SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Обучение по метода Дарплей
               РИО Видин, гр. Видин
                   Януари 2011

Екипът на Дарплей благодари на РИО Видин за поканата. Специална благодарност
   и на участниците в обучението. Представяме на Вашето внимание ключови
                        впечатления за метода Дарплей
Обучението
събра заедно:
 2
МОМН за Дарплей:
    „Похвално е, че играта Дарплей

    предлага  такава   форма   на

    общуване, която чрез премерена

    интерактивност     може    да

    подпомага     уменията     за

    себеизразяване и изслушване.

    Тези умения безспорно са ценни за

    личностното    развитие    на

    учениците в училище и учителите

    биха могли да използват играта или

    нейни  отделни   компоненти   в

    организирания  от   тях  учебно-

    възпитателен процес.”
3
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Методът е достъпен, интересен и полезен. Ще стимулира
  проявата на искреност, толерантност, отзивчивост в
  човешките отношения. Вътрешният размисъл, който ще
  предизвика, ще доведе до подобряване на общуването и
  ще провокира добронамереността и желанието да бъдеш
  полезен, да бъдеш себе си, или да се променяш.
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  4
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Играта Дарплей е интересен метод за общуване. За много
  кратко време научих много неща за събеседниците си в
  играта. Споделихме много проблеми, свързани със
  средното образование и смея да твърдя, че си направих
  някои изводи, които със сигурност ще ми помогнат в
  работата. Въпросите, по които говорихме, също бяха с
  интересна тематика и това ни помогна да се забавляваме,
  но същевременно и да научим много един за друг.
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  5
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Времето, което прекарах тук, за мен беше оползотворено.
  Мисля, че Дарплей постигна своята цел за
  усъвършенстване на уменията за общуване. Радвам се, че
  имах възможността да срещна хора, които споделиха
  своите възгледи и житейски опит, независимо дали се
  доближаваха до моя мироглед или не. Живка Иванова
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  6
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Обучението Дарплей е полезно. Това е жив и интересен
  начин за разнообразяване на часовете. Смятам, че децата
  с удоволствие ще го харесат, тъй като те обичат да бъдат
  слушани. По този начин те ще привикнат да уважават
  говорещия, да бъдат търпеливи и толерантни към своите
  съученици. Времето и занятието за мен бяха интересни,
  разтоварващи и полезни. На екипа пожелавам
  ползотворна за в бъдеще работа. М. Йорданова, начален
  учител
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  7
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Играта много ми допадна и смятам, че е отличен начин за
  разнообразяване на учебния процес. Бях поставена в групи
  с хора, които познавам и такива, които срещам за първи
  път. И в двата случая научих нещо ново за тях, за начина,
  по който мислят. Това, което ме впечатли, бяха и моите
  собствени отговори на въпроси, които всеки от нас си
  задава, но никога не намира точен отговор. Дарплей е
  отлична възможност да общуваш с другите и да
  преоткриеш себе си. Александра Мирчева, 11-ти клас, гр.
  Видин В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  8
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  От краткото ми познанство с играта Дарплей смятам, че тя
  е една полезна и интересна игра за обучаване в
  комуникативност. Тя би могла да намери добро
  приложение във възпитателната работа в нашето училище.
  Чрез нея част от учениците, които са необщителни и
  неуверени в себе си, биха могли да повярват в своите
  възможности и да се приобщят към останалите. Директор
  на СОУ “Христо Ботев”, гр. Белоградчик
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  9
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Играта Дарплей е изключително забавна и ми харесва с
  това, че дава възможност за сближаване на партньорите в
  това събеседване. Може да изгради нови познанства и
  приятелства. Когато се играе с близки хора, може да
  доведе до разрешаване на проблеми. Красимира Груева,
  преподавател и родител
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  10
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Дарплей е начин за комуникация с по-притеснени хора,
  предизвикателство за вътрешния им глас. Играта за мен е
  едно забавление и в същото време начин за опознаване на
  хората, с които работя примерно. Мисля, че за децата ще е
  изключително приятно да приложим метода в часа на
  класа и това би било една невероятна възможност за
  опознаване в дълбочина на техните качества, начин на
  поведение и т.н. Благодаря Ви за възможността за участие!
  Учител
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  11
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Играта Дарплей е нова за мен. Беше ми много интересно и
