu
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docxWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docxEfruzAsilolu
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docxUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docxEfruzAsilolu
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdfUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdfEfruzAsilolu
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSEfruzAsilolu
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSEfruzAsilolu
 
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..EfruzAsilolu
 

More from EfruzAsilolu (20)

QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docxQURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
 
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docxKURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docx
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docxMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docx
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdfMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdf
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
 
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMARE
 
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdfAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docxAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
 
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docxMEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdfWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docxWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docxUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdfUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdf
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
 
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
 

MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf

 • 1. YANGI-INFLAMMATION MEDİKAL BİLİMLERİN ÇEKİRDEĞİNİ ORİJİNİNİ DİĞER BİR DEĞİMLE PATOGENEZ HASTALIKLARIN PATOLOJİK SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI KONDİSYON VE POZİSYONUNU TAŞIMA ÖZELLİĞİNİ GÖSTERİR.AKUT SUBAKUT VEYA KRONİK ÖZELLİKTE SEPTİK MİKROPLARLA SÜRECE SAHİP İRİNLİ OLABİLECEĞİ GİBİ ENFEKSİYÖZ AJANLARA DAYANMAYAN ASEPTİK ÖZALLİKTE DE OLABİLİR.ÖRNEKLER VERECEK OLURSAK BİZİM ORJİNAL OLARAK YAYIMLAMIŞ OLDUĞUMUZ KANSERİN OLUŞUMU VE MEKANİZMALARI YASALARINI TEKRAR EDERSEK. EFRUZHU MOLECULAR & CELLULAR CANCER CARCINOGENESIS THEORY AND LAWS: 1. CHRONIC INFLAMMATION 2.INADEQUATE ENERGY 3.NORMAL DNA SUPPRESSION 4.MUTATIONS GROUP IDENTITY BURADA VÜCUT HÜCRELERİNİN KANSER OLUŞUMUNA GEÇEBİLMELERİ İÇİN
