Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ранно детско развитие и превенция на проблеми

3,417 views

Published on

Лекцията на тема "Ранно детско развитие и превенция на проблеми", изнесена на 5-тия Фестивал на здравето в град Пловдив.
Лектор - Ивелина Стаменова, Център за ранно детско развитие "Децата обичат Монтесори"
Дата - 2/05/2014

Published in: Healthcare
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ранно детско развитие и превенция на проблеми

 1. 1. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОЛУДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ Ранно детско развитие и превенция на проблеми
 2. 2. Защо ранно детско развитие?  Ранното детствоРанното детство е първият период оте първият период от живота на човека, койтоживота на човека, който крие в себе сикрие в себе си изключително големи възможности заизключително големи възможности за развитие и възпитание.развитие и възпитание.  Това е първият период наТова е първият период на приспособяване на организма къмприспособяване на организма към средата, на първите впечатления за света,средата, на първите впечатления за света, на първите преживявания.на първите преживявания.  През тази възрастПрез тази възраст се поставятсе поставят ии основите за изграждането наосновите за изграждането на бъдещата личност.бъдещата личност.  Това, което детето овладява през първитеТова, което детето овладява през първите 3 години от живота си, не е много по-3 години от живота си, не е много по- обем, но то еобем, но то е основа за целия му по-основа за целия му по- нататъшен живот.нататъшен живот.
 3. 3.  Не на последно място, трябва да се подчертае и физиологичната обосновка на необходимостта от обучение и възпитание през ранното детство. Това е изключителната пластичност на нервната система през този период, която е условие за бързо и леко изграждане на динамични стереотипи, които от своя страна са психофизиологичната основа на навиците.
 4. 4. Малко суха теория  През първата година от живота на детето, мозъка е зает с изграждане на система за трансфер на информация.  Той създава миниатюрни връзки от нервни клетки, наречени синапси. Количеството им зависи от количеството на стимулите (впечатленията, които получава детето).  Повторното възбуждане на тези синапси укрепва връзките и ги прави постоянни. Ако не получат достатъчно стимулация – се разпадат. Какво означава всичко това? Това е периода на интензивен растеж на мозъка. Той се случва само веднъж през живота – от 0 до 3 г. В този кратък интервал, ние имаме безценната възможност да помогнем на нашето дете да разгърне максимално своя потенциал.
 5. 5. • Децата имат биологическа потребност и искат да учат. • Формирането на мозъка е почти завършено (80%) на 3 години. • Колкото повече "стимули" получи детето ви, толкова по-успешно и ефективно ще бъде неговото развитие в бъдеще. • В зависимост от околната среда и стимулация, броят на връзките от нервни клетки в мозъка може да се увеличи или намали с 25%. РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – КАК? НЯКОЛКО ВАЖНИ ФАКТА
 6. 6. • Най-добрата играчка за вашето дете сте вие. Общувайте колкото е възможно повече! • Как да стимулирате развитието на мозъка на детето си? Любов! Детето ви има биологическа потребност от това. • Безграничната ви любов създава силно чувство за достойнство и насърчава развитието на мозъчната система. • Пускайте музика на детето си. Доказано е че музиката на Моцарт стимулира тези неврони в мозъка, които по-късно ще се включват при ученето на математика.
 7. 7. Методи за ранно обучение Монтесори педагогика Коя е Мария Монтесори? Нейният образ е напечатан върху италианските лири, а името й е влизало три пъти в списъците за Нобелова награда.  Тя е станала първата жена-лекар в Италия.  Днес в педагогическите университети по цял свят се провеждат спецкурсове по методиката, наречена в нейна чест.  След безбройни наблюдения на деца с умствена изостаналост, Мария Монтесори открива, че умствения дефицит е по-скоро педагогически отколкото медицински и така разработва своя метод за възпитание и обучение на тези деца. Успехът му е поразителен!  Тъй като с обикновени средства тя постига голям напредък с изостанали деца, обмисля как разработеният от нея метод може да се прилага и при нормално развиващи се деца.  Монтесори била твърдо убедена в идеята, станала отправна точка в нейната ситема: децата – както болни, така и здрави – се нуждаят от специална развиваща среда: игри и играчки, които да им помогнат в изучаването на заобикалящия ги свят.
