SlideShare a Scribd company logo
Основно училище “Васил Левски” – гр. Златоград    Обогатяващо живота
      образование
Учене и преподаване в партньорство и от сърце


        Роска Пелтекова
        Елица Пелтекова
          гр. Златоград
          април 2012
За автора

Маршал Розенберг - Основател и
 ръководител на отдел по образование в център
 за ненасилствена комуникация
Обогатяващо живота образование - 1

Чрез умения:
 да се изразяваме по Обогатяващ живота
 начин;
 да се свързваме с емпатия с другите.
Обогатяващо живота образование - 2

Чрез средства:
 за създаване на Обогатяващи живота
 взаимоотношения между ученици, учители,
 администратори и родители;
 за създаване на Обогатяваща живота
 общност, в която хората допринасят за
 ученето и благополучието един на друг;
 за поддържане на Обогатяващия живота
 ред и сигурност в училище.
Образование, обогатяващо живота - 1

Ученици и учители:
  работят заедно като партньори, поставяйки
  цели заедно и по взаимно съгласие.
  разговарят на един общ език,който се
  фокусира върху две неща:
   a) Чувствата и нуждите, които мотивират
    всеки един човек.
   b) Действията, които най-добре биха
    удовлетворили нуждите им, без това да е
    за сметка на някой друг.
Образование, обогатяващо живота - 2

 Учениците са мотивирани от собственото си
 желание да учат, а не от страх от наказание или
 обещание за награда.
Образование, обогатяващо живота - 2

 Тестовете се правят в началото на курса на
 обучение, за да определят потребностите на
 учениците, а не накрая, с цел да награждават
 или наказват.
Оценяване на работата с помощта на
ценностни оценки - 1
         В Обогатяващите живота
         училища се използва
         специален детектор и никой
         учител не може да
         преподава в тях, ако в
         съзнанието му присъства,
         която и да е от следните
         думи:
     правилен, погрешен, верен, неверен
     добър, лош, нормален, ненормален
     надарен, бездарен, трябва и особено
     – длъжен си
Разпознаване и изразяване на
 чувствата
 Основна задача на Ненасилствената
 комуникация (ННК) е да фокусира вниманието
 върху това, какво чувстваме във всеки един
 момент. За да се случи това, са необходими
 познания за изразяване на чувствата -
 емоционална интелигентност
Как се чувствам, когато нуждите ми
 са удовлетворени


Спокоен   Радостен  Окрилен

Удовлетворе Щастлив  Примирен
н
Разчувстван Благодарен Докоснат

Развълнуван Очарован  Доволен
Как се чувствам, когато нуждите ми
 НЕ са удовлетворени

Притеснен Притиснат  Неспокоен

Изморен  Недоволен  Объркан

Тъжен   Напрегнат  Безсилен

Сърдит  Отчаян   Песимистичен
Свързване на чувствата с нуждите

Ученик: ”Това не е честно! Вие никога не ме
 избирате” – неудовлетворена нужда от
 равнопоставеност.
Учител: ”Всеки път закъсняваш за час. Не те
 интересува дали ще научиш нещо, или не,
 нали?” – непосрещнатата нужда от
 признателност.
Разликата между молба и изискване

Учителят: “Би ли се преместил в задната част
 на стаята, за да мога да сложа тук таблото с
 вкаменелости?”
Ученикът: “Предпочитам да си остана на
 мястото.”
Учителят: “Обидно е да ми отказвате на
 молбата. Добре знаете колко ми е важна
 колекцията от вкаменелости.”

Извод: Учителят изисква, а не моли.
Изразяване по Обогатяващ живота
 начин - 1
 Целта на ННК е да изгради
 качество на връзката, което
 прави възможно
 удовлетворяването на нуждите
 на всеки.
 Качеството на връзката се
 гради върху честността и
 съпричастността.
Изразяване по Обогатяващ живота
начин - 2
Учителят:
 – Съгласен ли си да изтриеш
  дъската?

 – Би ли ми казал какво ти пречи да прочетеш
  и научиш урока си?

 – Бих искал всички да дойдат насам и да
  седнат, така че да мога да ви кажа какво
  искам да правим днес.
Изслушване с емпатия

Що е емпатия?
 Специален вид
 общуване, който не
 бива да се бърка с
 разбирането или
 симпатията.
 Емпатията иска
 слушане с цялото
 същество.
Отразяване на чутото с думи - 1

Да слушаме внимателно е само една част от
 емпатията. Друга важна част е да сме
 сигурни, че това, което сме чули, е това,
 което си мислим, че сме чули.
Отразяване на чутото с думи - 2


Дете в детската градина плаче и казва:
“Искам да си ходя вкъщи!”