  забавно. Имах възможността да се запозная с нови хора и
  да общувам с тях. Почувствах се добре. Доволна съм и от
  екипа на играта, който по интересен начин представи
  играта и много добре я проведе. Подкрепям този метод и
  смятам, че е приложим в училище. Ще е интересен и
  забавен и за децата. Може да се приложи и с ученици от
  съседни училища. Л. Борисова
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  12
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Благодаря Ви! За поканата, за участието, за
  иновативността. Определено се почувствах добре. Доволна
  съм, че тази игра е измислена. Удовлетворена съм, че мога
  да споделя спокойно и уверено своите мисли по дадена
  тема и същевременно търпеливо да бъда изслушана. Смея
  да твърдя, че този метод ще го приложа вкъщи и в
  училище. Илияна Боянова Тачева, директор
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  13
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Харесва ми! За моя изненада установих, че ми е приятно
  да изказвам и изслушвам мисли по въпроси, на които съм
  отговаряла с една дума. Много емоционално като начин на
  общуване, за който не съм се замисляла преди. Н.
  Маринова
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  14
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Играта Дарплей дава много възможности. Мен конкретно
  ме интересува как може да се прилага за тийм билдинг.
  Корнелия Кирилова. Педагогически съветник, ПГ „Асен
  Златаров”, Видин
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  15
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Въпреки краткия ми опит в прилагането на този метод,
  мисля, че той формира умение да изслушваме другия,
  дисциплинира и изгражда взаимно уважение. Може би
  има още много други неща, но за да се открият, е
  необходимо да натрупаме малко опит в прилагане на
  метода в различни ситуации. Мариета Георгиева, директор
  на ПГ „Асен Златаров”.
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  16
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Играта е интересна. Дава възможност да се преодолее
  притеснението и да се говори пред непознати хора.
  Спонтанното споделяне на становище по изтегления
  въпрос е възможност да представиш искрено мислите.
  Възможността да говориш, без да те прекъсват, също е
  положителна емоция, защото няма да се чувстваш
  неудобно, когато те прекъсват. Играта е възможност да
  споделиш чувства, дори когато се чувстваш зле. Сашка
  Радуканова, учител
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  17
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Щастлива съм, че попаднах в две групи от млади хора чрез
  играта Дарплей. Възхитена съм от изказванията на
  бившите ми ученички Нажат и Лилия. Спокойна съм за
  бъдещето, щом има такива млади хора с разбирания и
  нагласа за бъдещето на България! Капка Ангелова
  Милушева, начален учител в ОУ „Св. Климент Охридски”,
  гр. Видин
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  18
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Играта ми хареса. Смятам, че не само по такива
  мероприятия трябва да се прилага, а и в училище. Радвам
  се, че чух мненията, т.е. отговорите на други хора, които
  малко или много ми повлияха. Благодаря ви! Нажат
  Хаммал от ПГОХ „Михалаки Георгиев”
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  19
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Методът Дарплей е иновативно средство за изразяване на
  мнение, което може да бъде използвано много успешно и
  в семейна среда. Особено в тийнейджърска възраст децата
  имат проблеми, които рядко споделят с родителите си.
  Чрез този метод те лесно и интересно биха могли да им
  помогнат и разберат. П.С. Този един час ми беше приятно и
  забавно. Благодаря! Елина Боянова Минкова, ученичка в
  11-ти клас, ГПЧЕ „Йордан Радичков”, град Видин
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  20
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Методът Дарплей е интересен и за учителите и за
  учениците. За предимствата му се каза доста в
  презентацията. Аз също отчитам тези предимства. След
  като го разиграхме по групи, интересът ми към метода се
  засили повече. Задължително ще го използвам в работата
  си и като преподавател, и като класен ръководител.
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  21
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Методът дава един нов начин на общуване в група.
  Наистина това е една възможност за опознаване на човека
  до теб и възможност за личностна изява.
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  22
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Мисля, че играта ще бъде особено полезна за ученици,
  които са от социално слаби семейства, агресивни, без
  ценностна система. При тях начина на комуникация е
  обикновено придружен с насилие и закани. А тази игра би
  могла да моделира търпимост и уважение между децата.
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  23
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