 8. 8. Методи за ранно обучение Монтесори педагогика Основни принципи на Монтесори педагогиката  „Помогни ми да се справя сам“ – чрез този принцип Монтесори е успяла да постигне хармонично сливане на свободата и дисциплината. Целта е децата да се развиват и изграждат като самостоятелни личности, способни да правят избор и опиращи се на личния опит.  „Помогни ми да уважавам другите“ – Монтесори твърди, че свободата не се изразява в „каквото искам – това правя“, а уважителното „играя на каквото искам, но не преча на тези, които са около мен“.  Така например в Монтесори групите всички играчки са само в един екземпляр. Даже ако това е супер интересно нещо, повече от едно не може да се купи. Целта на подобен дефицит е да се научат децата да работят в колектив, да чакат реда си, да споделят и т.н.  Желателно е да приложите тази идея и вкъщи, т.е. ако вие играете с детето, трябва да имате само една играчка и тогава ще трябва да се редувате.  Ако по време на играта детето е разляло, изсипало или счупило нещо, в никакъв случай не трябва да му се карате за това. Но задължително трябва да му покажете, че със своите действия то е причинило неудобство на другите, а това означава последствията да бъдат премахнати: да си избърше локвата, да се помете, да се съберат парчетата.  Важно е да не се карате на детето, а да му покажете как да поправи грешката и след това да настоявате то да я поправи само.
 9. 9. Методи за ранно обучение Монтесори педагогика Основни принципи на Монтесори педагогиката  „Помогни ми да спазвам ред“ – свободата в никакъв случай не трябва да се превръща в хаос. Психиката на детето изисква ред и определеност. Този свят е нов за детето и затова за него са много важни ориентирите, които познава – собственото си креватче, мама, която винаги е до него, определен цвят тапети и т.н. Детето например може да получи невроза, ако всеки ден размествате мебелите в апартамента или постоянно се местите от едно жилище в друго.  Това се отнася не само до мястото на играчките, но и за дневния ред, и изискванията на родителите. Те също трябва да бъдат строго определени.
 10. 10. Методи за ранно обучение Монтесори педагогика Основни принципи на Монтесори педагогиката  „Помогни ми да oпозная този свят“ – петдесетгодишният опит на Мария Монтесори е показал, че детската среда трябва да повтаря тази на възрастните: за играчки трябва да служат предмети, които обикновено използваме в бита: съдове, кутии, флакони, бутилки, мебели и т.н. При това не играчки, а истински, разбира се, с няколко уговорки: малки леки столчета и маси, килимчета и предмети, които децата могат да използват сами. Тези предмети трябва да се използват така, както и в реалния живот: да се пресипва вода, да се реже хартия или плат, да се шие, да се нанизват мъниста, да се мие пода и т.н.  Какво постигаме по този начин?  Първо , такъв тип игра ще направи детето самостоятелно, ще го научи да се справя само, следователно ще го накара да повярва в собствените си сили и да повиши собствената си самооценка.  Второ, детето бързо ще разбере и ще запомни основните закони в света: водата е течна, мокра, разлива се; пясъкът се сипе; стъклото се чупи, то е крехко; формите биват малки и големи, тесни и широки и т.н.  Между другото, понятията за голямо и малко, високо и ниско са задължителни за развитието на интелекта и всяка развиваща методика започва точно от тях.  И накрая, игрите с предмети с различна форма, размер и повърхност развиват фината моторика, което, както са доказали учените, е пряко свързано с развитието на интелекта.
