SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
BİLİM
1. BİLİM SUBJEKTİF HİSSİ DUYGUSAL
KAVRAMLAR TOPLULUĞUNA VERİLEN İSİM
MİDİR.
2.BİLİM OBJEKTİF SAĞDUYU
REALİTELERİNİ KARŞILAYAN VERİLER
BÜTÜNÜMÜDÜR.
3.BİLİMSEL VE BİLİMSEL OLMAYAN
SÜREÇLERİN AYRIM NOKTASI
KANITLANABİLİR İSPATLANABİLİR
OLUŞLARI VEYA SUBJEKTİF İNANIŞLAR
MIDIR.
4.BİLİM ADAMLARININ BİRŞEYİN
DOĞRULUĞUNA İNANIŞLAR
GELİŞTİRMELERİ FAKAT
İSPATLAYAMAMALARI BİLİM OLARAK
NİTELENEBİLİRMİ.
5.FARKLI BİLİMSEL BİLMECELERİN YÜZDE
YÜZÜNE BİLİMSEL KANITLI BİLGİYLE
ERİŞİLEMEMİŞSE BİLİM ADAMLARININ
METODOLOJİLERİ MANTIKLARI OLAYIN
TAMAMININ AYDINLATILMASI KONUSUNDA
SORGULAMALIK BİR DURUM OLDUĞU BİR
HAKİKAT MİDİR.
6.BİLİM MUTLAKMIDIR, GÖRECELİ MİDİR.
7.BİLİM MUTLAKSA BİLİM ADAMLARININ
DÜNYA GÖRÜŞÜNDEN MUTLAK BAĞIMSIZ
OLMAK ZORUNDA DEĞİL MİDİR.
8.BİLİM GÖRECELİ İMİŞCESİNE REDLER VE
KABULLER İLERİYE SÜRÜLÜYORSA
KANITA DAYALI İSPATA DAYALI OBJEKTİF
BİLİM KRİTERLERİ STANDARTLARI
OLUŞTURMAK MÜMKÜNMÜDÜR.
9. BİLİM KANITA DAYALI BİR REALİTE
VEYA GERÇEKLİK MİDİR YOKSA OLASILIK
İLE GÖRECELİ RÖLATİF BİLİM
ADAMLARININ İNANIŞLARIYLA
ŞEKİLLENDİRİLEREK TANIMLANABİLECEK
BİR KONSEPTLER BÜTÜNÜ MÜDÜR.
10.BİLİM KANITA İSPATA DAYALI
BİRŞEYSE OLASILIK MI YOKSA PLAN
TASARIM FİLOZOFİ ZORUNLU OLARAK
KARŞIMIZA ÇIKAR MI.
11.EVRENLERİN VE ATOMLARIN ATOMALTI
PARÇACIKLARIN MAKRODAN MİKROYA
TÜM FİLOZOFİLER DERİNLEŞEN AYNİLİK
EŞİTLİK ÖRTÜŞME DENKLİK VARSA
BUNLAR PLAN MIDIR AYNİ MERKEZLİ
TASARIM MIDIR OLASILIK MIDIR MUTLAK
KARAR VE TAYİN MEVCUT MUDUR.
12.TÜM CANLI VARLIKLARIN ÖZEL
KİMLİKSEL AYNİLİKLERİ VE
FARKLILIKLARI, GENEL KİMLİKSEL
AYNİLİKLERİ VE FARKLILIKLARI TEK BİR
FİLOZOFİNİN SÜREKLİ YAŞAMI TEORİK VE
PRATİK FİZYOLOJİYİ TEMİN ETME ADINA
CERYAN EDİYORSA BU OLASILIĞIN
TESADÜFÜ MÜ İNANIŞI MI YOKSA
KANITIN TASDİKLENMESİMİDİR.
13.BİLİMDE OLASILIK VEYA TAHMİN
KAVRAMI BİLİM ADAMLARININ İLGİLİ
BİLİMSEL SÜREÇLERDE MUTLAK BİLİMSEL
HAKİMİYETE GALİBİYETE YÖNETİŞE
ERİŞEMEME TAYİN YETKİSİ
BULUNAMAMASI ANALAMINA GELMEZ Mİ.
14. BİLİMDE OLASILIĞIN SIFIRLANMA İLE
BULUŞABİLMESİ ŞAYET MÜMKÜN
OLABİLSEYDİ MUTLAK BİLİM VE
PLANLAMA OLDUĞU KANITLANMIŞ OLMAZ
MI.
15.MUTLAK BİLİM EGOSAL İHTİRASSAL
BİR TATMİN ARACIMIDIR BAŞKALARINA
ÜSTÜNLÜK OLARAK VEYA GALİP
GELEREK VEYA ONLARA KARŞI
KULLANILACAK BİR SİLAH MIDIR.
16 BİLİMSELLİK OLGUNLUKLA PARALEL
MİDİR YOKSA HAM SIFATLARLA EGOYLA
MI PARALELDİR.YOKSA BİLİMİ KULLANIŞ
NİYETİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ.
17.BİLİMİN RUHİ İMANİ NURDAN
KAYNAKLANAN BİR AYDINLANMA
FARKINDALIK VE KARANLIĞIN AŞILMASI
KÜFRÜN YIKILMASI MIDIR.
18.BİLİMSEL HAKİKATLER TÜMÜ MUTLAK
BİLİM ÖLÇÜTLERİ KANITLARI DAİRESİNDE
İSE BU PLANLAMAYI ZORUNLU OLARAK
MECBURİ KILMAZ MI.
19.RUHİ DERİN BİLGİ VE EGOSAL YÜZLEK
BİLİMLER MERKEZLİĞİ ÖZELLİĞİ TAŞIDIĞI
BİR HAKİKATMİDİR.
20.TÜM BİLM DALLARI AYRI AYRI
KİMLİKSEL ÖZELLİKLERİNE RAĞMEN
İŞLEDİKLERİ MUTLAK BİLİMSEL
GERÇEKLER BİR VE TEK MİDİR.
21.MUTLAK BİLİMSEL HAKİKATLERE
