SlideShare a Scribd company logo
Ai Dungeon
Đinh Công Sơn; Đào Quang Việt
The Infinite Adventure
with Chatbots
Giới thiệu
01
Table of contents
02
Nội dung
03
Công nghệ AI
04
Kết luận
Thành viên: Đinh Công Sơn; Đào Quang Việt
Xin chào!
Giới thiệu
Giới thiệu chung về AI Dungeon
01
AI Dungeon là một trò chơi phiêu lưu bằng
văn bản sử dụng trí thông minh nhân tạo để
tạo ra các câu truyện ngẫu nhiên đáp lại các
tương tác của người chơi.
Được tạo ra vào năm 2019 bằng cách sử dụng
một lượng lớn các tiểu thuyết, nhật ký phiêu
lưu để huấn luyện dựa trên mạng lưới thần
kinh với nền tảng của GPT.
Ai Dungeon là gì?
Nội dung
02
Nội dung chính của trò chơi
Khi bắt đầu trò chơi, bạn sẽ được chọn
giữa một vài thể loại như: phiêu lưu;
viễn tưởng; trinh thám; kinh dị; tận
thế; …
Mỗi thể loại cung cấp một số kịch bản
khởi đầu cho cuộc phiêu lưu của bạn.
Bạn cũng có thể tạo kịch bản của riêng
mình bằng cách nhập mô tả ngắn gọn
về bối cảnh và tình huống.
Sau khi chọn kịch bản, bạn có thể chọn
tên nhân vật và mô tả. Bạn cũng có thể
tùy chỉnh các chỉ số và kỹ năng của
nhân vật nếu muốn.
Sau đó bạn sẽ tương tác với AI của trò
chơi bằng 4 lệnh: Say; Do; Story; See.
Kèm theo nội dung của tương tác đó.
Bắt đầu AI Dungeon
Các tương tác của người chơi
Do
Thực hiện một
hành động
Say
Một câu nói/đoạn
giao tiếp của người
chơi
Story
Tạo một bối cảnh
hoặc tình huống
sẽ xảy ra
See
Tạo một hình ảnh
Theo những mô tả
được cho
Tính năng đặc biệt
Cho phép chỉnh sửa thế giới; cốt
truyện; kết quả trả về của cuộc
phiêu lưu mà bạn đang trải
nghiệm.
Chỉnh sửa Nhiều người chơi
Ngoài ra, còn cho phép bạn cùng
phiêu lưu với bạn bè qua LAN hoặc
online.
Khám phá những cuộc phiêu lưu vô tận
Nhiều địa điểm; bí
mật; nguy hiểm và
kho báu
Nói chuyện với các
nhân vật; khám
phá câu chuyện
của họ
Chiến dấu với kẻ
thù sử dụng vũ
khí; kỹ năng hay
phép thuật
Khám phá Nhân vật
Giải các câu đố; bí
ẩn bằng logic; sự
thông minh; hay
trí tưởng tượng
Đưa ra các lựa
chọn ảnh hưởng
đến câu chuyện;
nhân vật; thế giới
Giải đố Lựa chọn
Chiến đấu
Mars
Chia sẻ cuộc phiêu lưu của bạn
Mars is actually a cold place
Xem các câu chuy
Venus has a beautiful name
Chia sẻ câu chuyện
It’s the closest planet to the Sun
Mars
Mars is actually a very cold place
Chia sẻ cuộc phiêu lưu của bạn
Neptune
It’s very far away from us
Jupiter
It’s the biggest planet of them all
Saturn
It has several beautiful rings
Chia sẻ cuộc phiêu lưu của bạn
Mars Venus Mercury
Mars is actually a
very cold place
Venus has a very
beautiful name
Mercury is a very
small planet
● Saturn has rings
● Jupiter is big
● Mars is cold
● Earth has life
● Venus is hot
● Mercury is small
Ưu nhược điểm
Bạn có thể tạo câu chuyện của riêng mình
mà không có bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế
nào.
Bạn có thể cải thiện kỹ năng viết của mình
bằng cách học hỏi từ các phản hồi của AI,
thường mạch lạc, trôi chảy và hấp dẫn.