 11. 11. Методи за ранно обучение Монтесори педагогика Четирите НЕ или забранени начини за игра  В никакъв случай не трябва да се карате на детето за това, че е разляло, изпуснало или изцапало нещо. Трябва само да го накарате да поправи грешката си и да му покажете как става това.  Не трябва да се намесвате в играта с думите: „ Дай да ти помогна, аз ще го направя по-бързо“. Бъдете търпеливи! В противен случай ще формирате у детето ненужен и много опасен комплекс за малоценност. Може да помогнете на детето само тогава, когато то само ви помоли.  Не поправяйте пред детето онова, което е направило. Ясно е, че в началото то няма да може качествено да почисти след себе си и ще ви се наложи да подреждате още веднъж. Постарайте се детето да не вижда как правите това. Защото ако разбере, че не се е справило добре, повече няма да иска да играе.  Не трябва да претоварвате детето. Заниманията трябва да са такива, че да не го изморяват и да не са му скучни, в противен случай всичко ще бъде оставено по средата, а това не трябва да се допуска. Монтесори учи на последователност – дейностите винаги трябва да се довършват докрай.
 12. 12. Методи за ранно обучение Монтесори педагогика Основни принципи на Монтесори педагогиката  Интересни идеи за домашни Монтесори-игри и занимания с децата ви, както и още много други предложения за ранно детско развитие можете да видите от FaceBook страницата на  www.facebook.com/montessori.center.plovdiv
 13. 13. Методи за ранно развитие Майчина хипноза  От световноизвестната детска психо-аналитичка Франсоаз Долто знаем, че през всички възрасти човек е най-податлив на внушения по време на сън. Това е и причината, поради която тя съветва родителите много да внимават какви думи изричат за децата си в тяхно присъствие, особено докато спят.  Всяка любяща майка може да „внуши” на своето дете и да му помогне да се справи с всеки проблем и даже с най-тежката болест.  Така смята и известният детски психиатър, проф. Борис Зиновиевич Драпкин, създателят на уникалния психотерапевтичен метод за лечение на детски проблеми в развитието „МАМА ТЕРАПИЯ”.  Методът е е изпробван върху хиляди пациенти и е патентован още през 2001 година, признат е от Руското общество на детските психиатри, преподава се в „Катедрата по детско-юношеска психиатрия, психотерапия и клинична психология”.
 14. 14. МАМА ТЕРАПИЯ – Съвети на проф. Драпкин  Безусловна любов! Ние предявяваме към малкия човек твърде много претенции, дразним се, че не е такъв, какъвто на нас ни се иска... А детето е съд, който трябва постоянно да бъде пълнен с майчина любов. Майката трябва да обича детето си независимо какво е то: послушно или не, болно или здраво... Да не му поставяме условия: ще те обичам като станеш еди-какво си...  Майката до две годишна възраст не бива да се разделя за дълго със своето дете. Ако през това време тя се върне на работа или води активен светски живот, а детето се оставя на баби или детегледачки, потокът на любов „майка-дете” се прекъсва.  Детето трябва по-често да се гали с ръка, да се прегръща, потупва, поглажда, да се занимаваме с него, да се борим – но с мярка. Внимателният родител вижда, когато на детето са му достатъчни такива физически контакти.  Трябва колкото се може по-често да се вглеждаме в очите на своето дете с любов и нежност, независимо от неговите прояви /особености на характера/.
 15. 15. МАМА ТЕРАПИЯ – Съвети на проф. Драпкин  Огромно значение за детето /не само за бебето, но и за детето в ученическа възраст/ играе майчиният глас.  Детето започва да го чува от петия месец на вътреутробното си развитие и го чува по-често от всички останали звуци.  Раждайки се, той разпознава маминият глас и много емоционално реагира на него, различава всички негови интонации.  Маминият глас става негов собствен, вътрешен глас.  И ако той му дава чувство за спокойствие, щастие, здраве, добро развитие, то психиката на детето му се подчинява.  Но също така психиката на детето се подчинява на майчиният глас, когато майката предявява към детето си много претенции, упреква го, че е такъв и такъв...  По този начин майката внушава на детето си програма за неуспехи и болести!