DAYANMAYAN DUYGUSAL HİSSİ
SUBJEKTİF DÜNYA HAYATI VEYA AHİRET
HAYATI YÜKSEK KALİTE
STANDARTLARINA DAYNMAMASI MUTLAK
BİLİMSELLİĞE AYKIRI DEĞİLMİDİR.
22.MUTLAK BİLİM,SIRF BİLİMSELLİK
OLARAK VARLIK SAHNESİNDE VAR
OLMAK İÇİN YAŞAMDA BOY GÖSTERMESİ
MUTLAK BİLİME AYKIRI DEĞİL MİDİR.
23.MUTLAK BİLİM METODOLOJİLERİ
ANCAK GÜÇLÜ MÜCADELELERLE BİRLİKTE
DAHA DERİN VE DAHA İLERİ MUTLAK
BİLİM DALGALARINA ERİŞİMİN
GERÇEKLİĞİ DEĞİL MİDİR.
24.POZİTİF YÜZLEK KABUK ARAZ
BİLİMLERLE ,METAFİZİK DERİN ÖZ
BİLİMLER BİRBİRİYLE İÇ İÇE GEÇMİŞ DİŞİ
ERKEK SİSTEM DEĞİL MİDİR YOKSA
BİRBİRİNİ REDDEDEN İKİ DİNAMİK MİDİR.
25.METAFİZİK DERİN BİLİMLER
DİNAMİKLERİNE BEYİNİMİZİN İDRAK
KAPASİTESİNİN SAHİP OLMAYIŞI
DENEYSEL İMKAN OLMAMASI METAFİZİK
BİLİMLERİ OLASILIK KAİDELERİ GİBİ BİR
ZEMİNE TANIMLAMAYA DAHİL EDİLMESİ
MUTLAK BİLİME AYKIRI DEĞİL MİDİR.
26.MUTLAK BİLİM VERİLERİ KANITLARI
SÜREKLİ YENİ VE DAHA DERİN DAHA
İLERİ MUTLAK BİLİM YOLLARINI AÇARAK
YENİ KANITLARLA AYNİ BİR VE TEK
HAKİKATİ TASDİKLEMEZ Mİ.
27.ARAÇLARIN VASITALARIN
,AMAÇLAŞTIRILMASI GAYE HALİNE
GETİRİLMESİ MUTLAK BİLİMİN , BİLİMSEL
OLMAYAN SUBJEKTİF ZEMİNE DOĞRU
SÜREÇLERİN GELİŞİM GÖSTERMESİNİ
DOĞURMAZ MI.
28.BİLİMSEL VERİLERİN FAZLALIĞI
HERZAMAN YÜKSEK BLİMSEL
ZENGİNLEŞME VE İLERLEMELERİ
DOĞURUR MU.
29. MUTLAK BİLİM GİZLİ SAKLI ŞİFRELİ
ÖRTÜLÜ HAKİKATLERİN ARAŞTIRMALARLA
ORTAYA KONMASI AÇIĞA ÇIKARILMASI
ÇÖZÜLMESİ AYDINLATILMASI İSE BU VAR
OLMAYAN BİR HAKİKATİN TESADÜFİ
ERİŞİMİ OLARAK ,PLANLAMAYA AYKIRI
TANIMLANMASI MUTLAK BİLİM
HAKİKATLERİNE AYKIRI DEĞİL MİDİR.
30. MUTLAK BİLİM ÇOK FARKLI DÜNYA
GÖRÜŞLERİYLE AYNİ KAVRAM VE
DİNAMİKLER İÇİN ÇOK FARKLI
ÇEŞİTLENMİŞ SONUÇLAR DOĞUYOR OLMSI
MUTLAK BİLİME NE ORANDA
ERİŞİLEBİLDİĞİ İLE İLGİLİ BİZE MUTLAK
BİLİMSEL VERİ KANIT İSPAT SUNMUŞ
OLMAZ MI.
31.MUTLAK BİLİM ORTA YOLLU DENGELİ
OLUŞUN FİZYOLOJİK NORMAL ÇALIŞMA
PRENSİPLERİNİN REFERANS DEĞERLER
ARALIĞI İLE İSPATLANMASI DEĞİL MİDİR.
32.PATOLOJİLER VE FİZYOLOJİLER
PATOFİZYOLOJİLER HER İKİ ZIT SAĞLIK
KONDÜSYONU POZİSYONU MUTLAK BİLİM
KANITLARI İSPATLARI İLE BİLİMSEL
OLARAK BİRBİRLERİNİ AYDINLATMALARI
DEĞİL MİDİR.
33.KANITA DAYALI MUTLAK BİLİM VE
MUTLAK BİLİMSEL KANITLAR BİR VE
TEKİN BİRBİRİNİ TASDİKLEYEN
KANITLAYAN ÜSLUP FARKLARI DEĞİL
MİDİR.
34.TÜM POZİTİF MUTLAK İSPATLI KANITLI
BİLİMLER TAMAMEN ZITLAR DENGESİ
ÜZERİNE KANITLANMIŞ DELİLLER VERİLER
ÜZERİNE OLMASI FİZYOLOJİ VE
PATOLOJİNİN BU ZEMİNE DAYALI HAYAT
BULMASI ,YARATANIN ZITLAR KİMLİĞİNİN
BU YARATIŞ SEVK VE İDARE EDİŞİNDE
FARKLI TECELLİYATLARINI İSPATLAMAZ
MI.
35.VÜCUT İÇERİSİNDEKİ YAPIM YIKIM
DENGELERİ HOMEOSTATİK DENGELER İLE
DÜNYADAKİ EVRENLERDEKİ ATOM
ATOMALTI PARÇACIKLARI DOĞUM VE
ÖLÜMLERİ TAMAMEN ÇOK HASSAS
MUTLAK BİLİM KAİDELERİNE GÖRE
DÖNGÜSEL DEVİNİM GÖSTERMESİ
YARATANIN MUTLAK HAKİMİYETİNİ VE
BİR VE TEK İLAHİ KUDRETİN KENDİ
TEKLİĞİNE AİT İLAHİ MUTLAK BİLİMSEL
FİLOZOFİYİ KANITLAMAZ MI.
36.DÜNYA VARLIK SAHNESİNDE VAR
OLAN TÜM MUTLAK BİLİMSEL SÜREÇLER
