SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Opšti interfejsni obrasci
5. Društveni (Social) – Reputacija, Društvene intertakcije
Omogućite korisniku da se druži, komunicira i interaguje sa drugim ljudima na mreži.
Reputacija
 Kolekcionarska dostignuća (Collectible Achievements)
 Svedočenja (Testimonials)
 Rang lista (Leaderboard)
Društvene interakcije
 Reakcija (Reaction)
 Prati (Follow)
 Tok aktivnosti (Activity Stream)
 Lista prijatelja (Friend List)
 Automatsko deljenje (Auto-sharing)
 Ćaskanje
 Prijatelj (Friend)
 Pozovi prijatelje (Invite friends)
5.1. Reputacija (Reputation)
5.1.1. Kolekcionarska dostignuća (Collectible Achievements)
Rezime problema
Neki korisnici reaguju na mogućnosti osvajanja i prikupljanja nagrada koje zauzvrat mogu biti
prikazane drugim članovima zajednice kako bi se povećao angažman.
Primer
mapmyrun.com
▲ Na MapMyRun.com možete uneti izazove. Kako napredujete, dobijate značke da biste bili
motivisani da nastavite.
https://ui-patterns.com/patterns/CollectibleAchievements/examples
Upotreba
 Koristite kada želite da naterate svoje korisnike da istraže delove vašeg proizvoda ili usluge
koji im se inače ne bi dopali.
 Koristite kada želite da naterate svoje korisnike da koriste sve delove vašeg proizvoda ili
usluge i na način koji ste nameravali.
 Koristite kada su vašim korisnicima potrebna uputstva za istraživanju vaših ponuda.
 Koristite kada želite da promovišete određene delove svog proizvoda ili usluge.
 Koristite kada biste želeli da usmerite pažnju korisnika na određene delove vašeg proizvoda
ili usluge – na primer, prilikom nekog događaja.
 Koristite kada želite da svojim korisnicima pružite priliku da postignu osećaj određenog
statusa i postignuća u zajednici.
 Koristite kada želite da svojim korisnicima pružite priliku da se istaknu u zajednici ili da se više
integrišu sa zajednicom.
Rešenje
Nagradite korisnike za određene vrste ponašanja, za postizanje specifično definisanih ciljeva unutar
zajednice
Neki korisnici reaguju na mogućnosti osvajanja, sticanja i prikupljanja nagrada koje se mogu prikazati
drugim članovima zajednice.
Porodice kolekcionarskih predmeta
Dozvolite svojim korisnicima da se specijalizuju za određene vrste ponašanja i pokažite to kolegama
članovima zajednice. Ako ima previše korisnika za jednu top 10 nagradu na celom sajtu, onda
napravite više lista najboljih 10 koje nagrađuju različite specijalnosti.
Ako imate veb lokaciju za fotografije i nagrađujete korisnike šalju sjajne fotografije, razmislite o
kreiranju specijalizovanih nagrada za različite vrste fotografija umesto da imate samo nagradu za
najbolje od najboljih. Potrebni su različiti skupovi veština da biste napravili odličan portretni snimak i
odličan akcioni snimak. Pa zašto ne nagraditi svaki tip?
Slično tome, možete da nagradite korisnike nizom različitih nagrada koje se fokusiraju na davanje
povratnih informacija: „Najbolji komentar u ovom mesecu“, „Najviše ocenjeni odgovor u ovom
mesecu“ ili „Elitni recenzent“.
Trebalo bi da bude privlačno da bude nagrađeno
Yahoo Design Pattern Library govori o „fetišizaciji“ nagrada. Korisnici treba da se trude da dobiju
trofej, značku ili dostignuće – i zato što je to izazov za dodelu, ali i zato što jednostavno izgleda sjajno!
Dajte ljudima nešto što priželjkuju; neka ljudi znaju šta se može osvojiti. Neka znaju šta im je
dostupno, šta moraju da otključaju i šta su već postigli.
Atraktivne nagrade bolje privlače pažnju. Razvijte atraktivne trofeje sa lepo dizajniranim ikonama.
Korisnici bi trebalo da budu ponosni kad pokazuju svoje nagrade.
Kombinujte lake uspehe sa teškim izazovima
Neka dostignuća budu veoma laka za postizanje, tako da korisnik ne izgubi zamah. Kombinujte ih sa
težim izazovima za koje je potrebno više vremena i truda.
U igrama se često vidi da se nova dostignuća „otključavaju“ kako se postižu lakša. Dobijanje nagrade
za dostignuće koje novajlija ne može lako da postigne dodaje na korisnikovom osećaju statusa u
zajednici i pripadnosti njoj.
Vrste dostignuća
Postoji nekoliko vrsta dostignuća kojima možete nagraditi svoje korisnike:
 Vremenska nagrada. Ova vrsta dostignuća slavi pobednike jednokratnih događaja. Uključuje
vremenski okvir ili interval: nedeljne, mesečne ili godišnje nagrade su dobri primeri. Ovakav
trofej važi i godinama nakon što je dodeljen: kada se jednom zaradi, nikada se ne gubi.
Primer može biti „Najbolja fotografija 2023.“ ili „Najviše poena u avgustu 2023.“. Oni su
korisni za pohvalu konstantnih najboljih radova i za pružanje mogućnosti širem broju
korisnika da steknu reputaciju.
 Top 10% trofeja. Ovaj trofej se može postići jednako brzo kao što se može i izgubiti. Da li ova
vrsta dostignuća pripada korisniku zavisi od stanja sistema. Predstavlja najveći procenat zbog
kojeg korisnici treba da održe svoju aktivnost da bi zadržali trofej.
 Trofej za učešće. Ova vrsta dostignuća se često koristi za povezivanje stvarnih aktivnosti sa
profilom člana na veb lokaciji. Primer takvog trofeja može biti „Učestvovao na Božićnoj zabavi
2009.“ ili ako se koristi za onlajn događaj: „Učestvovao u World Photo Challenge-u“.
 Elitno priznanje. Daje osećaj uzbuđenja kada znate da ste bolji od nekog drugog.
Dodeljivanje statusa „elita“ izaziva motivaciju da se dalje angažuje u zajednici, kao što je to
slučaj sa članovima koji još uvek nastoje da ostvare takav status. Štaviše, članovi elite
pokazuju se kao autoritativniji kada govore, zbog čega se može tvrditi da treba da odražavaju
opšte mišljenje zajednice, tako da mogu poslužiti kao uzor novopridošlicama.
 Potvrda privilegovanog člana. Određeni članovi su toliko duboko uključeni u zajednicu ili
održavanje sajta, da su obavezni da budu nagrađeni priznanjem privilegovanog člana. Primeri
su „admin“, „fotograf za osoblje“, „moderator“, „osoblje“ ili samo „VIP“.
 Nagrade od korisnika korisniku. Ovo nije dostignuće, ali kako se često prikazuju zajedno sa
zarađenim kolekcionarskim dostignućima, dodato je na listu. Ovo su male nagrade koje
kreiraju korisnici (ili ih je unapred napravila zajednica) i predstavljaju poklone koje korisnik
može dati drugom korisniku.
Šta nagrađujete?
O čemu je vaša veb stranica? Koji predmet dodeljujete? Da li nagrađujete radnje korisnika ili njegove
ili njene kreacije? Da li nagrađujete korisnika ili njegove ili njene objekte?
Na amazon.com i ebay.com nagrade se koriste da ukažu na verodostojnost korisnika koji daje
recenziju, prodaje ili kupuje. Na danskom sajtu za automobile vmax.dk, svaki automobil može biti
nagrađen, a ne korisnik posebno. Vlasnik svakog automobila tada može da prikaže svoja dostignuća
za automobile u vlasništvu.
Obrazloženje
Dostignuća odražavaju reputaciju korisnika u zajednici. Oni su i istorija nečijih akcija unutar te
zajednice, i vrednosni sud o vrednosti tih akcija.
Kolekcionarska dostignuća daju korisniku osećaj vlasništva i pripadnosti. Ona daju korisniku priliku da
izgradi prisustvo na mreži koje može da pokaže i kojima se mogu diviti članovi zajednice – na taj način
pruža osećaj statusa u zajednici.
Kako korisnik prikuplja dostignuća, on ili ona ulaže vreme u zajednicu i gradi istoriju. Ova istorija
druženja sa vašom veb lokacijom stvara prepreku korisniku da je napusti, jer će ono što je izgrađeno
biti izgubljeno nakon odustajanja.
Diskusija
Kvalitet
Da bi bio nagrađen dostignućem, korisnik mora da uradi niz zadataka koji definišu kriterijume
uspeha. Kako definišete uspešan završetak zadatka?
Nametnite neki pojam kvaliteta u onome što je potrebno da se izvrši zadatak. U igrama to može biti
da zaradite 1000 kredita u roku od 20 sekundi ili da ste sproveli određenu akciju na određenom broju
lokacija.
Nagradite kvalitetno učešće nad aktivnostima koje se ponavljaju. Umesto nagrađivanja za 20. put
kada je igra odigrana, nagrada neka bude za 20. put kada je igra dobijena u roku od mesec dana.
Dobro dizajniran sistem reputacije povezuje usluge koje nudite svojim korisnicima sa skupom ciljeva
koje imate za svoju zajednicu. Da li dostignuća koja dajete nagrađuju ponašanje koje želite – da li
nagrađuje korisnike što se ponašaju kao dobri građani ili samo da nastave sa aktivnostima?
Promovisanje aktivnosti lošeg kvaliteta će polako ubijati vašu zajednicu.
Kada dizajnirate svoja „kolekcionarska dostignuća“ i kako da ona funkcionišu, pazite da ih dizajnirate
u skladu sa načinom razmišljanja vaše zajednice. Da li je vaša zajednica pre saradnička nego
takmičarska? Da li želite da promovišete neko ponašanje? Ko će u vašoj zajednici biti zainteresovan
za vaša dostignuća koje nudite i počinjete da sakupljate? Da li promovišete ispravno ponašanje ili bi
vaša dostignuća zapravo mogla da promovišu antisocijalno ponašanje (ili je to ono što želite?)?
Hoćete li možda oterati delove svoje zajednice (da li je to u redu?)?
Dizajn vašeg sistema postignuća je usko povezan sa definisanjem šta je „dobro“ i „loše“ ponašanje u
vašoj zajednici. Definisanjem da jedno dostignuće vredi „10 poena“, a drugo „20 poena“, vi ste
kvantifikovali i definisali šta je bolje ponašanje. Ako zanemarite da nagradite određeno ponašanje, to
ponašanje se nužno definiše kao „loše“.
Pratite kako vaša zajednica reaguje na sistem dostignuća koji ste postavili. Da li se koriste i ostvaruju
u svrhe u koje ste nameravali? Zajednici je potrebno stalno negovanje i popravljanje – specifikacije
svakog dostignuća su stvari koje se lako koriste za prilagođavanje i popravljanje.
Neka ljudi počnu
Da biste podstakli ljude da isprobaju nove funkcije, možete nagraditi korisnike za njihova „prva“
dostignuća. Na primer: „Prvi video snimak“, „Prvi uneti dokument“ ili „Prva poslata recenzija“. Takva
dostignuća bi, međutim, trebalo da vrede manje od izazovnijih ciljeva.
Da li je moje zauvek?
Može li se postignuće oduzeti ako vam rezultat padne? Ili želite da vreme bude određeno? (Na
primer: najprodavaniji u avgustu 2019.)
U teoriji, otkriveno je da ljudi imaju tendenciju da više vole izbegavanje gubitaka nego sticanje dobiti.
Ostvarivanje velikog broja dostignuća u zajednici daje korisniku istoriju sa tom lokacijom i stvara
prepreku za odlazak: previše toga je izgrađeno. Osećaj pripadnosti je emocionalno vezan za
dostignuća.
Prevara
U velikim sistemima u kojima je nemoguće pratiti aktivnosti svih korisnika, može biti dobra ideja da
se implementira funkcija „prijave zloupotrebe“, kako bi članovi zajednice mogli da kritikuju jedni
druge, ako osećaju da neko manipuliše sistemom na zlonameran način.
Zajednice se zasnivaju na osećaju poštovanja od strane članova zajednice i sistema. Radi se i o
pravičnosti. Nažalost, pravednost je težak faktor za ugradnju u sistem izgrađen na bitovima i
bajtovima.
5.1.2. Svedočenja (Testimonials)
Rezime problema
Korisnici mogu da postave svoja i vide svedočenja drugih korisnika o iskustvima sa vašim proizvodom
Primer
chesscademy.com
▲ Svedočanstva predstavljena u oblačićima na Šahovskoj akademiji
https://ui-patterns.com/patterns/testimonials/examples
Rešenje
Zvanična izjava koja svedoči o kvalitetu i pouzdanosti proizvoda.
Obrazloženje
Skloni smo da verujemo onlajn recenzijama i svedočenjima koliko i preporukama ljudi koje
poznajemo. Bez obzira da li su izjave predstavljene tekstom, video snimkom ili sadrže sliku lica
pošiljaoca, one nude društveni dokaz dajući više legitimiteta vašim tvrdnjama o vrednosti proizvoda.
5.1.3. Rang lista (Leaderboard)
Rezime problema
Korisnici žele da znaju ko su najbolji u nekoj kategoriji ili u celini
Primer
smart.fm
▲ Lista najaktivnijih korisnika na smart.fm
https://ui-patterns.com/patterns/leaderboard/examples
Upotreba
 Koristite kada je vaša zajednica veoma takmičarski nastrojena, a aktivnosti u kojima se
korisnici angažuju su takmičarske prirode. Primeri takmičarskih zajednica su takmičenja
igrača protiv igrača, berzanske igre itd.
 Koristite kada želite da omogućite poređenja igrača sa igračem
 Nemojte koristiti kada aktivnosti kojima se korisnici bave nisu takmičarske prirode. Primeri su
pisanje sadržaja, davanje povratnih informacija, deljenje fotografija itd.
Rešenje
Navedite fiksni broj takmičara rangiranih po rezultatu od najvišeg do najnižeg.
Dozvolite rangiranim korisnicima u veoma konkurentnoj zajednici da znaju ko su najbolji u kategoriji
ili u celini. Rang liste mogu biti previše elitne i na taj način obeshrabriti početnike da učestvuju.
Koristite ih oprezno i samo ako je primarna svrha zajednice takmičenje, jer uvođenje tabli sa
rezultatima može lako dovesti do nekonstruktivnog ponašanja zajednice.
Višestruki prikazi
Razmislite o pružanju višestrukih prikaza tabele sa rezultatima tokom vremena (sve vreme, nedeljno,
dnevno) i kategorije (najviše poena itd.).
Još saveta za dizajn
Pokažite gde se korisnik nalazi. Pokažite korisnike koji su neposredno iznad i ispod. Ovo će omogućiti
korisnicima da uvek imaju mogućnost da se uspinju a da ne vide korisnike koje nikada neće sustići.
Rang liste treba da budu kontekstualne. Korisnici treba da se uporede sa sličnim korisnicima, koji su
aktivni i uključeni na istom nivou ili u isto vreme.
Rang liste među prijateljima. Razmislite o tome da korisnicima pokažete tabele sa rezultatima na
kojima se nalaze njihovi prijatelji ili drugi lokalni korisnici. Impuls da se takmičiš sa ljudima koje
poznaješ mnogo je jači nego da se takmičiš sa strancima na mreži.
Rang liste treba stalno ažurirati. Zastareli podaci ili rangiranja koja se sporo menjaju mogu
obeshrabriti korisnike, pa budite sigurni da im uvek pružate osećaj napretka i zadovoljstva.
5.2. Društvene interakcije (Social Interactions)
5.2.1. Reakcija (Reaction)
Rezime problema
Korisnik želi da izrazi svoje emocije na jednostavan način
Primer
facebook.com
▲ Na facebook.com možete izraziti svoje emocije zbog objavljenog sadržaja na različite načine:
sviđanje, ljubav, itd.
Upotreba
Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da ocenjuju sadržaj bez brige o stepenu do kojeg im se
sviđa.
Koristite kada želite da korisnicima pružite lak i neformalan način da pruže informacije o tome šta
vole.
Rešenje
Dozvolite korisnicima da izraze svoje trenutne emocije na jednostavan način.
Pojednostavite kontrole ocenjivanja tako što ćete ih učiniti binarnim izborom emocionalnog pristanka
umesto ocena zvezdama ili brojevima. Koristite aktivnost reakcije da biste otkrili koji sadržaj bi
mogao biti relevantniji za vaše korisnike.
Obrazloženje
Eliminišući sitne zvezdice i ocene, ovo olakšava ocenjivanje korisnicima kao i njihovo tumačenje.
5.2.2. Prati (Follow)
Rezime problema
Korisnik želi da prati i bude u toku sa aktivnostima o temama ili ljudima.
Primer
m.signalvnoise.com
▲ Na Medium.com možete pratiti autore da biste bili u toku sa njihovim najnovijim člancima.
Upotreba
 Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da personalizuju iskustvo vaše aplikacije prema
određenim temama ili ljudima
Rešenje
Dozvolite korisnicima da izaberu stavke sa kojima žele da budu u toku. Omogućite korisnicima da
prate teme, kanale, događaje ili ljude i prikazuju povezana ažuriranja sadržaja koji interesuju
korisnika. Za razliku od obrasca dizajna „Prijatelj“, korisnici ne moraju da brinu o tome koliko njihovih
prijatelja koristi istu uslugu ili da li njihovi prijatelji dele isti ukus.
Korisnici mogu da izaberu stavke (objekte) sa kojima žele da budu u toku. Najčešći objekat za
praćenje su drugi ljudi (prijatelji), ali drugi popularni objekti su kanali, umetnici i interesovanja.
Kao posledica praćenja, korisnici mogu da prate i primaju ažuriranja od objekata koji slede. Obično se
ažuriranja prikazuju u strimu aktivnosti korisnika ili se koriste za predlaganje novih, povezanih i
neotkrivenih objekata sličnih onome što se već prati.
Obrazloženje
Korisnici mogu da dobiju pristup velikom broju raznovrsnog sadržaja tako što će „pratiti“ aktivnosti i
preporuke drugih korisnika, a ovaj obrazac im omogućava da to učine bez brige o tome koliko
njihovih stvarnih prijatelja koristi aplikaciju.
Sadržaj koji se deli sa pratiocima na sajtovima kao što su Google+ i Pinterest omogućava zajednicu
onih koji brinu o sadržaju i korisnici mogu da izaberu da prate teme, događaje ili ljude kako bi dobili
novi sadržaj napravljen od i oko kanala koji se prati. Iz istog razloga liste prijatelja postaju sve važniji
obrazac dizajna korisničkog interfejsa, kao i obrazac „Prati“.
Diskusija
Za razliku od obrasca dizajna „Prijatelji“, korisnici ne moraju da brinu o tome koliko njihovih prijatelja
koristi istu uslugu ili da li njihovi prijatelji dele isti ukus.
5.2.3. Tok aktivnosti (Activity Stream)
Rezime problema
Korisnik želi da dobije pregled nedavnih radnji u sistemu koje su zanimljive iz njegove ili njene
perspektive.
Primer
mapmyrun.com
▲ Feed aktivnosti na MapMapRun.com
https://ui-patterns.com/patterns/ActivityStream/examples
Upotreba
 Koristite kada želite da omogućite korisnicima da ostanu u kontaktu preko veba.
 Koristite da bi korisnici bili u toku sa aktivnostima njihovih kontakata.
 Koristite kada želite da zatražite od korisnika da odgovore na radnje drugih korisnika.
 Koristite kada želite da izložite i promovišete funkcionalnost svog sistema usmeravajući ljude
pomoću postupaka drugih.
 Ne koristite kada vaš sistem nema korisničku aktivnost kao jedan od ključnih elemenata.
Rešenje
Dajte pregled nedavnih aktivnosti koje su relevantne za korisnika.
Omogućite korisnicima da uhvate priključak sa skorijim izmenama uz malo uloženog vremena i truda.
Tokovi aktivnosti se najčešće koriste za objedinjavanje nedavnih radnji pojedinačnih ili više korisnika
iz perspektive jednog korisnika. Oni pružaju veze za dalje istraživanje aktera, subjekta ili same
aktivnosti.
Strim aktivnosti je fid uživo, kreiran objedinjavanjem društvenih aktivnosti na jednom mestu, za
korisnika i njegove kontakte. Društvene aktivnosti mogu veoma varirati u zavisnosti od sistema.
Popularne aktivnosti su otpremanja (fotografije, video snimci, audio i drugi fajlovi), komentari, novi
odnosi prijateljstva/sledbenika, obeleživači, muzika, postovi sa blogova, ili čak stavke u fidovima
Fejsbuka i Tvitera. Sve radnje koje korisnik uradi mogu se sakupiti u jedan tok.
Tok aktivnosti može ili da objedini radnje jednog korisnika ili radnje koje su zanimljive jednom
korisniku. Prvi se odnosi na samo jednog korisnika, a drugi se odnosi na više korisnika iz perspektive
jednog korisnika. Objedinjavanje radnji jednog korisnika se često koristi na stranicama profila, gde su
sve radnje koje je profilisani korisnik uradio objedinjene na jednom mestu. Objedinjavanje radnji koje
su zanimljive za jednog korisnika objedinjuje sve radnje korisnika i onih koje on ili ona prati u jedan
tok.
Detalji toka aktivnosti
Generalno, anatomija aktivnosti je jedna od sledećih:
Akter |glagol| (objekat) [kontekst]
Petar |tveeted| (Testiranje, testiranje) [preko Tveetie-a]
Akter |glagol| (objekat) {Indirektni objekat} [kontekst]
Petar |tveeted| (Testiranje, testiranje) {Janku} [preko Tveetie-a]
Zbirne aktivnosti
Kada se desi više sličnih aktivnosti, one se mogu korisno objediniti u „priču“:
Dragan je promenio sliku profila
Toma je promenio svoju sliku profila
Andreja je promenila sliku profila
... može se pretvoriti u ovo:
Dragan, Toma i Andreja promenili su slike profila
Glagoli
Uobičajeni glagoli koji se koriste u aktivnostima su: sviđa mi se, prati, komentariše, označava, kupuje,
postavlja, deli i otprema.
Obrazloženje
Tokovi aktivnosti omogućavaju angažovanje. Oni izlažu korisnike mogućim radnjama koje se mogu
preduzeti na sajtu. Na prvi pogled, korisnici mogu da vide šta drugi ljudi rade i sami počnu da
eksperimentišu. U tom smislu, tokovi aktivnosti su alternativni oblik navigacije i otkrivanja.
Tokovi aktivnosti su u realnom vremenu i stoga stavljaju fokus na ono što se trenutno dešava: imaju
pravovremenu relevantnost.
Oni omogućavaju korisnicima da ostanu u kontaktu širom veba na otvoren i brz način.
Tokovi aktivnosti sastoje od mnogo malih delova informacija koji se mogu filtrirati, pretraživati i
automatizovati. Oni su kombinacija kvantitativnih malih priča sa kvalitativnim atributima. Međutim,
priče mogu biti kvalitativne prirode poput ažuriranja statusa na Fejsbuku, a atributi mogu biti
kvantitativni, kao što je broj lajkova. Sadržaj koji ima vrednost za korisnika može se proizvesti
kombinovanjem manjih delova informacija, koji izolovano nemaju vrednost.
Slično tome, velike količine podataka mogu se koristiti za predviđanje šta je važnije za jednog
korisnika na osnovu njegovog ili njenog ponašanja u prošlosti.
Diskusija
Izbegavanje negativnosti
Čini se da je većina društvenih usluga koje koriste tokove aktivnosti izbegavala da dozvoli negativne
radnje. Na Fejsbuku, na primer, možete da imate „Sviđa se“ aktivnost, ali ne i „Ne sviđa se“.
Kada postanete prijatelj sa novom osobom, vaš tok aktivnosti se ažurira pričom, ali ne i kada uklonite
prijatelja.
Održavanje relevantnog
Jedno od najvećih problema pri dizajniranju tokova aktivnosti je da se shvati šta je relevantno za
korisnika. Tokovi aktivnosti su izgrađeni na velikim količinama podataka koji vam omogućavaju da
prikažete ogromnu količinu različitih aktivnosti. Izazov leži u pronalaženju praga relevantnosti.
Dobar tok aktivnosti je prilagođen korisniku. Savršen tok aktivnosti se fokusira na ono što je
relevantno za korisnika i filtrira sve drugo. Na apstraktnom nivou, to je kao kad izdvajate relevantne
razgovore od svega drugog što se dešava u bučnoj prostoriji.
Tokovi aktivnosti privlače trenutnu akciju
Aktivnosti u toku su prolazne, donoseći osećaj neposrednosti društvenim medijima. Nove aktivnosti
izbacuju trenutne iz vidnog polja relativno kratko vreme. Nove aktivnosti privlače trenutnu pažnju, a
samim tim i pozivaju na hitnu akciju. Problem je, međutim, u tome što nemamo uvek vremena za
trenutnu akciju, a dok nađemo vremena za akciju, aktivnost je prošla kako bi napravila mesta za nova
ažuriranja u realnom vremenu. Aktivnosti su tako usmerene ka sadašnjem trenutku i nedavnoj
prošlosti.
Da li tokove aktivnosti treba učiniti pretraživim, sa trajnim vezama ili katalogizirati kako bi bili
vanvremenski, to je jedno od pitanja?
Olakšajte skeniranje
Svaka vrsta aktivnosti se razlikuje po dizajnu jer svaka opisuje različite vrste sadržaja. Uverite se da
različite vrste aktivnosti imaju sličan izgled, tako da ih oko može lako da skenira.
5.2.4. Lista prijatelja (Friend List)
Rezime problema
Korisnik želi da prati i angažuje podskup svojih prijatelja na sajtu na smislen način.
Primer
goodreads.com
▲ Lista prijatelja na goodreads.com
https://ui-patterns.com/patterns/friend-list/examples
Upotreba
 Koristite kada želite da obezbedite korisnicima način istraživanja vašeg sistema, često u
kombinaciji sa stranicom njihovog korisničkog profila
 Koristite kada želite da korisnicima pružite priliku da pronađu česte kontakte
 Koristite kada želite da obezbedite način da korisnici pronađu jedni druge
 Koristite kada želite da obezbedite način da korisnici međusobno komuniciraju
 Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da kontrolišu sa kim dele informacije.
Rešenje
Prikažite veze ili prijatelje korisnika na listi kojom se može upravljati. Ovaj obrazac se često kombinuje
sa šablonom za praćenje.
Obrazloženje
Liste prijatelja mogu da se koriste da pomognu korisnicima da se bolje angažuju sa vašom veb
aplikacijom tako što će pratiti kako drugi ljudi koje poznaju koriste aplikaciju.
Liste prijatelja su takođe korisne kada korisnici žele da kontrolišu sa kim će nešto deliti. Bilo da se radi
o komunikaciji jedan-na-jedan ili o praćenju nečijih ukusa i preferencija, način na koji korisnici
istražuju svoje grupe prijatelja će postati sve kontekstualniji, zahtevajući od prijatelja da postanu
sastavniji deo iskustva potrošnje sadržaja.
5.2.5. Automatsko deljenje (Auto-sharing)
Rezime problema
Korisnik želi lako da deli svoju aktivnost sa svojim društvenim mrežama.
Primer
kuora.com
▲ Kada odgovarate na pitanje na Kuora-i, automatski pristajete da delite svoj odgovor na facebook-
u.
Upotreba
 Koristite kada želite da deljenje na društvenim mrežama bude integralni deo toka.
 Koristite kada želite da smanjite napore i olakšate ljudima da podele svoju priču na
društvenim mrežama.
 Nemojte koristiti kada su deljene informacije lične ili osetljive – kada bi korisnik uopšte
nerado delio sadržaj.
Rešenje
Omogućava korisnicima da brzo i lako dele određene interakcije sa svojim društvenim mrežama. Veb
aplikacije kao što su Tumblr, Spotify i Vimeo imaju detaljna podešavanja deljenja, koja omogućavaju
korisnicima da automatski objavljuju ažuriranja na svojim mrežama na osnovu njihove aktivnosti. Ova
ažuriranja se mogu postavljati u okviru aplikacije ili čak deliti sa spoljnim društvenim kanalima kao što
su Facebook ili Tvitter.
Obrazloženje
Automatsko deljenje pomaže korisnicima da se angažuju sa svojim prijateljima i porodicom u
svakodnevnim aktivnostima kao što su slušanje pesme ili čitanje članka na spoljnoj veb lokaciji.
Štaviše, automatsko deljenje je odličan način da se izgradi svest i angažovanje unutar same aplikacije.
Za interakcije kao što je otpremanje fotografije na Carousel ili video snimka na Vimeo, ovaj obrazac
još više olakšava korisnicima eliminisanjem dodatnog koraka u procesu koji će najverovatnije
preduzeti.
5.2.6. Ćaskanje (Chat)
Rezime problema
Korisnik želi da privatno komunicira sa drugim pojedincima ili grupama iz sistema
Primer
facebook.com
▲ Ćaskanje je sastavni deo facebook veb interfejsa.
https://ui-patterns.com/patterns/direct-messaging/examples
Upotreba
 Koristite kada želite da dozvolite korisnicima vašeg sistema da kontaktiraju druge korisnike
sistema.
 Koristite kada treba da obezbedite privatnu komunikaciju između korisnika.
 Koristite kada želite da korisnicima omogućite privatnu interakciju sa drugim pojedincima ili
grupama.
Rešenje
Dozvolite korisnicima da komuniciraju sa grupama, pojedincima ili sistemom putem tekstualnih
poruka. Elementi ovog šablona dizajna često uključuju nekoliko ekrana koje treba dizajnirati:
Primljeno. Na ekranu se prikazuju najnovije poruke primljene od drugih korisnika
Za slanje/poslato. Ekran koji prikazuje najnovije poruke poslate drugim korisnicima
Nova poruka. Ekran koji pruža obrazac u koji korisnik može uneti svoju poruku i na kraju kliknuti na
dugme „Pošalji“.
Obrazloženje
Ćaskanje kao tip interfejsa je staro koliko i komandna linija. Kombinujući chat botove sa društvenim
interakcijama direktnih i grupnih poruka, ćaskanje kao interfejs može da obuhvati različite slučajeve
upotrebe kao što su plaćanje računa, primena programskog koda ili izgradnja društvenih odnosa.
5.2.7. Prijatelj (Friend)
Rezime problema
Korisnik želi da uspostavi uzajamno dogovorenu vezu sa drugom osobom
Primer
facebook.com
▲ Možete formirati međusobno dogovorene prijateljske veze na Fejsbuku.
Upotreba
 Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da stvore zatvoreni krug ljudi sa kojima žele da
komuniciraju i dele sadržaj
Rešenje
Dozvolite korisnicima da formiraju međusobno dogovorene veze jedni sa drugima.
Međusobno dogovorena dvosmerna veza prijateljstva je u suprotnosti sa jednosmernim obrascem
„Prati“ i podrazumeva vezu ličnijeg tipa. Imati prijateljski odnos na mreži često daje svakoj strani
pristup razmeni više radnji i informacija između njih.
5.2.8. Pozovi prijatelje (Invite friends)
Rezime problema
Korisnik želi da iskustvo aplikacije podeli sa svojim prijateljima.
Primer
airbnb.com
▲ AirBnb će vam dati novac ako pozovete prijatelje, koji na kraju koriste AirBnb. Proces je olakšan
time što je korisnicima omogućen pristup svom gmail nalogu za kontakte.
Upotreba
 Koristite kada će se vrednost koju korisnik doživljava povećati kada mogućnost interakcije sa
prijateljima bude moguća
 Koristite kada želite da korisnicima omogućite lak način da pozovu prijatelje.
Rešenje
Obezbedite način da dozvolite korisnicima da podele iskustvo sa sličnima. Učinite proces pozivanja
drugih ljudi da koriste aplikaciju jednostavnim i lakim za izvođenje.
Veća je verovatnoća da ćemo pristati na zahtev ili poziv da izvršimo neku radnju od ljudi koje
poznajemo i volimo nego od stranaca. Omogućavanje korisnicima način povezivanja i deljenja
aplikacije sa prijateljima pruža im bolje i impresivnije iskustvo.
Obrazac Pozovi prijatelje često je ugrađen u proces uključivanja.
Obrazloženje
Ako je iskustvo dovoljno prijatno ili korisno, korisnici će želeti da ga podele sa prijateljima i sebi
sličnima.

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 
OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
OIR-V8.pptx
OIR-V8.pptxOIR-V8.pptx
OIR-V8.pptx
 
OIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptxOIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptx
 
OIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptxOIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptx
 
OIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptxOIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptx
 
OIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptxOIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptx
 
OIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptxOIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptx
 
OIR-V7.pptx
OIR-V7.pptxOIR-V7.pptx
OIR-V7.pptx
 
OIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptxOIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptx
 
OIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptxOIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptx
 
OIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptxOIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptx
 
OIR-V6.pptx
OIR-V6.pptxOIR-V6.pptx
OIR-V6.pptx
 
OIR-V5.pptx
OIR-V5.pptxOIR-V5.pptx
OIR-V5.pptx
 
OIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptxOIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptx
 
OIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptxOIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptx
 
OIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptxOIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptx
 
OIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptxOIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptx
 

Interfejsni obrasci - Opsti-5-Drustveni.pdf

 • 1. Opšti interfejsni obrasci 5. Društveni (Social) – Reputacija, Društvene intertakcije Omogućite korisniku da se druži, komunicira i interaguje sa drugim ljudima na mreži. Reputacija  Kolekcionarska dostignuća (Collectible Achievements)  Svedočenja (Testimonials)  Rang lista (Leaderboard) Društvene interakcije  Reakcija (Reaction)  Prati (Follow)  Tok aktivnosti (Activity Stream)  Lista prijatelja (Friend List)  Automatsko deljenje (Auto-sharing)  Ćaskanje  Prijatelj (Friend)  Pozovi prijatelje (Invite friends) 5.1. Reputacija (Reputation) 5.1.1. Kolekcionarska dostignuća (Collectible Achievements) Rezime problema Neki korisnici reaguju na mogućnosti osvajanja i prikupljanja nagrada koje zauzvrat mogu biti prikazane drugim članovima zajednice kako bi se povećao angažman. Primer
 • 2. mapmyrun.com ▲ Na MapMyRun.com možete uneti izazove. Kako napredujete, dobijate značke da biste bili motivisani da nastavite. https://ui-patterns.com/patterns/CollectibleAchievements/examples Upotreba  Koristite kada želite da naterate svoje korisnike da istraže delove vašeg proizvoda ili usluge koji im se inače ne bi dopali.  Koristite kada želite da naterate svoje korisnike da koriste sve delove vašeg proizvoda ili usluge i na način koji ste nameravali.  Koristite kada su vašim korisnicima potrebna uputstva za istraživanju vaših ponuda.  Koristite kada želite da promovišete određene delove svog proizvoda ili usluge.  Koristite kada biste želeli da usmerite pažnju korisnika na određene delove vašeg proizvoda ili usluge – na primer, prilikom nekog događaja.  Koristite kada želite da svojim korisnicima pružite priliku da postignu osećaj određenog statusa i postignuća u zajednici.  Koristite kada želite da svojim korisnicima pružite priliku da se istaknu u zajednici ili da se više integrišu sa zajednicom. Rešenje Nagradite korisnike za određene vrste ponašanja, za postizanje specifično definisanih ciljeva unutar zajednice Neki korisnici reaguju na mogućnosti osvajanja, sticanja i prikupljanja nagrada koje se mogu prikazati drugim članovima zajednice. Porodice kolekcionarskih predmeta
 • 3. Dozvolite svojim korisnicima da se specijalizuju za određene vrste ponašanja i pokažite to kolegama članovima zajednice. Ako ima previše korisnika za jednu top 10 nagradu na celom sajtu, onda napravite više lista najboljih 10 koje nagrađuju različite specijalnosti. Ako imate veb lokaciju za fotografije i nagrađujete korisnike šalju sjajne fotografije, razmislite o kreiranju specijalizovanih nagrada za različite vrste fotografija umesto da imate samo nagradu za najbolje od najboljih. Potrebni su različiti skupovi veština da biste napravili odličan portretni snimak i odličan akcioni snimak. Pa zašto ne nagraditi svaki tip? Slično tome, možete da nagradite korisnike nizom različitih nagrada koje se fokusiraju na davanje povratnih informacija: „Najbolji komentar u ovom mesecu“, „Najviše ocenjeni odgovor u ovom mesecu“ ili „Elitni recenzent“. Trebalo bi da bude privlačno da bude nagrađeno Yahoo Design Pattern Library govori o „fetišizaciji“ nagrada. Korisnici treba da se trude da dobiju trofej, značku ili dostignuće – i zato što je to izazov za dodelu, ali i zato što jednostavno izgleda sjajno! Dajte ljudima nešto što priželjkuju; neka ljudi znaju šta se može osvojiti. Neka znaju šta im je dostupno, šta moraju da otključaju i šta su već postigli. Atraktivne nagrade bolje privlače pažnju. Razvijte atraktivne trofeje sa lepo dizajniranim ikonama. Korisnici bi trebalo da budu ponosni kad pokazuju svoje nagrade. Kombinujte lake uspehe sa teškim izazovima Neka dostignuća budu veoma laka za postizanje, tako da korisnik ne izgubi zamah. Kombinujte ih sa težim izazovima za koje je potrebno više vremena i truda. U igrama se često vidi da se nova dostignuća „otključavaju“ kako se postižu lakša. Dobijanje nagrade za dostignuće koje novajlija ne može lako da postigne dodaje na korisnikovom osećaju statusa u zajednici i pripadnosti njoj. Vrste dostignuća Postoji nekoliko vrsta dostignuća kojima možete nagraditi svoje korisnike:  Vremenska nagrada. Ova vrsta dostignuća slavi pobednike jednokratnih događaja. Uključuje vremenski okvir ili interval: nedeljne, mesečne ili godišnje nagrade su dobri primeri. Ovakav trofej važi i godinama nakon što je dodeljen: kada se jednom zaradi, nikada se ne gubi. Primer može biti „Najbolja fotografija 2023.“ ili „Najviše poena u avgustu 2023.“. Oni su korisni za pohvalu konstantnih najboljih radova i za pružanje mogućnosti širem broju korisnika da steknu reputaciju.  Top 10% trofeja. Ovaj trofej se može postići jednako brzo kao što se može i izgubiti. Da li ova vrsta dostignuća pripada korisniku zavisi od stanja sistema. Predstavlja najveći procenat zbog kojeg korisnici treba da održe svoju aktivnost da bi zadržali trofej.  Trofej za učešće. Ova vrsta dostignuća se često koristi za povezivanje stvarnih aktivnosti sa profilom člana na veb lokaciji. Primer takvog trofeja može biti „Učestvovao na Božićnoj zabavi 2009.“ ili ako se koristi za onlajn događaj: „Učestvovao u World Photo Challenge-u“.  Elitno priznanje. Daje osećaj uzbuđenja kada znate da ste bolji od nekog drugog. Dodeljivanje statusa „elita“ izaziva motivaciju da se dalje angažuje u zajednici, kao što je to slučaj sa članovima koji još uvek nastoje da ostvare takav status. Štaviše, članovi elite
 • 4. pokazuju se kao autoritativniji kada govore, zbog čega se može tvrditi da treba da odražavaju opšte mišljenje zajednice, tako da mogu poslužiti kao uzor novopridošlicama.  Potvrda privilegovanog člana. Određeni članovi su toliko duboko uključeni u zajednicu ili održavanje sajta, da su obavezni da budu nagrađeni priznanjem privilegovanog člana. Primeri su „admin“, „fotograf za osoblje“, „moderator“, „osoblje“ ili samo „VIP“.  Nagrade od korisnika korisniku. Ovo nije dostignuće, ali kako se često prikazuju zajedno sa zarađenim kolekcionarskim dostignućima, dodato je na listu. Ovo su male nagrade koje kreiraju korisnici (ili ih je unapred napravila zajednica) i predstavljaju poklone koje korisnik može dati drugom korisniku. Šta nagrađujete? O čemu je vaša veb stranica? Koji predmet dodeljujete? Da li nagrađujete radnje korisnika ili njegove ili njene kreacije? Da li nagrađujete korisnika ili njegove ili njene objekte? Na amazon.com i ebay.com nagrade se koriste da ukažu na verodostojnost korisnika koji daje recenziju, prodaje ili kupuje. Na danskom sajtu za automobile vmax.dk, svaki automobil može biti nagrađen, a ne korisnik posebno. Vlasnik svakog automobila tada može da prikaže svoja dostignuća za automobile u vlasništvu. Obrazloženje Dostignuća odražavaju reputaciju korisnika u zajednici. Oni su i istorija nečijih akcija unutar te zajednice, i vrednosni sud o vrednosti tih akcija. Kolekcionarska dostignuća daju korisniku osećaj vlasništva i pripadnosti. Ona daju korisniku priliku da izgradi prisustvo na mreži koje može da pokaže i kojima se mogu diviti članovi zajednice – na taj način pruža osećaj statusa u zajednici. Kako korisnik prikuplja dostignuća, on ili ona ulaže vreme u zajednicu i gradi istoriju. Ova istorija druženja sa vašom veb lokacijom stvara prepreku korisniku da je napusti, jer će ono što je izgrađeno biti izgubljeno nakon odustajanja. Diskusija Kvalitet Da bi bio nagrađen dostignućem, korisnik mora da uradi niz zadataka koji definišu kriterijume uspeha. Kako definišete uspešan završetak zadatka? Nametnite neki pojam kvaliteta u onome što je potrebno da se izvrši zadatak. U igrama to može biti da zaradite 1000 kredita u roku od 20 sekundi ili da ste sproveli određenu akciju na određenom broju lokacija. Nagradite kvalitetno učešće nad aktivnostima koje se ponavljaju. Umesto nagrađivanja za 20. put kada je igra odigrana, nagrada neka bude za 20. put kada je igra dobijena u roku od mesec dana. Dobro dizajniran sistem reputacije povezuje usluge koje nudite svojim korisnicima sa skupom ciljeva koje imate za svoju zajednicu. Da li dostignuća koja dajete nagrađuju ponašanje koje želite – da li nagrađuje korisnike što se ponašaju kao dobri građani ili samo da nastave sa aktivnostima? Promovisanje aktivnosti lošeg kvaliteta će polako ubijati vašu zajednicu.
 • 5. Kada dizajnirate svoja „kolekcionarska dostignuća“ i kako da ona funkcionišu, pazite da ih dizajnirate u skladu sa načinom razmišljanja vaše zajednice. Da li je vaša zajednica pre saradnička nego takmičarska? Da li želite da promovišete neko ponašanje? Ko će u vašoj zajednici biti zainteresovan za vaša dostignuća koje nudite i počinjete da sakupljate? Da li promovišete ispravno ponašanje ili bi vaša dostignuća zapravo mogla da promovišu antisocijalno ponašanje (ili je to ono što želite?)? Hoćete li možda oterati delove svoje zajednice (da li je to u redu?)? Dizajn vašeg sistema postignuća je usko povezan sa definisanjem šta je „dobro“ i „loše“ ponašanje u vašoj zajednici. Definisanjem da jedno dostignuće vredi „10 poena“, a drugo „20 poena“, vi ste kvantifikovali i definisali šta je bolje ponašanje. Ako zanemarite da nagradite određeno ponašanje, to ponašanje se nužno definiše kao „loše“. Pratite kako vaša zajednica reaguje na sistem dostignuća koji ste postavili. Da li se koriste i ostvaruju u svrhe u koje ste nameravali? Zajednici je potrebno stalno negovanje i popravljanje – specifikacije svakog dostignuća su stvari koje se lako koriste za prilagođavanje i popravljanje. Neka ljudi počnu Da biste podstakli ljude da isprobaju nove funkcije, možete nagraditi korisnike za njihova „prva“ dostignuća. Na primer: „Prvi video snimak“, „Prvi uneti dokument“ ili „Prva poslata recenzija“. Takva dostignuća bi, međutim, trebalo da vrede manje od izazovnijih ciljeva. Da li je moje zauvek? Može li se postignuće oduzeti ako vam rezultat padne? Ili želite da vreme bude određeno? (Na primer: najprodavaniji u avgustu 2019.) U teoriji, otkriveno je da ljudi imaju tendenciju da više vole izbegavanje gubitaka nego sticanje dobiti. Ostvarivanje velikog broja dostignuća u zajednici daje korisniku istoriju sa tom lokacijom i stvara prepreku za odlazak: previše toga je izgrađeno. Osećaj pripadnosti je emocionalno vezan za dostignuća. Prevara U velikim sistemima u kojima je nemoguće pratiti aktivnosti svih korisnika, može biti dobra ideja da se implementira funkcija „prijave zloupotrebe“, kako bi članovi zajednice mogli da kritikuju jedni druge, ako osećaju da neko manipuliše sistemom na zlonameran način. Zajednice se zasnivaju na osećaju poštovanja od strane članova zajednice i sistema. Radi se i o pravičnosti. Nažalost, pravednost je težak faktor za ugradnju u sistem izgrađen na bitovima i bajtovima. 5.1.2. Svedočenja (Testimonials) Rezime problema Korisnici mogu da postave svoja i vide svedočenja drugih korisnika o iskustvima sa vašim proizvodom Primer
 • 6. chesscademy.com ▲ Svedočanstva predstavljena u oblačićima na Šahovskoj akademiji https://ui-patterns.com/patterns/testimonials/examples Rešenje Zvanična izjava koja svedoči o kvalitetu i pouzdanosti proizvoda. Obrazloženje Skloni smo da verujemo onlajn recenzijama i svedočenjima koliko i preporukama ljudi koje poznajemo. Bez obzira da li su izjave predstavljene tekstom, video snimkom ili sadrže sliku lica pošiljaoca, one nude društveni dokaz dajući više legitimiteta vašim tvrdnjama o vrednosti proizvoda. 5.1.3. Rang lista (Leaderboard) Rezime problema Korisnici žele da znaju ko su najbolji u nekoj kategoriji ili u celini Primer
 • 7. smart.fm ▲ Lista najaktivnijih korisnika na smart.fm https://ui-patterns.com/patterns/leaderboard/examples Upotreba  Koristite kada je vaša zajednica veoma takmičarski nastrojena, a aktivnosti u kojima se korisnici angažuju su takmičarske prirode. Primeri takmičarskih zajednica su takmičenja igrača protiv igrača, berzanske igre itd.  Koristite kada želite da omogućite poređenja igrača sa igračem  Nemojte koristiti kada aktivnosti kojima se korisnici bave nisu takmičarske prirode. Primeri su pisanje sadržaja, davanje povratnih informacija, deljenje fotografija itd. Rešenje Navedite fiksni broj takmičara rangiranih po rezultatu od najvišeg do najnižeg. Dozvolite rangiranim korisnicima u veoma konkurentnoj zajednici da znaju ko su najbolji u kategoriji ili u celini. Rang liste mogu biti previše elitne i na taj način obeshrabriti početnike da učestvuju. Koristite ih oprezno i samo ako je primarna svrha zajednice takmičenje, jer uvođenje tabli sa rezultatima može lako dovesti do nekonstruktivnog ponašanja zajednice. Višestruki prikazi Razmislite o pružanju višestrukih prikaza tabele sa rezultatima tokom vremena (sve vreme, nedeljno, dnevno) i kategorije (najviše poena itd.).
 • 8. Još saveta za dizajn Pokažite gde se korisnik nalazi. Pokažite korisnike koji su neposredno iznad i ispod. Ovo će omogućiti korisnicima da uvek imaju mogućnost da se uspinju a da ne vide korisnike koje nikada neće sustići. Rang liste treba da budu kontekstualne. Korisnici treba da se uporede sa sličnim korisnicima, koji su aktivni i uključeni na istom nivou ili u isto vreme. Rang liste među prijateljima. Razmislite o tome da korisnicima pokažete tabele sa rezultatima na kojima se nalaze njihovi prijatelji ili drugi lokalni korisnici. Impuls da se takmičiš sa ljudima koje poznaješ mnogo je jači nego da se takmičiš sa strancima na mreži. Rang liste treba stalno ažurirati. Zastareli podaci ili rangiranja koja se sporo menjaju mogu obeshrabriti korisnike, pa budite sigurni da im uvek pružate osećaj napretka i zadovoljstva. 5.2. Društvene interakcije (Social Interactions) 5.2.1. Reakcija (Reaction) Rezime problema Korisnik želi da izrazi svoje emocije na jednostavan način Primer facebook.com ▲ Na facebook.com možete izraziti svoje emocije zbog objavljenog sadržaja na različite načine: sviđanje, ljubav, itd. Upotreba Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da ocenjuju sadržaj bez brige o stepenu do kojeg im se sviđa. Koristite kada želite da korisnicima pružite lak i neformalan način da pruže informacije o tome šta vole.
 • 9. Rešenje Dozvolite korisnicima da izraze svoje trenutne emocije na jednostavan način. Pojednostavite kontrole ocenjivanja tako što ćete ih učiniti binarnim izborom emocionalnog pristanka umesto ocena zvezdama ili brojevima. Koristite aktivnost reakcije da biste otkrili koji sadržaj bi mogao biti relevantniji za vaše korisnike. Obrazloženje Eliminišući sitne zvezdice i ocene, ovo olakšava ocenjivanje korisnicima kao i njihovo tumačenje. 5.2.2. Prati (Follow) Rezime problema Korisnik želi da prati i bude u toku sa aktivnostima o temama ili ljudima. Primer m.signalvnoise.com ▲ Na Medium.com možete pratiti autore da biste bili u toku sa njihovim najnovijim člancima. Upotreba  Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da personalizuju iskustvo vaše aplikacije prema određenim temama ili ljudima Rešenje Dozvolite korisnicima da izaberu stavke sa kojima žele da budu u toku. Omogućite korisnicima da prate teme, kanale, događaje ili ljude i prikazuju povezana ažuriranja sadržaja koji interesuju korisnika. Za razliku od obrasca dizajna „Prijatelj“, korisnici ne moraju da brinu o tome koliko njihovih prijatelja koristi istu uslugu ili da li njihovi prijatelji dele isti ukus.
 • 10. Korisnici mogu da izaberu stavke (objekte) sa kojima žele da budu u toku. Najčešći objekat za praćenje su drugi ljudi (prijatelji), ali drugi popularni objekti su kanali, umetnici i interesovanja. Kao posledica praćenja, korisnici mogu da prate i primaju ažuriranja od objekata koji slede. Obično se ažuriranja prikazuju u strimu aktivnosti korisnika ili se koriste za predlaganje novih, povezanih i neotkrivenih objekata sličnih onome što se već prati. Obrazloženje Korisnici mogu da dobiju pristup velikom broju raznovrsnog sadržaja tako što će „pratiti“ aktivnosti i preporuke drugih korisnika, a ovaj obrazac im omogućava da to učine bez brige o tome koliko njihovih stvarnih prijatelja koristi aplikaciju. Sadržaj koji se deli sa pratiocima na sajtovima kao što su Google+ i Pinterest omogućava zajednicu onih koji brinu o sadržaju i korisnici mogu da izaberu da prate teme, događaje ili ljude kako bi dobili novi sadržaj napravljen od i oko kanala koji se prati. Iz istog razloga liste prijatelja postaju sve važniji obrazac dizajna korisničkog interfejsa, kao i obrazac „Prati“. Diskusija Za razliku od obrasca dizajna „Prijatelji“, korisnici ne moraju da brinu o tome koliko njihovih prijatelja koristi istu uslugu ili da li njihovi prijatelji dele isti ukus. 5.2.3. Tok aktivnosti (Activity Stream) Rezime problema Korisnik želi da dobije pregled nedavnih radnji u sistemu koje su zanimljive iz njegove ili njene perspektive. Primer
 • 11. mapmyrun.com ▲ Feed aktivnosti na MapMapRun.com https://ui-patterns.com/patterns/ActivityStream/examples Upotreba  Koristite kada želite da omogućite korisnicima da ostanu u kontaktu preko veba.  Koristite da bi korisnici bili u toku sa aktivnostima njihovih kontakata.  Koristite kada želite da zatražite od korisnika da odgovore na radnje drugih korisnika.  Koristite kada želite da izložite i promovišete funkcionalnost svog sistema usmeravajući ljude pomoću postupaka drugih.  Ne koristite kada vaš sistem nema korisničku aktivnost kao jedan od ključnih elemenata. Rešenje Dajte pregled nedavnih aktivnosti koje su relevantne za korisnika. Omogućite korisnicima da uhvate priključak sa skorijim izmenama uz malo uloženog vremena i truda. Tokovi aktivnosti se najčešće koriste za objedinjavanje nedavnih radnji pojedinačnih ili više korisnika iz perspektive jednog korisnika. Oni pružaju veze za dalje istraživanje aktera, subjekta ili same aktivnosti. Strim aktivnosti je fid uživo, kreiran objedinjavanjem društvenih aktivnosti na jednom mestu, za korisnika i njegove kontakte. Društvene aktivnosti mogu veoma varirati u zavisnosti od sistema. Popularne aktivnosti su otpremanja (fotografije, video snimci, audio i drugi fajlovi), komentari, novi odnosi prijateljstva/sledbenika, obeleživači, muzika, postovi sa blogova, ili čak stavke u fidovima Fejsbuka i Tvitera. Sve radnje koje korisnik uradi mogu se sakupiti u jedan tok. Tok aktivnosti može ili da objedini radnje jednog korisnika ili radnje koje su zanimljive jednom korisniku. Prvi se odnosi na samo jednog korisnika, a drugi se odnosi na više korisnika iz perspektive jednog korisnika. Objedinjavanje radnji jednog korisnika se često koristi na stranicama profila, gde su sve radnje koje je profilisani korisnik uradio objedinjene na jednom mestu. Objedinjavanje radnji koje su zanimljive za jednog korisnika objedinjuje sve radnje korisnika i onih koje on ili ona prati u jedan tok. Detalji toka aktivnosti Generalno, anatomija aktivnosti je jedna od sledećih: Akter |glagol| (objekat) [kontekst] Petar |tveeted| (Testiranje, testiranje) [preko Tveetie-a] Akter |glagol| (objekat) {Indirektni objekat} [kontekst] Petar |tveeted| (Testiranje, testiranje) {Janku} [preko Tveetie-a] Zbirne aktivnosti Kada se desi više sličnih aktivnosti, one se mogu korisno objediniti u „priču“:
 • 12. Dragan je promenio sliku profila Toma je promenio svoju sliku profila Andreja je promenila sliku profila ... može se pretvoriti u ovo: Dragan, Toma i Andreja promenili su slike profila Glagoli Uobičajeni glagoli koji se koriste u aktivnostima su: sviđa mi se, prati, komentariše, označava, kupuje, postavlja, deli i otprema. Obrazloženje Tokovi aktivnosti omogućavaju angažovanje. Oni izlažu korisnike mogućim radnjama koje se mogu preduzeti na sajtu. Na prvi pogled, korisnici mogu da vide šta drugi ljudi rade i sami počnu da eksperimentišu. U tom smislu, tokovi aktivnosti su alternativni oblik navigacije i otkrivanja. Tokovi aktivnosti su u realnom vremenu i stoga stavljaju fokus na ono što se trenutno dešava: imaju pravovremenu relevantnost. Oni omogućavaju korisnicima da ostanu u kontaktu širom veba na otvoren i brz način. Tokovi aktivnosti sastoje od mnogo malih delova informacija koji se mogu filtrirati, pretraživati i automatizovati. Oni su kombinacija kvantitativnih malih priča sa kvalitativnim atributima. Međutim, priče mogu biti kvalitativne prirode poput ažuriranja statusa na Fejsbuku, a atributi mogu biti kvantitativni, kao što je broj lajkova. Sadržaj koji ima vrednost za korisnika može se proizvesti kombinovanjem manjih delova informacija, koji izolovano nemaju vrednost. Slično tome, velike količine podataka mogu se koristiti za predviđanje šta je važnije za jednog korisnika na osnovu njegovog ili njenog ponašanja u prošlosti. Diskusija Izbegavanje negativnosti Čini se da je većina društvenih usluga koje koriste tokove aktivnosti izbegavala da dozvoli negativne radnje. Na Fejsbuku, na primer, možete da imate „Sviđa se“ aktivnost, ali ne i „Ne sviđa se“. Kada postanete prijatelj sa novom osobom, vaš tok aktivnosti se ažurira pričom, ali ne i kada uklonite prijatelja. Održavanje relevantnog Jedno od najvećih problema pri dizajniranju tokova aktivnosti je da se shvati šta je relevantno za korisnika. Tokovi aktivnosti su izgrađeni na velikim količinama podataka koji vam omogućavaju da prikažete ogromnu količinu različitih aktivnosti. Izazov leži u pronalaženju praga relevantnosti.
 • 13. Dobar tok aktivnosti je prilagođen korisniku. Savršen tok aktivnosti se fokusira na ono što je relevantno za korisnika i filtrira sve drugo. Na apstraktnom nivou, to je kao kad izdvajate relevantne razgovore od svega drugog što se dešava u bučnoj prostoriji. Tokovi aktivnosti privlače trenutnu akciju Aktivnosti u toku su prolazne, donoseći osećaj neposrednosti društvenim medijima. Nove aktivnosti izbacuju trenutne iz vidnog polja relativno kratko vreme. Nove aktivnosti privlače trenutnu pažnju, a samim tim i pozivaju na hitnu akciju. Problem je, međutim, u tome što nemamo uvek vremena za trenutnu akciju, a dok nađemo vremena za akciju, aktivnost je prošla kako bi napravila mesta za nova ažuriranja u realnom vremenu. Aktivnosti su tako usmerene ka sadašnjem trenutku i nedavnoj prošlosti. Da li tokove aktivnosti treba učiniti pretraživim, sa trajnim vezama ili katalogizirati kako bi bili vanvremenski, to je jedno od pitanja? Olakšajte skeniranje Svaka vrsta aktivnosti se razlikuje po dizajnu jer svaka opisuje različite vrste sadržaja. Uverite se da različite vrste aktivnosti imaju sličan izgled, tako da ih oko može lako da skenira. 5.2.4. Lista prijatelja (Friend List) Rezime problema Korisnik želi da prati i angažuje podskup svojih prijatelja na sajtu na smislen način. Primer goodreads.com ▲ Lista prijatelja na goodreads.com
 • 14. https://ui-patterns.com/patterns/friend-list/examples Upotreba  Koristite kada želite da obezbedite korisnicima način istraživanja vašeg sistema, često u kombinaciji sa stranicom njihovog korisničkog profila  Koristite kada želite da korisnicima pružite priliku da pronađu česte kontakte  Koristite kada želite da obezbedite način da korisnici pronađu jedni druge  Koristite kada želite da obezbedite način da korisnici međusobno komuniciraju  Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da kontrolišu sa kim dele informacije. Rešenje Prikažite veze ili prijatelje korisnika na listi kojom se može upravljati. Ovaj obrazac se često kombinuje sa šablonom za praćenje. Obrazloženje Liste prijatelja mogu da se koriste da pomognu korisnicima da se bolje angažuju sa vašom veb aplikacijom tako što će pratiti kako drugi ljudi koje poznaju koriste aplikaciju. Liste prijatelja su takođe korisne kada korisnici žele da kontrolišu sa kim će nešto deliti. Bilo da se radi o komunikaciji jedan-na-jedan ili o praćenju nečijih ukusa i preferencija, način na koji korisnici istražuju svoje grupe prijatelja će postati sve kontekstualniji, zahtevajući od prijatelja da postanu sastavniji deo iskustva potrošnje sadržaja. 5.2.5. Automatsko deljenje (Auto-sharing) Rezime problema Korisnik želi lako da deli svoju aktivnost sa svojim društvenim mrežama. Primer
 • 15. kuora.com ▲ Kada odgovarate na pitanje na Kuora-i, automatski pristajete da delite svoj odgovor na facebook- u. Upotreba  Koristite kada želite da deljenje na društvenim mrežama bude integralni deo toka.  Koristite kada želite da smanjite napore i olakšate ljudima da podele svoju priču na društvenim mrežama.  Nemojte koristiti kada su deljene informacije lične ili osetljive – kada bi korisnik uopšte nerado delio sadržaj. Rešenje Omogućava korisnicima da brzo i lako dele određene interakcije sa svojim društvenim mrežama. Veb aplikacije kao što su Tumblr, Spotify i Vimeo imaju detaljna podešavanja deljenja, koja omogućavaju korisnicima da automatski objavljuju ažuriranja na svojim mrežama na osnovu njihove aktivnosti. Ova ažuriranja se mogu postavljati u okviru aplikacije ili čak deliti sa spoljnim društvenim kanalima kao što su Facebook ili Tvitter. Obrazloženje Automatsko deljenje pomaže korisnicima da se angažuju sa svojim prijateljima i porodicom u svakodnevnim aktivnostima kao što su slušanje pesme ili čitanje članka na spoljnoj veb lokaciji. Štaviše, automatsko deljenje je odličan način da se izgradi svest i angažovanje unutar same aplikacije. Za interakcije kao što je otpremanje fotografije na Carousel ili video snimka na Vimeo, ovaj obrazac još više olakšava korisnicima eliminisanjem dodatnog koraka u procesu koji će najverovatnije preduzeti.
 • 16. 5.2.6. Ćaskanje (Chat) Rezime problema Korisnik želi da privatno komunicira sa drugim pojedincima ili grupama iz sistema Primer facebook.com ▲ Ćaskanje je sastavni deo facebook veb interfejsa. https://ui-patterns.com/patterns/direct-messaging/examples Upotreba  Koristite kada želite da dozvolite korisnicima vašeg sistema da kontaktiraju druge korisnike sistema.  Koristite kada treba da obezbedite privatnu komunikaciju između korisnika.  Koristite kada želite da korisnicima omogućite privatnu interakciju sa drugim pojedincima ili grupama. Rešenje Dozvolite korisnicima da komuniciraju sa grupama, pojedincima ili sistemom putem tekstualnih poruka. Elementi ovog šablona dizajna često uključuju nekoliko ekrana koje treba dizajnirati: Primljeno. Na ekranu se prikazuju najnovije poruke primljene od drugih korisnika Za slanje/poslato. Ekran koji prikazuje najnovije poruke poslate drugim korisnicima Nova poruka. Ekran koji pruža obrazac u koji korisnik može uneti svoju poruku i na kraju kliknuti na dugme „Pošalji“. Obrazloženje Ćaskanje kao tip interfejsa je staro koliko i komandna linija. Kombinujući chat botove sa društvenim interakcijama direktnih i grupnih poruka, ćaskanje kao interfejs može da obuhvati različite slučajeve upotrebe kao što su plaćanje računa, primena programskog koda ili izgradnja društvenih odnosa.
 • 17. 5.2.7. Prijatelj (Friend) Rezime problema Korisnik želi da uspostavi uzajamno dogovorenu vezu sa drugom osobom Primer facebook.com ▲ Možete formirati međusobno dogovorene prijateljske veze na Fejsbuku. Upotreba  Koristite kada želite da dozvolite korisnicima da stvore zatvoreni krug ljudi sa kojima žele da komuniciraju i dele sadržaj Rešenje Dozvolite korisnicima da formiraju međusobno dogovorene veze jedni sa drugima. Međusobno dogovorena dvosmerna veza prijateljstva je u suprotnosti sa jednosmernim obrascem „Prati“ i podrazumeva vezu ličnijeg tipa. Imati prijateljski odnos na mreži često daje svakoj strani pristup razmeni više radnji i informacija između njih. 5.2.8. Pozovi prijatelje (Invite friends) Rezime problema Korisnik želi da iskustvo aplikacije podeli sa svojim prijateljima. Primer airbnb.com
 • 18. ▲ AirBnb će vam dati novac ako pozovete prijatelje, koji na kraju koriste AirBnb. Proces je olakšan time što je korisnicima omogućen pristup svom gmail nalogu za kontakte. Upotreba  Koristite kada će se vrednost koju korisnik doživljava povećati kada mogućnost interakcije sa prijateljima bude moguća  Koristite kada želite da korisnicima omogućite lak način da pozovu prijatelje. Rešenje Obezbedite način da dozvolite korisnicima da podele iskustvo sa sličnima. Učinite proces pozivanja drugih ljudi da koriste aplikaciju jednostavnim i lakim za izvođenje. Veća je verovatnoća da ćemo pristati na zahtev ili poziv da izvršimo neku radnju od ljudi koje poznajemo i volimo nego od stranaca. Omogućavanje korisnicima način povezivanja i deljenja aplikacije sa prijateljima pruža im bolje i impresivnije iskustvo. Obrazac Pozovi prijatelje često je ugrađen u proces uključivanja. Obrazloženje Ako je iskustvo dovoljno prijatno ili korisno, korisnici će želeti da ga podele sa prijateljima i sebi sličnima.