SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
ZITLAR VE YANSIMALARI
ZITLAR ZITLIK OLSUN DİYE KARŞITLIK OLSUN
DİYE ALGILAYANLAR ÇATIŞMA VE SAVAŞ
ÇIKARARAK KAOS ESTİRENLER MANA VE
MAHİYETE DÜŞMANLIK YAPANLAR EGO NEFS
DİRİLİĞİ , AMAÇLAŞTIRILMASI
İLAHLAŞTIRILMASINA SAHİP DÜNYA GÖRÜŞÜNE
SAHİP BİREYLER OLGUNLUKTAN NASİP
ALAMAYAN HAMLIĞI EGOYU İNDİRGEMEYİ
ADETA ÖLÜMDEN BETER GÖRENLERDİR.HALBUKİ
OLGUNLUKTAN PAY SAHİBİ İNSANLAR ZITLARIN
BİR VE TEKİN İKİYE AYRILARAK FONKSİYONEL
İŞBİRLİĞİ İLE İLAHİ AŞKLA KUCAKLAŞARAK
FİZYOLOJİ NORMAL SAĞLIKLI ÇALIŞMANIN
YEGANE MANA VE MAHİYET GERÇEKLİĞİ
OLDUĞUNU BİLİR VE HAM EGO SIFATLARINA
YÜKSEK HEDEFLERİ KURBAN ETMEZLER BİZ
DİYENLERDİR AYNİ ZAMANDA ZITLARIN BARIŞIK
UZLAŞIK KUCAKLAŞMASINA SAHİP OLANLAR
,BENCİL EGO BOROZANLARI ZITLARI İLAHİ
SEVGİDEN AŞKTAN PAY SAHİBİ OLAMAMALARI
VE EGO ÇUKURU İÇERİSİNDE HAPSOLARAK
DÜNYAYI EVRENLERİ SONSUZ İLAHİ KUDRETE
YARATANA RAĞMEN ,SONSUZ KÜÇÜLTÜP
MİNYATÜRİZE EDENLER DÜNYANIN
BAŞARISIZLIK REKORTMENLERİDİR.TÜM
EVRENLERDE YARATILMAYAN NE VARDIR Kİ
YARATANIN BİR VE TEK RABBİN YÜCE ALLAHIN
CELLE VE ALA ZITLAR KİMLİĞİNDEN
MORFOLOJİK YANİ ANATOMİK STRÜKTÜRAL VE
FİZYOLOJİK NORMAL SAĞLIKLI ÇALIŞMA
DİNAMİK VE KONDİSYONLARINDAN MÜHÜRSEL
MANADA PAY SAHİBİ OLMASIN.HERAN DÜNYA
AHİRET TÜM CANLI CANSIZ SONSUZ İŞLER
HERAN YARATANIN SEVK VE İDARE ETMESİ
YÖNETMESİ FİZYOLOJİ VE PATOFİZYOLOJİ
ZITLARIN DEĞİŞEN ORANLARDA ORTA YOLLU
DENGELİ VE SAPMIŞ UÇ POZİSYONLAR VE
KONDİSYONLARLA İLAHİ KİMLİĞİN EVRENSEL
İLAHİ FİLOZOFİ İLE YÖNETİLMESİNDEN BAŞKA
BİRŞEY VARMIDIR İKİ DÜNYADA DA.VÜCUDUMUZ
,ORGAN VE SİSTEMLER DOKULAR MOLEKÜLLER
ATOMLAR HORMONLAR,MERKEZİ VE PERİFER
SİNİR SİSTEMİ BU ZITLARDAN HARİÇMİDİR. KADIN
ERKEK ZITMIDIR HAYIR KESİNLİKLE TEK
YARATILIŞIN RUHİ VE BEDENİ BİRBİRİNİ
TAMAMLAMALARI İLAHİ AŞKLA
KUCAKLAŞMALARI YARATANIN ZITLAR KİMLİĞİ
AMA BİR VE TEK VARLIĞA TEK YÜREĞE KALBE
ERİŞEBİLMELERİ OLGUN İNSANLARIN İŞİ MİDİR
YOKSA HAM OLGUNLUĞU REDDEDENLERİN İŞİ
MİDİR. HAMLARDA SEVGİ YOK DENECEK
KADARDIR VE EGOSAL ARZUSALLIĞIN EKSENİ
ÜZERİNDEN YAŞAMDA REDLER VE KABULLER
ÇERÇEVESİNDE DAR KALIPLAR
OLUŞTURMAKTADIRLAR. İNSAN HAYVAN
EMBRİYOLOJİLERİNDE ERKEK VE DİŞİ SİSTEMLER
BİR YERE KADAR GELİŞİMLERİ TAMAMEN
AYNİDİR VE FAKAT SONRAKİ EVRELERDE
BİRTAKIM FONKSİYONEL BAŞKALAŞIM VE
FARKLILIKLAR TASARLANMIŞTIR AİLE
KURUMUYLA BAĞLANTILI YAŞAMSAL
SİSTEMLERLE BAĞLANTILI OLACAK
ŞEKİLDE.BAKIYORUZ KİMİ İNSANLAR YAŞAM
BOYU NE SEVGİYLE NEDE AŞKLA
TANIŞMAMIŞLAR ,AŞK SAHİPLERİNE TUHAF
TUHAF BAKMAKTADIRLAR ,ASLINDA ASİL
ASALETLİ RUHLARIN POTANSİYELLERİ
NEDENİYLE İLAHİ AŞKTAN PAY SAHİPLİKLERİ
ZİRVELERDE OLMUŞ OLMASI VEYA BENZERİNE
SAHİP OLMA İHTİMALLERİ YOK AMA ŞAHİT