HEP BİR VE TEKLE BAŞLIYOR VE BİR VE
TEKLE BİTİYORSA BU MUTLAK BİLİMSEL
HAKİKAT İSPATLI KANITLI İSE VE
YARATAN HEP KENDİ BİR VE TEKLİĞİNİ
MUTLAK BİLİMSEL OLARAK
KANITLIYORSA , BU EVRENLERİN AYNİ
FİLOZOFİ İLE BİR VE TEKDEN BAŞLAMIŞ
OLMASI ÇOKLU EVRENLERE GİTMESİ VE
KIYAMET ÖNCESİ TÜM EVRENLER BİR VE
TEKE DÖNÜŞMESİ SONSUZ İLAHİ BİR VE
TEK KUDRETİN GÜÇ SAHİBİNİN MÜLK
SAHİBİNİN YARATMASININ DIŞINDA
MUTLAK BİLİMSEL HAKİKAT KALIR MI.
37.TÜM VÜCUT İÇERİSİNDE DÖNEN
MUTLAK BİLİMSEL HAKİKATLER VE DIŞ
DÜNYADA SEBEPLERE DAYANAN YAŞAM
DÖNGÜLER ZİNCİRİ DİREKT VEYA
INDİREKT KANITLANAMIYOR OLMASI BU
SÜREÇLERİ MUTLAK BİLİM
GERÇEKLİĞİNDEN AYRI KILAR MI.
38.MUTLAK BİLİMLERİN TÜMÜ İSPATA
DAYANMAK ZORUNDA MI ,YOKSA
OLASILIK VE TESADÜFLERE SARILMAK
BİR ÇÖZÜM SAĞLAR MI.
39.MUTLAK BİLİMLE BUNUN KARŞISINDA
SUBJEKTİVİTE HERZAMAN REKABET VE
BASKINLIK ÇEKİNİKLİK DOMİNANTLIK
ÜZERİNDEN YAŞAMLARI EĞRİ VEYA
DOĞRU İSTİKAMETTE ŞEKİLLENDİRMEZ Mİ.
40. MUTLAK BİLİMSEL BİLGİ ERİŞİMİ İLE
İLGİLİ BİLİMSEL VERİ , BİLGİ ÜRETME
YAŞAM TARZLARININ KÜLTÜRLERİN
İNANÇLARIN YAŞAMLARDA BASKINLIK
DERECELERİ BU AKTİVİTELERİN
SONUÇLARINI ETKİNLİKLERİNİ
VERİMLİLİKLERİNİ ETKİLEMEZ Mİ.
41.MUTLAK BİLİM HAKİKATLERİ
HUDUTSUZ FARKLILIKLAR GÖSTERMİŞ
OLMASINA RAĞMEN MUTLAK BİLİME
ERİŞİM KANITA DAYALI VERİLER IŞIĞINDA
ORANINDA AYNİ BİR VE TEK MANA VE
MAHİYETE ULAŞMAZ MI.
42.BİLİMSEL BULUŞ VE KEŞİFLER ÇOKLU
MUTLAK BİLİM HAKİKATLERİ İLE
KOLEKTİF EKİP ÇALIŞMASI RUHU İLE
HARMONİK UYUMLU İŞBİRLİĞİ
BULUŞMALARI İLE MÜMKÜN OLABİLECEĞİ
YEGANE HAKİKAT DEĞİLMİDİR.
43.AŞIRI KURALCILIK, ARAÇLARIN
AMAÇLAŞTIRILMASI,EGOLARIN
İHTİRASLARIN GAYE HALİNE
GELMESİ,BİLİMSELLİĞİN AYRICALIKSAL
STATÜSEL SÜRECE TAŞINIYOR OLMASI
MUTLAK BİLİMSELLİĞE Mİ YOKSA
SUBJEKTİVİTE İLE SÜREÇLERİN
ANTİBİLİMSEL BİR TREND KAZANMASI MI
DOĞAR.
44.TÜM DÜNYADAKİ YAŞANAN OLUMLU
GELİŞİMLER VE OLUMSUZ YIKIMLAR
GELİŞMELER MUTLAK BİLİMLERLE ,
EGOSAL SUBJEKTİVİTE ORANLARI
ARASINDA BİR GÖSTERGE NİTELİĞİNDE
DEĞİL MİDİR.
45.POZİTİF MUTLAK BİLİM DERİNLİĞİ
İLERİLİĞİ ARTTIKÇA AYDINLIĞIN ARTMASI
BUNA KARŞIT OLARAK ,SUBJEKTİVİTENİN
KARANLIĞININ GİDEREK YOK OLMASI
FARKINDALIĞIN AYDINLANMANIN GELİŞİM
GÖSTERMESİ BİR GERÇEKLİK DEĞİLMİDİR.
46.BÜTÜN PATOJEN HASTALIK YAPICI
AJANLAR YAŞAM DÖNGÜLERİ ,İNSANLAR
HAYVANLAR GİBİ SPESİFİK VE GENEL
KİMLİKSEL DAĞILIMLARI TAMAMEN AYNİ
ÖZ ÇEKİRDEK MUTLAK FİLOZOFİYİ
TAŞIMASI DİREKT PLANLAMA VE TASARIM
OLDUĞUNU GÖSTERMEZ Mİ.
47. KENDİLİĞİNDEN OLUŞ ,OLASILIK,
TESADÜF ,RASGELE DİYE TÜM YAŞAMSAL
SÜREÇLERE TANIMLAMA YAPIYOR OLMAK
DÜNYADA VAROLAN HUDUTSUZ DİNAMİK
VE PROSES PROTOKOL SÜREÇLERİN
KESKİN BİR ÇİZGİ ÜZERİNDE NE EKSİK
NE FAZLA OLACAK ŞEKİLDE DAĞILIM
GÖSTERMELERİ MUTLAK BİLİMSEL
SÜREÇLERİN İZAH EDEBİLECEĞİ BİR
GERÇEKLİK OLAMAZ,YANİ ACİZ KALMAYA
HAYRAN KALMAYA VE BİR MUTLAK
HAKİKAT OLARAK PLANLAMA YANİ İLAHİ
BİR VE TEK YARATANIN EVRENSEL
ZEKASI MUTLAK HAKİM SONSUZ GÜCÜ İLE
YANİ YARATIŞLA SADECE İZAH
EDİLEBİLİR DEĞİL Mİ.