 Впечатленията от играта:
1. Научих нови неща
2. За първи път разговарям с непознати хора толкова
  свободно, без предварителна подготовка.
3. Обстановката е задушевна, партньорите –добронамерени
  и искрени.
4. Времето отмина бързо.
5. Играта успява да изкара от човека доброто; прави го
  благороден. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  24
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Като човек на точните науки съм свикнала по-малко да
  говоря, но установих, че мога да говоря и по-
  продължително (3 минути ми се струваха много време).
  Изненадата е приятна. Методът е подходящ за учениците
  от прогимназиален етап, за да могат да се научат да се
  изслушват (това умение им липсва), а и винаги ще научат
  нещо ново за другите, за себе си, за околния свят.
  Преподавател по химия и ИТ
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  25
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Моето впечатление от играта: 1. Мога да я прилагам в
  часовете. Като преподавател по биология и здравно
  образование имам много часове за решаване на различни
  здравословни казуси, т.е. с успех мога да я въведа в
  часовете. 2. Тъй като училището, в което работя, е с
  преобладаващ ромски състав, смятам, че игрите и
  развлеченията ще привлекат вниманието на учениците и
  часът ще бъде по-ползотворен. 3. За мен самата е от
  значение да преодолея стеснителността и свободно да
  изказвам мислите и чувствата си, без да ме притеснява
  фактът, че няма да бъда изслушана и разбрана. Благодаря
  за отделено време и разяснената игра.

 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  26
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Изключително съм доволна от участието си днес в
  обучението. Едновременно кратко и наситено с динамика.
  Методът успешно може да бъде част от един процес за
  себепознание, взаимно зачитане и споделяне на общи
  интереси и цели. Възможността, предоставена от метода,
  да се научим на търпението да изслушваме, да не даваме
  оценки и да не изразяваме позиция по отношение на
  изказващите се е един самоучител за толерантност.
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  27
Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011


  Мисля, че играта Дарплей е много интересна и много
  полезна, както за децата, така и за възрастните, тъй като
  пряката комуникация с околните става все по-трудна. Това
  е основен проблем в семействата, което води до социална
  изолация на детето и трудна интеграция в обществото като
  цяло. Обучението беше проведено на ниво – кратко,
  стегнато, ясно и полезно. За мен беше удоволствие да
  участвам. Директор ОУ
 В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици  28
Благодарим ви за вниманието
        Екипът на Дарплей: Деница Александрова
                     Анна Кънчева
                    Румяна Кънчева                    За контакти: www.darplay.com
    Анна Кънчева, тел.: +359 887 547 508, annakancheva@yahoo.com
 Румяна Кънчева, тел.: +359 884 320 324, rumyana.kancheva@yahoo.com
Деница Александрова, тел.: +359 899 838 269, denitsa_green@yahoo.com

More Related Content

Similar to Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin

Inclusive-Education-BG
Inclusive-Education-BGInclusive-Education-BG
Inclusive-Education-BGkdamyanov
 
Portfolio Виктория Савова.
Portfolio Виктория Савова.Portfolio Виктория Савова.
Portfolio Виктория Савова.Galina Beldeva
 
V ochakvane na koleda s video
V ochakvane na koleda s video V ochakvane na koleda s video
V ochakvane na koleda s video megikatq
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваСоня Колева
 
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваПортфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваKatya Dzhubelieva
 
езиково развитие в пув -г.к.
езиково развитие в пув -г.к.езиково развитие в пув -г.к.
езиково развитие в пув -г.к.megikatq
 
Портфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина ПашоваПортфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина Пашоваssuser8cae71
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011imur57
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011rossmar68
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
ДислексиятаDani Parvanova
 
взаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семействовзаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семействоGalina Welinova
 
взаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семействовзаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семействоGalina Welinova
 
Портфолио на Даниела Петрова
Портфолио на Даниела ПетроваПортфолио на Даниела Петрова
Портфолио на Даниела ПетроваДаниела Петрова
 

Similar to Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin (20)

Inclusive-Education-BG
Inclusive-Education-BGInclusive-Education-BG
Inclusive-Education-BG
 
Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2
 
Portfolio Виктория Савова.
Portfolio Виктория Савова.Portfolio Виктория Савова.
Portfolio Виктория Савова.
 
