SlideShare a Scribd company logo
*на прашањето зошто не било пријавено на време до деканат, заедничкиот одговор беше страв
БАРАЊЕ И МОЛБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПМФ
Почитувани,
се огласуваме во однос на сериозна тема која ги загрозува нашите права како студенти, но пред сѐ
и како луѓе со слобода. Во прилог се настани кои се случиле на кампусот на Природно –
математичкиот факултет:
Случај 1: Во саботата, на 28.X 2023, околу 16.00, на скалите на ПМФ, кај местото со две
клупи пред кривината, на студент му беше принудно одземан телефонот со закани со нож. Случајот
беше пријавен во полиција и е отворен извештај.
По исказот на студентот, се огласија и други колеги* на кои им се случило ситуации кои
соодвествуваат на горенаведениот, и за тоа сведочат:
Случај 2: Во тек на јунска сесија, на студентка, блиску до рампата за возила, исто така ѝ бил
принудно одземен телефонот, со тоа што била насилно турната во тревата;
Случај 3: На друг студент, по завршени вежби кои биле во подоцнежните часови од денот,
ги цитирам неговите зборови „беше покасно, веќе стемнето, немаше дневна светлина“, му излегле
неколкумина вооружени лица – исто со ладно оружје (нож) барајќи ги неговите лични предмети;
Случај 4: Студентка, по завршени вежби се качила на паркингот, кој веќе е наменет само за
студенти, пред сопствената кола ѝ излегол човек кој бил гол и почнал да се самозадоволува.
Ние, студентите од ПМФ, од сите институти и сите генерации сметаме дека треба да бидат
преземени сериозни рестриктивни и безбедносни мерки во оваа околина, бидејќи стравуваме за
нашата безбедност.
И покрај тоа што инситуциите би презеле одговорност, сметаме дека самиот чин повлекува
форми на вознемирување и трауми меѓу сите студенти. Секако овде го вбројуваме и стравот од
потенцијални исти и/или слични случаи да бидат повторени во иднина. Исто така, свесни сме дека
инциденти може да се случат во било кој момент и на било кое место, но тоа не значи дека не треба
да се потрудиме да ги минимизираме истите.
Факултетот треба да биде место каде ние треба да се чувствуваме безбедно и да уживаме во
нашите студентски години, а не простор каде ќе бидеме во неизвесност дали ќе сретнеме опасност
по пат!
Во однос на безбедносни мерки, наши можни препораки се:
1. Засилување на лица – обезбедување, во смисла на: вработени барем 2 лица кои ќе имаат и
различни капии – места за престој, на различни локации со цел поголем видик на проблеми;
2. Известување на полициски патроли и нивна проверка на околината;
3. Придружба од обезбедувањата доколку имаме активности кои се во подоцнежни часови;
4. Разумно уредување на распоредот и избегнување на доцни часови за вежби, настава и
полагања, од типот на: вежби до 20:00 часот навечер, полагања кои почнуваат од 16:00
или 17:00 итн.;
5. Преуредување на паркинг местата со рампите;
6. Молба или барање до Општина Гази Баба да постави улично осветлување на скалите и
патот на ПМФ;
*на прашањето зошто не било пријавено на време до деканат, заедничкиот одговор беше страв
7. Избегнување на било какви активности за време на викенд – кога се знае дека е неработен
ден и истото се злоупотребува од страна на луѓе кои би наштетиле.
Во прилог на документот ќе бидат доставени и документи со колони кои имаат своерачен потпис
од мнозинство студенти, со цел да биде сфатена посериозно иницијативата.
Ве ургираме, во најбрз можен рок, ова да биде предмет на разговор на наставнички совет, и да
се најде решение за овој проблем.
Со почит,
студентите на ПМФ