More Related Content

More from EfruzAsilolu

AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdfAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdfEfruzAsilolu
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docxAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docxEfruzAsilolu
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EfruzAsilolu
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EfruzAsilolu
 
OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf
OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdfOPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf
OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdfEfruzAsilolu
 
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdfMEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdfEfruzAsilolu
 
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docxMEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docxEfruzAsilolu
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdfWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdfEfruzAsilolu
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docxWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docxEfruzAsilolu
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docxUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docxEfruzAsilolu
 
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTS
MEDİKAL  FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTSMEDİKAL  FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTS
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTSEfruzAsilolu
 
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTS
MEDİKAL  FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTSMEDİKAL  FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTS
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTSEfruzAsilolu
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSEfruzAsilolu
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSEfruzAsilolu
 
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..EfruzAsilolu
 
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 
6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docx
6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docx6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docx
6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 
5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docx
5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docx5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docx
5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docxEfruzAsilolu
 

More from EfruzAsilolu (20)

AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdfAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK .  5.pdf
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK . 5.pdf
 
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docxAKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK  5.docx
AKIL ÜRETMEK FİLOZOFİ MANTIK 5.docx
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
 
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
EVRENLERİN BİR VE TEK SAHİBİ TÜM CANLI CANSIZ YARATILMIŞLARIN YEGANE...
 
OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf
OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdfOPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf
OPPOSITIONS REFLECTIONS SESSION 2.pdf
 
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdfMEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.pdf
 
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docxMEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
MEDICAL PHILOSOPHY BY PHILOSOPHER 2.docx
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdfWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.pdf
 
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docxWORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
WORLD MIND SOLUTIONS PHILOSOPHY 1.docx
 
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docxUNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY  2.docx
UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY 2.docx
 
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTS
MEDİKAL  FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTSMEDİKAL  FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTS
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.pdf HEART COMMENTS
 
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTS
MEDİKAL  FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTSMEDİKAL  FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTS
MEDİKAL FİLOZOFİ 1.docx CARDIAL COMMENTS
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
 
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERSCYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
CYPRUS VAQFS ADMINISTRATION CYPRUS COURT REGISTERS
 
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
1960 REPUBLIC OF CYPRUS CONSTITUTION..
 
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
9. SÜRE TEVBE SÜRESİ.docx
 
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
8. SÜRE ENFAL SÜRESİ.docx
 
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
7. SÜRE A`RAF SÜRESİ.docx
 
6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docx
6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docx6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docx
6. SÜRE EN`AM SÜRESİ.docx
 
5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docx
5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docx5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docx
5. SÜRE MAİDE SÜRESİ.docx
 