Учителят: “Мама ти липсва и искаш да си
 вкъщи.”
Детето: “Не! Вчера си намерих едно птиче
 гнездо и искам да се прибера вкъщи и да го
 покажа на всички.”
Свързване с емпатия - 1

Ученик: “Мразя да правя това. Скучно е. Прави
 ми се друго.”
Учителят може да каже:
  “Съжалявам, че се чувстваш по този
  начин.”
  “Това е много важно за теб, ако искаш да
  влезеш в колеж.”
  “Какво може да направим заедно, за да ти
  стане по-интересно?”
Свързване с емпатия - 2

 Създаване на атмосфера на
 сътрудничество


           УЧЕ
             НЕ
Изграждане на партньорски взаимоотношения
между учители и ученици

 В Обогатяващото живота обучение се преследват
 само онези цели, които и учителят, и учениците са
 приели.
 Най-важната част от ученето е учениците сами да
 решават какво искат да учат.
Създаване на взаимозависима
учебна общност - 1
 Учениците научават много неща за света
 дори само от това как е организирано
 училището и класната им стая.
Създаване на взаимозависима
 учебна общност - 2
Училище, работещо на принципите на ННК:
 Всеки се учи от другия
или учи другия.
 Всички деца в часа са в
една взаимосвързана
учебна група.
 Учителят има
възможност да работи с
децата, които имат
специални нужди.
Промяната в училището

Психологът Джордж Милър пише:
Целта на Обогатяващото
 живота образование е
 създаването на учебна
 атмосфера, в която децата
 израстват, придобивайки
 умения за решаването на
 проблемите, създадени не
 от природата, а от нас,
 хората.
Решаване на конфликтите - 1

Във всяко училище на дневен ред обикновено
 са два ключови въпроса:
 Как да се поддържа дисциплината?
 Как да се решават конфликтите?
Решаване на конфликтите - 2

За да може редът да се
 поддържа и конфликтите
 да се разрешават, е
 нужно учениците и
 учителите да имат
 познания по ННК – да
 знаят как да се свързват
 с чувствата и нуждите
 един на друг.
Варианти за решаване на конфликтите

• Да има помещение за “правене на нищо”.
• Търсене на посредник – педагогически
 съветник, дете от класа - миротворец.
Пример за решаване на конфликт

Две деца се сбиват и решават да
 извикат “миротворец”.
Миротворецът: Чувства?
Момче 1: Почувствах се наранен.
Миротворецът: Нужда?
Момче 1: Имам нужда от уважение.
Миротворецът: Молба?
Момче 1: Искам да ми каже защо ме
 повали на земята.
Избягване на моралните присъди и
 диагнози
Учителите, които доминиращата
 система е научила да дават на
 учениците морални присъди и
 диагнози, възпрепятстват онзи
 процес на общуване, който    ПРИСЪДИ
 помага на хората да решават
 конфликтите така, че нуждите на
 всички да бъдат удовлетворени.
Морални присъди и диагнози

1. “Неспособни да учат” или “Със специални
  нужди”
2. “С проблемно поведение”
3. “Емоционално лабилни”
4. “Културно изостанали”
5. “Хиперактивни /Неспособни да се
  концентрират”
Промяната на училищата

 Ако бъдещите деца могат да учат в училища, в
 които нуждите на всички са уважавани,
 Маршал Розенберг смята, че ще бъдат
 по-способни да създадат обогатяващи живота
 семейства, работни места и правителства.
Когато учениците обичат да учат и учителите
обичат да преподават
Благодаря за вниманието!

“Ако взаимоотношенията
функционират като прозорци, вместо
като стени, става възможно
създаването на елитни училища, в
които всеки получава онова, което
отговаря на потребностите му.”
         Маршал Розенберг
Благодаря
   за
вниманието!