Bạn có thể kích thích trí tưởng tượng của
mình bằng cách khám phá những tình
huống và khả năng khác nhau mà trước
đây bạn có thể chưa từng nghĩ đến.
Bạn có thể vui chơi và thư giãn bằng cách
chơi AI Dungeon. Bạn có thể tận hưởng sự
hài hước, kịch tính, hồi hộp hoặc cảm xúc
mà AI tạo ra.
AI không hiểu ngữ cảnh hoặc ý nghĩa
thông tin bạn nhập vào.
AI không ghi nhớ hoặc sử dụng thông tin
mà bạn đã cung cấp trước đó trong câu
chuyện.
AI không tuân theo các quy tắc hoặc logic
của thể loại hoặc kịch bản mà bạn đã
chọn.
AI không có đủ dữ liệu hoặc kiến ​​thức về
chủ đề hoặc tình huống mà bạn đang giải
quyết.
AI thay đổi một số chi tiết mà không cần
giải thích.
AI sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc tục tĩu
mà không có cảnh báo hoặc lý do.
Examples
Venus
Venus has a beautiful name
and is the second planet
from the Sun
It’s the closest planet to the
Sun and the smallest one in
the Solar System
Despite being red, Mars is
actually a cold place. It’s full
of iron oxide dust
Mercury
Mars
Công nghệ AI
03
Công nghệ của AI Dungeon
Là mội trò chơi được tạo với
công nghệ GPT-2 sau đó
được nâng cấp lên GPT-3 và
được huấn luyện bằng các
tiểu thuyết viễn tưởng; nhật
ký phiêu lưu;… Sử dụng “Deep
learning” (học sâu) với mô
hình Transformer
Kiến trúc tổng quan
Hãy nhìn mô hình như một
hộp đen. Trong một ứng
dụng dịch máy, nó sẽ nhận
vào một câu trong một ngôn
ngữ và sinh ra bản dịch của
nó trong một ngôn ngữ khác.
Nếu mở hộp đen ra, ta sẽ
thấy một thành phần mã
hóa, và một thành phần giải
mã, và một kết nối giữa
chúng
Thành phần mã hóa là một ngăn
xếp encoder (các encoder xếp
chồng lên nhau) (bài báo gốc sử
dụng 6 encoder – đây không
phải là một con số đặc biệt, ta
hoàn toàn có thể thử nghiệm với
các cấu hình khác). Thành phần
giải mã là một ngăn xếp decoder
với cùng số lượng.
Kiến trúc tổng quan
Các encoder có kiến trúc giống nhau (nhưng
không có cùng trọng số). Mỗi encoder lại
được tạo nên bởi hai lớp con:
Kiến trúc tổng quan
Kiến trúc tổng quan
Đầu vào của encoder đầu tiên sẽ
đi qua một lớp self-attention –
một lớp giúp cho encoder nhìn
vào các từ khác khi đang mã hóa
một từ cụ thể. Chúng ta sẽ phân
tích kỹ self-attention ở đoạn sau
của bài viết.
Đầu ra của self-attention được
truyền vào một mạng nơ ron
truyền thẳng (feed-forward). Tất
cả các vị trí khác nhau đều sử
dụng chung một mạng truyền
thẳng.
Decoder cũng có hai thành phần
đó nhưng nằm giữa chúng là
một lớp attention giúp decoder
tập trung vào phần quan trọng
của câu đầu vào..
