SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik në lidhje me ankesën e Portalbit ndaj NP Higjienës Komuna për mosdorëzim të listës me emrat e 112 të punësuarve që nuk u është vazhduar kontrata
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik në lidhje me ankesën e Portalbit ndaj NP Higjienës Komuna për mosdorëzim të listës me emrat e 112 të punësuarve që nuk u është vazhduar kontrata

More Related Content

More from Portalb.mk

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutPortalb.mk
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Portalb.mk
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Portalb.mk
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupPortalb.mk
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfPortalb.mk
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikPortalb.mk
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfPortalb.mk
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Portalb.mk
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Portalb.mk
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.docPortalb.mk
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePortalb.mk
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Portalb.mk
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Portalb.mk
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatPortalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Portalb.mk
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVPortalb.mk
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPortalb.mk
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaPortalb.mk
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaPortalb.mk
 

More from Portalb.mk (20)

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
 

Recently uploaded

一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单
一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单
一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单enbam
 
Sponsoring a Girl Child's Education in kurnool
Sponsoring a Girl Child's Education in kurnoolSponsoring a Girl Child's Education in kurnool
Sponsoring a Girl Child's Education in kurnoolSERUDS INDIA
 
一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单
一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单
一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单enbam
 
researching client.pptxffffffffffffffffffffffffff
researching client.pptxffffffffffffffffffffffffffresearching client.pptxffffffffffffffffffffffffff
researching client.pptxfffffffffffffffffffffffffflolsDocherty
 
International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.
International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.
International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.Christina Parmionova
 
一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单
一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单
一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单enbam
 
Honeycomb for The Hive Design Inspirations
Honeycomb for The Hive Design InspirationsHoneycomb for The Hive Design Inspirations
Honeycomb for The Hive Design InspirationsStephen Abram
 
一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单
一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单
一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单enbam
 
Minority economic forum Executive Summary
Minority economic forum Executive SummaryMinority economic forum Executive Summary
Minority economic forum Executive SummaryRDE GROUP CORP
 
#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024
#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024
#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024Christina Parmionova
 
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单aveka1
 
Program Kickoff- Cohort 4______ (2).pptx
Program Kickoff- Cohort 4______ (2).pptxProgram Kickoff- Cohort 4______ (2).pptx
Program Kickoff- Cohort 4______ (2).pptxScottMeyers35
 
Effective Financial Reporting - May 2024
Effective Financial Reporting - May 2024Effective Financial Reporting - May 2024
Effective Financial Reporting - May 2024FelixPerez547899
 
一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单
一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单
一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单aveka1
 
bee engaged with youth - World Bee Day 2024
bee engaged with youth - World Bee Day 2024bee engaged with youth - World Bee Day 2024
bee engaged with youth - World Bee Day 2024Christina Parmionova
 
Proposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity Plan
Proposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity PlanProposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity Plan
Proposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity PlanCity of Chesapeake
 
Program Kickoff- Cohort......_4 (1).pptx
Program Kickoff- Cohort......_4 (1).pptxProgram Kickoff- Cohort......_4 (1).pptx
Program Kickoff- Cohort......_4 (1).pptxScottMeyers35
 
Near and Not Lost Yale Historical Review
Near and Not Lost Yale Historical ReviewNear and Not Lost Yale Historical Review
Near and Not Lost Yale Historical Reviewyalehistoricalreview
 

Recently uploaded (20)

一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单
一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单
一比一原版(UQ毕业证)昆士兰大学毕业证成绩单
 
Sponsoring a Girl Child's Education in kurnool
Sponsoring a Girl Child's Education in kurnoolSponsoring a Girl Child's Education in kurnool
Sponsoring a Girl Child's Education in kurnool
 
一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单
一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单
一比一原版(Monash毕业证)莫纳什大学毕业证成绩单
 
researching client.pptxffffffffffffffffffffffffff
researching client.pptxffffffffffffffffffffffffffresearching client.pptxffffffffffffffffffffffffff
researching client.pptxffffffffffffffffffffffffff
 
International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.
International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.
International Tea Day 2024; May 21st - United Nations.
 
一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单
一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单
一比一原版(GU毕业证)格里菲斯大学毕业证成绩单
 
Honeycomb for The Hive Design Inspirations
Honeycomb for The Hive Design InspirationsHoneycomb for The Hive Design Inspirations
Honeycomb for The Hive Design Inspirations
 
一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单
一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单
一比一原版(UWA毕业证)西澳大学毕业证成绩单
 
Minority economic forum Executive Summary
Minority economic forum Executive SummaryMinority economic forum Executive Summary
Minority economic forum Executive Summary
 
#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024
#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024
#Bepartoftheplan on International Day For Biological Diversity 2024
 
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
 
Program Kickoff- Cohort 4______ (2).pptx
Program Kickoff- Cohort 4______ (2).pptxProgram Kickoff- Cohort 4______ (2).pptx
Program Kickoff- Cohort 4______ (2).pptx
 
Effective Financial Reporting - May 2024
Effective Financial Reporting - May 2024Effective Financial Reporting - May 2024
Effective Financial Reporting - May 2024
 
07/03/2024 Publiekdomeindag - namiddag
07/03/2024 Publiekdomeindag - namiddag07/03/2024 Publiekdomeindag - namiddag
07/03/2024 Publiekdomeindag - namiddag
 
一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单
一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单
一比一原版(SUT毕业证)斯威本科技大学毕业证成绩单
 
bee engaged with youth - World Bee Day 2024
bee engaged with youth - World Bee Day 2024bee engaged with youth - World Bee Day 2024
bee engaged with youth - World Bee Day 2024
 
Proposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity Plan
Proposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity PlanProposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity Plan
Proposed Facility Types: Chesapeake Trails and Connectivity Plan
 
Program Kickoff- Cohort......_4 (1).pptx
Program Kickoff- Cohort......_4 (1).pptxProgram Kickoff- Cohort......_4 (1).pptx
Program Kickoff- Cohort......_4 (1).pptx
 
Near and Not Lost Yale Historical Review
Near and Not Lost Yale Historical ReviewNear and Not Lost Yale Historical Review
Near and Not Lost Yale Historical Review
 
07/03/2024 Publiekdomeindag - voormiddag
07/03/2024 Publiekdomeindag - voormiddag07/03/2024 Publiekdomeindag - voormiddag
07/03/2024 Publiekdomeindag - voormiddag