SlideShare a Scribd company logo
FC Barcelona - Assemblea 2012: Tancament econòmic 2011/12 i Pressupost 2012/13
Resultat 2011/2012

Ingressos d’explotació                      494,9

Despeses d’explotació                      441,1

Resultat d’explotació                      + 53,7
Ingressos i despeses financers                  - 4,9

Resultat net                          + 48,8
Resultat després d’impostos                   + 48,8
EBITDA                             + 125,8
(resultat d’explotació + amortitzacions)
Evolució d’ingressos
Milions €
                                 +4,5%
                                 +21,5M€  494,9
                         +58,
                            473,4
                         0                 Socis
                +30,   415,4               19.7
                6            19.7
        +51,  384,8
        0                             128.5  Estadi
    333,8                      115.1
                            163.0       160.5  Mèdia
                            149.3       167.0  Màrqueting


                             26.3        19.1  Traspassos i altres
  2007/0      2008/0      2009/1     2010/1       2011/1
   8         9         0        1         2
Evolució de despeses
Milions €
                         -       -6,6%
                     486,9  14,3  472,6  -31,5M€
                +12                     441,1
                4,5

        +45,   362,4
        2
    317,2
                            244.6
                                      236.9  Salaris esportius                             56.3            Amortitz.
                                      61.3  jugadors
                             31.4            Salaris no
                                      30.8  esportius
                                          Despeses
                            131.0            explotació, pèrdues
                                      101.3
                                          traspassos i
                                          Altres amortitz.
                                          provisions
                             9.3        10.7
  2007/0      2008/0      2009/1     2010/1       2011/1
   8         9         0        1         2
Detall de desviacions 2011/12 vs. 2010/11

     Diferències positives         Diferències negatives
Més ingressos taquillatge i Museu     Menys premis Sponsors per títols
Vendes Nike (Megastore i Royalties)    Menys plusvàlua venda jugadors
Sponsors (QSI any sencer i nous)      (Tourè vs. Maxwell / Jeffren/
                      Romeu)
No variables Lliga
                      Menys ingressos UEFA (TV i
Menys despeses seccions          premis)
Menys pèrdua baixes jugadors        No taquillatge guanyar Champions
(Ibra/Chigrinski vs.            Contribució per ajuda al descens
Hleb/Henrique/Keirrison)
                      Més provisions per sanejament de
Estalvis Barça TV i Lujan
                      balanç
Menys despeses de gestió i representació  (Can Rigalt / Foster / impostos)
Menys despesa financera
Evolució de la massa salarial esportiva | Futbol + Seccions
Milions €

            Ingressos sense traspassos ni alienacions   Massa salarial esportiva
            d’immobilitzat                (futbol + seccions) sobre
            Cost dels salaris i amortitzacions futbol +
                                   els ingressos
            seccions
600                                                     150 %
                                                 485,2
500                                      451,6
                             398,5
400                366,5
       308,7
300                            77%                          Indicador
                                                       70%màxim
       67%          69%                     67%
                                                 61%      de seguretat
                                                         (1)
                                                       55%Indicador òptim
200
                             306,3        300,9       298,2
                  252,0
100     208,0

 0                                                     0%
      2007/ 08       2008/ 09        2009/ 10       2010/ 11      2011/ 12
Evolució de resultats després d’impostos
Milions €

   2002/03    2003/04   2004/05  2005/06   2006/07   2007/08  2008/09  2009/10  2010/11   2011/12


                                                 473    495
                                            415
                                       385
                                  334
                             299
                246     267
          174
   138
                   37      33                              49
             1,5                 7    10      7


                 34 Can      28                          -9
                  Rigalt     Activació               -80
      -164                  crèdit fiscal
Balanç 30/06/12
Milions €
              451,3           451,3


      Immobilitzat               117.8  Deutes a llarg
        material i  151.9               termini
       immobiliari                    Provisions i
                           36.6   periodificacions
                                Periodificacions
                           83.3   a curt termini
      Immobilitzat
              133.1
        intangible
       (jugadors)
     Immobilitzat                     Deutes i creditors
   financer i altres   64.7           233.5  a curt termini


    Actiu corrent    101.6
                                Patrimoni net
                           -19,9
              Actiu           Passiu
Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda
Milions €

                             Deute Net EBITDA Deute/Ebitda
                      43153.9

                            364
                                     334
               288
      270                                        126
                   85            66
           59
         4.6                   5.5
                3.4       8              2.7

       2007/08     2008/09   2009/10   2010/11      2011/12
Deute Net
Milions €


      Càlcul del deute        30/06/11  30/06/12
       Deute bancari                136
                        150
      +         Creditors -        + 112
       deutors               +
                        130   + 122
      +
               Periodifica    +     -
       cions i altres          144    36
                        364    334
      - Tresoreria            - 60
Pressupost 2012/13