 16. 16.  Разбирайки, колко е необходим неговият метод на хиляди деца, проф.Драпкин с готовност споделя основните положения.  Базовата програма, полезна за всеки, в това число и на здравите деца, се състои от четири блока.  Фразите, които трябва да се произнасят не са случайни. Всяка дума е премислена и проверена, така че заменянето разместването им в изреченията не се препоръчва.  20-30 минути след като детето е заспало, майката сяда на неговото креватче с тескта в ръце и чете по три пъти всяка фраза.  Ако самата майка не е във форма – ако е болна, напрегната, раздразнена – тогава сеансът е по-добре да не се провежда.  В краен случай може да се проведе от бабата по майчина страна.  Положителните емоции на майката имат силно стимулиращо значение.  Mайката е най-силният хипнотизатор за детето си. Нейният глас действа на детето както нищо друго.. Продължителността зависи от състоянието на детето. Препоръчва се поне 1 месец!
 17. 17. МАМА ТЕРАПИЯ ВИТАМИННИ БЛОКОВЕ  1 блок. Витаминът на майчината любов.  С помощта на тези думи майката излива своята любов към детето: • Аз много, много силно те обичам; • Ти си най-скъпото ми и родно нещо, което имам; • Ти си моя родна частичка, родна кръв; • Без теб, аз не мога да живея; • Ние с тати много силно те обичаме.  2 блок. Физическото здраве.  Майката мислено си представя идеалният образ на своето дете. Тук е събрана /заключена/ цялата педиатрия: • Ти си силно, здраво, красиво дете, момченце/момиченце мое; • Ти се храниш добре и затова бързо растеш и се развиваш /тази фраза работипрекрасно. У детето се появява добър апетит/; • Ти имаш силно и здраво сърце, гърди, коремче /произтича пресичане на всички психосоматични заболявания – астма, сърдечни неврози, дискинезия на жлъчните пътища.../ ; • Ти се движиш леко и красиво /пресича всички двигателни нарушения/; • Ти си кален, рядко и малко боледуваш.
 18. 18. МАМА ТЕРАПИЯ ВИТАМИННИ БЛОКОВЕ  3 блок. Нервно-психично здраве:  Ти си спокойно момченце/момиченце;  Ти имаш хубави, здрави нерви;  Ти си търпелив, ти си добър, ти си общителен;  Ти си умно момче/момиче;  Твоята главичка се развива отлично, всичко разбираш и запомняш;  Ти винаги си в добро настроение и обичаш да се усмихваш /ограничаваме детските депресии и цяла група психически нарушения/;  Ти добре спиш /това внушение много бързо започва да действа/;  Ти заспиваш леко и бързо, ти сънуваш само хубави и добри сънища;  Ти си почиваш добре, когато спиш;  Говорът ти се развива добре и бързо.
 19. 19. МАМА ТЕРАПИЯ ВИТАМИННИ БЛОКОВЕ  4 блок. Емоционален ефект, пречистване от болестите /от народната медицина/:  Аз вземам и изхвърлям твоята болест и твоите трудности. /По-нататък майката назовава конкретните проблеми на детето/  Аз вземам и изхвърлям твоят лош сън /ако детето спи лошо/;  Аз вземам и изхвърлям твоите страшни сънища;  Аз вземам и изхвърлям твоята плачнилост;  Аз вземам и изхвърлям твоята неохота за хранене;  Аз много, много силно те обичам – заключителната и най-важна фраза!