UNIVERSAL PHILOSOPHICAL QUERY. 2.pdf

 • 1. BİLİM 1. BİLİM SUBJEKTİF HİSSİ DUYGUSAL KAVRAMLAR TOPLULUĞUNA VERİLEN İSİM MİDİR. 2.BİLİM OBJEKTİF SAĞDUYU REALİTELERİNİ KARŞILAYAN VERİLER BÜTÜNÜMÜDÜR. 3.BİLİMSEL VE BİLİMSEL OLMAYAN SÜREÇLERİN AYRIM NOKTASI KANITLANABİLİR İSPATLANABİLİR OLUŞLARI VEYA SUBJEKTİF İNANIŞLAR MIDIR. 4.BİLİM ADAMLARININ BİRŞEYİN DOĞRULUĞUNA İNANIŞLAR GELİŞTİRMELERİ FAKAT İSPATLAYAMAMALARI BİLİM OLARAK NİTELENEBİLİRMİ. 5.FARKLI BİLİMSEL BİLMECELERİN YÜZDE YÜZÜNE BİLİMSEL KANITLI BİLGİYLE ERİŞİLEMEMİŞSE BİLİM ADAMLARININ METODOLOJİLERİ MANTIKLARI OLAYIN TAMAMININ AYDINLATILMASI KONUSUNDA
 • 2. SORGULAMALIK BİR DURUM OLDUĞU BİR HAKİKAT MİDİR. 6.BİLİM MUTLAKMIDIR, GÖRECELİ MİDİR. 7.BİLİM MUTLAKSA BİLİM ADAMLARININ DÜNYA GÖRÜŞÜNDEN MUTLAK BAĞIMSIZ OLMAK ZORUNDA DEĞİL MİDİR. 8.BİLİM GÖRECELİ İMİŞCESİNE REDLER VE KABULLER İLERİYE SÜRÜLÜYORSA KANITA DAYALI İSPATA DAYALI OBJEKTİF BİLİM KRİTERLERİ STANDARTLARI OLUŞTURMAK MÜMKÜNMÜDÜR. 9. BİLİM KANITA DAYALI BİR REALİTE VEYA GERÇEKLİK MİDİR YOKSA OLASILIK İLE GÖRECELİ RÖLATİF BİLİM ADAMLARININ İNANIŞLARIYLA ŞEKİLLENDİRİLEREK TANIMLANABİLECEK BİR KONSEPTLER BÜTÜNÜ MÜDÜR. 10.BİLİM KANITA İSPATA DAYALI BİRŞEYSE OLASILIK MI YOKSA PLAN TASARIM FİLOZOFİ ZORUNLU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAR MI. 11.EVRENLERİN VE ATOMLARIN ATOMALTI PARÇACIKLARIN MAKRODAN MİKROYA
 • 3. TÜM FİLOZOFİLER DERİNLEŞEN AYNİLİK EŞİTLİK ÖRTÜŞME DENKLİK VARSA BUNLAR PLAN MIDIR AYNİ MERKEZLİ TASARIM MIDIR OLASILIK MIDIR MUTLAK KARAR VE TAYİN MEVCUT MUDUR. 12.TÜM CANLI VARLIKLARIN ÖZEL KİMLİKSEL AYNİLİKLERİ VE FARKLILIKLARI, GENEL KİMLİKSEL AYNİLİKLERİ VE FARKLILIKLARI TEK BİR FİLOZOFİNİN SÜREKLİ YAŞAMI TEORİK VE PRATİK FİZYOLOJİYİ TEMİN ETME ADINA CERYAN EDİYORSA BU OLASILIĞIN TESADÜFÜ MÜ İNANIŞI MI YOKSA KANITIN TASDİKLENMESİMİDİR. 13.BİLİMDE OLASILIK VEYA TAHMİN KAVRAMI BİLİM ADAMLARININ İLGİLİ BİLİMSEL SÜREÇLERDE MUTLAK BİLİMSEL HAKİMİYETE GALİBİYETE YÖNETİŞE ERİŞEMEME TAYİN YETKİSİ BULUNAMAMASI ANALAMINA GELMEZ Mİ. 14. BİLİMDE OLASILIĞIN SIFIRLANMA İLE BULUŞABİLMESİ ŞAYET MÜMKÜN OLABİLSEYDİ MUTLAK BİLİM VE
 • 4. PLANLAMA OLDUĞU KANITLANMIŞ OLMAZ MI. 15.MUTLAK BİLİM EGOSAL İHTİRASSAL BİR TATMİN ARACIMIDIR BAŞKALARINA ÜSTÜNLÜK OLARAK VEYA GALİP GELEREK VEYA ONLARA KARŞI KULLANILACAK BİR SİLAH MIDIR. 16 BİLİMSELLİK OLGUNLUKLA PARALEL MİDİR YOKSA HAM SIFATLARLA EGOYLA MI PARALELDİR.YOKSA BİLİMİ KULLANIŞ NİYETİNE GÖRE DEĞİŞİR Mİ. 17.BİLİMİN RUHİ İMANİ NURDAN KAYNAKLANAN BİR AYDINLANMA FARKINDALIK VE KARANLIĞIN AŞILMASI KÜFRÜN YIKILMASI MIDIR. 18.BİLİMSEL HAKİKATLER TÜMÜ MUTLAK BİLİM ÖLÇÜTLERİ KANITLARI DAİRESİNDE İSE BU PLANLAMAYI ZORUNLU OLARAK MECBURİ KILMAZ MI. 19.RUHİ DERİN BİLGİ VE EGOSAL YÜZLEK BİLİMLER MERKEZLİĞİ ÖZELLİĞİ TAŞIDIĞI BİR HAKİKATMİDİR.