OLMAMIŞLAR DA ,ADETA KENDİ DÜNYALARINCA
DÜNYA GÖRÜŞLERİNCE YÜKSEK AŞKLARA ROL
BİÇMEKTE TANIMLAMA YAPMAYA
KALKIŞMAKTADIRLAR KENDİ SEVGİSİZ EGO NEFS
KATI VE DAR KALIPLARI İÇERİSİNDE
DURAMADAN ÖZEL HAYAT İÇERİSİNDE DOLAŞMA
HAKKINI KENDİLERİNDE GÖREREK. ZITLARIN BU
DÜNYADA DOĞRU OLARAK İDRAK
EDİLEMEDİĞİNİ VE HAMLIKLARIN HEDEFİ
OLARAK GÖRMÜŞ OLMALARI ÇOK ZAYIF RUHİ
POTANSİYELLERİNİN KENDİSİNDEN
KAYNAKLANMAKTADIR. ZITLAR BİR VE TEKE
DÖNÜŞTÜĞÜ ORANDA MUTLAK KESİN MANA VE
MAHİYETE ERİŞMİŞ OLMAKTADIR, BU İMANDA,
OLGUNLUKTA ,AŞKTA,İLİŞKİLERDE ÜRETİMDE,
ETKİNLİK VE VERİMLİLİKTE VS. ENYÜKSEK
PERFORMANSA ULAŞMANIN GERÇEK
MUTLULUĞUN HUZURUN DİNGİNLİĞİN YEGANE
ANAHTARIDIR.ZITLARLA ÇATIŞANLAR MEDENİ
OLGUN OLABİLİR Mİ ,ÖTEKİLEŞTİRME DIŞLAMA,
SIFATLAMA, KUSUR ARAMA, AŞŞAĞLAMA,
BİREYİN KENDİNİ YÜCELTMESİ GURUR MANADA-
(DOĞRU OLAN ONURDUR), VS. SAYMAKLA
BİTİREMEDİKLERİMİZ EGO HAMLIĞI VE RUHİ
OLGUNLUK DERECELENDİRİLMESİNİN PRATİK
HAYATA YANSIMA YAPMASINDAN BAŞKA
BİRŞEY MİDİR.HAYATI İLAHİ RIZIKLARIN SOSYAL
ZENGİLEŞME VE İŞBİRLİĞİ YERİNE ,ÇATIŞMA
SAVAŞ YOKETME ARZUSU ZITLARIN HAMLIĞA
EGOYA KURBAN EDİLMESİ DEĞİLMİDİR.KÖTÜ
AHLAKIN HAM EGOYLA İLAHİ AHLAKA YÜKSEK
ERDEMLERE GALİP GELME ÇABASINDAN BAŞKA
BİRŞEY MİDİR.BU ARKA ARKAYA SIRALANAN
ÖRNEKLER SAYISIZ ÇOĞALTILABİLİR,ZITLAR
VÜCUDUMUZDA HAM EGO VE RUHUMUZ
ARASINDA BASKINLIK MÜCADELESİDİR VE
İNSANLAR OLGUNLAŞMALARINDAKİ
YOLCULUKTA EGO HAMLIKLARINA GALİP
GELEREK RUHİ SULTANLIĞA YATIRIM
YAPMALARI DOĞRU OLANDIR. İNSANLIK
YARATANIN ZITLAR KİMLİĞİ İLE KUCAKLAŞMAK
ZORUNDADIR ÇÜNKÜ HAM EGO SIFATLARI
CİHAZ ÖZELLİĞİ ROBOTİK EYLEM ÜZERİNEDİR Kİ
İNSAN BU DEĞİLDİR BU ÖZELLİKLERE GALİP
GELMESİ YANİ YÜKSEK AHLAKLA EGOSAL
HAMLIK ÜZERİNE DÖNÜŞÜM YAPMALIDIR.AHİRET
ZITLARLA YİNE YARATANIN KİMLİĞİNE
DAYANAN BİR GERÇEKLİĞE SAHİPTİR CENNET
VE CEHENNEM OLARAK BUNLARDA OLGUNLUK
DERECELERİ VE HAMLIK DERECELERİ VE
SUÇLARI İLE YARATAN TARAFINDAN
KATAGORİZE EDİLMİŞTİR STANDARDİZE
EDİLMİŞTİR KRİTERLERE BAĞLANMIŞTIR
KULLARIN SUBJEKTİF HİSSİ DUYGUSAL SANAL
TANIMLAMALARI İLAHİ KATTA GEÇERSİZDİR VE
KENDİ KENDİLERİNİ AVUTMALARI ALDATMALARI
HAYIRSIZ ALDANIŞLI SON- AKIBET
DOĞURUR.YARATAN DÜNYADA AHİRETTE KENDİ
SONSUZ MUTLAK VARLIĞININ MÜHÜRÜNÜ TÜM
YARATTIĞI CANLI CANSIZLARA BASMIŞ OLMASI
MÜLK SAHİPLİĞİ VE BİR TEK RAB OLUŞUNUN
YEGANE REALİTESİDİR, KULLAR SANAL EGO
CİHAZI GÖZLÜĞÜ İLE YEGANE REALİTELERE
KENDİ VUCUDUNUN BALÇIĞI İLE SIVAZLAYAMAZ
GÜCÜ BUNA YETMEZ .ZITLAR YAŞAMIN TÜMÜNÜ
KAPLAMIŞ OLMASI İNSANLARDA BU HAKİKATLE
BARIŞIK UZLAŞIK İLAHİ SEVGİYLE BESLENMİŞ
ERDEMLİ BİR BAKIŞLA ETKİLEŞİME GİRMELERİ
HUDUTSUZ MEYVELERİ VERİMLERİ ÖDÜLLERİ
MUTLULUKLARI KUCAKLAMALARI VE KAZANIMA
