SlideShare a Scribd company logo
Влада на Република Северна Македонија Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Генерален секретаријат Sekretariati i përgjithshëm
Генерален секретаријат
Влада на Република Северна Македонија
Sekretariati i përgjithshëm
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Булевар „Илинден“ бр. 2, Скопје
Република Северна Македонија
Bul. „Ilinden“ nr. 2, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
+389 2 3118022
www.vlada.mk
LISTA E MARRËVESHJEVE/MEMORANDUMEVE E MBLEDHJES NDËRQEVERITARE
TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË VERIUT – REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
(14 nëntor 2022)
Nr. INSTITUCIONET MARRËVESHJE/MEMORAND
UME
NËNSHKRUES
1. SEKRETARIATI PËR
ÇËSHTJE EVROPIANE
Memorandum për bashkëpunim për
çështje lidhur me integrimin në BE,
mes zëvendëskryetarit të Qeverisë
të ngarkuar për Çështje Evropiane
dhe Kryenegociator i Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe ministër
Shtetëror dhe Kryenegociator i
Qeverisë së Republikës së
Shqipërisë
-Zëvendëskryeministër për Çështje
Evropiane të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, Bojan Mariçiq
- Ministre e Shtetit dhe Kryenegociatore
e Republikës së Shqipërisë, Majlinda
Duka
2. MINISTRIA E PUNËVE TË
JASHTME
Memorandum për mirëkuptim
ndërmjet Ministrisë së Punëve të
Jashtme të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe
Ministrisë së Evropës dhe Punëve të
Jashtme të Republikës së Shqipërisë
për bashkëpunim në fushën e
trajnimeve diplomatike
-Ministër i Punëve të Jashtme të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Bujar Osmani
-Ministre e Evropës dhe Punëve të
Jashtme e Republikës së Shqipërisë,
Olta Xhaçka
3. MINISTRIA E PUNËVE TË
JASHTME
Memorandum bashkëpunimi
ndërmjet Ministrisë së Punëve të
Jashtme të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe
Ministrisë së Evropës dhe Punëve të
Jashtme të Republikës së Shqipërisë
për bashkëpunim në fushën e
digjitalizimit të shërbimeve
konsullore
-Ministër i Punëve të Jashtme të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Bujar Osmani
-Ministre e Evropës dhe Punëve të
Jashtme e Republikës së Shqipërisë,
Olta Xhaçka
4. MINISTRIA E MBROJTJES Memorandum bashkëpunimi
ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së Mbrojtjes
së Republikës së Shqipërisë në
fushën e mbrojtjes
-Ministre e Mbrojtjes e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Sllavjanka
Petrovska
-Ministër i Mbrojtjes i Republikës së
Shqipërisë, Niko Peleshi
2
5. MINISTRIA E PUNËVE TË
BRENDSHME
Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë për
krijimin e ekipeve të përbashkëta të
punës në fushën e sigurisë
-Ministër i Punëve të Brendshme të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Oliver Spasovski
- Ministër i Punëve të Brendshme të
Republikës së Shqipërisë, Bledar Çuçi
6. MINISTRIA E PUNËVE TË
BRENDSHME
Protokolli ndërmjet Ministrisë së
Punëve të Brendshme të Republikës
së Maqedonisë së Veriut dhe
Ministrisë së Punëve të Brendshme
të Republikës së Shqipërisë për
zbatimin e kontrollit të përbashkët
kufitar në vendkalimin e përbashkët
kufitar Qafë Thanë.
-Ministër i Punëve të Brendshme të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Oliver Spasovski
- Ministër i Punëve të Brendshme të
Republikës së Shqipërisë, Bledar Çuçi
7. MINISTRIA E FINANCAVE Memorandum mirëkuptimi dhe
bashkëpunimi në fushën e financave
publike, procesin e anëtarësimit në
Bashkimin Evropian ndërmjet
Ministrisë së Financave të
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë së Republikës së
Shqipërisë
- Ministër i Financave i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi
- Ministre për Financa dhe Ekonomi të
Republikës së Shqipërisë, Delina
Ibrahimaj
8. MINISTRIA E FINANCAVE Protokolli ndërmjet Ministrisë së
Financave - Drejtorisë Doganore të
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë - Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave të
Republikës së Shqipërisë lidhur me
zbatimin e Marrëveshjes për
njohjen reciproke të operatorëve të
autorizuar ekonomik dhe
autorizimet për siguri dhe mbrojtjes
(OEAC) ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut.
- Ministër i Financave i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi
- Ministre për Financa dhe Ekonomi të
Republikës së Shqipërisë, Delina
Ibrahimaj
9. MINISTRIA E FINANCAVE Protokolli implementues ndërmjet
Ministrisë së Financave –
Administratës Doganore të
- Ministër i Financave i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi
3
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë – Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave të
Republikës së Shqipërisë për
zbatimin e Marrëveshjes ndërmjet
Qeverisë së rmv-SË dhe Këshillit të
Ministrave e Republikës së
Shqipërisë për krijimin e pikave të
përbashkëta kufitare ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe
Republikës së Maqedonisë së
Veriut, nënshkruar më 10.06.2021
në Tiranë për pikën kufitare
ndërkombëtare Qafë Thanë
(Republika e Maqedonisë së
Veriut)- Qafë Thanë (Republika e
Shqipërisë)
- Ministre për Financa dhe Ekonomi të