 • 5. 20.TÜM BİLM DALLARI AYRI AYRI KİMLİKSEL ÖZELLİKLERİNE RAĞMEN İŞLEDİKLERİ MUTLAK BİLİMSEL GERÇEKLER BİR VE TEK MİDİR. 21.MUTLAK BİLİMSEL HAKİKATLERE DAYANMAYAN DUYGUSAL HİSSİ SUBJEKTİF DÜNYA HAYATI VEYA AHİRET HAYATI YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINA DAYNMAMASI MUTLAK BİLİMSELLİĞE AYKIRI DEĞİLMİDİR. 22.MUTLAK BİLİM,SIRF BİLİMSELLİK OLARAK VARLIK SAHNESİNDE VAR OLMAK İÇİN YAŞAMDA BOY GÖSTERMESİ MUTLAK BİLİME AYKIRI DEĞİL MİDİR. 23.MUTLAK BİLİM METODOLOJİLERİ ANCAK GÜÇLÜ MÜCADELELERLE BİRLİKTE DAHA DERİN VE DAHA İLERİ MUTLAK BİLİM DALGALARINA ERİŞİMİN GERÇEKLİĞİ DEĞİL MİDİR. 24.POZİTİF YÜZLEK KABUK ARAZ BİLİMLERLE ,METAFİZİK DERİN ÖZ BİLİMLER BİRBİRİYLE İÇ İÇE GEÇMİŞ DİŞİ ERKEK SİSTEM DEĞİL MİDİR YOKSA BİRBİRİNİ REDDEDEN İKİ DİNAMİK MİDİR.
 • 6. 25.METAFİZİK DERİN BİLİMLER DİNAMİKLERİNE BEYİNİMİZİN İDRAK KAPASİTESİNİN SAHİP OLMAYIŞI DENEYSEL İMKAN OLMAMASI METAFİZİK BİLİMLERİ OLASILIK KAİDELERİ GİBİ BİR ZEMİNE TANIMLAMAYA DAHİL EDİLMESİ MUTLAK BİLİME AYKIRI DEĞİL MİDİR. 26.MUTLAK BİLİM VERİLERİ KANITLARI SÜREKLİ YENİ VE DAHA DERİN DAHA İLERİ MUTLAK BİLİM YOLLARINI AÇARAK YENİ KANITLARLA AYNİ BİR VE TEK HAKİKATİ TASDİKLEMEZ Mİ. 27.ARAÇLARIN VASITALARIN ,AMAÇLAŞTIRILMASI GAYE HALİNE GETİRİLMESİ MUTLAK BİLİMİN , BİLİMSEL OLMAYAN SUBJEKTİF ZEMİNE DOĞRU SÜREÇLERİN GELİŞİM GÖSTERMESİNİ DOĞURMAZ MI. 28.BİLİMSEL VERİLERİN FAZLALIĞI HERZAMAN YÜKSEK BLİMSEL ZENGİNLEŞME VE İLERLEMELERİ DOĞURUR MU. 29. MUTLAK BİLİM GİZLİ SAKLI ŞİFRELİ ÖRTÜLÜ HAKİKATLERİN ARAŞTIRMALARLA
 • 7. ORTAYA KONMASI AÇIĞA ÇIKARILMASI ÇÖZÜLMESİ AYDINLATILMASI İSE BU VAR OLMAYAN BİR HAKİKATİN TESADÜFİ ERİŞİMİ OLARAK ,PLANLAMAYA AYKIRI TANIMLANMASI MUTLAK BİLİM HAKİKATLERİNE AYKIRI DEĞİL MİDİR. 30. MUTLAK BİLİM ÇOK FARKLI DÜNYA GÖRÜŞLERİYLE AYNİ KAVRAM VE DİNAMİKLER İÇİN ÇOK FARKLI ÇEŞİTLENMİŞ SONUÇLAR DOĞUYOR OLMSI MUTLAK BİLİME NE ORANDA ERİŞİLEBİLDİĞİ İLE İLGİLİ BİZE MUTLAK BİLİMSEL VERİ KANIT İSPAT SUNMUŞ OLMAZ MI. 31.MUTLAK BİLİM ORTA YOLLU DENGELİ OLUŞUN FİZYOLOJİK NORMAL ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN REFERANS DEĞERLER ARALIĞI İLE İSPATLANMASI DEĞİL MİDİR. 32.PATOLOJİLER VE FİZYOLOJİLER PATOFİZYOLOJİLER HER İKİ ZIT SAĞLIK KONDÜSYONU POZİSYONU MUTLAK BİLİM KANITLARI İSPATLARI İLE BİLİMSEL OLARAK BİRBİRLERİNİ AYDINLATMALARI DEĞİL MİDİR.
 • 8. 33.KANITA DAYALI MUTLAK BİLİM VE MUTLAK BİLİMSEL KANITLAR BİR VE TEKİN BİRBİRİNİ TASDİKLEYEN KANITLAYAN ÜSLUP FARKLARI DEĞİL MİDİR. 34.TÜM POZİTİF MUTLAK İSPATLI KANITLI BİLİMLER TAMAMEN ZITLAR DENGESİ ÜZERİNE KANITLANMIŞ DELİLLER VERİLER ÜZERİNE OLMASI FİZYOLOJİ VE PATOLOJİNİN BU ZEMİNE DAYALI HAYAT BULMASI ,YARATANIN ZITLAR KİMLİĞİNİN BU YARATIŞ SEVK VE İDARE EDİŞİNDE FARKLI TECELLİYATLARINI İSPATLAMAZ MI. 35.VÜCUT İÇERİSİNDEKİ YAPIM YIKIM DENGELERİ HOMEOSTATİK DENGELER İLE DÜNYADAKİ EVRENLERDEKİ ATOM ATOMALTI PARÇACIKLARI DOĞUM VE ÖLÜMLERİ TAMAMEN ÇOK HASSAS MUTLAK BİLİM KAİDELERİNE GÖRE DÖNGÜSEL DEVİNİM GÖSTERMESİ YARATANIN MUTLAK HAKİMİYETİNİ VE BİR VE TEK İLAHİ KUDRETİN KENDİ TEKLİĞİNE AİT İLAHİ MUTLAK BİLİMSEL FİLOZOFİYİ KANITLAMAZ MI.