Steampunk style: tips
Uses neutral colors
Despite being red, Mars is
actually a cold place
Re-uses restored
furniture
Mercury is the closest
planet to the Sun
An industrial touch
Venus is the second
planet from the Sun
Uses old maps
Saturn was named after a
Roman god
Uses gears
Neptune is very far away
from the Sun
About steampunk
Mercury is the
smallest planet
Mercury
Venus has a very
beautiful name
Venus
Mars is actually a
very cold place
Mars
Saturn was named
after a Roman god
Saturn
Jupiter is the biggest
planet of them all
Jupiter
Neptune is very far
away from us
Neptune
Mars
Recommendations
Venus
Mars is actually a
very cold place
Venus has a
beautiful name
Neptune is far
away from us
Neptune
It’s the closest
planet to the Sun
It's the biggest
planet of them all
It’s a gas giant and
has several rings
Mercury Jupiter Saturn
Tips for having steampunk style
Yes
Despite being red, Mars is
actually a cold place
Mercury is the closest
planet to the Sun
Venus is the second planet
from the Sun
No
Jupiter is the biggest planet
of them all
Saturn was named after a
Roman god
Neptune is very far away
from us
Practical exercise
Mars
Mars is actually a
very cold place
Venus
Venus has a
beautiful name
Neptune
Neptune is far
away from us
Saturn
It’s a gas giant and
has several rings
Exercise
Mercury
Mercury is the closest planet to the
Sun and the smallest one
Mars
Despite being red, Mars is actually a
cold place. It’s full of iron oxide dust
Venus
Venus has a beautiful name and is
the second planet from the Sun
Retrofuturistic
Fantasy
Mars is actually a
very cold place
Fiction
Venus has a
beautiful name
Retro
Saturn was named
after a Roman god
A
B Bandolier
C
D Datascreen
E
F First heir
G
H Hermetic
I Ion exchange
J
K Kinetoscope
L
M Minor house
N
O Ocular
P
Brainstorming and idea generation
(ABC)
Q
R Regency period
S
T Time
U
V/W Vapor
X/Y
Z Zone
Main topic and details
Mars
Mars is actually a very cold place
Venus
It’s the second planet from the Sun
Neptune
Neptune is far away from us
Saturn
Saturn has several rings
Brainstorming and idea generation
Steampunk
Mercury Venus
Mars is actually a
very cold place
Neptune is very
far away from us
Earth is a planet
that harbors life
Ceres is located in
the asteroid belt
KWL (Brainstorming)
What I
know
Mercury is the closest planet to the Sun
Mars is actually a very cold place
What I
want to
know
Venus is the second planet from the Sun
Jupiter is the biggest planet of them all
What I
learned
Saturn is composed of hydrogen and helium
Neptune is the farthest planet from the Sun
Birth of the steampunk trend
Past time
Neptune is very far
away from us
US-based
Venus has a very
beautiful name
Sewing pins
Jupiter is the biggest
planet of them all
Neo-victorians
Mercury is the closest
planet to the Sun
Mainly ladies
Mars is actually a very
cold place
Main topic and details
Steampunk
Despite being red, Mars is
actually a cold place. It’s
full of iron oxide dust
Mercury is the closest
planet to the Sun and the
smallest one
Retrofuturistic 19th century
Sequence
Second
Venus has a beautiful name
Third
Jupiter is a big planet
Last
Neptune is far away from us
First
Mercury is a small planet
Fourth
Mars is actually a very cold place
Fifth
Saturn is a gas giant and has rings
Steps
Second
Venus has a
beautiful name
First
Mars is actually a
very cold place
Third
Neptune is very far
away from us
Fifth
Saturn is a gas giant
and has rings
Last
Jupiter is the biggest
planet of them all
Fourth
Mercury is quite a
small planet
Awesome
words
A picture is worth a thousand words
A picture is worth a
thousand words
150,000
Big numbers catch your audience’s attention
9h 55m 23s
Jupiter’s rotation period
333,000
The Sun’s mass compared to Earth’s
386,000 km
Distance between Earth and the Moon
50%
Venus is the second
planet from the Sun
Data
25%
Mercury is the closest
planet to the Sun
75%
Jupiter is the biggest
planet of them all
Mercury
68% Jupiter is the biggest
planet of them all
24% Mercury is the closest
planet to the Sun
Jupiter
More data
Steampunk movement
Mars
Mars is actually a
very cold place
Neptune
Neptune is very
far away from us
Tablet app
You can replace the image on the
screen with your own work. Just
right-click on it and select
“Replace image”
You can replace the image on the screen
with your own work. Just right-click on
it and select “Replace image”
Mockups
Classifying
Mars Venus Mercury Jupiter
⃗ Small
⃗ Red
⃗ Cold
⃗ Rocky
⃗ Small
⃗ Hot
⃗ Dry
⃗ Volcanic
⃗ Small
⃗ Hot
⃗ Rocky
⃗ Cratered
⃗ Large
⃗ Cold
⃗ Gassy
⃗ Stripped
Mars is actually a
very cold place
Venus has a
beautiful name
Mercury is a very
small planet
Jupiter is a very
big planet
Cause and effect
Problems or goals
Mars is actually a very cold place
Measurement
Mars is a cold planet
Methods
Jupiter is a gas giant
Machines
Saturn has rings
Environment
Mercury is very small
Materials
Pluto is a dwarf planet
People
We all live on Earth
Cause and effect
Problems
or goals
Environment
Venus is the second
planet from the Sun
Materials
Saturn is a gas giant
and has several rings
Measurement
Mercury is the closest
planet to the Sun
Machines
Jupiter is the biggest
planet of them all
Question and answer
Question
Answer
Is Mercury the closest planet
to the Sun and the smallest
one in the Solar System?