V ochakvane na koleda s video
V ochakvane na koleda s video V ochakvane na koleda s video
V ochakvane na koleda s video
 
saltanat.pdf
saltanat.pdfsaltanat.pdf
saltanat.pdf
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня Колева
 
Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"
 
ПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИО
 
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваПортфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева
 
езиково развитие в пув -г.к.
езиково развитие в пув -г.к.езиково развитие в пув -г.к.
езиково развитие в пув -г.к.
 
Портфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина ПашоваПортфолио-Нина Пашова
Портфолио-Нина Пашова
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011
 
Nar
NarNar
Nar
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
Дислексията
 
взаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семействовзаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семейство
 
взаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семействовзаимодействие училище семейство
взаимодействие училище семейство
 
портфолио н. станчева
портфолио н. станчевапортфолио н. станчева
портфолио н. станчева
 
роза стоянова (1)
роза стоянова (1)роза стоянова (1)
роза стоянова (1)
 
Портфолио на Даниела Петрова
Портфолио на Даниела ПетроваПортфолио на Даниела Петрова
Портфолио на Даниела Петрова
 

More from Darplay

English seminar february_a
English seminar february_aEnglish seminar february_a
English seminar february_aDarplay
 
Darplay feelings
Darplay feelingsDarplay feelings
Darplay feelingsDarplay
 
Darplay feelings
Darplay feelingsDarplay feelings
Darplay feelingsDarplay
 
To Or Ing
To Or IngTo Or Ing
To Or IngDarplay
 
Must, Have To, Should
Must, Have To, ShouldMust, Have To, Should
Must, Have To, ShouldDarplay
 
Phrasal Verbs
Phrasal VerbsPhrasal Verbs
Phrasal VerbsDarplay
 
First Second Conditionals
First Second ConditionalsFirst Second Conditionals
First Second ConditionalsDarplay
 
First Second Conditionals
First Second ConditionalsFirst Second Conditionals
First Second ConditionalsDarplay
 
Article The
Article TheArticle The
Article TheDarplay
 
Verbs Prepositions
Verbs PrepositionsVerbs Prepositions
Verbs PrepositionsDarplay
 
Connecting Words
Connecting WordsConnecting Words
Connecting WordsDarplay
 
Future With Present Simple And Present Continuous
Future With Present Simple And Present ContinuousFuture With Present Simple And Present Continuous
Future With Present Simple And Present ContinuousDarplay
 
Modal Verbs
Modal VerbsModal Verbs
Modal VerbsDarplay
 
Present Perfect
Present PerfectPresent Perfect
Present PerfectDarplay
 
There Is There Are
There Is There AreThere Is There Are
There Is There AreDarplay
 
A An Some Any
A An Some AnyA An Some Any
A An Some AnyDarplay
 
Article ‘The’
Article ‘The’Article ‘The’
Article ‘The’Darplay
 
Articles ‘A’ An
Articles ‘A’ AnArticles ‘A’ An
Articles ‘A’ AnDarplay
 
Article ‘The’
Article ‘The’Article ‘The’
Article ‘The’Darplay
 

More from Darplay (20)

English seminar february_a
English seminar february_aEnglish seminar february_a
English seminar february_a
 
Darplay feelings
Darplay feelingsDarplay feelings
Darplay feelings
 
Darplay feelings
Darplay feelingsDarplay feelings
Darplay feelings
 
To Or Ing
To Or IngTo Or Ing
To Or Ing
 
Must, Have To, Should
Must, Have To, ShouldMust, Have To, Should
Must, Have To, Should
 