 20. 20. МАМА ТЕРАПИЯ  Най-важното е винаги да завършваме с уверението в безграничната ни майчина любов. Обърнете внимание: цялата програма е абсолютно позитивна, няма никакво НЕ, вие просто пробуждате в детето желание да бъде добро, щастливо, здраво и затвърждавате увереността му, че това е възможно.  С тези четири блока от фрази, майките могат да внушават на своите деца, без да се боят че ще им навредят, защото в тях има само позитивна постановка за добро развитие и самочувствие.  За работа с тези блокове, на майката не е нужен лекарски контрол!
 21. 21. METOДИ ЗА РАННО РАЗВИТИЕ Brain Gym  Кинезиологията е наука за развитието на умствените способности и физическото здраве чрез определени двигателни упражнения.  Известно е, че стареенето на организма започва със стареенето на мозъка.  Поддържайки мозъка в състояние на младост, ние не позволяваме на цялото тяло да се състари.  Програмата „Учене чрез движение” или позната като метода Brain Gym, е разработена от Пол Е. Денисън и неговата съпруга.  Тя се състои от 26 упражнения, които се комбинират в различни комплекси.  По време на занятията използваме комплекс от специални « кинезиологически упражнения» , които могат да бъдат използвани за успешното развитие и обучение, както на бебта и малки деца, така и на възрастни.
 22. 22. Методи за ранно развитие Brain Gym  Мозъчната гимнастика „Брейн Джим” помага в области като: • Концентрация и фокусиране • Памет • Академични умения – четене, писане, математика • Координация на тялото • Поведение  Така наречената „Американска гимнастика Брейн Джим” е насочена към активизация на различни отдели на кората на главния мозък (големите полукълба).
 23. 23. Системното изпълнение на специално подбрани упражнения може да помогне за: Всички упражнения на мозъчната гимнастика съдържат четири блока: - преодоляване на обучителни трудности и усвояване на нов материал; - подобряване на паметта, увеличаване на бързината на реакциите; - развиване на творческото въображение, съобразителността и находчивостта.  БЛОК № 1. Движения в средната линия. Упражненията в средна линия са упражнения, които ще подпомогнат по- хармоничното и ефективно едновременно използване на двете полукълба.  БЛОК № 2. Упражнения за разтягане. Упражненията за разтягане помагат ня тялото да приеме такова положение, при което то се стреми напред. Когато детето не може да изрази това, което знае, упражненията за разтягане го «съживяват» и включват отново в работата.
 24. 24.  БЛОК № 3. Енергийни упражнения. Енергийните упражнения задължават невроните да работят по-ефективно.  БЛОК № 4. Упражнения, трансформиращи отрицателните емоции в положителни. В зависимост от това, кои точки се активират, упражненията носят успокояващ или ободряващ ефект. Те са полезни, когато детето се намира в състояние на вълнение, нервна възбуда или негативно настроение.
 25. 25.  Съчетавайки упражнения от различните блокове, може да се сформират гимнастически комплекси, в зависимост от поставените цели:  - подобряване на мисловната дейност;  - подобряване на навиците за четене;  - подобряване на навиците за писане;  - развиване на учебните навици;  - формиране на вътрешно равновесие;  - поддържане на здравословен начин на живот.  Включването на мозъчната гимнастика в ежедневието на детето изисква от възрастния създаване на специална система за водене на упражненията. Методът BrainGym е заложен в програмата на При интерес, повече информация за неговото приложение в центъра, можете да получите на www.facebook.com/montessori.center.plovdiv
 26. 26. Има още много и интересни методи за ранно детско развитие и обучение…. • Един от тях е  Практическа педагогика – методика, разработена преди повече от 10 години от Лудвиг Конеберг.  Представлява надстройка в педагогиката, която свързва съвременните подходи за решаване на проблеми с познанията от областта на неврологията.  Това са седем физически упражнения, чието системно изпълнение помага на децата да преодоляват блокажи в ученето още от най-ранна детска възраст.  Можете да попълните тест, който определя кое от упражненията би било най- подходящо за вашето дете, като ни пишете на sivvena@abv.bg Отговор ще получите до няколко дни   Допълнителна информация на Facebook страницата на
 27. 27. Ранно детско развитие и ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМИ Защо е важна ПРЕВЕНЦИЯТА на проблеми в развитието при децата?  Както вече многократно подчертахме, най- интензивният растеж на мозъка се осъществява през ранното детство – от момента на вътреутробно развитие до навършване на 3-годишна възраст.  През този период мозъчната невропластичност е най-голяма, респективно подлежи в най-силна степен на обучение и развитие.  Това е периодът на ПОПИВАЩИЯ УМ, както го нарича Мария Монтесори и всяко затрдунение в даден аспект на развитието при децата може да бъде развито в умение в най-голяма степен, спрямо потенциала на детето. За целта е необходимо да имаме някои базови ориентири за етапите на комплексно детско развитие и възможните нарушения, за да знаем кога и към какъв специалист да се обърнем своевременно за съдействие.