Republikës së Shqipërisë, Delina
Ibrahimaj
10. MINISTRIA E EKONOMISË Memorandum për bashkëpunim në
sektorin e energjisë ndërmjet
Ministrisë së Ekonomisë së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë së
Republikës së Shqipërisë
-Ministër i Ekonomisë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Kreshnik
Bekteshi
-Zëvendëskryetare, ministre e
Infrastrukturës dhe Energjisë e
Republikës së Shqipërisë, Belinda
Balluku
11. MINISTRIA E EKONOMISË Memorandum bashkëpunimi
ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë
së Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së Ekonomisë
dhe Infrastrukturës së Republikës së
Shqipërisë për Mbrojtjen e
Sipërmarrësisë
-Ministër i Ekonomisë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Kreshnik
Bekteshi
- Ministre e Shtetit për Mbrojtjen e
Sipërmarrësisë e Republikës së
Shqipërisë, Edona Bilali
12. MINISTRIA E
SHËNDETËSISË
Marrëveshje për bashkëpunim në
fushën e shëndetësisë ndërmjet
Ministrisë së Shëndetësisë së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
të Republikës së Shqipërisë
-Ministër i Shëndetësisë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali
-Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale e Republikës së Shqipërisë,
Ogerta Manastriliu
13. MINISTRIA E ARSIMIT DHE
SHKENCËS
Memorandum bashkëpunimi
ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe
-Ministër i Arsimit dhe Shkencës i
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
4
Shkencës së Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të
Republikës së Shqipërisë lidhur me
lekturën/redaktim gjuhësor në
gjuhën shqipe
Jeton Shaqiri
-Мinistre e Arsimit dhe Sportit i
Republikës së Shqipërisë, Evis Kushi
14. MINISTRIA E ARSIMIT DHE
SHKENCËS
Memorandum bashkëpunimi
ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës së Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të
Republikës së Shqipërisë lidhur me
zbatimin e gjuhës së shenjave
-Ministër i Arsimit dhe Shkencës i
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Jeton Shaqiri
-Ministre e Arsimit dhe Sportit i
Republikës së Shqipërisë, Evis Kushi
15. MINISTRIA E ARSIMIT DHE
SHKENCËS
Program bashkëpunimi ndërmjet
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
së Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së Arsimit
dhe Sportit të Republikës së
Shqipërisë në fushën e arsimit dhe
shkencës për periudhën 2023-2026
-Ministër i Arsimit dhe Shkencës i
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Jeton Shaqiri
-Ministre e Arsimit dhe Sportit i
Republikës së Shqipërisë, Evis Kushi
16. MINISTRIA PËR PUNË DHE
POLITIKË SOCIALE
Marrëveshje për bashkëpunim në
fushën e politikave sociale dhe
mbrojtjes së fëmijëve ndërmjet
Ministrisë së Punës dhe Politikës
Sociale të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe
Ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale të Republikës së
Shqipërisë
-Ministre e Punës dhe Politikës Sociale
e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Jovanka Trençeska
-Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale e Republikës së Shqipërisë,
Orgeta Manstirliu
17. MINISTRIA E KULTURËS Marrëveshje për bashkëpunim
ndërmjet Ministrisë së Kulturës së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së Kulturës së
Republikës së Shqipërisë për
kthimin e ikonave të eksportuara
ilegalisht në vendin e origjinës
-Ministre e Kulturës së Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Bisera
Kostadinovska Stojçevska
-Ministre e Kulturës së Republikës së
Shqipërisë, Elva Margariti
18. MINISTRIA PËR
TRANSPORT DHE LIDHJE
Marrëveshja për delegimin e
shërbimeve në trafikun ajror
-Ministër për Transport dhe Lidhje,
Bllagoj Boçvarski i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Bllagoj
Boçvarski
- Zëvendëskryetare dhe ministre e
Infrastrukturës dhe Energjisë e
5
Republikës së Shqipërisë, Belinda
Balluku
19. MINISTRIA PËR
TRANSPORT DHE LIDHJE
Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë për
transportin ndërkombëtar ujor në
liqenin e Ohrit
-Ministër për Transport dhe Lidhje,
Bllagoj Boçvarski i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Bllagoj
Boçvarski
- Zëvendëskryetare dhe ministre e
Infrastrukturës dhe Energjisë e
Republikës së Shqipërisë, Belinda
Balluku
20. MINISTRIA PËR
TRANSPORT DHE LIDHJE
Memorandum bashkëpunimi
ndërmjet Republikës së Maqedonisë
së Veriut dhe Republikës së
Shqipërisë për bashkëpunim për
zhvillimin e ndërlidhjeve rrugore
-Ministër për Transport dhe Lidhje,
Bllagoj Boçvarski i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, Bllagoj
Boçvarski
- Zëvendëskryetare dhe ministre e
Infrastrukturës dhe Energjisë e
Republikës së Shqipërisë, Belinda
Balluku
21. MINISTRIA PËR SHOQËRI
INFORMATIKE DHE
ADMINISTRATË
Memorandum bashkëpunimi
ndërmjet Ministrisë së Shoqërisë
Informatike dhe Administratës së
Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë së
Republikës së Shqipërisë në fushën
e digjitalizimit
-Ministër për Shoqëri Informatike dhe
Administratë në Republikën e
Maqedonisë së Veriut, Admirim Aliti
- Zëvendëskryetare dhe ministre e
Infrastrukturës dhe Energjisë e
Republikës së Shqipërisë, Belinda
Balluku