Phrasal Verbs
Phrasal VerbsPhrasal Verbs
Phrasal Verbs
 
First Second Conditionals
First Second ConditionalsFirst Second Conditionals
First Second Conditionals
 
First Second Conditionals
First Second ConditionalsFirst Second Conditionals
First Second Conditionals
 
Article The
Article TheArticle The
Article The
 
Verbs Prepositions
Verbs PrepositionsVerbs Prepositions
Verbs Prepositions
 
Will
WillWill
Will
 
Connecting Words
Connecting WordsConnecting Words
Connecting Words
 
Future With Present Simple And Present Continuous
Future With Present Simple And Present ContinuousFuture With Present Simple And Present Continuous
Future With Present Simple And Present Continuous
 
Modal Verbs
Modal VerbsModal Verbs
Modal Verbs
 
Present Perfect
Present PerfectPresent Perfect
Present Perfect
 
There Is There Are
There Is There AreThere Is There Are
There Is There Are
 
A An Some Any
A An Some AnyA An Some Any
A An Some Any
 
Article ‘The’
Article ‘The’Article ‘The’
Article ‘The’
 
Articles ‘A’ An
Articles ‘A’ AnArticles ‘A’ An
Articles ‘A’ An
 
Article ‘The’
Article ‘The’Article ‘The’
Article ‘The’
 

Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin

 • 1. Обучение по метода Дарплей РИО Видин, гр. Видин Януари 2011 Екипът на Дарплей благодари на РИО Видин за поканата. Специална благодарност и на участниците в обучението. Представяме на Вашето внимание ключови впечатления за метода Дарплей
 • 3. МОМН за Дарплей:  „Похвално е, че играта Дарплей предлага такава форма на общуване, която чрез премерена интерактивност може да подпомага уменията за себеизразяване и изслушване.  Тези умения безспорно са ценни за личностното развитие на учениците в училище и учителите биха могли да използват играта или нейни отделни компоненти в организирания от тях учебно- възпитателен процес.” 3
 • 4. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Методът е достъпен, интересен и полезен. Ще стимулира проявата на искреност, толерантност, отзивчивост в човешките отношения. Вътрешният размисъл, който ще предизвика, ще доведе до подобряване на общуването и ще провокира добронамереността и желанието да бъдеш полезен, да бъдеш себе си, или да се променяш. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 4
 • 5. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Играта Дарплей е интересен метод за общуване. За много кратко време научих много неща за събеседниците си в играта. Споделихме много проблеми, свързани със средното образование и смея да твърдя, че си направих някои изводи, които със сигурност ще ми помогнат в работата. Въпросите, по които говорихме, също бяха с интересна тематика и това ни помогна да се забавляваме, но същевременно и да научим много един за друг. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 5
 • 6. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Времето, което прекарах тук, за мен беше оползотворено. Мисля, че Дарплей постигна своята цел за усъвършенстване на уменията за общуване. Радвам се, че имах възможността да срещна хора, които споделиха своите възгледи и житейски опит, независимо дали се доближаваха до моя мироглед или не. Живка Иванова В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 6
 • 7. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Обучението Дарплей е полезно. Това е жив и интересен начин за разнообразяване на часовете. Смятам, че децата с удоволствие ще го харесат, тъй като те обичат да бъдат слушани. По този начин те ще привикнат да уважават говорещия, да бъдат търпеливи и толерантни към своите съученици. Времето и занятието за мен бяха интересни, разтоварващи и полезни. На екипа пожелавам ползотворна за в бъдеще работа. М. Йорданова, начален учител В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 7
 • 8. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Играта много ми допадна и смятам, че е отличен начин за разнообразяване на учебния процес. Бях поставена в групи с хора, които познавам и такива, които срещам за първи път. И в двата случая научих нещо ново за тях, за начина, по който мислят. Това, което ме впечатли, бяха и моите собствени отговори на въпроси, които всеки от нас си задава, но никога не намира точен отговор. Дарплей е отлична възможност да общуваш с другите и да преоткриеш себе си. Александра Мирчева, 11-ти клас, гр. Видин В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 8
 • 9. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  От краткото ми познанство с играта Дарплей смятам, че тя е една полезна и интересна игра за обучаване в комуникативност. Тя би могла да намери добро приложение във възпитателната работа в нашето училище. Чрез нея част от учениците, които са необщителни и неуверени в себе си, биха могли да повярват в своите възможности и да се приобщят към останалите. Директор на СОУ “Христо Ботев”, гр. Белоградчик В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 9
 • 10. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Играта Дарплей е изключително забавна и ми харесва с това, че дава възможност за сближаване на партньорите в това събеседване. Може да изгради нови познанства и приятелства. Когато се играе с близки хора, може да доведе до разрешаване на проблеми. Красимира Груева, преподавател и родител В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 10
 • 11. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Дарплей е начин за комуникация с по-притеснени хора, предизвикателство за вътрешния им глас. Играта за мен е едно забавление и в същото време начин за опознаване на хората, с които работя примерно. Мисля, че за децата ще е изключително приятно да приложим метода в часа на класа и това би било една невероятна възможност за опознаване в дълбочина на техните качества, начин на поведение и т.н. Благодаря Ви за възможността за участие! Учител В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 11
 • 12. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Играта Дарплей е нова за мен. Беше ми много интересно и забавно. Имах възможността да се запозная с нови хора и да общувам с тях. Почувствах се добре. Доволна съм и от екипа на играта, който по интересен начин представи играта и много добре я проведе. Подкрепям този метод и смятам, че е приложим в училище. Ще е интересен и забавен и за децата. Може да се приложи и с ученици от съседни училища. Л. Борисова В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 12
 • 13. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Благодаря Ви! За поканата, за участието, за иновативността. Определено се почувствах добре. Доволна съм, че тази игра е измислена. Удовлетворена съм, че мога да споделя спокойно и уверено своите мисли по дадена тема и същевременно търпеливо да бъда изслушана. Смея да твърдя, че този метод ще го приложа вкъщи и в училище. Илияна Боянова Тачева, директор В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 13
 • 14. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Харесва ми! За моя изненада установих, че ми е приятно да изказвам и изслушвам мисли по въпроси, на които съм отговаряла с една дума. Много емоционално като начин на общуване, за който не съм се замисляла преди. Н. Маринова В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 14
 • 15. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Играта Дарплей дава много възможности. Мен конкретно ме интересува как може да се прилага за тийм билдинг. Корнелия Кирилова. Педагогически съветник, ПГ „Асен Златаров”, Видин В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 15