 • 2. GEREKEN YASALAR DETAYLI İLGİLİ SİTELERDE ANLATILMIŞTIR İSPATLANMIŞTIR. SADECE KRONİK YANGI ÜZERİNE YORUM YAPALIM.KRONİK YANGI HÜCRENİN ATOM VE MOLEKÜLER DÜZEYDE ELEKTRON SİSTEMİNİN YENİ BİR KİMLİĞE MORFOLOJİYE ,FONKSİYONEL VE STRÜKTÜRAL TRANSFORMASYONA GEÇMESİNDE ESAS KİLİT NOKTAYI OLUŞTURMAKTADIR VE ZEMİNDİR. ADETA DEMİRCİNİN DEMİRE SADECE ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN KOR ATEŞE DEMİRİ SOKARAK DEMİR ATOMLARI VE BAĞLARI ÜZERİNDE YAPILAN OYNAMALARLA DEMİR DEMİRCİYE ŞEKİL DEĞİŞTİRME ADINA ADETA İZİN VERİR.YANGILAR ENERJİ SİSTEMLERİ VE SİNYALİZASYON HABERLEŞME SİSTEMLERİNE SORUN ÇIKARMALARI NEDENİYLE SAĞLIKLILIKTAN PATOLOJİYE, FİZYOLOJİDEN PATOFİZYOLOJİYE SÜREÇLER ŞEKİLLENMEKTEDİR VE SONRASINDA KLİNİK MANADA TEŞHİSLER TANILAR ÖNPLANA ÇIKMAKTADIR ÇÜNKÜ ARTIK
 • 3. STRÜKTÜRAL VE FONKSİYONEL BİR SAPMA SÖZKONUSUDUR BU YÜZDENDİR Kİ SÜREÇLER ERKEN DÖNEMDE İLERİYE TAŞINMADAN DOĞRU YÖNETİLMELİDİR.DAHİLİ BİLİMLER VEYA CERRAHİ OPERATÖR BİLİMLER HEKİMLERİ SADECE HASTANIN AĞRISINI MAKRO MANADA SUSTURMALARI MUTLAK TEDAVİNİN KENDİSİ DEĞİLDİR ŞAYET HASTA SAKİNSE FAKAT DERİNDE KRONİK SİNSİ BİR YANGI DEVAM EDİYORSA İLERLEYEN SÜREÇLERDE DİĞER ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DE DESTEĞİ İLE KANSER OLUŞUMU VE MEKANİZMALARI HAYAT BULABİLİR VE NE HASTANIN NEDE HEKİMİN BUNDAN HABERİ OLMAZ AYDINLATAMAZ AYAIKLAYAMAZ NEREDEN KÖKEN ALDIĞI TESPİT EDİLEMEZ.ENÖNEMLİ BİR KEŞİF BUNU YAYINLAMIŞ DURUMDAYIZ ORJİNAL OLARAK YANGILAR SİNİRLER BOYUNCA İMPULS OLARAK FARKLI VÜCUT TOPOĞRAFİK ANATOMİK BÖLGELERİNE İLETİLEREK KANSER BAŞLATABİLMEKTEDİR VE MEDİKAL
 • 4. ONKOLOJİ KİTAPLARI RADYASYON ONKOLOJİSİ VEYA CERRAHİ ONKOLOJİ - ŞİRUJİKAL ONCOLOGY ALANLARININ HİÇBİRİNDE BÖYLE BİR BİLGİ GÖRÜLMEMİŞTİR HATTA HEMATOONKOLOJİ DAHİL.VÜCUTTA HASTALIK OLGULARI ÇOK FARKLI KATAGORİLERE AYRILMIŞTIR ÖRNEĞİN VİRUTİK HASTALIKLAR,BAKTERİEL ENFEKSİYÖZ,METABOLİK HASTALIKLAR,SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI, KALP