ÇEVİRMELERİNİ DOĞURACAKTIR.ZITLARIN ANA
EKSENİ VE ÇEKİRDEĞİ SEVGİ VE ARZUSALLIK
OLMASI NEDENİYLE İNSANLIK BAŞIBOŞ
ARZUSALLIĞIN FELAKETLERİNİ VE SEVGİNİN
SINIRSIZ KAZANIMLARINI OTURUP MASAYA
YATIRARAK MANA VE MAHİYET ÇERÇEVESİNDE
BU KAVRAM VE DEĞERLERİ ENİYİ NASIL
YÖNETEBİLECEĞİNE KARAR VERMELİDİR.EGOSAL
ZITLARIN DENGESİSLİĞİ SAĞLIKTA PATOLOJİ
DOĞURUR,RUHİ DENGESİZLİKLER KENDİ İÇİNDE
PSİKOPATOLOJİ DOĞURUR VE PSİKOSOMATİK
SORUNLAR ÇIKARIR AYRI AYRI BAKACAK
OLURSAK ,ÖTE YANDAN RUH VE EGO ZITLARINI
DA DENGELİ HERİKİSİNİN GIDASINI VE
ORANLARINI DÜZEYLERİNİ DOĞRU YÖNETİLMESİ
GERÇEK SAĞLIKLILIĞI DOĞURACAKTIR.ZITLAR
ZENGİNLİĞİ VARKEN ZITLAŞMAK YANİ MAKUL
OLMAYAN EGONUN BAZI SIFATLARI ÖRNEĞİN
İNATLAŞMA SAĞLIKLI ZITLAR DENGESİ
DOĞURMAYACAĞI İÇİN PATOLOJİK SONUÇLAR
DOĞURUR.ZITLAR SÜRECİNDE KULLAR KİM
OLDUĞU KİM OLMADIĞI KONUSUNDA
İNSANLIĞIN ARAYIŞLARI DEVAM ETMEKTEDİR VE
İNSANIN KENDİNİ BİR EGO GÖRMÜŞ OLMASI
RUHUN GERÇEK VARLIĞIMIZIN ANTİMADDE
İLAHİ YARATILIŞIMIZIN TANINMAMASI KABUL
EDİLMEMESİ BİREYDE VE TOPLUMSAL
DÜNYASAL FARKLI PATOLOJİLERLE DÜNYANIN
YAŞANMAZ HALE GETİRİLMESİ ,VE BAŞKA
GEZEGENLERDE SU DAMLASI VEYA OKSİJEN
ARAMA EFORLARI İNSANLIĞIN KENDİ VARLIĞINA
VE DÜNYASINA ,İKİ DÜNYASINA YAPTIĞI
ZARARLARDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR
İTİRAFTIR . YARATAN BURAYI TÜM YÖNLERİYLE
İNSANLIĞA HİZMET EDECEK ENGÜZEL ŞARTLARI
OLUŞTURMUŞTUR VE FAKAT İNSANLAR KENDİ
NEFİSLERİNİ HİÇBİRZAMAN TANIMA İSTEKLİLİĞİ
GÖSTERMEDİKLERİ İÇİN YARATANI TANIMA
İMKANLARI DOĞAL OLARAK
BULUNMAMAKTADIR ,YANİ KULLUK EGO
CİHAZINADIR HAM NEFS SIFATLARININ
AMAÇLAŞTIRILMASINDAN DOLAYI İŞTE
FELAKETLER BURADAN HAMLIKTAN
BAŞLAMAKTADIR OLGUNLAŞMAYI REDDEDEREK
YİNE GÖRÜLECEĞİ GİBİ ZITLAR YANLIŞ
ANLAŞILMIŞTIR VE BİÇİLEN ROL HAMLIK
ÜZERİNDEN OLMASI MANA VE MAHİYETLE
BULUŞMA İMKANI BIRAKMAMAKTADIR.CERN
LABORATUVARLARINDA ANTİMADDE DENEYLERİ
İNSANLIĞIN RUHİ BİLGİSİNİN YOK DENECEK BİR
DÜZEYDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ DAHA
İŞİN BAŞINDA BULUNULMAKTADIR.ZITLARIN
ESASI İNSANIN KENDİ ZITSAL VARLIĞINI
TANIMASI ÖZELLİKLE HAM EGO NEFS 7
DERECESİNİN HERBİR FIFAT KADEME
ÖZELLİKLERİNİ VE DAVRANIŞLARDA DEĞER
YARGILARINDA OYNADIĞIMIZ ROLLERİ
FARKINDALIKLARLA KEŞFETMEK YUKARILARA
TIRMANMAK İNSANI KAMİL OLGUN İNSAN
OLABİLMEK ZITLARIN ARAÇ OLANLARINI
AMACIN ERİŞİMİ İÇİN ÇOK İYİ YÖNETMEK ESAS
GAYE OLMALIDIR MUTLAK BAŞARI TÜM
ALANLARDA BURADAN YEŞERMEKTEDİR.EGO
ARACI RUH KEMALAT OLGUNLUK AMACINA
DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR AKILLI METODOLOJİLER
HAK DOĞRU İLAHİ YOLLA VE İTİKATLA. SAPMIŞ
İTİKATTA ISRAR EDENLER EGO NEFS CİHAZINI
AMAÇLAŞTIRANLARDIR Kİ İKİ DÜNYADA
KAYBEDENLERDİR.

