Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linkedin Marketing

652 views

Published on

Najveće zamke na Linkedin-u,
kako ih možete izbeći i profitirati!?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Linkedin Marketing

 1. 1. Linkedin MarketingBy Vesna Ilic Najveće zamke na Linkedin-u, kako ih možete izbeći i profitirati!?
 2. 2. SADRZAJUvod 3 1. Korak: Profil 4 2. Korak: Uredjivanje Profila 5 3. Korak: Korišcenje Linkedin aplikacija 6 4. Korak: Nema Preporuke kao na Facebook-u 8 5. Korak: Ljudi sami pristupaju vasem Profilu 9 6. Korak: Grupe 11 7. Korak: Stvarajte sopstvenu Linkedin Groupu 11 8. Korak: Kontakt informacije 12Zakljucak 13 -2–
 3. 3. UVODLinkedIn je jedan od najvecih provajdera na onlineplatformama socijalnog umrežavanja. Ako se ispravnokoristi, takođe može biti i vrlo koristan za online marketing.LinkedIn moze pomoći da se povezete i promoviseposlovanje sa pravim ljudima. LinkedIn pomaže da se povećapromocija branda, proizvoda i usluga.Ova platform za društveno umrežavanje ne sluzi za“sakupljanje” prijatelja, fanova ili ”like”, kao na Facebooku.Ne radi se o pronalaženju ljudi koji ce vas “follow”, kao naTwitteru.Umesto toga, oni ljudi koji su pronašli pravi uspeh s LinkedInsu oni koji ce se fokusirati na izgradnju čvrstih, dugoročnihposlovnih odnosa.LinkedIn je najveća profesionalna mreža na svetu, osmišljenza povezivanje s drugim poslovnim stručnjacima i izgradnjumreže s tim ljudima. LinkedIn vam daje idealnu platformu zauspostavljanje kontakta sa stručnjacima u svom području.Možete ga koristiti kako bi pronašli jake partnere, pa čak i zadobijanje više znanja iz oblasi koja vas interesuje. -3–
 4. 4. KORACI PRI KORISCENJU LINKEDIN-a 1. KorakProfilNakon što ste otvorili svoj LinkedIn račun, prva stvar kojutrebate učiniti je da napravite svoj profil. Za to vam jepotrebno samo nekoliko minuta, kod LinkedIn je to vrlo lako,samo popunite prazna mesta.Ali da vas profil ne bi zavrsio kao nepodoban i “nevidljiv”fokusirajte se na to da uredite profil tako odgovara onomešto potencijalni klijenti žele videte. Fokusirajte se nadodavanje informacije o tipu ljudi koji vam mogu pomoći - nesamo na opis posla. Fokusirajte se na ono što određenimresenjima ste u stanju da resite probleme.Ako zaista želite uspeti na LinkedIn, morale dizajnirati svojprofil tako da ima uticaj na ljude sa kojima se želite spojiti.To je razlog zašto je važno da se usredsredite na svojepotencijalne kupce ili buduće partnere koji će želeti da znajunajviše o tome šta možete učiniti za njih.Tu je i pitanje vaše kontakt postavke. Ljudima morateponuditi najbolji način da vas kontaktiraju. Iako ste moždadali telefonski broj ili e-mail adresu, možete dodati licnuporuku koja ih podseca da posete Vašu web stranicu ili blogza vise informacija. -4–
 5. 5. 2. KorakUredjivanje ProfilaNakon 1. koraka, celi vas profil treba usredsrediti isključivona privlačenje novih kupaca ili privlačenje novih poslovnihmreža. Nema ništa loše u tome, ali još uvek morale bitisigurni da iskoristite različite aplikacije i mogućnosti kojevam nudi LinkedIn.Reči koje koristite za opisivanje su ono što možete učiniti zakupce i što možete ponuditi buducim partnerima su važni, alitakođe treba imati na umu da LinkedIn daje mogućnost dapoboljšate svoj profil.Dobro optimiziran profil treba sadržavati ključne reči koje cebudući kupci tražiti kako bi pronašli ljude istih ili slicnihafiniteta.Na prvoj stranici korisnici pretražuju na svom LinkedIn računi upisuju kljucne reci. Zato bi trebalo videti popis rezultata zaljude koji se podudaraju sa vasim ključnim rečima,pojmovima ili frazama.Baš kao i sa Googleom, želite da se vaši LinkedIn rezultatipretraživanja prikazuju na naslovnoj stranici, gde god je tomoguće. Pogledajte kako ta rade visoko rangirani ljudi, azatim ugadite svoj profil u skladu s tim.Zapamtite, vi morate uspostaviti ravnotežu između ciljanepublike i privlačiti ih tim rezultatima pretraživanja. -5-
 6. 6. 3. KorakKorišcenje Linkedin aplikacijaLinkedIn stalno dodaje nove aplikacije dizajnirane dapovezuju masu društvenih mreža, koje olakšavajukoriscenje. Mnoge od njih čine da se lakše i ljudi povežu svama.Ako koristite LinkedIn, trebaće vam da se upoznate s ovimaplikacijama i koristite ih u svoju korist.To uključuje:“Publikacije” /Publishers/, aplikacija koja omogućava: uključivanje linkova na vaše članke, prodajne stranice ili pojedine web stranice direktno na vaš profil. Možete uključiti “sidro tekst” u tim vezama i omoguciti optimalizaciju, preporuke o Vašoj kompaniji, proizvodu ili uslugama, dodavanje Certifikata i pokazivanje svoje stručnosti i sposobnosti, InMaps aplikacija da vam pokaze točno kakva je vaša mreža. signal aplikacija je kao timeline koji pokazuje najnovija ažuriranja. povežite svoj Twitter račun, tako da tweetovi objavljuju vase LinkedIn promene. -6-
 7. 7. SlideShare vam omogućuje da delite vizualneprezentacije i videozapise osobama koje gledaju vašprofil.Kreativni Portfolio Display program vam omogućava dapokažete svoje radne aktivnosti na svom profilu.LinkedIn grupe vam omogućavaju da se pridružite ilizapočnete svoju sopstvenu grupu koja je usmerena nazajednickim interesima ili kljucnim recima. -7-
 8. 8. Postoji toliko mnogo aplikacija i mogućnosti na raspolaganjuda bi trebalo raditi na najbolji način, isprobati i koristiti ih gdegod je to moguće. To će vam pomoći da vaš profilangažujete. 4. KorakNema Preporuke kao Facebook-uMnogi LinkedIn korisnici imaju preporuke od drugih ljudi kojisu koristili njihove usluge ili proizvode u prošlosti. Ovepreporuke deluju kao izjave, koje pokazuju posetiteljimavašeg profila da drugi ljudi su u konekciji s vama. -8–
 9. 9. Nažalost, ne postoje LinkedIn korisnici koji će automatski nasvom profilu ostaviti preporuku za vas. Moraćete pitati zapreporuku ljude u vašoj mreži.Pitajte ih o njihovim iskustvima sa proizvodima i uslugama, aoni ce, verovatno da vam ostave sjajnu preporuku, pa cetako drugi videti pozitivnu konekciju. 5. KorakLjudi sami pristupaju vasem ProfiluNaravno, možete dobiti nekoliko ljudi koji vas poznaju i kojice se povezati s vama. Ali, to neće biti dovoljno za uspeh uLinkedIn Marketingu.Morate biti proaktivani i komunicirati s ljudima.Ne zaboravite ažurirati status poruke redovno i redovnokomentarisite tuđe promene ili poruke na isti način kao naFacebooku.Klikom na Aplikaciju “pismo” mozete videti ako postoje bilokakva pitanja. Odgovorite, jer time možete pokazati i dokazatisvoju stručnost iz domene vaseg biznisa. -9-
 10. 10. Stvaranjem novih sadržaja i distribuiranjem istih pomazevam da to drugi vide. To omogucava kontinuitet vašeprisutnisti i dovodi nove ljude u vasu mrezu, ali i pomaže dase informisete o novim sadržajima drugih korisnika.Iskoristite upoznavanja. LinkedIn račun vam besplatnoomogućava samo pet upoznavanja po profilu, pa ih koristitimudro.Zapamtite, ne možete očekivati da ljudi prihvate pozivnicuodmah, Umesto uopstenih Linkedin poruka koristitepersonalizovane poruke. Ovo je bolji nacin da doprete doljudi i baviti se njima pre nego što su čak i postali deo vašemreže. Recite im ono što koristite ili nudite. - 10 -
 11. 11. 6. KorakGrupeKada želite da se pridružite nekoj od LinkedIn grupa, moždaćete biti u iskušenju da se pridruže onima koji su u direktnojkonkurenciji s vama. Ali, to vas neće dovesti do stvaranjanovih privlačenje kupaca ili pronalaženje novih partnera.Umesto toga, pogledajte grupe koje se fokusiraju na vašembiznisu, a takođe Vam pružaju up-to-date informacije oddrugih stručnjaka, tako da možete nastaviti širiti svoj biznis.Takođe ćete moci da se povezete s drugim ljudima koji sesmatraju ekspertima u toj oblasti, ali ne u smislukonkurencije.Potražite srodne grupe i pridružite se njima. Budite člangrupe i zapamtite, ucestvujte u razgovorima, odgovorite napitanja i odgovorite na komentare. 7. KorakStvarajte sopstvenu Linkedin GroupuStvaranje sopstvene grupe je jedan od najlakših načina kakoprivući prave ljude. Nakon što napravite svoju sopstvenugrupu, znači da možete stvoriti svoju sopstvenu zajednicusledbenika, koji žele čuti šta imate reći. Poruke možete slatiili najavama koje napravite ili mozete slati sadržaj. - 11 -
 12. 12. Razmislite o sopstvenoj grupi kao platformi koja vamomogućava pružanje korisnih savete. To vam omogućuje daizgradite poverenje sa svojim sledbenicima.Iako je ova vrsta marketinga može biti jako primamljiva,nemojte ga koristiti samo kao marketinški alat za prodajuviših proizvoda. Zapravo, diskretno radite sa grupom kako biosigurali ostanak ljudi koji žele da vas slede. Oni su sepridružili vasoj grupi s razlogom, tako im dajte motivacijuostanu sa vama.Ne mozete samo stvoriti grupu i cekati da ljudi automatskidodju u nju. Razmislite o tome šta ljudi stvarno žele.Ponudite nešto što predstavlja realnu vrednost kako bi ihprivukli da se pridruže i onda ih stalno potsticati da ostanu ugrupi. 8. KorakKontakt informacijePridružite se grupama, sledite ljude ili pokazujteinteresovanja. Međutim, dozvoljeno je slediti do 50 grupa uisto vreme na Linkedin.Nemojte napraviti grešku i izgubiti potencijalne kontaktezauvek. Umesto toga, cuvajte e-mail adrese za budućekontakte. - 12 -
 13. 13. Naravno, može se koristiti Linkedin kao izvor za pronalaženjenovih potencijalnih klijenata. Međutim, nakon što nrko nijeviše deo vaše grupe ili mreže, možete ga kontaktirati mailom,a to nece biti Spam.ZaključakIskoristite pravu snagu Linkedin kako bi poboljšali svojemarketinške napore.Imajte ove savete na umu kad se sledeći put prijavite u svojLinkedin račun. Pogledajte kako je vaš LInkedin računpostavljen. Pogledajte svoje grupe i ljude u vašoj mreži.Popraviti greške, naravno ako ih ima i videcete pravinapredak u svom biznisu!?Za Vas uspeh!Vesna Ilic, Menadzer na Drustvenim Mrezamawesna.ilic@gmail.com - 13 -

×