Ingressos d’explotació                      470,0

Despeses d’explotació                      427,3

Resultat d’explotació                      + 42,7
Ingressos i despeses financers                  - 6,7

Resultat net                          + 36,0
Resultat després d’impostos                   + 28,9
EBITDA                             + 113,4
(resultat d’explotació + amortitzacions)
Pressupost 2012/13 vs. real 2011/12
                        Real 2011/12 Ppt 2012/13
Ingressos d’explotació               494,9    470,0

Despeses d’explotació               411,1    427,3

Resultat d’explotació               + 53,7   + 42,7
Ingressos i despeses financers           - 4,9    - 6,7

Resultat net                   + 48,8   + 36,0
Resultat després d’impostos            + 48,8   + 28,9
EBITDA                      + 125,8   + 113,4
(resultat d’explotació + amortitzacions)
Pressupost d’ingressos
Milions €
                      -5%
             494,9
                     -24,9     470,0
         Socis
             19.7                  Socis
                            19.6
        Estadi  128.5                  Estadi
                            122.2        Mèdia  160.5                  Mèdia
                            153.3      Màrqueting                      Màrqueting
             167.0             167.6

        Altres                      Altres
             19.1          7.3
             2011/1             2012/1
              2               3P
Pressupost despeses
Milions €
                     -3,1%
             441,1
                     -13,8      427,3  Salaris esportius  236.9
                            241.4  Salaris esportius
       Amortitz.  61.3                  Amortitz.
       jugadors                  59.3   jugadors
      Salaris no  30.8                  Salaris no
       esportius                 30.5   esportius
   Altres despeses   101.3                  Altres despeses
                            84.6   d’explotació
     d’explotació
                                 Altres amortitz.
   Altres amortitz.  10.7          11.5
             2011/1             2012/1
              2               3P
Detall altres despeses d’explotació
Milions €
                     -16,5%

              101,3      -16,7
      Provisions i
         altres
              9.9              84,6
      Pèrdues per                      Provisions i
              8.7                  Pèrdues per
                                 altres
       traspassos
        Aportació  4.1          0.7  4.6
                             3.7   traspassos
                                 Aportació
        Fundació                      Fundació
Despeses de gestió     78.6             75.6   Despeses de gestió
              2011/1            2012/1
               2               3P
Detall despeses de gestió
Milions €
                       2011 / 2012 2012 / 2013P
 Serveis professionals             18,0     17,8    -0,8%
 Manteniment                  9,4     10,1    6,9%
 Treballs i subministraments sense viatge   13,1     16,1    22,9%
 Desplaçaments i viatges            9,7     9,6    -1,5%
 Despeses partits                7,4     4,6  -37,2%
 Consums                    5,6     5,9    5,4%
 Tributs                    2,4     2,3    -3,1%
 Altres despeses de gestió           12,9     9,1  -29,3%

 TOTAL                    78,6     75,6    -3,7%
Presentem un pressupost realista

 Resultat després d’impostos de
  28,9M€ de benefici

  EBITDA de 113,4M€

More Related Content

Similar to FC Barcelona - Assemblea 2012: Tancament econòmic 2011/12 i Pressupost 2012/13

Enquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona
Enquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de BarcelonaEnquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona
Enquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona
Miqui Mel
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
ddaude
 
Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14
Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14
Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14
FC Barcelona
 
Tancament econòmic 2012-13
Tancament econòmic 2012-13Tancament econòmic 2012-13
Tancament econòmic 2012-13
FC Barcelona
 
Plans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjadorPlans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjador
xiprersampa
 
Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14
Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14
Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14
FC Barcelona
 
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
خزينة الكرة
 
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
Miqui Mel
 

Similar to FC Barcelona - Assemblea 2012: Tancament econòmic 2011/12 i Pressupost 2012/13 (10)

Enquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona
Enquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de BarcelonaEnquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona
Enquesta Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
 
Pressupostos 2012
Pressupostos 2012Pressupostos 2012
Pressupostos 2012
 
Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14
Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14
Assemblea FC Barcelona - Liquidació exercici 2013-14
 
Tancament econòmic 2012-13
Tancament econòmic 2012-13Tancament econòmic 2012-13
Tancament econòmic 2012-13
 
Plans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjadorPlans econòmics projecte autogestió menjador
Plans econòmics projecte autogestió menjador
 
Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14
Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14
Presentació àrea econòmica. Temporada 2013-14
 
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
نتائج نادي برشلونة المالية 2013-2014
 
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
F.C.Barcelona - Balanç Area Econòmica 2013-14
 
2010 Pressupost
2010 Pressupost2010 Pressupost
2010 Pressupost
 

More from FC Barcelona

Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016
FC Barcelona
 
Acció de responsabilitat
Acció de responsabilitatAcció de responsabilitat
Acció de responsabilitat
FC Barcelona
 
Agreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills GroupAgreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Acuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills GroupAcuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Acord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills GroupAcord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills Group
FC Barcelona
 
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with RakutenRatification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
FC Barcelona
 
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con RakutenRatificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
FC Barcelona
 
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb RakutenRatificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
FC Barcelona
 
Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016
FC Barcelona
 
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona
 
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
FC Barcelona
 
Nou Palau
Nou PalauNou Palau
Nou Palau
FC Barcelona
 
FCBLegends
FCBLegendsFCBLegends
FCBLegends
FC Barcelona
 
Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16
FC Barcelona
 
Informe Síndic Socis
Informe Síndic SocisInforme Síndic Socis
Informe Síndic Socis
FC Barcelona
 
Espai Barça
Espai BarçaEspai Barça
Espai Barça
FC Barcelona
 
Ratificacions - ufcb
Ratificacions - ufcbRatificacions - ufcb
Ratificacions - ufcb
FC Barcelona
 
Ratificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió EconòmicaRatificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió Econòmica
FC Barcelona
 
Ratificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta DirectivaRatificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta Directiva
FC Barcelona
 
Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016
FC Barcelona
 

More from FC Barcelona (20)

Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016Observatori blaugrana - 2016
Observatori blaugrana - 2016
 
Acció de responsabilitat
Acció de responsabilitatAcció de responsabilitat
Acció de responsabilitat
 
Agreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills GroupAgreement with Mission Hills Group
Agreement with Mission Hills Group
 
Acuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills GroupAcuerdo con Mission Hills Group
Acuerdo con Mission Hills Group
 
Acord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills GroupAcord amb Mission Hills Group
Acord amb Mission Hills Group
 
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with RakutenRatification of the sponsorship deal with Rakuten
Ratification of the sponsorship deal with Rakuten
 
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con RakutenRatificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
Ratificación del acuerdo de patrocinio con Rakuten
 
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb RakutenRatificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
Ratificació de l'acord de patrocini amb Rakuten
 
Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016Balanç semestral Area Social 2016
Balanç semestral Area Social 2016
 
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16
 
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
BALANÇ ÀREA SOCIAL 2015/16
 
Nou Palau
Nou PalauNou Palau
Nou Palau
 
FCBLegends
FCBLegendsFCBLegends
FCBLegends
 
Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16Presentació del futbol formatiu 2015-16
Presentació del futbol formatiu 2015-16
 
Informe Síndic Socis
Informe Síndic SocisInforme Síndic Socis
Informe Síndic Socis
 
Espai Barça
Espai BarçaEspai Barça
Espai Barça
 
Ratificacions - ufcb
Ratificacions - ufcbRatificacions - ufcb
Ratificacions - ufcb
 
Ratificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió EconòmicaRatificacions - Comissió Econòmica
Ratificacions - Comissió Econòmica
 
Ratificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta DirectivaRatificacions - Junta Directiva
Ratificacions - Junta Directiva
 
Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016Pressupost - 2015 2016
Pressupost - 2015 2016
 

FC Barcelona - Assemblea 2012: Tancament econòmic 2011/12 i Pressupost 2012/13

 • 2. Resultat 2011/2012 Ingressos d’explotació 494,9 Despeses d’explotació 441,1 Resultat d’explotació + 53,7 Ingressos i despeses financers - 4,9 Resultat net + 48,8 Resultat després d’impostos + 48,8 EBITDA + 125,8 (resultat d’explotació + amortitzacions)
 • 3. Evolució d’ingressos Milions € +4,5% +21,5M€ 494,9 +58, 473,4 0 Socis +30, 415,4 19.7 6 19.7 +51, 384,8 0 128.5 Estadi 333,8 115.1 163.0 160.5 Mèdia 149.3 167.0 Màrqueting 26.3 19.1 Traspassos i altres 2007/0 2008/0 2009/1 2010/1 2011/1 8 9 0 1 2
 • 4. Evolució de despeses Milions € - -6,6% 486,9 14,3 472,6 -31,5M€ +12 441,1 4,5 +45, 362,4 2 317,2 244.6 236.9 Salaris esportius 56.3 Amortitz. 61.3 jugadors 31.4 Salaris no 30.8 esportius Despeses 131.0 explotació, pèrdues 101.3 traspassos i Altres amortitz. provisions 9.3 10.7 2007/0 2008/0 2009/1 2010/1 2011/1 8 9 0 1 2
 • 5. Detall de desviacions 2011/12 vs. 2010/11 Diferències positives Diferències negatives Més ingressos taquillatge i Museu Menys premis Sponsors per títols Vendes Nike (Megastore i Royalties) Menys plusvàlua venda jugadors Sponsors (QSI any sencer i nous) (Tourè vs. Maxwell / Jeffren/ Romeu) No variables Lliga Menys ingressos UEFA (TV i Menys despeses seccions premis) Menys pèrdua baixes jugadors No taquillatge guanyar Champions (Ibra/Chigrinski vs. Contribució per ajuda al descens Hleb/Henrique/Keirrison) Més provisions per sanejament de Estalvis Barça TV i Lujan balanç Menys despeses de gestió i representació (Can Rigalt / Foster / impostos) Menys despesa financera
 • 6. Evolució de la massa salarial esportiva | Futbol + Seccions Milions € Ingressos sense traspassos ni alienacions Massa salarial esportiva d’immobilitzat (futbol + seccions) sobre Cost dels salaris i amortitzacions futbol + els ingressos seccions 600 150 % 485,2 500 451,6 398,5 400 366,5 308,7 300 77% Indicador 70%màxim 67% 69% 67% 61% de seguretat (1) 55%Indicador òptim 200 306,3 300,9 298,2 252,0 100 208,0 0 0% 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12
 • 7. Evolució de resultats després d’impostos Milions € 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 473 495 415 385 334 299 246 267 174 138 37 33 49 1,5 7 10 7 34 Can 28 -9 Rigalt Activació -80 -164 crèdit fiscal
 • 8. Balanç 30/06/12 Milions € 451,3 451,3 Immobilitzat 117.8 Deutes a llarg material i 151.9 termini immobiliari Provisions i 36.6 periodificacions Periodificacions 83.3 a curt termini Immobilitzat 133.1 intangible (jugadors) Immobilitzat Deutes i creditors financer i altres 64.7 233.5 a curt termini Actiu corrent 101.6 Patrimoni net -19,9 Actiu Passiu
 • 9. Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda Milions € Deute Net EBITDA Deute/Ebitda 43153.9 364 334 288 270 126 85 66 59 4.6 5.5 3.4 8 2.7 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
 • 10. Deute Net Milions € Càlcul del deute 30/06/11 30/06/12 Deute bancari 136 150 + Creditors - + 112 deutors + 130 + 122 + Periodifica + - cions i altres 144 36 364 334 - Tresoreria - 60
 • 11. Pressupost 2012/13 Ingressos d’explotació 470,0 Despeses d’explotació 427,3 Resultat d’explotació + 42,7 Ingressos i despeses financers - 6,7 Resultat net + 36,0 Resultat després d’impostos + 28,9 EBITDA + 113,4 (resultat d’explotació + amortitzacions)
 • 12. Pressupost 2012/13 vs. real 2011/12 Real 2011/12 Ppt 2012/13 Ingressos d’explotació 494,9 470,0 Despeses d’explotació 411,1 427,3 Resultat d’explotació + 53,7 + 42,7 Ingressos i despeses financers - 4,9 - 6,7 Resultat net + 48,8 + 36,0 Resultat després d’impostos + 48,8 + 28,9 EBITDA + 125,8 + 113,4 (resultat d’explotació + amortitzacions)
 • 13. Pressupost d’ingressos Milions € -5% 494,9 -24,9 470,0 Socis 19.7 Socis 19.6 Estadi 128.5 Estadi 122.2 Mèdia 160.5 Mèdia 153.3 Màrqueting Màrqueting 167.0 167.6 Altres Altres 19.1 7.3 2011/1 2012/1 2 3P
 • 14. Pressupost despeses Milions € -3,1% 441,1 -13,8 427,3 Salaris esportius 236.9 241.4 Salaris esportius Amortitz. 61.3 Amortitz. jugadors 59.3 jugadors Salaris no 30.8 Salaris no esportius 30.5 esportius Altres despeses 101.3 Altres despeses 84.6 d’explotació d’explotació Altres amortitz. Altres amortitz. 10.7 11.5 2011/1 2012/1 2 3P
 • 15. Detall altres despeses d’explotació Milions € -16,5% 101,3 -16,7 Provisions i altres 9.9 84,6 Pèrdues per Provisions i 8.7 Pèrdues per altres traspassos Aportació 4.1 0.7 4.6 3.7 traspassos Aportació Fundació Fundació Despeses de gestió 78.6 75.6 Despeses de gestió 2011/1 2012/1 2 3P
 • 16. Detall despeses de gestió Milions € 2011 / 2012 2012 / 2013P Serveis professionals 18,0 17,8 -0,8% Manteniment 9,4 10,1 6,9% Treballs i subministraments sense viatge 13,1 16,1 22,9% Desplaçaments i viatges 9,7 9,6 -1,5% Despeses partits 7,4 4,6 -37,2% Consums 5,6 5,9 5,4% Tributs 2,4 2,3 -3,1% Altres despeses de gestió 12,9 9,1 -29,3% TOTAL 78,6 75,6 -3,7%
 • 17. Presentem un pressupost realista Resultat després d’impostos de 28,9M€ de benefici EBITDA de 113,4M€