More Related Content

Similar to OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf

Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)
Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)
Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
 
Bi̇r ülkede yönetenlerle
Bi̇r ülkede yönetenlerleBi̇r ülkede yönetenlerle
Bi̇r ülkede yönetenlerleBurak Vanlı
 
Kültür ve Kimlik
Kültür ve KimlikKültür ve Kimlik
Kültür ve KimlikVural Yigit
 
POLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİ
POLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİPOLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİ
POLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİCOSKUN CAN AKTAN
 
1.huzurun şifresi
1.huzurun şifresi1.huzurun şifresi
1.huzurun şifresiUniversty
 
Başarı ve Başarısızlık
Başarı ve BaşarısızlıkBaşarı ve Başarısızlık
Başarı ve BaşarısızlıkHakan TOPUZOĞLU
 

Similar to OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf (9)

665
665665
665
 
Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)
Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)
Allah'ın güzelliklerinden bir demet 3. turkish (türkçe)
 
Bi̇r ülkede yönetenlerle
Bi̇r ülkede yönetenlerleBi̇r ülkede yönetenlerle
Bi̇r ülkede yönetenlerle
 
Kültür ve Kimlik
Kültür ve KimlikKültür ve Kimlik
Kültür ve Kimlik
 
Dünya dönüyor mehmet eren kocaoğlu 1
Dünya dönüyor mehmet eren kocaoğlu 1Dünya dönüyor mehmet eren kocaoğlu 1
Dünya dönüyor mehmet eren kocaoğlu 1
 
POLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİ
POLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİPOLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİ
POLİTİK YOZLAŞMA ve KLEPTOKRASİ
 