Venus has a beautiful name
and is the second planet
from the Sun
Answer 1
Saturn is a gas giant and
has several rings
Other questions
Question 1
Is Venus the second
planet from the Sun?
Answer 2
Jupiter is the biggest
planet of them all
Question 2
Is Mercury the closest
planet to the Sun?
Timeline
1971
Mars is actually a
very cold place
1999
Mercury is a very
small planet
2009
Venus has a
beautiful name
1987
Earth is the planet
with life
2004
Jupiter is the
biggest planet
2012
Saturn was named
after a Roman god
Timeline
Mars
Mars is actually a
very cold place
2xxx
Venus
Venus has a
beautiful name
2xxx
Saturn
Saturn was named
after a Roman god
2xxx
Workshop’s program
Monday
09:00 Presentation
09:30 Intro to workshop
11:00 Start - meeting
12:30 Practice + end
Tuesday
09:00 Intro 2nd part
09:30 Workshop 2
11:00 Practice
12:30 Brunch + end
Some extra data
Venus
Venus has a
pretty name
Jupiter
It's a huge
gas giant
Mars
Mars is a
cold planet
Neptune
It's far away
from us
Follow the link in the graph
to modify its data and then
paste the new one here. For
more info, click here
5%
50%
35%
100%
More information
Venus
Venus has a
beautiful name
35%
Saturn
Saturn was named
after a Roman god
30%
Mercury
Mercury is a very
small planet
10%
Jupiter
Jupiter is the
biggest planet
25%
Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here
Parts and the whole
Saturn is a gas
giant and has
several rings. It's
composed mostly
of hydrogen and
helium. It was
named after the
Roman god
Venus has a beautiful name
Parts of the
object
Mercury
Mars
Saturn
Venus
Jupiter
The whole
object
What would happen
if the parts were
missing?
Mercury is a small planet
What’s the function
of the part?
Next steampunk workshop
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 3
Mars is actually a very cold place
Jenna Doe John James
You can speak a bit about
this person here
You can speak a bit about
this person here
Our team
CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics &
images by Freepik
Thanks!
Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+34 654 321 432
yourwebsite.com
Please keep this slide for attribution
Premium icon pack
Alternative premium infographics
Neptune is the
farthest planet
from the Sun
Neptune
Mercury is the
closest planet
to the Sun
Mercury
Venus Venus has a
beautiful name
Jupiter Jupiter is the
biggest planet
Earth Earth is the
planet with life
Mercury Mercury is a
small planet
40% 60%
Alternative premium infographics
Mercury
Mars Saturn
Despite being
red, it’s actually
a cold place
Saturn is the
ringed planet
and a gas giant
Despite being red, Mars
is actually a cold place
Mercury is the closest
planet to the Sun
Neptune is the farthest
planet from the Sun
Mars
Mercury
Neptune
Alternative resources
Here’s an assortment of alternative
resources whose style fits the one of
this template:
Vectors
⃗ Elements in steampunk design
Alternative premium resources
Here’s an assortment of alternative
resources whose style fits the one of
this template:
Vectors
⃗ Background machine gear
Here’s an assortment of alternative
resources whose style fits the one of
this template:
Vectors
⃗ Set steampunk elements
Alternative premium resources
Resources
Did you like the resources on this template? Get them for free at our other
websites:
Photos
⃗ Compass near old maps
⃗ Old book and tourist stuff
⃗ Different types of tourist maps
Vectors
⃗ Vintage background of a mechanical assembly
⃗ Vintage ornament collection
⃗ Steampunk elements pack in flat design

More Related Content

Featured

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Featured (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

Giới thiệu về AI dungeon, chức năng, công nghệ Ai

 • 1. Ai Dungeon Đinh Công Sơn; Đào Quang Việt The Infinite Adventure with Chatbots
 • 2. Giới thiệu 01 Table of contents 02 Nội dung 03 Công nghệ AI 04 Kết luận
 • 3. Thành viên: Đinh Công Sơn; Đào Quang Việt Xin chào!
 • 4. Giới thiệu Giới thiệu chung về AI Dungeon 01
 • 5. AI Dungeon là một trò chơi phiêu lưu bằng văn bản sử dụng trí thông minh nhân tạo để tạo ra các câu truyện ngẫu nhiên đáp lại các tương tác của người chơi. Được tạo ra vào năm 2019 bằng cách sử dụng một lượng lớn các tiểu thuyết, nhật ký phiêu lưu để huấn luyện dựa trên mạng lưới thần kinh với nền tảng của GPT. Ai Dungeon là gì?
 • 6. Nội dung 02 Nội dung chính của trò chơi
 • 7. Khi bắt đầu trò chơi, bạn sẽ được chọn giữa một vài thể loại như: phiêu lưu; viễn tưởng; trinh thám; kinh dị; tận thế; … Mỗi thể loại cung cấp một số kịch bản khởi đầu cho cuộc phiêu lưu của bạn. Bạn cũng có thể tạo kịch bản của riêng mình bằng cách nhập mô tả ngắn gọn về bối cảnh và tình huống. Sau khi chọn kịch bản, bạn có thể chọn tên nhân vật và mô tả. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các chỉ số và kỹ năng của nhân vật nếu muốn. Sau đó bạn sẽ tương tác với AI của trò chơi bằng 4 lệnh: Say; Do; Story; See. Kèm theo nội dung của tương tác đó. Bắt đầu AI Dungeon
 • 8. Các tương tác của người chơi Do Thực hiện một hành động Say Một câu nói/đoạn giao tiếp của người chơi Story Tạo một bối cảnh hoặc tình huống sẽ xảy ra See Tạo một hình ảnh Theo những mô tả được cho
 • 9. Tính năng đặc biệt Cho phép chỉnh sửa thế giới; cốt truyện; kết quả trả về của cuộc phiêu lưu mà bạn đang trải nghiệm. Chỉnh sửa Nhiều người chơi Ngoài ra, còn cho phép bạn cùng phiêu lưu với bạn bè qua LAN hoặc online.
 • 10. Khám phá những cuộc phiêu lưu vô tận Nhiều địa điểm; bí mật; nguy hiểm và kho báu Nói chuyện với các nhân vật; khám phá câu chuyện của họ Chiến dấu với kẻ thù sử dụng vũ khí; kỹ năng hay phép thuật Khám phá Nhân vật Giải các câu đố; bí ẩn bằng logic; sự thông minh; hay trí tưởng tượng Đưa ra các lựa chọn ảnh hưởng đến câu chuyện; nhân vật; thế giới Giải đố Lựa chọn Chiến đấu
 • 11. Mars Chia sẻ cuộc phiêu lưu của bạn Mars is actually a cold place Xem các câu chuy Venus has a beautiful name Chia sẻ câu chuyện It’s the closest planet to the Sun
 • 12. Mars Mars is actually a very cold place Chia sẻ cuộc phiêu lưu của bạn Neptune It’s very far away from us Jupiter It’s the biggest planet of them all Saturn It has several beautiful rings
 • 13. Chia sẻ cuộc phiêu lưu của bạn Mars Venus Mercury Mars is actually a very cold place Venus has a very beautiful name Mercury is a very small planet ● Saturn has rings ● Jupiter is big ● Mars is cold ● Earth has life ● Venus is hot ● Mercury is small
 • 14. Ưu nhược điểm Bạn có thể tạo câu chuyện của riêng mình mà không có bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào. Bạn có thể cải thiện kỹ năng viết của mình bằng cách học hỏi từ các phản hồi của AI, thường mạch lạc, trôi chảy và hấp dẫn. Bạn có thể kích thích trí tưởng tượng của mình bằng cách khám phá những tình huống và khả năng khác nhau mà trước đây bạn có thể chưa từng nghĩ đến. Bạn có thể vui chơi và thư giãn bằng cách chơi AI Dungeon. Bạn có thể tận hưởng sự hài hước, kịch tính, hồi hộp hoặc cảm xúc mà AI tạo ra. AI không hiểu ngữ cảnh hoặc ý nghĩa thông tin bạn nhập vào. AI không ghi nhớ hoặc sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp trước đó trong câu chuyện. AI không tuân theo các quy tắc hoặc logic của thể loại hoặc kịch bản mà bạn đã chọn. AI không có đủ dữ liệu hoặc kiến ​​thức về chủ đề hoặc tình huống mà bạn đang giải quyết. AI thay đổi một số chi tiết mà không cần giải thích. AI sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc tục tĩu mà không có cảnh báo hoặc lý do.
 • 15. Examples Venus Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun It’s the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System Despite being red, Mars is actually a cold place. It’s full of iron oxide dust Mercury Mars
 • 17. Công nghệ của AI Dungeon Là mội trò chơi được tạo với công nghệ GPT-2 sau đó được nâng cấp lên GPT-3 và được huấn luyện bằng các tiểu thuyết viễn tưởng; nhật ký phiêu lưu;… Sử dụng “Deep learning” (học sâu) với mô hình Transformer
 • 18. Kiến trúc tổng quan Hãy nhìn mô hình như một hộp đen. Trong một ứng dụng dịch máy, nó sẽ nhận vào một câu trong một ngôn ngữ và sinh ra bản dịch của nó trong một ngôn ngữ khác. Nếu mở hộp đen ra, ta sẽ thấy một thành phần mã hóa, và một thành phần giải mã, và một kết nối giữa chúng
 • 19. Thành phần mã hóa là một ngăn xếp encoder (các encoder xếp chồng lên nhau) (bài báo gốc sử dụng 6 encoder – đây không phải là một con số đặc biệt, ta hoàn toàn có thể thử nghiệm với các cấu hình khác). Thành phần giải mã là một ngăn xếp decoder với cùng số lượng. Kiến trúc tổng quan
 • 20. Các encoder có kiến trúc giống nhau (nhưng không có cùng trọng số). Mỗi encoder lại được tạo nên bởi hai lớp con: Kiến trúc tổng quan
 • 21. Kiến trúc tổng quan Đầu vào của encoder đầu tiên sẽ đi qua một lớp self-attention – một lớp giúp cho encoder nhìn vào các từ khác khi đang mã hóa một từ cụ thể. Chúng ta sẽ phân tích kỹ self-attention ở đoạn sau của bài viết. Đầu ra của self-attention được truyền vào một mạng nơ ron truyền thẳng (feed-forward). Tất cả các vị trí khác nhau đều sử dụng chung một mạng truyền thẳng. Decoder cũng có hai thành phần đó nhưng nằm giữa chúng là một lớp attention giúp decoder tập trung vào phần quan trọng của câu đầu vào..