More Related Content

More from Portalb.mk

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Portalb.mk
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Portalb.mk
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Portalb.mk
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Portalb.mk
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
Portalb.mk
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Portalb.mk
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Portalb.mk
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Portalb.mk
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Portalb.mk
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
Portalb.mk
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Portalb.mk
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Portalb.mk
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Portalb.mk
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Portalb.mk
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Portalb.mk
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Portalb.mk
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Portalb.mk
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Portalb.mk
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Portalb.mk
 

More from Portalb.mk (20)

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
 

Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë

  • 1. Влада на Република Северна Македонија Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Генерален секретаријат Sekretariati i përgjithshëm Генерален секретаријат Влада на Република Северна Македонија Sekretariati i përgjithshëm Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Булевар „Илинден“ бр. 2, Скопје Република Северна Македонија Bul. „Ilinden“ nr. 2, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut +389 2 3118022 www.vlada.mk LISTA E MARRËVESHJEVE/MEMORANDUMEVE E MBLEDHJES NDËRQEVERITARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË VERIUT – REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (14 nëntor 2022) Nr. INSTITUCIONET MARRËVESHJE/MEMORAND UME NËNSHKRUES 1. SEKRETARIATI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE Memorandum për bashkëpunim për çështje lidhur me integrimin në BE, mes zëvendëskryetarit të Qeverisë të ngarkuar për Çështje Evropiane dhe Kryenegociator i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ministër Shtetëror dhe Kryenegociator i Qeverisë së Republikës së Shqipërisë -Zëvendëskryeministër për Çështje Evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bojan Mariçiq - Ministre e Shtetit dhe Kryenegociatore e Republikës së Shqipërisë, Majlinda Duka 2. MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Memorandum për mirëkuptim ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë për bashkëpunim në fushën e trajnimeve diplomatike -Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani -Ministre e Evropës dhe Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë, Olta Xhaçka 3. MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë për bashkëpunim në fushën e digjitalizimit të shërbimeve konsullore -Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani -Ministre e Evropës dhe Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë, Olta Xhaçka 4. MINISTRIA E MBROJTJES Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë në fushën e mbrojtjes -Ministre e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Sllavjanka Petrovska -Ministër i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë, Niko Peleshi
  • 2. 2 5. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për krijimin e ekipeve të përbashkëta të punës në fushën e sigurisë -Ministër i Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski - Ministër i Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë, Bledar Çuçi 6. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Protokolli ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e kontrollit të përbashkët kufitar në vendkalimin e përbashkët kufitar Qafë Thanë. -Ministër i Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski - Ministër i Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë, Bledar Çuçi 7. MINISTRIA E FINANCAVE Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi në fushën e financave publike, procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë - Ministër i Financave i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi - Ministre për Financa dhe Ekonomi të Republikës së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj 8. MINISTRIA E FINANCAVE Protokolli ndërmjet Ministrisë së Financave - Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë - Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të Republikës së Shqipërisë lidhur me zbatimin e Marrëveshjes për njohjen reciproke të operatorëve të autorizuar ekonomik dhe autorizimet për siguri dhe mbrojtjes (OEAC) ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. - Ministër i Financave i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi - Ministre për Financa dhe Ekonomi të Republikës së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj 9. MINISTRIA E FINANCAVE Protokolli implementues ndërmjet Ministrisë së Financave – Administratës Doganore të - Ministër i Financave i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Besimi