1.huzurun şifresi
1.huzurun şifresi1.huzurun şifresi
1.huzurun şifresi
 
SCORP Acilis Oturumu - Ekim 2009
SCORP Acilis Oturumu - Ekim 2009SCORP Acilis Oturumu - Ekim 2009
SCORP Acilis Oturumu - Ekim 2009
 
Başarı ve Başarısızlık
Başarı ve BaşarısızlıkBaşarı ve Başarısızlık
Başarı ve Başarısızlık
 

More from EfruzAsilolu

QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docxQURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docxEfruzAsilolu
 
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docxKURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docxEfruzAsilolu
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docxMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docxEfruzAsilolu
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdfMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdfEfruzAsilolu
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSIONEfruzAsilolu
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSIONEfruzAsilolu
 
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMAREEfruzAsilolu
 
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMAREEfruzAsilolu
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdfAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdfEfruzAsilolu
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docxAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docxEfruzAsilolu
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EfruzAsilolu
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EfruzAsilolu
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docxUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docxEfruzAsilolu
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdfUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdfEfruzAsilolu
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSEfruzAsilolu
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSEfruzAsilolu
 
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..EfruzAsilolu
 
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 

More from EfruzAsilolu (20)

QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docxQURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
QURANI KERİM 99 LAST CONCLUSIONS 2.docx
 
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docxKURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN  TOPLAM SONUÇLARI.docx
KURANI KERİM TÜM SÜRELERİNİN TOPLAM SONUÇLARI.docx
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docxMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.docx
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.docx
 
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdfMEDIKAL FİLOZOFİ  3   PANKREAS  VE KARACİĞER.pdf
MEDIKAL FİLOZOFİ 3 PANKREAS VE KARACİĞER.pdf
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.pdf PRIVATE SESSION
 
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSIONKUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
KUTSALLIK MUKADDESAT 19.docx PRIVATE SESSION
 
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.pdf  LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.pdf LOVE AMOR AMOUR AMARE
 
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMAREAŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
AŞK LIEFDE.docx LOVE AMOR AMOUR AMARE
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdfAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docxAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docxUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdfUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY.  2.pdf
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdf
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
 