 28. 28. ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРО-ПСИХОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ РАННО ДЕТСТВО 1-3 ГОДИНИ Критериите за комплексно развитие през ранното детство за общо 6: Моторика, Умения, Навици, Изобразителна дейност, Емоционално-социално развитие и Говор.
 29. 29. ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРО-ПСИХОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ РАННО ДЕТСТВО 1-3 ГОДИНИ
 30. 30. ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРО-ПСИХОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ РАННО ДЕТСТВО 1-3 ГОДИНИ Към какви специалисти да се обърнем, ако забележим изоставане по дадените критерии: Логопед – при изоставане в Г /говора/, Н/навиците/, У/уменията/, ИД/изобразителна дейност/ Детски психолог – при изоставане в ЕС/емоционално-социалното развитие/, Н, ИД Невролог – при изоставане в М/моториката/ и/или при комплексно изоставане по всички критерии
 31. 31. 18 МЕСЕЦА Направете консултация със специалист по ранно детско развитие, ако през повечето време Вашето дете: ! Върви с ходила силно насочени на- вътре или навън. ! Върви с ходила изкривени навътре. ! Предпочита да лапа предмети, от- колкото да ги изучава по друг начин. ! Не разбира или не реагира на поз- нати думи. ! Използва жестове, а не думи, за да покаже това, което иска. Отказва да се отдели от родителя и изисква постоянно внимание. ! Не реагира на гласове, а изпада в паника при някои звуци. ! Използва пръст на възрастния, за да посочва или използва ръката на възраст- ния като инструмент. ! Не се опитва да получи помощ от другите, като дърпа дрехите или ръката на възрастния.
 32. 32. Полезни съвети за стимулиране на развитието  Нека детето Ви да прекарва повече време с други деца на същата възраст.  Разширявайте това, което Вашето дете казва, например „кученце” – „Да, това е голямо куче”.  Задавайте въпроси като „Къде ти е носът?” „Къде е татко?”. Помагайте му с отговора, ако има нужда.  Давайте време на детето си да се храни с лъжица и да пие от чаша.  Направете дома си безопасен за Ва- шето дете, за да може то да изследва и изучава, без да чува „не” през цялото време.  Нека Вашето дете да помага, ко- гато стане време за събличане, като му казвате например „събуй си чорапите”.  Може да е необходимо частично да събуете чорапите първо, за да успее и детето.  Прекарвайте колкото се може по- вече време, четейки на детето си. Давай- те му книжките да ги гледа.  Направете специална книжка, като използвате картинки на хора и неща, ко- ито детето познава. Карайте го да назо- вава или посочва определени картинки.