More Related Content

What's hot

прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен лист
Лидия Ганева
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
Veska Petrova
 
Цветница,Ран Босилек
Цветница,Ран БосилекЦветница,Ран Босилек
Цветница,Ран Босилек
ssuser9293e11
 
Видове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Marusya Eneva
 
Елин Пелин
Елин ПелинЕлин Пелин
Елин Пелин
Diana Genova
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Васил Левски -Апостолътна Свободата
Васил Левски -Апостолътна СвободатаВасил Левски -Апостолътна Свободата
Васил Левски -Апостолътна Свободата
Tanya Risemova
 
честита баба марта
честита баба мартачестита баба марта
честита баба марта
dimkos27
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
звучни съгласни в края на думите
звучни съгласни в края на думитезвучни съгласни в края на думите
звучни съгласни в края на думите
Dani Parvanova
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Veska Petrova
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Правила на класа
Правила на класаПравила на класа
Правила на класа
danielaas
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 

What's hot (20)

прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен лист
 
сливи за смет 3 клас
сливи за смет 3 классливи за смет 3 клас
сливи за смет 3 клас
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
 
Цветница,Ран Босилек
Цветница,Ран БосилекЦветница,Ран Босилек
Цветница,Ран Босилек
 
Видове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
 
подлог
подлогподлог
подлог
 
Елин Пелин
Елин ПелинЕлин Пелин
Елин Пелин
 
Права и задължения на учениците
Права и задължения на ученицитеПрава и задължения на учениците
Права и задължения на учениците
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Васил Левски -Апостолътна Свободата
Васил Левски -Апостолътна СвободатаВасил Левски -Апостолътна Свободата
Васил Левски -Апостолътна Свободата
 
честита баба марта
честита баба мартачестита баба марта
честита баба марта
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
 
звучни съгласни в края на думите
звучни съгласни в края на думитезвучни съгласни в края на думите
звучни съгласни в края на думите
 
окръжност
окръжностокръжност
окръжност
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
 
Правила на класа
Правила на класаПравила на класа
Правила на класа
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
 

Viewers also liked

4.ou 2015
4.ou 20154.ou 2015
4.ou 2015
Tony Panayotova
 
Organisation
OrganisationOrganisation
Organisation
yuriiklissarov
 
Detska gradina tvorchestvo
Detska gradina tvorchestvoDetska gradina tvorchestvo
Detska gradina tvorchestvo
LilyBankova
 
обучение
обучениеобучение
обучение
LilyBankova
 
Rabota po proekti_new
Rabota po proekti_newRabota po proekti_new
Rabota po proekti_new
LilyBankova
 
Учителко портфолио- Ангел Ангелов
Учителко портфолио- Ангел АнгеловУчителко портфолио- Ангел Ангелов
Учителко портфолио- Ангел Ангелов
Ангел Ангелов
 
Detska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhikiDetska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhiki
LilyBankova
 
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУУченическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Rose Sunrise
 
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Tatiana Ivanova
 
портфолио на ученика
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученика
liddl
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолио
LilyBankova
 
портфолио ученик
портфолио ученикпортфолио ученик
портфолио ученик
Veska Petrova
 

Viewers also liked (13)

4.ou 2015
4.ou 20154.ou 2015
4.ou 2015
 
Organisation
OrganisationOrganisation
Organisation
 
Detska gradina tvorchestvo
Detska gradina tvorchestvoDetska gradina tvorchestvo
Detska gradina tvorchestvo
 
обучение
обучениеобучение
обучение
 
Burnout
BurnoutBurnout
Burnout
 
Rabota po proekti_new
Rabota po proekti_newRabota po proekti_new
Rabota po proekti_new
 
Учителко портфолио- Ангел Ангелов
Учителко портфолио- Ангел АнгеловУчителко портфолио- Ангел Ангелов
Учителко портфолио- Ангел Ангелов
 
Detska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhikiDetska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhiki
 
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУУченическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
 
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
 
портфолио на ученика
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученика
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолио
 
портфолио ученик
портфолио ученикпортфолио ученик
портфолио ученик
 

Similar to Обогатяващо живота образование

Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013
souhs
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011
imur57
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011
rossmar68
 
Book from pаrents
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrents
iskam
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
Дислексията
Dani Parvanova
 
позитивно възпитание в класната стая
позитивно възпитание в класната стаяпозитивно възпитание в класната стая
позитивно възпитание в класната стая
Cveta Gergova
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
Dani Parvanova
 
Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015
souhs
 
Ранно детско развитие и превенция на проблеми
Ранно детско развитие и превенция на проблемиРанно детско развитие и превенция на проблеми
Ранно детско развитие и превенция на проблеми
Ivelina Stamenova
 
готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)
imur57
 
training
trainingtraining
training
Mira
 
Programa konflikti
Programa konfliktiPrograma konflikti
Programa konflikti
Rumiela Markova
 
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_VidinKliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
Darplay
 
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Katya Dzhubelieva
 
Портфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина ПашоваПортфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина Пашова
ssuser8cae71
 
Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015
Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015
Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015
Mariana Todorova
 

Similar to Обогатяващо живота образование (20)

Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011
 
Nar
NarNar
Nar
 
Book from pаrents
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrents
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
Дислексията
 
позитивно възпитание в класната стая
позитивно възпитание в класната стаяпозитивно възпитание в класната стая
позитивно възпитание в класната стая
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
 
Новото възпитание
Новото възпитаниеНовото възпитание
Новото възпитание
 
Motivacia
MotivaciaMotivacia
Motivacia
 
Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015
 
Ранно детско развитие и превенция на проблеми
Ранно детско развитие и превенция на проблемиРанно детско развитие и превенция на проблеми
Ранно детско развитие и превенция на проблеми
 
Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2
 
готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)
 
training
trainingtraining
training
 
Programa konflikti
Programa konfliktiPrograma konflikti
Programa konflikti
 
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_VidinKliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
 
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
 
Портфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина ПашоваПортфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина Пашова
 
Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015
Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015
Association roditeli guide-for_parents-5th-grade-2015
 

Обогатяващо живота образование

 • 1. Основно училище “Васил Левски” – гр. Златоград Обогатяващо живота образование Учене и преподаване в партньорство и от сърце Роска Пелтекова Елица Пелтекова гр. Златоград април 2012
 • 2. За автора Маршал Розенберг - Основател и ръководител на отдел по образование в център за ненасилствена комуникация
 • 3. Обогатяващо живота образование - 1 Чрез умения:  да се изразяваме по Обогатяващ живота начин;  да се свързваме с емпатия с другите.
 • 4. Обогатяващо живота образование - 2 Чрез средства:  за създаване на Обогатяващи живота взаимоотношения между ученици, учители, администратори и родители;  за създаване на Обогатяваща живота общност, в която хората допринасят за ученето и благополучието един на друг;  за поддържане на Обогатяващия живота ред и сигурност в училище.
 • 5. Образование, обогатяващо живота - 1 Ученици и учители:  работят заедно като партньори, поставяйки цели заедно и по взаимно съгласие.  разговарят на един общ език,който се фокусира върху две неща: a) Чувствата и нуждите, които мотивират всеки един човек. b) Действията, които най-добре биха удовлетворили нуждите им, без това да е за сметка на някой друг.
 • 6. Образование, обогатяващо живота - 2  Учениците са мотивирани от собственото си желание да учат, а не от страх от наказание или обещание за награда.
 • 7. Образование, обогатяващо живота - 2  Тестовете се правят в началото на курса на обучение, за да определят потребностите на учениците, а не накрая, с цел да награждават или наказват.
 • 8. Оценяване на работата с помощта на ценностни оценки - 1  В Обогатяващите живота училища се използва специален детектор и никой учител не може да преподава в тях, ако в съзнанието му присъства, която и да е от следните думи: правилен, погрешен, верен, неверен добър, лош, нормален, ненормален надарен, бездарен, трябва и особено – длъжен си
 • 9. Разпознаване и изразяване на чувствата  Основна задача на Ненасилствената комуникация (ННК) е да фокусира вниманието върху това, какво чувстваме във всеки един момент. За да се случи това, са необходими познания за изразяване на чувствата - емоционална интелигентност
 • 10. Как се чувствам, когато нуждите ми са удовлетворени Спокоен Радостен Окрилен Удовлетворе Щастлив Примирен н Разчувстван Благодарен Докоснат Развълнуван Очарован Доволен
 • 11. Как се чувствам, когато нуждите ми НЕ са удовлетворени Притеснен Притиснат Неспокоен Изморен Недоволен Объркан Тъжен Напрегнат Безсилен Сърдит Отчаян Песимистичен
 • 12. Свързване на чувствата с нуждите Ученик: ”Това не е честно! Вие никога не ме избирате” – неудовлетворена нужда от равнопоставеност. Учител: ”Всеки път закъсняваш за час. Не те интересува дали ще научиш нещо, или не, нали?” – непосрещнатата нужда от признателност.