  • 3. 3 Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së rmv-SË dhe Këshillit të Ministrave e Republikës së Shqipërisë për krijimin e pikave të përbashkëta kufitare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, nënshkruar më 10.06.2021 në Tiranë për pikën kufitare ndërkombëtare Qafë Thanë (Republika e Maqedonisë së Veriut)- Qafë Thanë (Republika e Shqipërisë) - Ministre për Financa dhe Ekonomi të Republikës së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj 10. MINISTRIA E EKONOMISË Memorandum për bashkëpunim në sektorin e energjisë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë -Ministër i Ekonomisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi -Zëvendëskryetare, ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë e Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku 11. MINISTRIA E EKONOMISË Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Infrastrukturës së Republikës së Shqipërisë për Mbrojtjen e Sipërmarrësisë -Ministër i Ekonomisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi - Ministre e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrësisë e Republikës së Shqipërisë, Edona Bilali 12. MINISTRIA E SHËNDETËSISË Marrëveshje për bashkëpunim në fushën e shëndetësisë ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë -Ministër i Shëndetësisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali -Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Republikës së Shqipërisë, Ogerta Manastriliu 13. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe -Ministër i Arsimit dhe Shkencës i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  • 4. 4 Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë lidhur me lekturën/redaktim gjuhësor në gjuhën shqipe Jeton Shaqiri -Мinistre e Arsimit dhe Sportit i Republikës së Shqipërisë, Evis Kushi 14. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë lidhur me zbatimin e gjuhës së shenjave -Ministër i Arsimit dhe Shkencës i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Jeton Shaqiri -Ministre e Arsimit dhe Sportit i Republikës së Shqipërisë, Evis Kushi 15. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS Program bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë në fushën e arsimit dhe shkencës për periudhën 2023-2026 -Ministër i Arsimit dhe Shkencës i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Jeton Shaqiri -Ministre e Arsimit dhe Sportit i Republikës së Shqipërisë, Evis Kushi 16. MINISTRIA PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE Marrëveshje për bashkëpunim në fushën e politikave sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë -Ministre e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Jovanka Trençeska -Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Republikës së Shqipërisë, Orgeta Manstirliu 17. MINISTRIA E KULTURËS Marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë për kthimin e ikonave të eksportuara ilegalisht në vendin e origjinës -Ministre e Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bisera Kostadinovska Stojçevska -Ministre e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, Elva Margariti 18. MINISTRIA PËR TRANSPORT DHE LIDHJE Marrëveshja për delegimin e shërbimeve në trafikun ajror -Ministër për Transport dhe Lidhje, Bllagoj Boçvarski i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bllagoj Boçvarski - Zëvendëskryetare dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë e
  • 5. 5 Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku 19. MINISTRIA PËR TRANSPORT DHE LIDHJE Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për transportin ndërkombëtar ujor në liqenin e Ohrit -Ministër për Transport dhe Lidhje, Bllagoj Boçvarski i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bllagoj Boçvarski - Zëvendëskryetare dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë e Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku 20. MINISTRIA PËR TRANSPORT DHE LIDHJE Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë për bashkëpunim për zhvillimin e ndërlidhjeve rrugore -Ministër për Transport dhe Lidhje, Bllagoj Boçvarski i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bllagoj Boçvarski - Zëvendëskryetare dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë e Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku 21. MINISTRIA PËR SHOQËRI INFORMATIKE DHE ADMINISTRATË Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë në fushën e digjitalizimit -Ministër për Shoqëri Informatike dhe Administratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Admirim Aliti - Zëvendëskryetare dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë e Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku