SlideShare a Scribd company logo
ПЛАН	
  ЗАКОНОДАВЧОГО	
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
  РЕФОРМ	
  
	
  
	
  
РОЗДІЛ	
  IV.	
  СТАБІЛІЗАЦІЯ	
  
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ	
  	
  
СИТУАЦІЇ	
  ТА	
  РЕФОРМУВАННЯ	
  ЕКОНОМІКИ	
  
Координатор	
  робочої	
  групи	
  
Галасюк	
  В.В.	
  
galasyuk@rada.gov.ua	
  	
  
ЗАЛУЧЕНІ	
  ДО	
  ПІДГОТОВКИ	
  РОЗДІЛУ	
  
Комітетів	
  Верховної	
  Ради	
  України	
  
•  Верховна	
  Рада	
  України	
  
Народних	
  депутатів	
  України	
  –	
  членів	
  робочої	
  групи	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Інститут	
  законодавства	
  ВРУ	
  –	
  організаційна	
  та	
  аналітична	
  підтримка	
  
•  Адміністрація	
  Президента	
  України	
  
•  Кабінет	
  Міністрів	
  України	
  (Мінекономрозвитку,	
  	
  
Мінінфраструктури	
  та	
  інші	
  ЦОВВ)	
  
•  Експерти	
  та	
  громадськість:	
  
СТРУКТУРА	
  РОЗДІЛУ	
  
ГОРИЗОНТАЛЬНІ	
  	
  
(МІЖГАЛУЗЕВІ)	
  РЕФОРМИ	
  
1. 	
  ПОДАТКОВА	
  ПОЛІТИКА	
  
2. 	
  МИТНА	
  ПОЛІТИКА	
  
3. 	
  ТОРГІВЕЛЬНА	
  ПОЛІТИКА	
  ТА	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ПІДТРИМКА	
  ЕКСПОРТУ	
  
4. 	
  КРЕДИТНО-­‐ГРОШОВА	
  ПОЛІТИКА	
  
5. 	
  ІНФРАСТРУКТУРНА	
  ПОЛІТИКА	
  
6. 	
  БЮДЖЕТНА	
  ПОЛІТИКА	
  
7. 	
  ПОЛІТИКА	
  ЗАХИСТУ	
  КОНКУРЕНЦІЇ	
  
8. 	
  РЕГУЛЯТОРНА	
  ПОЛІТИКА	
  ТА	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ДЕРЕГУЛЯЦІЯ	
  
9. 	
  ПРОМИСЛОВА	
  ПОЛІТИКА	
  
10. 	
  ДЕРЖАВНА	
  ПІДТРИМКА	
  МСБ	
  
11. 	
  ІНВЕСТИЦІЙНО-­‐ІННОВАЦІЙНА	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ПОЛІТИКА	
  
12. 	
  УПРАВЛІННЯ	
  ДЕРЖАВНОЮ	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ВЛАСНІСТЮ	
  
КІЛЬКІСТЬ	
  ПІДРОЗДІЛІВ	
  
КІЛЬКІСТЬ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
ВЕРТИКАЛЬНІ	
  
(ГАЛУЗЕВІ)	
  РЕФОРМИ	
  
1. 	
  АГРОПРОМИСЛОВИЙ	
  КОМПЛЕКС	
  
2. 	
  ДОБУВНА	
  ПРОМИСЛОВІСТЬ	
  
3. 	
  ПЕРЕРОБНА	
  ПРОМИСЛОВІСТЬ	
  
4. 	
  БУДІВНИЦТВО	
  
5. 	
  ПАЛИВНО-­‐ЕНЕРГЕТИЧНИЙ	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  КОМПЛЕКС	
  
6. 	
  ТРАНСПОРТНИЙ	
  СЕКТОР	
  
7. 	
  ЖИТЛОВО-­‐КОМУНАЛЬНЕ	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ГОСПОДАРСТВО	
  
8. 	
  ФІНАНСОВИЙ	
  СЕКТОР	
  
9. 	
  СФЕРА	
  ПОСЛУГ	
  
2332
ТЕРМІНИ	
  ПІДГОТОВКИ	
  ТА	
  СТРУКТУРА	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  	
  
Терміни	
  підготовки	
  
	
  законопроектів	
  
Структура	
  	
  
законопроектів	
  
Про	
  внесення	
  змін	
  
219	
  ПЗУ	
  
	
  
ІІ	
  квартал	
  2015	
  
60	
  ПЗУ	
  
1	
  півріччя	
  2016	
  
40	
  ПЗУ	
  
2	
  півріччя	
  2015	
  
166	
  ПЗУ	
  
2	
  півріччя	
  	
  
2016	
  
9	
  ПЗУ	
  
2017	
  рік	
  	
  
5	
  ПЗУ	
  
Базові	
  закони	
  
61	
  ПЗУ	
  
ПРІОРИТЕТНІ	
  ЗАКОНОПРОЕКТИ	
  
Про	
  внесення	
  змін	
  до	
  Податкового	
  кодексу	
  України	
  щодо	
  зменшення	
  податкового	
  тиску	
  на	
  платників	
  
податків	
  та	
  удосконалення	
  адміністрування	
  податків,	
  зборів	
  (реєстр.	
  №№1250-­‐Д,	
  2004)	
  
Про	
  експортно-­‐кредитне	
  агентство	
  (для	
  сприяння	
  масштабній	
  експортній	
  експансії	
  українських	
  
виробників	
  на	
  зовнішні	
  ринки)	
  
Про	
  Рахункову	
  палату	
  (реєстр.	
  №2072)	
  
Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   Податкового	
   кодексу	
   України	
   щодо	
   запровадження	
   тимчасових	
   фіскальних	
  
стимулів	
  для	
  розвитку	
  мережі	
  індустріальних	
  парків	
  	
  
Про	
  зміну	
  системи	
  регулювання	
  економіки	
  (реєстр.	
  №1069)	
  
Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законодавчих	
   актів	
   України	
   (щодо	
   зняття	
   регуляторних	
   бар'єрів	
   для	
  
розвитку	
  державно-­‐приватного	
  партнерства	
  в	
  Україні	
  та	
  стимулювання	
  інвестицій)	
  (реєстр.	
  №1058)	
  
Про	
  розвиток	
  та	
  державну	
  підтримку	
  малого	
  і	
  середнього	
  підприємництва	
  в	
  Україні	
  (реєстр.	
  №1256)	
  
Про	
  удосконалення	
  системи	
  державних	
  закупівель	
  та	
  електронних	
  закупівель	
  
Про	
  внесення	
  змін	
  до	
  деяких	
  законодавчих	
  актів	
  України	
  (щодо	
  корпоратизації	
  державних	
  підприємств)	
  
Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законодавчих	
   актів	
   України	
   щодо	
   забезпечення	
   прозорості	
   діяльності	
  
Антимонопольного	
  комітету	
  України	
  (реєстр.	
  №	
  2102)	
  
Про	
  внесення	
  змін	
  до	
  Податкового	
  кодексу	
  України	
  (щодо	
  оподаткування	
  в	
  агропромисловому	
  
комплексі)	
  (реєстр.	
  №2585)	
  
Про	
  внесення	
  змін	
  до	
  деяких	
  законів	
  України	
  щодо	
  конкурентних	
  умов	
  виробництва	
  електроенергії	
  з	
  
альтернативних	
  джерел	
  енергії	
  (реєстр.	
  №	
  2010)	
  
Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законів	
   для	
   розширення	
   інструментарію	
   ФГВФО	
   щодо	
   виведення	
  
неплатоспроможних	
  банків	
  з	
  ринку	
  з	
  метою	
  збереження	
  заощаджень	
  вклад-­‐в	
  (реєстр.	
  №	
  2188)	
  
Про	
  внесення	
  змін	
  до	
  деяких	
  законодавчих	
  актів	
  України	
  (щодо	
  встановлення	
  стимулюючих	
  
особливостей	
  для	
  нових	
  виробництв,	
  науково-­‐дослідних	
  центрів,	
  а	
  також	
  компаній	
  сфери	
  інформаційних	
  
технологій)	
  
ІНВЕСТИЦІЙНО-­‐ІННОВАЦІЙНА	
  ПОЛІТИКА	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законодавчих	
   актів	
  
України»	
   (щодо	
   зняття	
   регуляторних	
   бар'єрів	
   для	
   розвитку	
   державно-­‐приватного	
  
партнерства	
  в	
  Україні	
  та	
  стимулювання	
  інвестицій)	
  (реєстр.	
  №1058)	
  
	
  
ü  зняття	
  регуляторних	
  бар’єрів	
  для	
  розвитку	
  державно-­‐приватного	
  партнерства;	
  
ü  створення	
   ефективних	
   механізмів	
   для	
   співробітництва	
   між	
   державою	
   і	
  
територіальними	
  громадами	
  та	
  приватними	
  партнерами;	
  
ü  покращення	
  інвестиційних	
  умов	
  та	
  гарантій	
  для	
  приватних	
  інвесторів	
  та	
  залучення	
  
додаткових	
  інвестиційних	
  капіталовкладень	
  в	
  Україну.	
  	
  
ОЧІКУВАНІ	
  РЕЗУЛЬТАТИ	
  ПРИЙНЯТТЯ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
ПОДАТКОВА	
  ПОЛІТИКА	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   Податкового	
   кодексу	
   України	
  
щодо	
   зменшення	
   податкового	
   тиску	
   на	
   платників	
   податків	
   та	
   удосконалення	
  
адміністрування	
  податків,	
  зборів»	
  (реєстр.	
  №№1250-­‐Д,	
  2004)	
  
	
  
ü  покращення	
  загального	
  стану	
  підприємницького	
  середовища;	
  
ü  налагодження	
  партнерських	
  відносин	
  між	
  бізнесом	
  та	
  контролюючими	
  органами;	
  
ü  поліпшення	
  фінансового	
  становища	
  суб’єктів	
  господарювання;	
  
ü  підвищення	
  позиції	
  України	
  в	
  рейтингу	
  легкості	
  ведення	
  бізнесу	
  «DoingBusiness».	
  
	
  
ТОРГІВЕЛЬНА	
  ПОЛІТИКА	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   експортно-­‐кредитне	
   агентство»	
   (для	
   сприяння	
  
масштабній	
  експортній	
  експансії	
  українських	
  виробників	
  на	
  зовнішні	
  ринки)	
  
	
  
ü  допомога	
  підприємствам	
  у	
  переорієнтації	
  на	
  Європейські	
  та	
  інші	
  нові	
  ринки;	
  
ü  страхування	
  експорту;	
  
ü  державні	
  гарантії	
  за	
  експортними	
  контрактами;	
  
ü  системна	
  державна	
  підтримка	
  експортної	
  експансії	
  українських	
  виробників.	
  
ПРОМИСЛОВА	
  ПОЛІТИКА	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   Податкового	
   кодексу	
   України	
  
щодо	
   запровадження	
   тимчасових	
   фіскальних	
   стимулів	
   для	
   розвитку	
   мережі	
  
індустріальних	
  парків»	
  	
  
	
  
ü  створення	
   привабливих	
   умов	
   для	
   залучення	
   до	
   України	
   прямих	
   інвестицій	
   та	
  
розбудови	
  нових	
  виробничих	
  потужностей;	
  
ü  подолання	
  безробіття	
  та	
  створення	
  нових	
  високопродуктивних	
  робочих	
  місць;	
  
ü  нарощування	
   експорту	
   продукції	
   переробної	
   промисловості	
   з	
   науковою	
  
компонентною	
  та	
  високою	
  доданою	
  вартістю;	
  
ü  збільшення	
  регулярних	
  податкових	
  надходжень	
  до	
  бюджетів	
  всіх	
  рівнів	
  за	
  рахунок	
  
розвитку	
  вітчизняного	
  виробництва.	
  
ОЧІКУВАНІ	
  РЕЗУЛЬТАТИ	
  ПРИЙНЯТТЯ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
ОЧІКУВАНІ	
  РЕЗУЛЬТАТИ	
  ПРИЙНЯТТЯ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
РЕГУЛЯТОРНА	
  ПОЛІТИКА	
  ТА	
  ДЕРЕГУЛЯЦІЯ	
  
Проект	
  Закону	
  України	
  «Про	
  зміну	
  системи	
  регулювання	
  економіки»	
  	
  
(реєстр.	
  №1069)	
  
	
  
ü  усунення	
  регуляторних	
  бар’єрів	
  для	
  здійснення	
  підприємницької	
  діяльності;	
  
ü  збільшення	
   ефективності	
   державного	
   регулювання	
   та	
   зменшення	
   бюджетних	
  
витрат	
  на	
  бюрократичний	
  апарат;	
  
ü  скорочення	
  кількості	
  регуляторних	
  документів;	
  
ü  забезпечення	
  державою	
  безпеки	
  споживачів	
  та	
  захисту	
  права	
  власності;	
  
ü  зменшення	
  собівартості	
  виробництва	
  товарів	
  і	
  послуг	
  в	
  Україні.	
  
ПІДТРИМКА	
  МАЛОГО	
  ТА	
  СЕРЕДНЬОГО	
  БІЗНЕСУ	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   розвиток	
   та	
   державну	
   підтримку	
   малого	
   і	
  
середнього	
  підприємництва	
  в	
  Україні»	
  (реєстр.	
  №1256)	
  
ü  поліпшення	
   законодавчого	
   забезпечення	
   формування	
   та	
   реалізації	
   державної	
  
політики	
  у	
  сфері	
  розвитку	
  малого	
  і	
  середнього	
  підприємництва;	
  	
  
ü  зменшення	
   регуляторного	
   навантаження	
   на	
   підприємницьку	
   діяльність	
   та	
  
підвищення	
   продуктивності	
   і	
   конкурентоспроможності	
   суб'єктів	
   малого	
   і	
   середнього	
  
підприємництва;	
  	
  
ü  підвищення	
  ролі	
  і	
  внеску	
  малого	
  і	
  середнього	
  підприємництва	
  у	
  формуванні	
  ВВП	
  
та	
  забезпечення	
  зайнятості	
  населення.	
  
ОЧІКУВАНІ	
  РЕЗУЛЬТАТИ	
  ПРИЙНЯТТЯ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
БЮДЖЕТНА	
  ПОЛІТИКА	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   удосконалення	
   системи	
   державних	
   закупівель	
   та	
  
електронних	
  закупівель»	
  
ü  забезпечення	
  прозорості	
  процесу	
  державних	
  закупівель;	
  
ü  підвищення	
  довіри	
  бізнесу	
  до	
  влади	
  та	
  боротьба	
  з	
  корупцією;	
  
ü  спрощення	
  доступу	
  малого	
  і	
  середнього	
  бізнесу	
  до	
  державних	
  торгів;	
  
ü  більш	
  економне	
  витрачання	
  бюджетних	
  коштів;	
  
ü  громадський	
  контроль	
  за	
  процесом	
  державних	
  закупівель.	
  
	
  
Проект	
  Закону	
  України	
  «Про	
  Рахункову	
  палату»	
  (реєстр.	
  №2072)	
  
ü  створення	
   правових	
   основ	
   для	
   функціонування	
   Рахункової	
   палати	
   як	
   органу	
  
зовнішнього	
   контролю	
   (аудиту)	
   відповідно	
   до	
   міжнародних	
   стандартів	
   аудиту	
  
державних	
  фінансів;	
  
ü  забезпечення	
  реалізації	
  принципу	
  гласності	
  у	
  діяльності	
  Рахункової	
  палати;	
  
ü  забезпечення	
   права	
   суспільства	
   на	
   отримання	
   об'єктивної	
   інформації	
   щодо	
  
повноти	
   і	
   своєчасності	
   надходження	
   коштів	
   до	
   Державного	
   бюджету	
   України,	
  
цільового	
  та	
  ефективного	
  використання	
  коштів	
  Державного	
  бюджету	
  України.	
  
УПРАВЛІННЯ	
  ДЕРЖАВНОЮ	
  ВЛАСНІСТЮ	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законодавчих	
   актів	
  
України»	
  (щодо	
  корпоратизації	
  державних	
  підприємств)	
  
	
  
ü  підвищення	
   ефективності	
   управління	
   підприємствами	
   державного	
   сектору	
  
економіки;	
  
ü  запровадження	
   новітніх	
   технологій	
   корпоративного	
   менеджменту	
   в	
   практику	
  
управління	
  підприємствами	
  державного	
  сектору	
  економіки;	
  
ü  залучення	
  закордонних	
  інвесторів	
  та	
  партнерів.	
  
ОЧІКУВАНІ	
  РЕЗУЛЬТАТИ	
  ПРИЙНЯТТЯ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
ПОЛІТИКА	
  ЗАХИСТУ	
  КОНКУРЕНЦІЇ	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законодавчих	
   актів	
  
України	
   щодо	
   забезпечення	
   прозорості	
   діяльності	
   Антимонопольного	
   комітету	
  
України»	
  (реєстр.	
  №	
  2102)	
  	
  
ü  формування	
  справедливих	
  цін	
  на	
  товари	
  та	
  послуги;	
  
ü  розвиток	
  економічної	
  конкуренції;	
  
ü  прозорість	
   та	
   передбачуваність	
   діяльності	
   АМКУ,	
   підвищення	
   рівня	
   правового	
  
обґрунтування	
  позицій	
  відомства;	
  	
  
ü  забезпечення	
  правової	
  визначеності	
  	
  для	
  суб’єктів	
  господарювання,	
  зокрема	
  щодо	
  
можливих	
  антиконкурентних	
  ризиків,	
  а	
  також	
  попередження	
  порушень	
  законодавства	
  
про	
  захист	
  економічної	
  конкуренції.	
  
	
  
ОЧІКУВАНІ	
  РЕЗУЛЬТАТИ	
  ПРИЙНЯТТЯ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
АГРОПРОМИСЛОВИЙ	
  КОМПЛЕКС	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   Податкового	
   кодексу	
  
України»	
  (щодо	
  оподаткування	
  в	
  агропромисловому	
  комплексі)	
  (реєстр.	
  2585)	
  
ü  встановлення	
   режиму	
   оподаткування	
   галузі,	
   що	
   стимулюватиме	
   розвиток	
  
сільськогосподарського	
  виробництва;	
  
ü  збільшення	
  обсягу	
  виробництва	
  сільськогосподарської	
  продукції;	
  
ü  врегулювання	
  соціальних	
  питань	
  в	
  сільській	
  місцевості.	
  
ПАЛИВНО-­‐ЕНЕРГЕТИЧНИЙ	
  КОМПЛЕКС	
  
Проект	
   Закону	
   України	
   «Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законів	
   України	
   щодо	
  
конкурентних	
   умов	
   виробництва	
   електроенергії	
   з	
   альтернативних	
   джерел	
  
енергії»	
  (реєстр.	
  №	
  2010)	
  	
  
ü  встановлення	
   «зеленого»	
   тарифу	
   для	
   електроенергії	
   на	
   прийнятному	
   рівні	
   з	
  
урахуванням	
  досвіду	
  країн	
  Європейського	
  Союзу;	
  
ü  зниження	
  цінового	
  навантаження	
  на	
  споживачів	
  електроенергії	
  в	
  Україні;	
  
ü  поліпшення	
  екологічної	
  ситуації	
  та	
  зниження	
  енергетичної	
  залежності	
  України;	
  
ü  реалізація	
  вимог	
  європейських	
  енергетичних	
  директив;	
  
ü  становлення	
   нового,	
   перспективного	
   та	
   інноваційного	
   сектора	
   відновлюваної	
  
енергетики.	
  
ОЧІКУВАНІ	
  РЕЗУЛЬТАТИ	
  ПРИЙНЯТТЯ	
  ЗАКОНОПРОЕКТІВ	
  
КРЕДИТНА-­‐ГРОШОВА	
  ПОЛІТИКА	
  
Закон	
  України	
  «Про	
  внесення	
  змін	
  до	
  деяких	
  законів	
  України	
  для	
  розширення	
  
інструментарію	
   Фонду	
   гарантування	
   вкладів	
   фізичних	
   осіб	
   щодо	
   виведення	
  
неплатоспроможних	
   банків	
   з	
   ринку	
   з	
   метою	
   збереження	
   заощаджень	
   вкладників	
  
неплатоспроможних	
  банків»	
  (реєстр.	
  №	
  2188)	
  	
  
	
  
ü  вдосконалення	
  механізму	
  гарантування	
  вкладів	
  фізичних	
  осіб;	
  
ü  визначення	
   механізму	
   виведення	
   неплатоспроможного	
   банку	
   з	
   ринку	
   через	
  
утворення	
  перехідного	
  банку	
  як	
  приймаючого;	
  
ü  удосконалення	
   процедури	
   реалізації	
   майна	
   банку,	
   що	
   ліквідується,	
   шляхом	
  
передачі	
   всіх	
   або	
   частини	
   його	
   активів	
   та	
   відповідної	
   частини	
   зобов’язань	
  
приймаючому	
  або	
  перехідному	
  банку.	
  	
  
ІНВЕСТИЦІЙНО-­‐ІННОВАЦІЙНА	
  ПОЛІТИКА	
  
Про	
   внесення	
   змін	
   до	
   деяких	
   законодавчих	
   актів	
   України	
   (щодо	
   встановлення	
  
стимулюючих	
   особливостей	
   для	
   нових	
   виробництв,	
   науково-­‐дослідних	
   центрів,	
   а	
  
також	
  компаній	
  сфери	
  інформаційних	
  технологій)	
  
ü  стимулювання	
   розвитку	
   виробництва	
   та	
   експорту	
   продукції	
   високотехнологічних	
  
галузей	
  України;	
  
ü  покращення	
   умов	
   для	
   залучення	
   інвестиційних	
   коштів	
   з	
   метою	
   модернізації	
  
експортоорієнтованих	
  виробництв.	
  
КЛЮЧОВІ	
  ЗАВДАННЯ	
  РЕФОРМ	
  
Створення	
  сприятливого	
  середовища	
  для	
  інвестицій	
  
Перехід	
   від	
   адміністративного	
   тиску	
   до	
   сприяння	
   розвитку	
  
бізнесу	
  
Подолання	
  безробіття	
  та	
  підвищення	
  добробуту	
  громадян	
  	
  
Ліквідація	
   регуляторних	
   та	
   корупційних	
   бар’єрів,	
   що	
  
заважають	
  бізнесу	
  
Зменшення	
  фіскального	
  навантаження	
  на	
  підприємництво	
  
Відродження	
   вітчизняної	
   промисловості	
   та	
   стимулювання	
  
експорту	
  
ЦІЛІ	
  РЕФОРМ	
  
2332 Теперішній	
  
показник*	
  
Цільовий	
  
показник	
  
Рейтинг	
  легкості	
  ведення	
  бізнесу	
   96	
   ТОП	
  20	
  
Індекс	
  глобальної	
  конкурентоспроможності	
   76	
   ТОП	
  40	
  
ВВП	
  на	
  душу	
  населення	
  (за	
  ПКС)	
   $8,5	
  тис.**	
  
Індикатори	
  
Середня	
  тривалість	
  життя	
  
	
  
71	
  рік	
   74	
  роки	
  
Середня	
  заробітна	
  плата	
   $170	
   $500	
  
Переробна	
  промисловість	
  у	
  ВВП	
  	
   14%	
   25%	
  
Рівень	
  безробіття	
  (за	
  методологією	
  МОП)	
   9,7%	
   5%	
  
$16	
  тис.	
  
*-­‐	
  на	
  основі	
  інформації	
  Держкомстату	
  України,	
  Doing	
  Business	
  2015,	
  The	
  Global	
  Compeyyveness	
  Report	
  2014–2015	
  	
  
**-­‐	
  дані	
  World	
  Bank	
  станом	
  на	
  2013	
  рік	
  
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
2332

More Related Content

What's hot

Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...
USAID LEV
 
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використанняТест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
USAID LEV
 
Agricultural state support in Ukraine
Agricultural state support in UkraineAgricultural state support in Ukraine
Agricultural state support in Ukraine
Oleg Nivievskyi
 
Npyuzhaninapodatkova
NpyuzhaninapodatkovaNpyuzhaninapodatkova
Npyuzhaninapodatkova
Elena Tribushnaya
 
Презентация налоговой реформы Минфина
Презентация налоговой реформы МинфинаПрезентация налоговой реформы Минфина
Презентация налоговой реформы Минфина
Yevhenii Zharovskyi
 
Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...
Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...
Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...
tsnua
 
Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017
Usyk Vira
 
податкова реформа норми проекту жовтень
податкова реформа  норми проекту жовтеньподаткова реформа  норми проекту жовтень
податкова реформа норми проекту жовтень
Michael Yudkovich
 
Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)
Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)
Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)
Rostyslav LUKACH
 
Звіт уряду України за 2015 рік
Звіт уряду України за 2015 рікЗвіт уряду України за 2015 рік
Звіт уряду України за 2015 рік
tsnua
 
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
DonbassFullAccess
 
Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017
Usyk Vira
 
Reforma fin sektory
Reforma fin sektoryReforma fin sektory
Reforma fin sektory
UIFuture
 
Zvit
ZvitZvit
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в УкраїніБіла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
USAID LEV
 
Матеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.Шумила
Матеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.ШумилаМатеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.Шумила
Матеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.Шумила
Financial Growth League
 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...
Alexander Ivanov
 
зміни системи оподаткування України
зміни системи оподаткування Українизміни системи оподаткування України
зміни системи оподаткування України
Dmytro Oleksiyenko
 
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
DonbassFullAccess
 

What's hot (20)

Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього бі...
 
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використанняТест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
 
Agricultural state support in Ukraine
Agricultural state support in UkraineAgricultural state support in Ukraine
Agricultural state support in Ukraine
 
Npyuzhaninapodatkova
NpyuzhaninapodatkovaNpyuzhaninapodatkova
Npyuzhaninapodatkova
 
Презентация налоговой реформы Минфина
Презентация налоговой реформы МинфинаПрезентация налоговой реформы Минфина
Презентация налоговой реформы Минфина
 
Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...
Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...
Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів Ук...
 
Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017
 
податкова реформа норми проекту жовтень
податкова реформа  норми проекту жовтеньподаткова реформа  норми проекту жовтень
податкова реформа норми проекту жовтень
 
Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)
Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)
Податкова реформа жвт 2015 (комітет Южаніной)
 
Звіт уряду України за 2015 рік
Звіт уряду України за 2015 рікЗвіт уряду України за 2015 рік
Звіт уряду України за 2015 рік
 
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
 
Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017
 
Reforma fin sektory
Reforma fin sektoryReforma fin sektory
Reforma fin sektory
 
Zvit
ZvitZvit
Zvit
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
 
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в УкраїніБіла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
 
Матеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.Шумила
Матеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.ШумилаМатеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.Шумила
Матеріали до виступу виконавчого директора з економічних питань НБУ І.Шумила
 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС у торговельній та бюджет...
 
зміни системи оподаткування України
зміни системи оподаткування Українизміни системи оподаткування України
зміни системи оподаткування України
 
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
Моніторинг показників соціально-економічного розвитку Луганської області стан...
 

Similar to Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки Плану законодавчого забезпечення реформ (ЗЗР)

Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
UAReforms
 
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
EasyBusiness
 
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020
Better Regulation Delivery Office
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
стан залучення піі в україну
стан залучення піі в українустан залучення піі в україну
стан залучення піі в україну
tmelnik
 
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Андрій Пізнюк
 
Monitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdfMonitoring_77.pdf
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року 100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
tsnua
 
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
MinfinDocs
 
Monitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdfMonitoring_78.pdf
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
E bulletin200503 2ukr
E bulletin200503 2ukrE bulletin200503 2ukr
E bulletin200503 2ukr
Victor Maziarchuk
 
Listings strategy (1)
Listings strategy (1)Listings strategy (1)
Listings strategy (1)
tmelnik
 
План законодавчого забезпечення реформ
План законодавчого забезпечення реформПлан законодавчого забезпечення реформ
План законодавчого забезпечення реформ
Volodymyr Groysman
 
100 днів Кабміну
100 днів Кабміну100 днів Кабміну
100 днів Кабміну
Andrew Vodianyi
 
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Better Regulation Delivery Office
 
Monitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 

Similar to Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки Плану законодавчого забезпечення реформ (ЗЗР) (20)

Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
 
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
 
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
 
стан залучення піі в україну
стан залучення піі в українустан залучення піі в україну
стан залучення піі в україну
 
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію
 
Monitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdfMonitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdf
 
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року 100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
 
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
 
Monitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdfMonitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
 
E bulletin200503 2ukr
E bulletin200503 2ukrE bulletin200503 2ukr
E bulletin200503 2ukr
 
Listings strategy (1)
Listings strategy (1)Listings strategy (1)
Listings strategy (1)
 
План законодавчого забезпечення реформ
План законодавчого забезпечення реформПлан законодавчого забезпечення реформ
План законодавчого забезпечення реформ
 
100 днів Кабміну
100 днів Кабміну100 днів Кабміну
100 днів Кабміну
 
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019
 
Monitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
 
Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69
 

More from Viktor Halasiuk, PhD

Лекція №1 "Змінити професію країни"
Лекція №1 "Змінити професію країни"Лекція №1 "Змінити професію країни"
Лекція №1 "Змінити професію країни"
Viktor Halasiuk, PhD
 
Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018
Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018
Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018
Viktor Halasiuk, PhD
 
Промисловий Пакет Реформ
Промисловий Пакет РеформПромисловий Пакет Реформ
Промисловий Пакет Реформ
Viktor Halasiuk, PhD
 
Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"
Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"
Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"
Viktor Halasiuk, PhD
 
Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)
Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)
Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)
Viktor Halasiuk, PhD
 
Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"
Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"
Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"
Viktor Halasiuk, PhD
 
Draft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development Plan
Draft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development PlanDraft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development Plan
Draft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development Plan
Viktor Halasiuk, PhD
 
Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)
Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)
Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)
Viktor Halasiuk, PhD
 
Geopolitical and Security Issues Policy Paper
Geopolitical and Security Issues Policy PaperGeopolitical and Security Issues Policy Paper
Geopolitical and Security Issues Policy Paper
Viktor Halasiuk, PhD
 
Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)
Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)
Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)
Viktor Halasiuk, PhD
 
Strategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of Rome
Strategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of RomeStrategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of Rome
Strategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of Rome
Viktor Halasiuk, PhD
 
Перші результати дії мораторію на експорт лісу-кругляка
Перші результати дії мораторію на експорт лісу-круглякаПерші результати дії мораторію на експорт лісу-кругляка
Перші результати дії мораторію на експорт лісу-кругляка
Viktor Halasiuk, PhD
 
Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)
Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)
Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)
Viktor Halasiuk, PhD
 
Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)
Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)
Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)
Viktor Halasiuk, PhD
 
Експортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспектива
Експортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспективаЕкспортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспектива
Експортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспектива
Viktor Halasiuk, PhD
 
Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)
Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)
Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)
Viktor Halasiuk, PhD
 
Проект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛ
Проект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛПроект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛ
Проект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛ
Viktor Halasiuk, PhD
 
Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)
Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)
Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)
Viktor Halasiuk, PhD
 
New Economic Policy Framework
New Economic Policy FrameworkNew Economic Policy Framework
New Economic Policy Framework
Viktor Halasiuk, PhD
 
Антикризовий План економічного розвитку
Антикризовий План економічного розвиткуАнтикризовий План економічного розвитку
Антикризовий План економічного розвитку
Viktor Halasiuk, PhD
 

More from Viktor Halasiuk, PhD (20)

Лекція №1 "Змінити професію країни"
Лекція №1 "Змінити професію країни"Лекція №1 "Змінити професію країни"
Лекція №1 "Змінити професію країни"
 
Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018
Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018
Виступ Віктора Галасюка на КМЕФ-2018
 
Промисловий Пакет Реформ
Промисловий Пакет РеформПромисловий Пакет Реформ
Промисловий Пакет Реформ
 
Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"
Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"
Лекція "Україна: від занепаду до процвітання"
 
Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)
Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)
Мораторій на експорт лісу (I півріччя 2017р.)
 
Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"
Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"
Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"
 
Draft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development Plan
Draft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development PlanDraft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development Plan
Draft Resolution of the Rada on Anti-crisis Economic Development Plan
 
Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)
Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)
Антикризовий план розвитку економіки України (доповнений)
 
Geopolitical and Security Issues Policy Paper
Geopolitical and Security Issues Policy PaperGeopolitical and Security Issues Policy Paper
Geopolitical and Security Issues Policy Paper
 
Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)
Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)
Мораторій на експорт лісу (9 міс. 2016 року)
 
Strategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of Rome
Strategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of RomeStrategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of Rome
Strategy Position Paper of the Ukrainian Association for the Club of Rome
 
Перші результати дії мораторію на експорт лісу-кругляка
Перші результати дії мораторію на експорт лісу-круглякаПерші результати дії мораторію на експорт лісу-кругляка
Перші результати дії мораторію на експорт лісу-кругляка
 
Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)
Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)
Anti-corruption Policy Paper (U.S. Caucus)
 
Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)
Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)
Economic Development Policy Paper (U.S. Caucus)
 
Експортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспектива
Експортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспективаЕкспортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспектива
Експортно-кредитне агентство: міжнародний досвід та українська перспектива
 
Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)
Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)
Очікування, результати та перспективи Угоди про вільну торгівлю з ЄС (DCFTA)
 
Проект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛ
Проект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛПроект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛ
Проект оновленого економічного розділу Коаліційної Угоди від РПЛ
 
Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)
Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)
Основні показники соціально-економічного розвитку України (2015 рік)
 
New Economic Policy Framework
New Economic Policy FrameworkNew Economic Policy Framework
New Economic Policy Framework
 
Антикризовий План економічного розвитку
Антикризовий План економічного розвиткуАнтикризовий План економічного розвитку
Антикризовий План економічного розвитку
 

Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки Плану законодавчого забезпечення реформ (ЗЗР)

 • 1. ПЛАН  ЗАКОНОДАВЧОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕФОРМ       РОЗДІЛ  IV.  СТАБІЛІЗАЦІЯ   МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ     СИТУАЦІЇ  ТА  РЕФОРМУВАННЯ  ЕКОНОМІКИ   Координатор  робочої  групи   Галасюк  В.В.   galasyuk@rada.gov.ua    
 • 2. ЗАЛУЧЕНІ  ДО  ПІДГОТОВКИ  РОЗДІЛУ   Комітетів  Верховної  Ради  України   •  Верховна  Рада  України   Народних  депутатів  України  –  членів  робочої  групи              Інститут  законодавства  ВРУ  –  організаційна  та  аналітична  підтримка   •  Адміністрація  Президента  України   •  Кабінет  Міністрів  України  (Мінекономрозвитку,     Мінінфраструктури  та  інші  ЦОВВ)   •  Експерти  та  громадськість:  
 • 3. СТРУКТУРА  РОЗДІЛУ   ГОРИЗОНТАЛЬНІ     (МІЖГАЛУЗЕВІ)  РЕФОРМИ   1.  ПОДАТКОВА  ПОЛІТИКА   2.  МИТНА  ПОЛІТИКА   3.  ТОРГІВЕЛЬНА  ПОЛІТИКА  ТА                      ПІДТРИМКА  ЕКСПОРТУ   4.  КРЕДИТНО-­‐ГРОШОВА  ПОЛІТИКА   5.  ІНФРАСТРУКТУРНА  ПОЛІТИКА   6.  БЮДЖЕТНА  ПОЛІТИКА   7.  ПОЛІТИКА  ЗАХИСТУ  КОНКУРЕНЦІЇ   8.  РЕГУЛЯТОРНА  ПОЛІТИКА  ТА                        ДЕРЕГУЛЯЦІЯ   9.  ПРОМИСЛОВА  ПОЛІТИКА   10.  ДЕРЖАВНА  ПІДТРИМКА  МСБ   11.  ІНВЕСТИЦІЙНО-­‐ІННОВАЦІЙНА                        ПОЛІТИКА   12.  УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНОЮ                        ВЛАСНІСТЮ   КІЛЬКІСТЬ  ПІДРОЗДІЛІВ   КІЛЬКІСТЬ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ   ВЕРТИКАЛЬНІ   (ГАЛУЗЕВІ)  РЕФОРМИ   1.  АГРОПРОМИСЛОВИЙ  КОМПЛЕКС   2.  ДОБУВНА  ПРОМИСЛОВІСТЬ   3.  ПЕРЕРОБНА  ПРОМИСЛОВІСТЬ   4.  БУДІВНИЦТВО   5.  ПАЛИВНО-­‐ЕНЕРГЕТИЧНИЙ                        КОМПЛЕКС   6.  ТРАНСПОРТНИЙ  СЕКТОР   7.  ЖИТЛОВО-­‐КОМУНАЛЬНЕ                        ГОСПОДАРСТВО   8.  ФІНАНСОВИЙ  СЕКТОР   9.  СФЕРА  ПОСЛУГ  
 • 4. 2332 ТЕРМІНИ  ПІДГОТОВКИ  ТА  СТРУКТУРА  ЗАКОНОПРОЕКТІВ     Терміни  підготовки    законопроектів   Структура     законопроектів   Про  внесення  змін   219  ПЗУ     ІІ  квартал  2015   60  ПЗУ   1  півріччя  2016   40  ПЗУ   2  півріччя  2015   166  ПЗУ   2  півріччя     2016   9  ПЗУ   2017  рік     5  ПЗУ   Базові  закони   61  ПЗУ  
 • 5. ПРІОРИТЕТНІ  ЗАКОНОПРОЕКТИ   Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  щодо  зменшення  податкового  тиску  на  платників   податків  та  удосконалення  адміністрування  податків,  зборів  (реєстр.  №№1250-­‐Д,  2004)   Про  експортно-­‐кредитне  агентство  (для  сприяння  масштабній  експортній  експансії  українських   виробників  на  зовнішні  ринки)   Про  Рахункову  палату  (реєстр.  №2072)   Про   внесення   змін   до   Податкового   кодексу   України   щодо   запровадження   тимчасових   фіскальних   стимулів  для  розвитку  мережі  індустріальних  парків     Про  зміну  системи  регулювання  економіки  (реєстр.  №1069)   Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України   (щодо   зняття   регуляторних   бар'єрів   для   розвитку  державно-­‐приватного  партнерства  в  Україні  та  стимулювання  інвестицій)  (реєстр.  №1058)   Про  розвиток  та  державну  підтримку  малого  і  середнього  підприємництва  в  Україні  (реєстр.  №1256)   Про  удосконалення  системи  державних  закупівель  та  електронних  закупівель   Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  (щодо  корпоратизації  державних  підприємств)   Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України   щодо   забезпечення   прозорості   діяльності   Антимонопольного  комітету  України  (реєстр.  №  2102)   Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  (щодо  оподаткування  в  агропромисловому   комплексі)  (реєстр.  №2585)   Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  конкурентних  умов  виробництва  електроенергії  з   альтернативних  джерел  енергії  (реєстр.  №  2010)   Про   внесення   змін   до   деяких   законів   для   розширення   інструментарію   ФГВФО   щодо   виведення   неплатоспроможних  банків  з  ринку  з  метою  збереження  заощаджень  вклад-­‐в  (реєстр.  №  2188)   Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  (щодо  встановлення  стимулюючих   особливостей  для  нових  виробництв,  науково-­‐дослідних  центрів,  а  також  компаній  сфери  інформаційних   технологій)  
 • 6. ІНВЕСТИЦІЙНО-­‐ІННОВАЦІЙНА  ПОЛІТИКА   Проект   Закону   України   «Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України»   (щодо   зняття   регуляторних   бар'єрів   для   розвитку   державно-­‐приватного   партнерства  в  Україні  та  стимулювання  інвестицій)  (реєстр.  №1058)     ü  зняття  регуляторних  бар’єрів  для  розвитку  державно-­‐приватного  партнерства;   ü  створення   ефективних   механізмів   для   співробітництва   між   державою   і   територіальними  громадами  та  приватними  партнерами;   ü  покращення  інвестиційних  умов  та  гарантій  для  приватних  інвесторів  та  залучення   додаткових  інвестиційних  капіталовкладень  в  Україну.     ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИЙНЯТТЯ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ   ПОДАТКОВА  ПОЛІТИКА   Проект   Закону   України   «Про   внесення   змін   до   Податкового   кодексу   України   щодо   зменшення   податкового   тиску   на   платників   податків   та   удосконалення   адміністрування  податків,  зборів»  (реєстр.  №№1250-­‐Д,  2004)     ü  покращення  загального  стану  підприємницького  середовища;   ü  налагодження  партнерських  відносин  між  бізнесом  та  контролюючими  органами;   ü  поліпшення  фінансового  становища  суб’єктів  господарювання;   ü  підвищення  позиції  України  в  рейтингу  легкості  ведення  бізнесу  «DoingBusiness».    
 • 7. ТОРГІВЕЛЬНА  ПОЛІТИКА   Проект   Закону   України   «Про   експортно-­‐кредитне   агентство»   (для   сприяння   масштабній  експортній  експансії  українських  виробників  на  зовнішні  ринки)     ü  допомога  підприємствам  у  переорієнтації  на  Європейські  та  інші  нові  ринки;   ü  страхування  експорту;   ü  державні  гарантії  за  експортними  контрактами;   ü  системна  державна  підтримка  експортної  експансії  українських  виробників.   ПРОМИСЛОВА  ПОЛІТИКА   Проект   Закону   України   «Про   внесення   змін   до   Податкового   кодексу   України   щодо   запровадження   тимчасових   фіскальних   стимулів   для   розвитку   мережі   індустріальних  парків»       ü  створення   привабливих   умов   для   залучення   до   України   прямих   інвестицій   та   розбудови  нових  виробничих  потужностей;   ü  подолання  безробіття  та  створення  нових  високопродуктивних  робочих  місць;   ü  нарощування   експорту   продукції   переробної   промисловості   з   науковою   компонентною  та  високою  доданою  вартістю;   ü  збільшення  регулярних  податкових  надходжень  до  бюджетів  всіх  рівнів  за  рахунок   розвитку  вітчизняного  виробництва.   ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИЙНЯТТЯ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ  