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
 
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
 
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
 
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
 

OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf

 • 1. ZITLAR VE YANSIMALARI ZITLAR ZITLIK OLSUN DİYE KARŞITLIK OLSUN DİYE ALGILAYANLAR ÇATIŞMA VE SAVAŞ ÇIKARARAK KAOS ESTİRENLER MANA VE MAHİYETE DÜŞMANLIK YAPANLAR EGO NEFS DİRİLİĞİ , AMAÇLAŞTIRILMASI İLAHLAŞTIRILMASINA SAHİP DÜNYA GÖRÜŞÜNE SAHİP BİREYLER OLGUNLUKTAN NASİP ALAMAYAN HAMLIĞI EGOYU İNDİRGEMEYİ ADETA ÖLÜMDEN BETER GÖRENLERDİR.HALBUKİ OLGUNLUKTAN PAY SAHİBİ İNSANLAR ZITLARIN BİR VE TEKİN İKİYE AYRILARAK FONKSİYONEL İŞBİRLİĞİ İLE İLAHİ AŞKLA KUCAKLAŞARAK FİZYOLOJİ NORMAL SAĞLIKLI ÇALIŞMANIN YEGANE MANA VE MAHİYET GERÇEKLİĞİ OLDUĞUNU BİLİR VE HAM EGO SIFATLARINA YÜKSEK HEDEFLERİ KURBAN ETMEZLER BİZ DİYENLERDİR AYNİ ZAMANDA ZITLARIN BARIŞIK UZLAŞIK KUCAKLAŞMASINA SAHİP OLANLAR ,BENCİL EGO BOROZANLARI ZITLARI İLAHİ SEVGİDEN AŞKTAN PAY SAHİBİ OLAMAMALARI VE EGO ÇUKURU İÇERİSİNDE HAPSOLARAK DÜNYAYI EVRENLERİ SONSUZ İLAHİ KUDRETE YARATANA RAĞMEN ,SONSUZ KÜÇÜLTÜP MİNYATÜRİZE EDENLER DÜNYANIN BAŞARISIZLIK REKORTMENLERİDİR.TÜM EVRENLERDE YARATILMAYAN NE VARDIR Kİ YARATANIN BİR VE TEK RABBİN YÜCE ALLAHIN
 • 2. CELLE VE ALA ZITLAR KİMLİĞİNDEN MORFOLOJİK YANİ ANATOMİK STRÜKTÜRAL VE FİZYOLOJİK NORMAL SAĞLIKLI ÇALIŞMA DİNAMİK VE KONDİSYONLARINDAN MÜHÜRSEL MANADA PAY SAHİBİ OLMASIN.HERAN DÜNYA AHİRET TÜM CANLI CANSIZ SONSUZ İŞLER HERAN YARATANIN SEVK VE İDARE ETMESİ YÖNETMESİ FİZYOLOJİ VE PATOFİZYOLOJİ ZITLARIN DEĞİŞEN ORANLARDA ORTA YOLLU DENGELİ VE SAPMIŞ UÇ POZİSYONLAR VE KONDİSYONLARLA İLAHİ KİMLİĞİN EVRENSEL İLAHİ FİLOZOFİ İLE YÖNETİLMESİNDEN BAŞKA BİRŞEY VARMIDIR İKİ DÜNYADA DA.VÜCUDUMUZ ,ORGAN VE SİSTEMLER DOKULAR MOLEKÜLLER ATOMLAR HORMONLAR,MERKEZİ VE PERİFER SİNİR SİSTEMİ BU ZITLARDAN HARİÇMİDİR. KADIN ERKEK ZITMIDIR HAYIR KESİNLİKLE TEK YARATILIŞIN RUHİ VE BEDENİ BİRBİRİNİ TAMAMLAMALARI İLAHİ AŞKLA KUCAKLAŞMALARI YARATANIN ZITLAR KİMLİĞİ AMA BİR VE TEK VARLIĞA TEK YÜREĞE KALBE ERİŞEBİLMELERİ OLGUN İNSANLARIN İŞİ MİDİR YOKSA HAM OLGUNLUĞU REDDEDENLERİN İŞİ MİDİR. HAMLARDA SEVGİ YOK DENECEK KADARDIR VE EGOSAL ARZUSALLIĞIN EKSENİ ÜZERİNDEN YAŞAMDA REDLER VE KABULLER ÇERÇEVESİNDE DAR KALIPLAR OLUŞTURMAKTADIRLAR. İNSAN HAYVAN EMBRİYOLOJİLERİNDE ERKEK VE DİŞİ SİSTEMLER BİR YERE KADAR GELİŞİMLERİ TAMAMEN AYNİDİR VE FAKAT SONRAKİ EVRELERDE