 33. 33. 24 МЕСЕЦА Направете консултация със специалист по ранно детско развитие, ако през повечето време Вашето дете: ! Повтаря едни и същи действия при игра и трудно се пренасочва към други дейности. ! Не може да играе само. ! Играе с играчките като ги лапа или използва повтарящи се действия, като удряне. ! Блъска си главата за стимулация. ! Изглежда безстрашно и не разбира опасността. ! Има ограничен речник (по-малко от 50 думи), или не говори спонтанно. ! Не показва напредък в езиковите умения за последните шест месеца. ! Познат слушател (например роди- тел) не го разбира, когато говори. ! Разстройва се, когато се опитва да общува. ! Не може да свърже две думи заедно, за да направи разбираемо изречение. ! Не може да следва лесни команди (например „Донеси си обувките”, „Наме- ри татко”) ! Пада много и не се опитва да се катери. ! Има тремор или треперене на ръцете, когато нарежда на куп малки предмети. ! Има затруднения с точността, когато посяга към предмет.
 34. 34. Полезни съвети за стимулиране на развитието  Насърчавайте водни игри с фунии, пластмасови чаши, измервателни лъжи- ци, празни пластмасови бутилки, които се стискат, гъби и кукла за къпане.  Давайте лесни дървени или кар- тинни пъзели с 3 или 4 цели прости фор- ми.  Предложете лесен избор вместо да задавате въпроси, изискващи отговор „да” или „не”. Вместо да го попитате „Ис- каш ли сок?”, попитайте „Сок или мляко искаш?”. Давайте възможност за избор, който е добър за Вас. Не променяйте вече заявен избор.  Осигурете пастели или маркери, с които детето да драска с Вас върху лист.  Давайте допълнително време на детето си да прави неща самостоятелно (например да си обува обувките).  Показвайте как се споделя, като споделяте с Вашето дете и други хора. Все пак, знайте, че повечето деца не са достатъчно големи, за да споделят.  Продължавайте да говорите за това, което Вашето дете прави. Задавай- те лесни въпроси, като използвате „как- во” и „къде”.
 35. 35. 36 МЕСЕЦА Направете консултация със специалист по ранно детско развитие, ако през повечето време Вашето дете: ! Не свързва 3 до 4 думи в изречение. ! Спъва се или се препъва без очевидна причина. ! Има тремор или треперене на ръцете, когато нанизва или рисува. ! Играе роли, които включват сексуални действия. ! Продължава да търка гениталиите си пред другите, след като много пъти му е казвано да не прави това на обществени места. ! Предпочита да играе с по-малки деца или деца с по-ниска степен на развитие. ! Показва липса на съчувствие, когато другите са тъжни или наранени. ! Говори неразбираемо. ! Повтаря думи и звуци (заеква). ! Използва в повечето случаи отделни думи. ! Не Ви чува, когато викате от друга стая или когато шептите. ! Отговаря на въпроси неправилно или винаги пита за думи или фрази, ко- ито иска да бъдат повторени. ! Не може да следва лесни команди. ! Избягва контакт с други деца, разстроено или агресивно е, когато другите са наблизо.
 36. 36. Полезни съвети за стимулиране на развитието  Нека Вашето дете да прекарва време с деца на същата възраст, за да се научи как да играе с другите.  Насърчавайте споделянето с другите.  Давайте команди от две стъпки (например „Събуй си обувките и ги сложи в килера”).  Заведете детето си до магазина и го накарайте да избира с Вас стоки, като същевременно коментирате какво купувате и как ще го използвате.  Водете разговори с „какво ще на- правиш, ако”. Те могат да изглеждат глу- пави, но позволяват на детето Ви да гле- да на проблемите по различен начин.  Играйте с думи. Съставяйте рими или песнички. Задавайте гатанки.  Маскирайте се, за да играете на измислени игри.  Помагайте на детето си да прави колажи с всякакъв вид неща - като пръчки, памучни топки, хартия и копчета.  Насърчавайте Вашето дете да Ви казва как се чувства, като назовава чувството.  Можете да кажете, „Лицето ти ме кара да мисля, че може би се чувстваш тъжен.”  Нека Вашето дете Ви помага в готвенето, нека прави неща самостоятелно, като изсипване на съставките или разбъркване на тестото в купата.  Когато четете приказки, накарай- те детето си да Ви разкаже приказка по картинка от книжка.