More Related Content

More from Portalb.mk

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Portalb.mk
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Portalb.mk
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Portalb.mk
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
Portalb.mk
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Portalb.mk
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Portalb.mk
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Portalb.mk
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Portalb.mk
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
Portalb.mk
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Portalb.mk
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Portalb.mk
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Portalb.mk
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Portalb.mk
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Portalb.mk
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Portalb.mk
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Portalb.mk
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Portalb.mk
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Portalb.mk
 

More from Portalb.mk (20)

Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
 

Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe të Matematikës

  • 1. *на прашањето зошто не било пријавено на време до деканат, заедничкиот одговор беше страв БАРАЊЕ И МОЛБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПМФ Почитувани, се огласуваме во однос на сериозна тема која ги загрозува нашите права како студенти, но пред сѐ и како луѓе со слобода. Во прилог се настани кои се случиле на кампусот на Природно – математичкиот факултет: Случај 1: Во саботата, на 28.X 2023, околу 16.00, на скалите на ПМФ, кај местото со две клупи пред кривината, на студент му беше принудно одземан телефонот со закани со нож. Случајот беше пријавен во полиција и е отворен извештај. По исказот на студентот, се огласија и други колеги* на кои им се случило ситуации кои соодвествуваат на горенаведениот, и за тоа сведочат: Случај 2: Во тек на јунска сесија, на студентка, блиску до рампата за возила, исто така ѝ бил принудно одземен телефонот, со тоа што била насилно турната во тревата; Случај 3: На друг студент, по завршени вежби кои биле во подоцнежните часови од денот, ги цитирам неговите зборови „беше покасно, веќе стемнето, немаше дневна светлина“, му излегле неколкумина вооружени лица – исто со ладно оружје (нож) барајќи ги неговите лични предмети; Случај 4: Студентка, по завршени вежби се качила на паркингот, кој веќе е наменет само за студенти, пред сопствената кола ѝ излегол човек кој бил гол и почнал да се самозадоволува. Ние, студентите од ПМФ, од сите институти и сите генерации сметаме дека треба да бидат преземени сериозни рестриктивни и безбедносни мерки во оваа околина, бидејќи стравуваме за нашата безбедност. И покрај тоа што инситуциите би презеле одговорност, сметаме дека самиот чин повлекува форми на вознемирување и трауми меѓу сите студенти. Секако овде го вбројуваме и стравот од потенцијални исти и/или слични случаи да бидат повторени во иднина. Исто така, свесни сме дека инциденти може да се случат во било кој момент и на било кое место, но тоа не значи дека не треба да се потрудиме да ги минимизираме истите. Факултетот треба да биде место каде ние треба да се чувствуваме безбедно и да уживаме во нашите студентски години, а не простор каде ќе бидеме во неизвесност дали ќе сретнеме опасност по пат! Во однос на безбедносни мерки, наши можни препораки се: 1. Засилување на лица – обезбедување, во смисла на: вработени барем 2 лица кои ќе имаат и различни капии – места за престој, на различни локации со цел поголем видик на проблеми; 2. Известување на полициски патроли и нивна проверка на околината; 3. Придружба од обезбедувањата доколку имаме активности кои се во подоцнежни часови; 4. Разумно уредување на распоредот и избегнување на доцни часови за вежби, настава и полагања, од типот на: вежби до 20:00 часот навечер, полагања кои почнуваат од 16:00 или 17:00 итн.; 5. Преуредување на паркинг местата со рампите; 6. Молба или барање до Општина Гази Баба да постави улично осветлување на скалите и патот на ПМФ;
  • 2. *на прашањето зошто не било пријавено на време до деканат, заедничкиот одговор беше страв 7. Избегнување на било какви активности за време на викенд – кога се знае дека е неработен ден и истото се злоупотребува од страна на луѓе кои би наштетиле. Во прилог на документот ќе бидат доставени и документи со колони кои имаат своерачен потпис од мнозинство студенти, со цел да биде сфатена посериозно иницијативата. Ве ургираме, во најбрз можен рок, ова да биде предмет на разговор на наставнички совет, и да се најде решение за овој проблем. Со почит, студентите на ПМФ