 • 3. BİRTAKIM FONKSİYONEL BAŞKALAŞIM VE FARKLILIKLAR TASARLANMIŞTIR AİLE KURUMUYLA BAĞLANTILI YAŞAMSAL SİSTEMLERLE BAĞLANTILI OLACAK ŞEKİLDE.BAKIYORUZ KİMİ İNSANLAR YAŞAM BOYU NE SEVGİYLE NEDE AŞKLA TANIŞMAMIŞLAR ,AŞK SAHİPLERİNE TUHAF TUHAF BAKMAKTADIRLAR ,ASLINDA ASİL ASALETLİ RUHLARIN POTANSİYELLERİ NEDENİYLE İLAHİ AŞKTAN PAY SAHİPLİKLERİ ZİRVELERDE OLMUŞ OLMASI VEYA BENZERİNE SAHİP OLMA İHTİMALLERİ YOK AMA ŞAHİT OLMAMIŞLAR DA ,ADETA KENDİ DÜNYALARINCA DÜNYA GÖRÜŞLERİNCE YÜKSEK AŞKLARA ROL BİÇMEKTE TANIMLAMA YAPMAYA KALKIŞMAKTADIRLAR KENDİ SEVGİSİZ EGO NEFS KATI VE DAR KALIPLARI İÇERİSİNDE DURAMADAN ÖZEL HAYAT İÇERİSİNDE DOLAŞMA HAKKINI KENDİLERİNDE GÖREREK. ZITLARIN BU DÜNYADA DOĞRU OLARAK İDRAK EDİLEMEDİĞİNİ VE HAMLIKLARIN HEDEFİ OLARAK GÖRMÜŞ OLMALARI ÇOK ZAYIF RUHİ POTANSİYELLERİNİN KENDİSİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. ZITLAR BİR VE TEKE DÖNÜŞTÜĞÜ ORANDA MUTLAK KESİN MANA VE MAHİYETE ERİŞMİŞ OLMAKTADIR, BU İMANDA, OLGUNLUKTA ,AŞKTA,İLİŞKİLERDE ÜRETİMDE, ETKİNLİK VE VERİMLİLİKTE VS. ENYÜKSEK PERFORMANSA ULAŞMANIN GERÇEK MUTLULUĞUN HUZURUN DİNGİNLİĞİN YEGANE ANAHTARIDIR.ZITLARLA ÇATIŞANLAR MEDENİ
 • 4. OLGUN OLABİLİR Mİ ,ÖTEKİLEŞTİRME DIŞLAMA, SIFATLAMA, KUSUR ARAMA, AŞŞAĞLAMA, BİREYİN KENDİNİ YÜCELTMESİ GURUR MANADA- (DOĞRU OLAN ONURDUR), VS. SAYMAKLA BİTİREMEDİKLERİMİZ EGO HAMLIĞI VE RUHİ OLGUNLUK DERECELENDİRİLMESİNİN PRATİK HAYATA YANSIMA YAPMASINDAN BAŞKA BİRŞEY MİDİR.HAYATI İLAHİ RIZIKLARIN SOSYAL ZENGİLEŞME VE İŞBİRLİĞİ YERİNE ,ÇATIŞMA SAVAŞ YOKETME ARZUSU ZITLARIN HAMLIĞA EGOYA KURBAN EDİLMESİ DEĞİLMİDİR.KÖTÜ AHLAKIN HAM EGOYLA İLAHİ AHLAKA YÜKSEK ERDEMLERE GALİP GELME ÇABASINDAN BAŞKA BİRŞEY MİDİR.BU ARKA ARKAYA SIRALANAN ÖRNEKLER SAYISIZ ÇOĞALTILABİLİR,ZITLAR VÜCUDUMUZDA HAM EGO VE RUHUMUZ ARASINDA BASKINLIK MÜCADELESİDİR VE İNSANLAR OLGUNLAŞMALARINDAKİ YOLCULUKTA EGO HAMLIKLARINA GALİP GELEREK RUHİ SULTANLIĞA YATIRIM YAPMALARI DOĞRU OLANDIR. İNSANLIK YARATANIN ZITLAR KİMLİĞİ İLE KUCAKLAŞMAK ZORUNDADIR ÇÜNKÜ HAM EGO SIFATLARI CİHAZ ÖZELLİĞİ ROBOTİK EYLEM ÜZERİNEDİR Kİ İNSAN BU DEĞİLDİR BU ÖZELLİKLERE GALİP GELMESİ YANİ YÜKSEK AHLAKLA EGOSAL HAMLIK ÜZERİNE DÖNÜŞÜM YAPMALIDIR.AHİRET ZITLARLA YİNE YARATANIN KİMLİĞİNE DAYANAN BİR GERÇEKLİĞE SAHİPTİR CENNET VE CEHENNEM OLARAK BUNLARDA OLGUNLUK DERECELERİ VE HAMLIK DERECELERİ VE
 • 5. SUÇLARI İLE YARATAN TARAFINDAN KATAGORİZE EDİLMİŞTİR STANDARDİZE EDİLMİŞTİR KRİTERLERE BAĞLANMIŞTIR KULLARIN SUBJEKTİF HİSSİ DUYGUSAL SANAL TANIMLAMALARI İLAHİ KATTA GEÇERSİZDİR VE KENDİ KENDİLERİNİ AVUTMALARI ALDATMALARI HAYIRSIZ ALDANIŞLI SON- AKIBET DOĞURUR.YARATAN DÜNYADA AHİRETTE KENDİ SONSUZ MUTLAK VARLIĞININ MÜHÜRÜNÜ TÜM YARATTIĞI CANLI CANSIZLARA BASMIŞ OLMASI MÜLK SAHİPLİĞİ VE BİR TEK RAB OLUŞUNUN YEGANE REALİTESİDİR, KULLAR SANAL EGO CİHAZI GÖZLÜĞÜ İLE YEGANE REALİTELERE KENDİ VUCUDUNUN BALÇIĞI İLE SIVAZLAYAMAZ GÜCÜ BUNA YETMEZ .ZITLAR YAŞAMIN TÜMÜNÜ KAPLAMIŞ OLMASI İNSANLARDA BU HAKİKATLE BARIŞIK UZLAŞIK İLAHİ SEVGİYLE BESLENMİŞ ERDEMLİ BİR BAKIŞLA ETKİLEŞİME