 37. 37.  Мозъкът разполага с две системи за запаметяване: едната е за неутрална, за другата за емоционално натоварена информация. Колкото по-интензивно е дразнението на бадемовидното ядро („резервоарът” на човешките емоции в мозъка), толкова по-силно е впечатлението. Ето защо най-ярките спомени са свързани с най-стресовите изживявания.  Основният емоционален опит се корени в детството. Ако определени житейски ситуации наподобяват по-ранни преживявания, те събуждат емоционални спомени, в резултат на което реагираме по същата поведенческа схема, тоест както в детството. ВАЖНИ ПРАВИЛА ПРИ ОБЩУВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА 1.ПОЗИТИВНИТЕ ЕМОЦИИ СТИМУЛИРАТ УСПЕХА В ОБУЧЕНИЕТО  От това следва, че негативните емоции имат негативно влияние върху поведението. Те активират алармената система. Обратно, позитивните емоции активират растежа на нервните връзки.  ЕМОЦИИТЕ ВЛИЯЯТ НЕ САМО ВЪРХУ НАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ, НО И ВЪРХУ МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ.
 38. 38. ВАЖНИ ПРАВИЛА ПРИ ОБЩУВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА 1.ПОЗИТИВНИТЕ ЕМОЦИИ СТИМУЛИРАТ УСПЕХА В ОБУЧЕНИЕТО  ЗАПОМНЕТЕ!  СТРЕСЪТ ПРЕДИЗВИКВА БЛОКАЖИ! Точно поради това не можете да карате детето си да учи, ако то не е активен участник, ако не го прави с желание. Това, което трябва да направите е не да го насилвате, а да го мотивирате! 2/. Никога не критикувайте детето си по отношение на неговите затруднения – нито директно, нито с трети лица в негово присъствие. Така само ще затвърдите именно тях и то ще се идентифицира с тази своя същност! ПОМНЕТЕ: Децата се възприемат през очите на своите родители и най-близки. Според това какво чуват най-често за себе си, се формира техния Аз-образ, съответно – позитивен или негативен.
 39. 39. ВАЖНИ ПРАВИЛА ПРИ ОБЩУВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА 3. СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ С ВРЕМЕТО НА БОДЪРСТВАНЕ ИЛИ НАЙ- ГОЛЯМАТА ПСИХИЧНА АКТИВНОСТ  Не е нужно детето да се ангажира постоянно и целоднвено със стимули и игри, както и да му се заема цялото активно внимание – нужно е това да става, когато детето е готово да се ангажира, да сподели това внимание към него и съответната дейност, която му се предлага. Т.е. времето за бодърстване (активното внимание) трябва да се използва целесъобразно, за да имаме идеалните условия, за да преценим обратния отговор – положителен или отрицателен.  Стимулирайки (ангажирайки) вниманието на детето в неподходящ момент, рискуваме да изтълкуваме реакцията му на отказ, умора, раздразнение, дискомфорт като отрицателна реакция „не разбирам!“ В тези ситуации детето не отхвърля стимула, а времето на прилагането му или друг дразнител, но го прави като отказва контакта и комуникативните стимули.
 40. 40. Използвана и препоръчана литература  Психопедагогика на ранното детство – Фидана Даскалова  Развивай правилно ума на детето!Как? – Клуб на майките  Размърдай си мозъка. Седем физически упражнения за умни деца – Лудвиг Конеберг, Силке Грамер-Ретлер  Защо обичта е важна. Как обичта моделира мозъка на бебето – Сю Герхард  http://karindom.org/bulgarian/programa-ranna-intervencia/ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Ивелина Стаменова www.logoped-plovdiv.bg E-mail: sivvena@abv.bg Телефон: +359 (894) 74 88 16

×