 • 22. Steampunk style: tips Uses neutral colors Despite being red, Mars is actually a cold place Re-uses restored furniture Mercury is the closest planet to the Sun An industrial touch Venus is the second planet from the Sun Uses old maps Saturn was named after a Roman god Uses gears Neptune is very far away from the Sun
 • 23. About steampunk Mercury is the smallest planet Mercury Venus has a very beautiful name Venus Mars is actually a very cold place Mars Saturn was named after a Roman god Saturn Jupiter is the biggest planet of them all Jupiter Neptune is very far away from us Neptune
 • 24. Mars Recommendations Venus Mars is actually a very cold place Venus has a beautiful name Neptune is far away from us Neptune It’s the closest planet to the Sun It's the biggest planet of them all It’s a gas giant and has several rings Mercury Jupiter Saturn
 • 25. Tips for having steampunk style Yes Despite being red, Mars is actually a cold place Mercury is the closest planet to the Sun Venus is the second planet from the Sun No Jupiter is the biggest planet of them all Saturn was named after a Roman god Neptune is very far away from us
 • 26. Practical exercise Mars Mars is actually a very cold place Venus Venus has a beautiful name Neptune Neptune is far away from us Saturn It’s a gas giant and has several rings
 • 27. Exercise Mercury Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one Mars Despite being red, Mars is actually a cold place. It’s full of iron oxide dust Venus Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun
 • 28. Retrofuturistic Fantasy Mars is actually a very cold place Fiction Venus has a beautiful name Retro Saturn was named after a Roman god
 • 29. A B Bandolier C D Datascreen E F First heir G H Hermetic I Ion exchange J K Kinetoscope L M Minor house N O Ocular P Brainstorming and idea generation (ABC) Q R Regency period S T Time U V/W Vapor X/Y Z Zone
 • 30. Main topic and details Mars Mars is actually a very cold place Venus It’s the second planet from the Sun Neptune Neptune is far away from us Saturn Saturn has several rings
 • 31. Brainstorming and idea generation Steampunk Mercury Venus Mars is actually a very cold place Neptune is very far away from us Earth is a planet that harbors life Ceres is located in the asteroid belt
 • 32. KWL (Brainstorming) What I know Mercury is the closest planet to the Sun Mars is actually a very cold place What I want to know Venus is the second planet from the Sun Jupiter is the biggest planet of them all What I learned Saturn is composed of hydrogen and helium Neptune is the farthest planet from the Sun
 • 33. Birth of the steampunk trend Past time Neptune is very far away from us US-based Venus has a very beautiful name Sewing pins Jupiter is the biggest planet of them all Neo-victorians Mercury is the closest planet to the Sun Mainly ladies Mars is actually a very cold place
 • 34. Main topic and details Steampunk Despite being red, Mars is actually a cold place. It’s full of iron oxide dust Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one Retrofuturistic 19th century
 • 35. Sequence Second Venus has a beautiful name Third Jupiter is a big planet Last Neptune is far away from us First Mercury is a small planet Fourth Mars is actually a very cold place Fifth Saturn is a gas giant and has rings
 • 36. Steps Second Venus has a beautiful name First Mars is actually a very cold place Third Neptune is very far away from us Fifth Saturn is a gas giant and has rings Last Jupiter is the biggest planet of them all Fourth Mercury is quite a small planet
 • 38. A picture is worth a thousand words
 • 39. A picture is worth a thousand words
 • 40. 150,000 Big numbers catch your audience’s attention
 • 41. 9h 55m 23s Jupiter’s rotation period 333,000 The Sun’s mass compared to Earth’s 386,000 km Distance between Earth and the Moon
 • 42. 50% Venus is the second planet from the Sun Data 25% Mercury is the closest planet to the Sun 75% Jupiter is the biggest planet of them all
 • 43. Mercury 68% Jupiter is the biggest planet of them all 24% Mercury is the closest planet to the Sun Jupiter More data
 • 44. Steampunk movement Mars Mars is actually a very cold place Neptune Neptune is very far away from us
 • 45. Tablet app You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
 • 46. You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image” Mockups
 • 47. Classifying Mars Venus Mercury Jupiter ⃗ Small ⃗ Red ⃗ Cold ⃗ Rocky ⃗ Small ⃗ Hot ⃗ Dry ⃗ Volcanic ⃗ Small ⃗ Hot ⃗ Rocky ⃗ Cratered ⃗ Large ⃗ Cold ⃗ Gassy ⃗ Stripped Mars is actually a very cold place Venus has a beautiful name Mercury is a very small planet Jupiter is a very big planet
 • 48. Cause and effect Problems or goals Mars is actually a very cold place Measurement Mars is a cold planet Methods Jupiter is a gas giant Machines Saturn has rings Environment Mercury is very small Materials Pluto is a dwarf planet People We all live on Earth
 • 49. Cause and effect Problems or goals Environment Venus is the second planet from the Sun Materials Saturn is a gas giant and has several rings Measurement Mercury is the closest planet to the Sun Machines Jupiter is the biggest planet of them all
 • 50. Question and answer Question Answer Is Mercury the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System? Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun
 • 51. Answer 1 Saturn is a gas giant and has several rings Other questions Question 1 Is Venus the second planet from the Sun? Answer 2 Jupiter is the biggest planet of them all Question 2 Is Mercury the closest planet to the Sun?
 • 52. Timeline 1971 Mars is actually a very cold place 1999 Mercury is a very small planet 2009 Venus has a beautiful name 1987 Earth is the planet with life 2004 Jupiter is the biggest planet 2012 Saturn was named after a Roman god
 • 53. Timeline Mars Mars is actually a very cold place 2xxx Venus Venus has a beautiful name 2xxx Saturn Saturn was named after a Roman god 2xxx
 • 54. Workshop’s program Monday 09:00 Presentation 09:30 Intro to workshop 11:00 Start - meeting 12:30 Practice + end Tuesday 09:00 Intro 2nd part 09:30 Workshop 2 11:00 Practice 12:30 Brunch + end
 • 55. Some extra data Venus Venus has a pretty name Jupiter It's a huge gas giant Mars Mars is a cold planet Neptune It's far away from us Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here 5% 50% 35% 100%
 • 56. More information Venus Venus has a beautiful name 35% Saturn Saturn was named after a Roman god 30% Mercury Mercury is a very small planet 10% Jupiter Jupiter is the biggest planet 25% Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here
 • 57. Parts and the whole Saturn is a gas giant and has several rings. It's composed mostly of hydrogen and helium. It was named after the Roman god Venus has a beautiful name Parts of the object Mercury Mars Saturn Venus Jupiter The whole object What would happen if the parts were missing? Mercury is a small planet What’s the function of the part?
 • 58. Next steampunk workshop Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Mars is actually a very cold place
 • 59. Jenna Doe John James You can speak a bit about this person here You can speak a bit about this person here Our team
 • 60. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik Thanks! Do you have any questions? youremail@freepik.com +34 654 321 432 yourwebsite.com Please keep this slide for attribution
 • 62. Alternative premium infographics Neptune is the farthest planet from the Sun Neptune Mercury is the closest planet to the Sun Mercury Venus Venus has a beautiful name Jupiter Jupiter is the biggest planet Earth Earth is the planet with life Mercury Mercury is a small planet 40% 60%
 • 63. Alternative premium infographics Mercury Mars Saturn Despite being red, it’s actually a cold place Saturn is the ringed planet and a gas giant Despite being red, Mars is actually a cold place Mercury is the closest planet to the Sun Neptune is the farthest planet from the Sun Mars Mercury Neptune
 • 64. Alternative resources Here’s an assortment of alternative resources whose style fits the one of this template: Vectors ⃗ Elements in steampunk design
 • 65. Alternative premium resources Here’s an assortment of alternative resources whose style fits the one of this template: Vectors ⃗ Background machine gear
 • 66. Here’s an assortment of alternative resources whose style fits the one of this template: Vectors ⃗ Set steampunk elements Alternative premium resources
 • 67. Resources Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites: Photos ⃗ Compass near old maps ⃗ Old book and tourist stuff ⃗ Different types of tourist maps Vectors ⃗ Vintage background of a mechanical assembly ⃗ Vintage ornament collection ⃗ Steampunk elements pack in flat design

Editor's Notes

 1. In this presentation, we will explain how to play AI Dungeon, what are its features and benefits, what are its challenges and limitations, and what is its future potential. By the end of this article, you will have a better understanding of what AI Dungeon is and how you can use it to unleash your creativity and imagination.
 2. Customizing Your Adventure You can use the edit command to change any part of the story text that you don’t like or that doesn’t make sense. You can use the retry command to generate a different outcome for your last action or dialogue. You can use the alter command to change the AI’s response to your last input. You can use the remember command to add important information that you want the AI to remember and use in the story. You can use the world info command to add details about the world, such as names, places, events, or lore. How Does AI Dungeon Multiplayer Work AI Dungeon Multiplayer is similar to AI Dungeon single-player, except the multiplayer version allows you to play the game with your friends. playing AI Dungeon multiplayer is like the normal version, with a few differences, as listed below. Players will take alternate turns as the AI generates the result after every action. The game is available for both local and online players. The actions and stories will be in the third person, not the second person. The host can become an AI Dungeon Master to supervise the game and modify or fix responses.
 3. In this presentation, we will explain how to play AI Dungeon, what are its features and benefits, what are its challenges and limitations, and what is its future potential. By the end of this article, you will have a better understanding of what AI Dungeon is and how you can use it to unleash your creativity and imagination.