 • 16. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Въпреки краткия ми опит в прилагането на този метод, мисля, че той формира умение да изслушваме другия, дисциплинира и изгражда взаимно уважение. Може би има още много други неща, но за да се открият, е необходимо да натрупаме малко опит в прилагане на метода в различни ситуации. Мариета Георгиева, директор на ПГ „Асен Златаров”. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 16
 • 17. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Играта е интересна. Дава възможност да се преодолее притеснението и да се говори пред непознати хора. Спонтанното споделяне на становище по изтегления въпрос е възможност да представиш искрено мислите. Възможността да говориш, без да те прекъсват, също е положителна емоция, защото няма да се чувстваш неудобно, когато те прекъсват. Играта е възможност да споделиш чувства, дори когато се чувстваш зле. Сашка Радуканова, учител В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 17
 • 18. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Щастлива съм, че попаднах в две групи от млади хора чрез играта Дарплей. Възхитена съм от изказванията на бившите ми ученички Нажат и Лилия. Спокойна съм за бъдещето, щом има такива млади хора с разбирания и нагласа за бъдещето на България! Капка Ангелова Милушева, начален учител в ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Видин В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 18
 • 19. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Играта ми хареса. Смятам, че не само по такива мероприятия трябва да се прилага, а и в училище. Радвам се, че чух мненията, т.е. отговорите на други хора, които малко или много ми повлияха. Благодаря ви! Нажат Хаммал от ПГОХ „Михалаки Георгиев” В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 19
 • 20. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Методът Дарплей е иновативно средство за изразяване на мнение, което може да бъде използвано много успешно и в семейна среда. Особено в тийнейджърска възраст децата имат проблеми, които рядко споделят с родителите си. Чрез този метод те лесно и интересно биха могли да им помогнат и разберат. П.С. Този един час ми беше приятно и забавно. Благодаря! Елина Боянова Минкова, ученичка в 11-ти клас, ГПЧЕ „Йордан Радичков”, град Видин В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 20
 • 21. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Методът Дарплей е интересен и за учителите и за учениците. За предимствата му се каза доста в презентацията. Аз също отчитам тези предимства. След като го разиграхме по групи, интересът ми към метода се засили повече. Задължително ще го използвам в работата си и като преподавател, и като класен ръководител. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 21
 • 22. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Методът дава един нов начин на общуване в група. Наистина това е една възможност за опознаване на човека до теб и възможност за личностна изява. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 22
 • 23. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Мисля, че играта ще бъде особено полезна за ученици, които са от социално слаби семейства, агресивни, без ценностна система. При тях начина на комуникация е обикновено придружен с насилие и закани. А тази игра би могла да моделира търпимост и уважение между децата. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 23
 • 24. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Впечатленията от играта: 1. Научих нови неща 2. За първи път разговарям с непознати хора толкова свободно, без предварителна подготовка. 3. Обстановката е задушевна, партньорите –добронамерени и искрени. 4. Времето отмина бързо. 5. Играта успява да изкара от човека доброто; прави го благороден. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 24
 • 25. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Като човек на точните науки съм свикнала по-малко да говоря, но установих, че мога да говоря и по- продължително (3 минути ми се струваха много време). Изненадата е приятна. Методът е подходящ за учениците от прогимназиален етап, за да могат да се научат да се изслушват (това умение им липсва), а и винаги ще научат нещо ново за другите, за себе си, за околния свят. Преподавател по химия и ИТ В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 25
 • 26. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Моето впечатление от играта: 1. Мога да я прилагам в часовете. Като преподавател по биология и здравно образование имам много часове за решаване на различни здравословни казуси, т.е. с успех мога да я въведа в часовете. 2. Тъй като училището, в което работя, е с преобладаващ ромски състав, смятам, че игрите и развлеченията ще привлекат вниманието на учениците и часът ще бъде по-ползотворен. 3. За мен самата е от значение да преодолея стеснителността и свободно да изказвам мислите и чувствата си, без да ме притеснява фактът, че няма да бъда изслушана и разбрана. Благодаря за отделено време и разяснената игра. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 26
 • 27. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Изключително съм доволна от участието си днес в обучението. Едновременно кратко и наситено с динамика. Методът успешно може да бъде част от един процес за себепознание, взаимно зачитане и споделяне на общи интереси и цели. Възможността, предоставена от метода, да се научим на търпението да изслушваме, да не даваме оценки и да не изразяваме позиция по отношение на изказващите се е един самоучител за толерантност. В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 27
 • 28. Обучение по метода Дарплей, РИО Видин, гр. Видин, Януари 2011  Мисля, че играта Дарплей е много интересна и много полезна, както за децата, така и за възрастните, тъй като пряката комуникация с околните става все по-трудна. Това е основен проблем в семействата, което води до социална изолация на детето и трудна интеграция в обществото като цяло. Обучението беше проведено на ниво – кратко, стегнато, ясно и полезно. За мен беше удоволствие да участвам. Директор ОУ В обучението взеха участие директори на училища, педагогически съветници, учители, родители и ученици 28
 • 29. Благодарим ви за вниманието Екипът на Дарплей: Деница Александрова Анна Кънчева Румяна Кънчева За контакти: www.darplay.com Анна Кънчева, тел.: +359 887 547 508, annakancheva@yahoo.com Румяна Кънчева, тел.: +359 884 320 324, rumyana.kancheva@yahoo.com Деница Александрова, тел.: +359 899 838 269, denitsa_green@yahoo.com