 • 13. Разликата между молба и изискване Учителят: “Би ли се преместил в задната част на стаята, за да мога да сложа тук таблото с вкаменелости?” Ученикът: “Предпочитам да си остана на мястото.” Учителят: “Обидно е да ми отказвате на молбата. Добре знаете колко ми е важна колекцията от вкаменелости.” Извод: Учителят изисква, а не моли.
 • 14. Изразяване по Обогатяващ живота начин - 1  Целта на ННК е да изгради качество на връзката, което прави възможно удовлетворяването на нуждите на всеки.  Качеството на връзката се гради върху честността и съпричастността.
 • 15. Изразяване по Обогатяващ живота начин - 2 Учителят: – Съгласен ли си да изтриеш дъската? – Би ли ми казал какво ти пречи да прочетеш и научиш урока си? – Бих искал всички да дойдат насам и да седнат, така че да мога да ви кажа какво искам да правим днес.
 • 16. Изслушване с емпатия Що е емпатия? Специален вид общуване, който не бива да се бърка с разбирането или симпатията. Емпатията иска слушане с цялото същество.
 • 17. Отразяване на чутото с думи - 1 Да слушаме внимателно е само една част от емпатията. Друга важна част е да сме сигурни, че това, което сме чули, е това, което си мислим, че сме чули.
 • 18. Отразяване на чутото с думи - 2 Дете в детската градина плаче и казва: “Искам да си ходя вкъщи!” Учителят: “Мама ти липсва и искаш да си вкъщи.” Детето: “Не! Вчера си намерих едно птиче гнездо и искам да се прибера вкъщи и да го покажа на всички.”
 • 19. Свързване с емпатия - 1 Ученик: “Мразя да правя това. Скучно е. Прави ми се друго.” Учителят може да каже:  “Съжалявам, че се чувстваш по този начин.”  “Това е много важно за теб, ако искаш да влезеш в колеж.”  “Какво може да направим заедно, за да ти стане по-интересно?”
 • 20. Свързване с емпатия - 2  Създаване на атмосфера на сътрудничество УЧЕ НЕ
 • 21. Изграждане на партньорски взаимоотношения между учители и ученици  В Обогатяващото живота обучение се преследват само онези цели, които и учителят, и учениците са приели.  Най-важната част от ученето е учениците сами да решават какво искат да учат.
 • 22. Създаване на взаимозависима учебна общност - 1  Учениците научават много неща за света дори само от това как е организирано училището и класната им стая.
 • 23. Създаване на взаимозависима учебна общност - 2 Училище, работещо на принципите на ННК:  Всеки се учи от другия или учи другия.  Всички деца в часа са в една взаимосвързана учебна група.  Учителят има възможност да работи с децата, които имат специални нужди.
 • 24. Промяната в училището Психологът Джордж Милър пише: Целта на Обогатяващото живота образование е създаването на учебна атмосфера, в която децата израстват, придобивайки умения за решаването на проблемите, създадени не от природата, а от нас, хората.
 • 25. Решаване на конфликтите - 1 Във всяко училище на дневен ред обикновено са два ключови въпроса:  Как да се поддържа дисциплината?  Как да се решават конфликтите?
 • 26. Решаване на конфликтите - 2 За да може редът да се поддържа и конфликтите да се разрешават, е нужно учениците и учителите да имат познания по ННК – да знаят как да се свързват с чувствата и нуждите един на друг.
 • 27. Варианти за решаване на конфликтите • Да има помещение за “правене на нищо”. • Търсене на посредник – педагогически съветник, дете от класа - миротворец.
 • 28. Пример за решаване на конфликт Две деца се сбиват и решават да извикат “миротворец”. Миротворецът: Чувства? Момче 1: Почувствах се наранен. Миротворецът: Нужда? Момче 1: Имам нужда от уважение. Миротворецът: Молба? Момче 1: Искам да ми каже защо ме повали на земята.
 • 29. Избягване на моралните присъди и диагнози Учителите, които доминиращата система е научила да дават на учениците морални присъди и диагнози, възпрепятстват онзи процес на общуване, който ПРИСЪДИ помага на хората да решават конфликтите така, че нуждите на всички да бъдат удовлетворени.
 • 30. Морални присъди и диагнози 1. “Неспособни да учат” или “Със специални нужди” 2. “С проблемно поведение” 3. “Емоционално лабилни” 4. “Културно изостанали” 5. “Хиперактивни /Неспособни да се концентрират”
 • 31. Промяната на училищата  Ако бъдещите деца могат да учат в училища, в които нуждите на всички са уважавани, Маршал Розенберг смята, че ще бъдат по-способни да създадат обогатяващи живота семейства, работни места и правителства.
 • 32. Когато учениците обичат да учат и учителите обичат да преподават
 • 33. Благодаря за вниманието! “Ако взаимоотношенията функционират като прозорци, вместо като стени, става възможно създаването на елитни училища, в които всеки получава онова, което отговаря на потребностите му.” Маршал Розенберг
 • 34. Благодаря за вниманието!