DAMAR HASTALIKLARI,İÇ DIŞ PARAZİT ENDO- EKTO PARAZİTER HASTALIKLAR,PROTOZOON HASTALIKLARI OTO İMMUN HASTALIKLAR VS. BUNLAR BU KADAR FARKLI ETYOLOJİYE PATOGENEZE SAHİP OLMALARINA RAĞMEN SONUÇTA KLİNİK DÜZEYE TEŞHİS AŞAMASINA ÇIKMADAN ÖNCE MOLEKÜLER DÜZEYDE YANGISAL VE ÇATIŞMASAL SÜREÇLER CERYAN ETMEKTEDİR DERİN KATMANSAL BİLİM SÜREÇLERİ OLARAK.PEKİ BÜTÜN YANGISAL SÜREÇLER KANSER DOĞURUR
 • 5. MU HAYIR YASALAR VE ZEMİN TÜMÜ BULUŞMASI GEREKMEKTEDİR. YANGI ÇATIŞMADIR ASLINDA BİZİM İMMUN SİSTEMİMİZ AKUT OLGULARDA HANGİ ASKERLERİMİZ ÖN PLANDA OLACAKTIR ,KRONİK OLGULARDA HANGİ ASKERLERİMİZ ÖNPLANDA OLACAKTIR BELLİDİR.ASKERLER SAVUNMA SİSTEMİ KENDİNDEN YANİ SELF DEDİĞİMİZ DOKU ORGAN VE SİSTEMLERE GENETİK ŞİFRELERİN AYNİ OLUŞU NEDENİYLE SALDIRMAZ, KENDİNDEN OLMAYAN NONSELF TÜM ANTİJENLERE GENETİK ŞİFRELERİ YABANCI OLMASINDAN DOLAYI SALDIRIR BUNA FAGOSİTOZ DİYORUZ DÜŞMANA İMMUN SİSTEM RESPİRATORY BURST DEDİĞİMİZ OKSİDANT BOMBARDIMANI YAPARAK GALİP GELMEKTEDİR,ÇOK İLGİNÇ OLAN OTOİMMUN HASTALIKLARDA ASKERLERİMİZ İMMUN SİSTEM KENDİ VÜCUT PARÇALARINI TANIYAMAMAKTA VE SALDIRMAKTADIR.PEKİ KANSER HÜCRELERİNE NEDEN ETKİN VE VERİMLİ SALDIRMAMAKTADIR ÇÜNKÜ KANSER
 • 6. HÜCRELERİ ASKERLERİMİZİN DNA SEGMENTLERİNİ PROBLARINI TAŞIMAKTADIR VE HÜCRE DIŞARIYA KİMLİK SİNYALLERİ GÖNDERİRKEN ASKERLERİN CİNSİNDEN KİMLİK SİNYALİ SUNUYOR OLMALARI KARŞISINDA ADETA İMMUN YETMEZLİK VARMIŞ GİBİ YANYANA DURUYOR İMMUN SİSTEM KANSER HÜCRELERİ FAGOSİTOZ YAPMAMAKTA VEYA BAŞARISIZ VERİMSİZ ETKİN OLMAYAN SÜREÇLER CERYAN ETMEKTEDİR ,KANSERİN OLUŞUMU VE MEKANİZMALARI EN BAŞTA BİRDEN FAZLA MAKROFAJ YANİ KANDAKİ MONOSİTLERİMİZİN DOKULARDAKİ FORMATI KRONİK İMMUN SİSTEM HÜCRELERİNCE BAŞLAMIŞTI.İMMUN SİSTEMİMİZ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ HYPO AKTİVİTE HYPER AGRESİV AKTİVİTE YANİ DÜŞÜK VE YÜKSEK AKTİVİTE GÖSTERMESİNİ İSTEMEYİZ İKİSİNDE DE PATOLOJİK POTANSİYEL BULUNMAKTADIR, İSTEDİĞİMİZ FİZYOLOJİK DENGELERDE ETKİN VERİMLİ ORTA YOLLU DENGELİ ÇALIŞAN BİR İMMUN
 • 7. SİSTEM .KANSER TÜMÖR İMMUNOLOJİSİNE GÖRE ASKERLERİMİZİ BAZI TIBBİ ÜRÜNLERLE CONVENTIONAL VEYA KOMPLEMENTARY MEDİCİNE – UNCONVENTIONAL İLAÇLARLA ÇOK İYİ YÖNETEBİLİRİZ VE KANSER HÜCRELERİ BAŞARILI FAGOSİTE EDİLEBİLİR TÜMÜNÜ YAYIMLAMIŞ DURUMDAYIZ SİTELERDE .YANGISAL SÜREÇLER FARKLI DERİNLİK VE AĞRI AZAP ACI TAŞIMAKTADIR BU YÜZDENDİR Kİ PİRAMİT ŞEKLİNDE AŞAĞIDAN ENYUKARIYA DOĞRU EN HAFİFTEN ENŞİDDETLİYE DOĞRU AĞRI KESİCİLER BULUNMAKTADIR ,KANSER AĞRI YÖNETİMİ ACILARI ÇOK KORKUNÇ DÜZEYE ÇIKABİLMEKTEDİR VE HASTADA DAYANILMAZ BİR NOKTAYA ULAŞABİLİR ŞOKTAN ÖLDÜREBİLİR, BU YÜZEN PAIN MANAGEMENT AĞRI YÖNETİMİ PROFESYONEL BİR AYAĞI OLUŞTURMAKTADIR. TEDAVİ KOMPLİKASYONLAR YAN ETKİLER TERS ETKİLER İLE DAHA KARMAŞIK KOMPLİKE HALE GELMEMESİ SONUÇLARIN MUTLAK TEDAVİ YÖNTEMİNE GÖRE ÇOK HAYATİ
 • 8. ÖNEMDEDİR. YANGILAR KANSER HASTALARININ GENETİK SÜREÇLERİ MUTASYONİK OLARAK DEĞİŞİM GÖSTERMİŞ OLMASI NOKTA ATIŞI DOĞRU KARARLI AĞRI KESİCİLER İŞE ETKİN ÇÖZÜMLER SUNAMAMAKTADIR.MUTASYONLARDAN DOLAYI ENZİMATİK DEĞİŞİMLER OLDUĞUNDAN AĞRI SONLANDIRAN DÖNGÜLER DEĞİŞMİŞTİR DİĞER HASTALIKLARDA AYNİ İLAÇLAR KESİN ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEKTEDİR.BURADA KİLİT TAKTİK STRATEJİK HAMLE KANSER HASTALARINDA SELEKTİF AĞRI KESİCİ YERİNE PARSİYAL AĞRI KESİCİLER KESİN ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEKTEDİR ÇÜNKÜ KANSER HÜCRELERİ İKİ KİMLİKLİ ORJİNAL DNA KİMLİĞİ VE MUTASYONLAR KİMLİĞİNDEN OLUŞMAKTADIR FAKAT MUTASYONLAR DOMİNANTTIR HÜÇREYİ YÖNETEN VE SAPTIRAN PATOLOJİK YAŞAM OLUŞTURANDIR , ORJİNAL DNA SUSMUŞTUR.KANSER HASTALIĞININ KESİN HERHANGİBİR AŞAMADA TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR MODEL “DESENDİNG DOSE
 • 9. DESIGN EFRUZHU CYPRIUS TURCICA QUATRUPLE CANCER THERAPY ANY STAGE.1.APOPTOSİS 2.FAGOSİTOSİS 3.MATURATION 4.MULTIPLE OPPOSITION BALANCE AYNİ ANDA ÇOKLU SİSTEMLE TEDAVİ ÖZDE CONVENTIONAL UNCONVENTIONAL YANİ TIBBİ ÜRÜNLERLE NATURAL COMPLEMENTARY ÜRÜNLERİ KOMBİNASYONU PROGRAM OLARAK VE DAĞILIMLARI ZEHİR PANZEHİR İLİŞKİLERİ İLE GEN DNA DÜZEYİNDE TEDAVİLER NATURAL İLAÇLARLA İŞBİRLİĞİNDE SÜREÇ ÇÖZÜME KAVUŞUR BU ARAŞTIRMA DEĞİLDİR SONUÇLANDIRMA CLİNİCAL TRIALS İNCE AYARLARIN YAPILMASI ÇALIŞMASIDIR ADETA SIRAT KÖPRÜSÜ GİBİDİR TEDAVİ KESİN ÇÖZÜME GİDEBİLMESİ İÇİN NE EKSİK NE FAZLA NEDEN ÇÜNKÜ EKSİK DOZ HERHANGİBİR AŞAMADA ÇÖZÜM ÜRETMEZ FAZLA DOZU ZATEN TOKSİK ÖZELLİKLİ GEN DNA İLAÇLARI OLDUĞU İÇİN HASTA TEHLİKELİ TOKSİKASYONA GİDER BUNLAR HEP DETAYLI İNGİLİZCE TÜRKÇE SİTELERDE
 • 10. ANLATILMIŞTIR.KONUMUZ YANGI EKSENLİ OLMASI NEDENİYLE KENDİ ÇALIŞMALARIMIZ VE UZUN YILLAR BİRİKİM VE TECRÜBELERİMİZLE ÖRNEKLİKLE SOMUTLAŞTIRMAYA GİDİLMİŞTİR. ŞİMDİ DÜNYADAKİ ÇATIŞMALARA BAKACAK OLURSAK HEP ENERJİ EKONOMİK DARBOĞAZLARDAN YETMEZLİĞİNDEN DOLAYI,EGO NEFS YANİ MUTASYONLARA TEKABÜL EDİYOR,KRONİK YANGILAR SAVAŞLAR ÇATIŞMALAR,VE İNSANLARIN SİLENT SUSMUŞ RUHLARI YOK GİBİ SANKİ BU ORJİNAL DNA MIZIN KANSER HÜCRELERİNDEKİ SUSMUŞLUĞUNA TEKABÜL EDİYOR, PEKİ BU KURULAN DÜNYA HAYATI KANSER HÜCRESİNİN İÇİNDE VÜCUT VE BEYNİNDE DÖNENLERİN KENDİSİ MİDİR,UNUTMADAN KANSER HÜCRELERİ ÇOK YER ÇOK ARTIK MADDE ÇIKARIR MUTASYONLAR KİMLİĞİNDEN DOLAYI . TÜMÖR KİTLESİ HÜCRELERİ OKSİJEN VE GIDA YETERSİZLİĞİ VE BOZULAN YAŞAM EKO SİSTEMLERİ DOLAYISIYLE DAHA
 • 11. YAŞANABİLİR BİR ALANA DOĞRU METASTAZ YAPAR .İNSANLIĞA BAKILDIĞINDA İNSANLIK DA GÖÇ EDİYOR METASTAZ YAPIYOR SAVAŞ VE DOĞDUĞU YER DEĞİL DOYDUĞU YERE DOĞRU GİTMEKTEDİR,HÜCRELERİMİZ OLGUN OLDUKLARI İÇİN GÖREVLERİNİ HARFİYEN YERİNE GETİRİRLER HOMEOSTATİK DENGELERE GÖRE VE FİZYOLOJİ ÇALIŞIR SAĞLIKLILIK DEVAM EDER, HALBUKİ KANSER HÜCRELER İMMATURE DİR YANİ OLGUNLAŞMAMIŞTIR VE BU BELA OLMASINI DOĞURMAKTADIR.PEKİ DÜNYA İNSANLIĞINA BİR BAKALIM OLGUNLAŞMA YÜZDESİ %2 Yİ BİLE BULMAZ HERKES MUTASYONLARIN EGONUN AMAÇLAŞTIRILMASI ADINA EFORLAR HARCAMAKTADIR VE BU İNSANLARA PATOLOJİK BİR VARLIKSAL DAVRANIŞ KALIPLARI ŞEKİLLENDİRMEKTEDİR ,KANSER HÜCRESİ BENCİLDİR HİÇ ÖLMEK İSTEMEZ ENERJİSİ YETERSİZ MEKANİZMALAR ÇALIŞMIYOR,KULLAR DA HİÇ ÖLMEK İSTEMEZLER EGOYLA HEP SONSUZA DEK YAŞAMAK İSTERLER VE
 • 12. DAHA ANLATILACAK ÇOK ŞEY VAR BU HASTALIĞIN TÜM DETAYLARI %100 KİMLİK TANIMAYLA NET OLARAK ORTAYA KONMUŞTUR,BURADA ANLATILANLAR BENZET ME Mİ , YOKSA İLAHİ BİR HASTALIKLA YARATAN KULLARA GÖNDERME YAPMAKTAMIDIR, VE HASTA EGO MUTASYONLAR NEDENİYLE ÖLÜME GİDER ,PEKİ KANSER HÜCRESİ ASLINDA KENDİ YAŞAM KAYNAĞINI KENDİSİYLE BİRLİKTE YOK ETMİŞ MİDİR. İŞTE İNSANLIĞIN DRAMI AKIBETİ TAM BÖYLE BİRŞEY BURADA BENZETME YOKTUR SADECE HAKİKAT VARDIR RUHUMUZUN ORJİNAL DNA MIZIN ÇALIŞMAMASININ SONUÇLARI VAHİM OLUYOR.KANSER HÜCRESİ BİZİM KENDİ HÜCREMİZDİ BAŞLANGIÇTA VE YASALARLA KİMLİK DEĞİŞTİREREK VÜCUDUN TÜM TOPLAM SİSTEMLERİNE KESKİN PAYLAŞIMCI YAPISINA BENCİL SÜREÇLER DAHİL OLUNCA SONUÇLAR FELAKET DOĞURMAKTADIR. İNSANLIK BU HASTALIĞI YÜZYILLARDIR YANLIŞ OKUMUŞ YANLIŞ TEDAVİ MANTIĞI GELİŞTİRMİŞTİR.KLASİK HEKİMLİK KURALLARI PRENSİPLERİ BU HASTALIKTA GEÇERSİZDİR.