GİRMELERİ HUDUTSUZ MEYVELERİ VERİMLERİ ÖDÜLLERİ MUTLULUKLARI KUCAKLAMALARI VE KAZANIMA ÇEVİRMELERİNİ DOĞURACAKTIR.ZITLARIN ANA EKSENİ VE ÇEKİRDEĞİ SEVGİ VE ARZUSALLIK OLMASI NEDENİYLE İNSANLIK BAŞIBOŞ ARZUSALLIĞIN FELAKETLERİNİ VE SEVGİNİN SINIRSIZ KAZANIMLARINI OTURUP MASAYA YATIRARAK MANA VE MAHİYET ÇERÇEVESİNDE BU KAVRAM VE DEĞERLERİ ENİYİ NASIL YÖNETEBİLECEĞİNE KARAR VERMELİDİR.EGOSAL ZITLARIN DENGESİSLİĞİ SAĞLIKTA PATOLOJİ DOĞURUR,RUHİ DENGESİZLİKLER KENDİ İÇİNDE PSİKOPATOLOJİ DOĞURUR VE PSİKOSOMATİK
 • 6. SORUNLAR ÇIKARIR AYRI AYRI BAKACAK OLURSAK ,ÖTE YANDAN RUH VE EGO ZITLARINI DA DENGELİ HERİKİSİNİN GIDASINI VE ORANLARINI DÜZEYLERİNİ DOĞRU YÖNETİLMESİ GERÇEK SAĞLIKLILIĞI DOĞURACAKTIR.ZITLAR ZENGİNLİĞİ VARKEN ZITLAŞMAK YANİ MAKUL OLMAYAN EGONUN BAZI SIFATLARI ÖRNEĞİN İNATLAŞMA SAĞLIKLI ZITLAR DENGESİ DOĞURMAYACAĞI İÇİN PATOLOJİK SONUÇLAR DOĞURUR.ZITLAR SÜRECİNDE KULLAR KİM OLDUĞU KİM OLMADIĞI KONUSUNDA İNSANLIĞIN ARAYIŞLARI DEVAM ETMEKTEDİR VE İNSANIN KENDİNİ BİR EGO GÖRMÜŞ OLMASI RUHUN GERÇEK VARLIĞIMIZIN ANTİMADDE İLAHİ YARATILIŞIMIZIN TANINMAMASI KABUL EDİLMEMESİ BİREYDE VE TOPLUMSAL DÜNYASAL FARKLI PATOLOJİLERLE DÜNYANIN YAŞANMAZ HALE GETİRİLMESİ ,VE BAŞKA GEZEGENLERDE SU DAMLASI VEYA OKSİJEN ARAMA EFORLARI İNSANLIĞIN KENDİ VARLIĞINA VE DÜNYASINA ,İKİ DÜNYASINA YAPTIĞI ZARARLARDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR İTİRAFTIR . YARATAN BURAYI TÜM YÖNLERİYLE İNSANLIĞA HİZMET EDECEK ENGÜZEL ŞARTLARI OLUŞTURMUŞTUR VE FAKAT İNSANLAR KENDİ NEFİSLERİNİ HİÇBİRZAMAN TANIMA İSTEKLİLİĞİ GÖSTERMEDİKLERİ İÇİN YARATANI TANIMA İMKANLARI DOĞAL OLARAK BULUNMAMAKTADIR ,YANİ KULLUK EGO CİHAZINADIR HAM NEFS SIFATLARININ AMAÇLAŞTIRILMASINDAN DOLAYI İŞTE
 • 7. FELAKETLER BURADAN HAMLIKTAN BAŞLAMAKTADIR OLGUNLAŞMAYI REDDEDEREK YİNE GÖRÜLECEĞİ GİBİ ZITLAR YANLIŞ ANLAŞILMIŞTIR VE BİÇİLEN ROL HAMLIK ÜZERİNDEN OLMASI MANA VE MAHİYETLE BULUŞMA İMKANI BIRAKMAMAKTADIR.CERN LABORATUVARLARINDA ANTİMADDE DENEYLERİ İNSANLIĞIN RUHİ BİLGİSİNİN YOK DENECEK BİR DÜZEYDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ DAHA İŞİN BAŞINDA BULUNULMAKTADIR.ZITLARIN ESASI İNSANIN KENDİ ZITSAL VARLIĞINI TANIMASI ÖZELLİKLE HAM EGO NEFS 7 DERECESİNİN HERBİR FIFAT KADEME ÖZELLİKLERİNİ VE DAVRANIŞLARDA DEĞER YARGILARINDA OYNADIĞIMIZ ROLLERİ FARKINDALIKLARLA KEŞFETMEK YUKARILARA TIRMANMAK İNSANI KAMİL OLGUN İNSAN OLABİLMEK ZITLARIN ARAÇ OLANLARINI AMACIN ERİŞİMİ İÇİN ÇOK İYİ YÖNETMEK ESAS GAYE OLMALIDIR MUTLAK BAŞARI TÜM ALANLARDA BURADAN YEŞERMEKTEDİR.EGO ARACI RUH KEMALAT OLGUNLUK AMACINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR AKILLI METODOLOJİLER HAK DOĞRU İLAHİ YOLLA VE İTİKATLA. SAPMIŞ İTİKATTA ISRAR EDENLER EGO NEFS CİHAZINI AMAÇLAŞTIRANLARDIR Kİ İKİ DÜNYADA KAYBEDENLERDİR.