 • 9. 36.DÜNYA VARLIK SAHNESİNDE VAR OLAN TÜM MUTLAK BİLİMSEL SÜREÇLER HEP BİR VE TEKLE BAŞLIYOR VE BİR VE TEKLE BİTİYORSA BU MUTLAK BİLİMSEL HAKİKAT İSPATLI KANITLI İSE VE YARATAN HEP KENDİ BİR VE TEKLİĞİNİ MUTLAK BİLİMSEL OLARAK KANITLIYORSA , BU EVRENLERİN AYNİ FİLOZOFİ İLE BİR VE TEKDEN BAŞLAMIŞ OLMASI ÇOKLU EVRENLERE GİTMESİ VE KIYAMET ÖNCESİ TÜM EVRENLER BİR VE TEKE DÖNÜŞMESİ SONSUZ İLAHİ BİR VE TEK KUDRETİN GÜÇ SAHİBİNİN MÜLK SAHİBİNİN YARATMASININ DIŞINDA MUTLAK BİLİMSEL HAKİKAT KALIR MI. 37.TÜM VÜCUT İÇERİSİNDE DÖNEN MUTLAK BİLİMSEL HAKİKATLER VE DIŞ DÜNYADA SEBEPLERE DAYANAN YAŞAM DÖNGÜLER ZİNCİRİ DİREKT VEYA INDİREKT KANITLANAMIYOR OLMASI BU SÜREÇLERİ MUTLAK BİLİM GERÇEKLİĞİNDEN AYRI KILAR MI. 38.MUTLAK BİLİMLERİN TÜMÜ İSPATA DAYANMAK ZORUNDA MI ,YOKSA
 • 10. OLASILIK VE TESADÜFLERE SARILMAK BİR ÇÖZÜM SAĞLAR MI. 39.MUTLAK BİLİMLE BUNUN KARŞISINDA SUBJEKTİVİTE HERZAMAN REKABET VE BASKINLIK ÇEKİNİKLİK DOMİNANTLIK ÜZERİNDEN YAŞAMLARI EĞRİ VEYA DOĞRU İSTİKAMETTE ŞEKİLLENDİRMEZ Mİ. 40. MUTLAK BİLİMSEL BİLGİ ERİŞİMİ İLE İLGİLİ BİLİMSEL VERİ , BİLGİ ÜRETME YAŞAM TARZLARININ KÜLTÜRLERİN İNANÇLARIN YAŞAMLARDA BASKINLIK DERECELERİ BU AKTİVİTELERİN SONUÇLARINI ETKİNLİKLERİNİ VERİMLİLİKLERİNİ ETKİLEMEZ Mİ. 41.MUTLAK BİLİM HAKİKATLERİ HUDUTSUZ FARKLILIKLAR GÖSTERMİŞ OLMASINA RAĞMEN MUTLAK BİLİME ERİŞİM KANITA DAYALI VERİLER IŞIĞINDA ORANINDA AYNİ BİR VE TEK MANA VE MAHİYETE ULAŞMAZ MI. 42.BİLİMSEL BULUŞ VE KEŞİFLER ÇOKLU MUTLAK BİLİM HAKİKATLERİ İLE KOLEKTİF EKİP ÇALIŞMASI RUHU İLE HARMONİK UYUMLU İŞBİRLİĞİ
 • 11. BULUŞMALARI İLE MÜMKÜN OLABİLECEĞİ YEGANE HAKİKAT DEĞİLMİDİR. 43.AŞIRI KURALCILIK, ARAÇLARIN AMAÇLAŞTIRILMASI,EGOLARIN İHTİRASLARIN GAYE HALİNE GELMESİ,BİLİMSELLİĞİN AYRICALIKSAL STATÜSEL SÜRECE TAŞINIYOR OLMASI MUTLAK BİLİMSELLİĞE Mİ YOKSA SUBJEKTİVİTE İLE SÜREÇLERİN ANTİBİLİMSEL BİR TREND KAZANMASI MI DOĞAR. 44.TÜM DÜNYADAKİ YAŞANAN OLUMLU GELİŞİMLER VE OLUMSUZ YIKIMLAR GELİŞMELER MUTLAK BİLİMLERLE , EGOSAL SUBJEKTİVİTE ORANLARI ARASINDA BİR GÖSTERGE NİTELİĞİNDE DEĞİL MİDİR. 45.POZİTİF MUTLAK BİLİM DERİNLİĞİ İLERİLİĞİ ARTTIKÇA AYDINLIĞIN ARTMASI BUNA KARŞIT OLARAK ,SUBJEKTİVİTENİN KARANLIĞININ GİDEREK YOK OLMASI FARKINDALIĞIN AYDINLANMANIN GELİŞİM GÖSTERMESİ BİR GERÇEKLİK DEĞİLMİDİR.
 • 12. 46.BÜTÜN PATOJEN HASTALIK YAPICI AJANLAR YAŞAM DÖNGÜLERİ ,İNSANLAR HAYVANLAR GİBİ SPESİFİK VE GENEL KİMLİKSEL DAĞILIMLARI TAMAMEN AYNİ ÖZ ÇEKİRDEK MUTLAK FİLOZOFİYİ TAŞIMASI DİREKT PLANLAMA VE TASARIM OLDUĞUNU GÖSTERMEZ Mİ. 47. KENDİLİĞİNDEN OLUŞ ,OLASILIK, TESADÜF ,RASGELE DİYE TÜM YAŞAMSAL SÜREÇLERE TANIMLAMA YAPIYOR OLMAK DÜNYADA VAROLAN HUDUTSUZ DİNAMİK VE PROSES PROTOKOL SÜREÇLERİN KESKİN BİR ÇİZGİ ÜZERİNDE NE EKSİK NE FAZLA OLACAK ŞEKİLDE DAĞILIM GÖSTERMELERİ MUTLAK BİLİMSEL SÜREÇLERİN İZAH EDEBİLECEĞİ BİR GERÇEKLİK OLAMAZ,YANİ ACİZ KALMAYA HAYRAN KALMAYA VE BİR MUTLAK HAKİKAT OLARAK PLANLAMA YANİ İLAHİ BİR VE TEK YARATANIN EVRENSEL ZEKASI MUTLAK HAKİM SONSUZ GÜCÜ İLE YANİ YARATIŞLA SADECE İZAH EDİLEBİLİR DEĞİL Mİ.