 • 8. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИЙНЯТТЯ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ   РЕГУЛЯТОРНА  ПОЛІТИКА  ТА  ДЕРЕГУЛЯЦІЯ   Проект  Закону  України  «Про  зміну  системи  регулювання  економіки»     (реєстр.  №1069)     ü  усунення  регуляторних  бар’єрів  для  здійснення  підприємницької  діяльності;   ü  збільшення   ефективності   державного   регулювання   та   зменшення   бюджетних   витрат  на  бюрократичний  апарат;   ü  скорочення  кількості  регуляторних  документів;   ü  забезпечення  державою  безпеки  споживачів  та  захисту  права  власності;   ü  зменшення  собівартості  виробництва  товарів  і  послуг  в  Україні.   ПІДТРИМКА  МАЛОГО  ТА  СЕРЕДНЬОГО  БІЗНЕСУ   Проект   Закону   України   «Про   розвиток   та   державну   підтримку   малого   і   середнього  підприємництва  в  Україні»  (реєстр.  №1256)   ü  поліпшення   законодавчого   забезпечення   формування   та   реалізації   державної   політики  у  сфері  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва;     ü  зменшення   регуляторного   навантаження   на   підприємницьку   діяльність   та   підвищення   продуктивності   і   конкурентоспроможності   суб'єктів   малого   і   середнього   підприємництва;     ü  підвищення  ролі  і  внеску  малого  і  середнього  підприємництва  у  формуванні  ВВП   та  забезпечення  зайнятості  населення.  
 • 9. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИЙНЯТТЯ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ   БЮДЖЕТНА  ПОЛІТИКА   Проект   Закону   України   «Про   удосконалення   системи   державних   закупівель   та   електронних  закупівель»   ü  забезпечення  прозорості  процесу  державних  закупівель;   ü  підвищення  довіри  бізнесу  до  влади  та  боротьба  з  корупцією;   ü  спрощення  доступу  малого  і  середнього  бізнесу  до  державних  торгів;   ü  більш  економне  витрачання  бюджетних  коштів;   ü  громадський  контроль  за  процесом  державних  закупівель.     Проект  Закону  України  «Про  Рахункову  палату»  (реєстр.  №2072)   ü  створення   правових   основ   для   функціонування   Рахункової   палати   як   органу   зовнішнього   контролю   (аудиту)   відповідно   до   міжнародних   стандартів   аудиту   державних  фінансів;   ü  забезпечення  реалізації  принципу  гласності  у  діяльності  Рахункової  палати;   ü  забезпечення   права   суспільства   на   отримання   об'єктивної   інформації   щодо   повноти   і   своєчасності   надходження   коштів   до   Державного   бюджету   України,   цільового  та  ефективного  використання  коштів  Державного  бюджету  України.  
 • 10. УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНОЮ  ВЛАСНІСТЮ   Проект   Закону   України   «Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України»  (щодо  корпоратизації  державних  підприємств)     ü  підвищення   ефективності   управління   підприємствами   державного   сектору   економіки;   ü  запровадження   новітніх   технологій   корпоративного   менеджменту   в   практику   управління  підприємствами  державного  сектору  економіки;   ü  залучення  закордонних  інвесторів  та  партнерів.   ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИЙНЯТТЯ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ   ПОЛІТИКА  ЗАХИСТУ  КОНКУРЕНЦІЇ   Проект   Закону   України   «Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України   щодо   забезпечення   прозорості   діяльності   Антимонопольного   комітету   України»  (реєстр.  №  2102)     ü  формування  справедливих  цін  на  товари  та  послуги;   ü  розвиток  економічної  конкуренції;   ü  прозорість   та   передбачуваність   діяльності   АМКУ,   підвищення   рівня   правового   обґрунтування  позицій  відомства;     ü  забезпечення  правової  визначеності    для  суб’єктів  господарювання,  зокрема  щодо   можливих  антиконкурентних  ризиків,  а  також  попередження  порушень  законодавства   про  захист  економічної  конкуренції.    
 • 11. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИЙНЯТТЯ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ   АГРОПРОМИСЛОВИЙ  КОМПЛЕКС   Проект   Закону   України   «Про   внесення   змін   до   Податкового   кодексу   України»  (щодо  оподаткування  в  агропромисловому  комплексі)  (реєстр.  2585)   ü  встановлення   режиму   оподаткування   галузі,   що   стимулюватиме   розвиток   сільськогосподарського  виробництва;   ü  збільшення  обсягу  виробництва  сільськогосподарської  продукції;   ü  врегулювання  соціальних  питань  в  сільській  місцевості.   ПАЛИВНО-­‐ЕНЕРГЕТИЧНИЙ  КОМПЛЕКС   Проект   Закону   України   «Про   внесення   змін   до   деяких   законів   України   щодо   конкурентних   умов   виробництва   електроенергії   з   альтернативних   джерел   енергії»  (реєстр.  №  2010)     ü  встановлення   «зеленого»   тарифу   для   електроенергії   на   прийнятному   рівні   з   урахуванням  досвіду  країн  Європейського  Союзу;   ü  зниження  цінового  навантаження  на  споживачів  електроенергії  в  Україні;   ü  поліпшення  екологічної  ситуації  та  зниження  енергетичної  залежності  України;   ü  реалізація  вимог  європейських  енергетичних  директив;   ü  становлення   нового,   перспективного   та   інноваційного   сектора   відновлюваної   енергетики.  
 • 12. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИЙНЯТТЯ  ЗАКОНОПРОЕКТІВ   КРЕДИТНА-­‐ГРОШОВА  ПОЛІТИКА   Закон  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  для  розширення   інструментарію   Фонду   гарантування   вкладів   фізичних   осіб   щодо   виведення   неплатоспроможних   банків   з   ринку   з   метою   збереження   заощаджень   вкладників   неплатоспроможних  банків»  (реєстр.  №  2188)       ü  вдосконалення  механізму  гарантування  вкладів  фізичних  осіб;   ü  визначення   механізму   виведення   неплатоспроможного   банку   з   ринку   через   утворення  перехідного  банку  як  приймаючого;   ü  удосконалення   процедури   реалізації   майна   банку,   що   ліквідується,   шляхом   передачі   всіх   або   частини   його   активів   та   відповідної   частини   зобов’язань   приймаючому  або  перехідному  банку.     ІНВЕСТИЦІЙНО-­‐ІННОВАЦІЙНА  ПОЛІТИКА   Про   внесення   змін   до   деяких   законодавчих   актів   України   (щодо   встановлення   стимулюючих   особливостей   для   нових   виробництв,   науково-­‐дослідних   центрів,   а   також  компаній  сфери  інформаційних  технологій)   ü  стимулювання   розвитку   виробництва   та   експорту   продукції   високотехнологічних   галузей  України;   ü  покращення   умов   для   залучення   інвестиційних   коштів   з   метою   модернізації   експортоорієнтованих  виробництв.  
 • 13. КЛЮЧОВІ  ЗАВДАННЯ  РЕФОРМ   Створення  сприятливого  середовища  для  інвестицій   Перехід   від   адміністративного   тиску   до   сприяння   розвитку   бізнесу   Подолання  безробіття  та  підвищення  добробуту  громадян     Ліквідація   регуляторних   та   корупційних   бар’єрів,   що   заважають  бізнесу   Зменшення  фіскального  навантаження  на  підприємництво   Відродження   вітчизняної   промисловості   та   стимулювання   експорту  
 • 14. ЦІЛІ  РЕФОРМ   2332 Теперішній   показник*   Цільовий   показник   Рейтинг  легкості  ведення  бізнесу   96   ТОП  20   Індекс  глобальної  конкурентоспроможності   76   ТОП  40   ВВП  на  душу  населення  (за  ПКС)   $8,5  тис.**   Індикатори   Середня  тривалість  життя     71  рік   74  роки   Середня  заробітна  плата   $170   $500   Переробна  промисловість  у  ВВП     14%   25%   Рівень  безробіття  (за  методологією  МОП)   9,7%   5%   $16  тис.   *-­‐  на  основі  інформації  Держкомстату  України,  Doing  Business  2015,  The  Global  Compeyyveness  Report  2014–2015     **-­‐  дані  World  Bank  станом  на  2013  рік